Kodácsy-Simon Eszter. Természettudományok és a keresztény vallás. (2004) Megjelent: Ablaknyitás pp. 357-372, 2447264
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2447264]
 1. Földvári István. A hit és tudomány kapcsolatának szakirodalmi átekintése Magyarországon. (2018) CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 0133-8889 41 2 42-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[27473731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27473731, Kapcsolat: 27473731
Kodácsy-Simon Eszter. Secondary School as a Model for the Dialogue between Science and Religion. (2005) Megjelent: Science and Religion: Global Perspectives, 3016682
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[3016682]
 1. Földvári István. A hit és tudomány kapcsolatának szakirodalmi átekintése Magyarországon. (2018) CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 0133-8889 41 2 42-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[27473731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27473731, Kapcsolat: 27473750
Kodácsy-Simon Eszter. Az egyházi iskola, mint a párbeszéd modellje. (2006) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 81 2 42-46, 2447240
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2447240]
 1. Földvári István. A hit és tudomány kapcsolatának szakirodalmi átekintése Magyarországon. (2018) CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 0133-8889 41 2 42-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[27473731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27473731, Kapcsolat: 27473738
Béres Tamás. Krisztusra tekintve hittel és reménnyel: Ünnepi kötet Reuss András professzor 70. születésnapjára. (2008) ISBN:9789639571792, 1217245
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1217245]
 1. Csepregi Zoltán. Asztali beszélgetések. (2014) ISBN:9789633800508
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2751687] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2751687, Kapcsolat: 27783872
 2. Dr. Tóta Péter. Korai Tudor Hitviták (1525-1535). (2013)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[24213335] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24213335, Kapcsolat: 24213335
 3. Wagner Szilárd. „Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat…”: A lutheránus egyházteológia és az ökumené. (2012) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 2012 02/03
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24213532] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24213532, Kapcsolat: 24213532
 4. Reuss András. Régi viták felizzó parazsa: Néhány szempont Jézus halálának értelmezéséhez. (2011) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 2011 07
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24213512] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24213512, Kapcsolat: 24213512
 5. Reuss András. Naivitás és bátorság, okosság és kereszt. (2009) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 15 1 54-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24223675] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24223675, Kapcsolat: 24223675
 6. Christopher Spehr. Lurtherjahrbuch. (2009)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[24214337] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24214337, Kapcsolat: 24214337
Kodácsy-Simon Eszter. Fenntartható közösségek az egyházban. (2008) Megjelent: A Teremtés ünnepe pp. 27-42, 2447271
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2447271]
 1. Kodácsy Tamás. A technika etikája. (2017) Megjelent: A protestáns etika kézikönyve pp. 259-296
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26610086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26610086, Kapcsolat: 26610086
Kodácsy-Simon Eszter. Paul Tillich teológiájának jelentősége a természettudomány a vallás kapcsolatában. (2009), 3321372
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3321372]
 1. Szakács Tamás. A természettudomány-teológia párbeszéd néhány szemléletének szinopszisa. (2017) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 ú.f. 60 2 95-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3320914] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3320914, Kapcsolat: 27122681
Kodácsy-Simon Eszter. Technikai társadalmunk spirituális helyzete: Szempontok a környezetvédelem kérdéséhez Paul Tillich írásai alapján. (2010) EGYHÁZFÓRUM 1215-0630 25 1 8-13, 2447248
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[2447248]
 1. Kodácsy Tamás. A technika etikája. (2017) Megjelent: A protestáns etika kézikönyve pp. 259-296
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26610100] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26610100, Kapcsolat: 26610100
Kodácsy-Simon Eszter. Új kihívás: etika- és hitoktatás. (2012) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 87 6 220-221, 2447244
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2447244]
 1. Finta Gergely. Luther katekizmusénekei és feldolgozásaik J. S. Bach Klavierübungjában I.: Háttéranyag a káté tanításához hitoktatásban és gyülekezeti munkában. (2015) Megjelent: Teológia és oktatás pp. 93-122
