Varga Norbert. A köztörvényhatóság létrehozásának előzményei az 1870:XLII. tc. alapján Debrecen szabad királyi városban. (2002) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 2002 2 59-63, 1243002
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1243002]
 1. Pétervári Máté. The Establishment of the Districts in Hungary after the Austro-Hungarian Compromise. (2019) Megjelent: New Studies in History and Law pp. 65-77
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30681407] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30681407, Kapcsolat: 28355922
 2. Máté Pétervári. Die rechtsstaatliche Umgestaltung der Verwaltung im Jahr 1870, unter besonderer Berücksichtigung der Bezirke. (2018) Megjelent: Codification Achievements and Failures in the 19th-20th Century pp. 117-124
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3381531] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3381531, Kapcsolat: 27392784
 3. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal: Híd a rendi világ és a polgári államszervezet között. (2018) Megjelent: Jog határok nélkül pp. 275-287
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30614112] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30614112, Kapcsolat: 28095372
 4. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal az 1870. évi XLII. törvénycikk alapján. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 3 56-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30755387] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30755387, Kapcsolat: 28355878
 5. Papp László. Az önkormányzatiság vázlatos áttekintése, különös tekintettel a hosszú 19. század alkotmányos megoldásaira. (2012) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 6 1-2 p. 97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22812431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22812431, Kapcsolat: 22812555
 6. Antal Tamás. Város és népképviselet: Az 1848:XXIII.tc. és intézményei Debrecenben (1848-1872). (2011) ISBN:9789639650855
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2409452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2409452, Kapcsolat: 21823916
 7. Antal Tamás. Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944): Fejezetek a magyar városigazgatás történetéből. (2010) ISBN:9789637237768
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1337324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1337324, Kapcsolat: 20932646
 8. Auer Ádám. Böszörményi László mentelmi ügye. (2010) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 12 3 33-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21823995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21823995, Kapcsolat: 21823914
Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog törnénetére vonatkozó irodalom áttekintése. (2002) Megjelent: Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2001. november 6. pp. 309-313, 2527961
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2527961]
 1. Pap Gábor. 130 éve született az első magyar állampolgársági törvény. (2009) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica pp. 345-360
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23691922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23691922, Kapcsolat: 23691922
Varga Norbert. A távollét intézménye a magyar állampolgársági jog történetében, különös tekintettel az első állampolgársági törvényre (1879:L. tc.). (2002) Megjelent: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai: Tomus 1 pp. 417-431, 1243001
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1243001]
 1. Bakos Eszter. Extracts from 19th Century History of Citizenship and Freedom of Press in Hungary. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 - 1 65-69
  Folyóiratcikk[22812655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22812655, Kapcsolat: 22812671
 2. Tóth Judit. Az állampolgárság szerepe a migránsok beilleszkedésében. (2011) Megjelent: Magyarrá válni: Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái pp. 13-65
  Könyvrészlet[21814033] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21814033, Kapcsolat: 21814033
 3. Juhász Botond. A Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai című sorozat jogtörténeti tanulmányai. (2006) JURA 1218-0793 1 143-148
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23145355] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23145355, Kapcsolat: 23145355
Varga Norbert. Az állampolgárság elvesztése az 1879:L. tc. alapján. (2002) Megjelent: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai: Tomus 1 pp. 455-476, 1242978
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1242978]
 1. Bakos Eszter. Extracts from 19th Century History of Citizenship and Freedom of Press in Hungary. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 - 1 65-69
  Folyóiratcikk[22812655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22812655, Kapcsolat: 22812631
 2. Tóth Judit. Az állampolgárság szerepe a migránsok beilleszkedésében. (2011) Megjelent: Magyarrá válni: Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái pp. 13-65
  Könyvrészlet[21814180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21814180, Kapcsolat: 21814149
 3. Halász Iván et al. Állampolgárság.. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. 1-2. köt. pp. 2432-2470
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1469138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1469138, Kapcsolat: 20943277
Varga Norbert. Az első állampolgársági törvényünk (1879:L. tc.) rövid bemutatása, különös tekintettel a megszerzés és az elvesztés eseteire. (2003) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 25 267-293, 1242999
