Kasza Péter. Nádasdy Tamás és Brodarics István levelezése. (1999) Megjelent: Nádasdy Tamás (1498–1562) pp. 55-65, 1965025
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1965025]
 1. Ács Pál. Alvise Gritti és Nádasdy Tamás - egy elhidegült barátság történeti háttere. (2016) Megjelent: Művészet és mesterség pp. 133-147
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3031168] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3031168, Kapcsolat: 28365875
 2. Szilágyi Emőke. Oláh Miklós epitaphiuma Brodarics István halálára. (2015) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 2014 7-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25513425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25513425, Kapcsolat: 25513425
 3. Szabó Péter. Élet- és időszemlélet a kora újkori Magyarországon: Városok és udvarok világa. (2011) ISBN:9789632842264
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2190744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2190744, Kapcsolat: 23456438
 4. Varga Szabolcs. Egy ismeretlen humanista: Peregi Albert pécsi prépost. (2011) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 53 3 1-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26958669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26958669, Kapcsolat: 26958669
 5. Pálffy G. Nádasdy Tamás nádor a magyar királyok koronázási szertartásáról (1561). (2009) Megjelent: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek pp. 305-310
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1813524] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1813524, Kapcsolat: 22547634
 6. Barbarics Zsuzsa. A kéziratos "Neue Zeitungok" jelentősége I. Ferdinánd korában a "Nádasdy-Zeitungok" alapján. (2003) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 45 1-2 175-199
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24185071] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24185071, Kapcsolat: 22547640
Simon József. Pietro Pomponazzi: A lélek halhatatlanságáról – XV. fejezet. (2001) FOSSZÍLIA 1586-0116 2 3-4 134-140, 1203753
Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[1203753]
 1. Dobás Kata. Az eleve elrendelés és a szabad akarat kérdése Kemény Zsigmond műveiben. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26332144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26332144, Kapcsolat: 26332144
 2. Túri Tamás. Spira Ferenc históriájának magyar és erdélyi recepciójáról. (2014) KERESZTÉNY MAGVETŐ 1222-8370 120 2 103-130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3077635] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3077635, Kapcsolat: 25254455
 3. Petneházi Gábor. Humanista irodalom és publicisztika határán: Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írt Dialógusa. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23275465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23275465, Kapcsolat: 23275465
Kasza Péter. A Brodarics-recepció kérdése a magyar epikában. (2004) Megjelent: Serta Pacifica pp. 187-195, 1964382
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1964382]
 1. Farkas Gábor Farkas. „Nekünk mégis Mohács kell…”: II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései. (2016) ISBN:9789632006543
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25963690] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25963690, Kapcsolat: 25963694
Kasza Péter. Bulvársajtó - retorika - történetírás. Megjegyzések Brodarics István Historia verissimájának keletkezéstörténetéhez. (2006) ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 0586-3708 29 123-131, 1964336
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1964336]
 1. Farkas Gábor Farkas. „Nekünk mégis Mohács kell…”: II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései. (2016) ISBN:9789632006543
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25963690] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25963690, Kapcsolat: 25963695
 2. Paul Srodecki. Antemurale Christianitatis. Zur Genese der Bollwerksrhetorik im östlichen Mitteleuropa an der Schwelle vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit. (2015) ISBN:9783786815082
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24765738] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24765738, Kapcsolat: 27454773
Kasza Péter. Vom Lehrgedicht bis zur Wissenschaft: Der wissenschaftliche Wert jesuitischer Lehrgedichte. (2006) Megjelent: Acta conventus neo-Latini Bonnensis. Proceedings of the Twelfth International Congress 2003 (Medieval and Renaissance Texts and... pp. 399-406, 1964939
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1964939]
 1. Ingrid A. La Fauconnerie a la Renaissance: Le Hieracosophion (1582-1584) de Jacques Auguste de Thou. (2013) ISBN:9782600017039
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23754862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23754862, Kapcsolat: 23754862
