Fazekas Judit. A fogyasztóvédelem újabb eredményei az Európai Gazdasági Közösségben. (1986) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 41 10 500-501, 1339274
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1339274]
 1. Csécsy György. Védjegyjog és piacgazdaság. (2001) ISBN:9639360090
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1299365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1299365, Kapcsolat: 21930656
 2. Csákó Györgyi. A károsult védelme a felelősségbiztosításban. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21947634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21947634, Kapcsolat: 21930629
 3. Csécsy György. A védjegyjog fejlődése és aktuális kérdései a piacgazdaságban. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[21930518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21930518, Kapcsolat: 21930518
 4. Lábady Tamás. Fejezetek a felelősségbiztosítás köréből. (1989)
  Könyv[21930443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21930443, Kapcsolat: 21930443
Miskolczi Bodnár et al. A fogyasztóvédelem jogi szabályozása magyarországon III.. (1991) KERESKEDELMI MAGAZIN 1215-4849 1 3 28-29, 1516721
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1516721]
 1. Hajnal Zsolt. A fogyasztói jogok egységes európai szabályozásának lehetséges irányai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2403827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2403827, Kapcsolat: 23854716
Fazekas Judit. Törvény a termékfelelősségről. (1993) KERESKEDELMI SZEMLE: A BELKERESKEDELMI KUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA 0451-7652 34 6 41-44, 1345712
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1345712]
 1. Csécsy György. Védjegyjog és piacgazdaság. (2001) ISBN:9639360090
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1299365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1299365, Kapcsolat: 21933610
 2. Csécsy György. A védjegyjog fejlődése és aktuális kérdései a piacgazdaságban. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[21930518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21930518, Kapcsolat: 21933606
Fazekas Judit. A fogyasztói jogvédelem fejlôdésének nemzetközi tapasztalatai. (1994) EURÓPA FÓRUM 1215-4504 4 4 104-123, 1346314
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1346314]
 1. Miskolczi Bodnár. A fogyasztóvédelmi jog magyar szabályai. (2010)
  Könyv[21955519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21955519, Kapcsolat: 21955519
 2. Sándor István. A magyar fogyasztóvédelmi jog. (2003)
  Könyv[21955523] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21955523, Kapcsolat: 21955523
Fazekas Judit. A fogyasztóvédelem jogi eszközei - különös tekintettel a polgári jogi intézményekre. (1994), 1781594
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1781594]
 1. Csécsy Andrea. A hibás termék által okozott károk: A termékfelelősség jogintézménye az USA és az Európai Unió jogában. (2007) Megjelent: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban pp. 9-18
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2265758] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2265758, Kapcsolat: 21929537
 2. Ujváriné Antal. Az általános szerződési feltételek alkalmazása és a tájékoztatási kötelezettség a biztosítási szerződési jogban. (1999) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS-SECTIO JURIDICA ET POLITICA 16
  Folyóiratcikk[21929406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21929406, Kapcsolat: 21929406
 3. Csécsy György. A védjegyjog fejlődése és aktuális kérdései a piacgazdaságban. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[21930518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21930518, Kapcsolat: 21929662
Fazekas Judit. A fogyasztói szerzõdések tisztességtelen szerzõdési feltételeit szabályozó új Európai Uniós irányelv és a magyar jog. (1995) MAGYAR JOG 0025-0147 42 11 660-668, 1297087
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1297087]
 1. Török Éva. A standardizált szerződések sajátosságai a magyar jogban. (2009) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 13 1-2 78-82
  Folyóiratcikk[22361069] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22361069, Kapcsolat: 22361080
 2. Kónyáné Simics. Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos polgári jogi szabályozás változásáról: Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. (2000) ACTA UNIV SZEGED SECT JUR POL 58 1-41 p. 348
  Folyóiratcikk[21947275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21947275, Kapcsolat: 20881956
 3. Ujváriné Antal. A biztosítási szerződés létrejötte, hatályosulása, lebonyolódása és megszűnése az új Ptk.- ban. (2000)