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1242999]
 1. Papp László. A szabadalmi jogvédelem történeti perspektívái. (2015) ISBN:9789636936396
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3015070] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3015070, Kapcsolat: 25417676
 2. Papp László. A magyar szabadalmi jog fejlődése az Szabadalmi Bírósági ítélkezési gyakorlatának tükrében. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24381794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24381794, Kapcsolat: 24381794
 3. Lehotay Veronika. Szabadságmegvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre: PhD értekezés. Miskolci Egyetem, ÁJK, 2012.. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23273070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23273070, Kapcsolat: 22851106
 4. Papp László. Magyarország és az Iparjogvédelmi Unió a XX. század első évtizedeiben. (2012) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 7 4 59-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2241621] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2241621, Kapcsolat: 22812395
 5. Bakos Eszter. Extracts from 19th Century history of citizenship and freedom of press in Hungary.. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 3 1 65-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3023657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023657, Kapcsolat: 22812624
 6. Antal Tamás. Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944): Fejezetek a magyar városigazgatás történetéből. (2010) ISBN:9789637237768
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1337324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1337324, Kapcsolat: 20932637
 7. Rojas Mónika. Könyv és Könyvtár XXV. 2003.. (2006) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 122 3 389-391
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[23145357] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23145357, Kapcsolat: 23145357
Varga Norbert. A dualista állampolgársági jog levéltári forrásai, különös tekintettel az 1879:L. tc. megalkotására. (2004) Megjelent: Doktoranduszok Fóruma pp. 421-425, 2527994
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2527994]
 1. Tóth Judit. : Az állampolgárság szerepe a migránsok beilleszkedésében. (2011) Megjelent: Magyarrá válni: Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái pp. 13-65
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23691942] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23691942, Kapcsolat: 23691942
Varga Norbert. Az 1843-as büntető anyagi javaslat létrehozása és büntetési rendszere. (2004) STUDIA IURISPRUDENTIAE DOCTORANDORUM MISKOLCIENSIUM-MISKOLCI DOKTORANDUSZOK JOGTUDOMÁNYI TANULMÁNYAI 1588-7901 5 2 373-390, 1242955
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1242955]
 1. Juhász Botond. A Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai című sorozat jogtörténeti tanulmányai. (2006) JURA 1218-0793 1 143-148
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23145358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23145358, Kapcsolat: 23145358
Varga Norbert. Barabási Kun József. (2004) Megjelent: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai (1914-1949) pp. 37-63, 1242993
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1242993]
 1. P Szabó. Tanulságos évtizedek. A Debreceni Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara (1914-1949). (2011) ISBN:9789634734697
  Könyv[21814156] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21814156, Kapcsolat: 21814156
 2. Balogh Judit. Iskolateremtők és iskolák. Képek a régi debreceni jogi kar professzori arcképcsarnokából. (2010) Megjelent: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 83-97
  Könyvrészlet[21011266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21011266, Kapcsolat: 21011266
 3. Hollósi Gábor. A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949). (2007) ISBN:9789630632324
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1852353] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1852353, Kapcsolat: 20928225
 4. Megyeri-Pálffy Zoltán. Debreceni jogtudósok. (2006) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 4 77-79
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23145359] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23145359, Kapcsolat: 23145359
Varga Norbert. The Framing of the First Hungarian Citizenship Law (Act 50 of 1879) and Acquisition of Citizenship. (2004) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 18 2 127-151, 1242972
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1242972]
 1. Ivan Kosnica. Odnos drzavljanstva I nacionalne pripadnosti u Kraljevini SHS/Jugoslaviji. (2018) ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU 0350-2058 68 1 61-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27392830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27392830, Kapcsolat: 27392830
 2. Ivan Kosnica. Definiranje Drzavljanskog Krorpusa Na Hrvatsko-Slavonskom Podrucju U Kraljevini Shs/Jugoslaviji. (2018) ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA SVEUCILISTA U RIJECI 1330-349X 1846-8314 1333-1264 39 2 809-832
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27627392] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27627392, Kapcsolat: 27627392
 3. Ivan Kosnica. Croatian Law on Regulation of Local Citizenship (1880) - Context and Change. (2018) Megjelent: Codification Achievements and Failures in the 19th-20th Century pp. 83-97
