Kiss László. Szabad belátás és szabad közigazgatás a mai magyar államigazgatás gyakorlatában. (1975) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 7 596-605, 1196820
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1196820]
 1. Paulovics Anita. Az általános és különös eljárási szabályok a közigazgatásban. (2003) ISBN:9639466239
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1380458] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1380458, Kapcsolat: 23824466
Kiss László. A tanácsok jogalkotótevékenységének néhány kérdése, különös tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzatok megoldásaira. (1978) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 8-9 747-754, 1196836
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1196836]
 1. Fábián Adrián. Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei. (2008) ISBN:9789637296161
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1327618] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1327618, Kapcsolat: 23431092
Kiss László. Az államigazgatási mérlegelés néhány kérdése. (1978) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 28 7 620-634, 1743149
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1743149]
 1. Kaltenbach Jenő. Az önkormányzati felügyelet. (1991)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2358836] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2358836, Kapcsolat: 21641426
Kiss László et al. A tanácsrendeletalkotás elvi és gyakorlati kérdései. (1979), 1202961
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1202961]
 1. Fazekasné Pál Emese. A törvényesség biztosítása a közigazgatásban, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30865026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30865026, Kapcsolat: 28771912
 2. Gyergyák Ferenc. Önkormányzati rendeletalkotás. (2018) ISBN:9786155920264
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30307534] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30307534, Kapcsolat: 28308156
 3. Fazekasné Pál Emese. A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet történeti áttekintése. (2017) JURA 1218-0793 23 2 61-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3319408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3319408, Kapcsolat: 27125498
 4. Németh Jenő. A helyi jogalkotás helyzete és az önkormányzati jogalkotás kialakulásának szükségessége. (1990) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 2 p. 150
  Folyóiratcikk[21646617] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21646617, Kapcsolat: 21646617
Szamel Lajos et al. Die verwaltungsrechtliche Sanktionssystem des Umweltschutzes. (1979) STUDIA IURIDICA AUCTORITATE UNIVERSITATIS PECS PUBLICATA 0324-5934 21 93 17-37, 31323320
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31323320]
 1. Kőhalmi László. A környezet védelme a magyar büntetőjogban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2875536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2875536, Kapcsolat: 29008867
Kiss László. A jogismeretet gátló jogalkotási tényezők, különös tekintettel a jogon belüli ellentmondásokra. (1983), 1204074
Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[1204074]
 1. Árva et. Közigazgatás-elmélet. (2011)
  Könyv[22323812] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22323812, Kapcsolat: 22323812
Kiss László et al. A jogismeretet gátló jogalkotási tényezők - különös tekintettel a jogon belüli ellentmondásokra. (1984) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 34 7 631-648, 1196897
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1196897]
 1. Bubori Nóra Beáta et al. Az önkormányzati rendeletalkotás néhány kérdése, különös tekintettel azok megismerhetőségére. (2019) Megjelent: Műhelymunkák: Válogatott tanulmányok a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2018. október 11-12. között rendezett... pp. 59-75
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30846637] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30846637, Kapcsolat: 28353378
 2. Szikinger István. A magyar rendvédelmi jog 1945-1989. (2013) RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK 1216-6774 23 31-34 153-164
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26436352] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26436352, Kapcsolat: 26436352
 3. Kaltenbach Jenő. Az önkormányzati felügyelet. (1991)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2358836] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2358836, Kapcsolat: 21641452
Kiss László. A mérlegelés és a méltányosság szabályozásának néhány kérdése. (1985) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 1 50-61, 1196885
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1196885]
 1. Kalas Tibor et al. Közigazgatási hatósági eljárás. (2016) ISBN:9789636619831
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[26972812] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26972812, Kapcsolat: 26972812
 2. Géczi Kinga. A hírközlési igazgatás szankciórendszere. (2013) Megjelent: írközlés-szabályozás, hírközlés-igazgatás hazánkban és az Európai Unióban pp. 613-650
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23849617] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23849617, Kapcsolat: 23849617
 3. Árva et al. Közigazgatás-elmélet: Második, átdolgozott kiadás.. (2012) ISBN:9789633182741
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2160952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2160952, Kapcsolat: 23199210
 4. Samu Mihály. Jogpolitika : a jog depolitizálása és humanizálása. (2012) ISBN:9789637255830
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23193383] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23193383, Kapcsolat: 23199203
