Balogh Judit. Német-magyar párhuzamok a törvényesítés (legitimatio) intézményének történetében. (1996) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 12 3-18, 1233731
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1233731]
 1. Varga István. Törvénytelen gyermekek tartása, mint szociális védelmi mechanizmus a két világháború közötti Magyarországon. (2018) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 29 2 59-98
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3369873] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3369873, Kapcsolat: 28397117
 2. Sáry Pál. Szimbolikus jogi aktusok az Ószövetségben. (2006) Megjelent: Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok pp. 315-326
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20636412] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636412, Kapcsolat: 20636412
Balogh Judit. 100 éve történt: BGB in statu nascendi. (1997) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 52 437-442, 1233823
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1233823]
 1. Mázi András. A kötelesrész megjelenése a magyar magánjog rendszerében: Tekintettel a nagy európai jogrendszerek megoldásaira. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23577188] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23577188, Kapcsolat: 21515463
 2. Kecskés László. A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben: Történeti vázlat. (2004) ISBN:9639542326
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1231581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1231581, Kapcsolat: 20636793
 3. Smied Orsolya. A nem vagyoni kártérítés joggyakorlatának elemzése a magyar jogszabályok és a BGB alapján figyelemmel a jogintézmény fejlődésére: [elektronikus dokumentum]. (2001) JOGI FÓRUM (ONLINE) 2001
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23587920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23587920, Kapcsolat: 23587920
Balogh Judit. Osztrák jog Magyarországon a XIX-XX. században. (1997) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 14 55-68, 1233824
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1233824]
 1. Certicky Mário. A szerződéskötésre irányuló nyilatkozatok elméleti kérdései a természetjogi és a pandektista felfogás tükrében. (2019) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 14 2 43-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31143354] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31143354, Kapcsolat: 29047323
 2. Legeza Dénes. A kiadói szerződés története: A reformkortól 1952-ig. (2018) ISBN:9786155411649
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3351860] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3351860, Kapcsolat: 27390311
 3. Szikora Veronika. A magánjogi kodifikáció Magyarországon a XIX. századtól napjainkig: (társasági jogi szemszögből). (2017) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapja tiszteletére pp. 315-342
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27390184] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27390184, Kapcsolat: 27390184
 4. Képes György. The Birth and Youth of the Modern Hungarian Private Law. (2016) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 7 2 102-113
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3148225] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3148225, Kapcsolat: 26247141
 5. Stipta István. Dvesto rokov madarskej právnohistorickej vedy. (2015) Megjelent: A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve pp. 235-251
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25202060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25202060, Kapcsolat: 25202060
 6. Stipta István. Die Zweihundert Jahre der ungarischen Rechtsgeschichtswissenschaft. (2015) Megjelent: A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve pp. 203-233
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25201913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25201913, Kapcsolat: 25201913
 7. Szikora Veronika. A magánjogi társaság (és annak viszonya kereskedelmi társaságokhoz) a 19-21. századi magyar magánjogi kodifikációkban. (2015) Megjelent: Kolosváry Bálint Emlékkötet pp. 285-325
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3095891] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3095891, Kapcsolat: 28174262
 8. Stipta István. A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 382-418
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2890656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2890656, Kapcsolat: 24874628
 9. Török Éva. A szerződés létrehozásának alapkérdései. (2013) ISBN:9789632582016
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2423071] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2423071, Kapcsolat: 26980702
 10. Matúz György. Telekkönyvi rendszerünk kialakulása és működése 1840-1973. (2010) Megjelent: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 511-536
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21515446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21515446, Kapcsolat: 21515446
 11. Stipta István. Die vertikale Gewaltentrennung: Verfassungs-und rechtsgeschichtliche Studien. (2005) ISBN:963956799X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1160231] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1160231, Kapcsolat: 20636808