  Könyv[21946958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21946958, Kapcsolat: 21946958
 4. Ujváriné Antal. A biztosítási törvény és a polgári jog kapcsolódási pontjai. (1996) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 51 6 p. 239
  Folyóiratcikk[21946975] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21946975, Kapcsolat: 21946975
Fazekas Judit. A fogyasztóvédelem alkotmányos alapjai. (1995) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 11 153-159, 1294214
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1294214]
 1. Veres Zoltán. Gondolatok a fogyasztóvédelem alkotmányos rangra emelése kapcsán, különös tekintettel a pénzügyi fogyasztóvédelemre. (2013) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 1 179-183
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24762055] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24762055, Kapcsolat: 24762055
 2. Karsai Krisztina. Fogyasztóvédelem és büntetőjog. (2011) ISBN:9789632581385
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1936557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1936557, Kapcsolat: 22317868
 3. Bencsik András. A fogyasztóvédelem helye, szerepe a jogállamban: A fogyasztóvédelem alkotmányos alapjai. (2009) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 13 1-2 9-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1384412] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1384412, Kapcsolat: 22360808
Fazekas Judit. Fogyasztói jogok - fogyasztóvédelem. (1995), 1297116
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1297116]
 1. Hámori Antal. A fogyasztóvédelem jelentősége és oktatása. Javaslatok Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájához. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 3 175-183
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3042083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3042083, Kapcsolat: 26111631
 2. Hámori Antal. A fogyasztók védelme és az új Ptk.. (2015) MAGYAR JOG 0025-0147 62 5 257-273
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2908222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2908222, Kapcsolat: 25132824
 3. Veres Zoltán. Ügyfélvédelem a pénzügyi szektorban: Gondolatok a pénzügyi fogyasztóvédelem egyes alapkérdéseiről. (2013) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 4 194-206
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24762145] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24762145, Kapcsolat: 24762145
 4. Karsai Krisztina. Fogyasztóvédelem és büntetőjog. (2011) ISBN:9789632581385
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1936557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1936557, Kapcsolat: 22317856
 5. Fekete Orsolya. A fogyasztóvédelem néhány problémájáról a közigazgatási jog és a büntetőjog szemüvegén keresztül. (2009) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 64 9 383-390
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2334394] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2334394, Kapcsolat: 21947819
 6. Hajnal Zsolt. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozásának koncepcionális kérdéseiről. (2007) Megjelent: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban pp. 39-58
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2099762] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2099762, Kapcsolat: 21947860
 7. Julesz Máté. A versenyjog és a környezetvédelem időszerű kérdései. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 7 405-413
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1294833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1294833, Kapcsolat: 21947904
 8. Sós Gabriella. A fogyasztóvédelem fejlődése az Európai Unióban. (2002) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 1/2. pp. 323-347
  Könyvrészlet[21947911] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21947911, Kapcsolat: 21947911
 9. Vékás L. Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései. (2001) ISBN:963920384X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1492890] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1492890, Kapcsolat: 21947410
 10. Csákó Györgyi. A károsult védelme a felelősségbiztosításban. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21947634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21947634, Kapcsolat: 21947634
 11. Király Miklós. A fogyasztóvédelmi irányelvek értelmezése az Európai Bíróság joggyakorlatában. (2001) Megjelent: Ius Privatum Ius Commune Europea Liber Amicorum Studia Ferenc Mádl p. 136
  Könyvrészlet[21947391] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21947391, Kapcsolat: 21947391