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26173263] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26173263, Kapcsolat: 26173263
Kodácsy-Simon Eszter. Egy mai százéves reform: Természettudományok és hittan kapcsolata az iskolában. (2013) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 88 8-9 296-302, 2447246
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2447246]
 1. Földvári István. A hit és tudomány kapcsolatának szakirodalmi átekintése Magyarországon. (2018) CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 0133-8889 41 2 42-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[27473731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27473731, Kapcsolat: 27473737
Kodácsy-Simon Eszter. Van-e helye a hitoktatásnak az iskolában?. (2013) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 19 3 49-55, 2494589
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2494589]
 1. Baloghné Vincze. A „hites vagy erkölcsös” diákoktól egy „menő teológia” felé: A nyilvános teológia lehetősége a hit- és erkölcstanoktatásban. (2019) Megjelent: Teológia és nyilvánosság pp. 215-225
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30629418] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30629418, Kapcsolat: 28112473
 2. Pángyánszky Ágnes. Tanítás és tanulás felnőttkorban. (2015) ISBN:9789631248654
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3040164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3040164, Kapcsolat: 26099315
Kodácsy-Simon Eszter. Kivezetés - beavatással: Oktatási formák Paul Tillich szerint, tekintettel a nemzeti kérdés oktatásban elfoglalt helyére. (2016) Megjelent: Teológia és nemzetek pp. 177-187, 3145204
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3145204]
 1. Beyer Michael. Lutherbibliographie 2018. (2018) LUTHERJAHRBUCH 0342-0914 85 1 435-524
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30374939] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30374939, Kapcsolat: 27783883
Kodácsy-Simon Eszter. Paul Tillich oktatási formáinak jelenléte az egyházi iskolában. (2016) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 91 8-9 285-287, 3144507
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3144507]
 1. Beyer Michael. Lutherbibliographie 2018. (2018) LUTHERJAHRBUCH 0342-0914 85 1 435-524
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30374939] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30374939, Kapcsolat: 27783886
Kodácsy-Simon Eszter. Valláspedagógiai szempontok az etikai kérdések hittanórai tanításához. (2016) Megjelent: Értelmes szívvel pp. 485-523, 3160558
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3160558]
 1. Balog Eszter. Iskolai hittan és gyülekezeti élet: Az iskolai kötelező hit- és erkölcstanórán részt vevő hittanosok gyülekezetbe való bekapcsolásának koncepciója és jó gyakorlatai. (2019) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 94 8-9 318-322
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[30772399] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30772399, Kapcsolat: 28268464
 2. Kozma Tamás. Protestán s identitás és közösségi tanulás [ Protestant Identity and Community Learning ]. (2017) HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 2062-9605 2064-2199 7 174-179
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3381944] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3381944, Kapcsolat: 27642720
Kodácsy-Simon Eszter. A szabadság és felelősség néhány vonása az oktatásban Luther Márton írásain keresztül. (2017) Megjelent: A felekezeti oktatás új negyedszázada pp. 17-27, 3302648
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3302648]
 1. Hubert Gabriella. Magyar evangélikus bibliográfia 2017. (2018) Magyar evangélikus bibliográfia 2630-9424 6 1 1-212
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30358189] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30358189, Kapcsolat: 27783877
 2. Beyer Michael. Lutherbibliographie 2018. (2018) LUTHERJAHRBUCH 0342-0914 85 1 435-524
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30374939] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30374939, Kapcsolat: 27783884
 3. Bényei Miklós. A felekezeti oktatás új negyedszázada : Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére: [könyvismertetés]. (2018) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 2 216-221
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3398444] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3398444, Kapcsolat: 27642697
 4. Kelemen Gabriella. A felekezeti oktatás új negyedszázada: Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteleletére. Szerkesztette Bacskai Katinka. (2018) CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 0133-8889 41 1 121-126
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27643455] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27643455, Kapcsolat: 27643455