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27392771] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27392771, Kapcsolat: 27392771
 4. Ivan Kosnica. Citizenship in Croatia-Slavonia during the First World War. (2017) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 8 1 58-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26627081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26627081, Kapcsolat: 26627072
 5. Da Lu. Jus Sanguinis – The Basic Principle in Citizenship Law, Comparative Analysis of First Citizenship Law between Visegrad Four and China. (2016) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 7 2 123-129
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3311485] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3311485, Kapcsolat: 26247915
 6. Ivan Kosnica. Hungarians and Citizenship in Croatia-Slavonia 1868-1918. (2015) Megjelent: Law and History pp. 59-73
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24501970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24501970, Kapcsolat: 24501970
 7. Ivan Kosnica. Hrovatsko-slavonska pripadnost u Hrvatskoj i Slavoniji nagdbenom razdoblju. (2014) CROATIAN AND COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION 1848-0357 1849-2150 14 465-492
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25559762] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25559762, Kapcsolat: 25559762
 8. Ivan Kosnica. Pravni fakultet u Osijeku. (2013) PRAVNI VJESNIK: CASOPIS ZA PRAVNE I DRUSTVENE ZNANOSTI PRAVNOG FAKULTETA SVEUCILISTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 0352-5317 1849-0840 3-4 61-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23760051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23760051, Kapcsolat: 23760051
 9. Vanessa Kerbusch. Das Staatsangehörigkeitsrecht in der Österreich - Ungarischen Doppelmonarchie. (2013) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 4 2 41-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23508416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23508416, Kapcsolat: 23508427
 10. Bakos Eszter. Extracts from 19th Century history of citizenship and freedom of press in Hungary.. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 3 1 65-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3023657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023657, Kapcsolat: 22812700
 11. Antal Tamás. A Hundred Years of Public Law in Hungary (1880-1990): Studies on the Modern Hungarian Constitution and Legal History. (2012) ISBN:9788646302030
  Könyv[22830670] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22830670, Kapcsolat: 22830670
 12. Tóth Judit. Az állampolgárság szerepe a migránsok beilleszkedésében. (2011) Megjelent: Magyarrá válni: Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái pp. 13-65
  Könyvrészlet[21814180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21814180, Kapcsolat: 21823941
 13. Antal Tamás. A Historical Institution: Consular Jurisdiction with Special regadt to the Austro-Hungarian Monarchy. (2011) Megjelent: Confrenţa Internaţională Bienală (Biennial International Conference) p. 23
  Egyéb konferenciaközlemény[21823964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21823964, Kapcsolat: 21823964
 14. Herger Csabáné. Polgári állam és egyházi autonómia a 19. században. (2010) ISBN:9789632870311
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1741808] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1741808, Kapcsolat: 21149596
 15. Antal Tamás. Organization of the Appeal Court in Timisoara (1890-1891). (2010) Megjelent: International Conference of PhD Students in Law pp. 5-903
  Egyéb konferenciaközlemény[21149589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21149589, Kapcsolat: 21149589
 16. Gyáni Gábor. Gender, Nationalism and Individualisation. (2010) Megjelent: Gender, Nation, Narration; Critical Readings of Cultural Phenomena pp. 9-23
  Könyvrészlet[22812364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22812364, Kapcsolat: 22812364
 17. Stipta István. Die ungarische Rechtsgesichte in den letzten zwanzigen Jahren (Tendenzen, und die wichtigste Werke). (2010) Megjelent: Das wessen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburstag pp. 7-140
  Könyvrészlet[21149592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21149592, Kapcsolat: 21149592
Varga Norbert. Az állampolgárság megszerzése a magyar és az amerikai alkotmányjogban a 19. században. (2005) Megjelent: Jogtörténeti tanulmányok VIII. pp. 541-557, 1242943
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1242943]
 1. Lehotay Veronika. Szabadságmegvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre: PhD értekezés. Miskolci Egyetem, ÁJK, 2012.. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23273070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23273070, Kapcsolat: 22851110
 2. Bakos Eszter. Extracts from 19th Century history of citizenship and freedom of press in Hungary.. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 3 1 65-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3023657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023657, Kapcsolat: 22812675
 3. Pálvölgyi Balázs. Ethnic Questions in the Hungarian Migration Policy until 1914 – Forming the Main Lines of a State-Backed Action Concerning the Migrants in the United States. (2011) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 2 1 86-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2207148] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2207148, Kapcsolat: 21814161
 4. Tóth Judit. Az állampolgárság szerepe a migránsok beilleszkedésében. (2011) Megjelent: Magyarrá válni: Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái pp. 13-65