 12. Nagy Gábor. Le Code civile et l’Europe. Influences et modernité: Accompagnement de la codification. (2004) Megjelent: Colloquy “The Civil Code and Europe : influences and modernity” pp. 1-%
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[20636807] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636807, Kapcsolat: 20636807
 13. Kajtár István. A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai: Európa – haladás – Magyarország. (2003) ISBN:9639310522
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1219754] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1219754, Kapcsolat: 20636803
 14. József Szalma. Parlament und Zivilgesetzbuch in Ungarn. (2001) Megjelent: Von den Ständeversammlungen bis zum parlamentarischen Regierungssystem in Ungarn pp. 129-144
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20636801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636801, Kapcsolat: 20636801
 15. Szalma József. A közösségi, közös és eltérő elemek a polgári jogi kodifikációkban. (2001) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2 1-%
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20636802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636802, Kapcsolat: 20636802
 16. Szalma József. Okozatosság és polgári jogi felelősség. (2000) ISBN:9638583290
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20636796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636796, Kapcsolat: 20636796
Balogh Judit. Magánjog és törvénykönyv a XIX. század végi Magyarországon. (1998) Megjelent: Pro Scientia Aranyérmesek IV. Konferenciája pp. 3-10, 1234267
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1234267]
 1. Stipta István. The Two Hundred Years of Hungarian Legal Historiography. (2015) Megjelent: A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve pp. 189-201
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25201787] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25201787, Kapcsolat: 25201787
Balogh Judit. Österreichisches Recht in Ungarn und in Siebenbürgen: Westeuropäische Einflüsse auf die ungarische Zivilrechtskodifikation im 19-20. Jahrhundert. (1998) Megjelent: Recht ohne Grenzen – Grenzen des Rechts pp. 123-135, 2251183
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2251183]
 1. Herger Csabáné. A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében. (2017) ISBN:9783944850702
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3289165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3289165, Kapcsolat: 26979970
 2. Stipta István. The Two Hundred Years of Hungarian Legal Historiography. (2015) Megjelent: A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve pp. 189-201
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25201820] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25201820, Kapcsolat: 25201820
 3. Stipta István. Dvesto rokov madarskej právnohistorickej vedy. (2015) Megjelent: A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve pp. 235-251
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25202049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25202049, Kapcsolat: 25202049
 4. Stipta István. Die Zweihundert Jahre der ungarischen Rechtsgeschichtswissenschaft. (2015) Megjelent: A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve pp. 203-233
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25201884] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25201884, Kapcsolat: 25201884
 5. Stipta István. A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve. (2015) ISBN:9786155411274
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2977591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2977591, Kapcsolat: 25201717
 6. Stipta István. A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 382-418
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2890656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2890656, Kapcsolat: 24874642
 7. Stipta István. The Main Tendencies of Hungarian Legal Historiography in the 20th Century and its Present Situation. (2011) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 2. évf. 1. sz. 72-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1556189] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1556189, Kapcsolat: 25205372
 8. Bónis Péter. Az ausztriai polgári törvénykönyv és polgári jogunk: Az ABGB jelentősége és hatása a magar bírói gyakorlatra és jogfelfogásra. (2011) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23587810] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23587810, Kapcsolat: 23587810
 9. Bónis Péter. A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerződésbiztosítéki jogunkban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2285934] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2285934, Kapcsolat: 25205182
 10. Gönczi Katalin. Die europäischen Fundamente der ungarischen Rechtskultur: Juristischer Wissenstransfer und nationale Rechtswissenschaft zur Zeit der Aufklärung und im Vormärz. (2008) ISBN:9783465040408; 3465040406
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2720375] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2720375, Kapcsolat: 23104466
 11. Giaro Tomasz. Modernisierung durch Transfer – Schwund osteuropäischer Rechtstraditionen. (2006) Megjelent: Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert p. 302