 12. Zoltán Ödön. A fogyasztóvédelemről és gyakorlatáról. (2001) MAGYAR JOG 0025-0147 48 11 p. 659
  Folyóiratcikk[21947737] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21947737, Kapcsolat: 21947737
 13. Bártfai Judit et al. Szeződési jog - Fogyasztóvédelem. (2000)
  Könyv[21947083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21947083, Kapcsolat: 21947083
 14. Luszcz Viktor. Szavatosság és jótállás az EK és Magyarország jogában. (2000) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 55 12 p. 509
  Folyóiratcikk[21947471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21947471, Kapcsolat: 21947471
 15. Kónyáné Simics. Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos polgári jogi szabályozás változásáról: Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. (2000) ACTA UNIV SZEGED SECT JUR POL 58 1-41 p. 348
  Folyóiratcikk[21947275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21947275, Kapcsolat: 21947275
 16. Ujváriné Antal. A biztosítási szerződés létrejötte, hatályosulása, lebonyolódása és megszűnése az új Ptk.- ban. (2000)
  Könyv[21946958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21946958, Kapcsolat: 21947492
 17. Németh Anita. A jogharmonizáció hatása a polgári jogra, különös tekintettel a fogyasztóvédelem témakörére. (1999) A POLGÁRI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ÉVKÖNYVE (ELTE) 1587-4060 1587-5164 p. 199
  Folyóiratcikk[21947443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21947443, Kapcsolat: 21947443
 18. Boldizs József. Fogyasztóvédelmi kézikönyv. (1998)
  Könyv[21102953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21102953, Kapcsolat: 21102953
 19. Ujváriné Antal. A biztosítási törvény és a polgári jog kapcsolódási pontjai. (1996) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 51 6 p. 237
  Folyóiratcikk[21947558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21947558, Kapcsolat: 21947558
Lévayné Fazekas. A fogyasztói társadalom és a fogyasztóvédelem összefüggései. (1995) KERESKEDELMI SZEMLE: A BELKERESKEDELMI KUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA 0451-7652 36 1 31-37, 1523912
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1523912]
 1. Boldizs József. Fogyasztóvédelmi kézikönyv. (1998)
  Könyv[21946858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21946858, Kapcsolat: 21946858
 2. Csécsy György. A védjegyjog fejlődése és aktuális kérdései a piacgazdaságban. (1995)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[21946906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21946906, Kapcsolat: 21946906
Fazekas Judit. Az ombud mint a fogyasztói érdekek védelmének sajátos intézménye az angol biztosítási és bankjogban. (1996) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 4 6 25-26, 1297091
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1297091]
 1. Miskolczi Bodnár. Fogyasztói szerződések. (2015) ISBN:9789634130178
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2947526] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2947526, Kapcsolat: 24753915
Lévayné Fazekas. A fogyasztói jog rendszertani és jogdogmatikai kérdései. (1996) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 12 33-54, 1525829
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1525829]
 1. Varga Nelli. Gondolatok a fogyasztói szerződési jog kialakulásáról és fejlődéséről. (2013) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 10 3 138-157
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23268195] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23268195, Kapcsolat: 24753903
Lévayné Fazekas. Fogyasztóvédelmi szakirodalom- és jogszabálygyűjtemény. (1996), 1529712
Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[1529712]
 1. Sós Gabriella. A fogyasztóvédelem fejlődése az Európai Unióban. (2002) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 1/2. pp. 323-347
  Könyvrészlet[21949963] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21949963, Kapcsolat: 21949963
 2. Zoltán Ödön. A fogyasztóvédelemről és gyakorlatáról. (2001) MAGYAR JOG 0025-0147 48 11 p. 659
  Folyóiratcikk[21947737] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21947737, Kapcsolat: 21949843
Beale Hugh. Szavatossági szabályok az angol, a magyar és az Európai Unió jogában. (1997) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 52 12 519-531, 1294210
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1294210]
 1. Hámori Antal. A fogyasztóvédelem jelentősége és oktatása. Javaslatok Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájához. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 3 175-183
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3042083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3042083, Kapcsolat: 26111881