  Könyvrészlet[21814180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21814180, Kapcsolat: 21814180
 5. Frey Dóra. Állampolgársági kérdések a bukovinai székelyek Magyarországra telepítése kapcsán. (2010) Megjelent: Jogi tanulmányok 2010. Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából
  Könyvrészlet[21149580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21149580, Kapcsolat: 21149580
 6. Stipta István. Újabb jogtörténeti tanulmányok: [Jogtörténeti tanulmányok VIII. / szerk. Béli Gábor, Kajtár István, Szekeres Róbert. -Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2005. -605 p.]. (2006) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 8. évf 2 98-100
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1171616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1171616, Kapcsolat: 23145364
 7. Kovács Eszter. A jogtörténeti tanulmányok VIII. kötetéhez. (2006) JURA 1218-0793 1 190-193
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23145360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23145360, Kapcsolat: 23145360
Varga Norbert. A főispáni tisztség bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban a köztörvény-hatósági törvény alapján. (2006) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére pp. 606-623, 1242952
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1242952]
 1. Pétervári Máté. The Establishment of the Districts in Hungary after the Austro-Hungarian Compromise. (2019) Megjelent: New Studies in History and Law pp. 65-77
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30681407] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30681407, Kapcsolat: 28355936
 2. Máté Pétervári. Die rechtsstaatliche Umgestaltung der Verwaltung im Jahr 1870, unter besonderer Berücksichtigung der Bezirke. (2018) Megjelent: Codification Achievements and Failures in the 19th-20th Century pp. 117-124
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3381531] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3381531, Kapcsolat: 27392786
 3. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal: Híd a rendi világ és a polgári államszervezet között. (2018) Megjelent: Jog határok nélkül pp. 275-287
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30614112] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30614112, Kapcsolat: 28095378
 4. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal az 1870. évi XLII. törvénycikk alapján. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 3 56-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30755387] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30755387, Kapcsolat: 28355879
 5. Biernacki Karol. A magyarországi önkormányzati jogforrások:: várostörténeti áttekintés (1867–1990)*. (2018) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 1-2 40-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30789196] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30789196, Kapcsolat: 28355954
 6. Stipta István. A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve. (2015) ISBN:9786155411274
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2977591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2977591, Kapcsolat: 25203474
 7. Pétervári Máté. Ereky István élete és munkássága, tekintettel a 19. század második felében történt közigazgatási reformokra. (2014) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 2014 3 29-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25494329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25494329, Kapcsolat: 25494353
 8. Barta Attila. Területi államigazgatás Magyarországon. (2013) ISBN:9789636934989
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2458441] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2458441, Kapcsolat: 23519444
 9. Barta Attila. A területi államigazgatási szervek jogállása és azok változásai Magyarországon. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2973843] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2973843, Kapcsolat: 22812356
 10. Papp László. The Concept of Autonomous Local Governments and Their Different Forms of Appearances in the Traditions of Our National Public Law. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 - 1 62-65
  Folyóiratcikk[22812613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22812613, Kapcsolat: 22812610
 11. Papp László. Az önkormányzatiság vázlatos áttekintése, különös tekintettel a hosszú 19. század alkotmányos megoldásaira. (2012) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 6 1-2 p. 97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22812431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22812431, Kapcsolat: 22812596
 12. Antal Tamás. Város és népképviselet: Az 1848:XXIII.tc. és intézményei Debrecenben (1848-1872). (2011) ISBN:9789639650855
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2409452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2409452, Kapcsolat: 21814310
 13. Antal Tamás. Hódmezővásárhely szervezési és működési szabályzatának ügye a két világháború között. (2011) Megjelent: A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve p. 161
  Könyvrészlet[21814266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21814266, Kapcsolat: 21814266
 14. Antal Tamás. Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944): Fejezetek a magyar városigazgatás történetéből. (2010) ISBN:9789637237768
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1337324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1337324, Kapcsolat: 20932641