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24155334] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24155334, Kapcsolat: 23104465
 12. Gönczi Katalin. Das juristische Vermächtnis des 19. Jahrhunderts in Ungarn und seine Umgestaltung im europäischen Kontext. (2006) Megjelent: Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert pp. 121-121
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23104463] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23104463, Kapcsolat: 23104463
 13. Stipta István. Die vertikale Gewaltentrennung: Verfassungs- und Rechtsgeschichtliche Studien. (2005)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20553010] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20553010, Kapcsolat: 23104462
 14. Nagy Gábor. Le Code civile et l’Europe. Influences et modernité. Accompagnement de la codification. (2004)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[23104461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23104461, Kapcsolat: 23104461
 15. GiaroTomasz. Westen im Osten. Modernisierung osteuropäischer Rechte bis zum Zweiten Weltkrieg. (2003) RECHTSGESCHICHTE 1619-4993 2 123-139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23104459] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23104459, Kapcsolat: 23104459
 16. Stipta István. A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése 1975-2000. (2003) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 5. évf 1 24-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1171045] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1171045, Kapcsolat: 23104458
 17. SZALMA József. A polgári jog kodifikációjának általános módszerei és a magyar Ptk. rekodifikációja. (2002) Megjelent: Kodifikáció - Tanulmányok p. 40
  Könyvrészlet[21992075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21992075, Kapcsolat: 23104457
 18. ­SZALMA József. A közösségi közös és eltérő elemek a polgári jogi kodifikációkban. (2001) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23104456] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23104456, Kapcsolat: 23104456
 19. Szalma József. Okozatosság és polgári jogi felelősség. (2000)
  Könyv[21991435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21991435, Kapcsolat: 23097674
 20. Karl H. Recht ohne Grenzen – Grenzen des Rechts. Tagung junger Rechtshistoriker in Graz vom 30. Mai bis 1. Juni 1997. (1998) ZEITSCHRIFT FUR NEUERE RECHTSGESCHICHTE 0250-6459 20 375-378
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23097672] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23097672, Kapcsolat: 23097672
Balogh Judit. A magánjog átalakításának 1848-as kísérlete és az osztrák jog uralma. (1999) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 54 409-416, 1234269
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1234269]
 1. Veress Emőd. Kilenc évtized - az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv Erdélyben. (2019) Megjelent: Ad salutem civium inventas esse leges pp. 157-171
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30936666] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30936666, Kapcsolat: 28772877
 2. Veress Emőd. Az 1928. évi Magánjogi törvényjavaslatról. (2019) Megjelent: Az 1928. évi Magánjogi törvényjavaslat pp. 17-32
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30742802] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30742802, Kapcsolat: 28342793
 3. Téglási András. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. (2013) ISBN:9786155300103
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2763862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2763862, Kapcsolat: 24523547
 4. Nagy Gábor. Le Code civile et l’Europe. Influences et modernité. Accompagnement de la codification. (2004)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[23104461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23104461, Kapcsolat: 23097533
 5. ­SZALMA József. Deák Ferenc – a jogtudós. A modern polgári jogalkotás, köz- és magánjogi kodifikációk megalapozója. (2004) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 2 46-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23097526] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23097526, Kapcsolat: 23097526
 6. Kajtár István. A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai: Európa – haladás – Magyarország. (2003) ISBN:9639310522
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1219754] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1219754, Kapcsolat: 23097520
 7. ­CSÉCSY Andrea. A szerződésszegés jogintézményének kialakulása a magyar magánjogban. (2002) Megjelent: Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis, Tomus II pp. 93-93
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23097516] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23097516, Kapcsolat: 23097516
 8. SZALMA József. A polgári jog kodifikációjának általános módszerei és a magyar Ptk. rekodifikációja. (2002) Megjelent: Kodifikáció - Tanulmányok p. 40
  Könyvrészlet[21992075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21992075, Kapcsolat: 23097513
 9. ­József SZALMA. Parlament und Zivilgesetzbuch in Ungarn. (2001) Megjelent: Von den Ständeversammlungen bis zum Parlamentarischen Regierungssystem in Ungarn pp. 136-142