 2. Hámori Antal. A fogyasztók védelme és az új Ptk.. (2015) MAGYAR JOG 0025-0147 62 5 257-273
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2908222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2908222, Kapcsolat: 25133022
 3. Szalma József. Az európai és magyar kollíziós magánjog változásairól - Vörös Imre akadémikus tudományos munkásságáról. (2014) Megjelent: A világ mi vagyunk - Liber Amicorum Imre Vörös pp. 495-505
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26109072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26109072, Kapcsolat: 26109072
 4. Darázs Lénárd et al. Európai közösségi jogi elemek a magyar magán- és kereskedelmi jogban. (2001)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1318402] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1318402, Kapcsolat: 21935614
 5. Kemenes István. A gazdasági szerződések követelményei és az új Ptk.. (2001) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 3 1 p. 15
  Folyóiratcikk[21935691] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21935691, Kapcsolat: 21935691
 6. Bártfai Judit. Szerződési jog- Fogyasztóvédelem. (2000)
  Könyv[21929871] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21929871, Kapcsolat: 21933685
 7. Luszcz Viktor. Szavatosság és jótállás az EK és Magyarország jogában. (2000) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 55 12 p. 503
  Folyóiratcikk[21935591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21935591, Kapcsolat: 21935591
 8. Bíró György. Kötelmi jog: egyetemi tankönyv. (2000)
  Könyv[20874958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20874958, Kapcsolat: 20874958
 9. Németh Anita. A jogharmonizáció hatása a polgári jogra, különös tekintettel a fogyasztóvédelem témakörére. (1999) A POLGÁRI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ÉVKÖNYVE (ELTE) 1587-4060 1587-5164 p. 199
  Folyóiratcikk[21935667] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21935667, Kapcsolat: 21935667
Fazekas Judit. A fogyasztóvédelem múltja, jelene és jövője a Fogyasztóvédelmi Törvény tükrében. (1998) Megjelent: Fogyasztóvédelmi kódex pp. 11-35, 1337456
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1337456]
 1. Julesz Máté. A versenyjog és a környezetvédelem időszerű kérdései. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 7 405-413
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1294833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1294833, Kapcsolat: 21929884
 2. Bártfai Judit. Szerződési jog- Fogyasztóvédelem. (2000)
  Könyv[21929871] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21929871, Kapcsolat: 21929871
Lévayné Fazekas. A korlátolt felelősségű társaság. (1998) Megjelent: Gazdasági társaságok 1-2. pp. 312-389, 1544064
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1544064]
 1. Gyöngyösiné Antók. A társasági szerződés érvénytelensége az Európai Unió jogában. (2015) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 24 7-8. 45-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25763788] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25763788, Kapcsolat: 25763788
Lévayné Fazekas. Az egyesülés. (1998) Megjelent: Gazdasági társaságok 1-2. pp. 551-576, 1544048
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1544048]
 1. Gyöngyösiné Antók. A társasági szerződés érvénytelensége az Európai Unió jogában. (2015) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 24 7-8. 45-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25763770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25763770, Kapcsolat: 25763770
Bartha Judit et al. Speciális társaságok: A társaságok különös formái- azonosságok, eltérések a gazdasági társaságokkal. (1999) ISBN:9632243455, 1855024
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1855024]
 1. Sárközy Szabolcs. Korlátolt felelősségű társaság a társasági formák nemzetközi versenyében: összehasonlító elemzés. (2013) ISBN:9786155344480
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2763785] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2763785, Kapcsolat: 27819532
 2. Harsányi Gyöngyi. A jogharmonizációs tevékenység egy évtizede a magyar értékpapírjog területén. (2002) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS-SECTIO JURIDICA ET POLITICA 20 2 479-509
  Folyóiratcikk[22126989] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22126989, Kapcsolat: 21956802
Lévayné Fazekas. A Ptk. rekodifikáció és a fogyasztóvédelem kapcsolódási pontjai. (1999) Megjelent: Polgári jogi kodifikáció és jogharmonizáció. A magyar jog- és intézményrendszer közelítése az európai joghoz - az acquis commun... pp. 45-72, 1768558
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1768558]
