Kiss György. A munkajogi vita és a munkajogi eljárás fogalmának néhány elméleti problémája. (1981) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 6 510-518, 1640574
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1640574]
 1. Nacsa Beáta. A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2437223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2437223, Kapcsolat: 29014560
Kiss György. A munkajog, mint a társadalmi konfliktusok lecsapódásának színtere, különös tekintettel az eljárásra: (Történeti vázlat). (1982) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 11 879-886, 1640576
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1640576]
 1. Nacsa Beáta. A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2437223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2437223, Kapcsolat: 29014557
Kiss György. A munkajogi konfliktusok alapkérdései és feloldásuk módozatai. (1985), 2796572
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[2796572]
 1. Kun Attila. Az alternatív vitarendezés új perspektívái a transznacionális munkajogban. (2018) Megjelent: Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére [Liber Amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis suae LXV] pp. 605-620
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3394127] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3394127, Kapcsolat: 27850529
 2. Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog. (2015) ISBN:9789632955070
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2948874] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2948874, Kapcsolat: 25519885
 3. Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25274496] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25274496, Kapcsolat: 25326576
 4. Berke Gyula. A munkajog és társadalombiztosítási jog oktatása és kutatása a pécsi jogi karon. (2013) PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1789-7637 6 2 7-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2464262] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2464262, Kapcsolat: 24351937
 5. Nacsa Beáta. A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2437223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2437223, Kapcsolat: 29014558
Kiss György et al. Kézikönyv a Munka Törvénykönyve alkalmazásához - Az 1992. évi XXII. törvény szövege és magyarázata. (1992), 1631430
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1631430]
 1. Bankó Zoltán. A munkajogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok alakulása a magyar munkajogi kódexekben. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 XII 2. különszám 23-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26507381] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26507381, Kapcsolat: 26507381
 2. Petrovics Zoltán. A biztonság árnyékában: a munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3122813] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3122813, Kapcsolat: 26862098
 3. Bankó Zoltán. A rugalmas foglalkoztatás munkajogi megoldásai. (2014) ISBN:9789630888967
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2775573] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2775573, Kapcsolat: 24643295
 4. Jakab Nóra. A munkavállalói jogalanyiság munkajogi és szociális jogi kérdései, különös tekintettel a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyekre. (2014) ISBN:9789639988927
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2717119] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2717119, Kapcsolat: 24907286
 5. Bankó Zoltán. A munkajogviszony megszűnése a magyar munkajogban. (2014) ISBN:9786158010511
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2775581] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2775581, Kapcsolat: 24582717
 6. Ember Alex. Az üzemi baleset. (2013) ISBN:9786155300066
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2345592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2345592, Kapcsolat: 23724179
 7. Kópházi Andrea. Teljesítményértékelési rendszerek működtetésének munkajogi keretei a felsőoktatásban. (2011) Megjelent: A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe pp. 395-410
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2191171] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2191171, Kapcsolat: 23032789
 8. Ember Alex. Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25422633] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 25422633, Kapcsolat: 28992591
 9. Jakab Nóra. A cselekvőképesség elméleti háttere és munkajogi kérdései. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1735423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1735423, Kapcsolat: 28967965
 10. Lőrincz György. A munkaviszonyból és a munkajogviszony jellegű jogviszonyból származó perek. (1999) Megjelent: A polgári perrendtartás magyarázata : 1. - 2. kötet p. 1546
  Könyvrészlet[21543860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21543860, Kapcsolat: 21543860
 11. Lehoczkyné Kollonay. A magyar munkajog I.. (1999)
  Könyv[21543857] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21543857, Kapcsolat: 21543857
Kiss György et al. A munkaügyi vitákat kezelő intézmény koncepciója. (1993), 1639999
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1639999]
 1. Deutschné Kupusz. Az egyeztetés és a bírósági közvetítés a munkaügyi perekben. (2018) Megjelent: Quid Juris? pp. 87-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30663088] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30663088, Kapcsolat: 28149131
 2. Rácz Zoltán. Quo vadis, MKDSZ? Az alternatív vitarendezés helyzete a munkajog területén,. (2015) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 2015 XXXIII 326-334
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2983765] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2983765, Kapcsolat: 25534262
 3. Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog. (2015) ISBN:9789632955070