 5. Turkovics István. A közigazgatási eljárásjog jogorvoslati rendszere Magyarországon. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2217393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2217393, Kapcsolat: 28950427
 6. Kalas Tibor. Közigazgatási hatósági eljárás. (2011) ISBN:9789636619831
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1939406] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1939406, Kapcsolat: 23199211
 7. Samu Mihály. Jogpolitika. A jog humanizálása. (2008) ISBN:9789630586337
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21753857] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21753857, Kapcsolat: 21753857
 8. Paulovics Anita. Az általános és különös eljárási szabályok a közigazgatásban. (2003) ISBN:9639466239
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1380458] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1380458, Kapcsolat: 23824476
 9. Katenbech Jenő. Az önkormányzati felügyelet. (1991)
  Könyv[21641450] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21641450, Kapcsolat: 21641450
Kiss László. Jogalkotásunk és jogforrási rendszerünk néhány időszerű kérdése. (1985), 1204120
Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[1204120]
 1. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2038449] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 21645673
Kiss László. A jogalkotás időszerű kérdései. (1987) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 10 884-892, 1204149
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1204149]
 1. Horváth Imre. Közigazgatási szervezéstan. (2002)
  Könyv[21634157] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21634157, Kapcsolat: 21634157
Horváth Imre et al. Az állam-pénzügyi viszonyok szabályozásának néhány időszerű kérdése a gyakorlat tükrében. (1988) Megjelent: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XIX. p. 144, 2829748
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2829748]
 1. Jusztinger János. A magyar adóigazgatás története a XIX-XX. században II.. (2019) JURA 1218-0793 25 1 104-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30922812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30922812, Kapcsolat: 28941471
 2. Pfeffer Zsolt. A nullum tributum sine lege elv. (2015) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 70 11 531-540
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2986473] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2986473, Kapcsolat: 25271710
 3. Pfeffer Zsolt. A pénzügyi jog Magyarországon a szocialista korszakban. (2014) JURA 1218-0793 20 2 104-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2813824] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2813824, Kapcsolat: 24475930
Kiss László. Jogszabálygyűjteményeinkről - jelen időben. (1988) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 11 896-913, 1199448
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1199448]
 1. Horváth Imre. Közigazgatási szervezés- és vezetéstan. (2002)
  Könyv[21641413] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21641413, Kapcsolat: 21641413
Kiss László. Einige aktuelle Fragen der Rechtssetzung und des Rechtsquellensystems in der Ungarischen Volksrepublik. (1989) DEUTSCHES VERWALTUNGSBLATT 0012-1363 104 9 918-923, 1203512
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1203512]
 1. András Patyi et al. The constitutional basis of Hungarian public administration. (2014) Megjelent: Hungarian Public Administration and Administrative Law pp. 203-218
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24741564] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24741564, Kapcsolat: 24741564
 2. Jakab András. Az Alkotmány kommentárja. 1-2. köt.. (2009) ISBN:9789637340161
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1373474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1373474, Kapcsolat: 23319392
Kiss László. Az önkormányzati jogalkotás megalapozása: A helyi jogalkotás környezete. (1990), 1204087
Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[1204087]
 1. Tóth Judit. Jogalkotástan: egyetemi jegyzet. (2011) ISBN:9789635034673
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2387175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2387175, Kapcsolat: 23209692
Kiss László. Módszertani útmutató az önkormányzatok rendeleteinek felülvizsgálatához és alkotásához: Az önkormányzati jogalkotás megalapozása. (1990), 1211072
Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[1211072]
 1. Tábit Renáta. A bizottsági szervezet és működés szabályai a községi szervezeti és működési szabályok tükrében. (2010) COMITATUS-ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 5 p. 34
  Folyóiratcikk[21646489] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21646489, Kapcsolat: 21646489
 2. Soósné Dr.. Helyi jogharmonizáció. (2000) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 2 p. 106
  Folyóiratcikk[21647257] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647257, Kapcsolat: 21647257
 3. Hóbor Erzsébet. Az önkormányzati rendeletalkotás gyakorlata és tapasztalatai Zala megyében. (1998) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 5 p. 289
  Folyóiratcikk[21646612] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21646612, Kapcsolat: 21646612
 4. Bártfai Zsolt. Néhány gondolat a jogforrási rendszer egyes kérdéseiről. (1997) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 5 p. 316
  Folyóiratcikk[21647239] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647239, Kapcsolat: 21647239
 5. Csefkó Ferenc. A helyi önkormányzati rendszer. (1997) ISBN:9638575611