 15. Auer Ádám. Böszörményi László mentelmi ügye. (2010) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 - 3 33-40
  Folyóiratcikk[21814208] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21814208, Kapcsolat: 21814208
 16. Antal Tamás. A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden (1950–1990): Szervezeti és működési alapvetések. (2009) ISBN:9789637237744
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1233596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1233596, Kapcsolat: 20928233
 17. Antal Tamás. A szegedi közigazgatás alapintézményei 1945 és 1990 között. (2008) Megjelent: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica pp. 3-47
  Könyvrészlet[20928243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20928243, Kapcsolat: 20928243
 18. Szekeres Róbert. Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. (2007) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 1 70-73
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23145365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23145365, Kapcsolat: 23145365
Varga Norbert. Ullein-Reviczky Antal. (2006) Megjelent: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai (1914-1949) pp. 143-165, 1242969
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1242969]
 1. Hollósi Gábor. A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949). (2007) ISBN:9789630632324
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1852353] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1852353, Kapcsolat: 20928245
 2. Megyeri-Pálffy Zoltán. Debreceni jogtudósok. (2006) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 8 4 77-79
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23145368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23145368, Kapcsolat: 23145368
Varga Norbert. A közigazgatási reform és a helyi politika viszonya Debrecenben és Szegeden (1870-1872). (2007) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 15 4 466-475, 1242981
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1242981]
 1. Pétervári Máté. The Establishment of the Districts in Hungary after the Austro-Hungarian Compromise. (2019) Megjelent: New Studies in History and Law pp. 65-77
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30681407] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30681407, Kapcsolat: 28355938
 2. Pétervári Máté. Az igazságszolgáltatás és a közigazgatás elválasztása járási szinten. (2018) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 8 1 241-253
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30350462] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30350462, Kapcsolat: 27845149
 3. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal: Híd a rendi világ és a polgári államszervezet között. (2018) Megjelent: Jog határok nélkül pp. 275-287
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30614112] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30614112, Kapcsolat: 28095386
 4. Pétervári Máté. A járások polgári kialakítását befolyásoló tényezők az 1870:XLII. tc. végrehajtása során. (2018) Megjelent: Előadások a 14. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián pp. 233-240
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27416859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27416859, Kapcsolat: 27416859
 5. Papp László. The Concept of Autonomous Local Governments and Their Different Forms of Appearances in the Traditions of Our National Public Law. (2012) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 - 1 62-65
  Folyóiratcikk[22812613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22812613, Kapcsolat: 22812613
 6. Papp László. Az önkormányzatiság vázlatos áttekintése, különös tekintettel a hosszú 19. század alkotmányos megoldásaira. (2012) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 6 1-2 p. 97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22812431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22812431, Kapcsolat: 22812547
 7. Antal Tamás. Város és népképviselet: Az 1848:XXIII.tc. és intézményei Debrecenben (1848-1872). (2011) ISBN:9789639650855
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2409452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2409452, Kapcsolat: 21824026
 8. Antal Tamás. Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944): Fejezetek a magyar városigazgatás történetéből. (2010) ISBN:9789637237768
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1337324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1337324, Kapcsolat: 20932648
 9. Auer Ádám. Böszörményi László mentelmi ügye. (2010) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 12 3 33-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21823995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21823995, Kapcsolat: 21823995
 10. Antal Tamás. A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden (1950–1990): Szervezeti és működési alapvetések. (2009) ISBN:9789637237744
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1233596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1233596, Kapcsolat: 20928258
 11. Antal Tamás. A szegedi közigazgatás alapintézményei 1945 és 1990 között. (2008) Megjelent: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica pp. 3-47
  Könyvrészlet[20928260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20928260, Kapcsolat: 20928260
Varga Norbert. A köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban (1870-1872). (2007), 1243003
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1243003]
 1. Balohgh Judit. Legyen az épület mindenkor az igazság temploma: Város és bíráskodás. (2016) ISBN:9789631248746