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2948874] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2948874, Kapcsolat: 25519806
 4. Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. (2014) ISBN:9789632954042
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2703035] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2703035, Kapcsolat: 24173179
 5. Nacsa Beáta. A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2437223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2437223, Kapcsolat: 29014547
 6. Rácz Zoltán. A MUNKAJOGI VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSOKRÓL. (2003) Megjelent: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai pp. 253-279
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25960928] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25960928, Kapcsolat: 25960928
 7. Ladó Mária. A munkaügyi közvetítő és döntőbírói szolgálat létrehozásáról. (1999) Megjelent: Döntőbíráskodás pp. 68-90
  Könyvrészlet[21543854] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21543854, Kapcsolat: 21543854
 8. Ladó Mária et al. Helyzetkép az érdekegyeztetésről (1990-1994). (1996)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25234959] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25234959, Kapcsolat: 25234959
Kiss György. A kollektív szerződés intézményének jelentősége és a kollektív szerződéskötési képesség szabályozása az új Munka törvénykönyvében. (1994) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 1 10-18, 1628659
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1628659]
 1. Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog. (2015) ISBN:9789632955070
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2948874] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2948874, Kapcsolat: 25519676
 2. Nádas György. A kollektív szerződés jogdogmatikai kérdéseinek vizsgálata. (2015) Megjelent: Tisztelgés: ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára pp. 321-331
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25206477] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25206477, Kapcsolat: 25206477
 3. Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25274496] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25274496, Kapcsolat: 25326566
 4. Kajtár Edit. Magyar sztrájkjog a nemzetközi és az európai szabályozás fényében. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1737755] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1737755, Kapcsolat: 28968231
 5. Nacsa Beáta. A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2437223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2437223, Kapcsolat: 29014548
 6. Fodor T. A magyar munkajogi jogalkotás 21. század elejei kihívásai.. (2005) Megjelent: EU-tanulmányok III. p. 637.
  Könyvrészlet[21522560] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21522560, Kapcsolat: 21522560
Kiss György. A Legfelsőbb Bíróság MK 154. számú állásfoglalása a munkavállalók jogainak a vállalatok, üzemek és üzemrészek tulajdonosváltozása esetén történő megóvásáról szóló 77/187 (EGK) számú Irányelv tükrében. (1995) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 50 10 437-451, 1628666
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1628666]
 1. Berke Gyula. Egy munkajogi jogharmonizációs történet. (2018) Megjelent: Quid Juris? pp. 45-57
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3426393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3426393, Kapcsolat: 28149100
 2. Hős Nikolett. A munkaszerződés módosítása és a munkajogi jogutódlás. (2018) Megjelent: Munkajog pp. 150-170
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30416746] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30416746, Kapcsolat: 27837785
 3. Berke Gyula. A munkáltató személyében bekövetkező változás magyar intézménytörténete. (2018) Megjelent: Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére [Liber Amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis suae LXV] pp. 125-139
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3375550] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3375550, Kapcsolat: 27850450
 4. Bankó Zoltán et al. A magyar és az európai munkajog - a jogharmonizáció eredményei és dilemmái. (2016) Megjelent: Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya pp. 251-282
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3053812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3053812, Kapcsolat: 25570983
 5. Hős Nikolett. A munkaszerződés módosítása és a munkajogi jogutódlás. (2015) Megjelent: Munkajog pp. 149-170
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26158216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26158216, Kapcsolat: 26163882
 6. Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25274496] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25274496, Kapcsolat: 25326915
 7. Berke Gyula. A munkajog és társadalombiztosítási jog oktatása és kutatása a pécsi jogi karon. (2013) PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1789-7637 6 2 7-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2464262] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2464262, Kapcsolat: 25066174
 8. Hős Nikolett. V. fejezet. A munkaszerződés módosítása és a mukajogi jogutódlás. (2012) Megjelent: Munkajog pp. 153-175
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[22896221] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22896221, Kapcsolat: 22896221
 9. Neumann László et al. A munkáltatói jogutódlás esete: Tanulmánykötet. (2004) ISBN:9639360228
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23497319] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23497319, Kapcsolat: 23497319
 10. Hovánszki Arnold et al. A jogutód munkáltatók ellenőrzésének és felelősségének egyes kérdései és problémái. (2001) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 41 5 40-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21522660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21522660, Kapcsolat: 21522660