Czerovszki Mariann. Hierakologoi. (2007) Megjelent: „Nem sűlyed az emberiség!”… pp. 333-340, 1964500
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1964500]
 1. Ingrid A. La Fauconnerie a la Renaissance: Le Hieracosophion (1582-1584) de Jacques Auguste de Thou. (2013) ISBN:9782600017039
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23754862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23754862, Kapcsolat: 23754872
Kasza Péter. Ein Humanist am Scheideweg: Stephan Brodarics am Hof der Königin Maria. (2007) Megjelent: Maria von Ungarn (1505–1558) pp. 73-89, 1964909
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1964909]
 1. Paul Srodecki. Antemurale Christianitatis. Zur Genese der Bollwerksrhetorik im östlichen Mitteleuropa an der Schwelle vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit. (2015) ISBN:9783786815082
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24765738] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24765738, Kapcsolat: 27454774
 2. Tusor Péter et al. Consistorialia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae 1426–1605. (2011) ISBN:9789633080283
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2047470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2047470, Kapcsolat: 22543999
 3. Megan K. “Dui Fratelli . . . Con Dui Principi”: Family and Fidelity on a Failed Diplomatic Mission. (2010) JOURNAL OF EARLY MODERN HISTORY 1385-3783 1570-0658 14 590-590
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[23127521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23127521, Kapcsolat: 23127521
Kasza Péter. "Mert látom, hogy [...] néhányan az eseményeket máskép mesélik, mint megtörténtek..." : megjegyzések Brodarics István Historia verissimájának keletkezéstörténetéhez. (2007) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 111 4-5 323-342, 1964335
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1964335]
 1. Tóth Gergely. Bűnbakképzés és propaganda: Az 1526. évi török hadjárat és a mohácsi csata a kora újkori történetírásban (I. rész: a 16. század történetírása). (2019) Megjelent: Több mint egy csata. Mohács: Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben pp. 75-148
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30813668] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30813668, Kapcsolat: 28326544
 2. Botlik Richárd. Egy könyv ürügyén - II. Lajos király halálának körülményeiről. (2017) Megjelent: Különvélemény. A mainstream a magyar történelem határán pp. 8-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27037673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27037673, Kapcsolat: 29006764
 3. Farkas Gábor Farkas. „Nekünk mégis Mohács kell…”: II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései. (2016) ISBN:9789632006543
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25963690] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25963690, Kapcsolat: 25963697
 4. Romsics Ignác. A múlt arcai. (2015) ISBN:9789632762593
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2946474] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2946474, Kapcsolat: 24882149
 5. Gőzsy Zoltán. Verissima Historia. „Cancellarius, qui apud regem erat.” (Stjepan Brodarić ). (2010) PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA 1333-5286 9 39-43
  Folyóiratcikk[22547620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22547620, Kapcsolat: 22547620
 6. Gőzsy Zoltán. Brodarics István történeti munkája. (2010) PÉCSI SZEMLE 1419-290X 13 tavasz 30-35
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1489643] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1489643, Kapcsolat: 22547621
Kasza Péter. Egy karrier hajnala : Adalékok Brodarics István tanulmányainak és családi viszonyainak kérdéséhez. (2008) SZÁZADOK 0039-8098 142 5 1187-1208, 1964334
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1964334]
 1. Nemes Gábor. MAGYARORSZÁG KAPCSOLATAI AZ APOSTOLI SZENTSZÉKKEL (1523–1526). (2015) SZÁZADOK 0039-8098 2015 479-506
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24734252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24734252, Kapcsolat: 24734252
 2. Cövek Zoltán. Szentlászlói Osvát zágrábi püspök családi és politikai kapcsolatai 1499. évi végrendeletének tükrében. (2013) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 20 4 455-499
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25214853] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25214853, Kapcsolat: 25214853
 3. Ritoókné Szalay. Kutak: Tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. (2012) ISBN:9789635068885
  Könyv[22790711] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22790711, Kapcsolat: 22790711
 4. C. Tóth Norbert. Az egri püspöki szék betöltésének problémái 1520 és 1523 között: Adatok az egri, szerémi és váci püspökök archontológiájához. (2011) Megjelent: Erősségénél fogva várépítésre való pp. 367-376