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[172690] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 172690, Kapcsolat: 21646474
 6. Kaltenbach Jenő. Az önkormányzati rendelet a jogforrási rendszerben: Párbeszéd elmélet és gyakorlat között. (1996) Megjelent: A közigazgatás szerepe a jogalkotásban: Tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez pp. 59-65
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[21641480] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21641480, Kapcsolat: 21641480
 7. Németh Jenő. Az önkormányzati rendeletalkotás. (1991) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 2 p. 159
  Folyóiratcikk[21647238] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647238, Kapcsolat: 21647238
 8. Fürcht Pál. A települési önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai. (1991) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 3 p. 221
  Folyóiratcikk[21647260] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647260, Kapcsolat: 21647260
Kiss László. Módszertan a helyi önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásához. (1990), 1211156
Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[1211156]
 1. Fábián Adrián. Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei. (2008) ISBN:9789637296161
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1327618] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1327618, Kapcsolat: 23431410
Ádám Antal. Elvek és intézmények az alkotmányos jogállamban. (1991) ISBN:9630413191, 1210834
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1210834]
 1. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23388011] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23388011, Kapcsolat: 28985324
Kiss László. A politikai és szakmai elemek helye és szerepe a jogalkotásban, különös tekintettel a törvényalkotásra. (1991), 1211164
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1211164]
 1. Moizs Attila. A Szövetkezeti hitelintézetek szerepe és jogi helyzete. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3188231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3188231, Kapcsolat: 26806488
 2. Bártfai Zsolt. A jogszabályok kihirdetése és hatálybalépése Magyar Közigazgatás. (1995) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 p. 100
  Folyóiratcikk[21647268] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647268, Kapcsolat: 21647268
Kiss László. Az önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzata. (1991) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 2 1-20, 1203828
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1203828]
 1. Fazekasné Pál Emese. A törvényesség biztosítása a közigazgatásban, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30865026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30865026, Kapcsolat: 28771920
 2. Fábián Adrián. Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. (2016) ISBN:9786155376917
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3124634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3124634, Kapcsolat: 26332030
 3. Fürcht Pál. A települési önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai. (1991) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 3 p. 221
  Folyóiratcikk[21647260] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647260, Kapcsolat: 21646670
Kiss László. Elvek és intézmények az alkotmányos jogállamban. (1991) Megjelent: Elvek és intézmények az alkotmányos jogállamban pp. 141-155, 1210835
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1210835]
 1. Tilk Péter. Az államigazgatás feletti ügyészi felügyelet a Magyar Köztársaságban. (2001) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 6 363-368
  Folyóiratcikk[21646673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21646673, Kapcsolat: 21646673
 2. Balogh Zsolt. A szervezet és működés szabályozásának tartalmi és formai kérdései a települési önkormányzatoknál. (1992) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 p. 61
  Folyóiratcikk[21646672] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21646672, Kapcsolat: 21646672
Kiss László et al. Az önkormányzatok együttműködéses (megállapodásos) kapcsolatainak jelene és fejlesztésének főbb irányai. (1991), 1210873
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1210873]
 1. Pfeil Edit. Az önkormányzati társulásokról a gyakorlattól a szabályozásig. (1995) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 12 p. 694
  Folyóiratcikk[21646703] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21646703, Kapcsolat: 21646703
 2. Imre Miklós. Szempontok az építésügyi igazgatás reformjához. (1994) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 3 p. 141
  Folyóiratcikk[21646667] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21646667, Kapcsolat: 21646667
Kiss László. Önkormányzati képviselők kézikönyve. (1991), 1211159
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1211159]
 1. Walter Tibor. A közigazgatási hivatalok koordinációs és ellenőrzési szerepe. (2000) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 5 269-271
  Folyóiratcikk[21648040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21648040, Kapcsolat: 21646665
 2. Hóbor Erzsébet. Az önkormányzati rendeletalkotás gyakorlata és tapasztalatai Zala megyében. (1998) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 5 p. 289
  Folyóiratcikk[21646663] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21646663, Kapcsolat: 21646663
 3. Walter Tibor. Az állam és a kommunális önkormányzatok működésének és kapcsolatának főbb vonásai Németországban. (1997) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 12 p. 740
  Folyóiratcikk[21646662] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21646662, Kapcsolat: 21646662