Kiss György. A munka világa szabályozásának egy lehetséges változata. (1995) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 45 5 257-270, 1628661
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1628661]
 1. Mélypataki Gábor. A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái, és kapcsolata a munka magánjogával. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3118921] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3118921, Kapcsolat: 28929770
 2. Petrovics Zoltán. A biztonság árnyékában: a munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3122813] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3122813, Kapcsolat: 26862049
 3. Sipka Péter. A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében. (2015) ISBN:9789632582917
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2993495] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2993495, Kapcsolat: 25466667
 4. Horváth István. A közszolgálat munkajoga. (2015) Megjelent: Munkajog pp. 547-572
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26164466] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26164466, Kapcsolat: 26164466
 5. Attila Kun et al. The development of civil service law into an independent branch of law. (2014) Megjelent: Civil service career and HR management pp. 91-134
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24464613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24464613, Kapcsolat: 24464613
 6. Sipka Péter Máté. A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályaival Magyarországon. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2973996] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2973996, Kapcsolat: 29004696
 7. Horváth István. XVIII. fejezet A közszolgálat munkajoga. (2012) Megjelent: Munkajog pp. 561-585
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[22896252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22896252, Kapcsolat: 22896252
Kiss György. A piac és az emberi tényező: a rendszervátoztatás hatása a munka világának szabályozására. (1995) ISBN:9635060297, 1627858
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1627858]
 1. Nádas György. Felelősségi alakzatok a munkajogban és kapcsolatuk a polgári joggal. (2019) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Lőrincz György 70. születésnapja tiszteletére p. 279
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30942283] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30942283, Kapcsolat: 28919088
 2. Kun Attila. A közszolgálati foglalkoztatási jogviszony keletkezése. (2019) Megjelent: Közszolgálati életpályák jogi szabályozása pp. 149-160
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30758905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30758905, Kapcsolat: 28504416
 3. Szekeres Bernadett. Munkajogon innen - munkaviszonyon túl: A gazdaságilag függő önfoglalkoztatás és annak munkajogi védelme. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30323029] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30323029, Kapcsolat: 28986839
 4. Bankó Zoltán. Gyermekek és fiatalok foglalkoztatására vonatkozó nemzetközi és magyar munkajogi szabályok. (2018) Megjelent: Visegrád 15.0 pp. 173-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30401972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30401972, Kapcsolat: 28144876
 5. Koi Gyula. Englisches Recht - deutsche Rechstliteratur: Die vergleichende Verwaltung und Rudolf Gneist. (2018) Megjelent: Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére [Liber Amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis suae LXV] pp. 503-510
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3385729] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3385729, Kapcsolat: 27850496
 6. Sipka Péter. A munkáltató kártérítési felelőssége a szocialista munkajogban. (2018) PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1789-7637 IX I-II 111-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30451802] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30451802, Kapcsolat: 28129538
 7. Mélypataki Gábor. Az Alkotmánybíróság legfrissebb döntése a közalkalmazottak kollektívszerződés-kötési jogáról. (2017) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 8 3 13-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27209566] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27209566, Kapcsolat: 27209566
 8. Jakab Nóra et al. A közszolgálati jog önállósodásáról és reflexivitásáról. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 12 1 33-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3268750] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3268750, Kapcsolat: 26859271
 9. Mélypataki Gábor. A közszolgálati jog és a politika kapcsolata. (2017) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 10 3 33-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26916602] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26916602, Kapcsolat: 26916602
 10. Petrovics Zoltán. A munkavállalók bevonása a munkáltatói döntéshozatali folyamatokba. (2016) PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1789-7637 IX 1 116-139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26064809] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26064809, Kapcsolat: 26064921
 11. Zaccaria Márton et al. A munkáltatói hatalom az egyenlő bánásmód tükrében. (2016) Megjelent: A munkáltatói hatalom aspektusai pp. 53-78
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3181549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3181549, Kapcsolat: 26505796
 12. Mélypataki Gábor. A közszolgálati jogvitákat érintő változások - egy munkajogász szemével. (2016) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 9 1 58-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25571890] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25571890, Kapcsolat: 25571890