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1513978] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1513978, Kapcsolat: 25513528
 5. Varga Szabolcs. Stjepan Brodarić kao bikup Pećuha (1532–1537). (2010) PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA 1333-5286 9 34-38
  Folyóiratcikk[22547602] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22547602, Kapcsolat: 22547602
 6. Oborni Teréz. King John I of Szapolyai’S Diplomat: István Brodarics. (2010) PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA 1333-5286 9 18 23-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1463159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1463159, Kapcsolat: 22547597
 7. Varga Szabolcs. Brodarics István pécsi püspök (1532-1537). (2010) PÉCSI SZEMLE 1419-290X 13 1 18-23
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1849038] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1849038, Kapcsolat: 22547608
 8. Varga Szabolcs. Irem kertje: Pécs története a hódoltság korában 1526-1686. (2009) ISBN:9789638743541
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1596917] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1596917, Kapcsolat: 22547617
Kasza Péter. „Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megtörténtek…” Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben. (2008), 1964991
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1964991]
 1. Botlik Richárd. VIII. Henrik angol király magyar szövetségesei. (2013) ISBN:9786155286773; 9786155286780
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Ismeretterjesztő[2365280] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2365280, Kapcsolat: 23265292
 2. Botlik Richárd. Statileo János diplomáciai küldetései János király (1526–1540) uralkodásának idejéből. (2013) SZÁZADOK 0039-8098 147 4 813-854
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24082484] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24082484, Kapcsolat: 24082484
Kasza Péter. A szó elszáll. Az írás megmarad? Brodarics István levélírói tevékenységéről. (2009) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 1219-5448 1219-543X tom fasc 193-216, 1964331
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1964331]
 1. Nemes Gábor. MAGYARORSZÁG KAPCSOLATAI AZ APOSTOLI SZENTSZÉKKEL (1523–1526). (2015) SZÁZADOK 0039-8098 2015 479-506
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24734252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24734252, Kapcsolat: 24734255
 2. Oborni Teréz et al. A béke mint a hatalmi propaganda eszköze Jagelló (II.) Ulászló és Szapolyai (I.) János uralkodása idején. (2012) Megjelent: A történettudomány szolgálatában pp. 251-282
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25513380] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25513380, Kapcsolat: 25513275
 3. Oborni Teréz. King John I of Szapolyai’S Diplomat: István Brodarics. (2010) PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA 1333-5286 9 18 23-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1463159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1463159, Kapcsolat: 22544162
Kasza Péter. Egy magyar diplomata lengyel szolgálatban : újabb források Brodarics István római követi működéséhez. (2009) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 113 5 593-605, 1964332
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1964332]
 1. Bárány Attila. The year 1526 and Jagiellonian Diplomacy. (2016) Megjelent: The Jagiellonians in Europe:Dynastic Diplomacy and Foreign Relations pp. 133-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27119158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27119158, Kapcsolat: 28925360
 2. Nemes Gábor. The Relations of the Holy See and Hungary under the pontificate of Clement VII (1523-1526). (2016) Megjelent: The Jagiellonians in Europe pp. 171-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3145315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3145315, Kapcsolat: 28981577
 3. Nemes Gábor. Pápai követek a Mohács előtti Magyarországon. (2016) SZÁZADOK 0039-8098 149 2 369-385
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27455947] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27455947, Kapcsolat: 28134891
 4. Nemes Gábor. MAGYARORSZÁG KAPCSOLATAI AZ APOSTOLI SZENTSZÉKKEL (1523–1526). (2015) SZÁZADOK 0039-8098 2015 479-506
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24734252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24734252, Kapcsolat: 24734254
 5. Bárány Attila Pál. A szulejmáni ajánlat: Magyarország a Török Birodalom és a Nyugat (1521-1524). (2014) ISBN:9786155257643
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2573195] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2573195, Kapcsolat: 27189617