 1. Darázs Lénárd et al. Európai közösségi jogi elemek a magyar magán- és kereskedelmi jogban. (2001)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1318402] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1318402, Kapcsolat: 21930932
 2. Heinerné Barzó. Összefoglaló a Miskolci Egyetemen rendezett magánjogi kodifikációs és jogharmonizációs konferencián elhangzott előadásokról. (2000) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 2 1 17-20
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3402611] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3402611, Kapcsolat: 21931537
 3. Ujváriné Antal. A biztosítási szerződés létrejötte, hatályosulása, lebonyolódása: IM Kodifikációs tanulmányok. (2000)
  Könyv[21931337] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21931337, Kapcsolat: 21931337
Berke Barna et al. Európai társasági jog. (2000) ISBN:9632245628, 1463689
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1463689]
 1. Gyöngyösiné Antók. A társasági szerződés érvénytelensége az Európai Unió jogában. (2015) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 25 7-8. 45-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26111497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26111497, Kapcsolat: 26111497
Fazekas Judit. Az Európai Integráció Alapszerződései. (2000), 1337468
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1337468]
 1. Papp Mónika. Közszolgáltatási kötelezettség veszteségének állami kompenzálása az Európai Közösség versenyjogában - Bírósági ítélet és főügyészi indítványok az Altmark Trans GmbH ügyben. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 1 34-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1466091] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1466091, Kapcsolat: 21935815
 2. Csáki Gyula. Fogalmi adalékok a regionalizmus meghatározásáról. (2002) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 2/1 pp. 135-155
  Könyvrészlet[21935910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21935910, Kapcsolat: 21935910
 3. Miskolci László. Az Európai Unió költségvetésének jogi védelme. (2002) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 1/2. pp. 135-180
  Könyvrészlet[21935982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21935982, Kapcsolat: 21935982
 4. Asztalos Zsófia. Gondolatok az Európai Unió állampolgárságáról. (2001) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS-SECTIO JURIDICA ET POLITICA 19 3-17
  Folyóiratcikk[21935993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21935993, Kapcsolat: 21935993
 5. Dagmar Moravcová et al. EU-Osterweiterung: politische und soziale Annäherung. (2001)
  Könyv[22004540] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22004540, Kapcsolat: 22004540
Lévayné Fazekas. A tagállamok főbb társasági jogi modelljei. (2000) Megjelent: Európai társasági jog pp. 39-77, 1548748
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1548748]
 1. Fazekas Judit et al. Magyar társasági jog: Egyetemi tankönyv. (2001)
  Könyv[21931899] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21931899, Kapcsolat: 21931899
 2. Darázs Lénárd et al. Európai közösségi jogi elemek a magyar magán- és kereskedelmi jogban. (2001)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1318402] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1318402, Kapcsolat: 21931803
Fazekas Judit et al. Fogyasztóvédelem. (2001) Megjelent: Magyar Közigazgatási Jog pp. 105-109, 2966121
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2966121]
 1. Hámori Antal. A fogyasztók védelme és az új Ptk.. (2015) MAGYAR JOG 0025-0147 62 5 257-273
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2908222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2908222, Kapcsolat: 25132979
Lévayné Fazekas. A fogyasztóvédelmi jog modernizációja és a polgári jogi rekodifikáció. (2001) Megjelent: Facultas nascitur pp. 127-145, 1854838
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1854838]
 1. Ujváriné Antal. Uniform Terminology ad Modalities for Rights of Withdrawal. (2005) Megjelent: Uniform Terminology for European Contract Law p. 279
  Könyvrészlet[21956522] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21956522, Kapcsolat: 21956522
Lévayné Fazekas. A korlátolt felelősségű társaság alapítása, működése. (2001) Megjelent: KFT, 2001 pp. 1-72, 1543738
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1543738]
 1. Fazekas Judit et al. Magyar társasági jog: Egyetemi tankönyv. (2005)
  Könyv[21946852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21946852, Kapcsolat: 21946852
Barta Judit et al. Az üzleti élet szerződései. (2002) ISBN:9633883792, 1528664