 13. Mélypataki Gábor. A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái, és kapcsolata a munka magánjogával. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3118921] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3118921, Kapcsolat: 28929766
 14. Jakab Nóra. Munkavégzők a munkavégzési viszonyok rendszerében. (2015) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 70 9 421-432
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2956574] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2956574, Kapcsolat: 25079315
 15. Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog. (2015) ISBN:9789632955070
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2948874] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2948874, Kapcsolat: 25519444
 16. Sipka Péter. A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében. (2015) ISBN:9789632582917
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2993495] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2993495, Kapcsolat: 25466770
 17. Nádas György. A kollektív szerződés jogdogmatikai kérdéseinek vizsgálata. (2015) Megjelent: Tisztelgés: ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára pp. 321-331
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25206477] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25206477, Kapcsolat: 25206497
 18. Hajdú József. Munkajog. (2014) ISBN:9786155337901
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2798152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2798152, Kapcsolat: 24904975
 19. Prugberger Tamás et al. Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. (2014) ISBN:9789632954042
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2703035] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2703035, Kapcsolat: 24172879
 20. Prugberger Tamás. Az önfoglalkoztatás intézménye a nyugat-európai és a magyar munkajogban. (2014) MAGYAR JOG 0025-0147 61 2 65-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3110181] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3110181, Kapcsolat: 26482978
 21. Bankó Zoltán. A rugalmas foglalkoztatás munkajogi megoldásai. (2014) ISBN:9789630888967
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2775573] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2775573, Kapcsolat: 24644245
 22. Kenderes György. A munkajog jogági elhelyezkedésének problematikája. (2014) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 9 2 5-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24520014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24520014, Kapcsolat: 24520014
 23. Prugberger Tamás. A munkajogi szabályozás alakulásának főbb csomópontjai a szociális piacgazdaság nyugat-európai és a reálszocialista gazdaság kelet-európai tükrében. (2014) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio juridica et politica pp. 449-460
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24814597] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24814597, Kapcsolat: 24814597
 24. Sipka Péter Máté. A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályaival Magyarországon. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2973996] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2973996, Kapcsolat: 29004700
 25. Berke Gyula. A kollektív szerződés a magyar munkajogban. (2014) ISBN:9786158010504
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2778721] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2778721, Kapcsolat: 24415521
 26. Prugberger Tamás. Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel. (2013) ISBN:9789639360839
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23494031] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23494031, Kapcsolat: 23496773
 27. Berke Gyula. Kógencia és diszpozitivitás. Eltérő szabályozási lehetőségek az új Munka Törvénykönyvében. HR&Munkajog 2013/10, 42-46.. (2013) HR ÉS MUNKAJOG 2063-7101 4 10 42-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2504957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2504957, Kapcsolat: 23496775
 28. Kovács Szabolcs. A polgári jog és a munkajog kapcsolata – a jogirodalom és a gyakorlat hatása a kodifikációra. (2013) HR ÉS MUNKAJOG 2063-7101 4 12 14-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Nem besorolt jellegű[23724458] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23724458, Kapcsolat: 23724458
 29. Berke Gyula. A munkajog és társadalombiztosítási jog oktatása és kutatása a pécsi jogi karon. (2013) PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1789-7637 6 2 7-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2464262] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2464262, Kapcsolat: 23760867
 30. Berke Gyula. A munkajog és társadalombiztosítási jog oktatása és kutatása. (2013) Megjelent: A pécsi jogi kar 90 éve pp. 235-260
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3340735] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3340735, Kapcsolat: 23497414
 31. Prugberger Tamás. A közszolgálat új hazai szabályozásának néhány problematikus kérdése. (2013) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Rácz Attila 75. születésnapja tiszteletére pp. 391-420
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2424694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2424694, Kapcsolat: 23496865
 32. Prugberger Tamás et al. Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel. (2012) ISBN:9789639360839
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2110057] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2110057, Kapcsolat: 23496771
 33. Rácz Zoltán. Az értékarányosság és az esélyegyenlőség kérdései a munkadíjazás körében. (2012) Megjelent: Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l’ouvrage – Liber Amicorum Endre Ferenczy. pp. 235-242
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24063650] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24063650, Kapcsolat: 24063650