Kasza Péter. "Összeillik e két parázna szépen.": néhány észrevétel egy Szapolyai János ellen írt gúnyvers kapcsán. (2009) Megjelent: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek pp. 169-179, 1964507
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1964507]
 1. Palotás György. "Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak!" Szapolyai Jánost dicsőítő querelák a 16. század első feléből. (2013) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 117 4 437-463
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2506126] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2506126, Kapcsolat: 23864734
 2. Oborni Teréz et al. A béke mint a hatalmi propaganda eszköze Jagelló (II.) Ulászló és Szapolyai (I.) János uralkodása idején. (2012) Megjelent: A történettudomány szolgálatában pp. 251-282
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25513380] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25513380, Kapcsolat: 25513256
 3. Pálffy Géza. A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. (2010) ISBN:9789639627314
  Könyv[22547626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22547626, Kapcsolat: 22547626
Johann Joachim Rusdorf et al. A harmincéves háború politikai arcképcsarnoka: Prágai András: Sebes agynak késő sisak és forrása. (2010), 2193547
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2193547]
 1. Bene Sándor. Szinkretisták és szamaritánusok: Címszavak a kora újkori magyar politikai szótárból. (2019) Megjelent: Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán pp. 327-379
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31280319] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31280319, Kapcsolat: 29000986
 2. Keserű Bálint. Ráció és rajongás : Eszmeforgalom Nyugat-Európától Erdélyig (1580–1730). (2019) ISBN:9789634560418
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30685045] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30685045, Kapcsolat: 28248126
 3. G Etényi Nóra. Erdély politikai imázsa a Német-római Birodalom propagandájában a harmincéves háború idején. (2019) Megjelent: Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán pp. 285-326
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31280644] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31280644, Kapcsolat: 29000962
 4. Zászkaliczky Márton. A Bocskai-felkelés politikai nyelvei. (2019) Megjelent: Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán pp. 11-84
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31282131] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31282131, Kapcsolat: 29000955
 5. Teszelszky Kees. Szenci Molnár Albert elveszettnek hitt Igaz vallás portréja = True religion: a lost portrait by Albert Szenci Molnár : 1606 avagy Holland-flamand-magyar szellemi kapcsolat a kora újkorban = 1606 or Dutch-Flemish-Hungarian intellectual relations in the early-modern period. (2014) ISBN:9789632844848
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25586064] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 25586064, Kapcsolat: 25586111
 6. Etényi Nóra. Bethlen Gábor híre és hírneve a Német-római Birodalom nyilvánossága előtt. (2014) Megjelent: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai pp. 427-439
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2819837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2819837, Kapcsolat: 28248252
 7. Köllő Zsófia. Bethlen Gábor és a 17. századi verses királyéletrajzok. (2014) Megjelent: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai pp. 408-417
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2811825] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2811825, Kapcsolat: 28248149
 8. R Várkonyi. Az európai jelenlét alternatívái. (2014) Megjelent: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai pp. 13-35
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25526677] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25526677, Kapcsolat: 28248251
 9. Ágnes R Várkonyi. Gábor Bethlen and His European Presence. (2013) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 2 4 695-732
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24342547] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24342547, Kapcsolat: 24342547
 10. R Várkonyi Ágnes. Bethlen Gábor jelenléte Európában. (2013) Megjelent: Bethlen Gábor és Európa pp. 9-76
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24342629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24342629, Kapcsolat: 24342629
 11. Bene Sándor. Rimay múzsája. (2011) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 115 271-339
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21780304] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21780304, Kapcsolat: 23812448
Kasza Péter. Brodarics István szerémi püspök búcsúlevele I. Ferdinánd királyhoz Szapolyai János királyhoz való csatlakozásáról. (2011) TURUL 1216-7258 84 1 7-20, 1964327