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26053650] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26053650, Kapcsolat: 26053650
 2. Stipta István. A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve. (2015) ISBN:9786155411274
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2977591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2977591, Kapcsolat: 25203507
 3. Stipta István. A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon. (2015) Megjelent: A jog tudománya. Tudománytörténeti és tudományelméleti írások, gyakorlati tanácsokkal p. -
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24880986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24880986, Kapcsolat: 24880986
 4. Auer Ádám. A képviselők mentelmi jogának szabályozása és gyakorlata (1865-1875). (2011) Megjelent: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának díjnyertes dolgozatai I-II pp. 555-591
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2229021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2229021, Kapcsolat: 21824115
 5. Antal Tamás. Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944): Fejezetek a magyar városigazgatás történetéből. (2010) ISBN:9789637237768
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1337324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1337324, Kapcsolat: 20932651
 6. Auer Ádám. Böszörményi László mentelmi ügye. (2010) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 12 3 33-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21823995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21823995, Kapcsolat: 21824099
Varga Norbert. A köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) bevezetése Szeged és Debrecen szabad királyi városokban (1870-1872). (2007), 1416802
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1416802]
 1. Biernacki Karol. A magyarországi önkormányzati jogforrások:: várostörténeti áttekintés (1867–1990)*. (2018) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 1-2 40-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30789196] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30789196, Kapcsolat: 28355952
Varga Norbert. A köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) létrejötte. (2007) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 4 4, 1243006
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1243006]
 1. Pétervári Máté. The Establishment of the Districts in Hungary after the Austro-Hungarian Compromise. (2019) Megjelent: New Studies in History and Law pp. 65-77
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30681407] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30681407, Kapcsolat: 28355927
 2. Pétervári Máté. Die Bezirkshauptmannschaft und das Stuhlrichteramt - Vergleichende Prüfung der Bezirksverwaltung in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. (2018) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 8 2 311-321
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30613781] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30613781, Kapcsolat: 28095127
 3. Pétervári Máté. Die Bezirkshauptmannschaft und das Stuhlrichteramt - Vergleichende Prüfung der Bezirksverwaltung in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. (2018) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 8 2 311-321
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30613781] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30613781, Kapcsolat: 28097695
 4. Pétervári Máté. Az igazságszolgáltatás és a közigazgatás elválasztása járási szinten. (2018) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 8 1 241-253
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30350462] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30350462, Kapcsolat: 27845159
 5. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal: Híd a rendi világ és a polgári államszervezet között. (2018) Megjelent: Jog határok nélkül pp. 275-287
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30614112] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30614112, Kapcsolat: 28095412
 6. Pétervári Máté. A szolgabírói hivatal az 1870. évi XLII. törvénycikk alapján. (2018) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 3 56-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30755387] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30755387, Kapcsolat: 28355876
 7. Pétervári Máté. A járások polgári kialakítását befolyásoló tényezők az 1870:XLII. tc. végrehajtása során. (2018) Megjelent: Profectus in Litteris pp. 233-240
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27416862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27416862, Kapcsolat: 27416862
 8. Máté Pétervári. The History of Hungarian Civil Service from the Austro-Hungarian Compromise of 1867 to the First World War. (2017) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 8 1 116-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3238186] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3238186, Kapcsolat: 26627098
 9. Balogh Judit. Város és bíráskodás. (2016) Megjelent: Legyen az épület mindenkor az igazság temploma pp. 10-21
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26053654] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26053654, Kapcsolat: 26053654
 10. Pétervári Máté. Ereky István élete és munkássága, tekintettel a 19. század második felében történt közigazgatási reformokra. (2014) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 2014 3 29-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25494329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25494329, Kapcsolat: 25494329
2020-07-06 22:02