 34. Kári D et al. A gazdasági növekedés és a társadalom eutanáziája. (2012) Megjelent: Gazdasági kannibalizmus, hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon és az emberi erőforrás menedzsment pp. 128-179
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2891261] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2891261, Kapcsolat: 26485616
 35. Kun Attila. Munkajog II.. (2011) ISBN:9786155107139
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2214464] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2214464, Kapcsolat: 23764463
 36. Hajdú József et al. Munkajog I.. (2011) ISBN:9786155107122
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23760345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23760345, Kapcsolat: 23762430
 37. Nacsa Beáta. A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2437223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2437223, Kapcsolat: 29014562
 38. Dudás Katalin. Önfoglalkoztató - kényszervállalkozó - munkavállaló: Menekülés a munkajog hatálya alól. (2004) Megjelent: Tanulmányok a munkajog jövőjéről - Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban (Dr. Ádám Lóránt emlékének) pp. 143-176
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21522556] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21522556, Kapcsolat: 21522556
 39. Prugberger Tamás. Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. (2001) ISBN:9632246268
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1531992] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1531992, Kapcsolat: 21543885
 40. Prugberger Tamás. Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni és kollektív munkaszerződésre. (2001) Megjelent: A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funkcionális összefüggései pp. 71-189
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21543929] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21543929, Kapcsolat: 21543929
 41. Prugberger Tanás. Magyar és európai munka- és közszolgálati jog: A magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai megoldásokra is kitekintéssel. (1997) ISBN:9632241703
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1546770] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1546770, Kapcsolat: 21543933
 42. László Neumann. Cicumventing trade unions in Hungary: old and new channels of wage bargaining. (1997) EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS 0959-6801 1461-7129 3 2 183-202
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21521402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21521402, Kapcsolat: 21521402
Kiss György. Das Verhältnis des Tarifsystems zur Betriebsverfassung im ungarischen Arbeitsrecht. (1995) Megjelent: Europäische Integration und nationale Rechtskulturen pp. 419-434, 1627878
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1627878]
 1. Pajor-Bytomsky Magdalene. Arbeitsrecht in Ungarn. (1998)
  Könyv[21521425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21521425, Kapcsolat: 21521425
Kiss György. Integráció, jogharmonizáció a magyar munkajog relációjában. (1996) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 9 17-21, 1628968
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1628968]
 1. Sipka Péter. A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében. (2015) ISBN:9789632582917
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2993495] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2993495, Kapcsolat: 25467129
 2. Sipka Péter Máté. A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályaival Magyarországon. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2973996] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2973996, Kapcsolat: 29005366
Kiss György. Vaszkó Mihály szerepe a magyar munkalélektan újjászületésében. (1996) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 39 8 67-72, 30663501
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30663501]
 1. Klein S. Munkapszichológia a 21. században. (2018) ISBN:9789639760271
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30472328] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30472328, Kapcsolat: 28149651
Kiss György. A kollektív szerződés tana. (1997), 1640128
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1640128]
 1. Neumann László. A kollektív szerződések kiterjesztése. (1998) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 7-8 p. 44
  Folyóiratcikk[21543877] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21543877, Kapcsolat: 21543877
Kiss György. Az egységes közszolgálat szabályozásának koncepciós problémái. (1997), 1637763
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1637763]
 1. Horváth István. Fragmentált célkitűzések - A hazai közszolgálati szabályozás strukturális megosztottságáról és mindennek legújabb törvényéről. (2019) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Lőrincz György 70. születésnapja tiszteletére pp. 184-199
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30856284] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30856284, Kapcsolat: 28919052
 2. Horváth István. A közalkalmazotti jogviszony – a közjog és a magánjog határán. (2019) Megjelent: Közszolgálati életpályák jogi szabályozása pp. 271-288
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30856045] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30856045, Kapcsolat: 28504507
 3. Bankó Zoltán. A tanszékszervezés és a tanszékvezetés tudománya. (2018) Megjelent: Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére [Liber Amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis suae LXV] pp. 77-86
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3375549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3375549, Kapcsolat: 27850297
 4. Horváth István. Közszolgálat: Komparatív előnyök - hártányokkal?. (2017) MUNKAJOG 2560-1687 2560-1725 1 1 12-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27006119] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27006119, Kapcsolat: 27006119
2020-09-25 09:08