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1528664]
 1. Reines János. A franchise szerződés: Gondolatok a Franchise szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szereplő szabályozásának megújítására. (2018) MAGYAR JOG 0025-0147 2018 10 529-547
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30402162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30402162, Kapcsolat: 28224037
 2. Tóth László. Választottbíróság elé vihető ügyek a magyar jogban. (2005) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 2 OTDK-különszám
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25207275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25207275, Kapcsolat: 25207275
Fazekas Judit. A szubszidiaritás elvének új értelmezése – Viták a Konventben a tagállami szint és a közösségi szint közötti hatáskörmegosztásról. (2002) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 12 26-33, 1294208
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1294208]
 1. Blutman László. Az Európai Unió joga a gyakorlatban. (2010) ISBN:9789632580906
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2320449] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2320449, Kapcsolat: 21951768
 2. Forgács Imre. Mégsem éjjeliőr? Az európai kormányzás esélyei és a pénzügyi válság. (2009) ISBN:9789632760469
  Könyv[21951806] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21951806, Kapcsolat: 21951806
Fazekas Judit. Az Európai Integráció Alapszerződései II.. (2002), 1338028
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1338028]
 1. Soós Edit. A határmenti együttműködések és a liszaboni stratégia. (2006) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 9 1 64-77
  Folyóiratcikk[21950973] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21950973, Kapcsolat: 21950973
 2. Losoncz M. Az EU-tagság magyar gazdaságpolitikával szembeni kihívásai. (2005) EUROPAI TUKOR 10 10 3-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10303474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10303474, Kapcsolat: 21951008
 3. Garamvölgyi Róbert et al. A nemzeti kollíziós jogok alkonya: a nemzetközi magánjog "közösségiesítésének" folyamata. (2005) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 10 3 31-47
  Folyóiratcikk[22320327] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22320327, Kapcsolat: 21951041
 4. Csáki Gyula. Fogalmi adalékok a regionalizmus meghatározásáról. (2002) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 2/1 pp. 135-155
  Könyvrészlet[21951079] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21951079, Kapcsolat: 21951079
Fazekas Judit. A hazai fogyasztóvédelem jogi szabályozása. (2004) FOGYASZTÓVÉDELMI SZEMLE 1785-4741 1 1 59-73, 1297101
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1297101]
 1. Pribula László. A reklám mint a szerződéskötéshez vezető út speciális esete. (2005) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 60 6 251-256
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2238061] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2238061, Kapcsolat: 21950890
Fazekas Judit. A fogyasztóvédelmi jogharmonizáció 10 éve: 1. rész. (2004) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 48 5 61-76, 1294205
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1294205]
 1. Andrea Fejős. Consumer protection in Sales Transaction in Hungary. (2008) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 49 4 441-468
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26111431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26111431, Kapcsolat: 26111431
Fazekas Judit et al. A fogyasztóvédelmi jogharmonizáció 10 éve: 2. rész. (2004) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 48 6 77-89, 1294206
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1294206]
 1. Udvarhelyi Bence. Az Európai Unió büntetőjogi jogalkotásának legújabb tendenciái. (2014) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 32 321-337
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27169170] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27169170, Kapcsolat: 25133215
 2. Fejős Andrea. Consumer Protection in Sales Transactions In Hungary. (2008) ACTA JURIDICA 0065-1346 1996-2088 49 4 441-468
  Folyóiratcikk[25758422] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25758422, Kapcsolat: 25758422
Lévayné Fazekas. A tagállamok főbb társasági jogi modelljei. (2004) Megjelent: Európai Társasági Jog pp. 45-83, 1899636
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1899636]
 1. Szikora Veronika. Modernisierung und Reformen in deutschen und österreichischen Gesellschaftsrecht. (2017) CASOPIS KYEVSKOGO UNIVERSITETU PRAVA / JOURNAL OF KYIV UNIVERSITY OF LAW 2219-5521 17 1 374-377