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23097500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23097500, Kapcsolat: 23097500
 10. ­SZALMA József. A közösségi közös és eltérő elemek a polgári jogi kodifikációkban. (2001) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23104456] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23104456, Kapcsolat: 23097511
Balogh Judit. A magyar magánjogi kodifikáció gondolata és az 1848-as jogi forradalom. (1999) Megjelent: Forradalom vagy reform?: Tanulmányok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc állam- és jogfejlődéséről pp. 148-160, 1234268
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1234268]
 1. Szikora Veronika. A magánjogi kodifikáció Magyarországon a XIX. századtól napjainkig: (társasági jogi szemszögből). (2017) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapja tiszteletére pp. 315-342
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27390177] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27390177, Kapcsolat: 27390177
 2. Stipta István. Die Zweihundert Jahre der ungarischen Rechtsgeschichtswissenschaft. (2015) Megjelent: A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve pp. 203-233
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25201902] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25201902, Kapcsolat: 25201902
 3. Szikora Veronika. A magánjogi társaság (és annak viszonya kereskedelmi társaságokhoz) a 19-21. századi magyar magánjogi kodifikációkban. (2015) Megjelent: Kolosváry Bálint Emlékkötet pp. 285-325
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3095891] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3095891, Kapcsolat: 28174264
 4. Stipta István. A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 382-418
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2890656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2890656, Kapcsolat: 24874594
 5. Szikora Veronika. Civilisztika. (2014)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[2844243] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2844243, Kapcsolat: 27390842
 6. Mázi András. A kötelesrész megjelenése a magyar magánjog rendszerében: Tekintettel a nagy európai jogrendszerek megoldásaira. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23577188] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23577188, Kapcsolat: 21515431
 7. Szikora Veronika. A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon. (2007) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2 1 20-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20333162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20333162, Kapcsolat: 20638120
 8. Stipta István. Die vertikale Gewaltentrennung: Verfassungs-und rechtsgeschichtliche Studien. (2005) ISBN:963956799X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1160231] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1160231, Kapcsolat: 20638119
Balogh Judit. Magyar magánjogi kodifikációs törekvések a Jogtudományi Közlöny hasábjain 1866-1900. (2000) Megjelent: "Dum spiro doceo" pp. 239-264, 1669575
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1669575]
 1. Herger Csabáné. A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében. (2017) ISBN:9783944850702
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3289165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3289165, Kapcsolat: 26979966
 2. Szikora Veronika. A magánjogi kodifikáció Magyarországon a XIX. századtól napjainkig: (társasági jogi szemszögből). (2017) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapja tiszteletére pp. 315-342
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27390173] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27390173, Kapcsolat: 27390173
 3. Szikora Veronika. A magánjogi társaság (és annak viszonya kereskedelmi társaságokhoz) a 19-21. századi magyar magánjogi kodifikációkban. (2015) Megjelent: Kolosváry Bálint Emlékkötet pp. 285-325
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3095891] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3095891, Kapcsolat: 28174265
 4. Szikora Veronika. Civilisztika. (2014)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[2844243] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2844243, Kapcsolat: 27390840
 5. Nacsa Mónika. A gazdasági lehetetlenülés szabályozása és rendszertani helye Magyarország Magánjogi Törvényjavaslatában. (2011) Megjelent: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam - és Jogtudományi Szekció jának Díjnyertes Dolgozatai II. pp. 591-626
  Könyvrészlet/Tudományos[23711671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23711671, Kapcsolat: 23711671
 6. Bónis Péter. A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerződésbiztosítéki jogunkban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2285934] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2285934, Kapcsolat: 25205191
 7. Szikora Veronika. A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon. (2007) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2 1 20-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20333162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20333162, Kapcsolat: 21515649
 8. Horváth Attila. A magyar magánjog történetének alapjai. (2006) ISBN:9639610194
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1491617] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1491617, Kapcsolat: 23097561