Kodácsy-Simon Eszter. Freedom and Responsibility in the Educat ion - Through the Works of Martin Luther. (2017) HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 2062-9605 2064-2199 7 162-173, 3383857
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3383857]
 1. Beyer Michael. Lutherbibliographie. (2019) LUTHERJAHRBUCH 0342-0914 86 1 331-407
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[31010170] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31010170, Kapcsolat: 28553960
Kodácsy-Simon Eszter. Krisztus közössége. (2017) Megjelent: Közösségben pp. 9-21, 3316280
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3316280]
 1. Hubert Gabriella. Magyar evangélikus bibliográfia 2017. (2018) Magyar evangélikus bibliográfia 2630-9424 6 1 1-212
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30358189] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30358189, Kapcsolat: 27783873
 2. Beyer Michael. Lutherbibliographie 2018. (2018) LUTHERJAHRBUCH 0342-0914 85 1 435-524
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30374939] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30374939, Kapcsolat: 27783881
Kodácsy-Simon Eszter. Milyeneké az Isten országa?: A gyermekek teológiája Luthernél. (2017) Megjelent: Teológia és reformáció pp. 193-202, 3294120
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3294120]
 1. Hubert Gabriella. Magyar evangélikus bibliográfia 2017. (2018) Magyar evangélikus bibliográfia 2630-9424 6 1 1-212
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30358189] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30358189, Kapcsolat: 27783875
 2. Beyer Michael. Lutherbibliographie 2018. (2018) LUTHERJAHRBUCH 0342-0914 85 1 435-524
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30374939] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30374939, Kapcsolat: 27783885
 3. Pecsuk Ottó. A reformáció mai üzenetei. (2018) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 24 1-2 123-126
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30440640] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30440640, Kapcsolat: 28057707
Kodácsy-Simon Eszter. Tálentum - a megvalósult tehetség. (2017) Megjelent: Hit, tapasztalat, hittapasztalat pp. 127-135, 3307388
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3307388]
 1. Hubert Gabriella. Magyar evangélikus bibliográfia 2017. (2018) Magyar evangélikus bibliográfia 2630-9424 6 1 1-212
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30358189] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30358189, Kapcsolat: 27783878
Orosz Gábor et al. Nyilatkozattervezet a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára. (2017) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 92 12 463-464, 3304978
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[3304978]
 1. Hubert Gabriella. Magyar evangélikus bibliográfia 2017. (2018) Magyar evangélikus bibliográfia 2630-9424 6 1 1-212
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30358189] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30358189, Kapcsolat: 27783876
Kodácsy-Simon Eszter et al. Merünk-e dicsérni?: A bátorító visszajelzések teológiai olvasatai és pedagógiai szempontjai. (2018) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 93 5 180-183, 3372687
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3372687]
 1. H. Hubert. Magyar evangélikus bibliográfia 2018. (2019) Magyar evangélikus bibliográfia 2630-9424 7 1 1-216
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[31008648] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31008648, Kapcsolat: 28552114
 2. Beyer Michael. Lutherbibliographie. (2019) LUTHERJAHRBUCH 0342-0914 86 1 331-407
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[31010170] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31010170, Kapcsolat: 28553958
Kodácsy-Simon Eszter. "Mit jelent" a Kis káté tanítása napjainkban?. (2018) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 93 8-9 296-302, 3414188
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3414188]
 1. H. Hubert. Magyar evangélikus bibliográfia 2018. (2019) Magyar evangélikus bibliográfia 2630-9424 7 1 1-216
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[31008648] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31008648, Kapcsolat: 28552115
 2. Beyer Michael. Lutherbibliographie. (2019) LUTHERJAHRBUCH 0342-0914 86 1 331-407
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[31010170] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31010170, Kapcsolat: 28553962
Kodácsy-Simon Eszter. Látás a beszéd mögött: Mi van a szemünk előtt, amikor a környezeti jövőképekről beszélünk?. (2019) Megjelent: Teológia és nyilvánosság pp. 137-149, 30627518
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30627518]
 1. Kovács Krisztián. Nyilvánvaló teológia és teológiailag értelmezett nyilvánosság. (2019) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 94 11 419-421
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[31010849] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31010849, Kapcsolat: 28555601
2020-02-28 17:00