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1964327]
 1. Botlik Richárd. Egy könyv ürügyén - II. Lajos király halálának körülményeiről. (2017) Megjelent: Különvélemény. A mainstream a magyar történelem határán pp. 8-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27037673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27037673, Kapcsolat: 29006767
 2. Botlik Richárd. VIII. Henrik angol király magyar szövetségesei. (2013) ISBN:9786155286773; 9786155286780
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Ismeretterjesztő[2365280] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2365280, Kapcsolat: 23265299
 3. Botlik Richárd. Statileo János diplomáciai küldetései János király (1526–1540) uralkodásának idejéből. (2013) SZÁZADOK 0039-8098 147 4 813-854
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24082500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24082500, Kapcsolat: 24082500
 4. Oborni Teréz et al. A béke mint a hatalmi propaganda eszköze Jagelló (II.) Ulászló és Szapolyai (I.) János uralkodása idején. (2012) Megjelent: A történettudomány szolgálatában pp. 251-282
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25513380] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25513380, Kapcsolat: 25513385
Kasza Péter. Egy catullusi szöveghely utóéletéhez. (2011) Megjelent: Corollarium pp. 120-123, 2065417
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2065417]
 1. Palotás György. Az 1539-es krakkói „nászdalverseny”. (2013) COROLLARIUM 2064-5023 1 6-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2575559] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2575559, Kapcsolat: 23864725
Kasza Péter et al. Brodarics-emlékkönyv: Egy különleges pártváltás a mohácsi csata után. Brodarics István szerémi püspök búcsúlevele I. Ferdinánd királyhoz (1527. március 18., Dévény).. (2011) ISBN:9789636312114, 1870892
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1870892]
 1. Tóth Gergely. Bűnbakképzés és propaganda: Az 1526. évi török hadjárat és a mohácsi csata a kora újkori történetírásban (I. rész: a 16. század történetírása). (2019) Megjelent: Több mint egy csata. Mohács: Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben pp. 75-148
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30813668] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30813668, Kapcsolat: 28326540
 2. Papp Júlia. Az 1526. évi mohácsi csata 16-17. századi képzőművészeti recepciója. (2019) Megjelent: Több mint egy csata. Mohács: Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben pp. 149-193
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30820261] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30820261, Kapcsolat: 28326541
 3. Farkas Gábor Farkas. „Nekünk mégis Mohács kell…”: II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései. (2016) ISBN:9789632006543
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25963690] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25963690, Kapcsolat: 25963690
 4. Gödölle Mátyás. Közös úton: Budapest és Krakkó a középkorban. (2016) ISBN:9786155341250
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25564096] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25564096, Kapcsolat: 25564096
 5. Farkas Gábor Farkas. Új kérdések II. Lajos rejtélyes halálával és temetésével kapcsolatban. (2015) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 131 4 397-413
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25869186] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25869186, Kapcsolat: 25869186
 6. Tóth Endre et al. Pécs története II.: A püspökség alapításától a török hódításig. (2015) ISBN:9786155497506
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25093572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25093572, Kapcsolat: 25093572
 7. Romsics Ignác. A múlt arcai. (2015) ISBN:9789632762593
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2946474] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2946474, Kapcsolat: 24882120
 8. Varga Szabolcs. Katalin király és a török szultán: mérlegen Szapolyai János árulásai. (2014) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 25 11 5-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[25242298] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25242298, Kapcsolat: 25242298
 9. Botlik Richárd. VIII. Henrik angol király magyar szövetségesei. (2013) ISBN:9786155286773; 9786155286780
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Ismeretterjesztő[2365280] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2365280, Kapcsolat: 23265305
 10. Botlik Richárd. Statileo János diplomáciai küldetései János király (1526-1540) uralkodásának idejéből. (2013) SZÁZADOK 0039-8098 147 4 813-854
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2484427] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2484427, Kapcsolat: 24082479