 9. Kajtár István. A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai: Európa – haladás – Magyarország. (2003) ISBN:9639310522
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1219754] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1219754, Kapcsolat: 21515646
 10. Varga Norbert et al. Recenzió a Huszti Vilmos emlékkönyvről. (2002) MAGYAR JOG 0025-0147 49 1 60-63
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20549254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20549254, Kapcsolat: 26094915
 11. Csécsy Andrea. A szerződésszegés jogintézményének kialakulása a magyar magánjogban. (2002) COLLECTIO IURIDICA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS 1588-306X 2 2 93-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2263871] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2263871, Kapcsolat: 21515644
Balogh Judit. Vázlatok a Miskolci Ügyvédi Kamara történetéhez. (2000) Megjelent: Emlékkönyv az ügyvédi kamarák fennállásának 125. évfordulójára pp. 30-57, 1669490
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1669490]
 1. Korsósné Delacasse Krisztina. Az ügyvédi kamarák megszületése Magyarországon. (2012) ISBN:9789639950801; 9639950801
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2453336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2453336, Kapcsolat: 23582676
 2. P Szabó Béla. Tanulságos évtizedek: A Debreceni Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara (1914-1949). (2011) ISBN:9789634734697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25513675] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25513675, Kapcsolat: 23586181
 3. Korsósné Delacasse Krisztina. Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korszakban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2590647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2590647, Kapcsolat: 21515490
 4. Gönczi Katalin. Das juristische Vermächtnis des 19. Jahrhunderts in Ungarn und seine Umgestaltung im europäischen Kontext. (2006) Megjelent: Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert pp. 109-127
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2720482] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2720482, Kapcsolat: 21515484
 5. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi kamarák létrehozásának okai és körülményei. (2006) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére pp. 324-340
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21515489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21515489, Kapcsolat: 21515489
 6. Stipta István. Miskolc 20. századi történetének tudományos irodalmáról, a készülő városmonográfia tükrében. (2005) LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV 1416-3683 22-23 331-341
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21515471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21515471, Kapcsolat: 21515471
 7. Korsósné Delacasse. Ügyvédek a zalaegerszegi büntető törvényszék előtt 1929-1934. (2003) Megjelent: Pro Scientia Aranyérmesek VI. konferenciája pp. 45-50
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[21515468] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21515468, Kapcsolat: 21515468
Balogh Judit. A magánjog átalakításának 1848-as kísérlete és az osztrák jog uralma. (2001) Megjelent: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma pp. 179-192, 1234270
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1234270]
 1. Téglási András. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. (2013) ISBN:9786155300103
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2763862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2763862, Kapcsolat: 24964572
 2. Varga Norbert. Az állampolgárság és a községi illetőség szabályozása a neoabszolutizmus időszakában, különös tekintettel az OPTK vonatkozó rendelkezéseire. (2012) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 14 3 26-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24285631] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24285631, Kapcsolat: 24285631
 3. Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog a 19. században. (2012) ISBN:9789630592703
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2161271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2161271, Kapcsolat: 23582080
 4. Varga Norbert. A kettős állampolgárság kapcsán felmerülő dogmatikai kérdések a dualizmus közjogában. (2010) Megjelent: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 905-925
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1416791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1416791, Kapcsolat: 21515408
 5. Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog a 19. században: Az első állampolgársági törvény (1879:L. tc.) előzményei, dogmatikai alapja és gyakorlata 1880-1890. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1243005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1243005, Kapcsolat: 21515494
 6. Mázi András. A kötelesrész megjelenése a magyar magánjog rendszerében: Tekintettel a nagy európai jogrendszerek megoldásaira. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23577188] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23577188, Kapcsolat: 21515407