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3222182] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3222182, Kapcsolat: 28103680
Lévayné Fazekas et al. A vállalatfelvásárlás közösségi szintű szabályozása (a 13. társasági jogi irányelv). (2004) Megjelent: Európai Társasági Jog pp. 118-144, 1899765
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1899765]
 1. Kecskés András et al. Tőzsdeuniverzum. (2019) ISBN:9789632584317
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30700805] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30700805, Kapcsolat: 28948776
 2. Kecskés András et al. Szirénhangok a Rajnán. (2017) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 13 1 107-125
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3202597] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3202597, Kapcsolat: 28226961
 3. Cseh Tamás. Jövőbeni védekezési lehetőség Európában a vállalatfelvásárlással szemben. (2005) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 3 2 29-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30736097] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30736097, Kapcsolat: 28227037
Lévayné Fazekas. Jogharminizációs feladatok a csatlakozás után. (2004) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 9 3 18-29, 1854699
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1854699]
 1. Takács Tamara. Participation in EU Decision Making: Implications on the National Level. (2009) ISBN:9789067042741
  Könyv[21956047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21956047, Kapcsolat: 21956047
Lévayné Fazekas. Post-accession duties of legal harmonisation. (2004) EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 1588-6735 3 1 9-17, 1517063
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1517063]
 1. Kiss Sándor. The Influence of the European Union on Domestic Roma policies in Hungary.. (2007)
  Disszertáció/Nem besorolt (Disszertáció)/Tudományos[30614260] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30614260, Kapcsolat: 28094531
 2. Kiss Sándor. The influence of the European Union on Domestic Roma Policies in Hungary. (2007)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[23387291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23387291, Kapcsolat: 28094516
Asztalos Zsófia. Uniós polgárok: hogyan tovább?. (2005) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 16 2 76-114, 1517877
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1517877]
 1. Ganczer Mónika. Állampolgárság és államutódlás. (2013) ISBN:9786155376221
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2486204] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2486204, Kapcsolat: 23713220
 2. Blutman László. Az Európai Unió joga a gyakorlatban. (2010) ISBN:9789632580906
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2320449] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2320449, Kapcsolat: 21951695
Fazekas Judit. A fizetésképtelenség szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. (2005) Megjelent: Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja pp. 57-82, 1347021
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1347021]
 1. Hutkai Zsuzsanna. Csődeljárás – Reorganizáció elméletben és gyakorlatban. (2011)
  Egyéb[22847416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22847416, Kapcsolat: 22847416
 2. Plajos Rita. Insolvency Proceedings and Arbitration – The possibility of Parallel Proceedings. (2010) Megjelent: MIskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma pp. 117-120
  Egyéb konferenciaközlemény[22847271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22847271, Kapcsolat: 22847271
 3. Horesnyi Julianna. Bérgarancia: A magyar szabályozás és annak gyakorlata. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22847314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22847314, Kapcsolat: 22847314
 4. Piller Zsuzsa. Néhány gondolat a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokról. (2009)
  Egyéb[22847229] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22847229, Kapcsolat: 22847229
 5. Gula József. Csődbűncselekmények a magyar büntetőjogban és néhány európai állam jogában. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2227958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2227958, Kapcsolat: 23520817
Fazekas Judit et al. Az üzleti szerződések. (2005) ISBN:9633884772, 1903534
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1903534]
 1. Varga Nelli. A Fogyasztói Pénzügyi Lízing. (2014) ISBN:9789632582313
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2734803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2734803, Kapcsolat: 24082554
2020-08-05 21:16