 11. Péter Katalin. Mohács nemzeti tragédiává válik a magyar történetben. (2012) Megjelent: "...éltünk mi sokáig 'két hazában'..." pp. 17-25
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23032903] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23032903, Kapcsolat: 23032903
 12. Varga Szabolcs. Egy ismeretlen humanista: Peregi Albert pécsi prépost. (2011) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 53 3 1-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26958666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26958666, Kapcsolat: 26958666
Kasza Péter. Néhány gondolat Zermegh János Commentariusáról. (2011) ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 0586-3708 30 242-248, 1964328
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1964328]
 1. Tóth Gergely. Bűnbakképzés és propaganda: Az 1526. évi török hadjárat és a mohácsi csata a kora újkori történetírásban (I. rész: a 16. század történetírása). (2019) Megjelent: Több mint egy csata. Mohács: Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben pp. 75-148
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30813668] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30813668, Kapcsolat: 28326571
 2. Nagy Gábor. János Zermegh. (2015) Megjelent: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History pp. 472-476
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[25564085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25564085, Kapcsolat: 25564085
Kasza Péter et al. Stephanus Brodericus: Epistulae. (2012) ISBN:9789634466604, 2044280
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2044280]
 1. Szilágyi Emőke Rita. Mohács emlékezete a magyarországi latin nyelvű levelezésekben és beszámolókban a csatát követő évtizedben. (2019) Megjelent: Több mint egy csata. Mohács: Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben pp. 195-208
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30812504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30812504, Kapcsolat: 28326468
 2. Attila Bárány. War, crown and society in the eyes of a papal legate: Cardinal Campeggio’s letters to England from Hungary (1524–1525). (2018) Megjelent: The Image of States, Nations and Religions in Medieval and Early Modern East Central Europe pp. 126-167
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27625072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27625072, Kapcsolat: 28951687
 3. Szilágyi Emőke. Nicolaus Olahus: Epistulae Pars I 1523-1533. (2018) ISBN:9786155478628
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[30342989] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30342989, Kapcsolat: 28096671
 4. Botlik Richárd et al. A mohácsi csata (1526) másképpen. A nagy temető?. (2018) ISBN:9786155084522
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30324304] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30324304, Kapcsolat: 27454783
 5. Tóth Gergely. A Historiae ismeretlen tájai. Néhány lépéssel közelebb Istvánffy Miklós életének és munkásságának feltárásához. (2018) Megjelent: "A Magyar történet folytatója". Tanulmányok Istvánffy Miklósról pp. 7-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27468334] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27468334, Kapcsolat: 28134902
 6. C Tóth Norbert et al. Magyarország világi archontológiája 1458-1526: II. Megyék. (2017) ISBN:9789634160854
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3302839] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3302839, Kapcsolat: 28969045
 7. Nemes Gábor. Folytonosság vagy újrakezdés?: Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak alakulása Mohács előtt és után. (2017) Megjelent: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században pp. 105-133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3278307] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3278307, Kapcsolat: 28134908
 8. Lakatos Bálint. Áttekintő jegyzék Andrea dal Burgo, Johann Schneidpeck és Sigmund von Herberstein követek jelentéseiről a magyar–cseh királyi udvarból (1521–1525). (2017) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 142 91-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3296321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3296321, Kapcsolat: 26989499
 9. Bárány Attila. The year 1526 and Jagiellonian Diplomacy. (2016) Megjelent: The Jagiellonians in Europe:Dynastic Diplomacy and Foreign Relations pp. 133-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27119158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27119158, Kapcsolat: 28925362
 10. Nemes Gábor. The Relations of the Holy See and Hungary under the pontificate of Clement VII (1523-1526). (2016) Megjelent: The Jagiellonians in Europe pp. 171-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3145315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3145315, Kapcsolat: 28981576