 7. Nagy Gábor. Le Code civile et l’Europe. Influences et modernité. Accompagnement de la codification. (2004) Megjelent: Colloquy “The Civil Code and Europe : influences and modernity”
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[21515454] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21515454, Kapcsolat: 21515454
 8. Szalma József. Deák Ferenc – a jogtudós. A modern polgári jogalkotás, köz- és magánjogi kodifikációk megalapozója. (2004) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 59 2 45-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21515404] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21515404, Kapcsolat: 21515404
 9. Kajtár István. A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai: Európa – haladás – Magyarország. (2003) ISBN:9639310522
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1219754] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1219754, Kapcsolat: 21515398
 10. Csehák Kálmán. Kossuth Lajos hozzájárulása a magyar polgári társadalom kialakulásáshoz II.. (2002) HÍD 0350-9079 2002 október 1259-1285
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22769543] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22769543, Kapcsolat: 26948461
 11. Csécsy Andrea. A szerződésszegés jogintézményének kialakulása a magyar magánjogban. (2002) COLLECTIO IURIDICA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS 1588-306X 2 2 93-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2263871] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2263871, Kapcsolat: 20638125
 12. Szalma József. A polgári jog kodifikációjának általános módszerei és a magyar Ptk. rekodifikációja. (2002) Megjelent: Kodifikáció – Tanulmányok p. %
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20638123] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20638123, Kapcsolat: 20638123
 13. József Szalma. Parlament und Zivilgesetzbuch in Ungarn. (2001) Megjelent: Von den Ständeversammlungen bis zum parlamentarischen Regierungssystem in Ungarn pp. 129-144
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20638121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20638121, Kapcsolat: 20638121
 14. Szalma József. A közösségi, közös és eltérő elemek a polgári jogi kodifikációkban. (2001) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2 p. %
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20638122] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20638122, Kapcsolat: 20638122
Balogh Judit. Az általános rész kérdése és tervezetei a XIX. század végének magyar magánjogi kodifikációjában. (2002) COLLECTIO IURIDICA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS 1588-306X 2 75-92, 2250152
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2250152]
 1. Talabos Dávdiné Dr.. A clausula rebus sic stantibus elvének továbbélése, különös tekintettel a XX. századi magyar jogfejlődésre. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3202590] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3202590, Kapcsolat: 27392719
 2. Anna Loutfi. The Family as a Site of Cultural Autonomy and Freedom: anxieties in legal debates over state regulation of marriage in Hungary, 1867–1895. (2011) WOMENS HISTORY REVIEW 0961-2025 1747-583X 20 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27392697] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27392697, Kapcsolat: 27392697
 3. Bónis Péter. A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerződésbiztosítéki jogunkban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2285934] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2285934, Kapcsolat: 25205199
 4. Bónis Péter. A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra a fedezetelvonó ügyletek tekintetében. (2007) Megjelent: Jogi Tanulmányok 2007 pp. 47-74
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2284737] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2284737, Kapcsolat: 28354594
 5. Csehi Zoltán. Diké kísértése: Magánjogi és kultúrtörténeti tanulmányok. (2005) ISBN:963950033x; 963950033X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1453626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1453626, Kapcsolat: 23097655
 6. Csehi Zoltán. A magyar magánjog általános részéről - elméleti és dogmatikai fejtegetések,. (2004) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23097653] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23097653, Kapcsolat: 23097653
 7. ­CSÉCSY Andrea. A szerződésszegés jogintézményének kialakulása a magyar magánjogban. (2002) Megjelent: Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis, Tomus II pp. 94-94
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23097652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23097652, Kapcsolat: 23097652
Balogh Judit. Bacsó Jenő: A polgári perjog tanára. (2002) Megjelent: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai (1915-1947) pp. 203-233, 1669652
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1669652]
 1. Szabó Béla. „Ernyedetlen szorgalommal”: Visky Károly és Brósz Róbert tanulmányai a debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetemen. (2014) Megjelent: Ünnepi kötet Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 80. születésnapjára pp. 313-336
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2930989] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2930989, Kapcsolat: 26942617
2020-08-09 23:19