 11. Nemes Gábor. Pápai követek a Mohács előtti Magyarországon. (2016) SZÁZADOK 0039-8098 149 2 369-385
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27455947] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27455947, Kapcsolat: 28134895
 12. C. Tóth Norbert et al. Magyarország világi archontológiája 1458-1526: I. Főpapok és bárók. (2016) ISBN:9789634160342; 9789634160359
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3111494] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3111494, Kapcsolat: 28969044
 13. Almási Gábor. Egy különleges életút a 16. század első feléből: Martin Brenner, erdélyi szász humanista. (2016) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 132 1 14-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3089675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3089675, Kapcsolat: 28134924
 14. Bárány Attila. A horvát végek és a török adriai partraszállásának kérdése (1480-1526). (2016) Megjelent: Elfeledett háborúk pp. 331-362
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3090395] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3090395, Kapcsolat: 26593147
 15. Szebelédi Zsolt. Rejtélyes holttest a Csele-patak közelében: A Sárffy-jelentés értelmezésének nehézségei filológus szemmel. (2015) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 131 4 413-424
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3033195] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3033195, Kapcsolat: 25869266
 16. Szilágyi Emőke. Oláh Miklós epitaphiuma Brodarics István halálára. (2015) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 2014 7-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25513425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25513425, Kapcsolat: 25513428
 17. B Szabó. Mohács. Régi kérdések - új válaszok: A Magyar Királyság hadserege az 1526. évi mohácsi csatában. (2015) ISBN:9789637097744
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25242292] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25242292, Kapcsolat: 25242293
 18. Nemes Gábor. MAGYARORSZÁG KAPCSOLATAI AZ APOSTOLI SZENTSZÉKKEL (1523–1526). (2015) SZÁZADOK 0039-8098 2015 479-506
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24734252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24734252, Kapcsolat: 24734249
 19. Nemes Gábor et al. Brevia Clementina. VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi (1523–1526): VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi (1523--1526). (2015) ISBN:9789635088065
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2983907] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2983907, Kapcsolat: 25513449
 20. Nagy Gábor. "Regni Hungariae historicorum facile princeps": (Isthvánffi-képek). (2014) Megjelent: Clio inter arma pp. 67-86
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2793303] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2793303, Kapcsolat: 24551156
 21. Varga Szabolcs. Katalin király és a török szultán: mérlegen Szapolyai János árulásai. (2014) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 25 11 5-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[25242298] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25242298, Kapcsolat: 25242297
 22. Nemes Gábor. Elszalasztott lehetőségek.: VII. Kelemen pápa és II. Lajos országainak belpolitikája (1523–1526). (2014) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 15 4 3-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24401640] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24401640, Kapcsolat: 24401640
 23. Bárány Attila Pál. A szulejmáni ajánlat: Magyarország a Török Birodalom és a Nyugat (1521-1524). (2014) ISBN:9786155257643
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2573195] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2573195, Kapcsolat: 27189616
 24. Botlik Richárd. VIII. Henrik angol király magyar szövetségesei. (2013) ISBN:9786155286773; 9786155286780
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Ismeretterjesztő[2365280] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2365280, Kapcsolat: 23265285
 25. Botlik Richárd. Statileo János diplomáciai küldetései János király (1526-1540) uralkodásának idejéből. (2013) SZÁZADOK 0039-8098 147 4 813-854
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2484427] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2484427, Kapcsolat: 24082465
 26. Lakatos Bálint. Magyar vonatkozású 1526 körüli oklevelek és levelek Bernhard von Cles trienti püspök levelezésében: Kutatási jelentés (Archivio di Stato di Trento, Archivio principato vescovile, Corrispondenza Clesiana). (2013) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 84 201-225
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2546470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2546470, Kapcsolat: 23725607
2020-07-06 23:26