 4. Czoboly István. A törvényességi ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Baranya megyében. (1997) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 7 p. 440
  Folyóiratcikk[21646605] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21646605, Kapcsolat: 21646605
Kiss László. Jogállam és jogalkotás. (1992), 1741419
Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[1741419]
 1. Petrétei József. Jogállam és hatalommegosztás. (1996) Megjelent: Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréből pp. 7-35
  Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Oktatási[2399976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2399976, Kapcsolat: 21638500
 2. Petrétei József. Az önkormányzatok fogalmáról jellegéről és alkotmányi szabályozásairól. (1995) JURA 1218-0793 1 p. 12
  Folyóiratcikk[21648160] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21648160, Kapcsolat: 21648160
 3. Petrétei József. A törvény fogalom értelmezési lehetőségei alkotmányjogi szempontból. (1995) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 2 84-86
  Folyóiratcikk[21648130] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21648130, Kapcsolat: 21648130
Kiss László. A magyar jogalkotás főbb neuralgikus pontjai.. (1993) Megjelent: Jogalkotás a jogállamban pp. 25-32, 2406575
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2406575]
 1. Fábián Adrián. Közigazgatás-elmélet. (2018) ISBN:9786155920349
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30398975] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30398975, Kapcsolat: 28205752
 2. Papp Imre. Egy pillantás a jogszabályok kihirdetésére. (2012) KODIFIKÁCIÓ 2063-7519 1 2 5-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23323976] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23323976, Kapcsolat: 23323976
 3. Fábián Adrián. Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei. (2008) ISBN:9789637296161
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1327618] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1327618, Kapcsolat: 23431328
Kiss László. A helyi önkormányzatok kézikönyve. (1993), 1210867
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1210867]
 1. Petrin László. Körjegyzőség és közigazgatási reform. (2006) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 8 p. 505
  Folyóiratcikk[21646695] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21646695, Kapcsolat: 21646695
 2. Cseh Tamás. Az önkormányzati hatósági eljárás sajátos vonásai és problémái. (1997) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 6 p. 367
  Folyóiratcikk[21646693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21646693, Kapcsolat: 21646693
 3. Dr. Dubeczné dr. A polgármesternek a polgármesteri hivatallal kapcsolatos jogairól. (1996) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 6 p. 352
  Folyóiratcikk[21646690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21646690, Kapcsolat: 21646690
 4. Kákai László. Egy helyi hatalom szervezeti és működési keretei. (1995) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 45 3 156-167
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1497506] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1497506, Kapcsolat: 21646680
Kiss László. Gondolatok a helyi hatalom működésének időszerű kérdéseiről. (1993) Megjelent: Tények és vélemények a helyi önkormányzatokról pp. 188-191, 1211082
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1211082]
 1. Csefkó Ferenc. Partnerek és ellenfelek – bábok, vagy ellensúlyok: Önkormányzati érdekképviselet a rendszerváltástól napjainkig. (2016) Megjelent: Közjog és jogállam pp. 83-94
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3023712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023712, Kapcsolat: 25980931
 2. Csefkó Ferenc. Települési önkormányzás - lakossági kapcsolatok. (2013) Megjelent: A közigazgatás és az emberek pp. 171-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23439704] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23439704, Kapcsolat: 23824461
Kiss László. Különvélemény a 41/B/1993. AB határozathoz.. (1993), 2404228
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2404228]
 1. Drinóczi Tímea et al. Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011. (2013) ISBN:9789633080658
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23318654] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23318654, Kapcsolat: 23318654
Kiss László. Az irányítás és a felügyelet időszerű kérdései a közigazgatásban. (1994) Megjelent: Az irányítás és felügyelet közigazgatási dilemmái pp. 62-68, 1874334
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1874334]
 1. Fazekasné Pál Emese. A törvényesség biztosítása a közigazgatásban, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30865026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30865026, Kapcsolat: 28771921
 2. Lapsánszky András et al. A közigazgatás szervezete és szervezeti joga. (2017) ISBN:9786155845178
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3300562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3300562, Kapcsolat: 27474819
 3. Fazekasné Pál Emese. A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet történeti áttekintése. (2017) JURA 1218-0793 23 2 61-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3319408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3319408, Kapcsolat: 27125507
 4. Fábián Adrián. Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. (2016) ISBN:9786155376917
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3124634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3124634, Kapcsolat: 26331995
 5. Lapsánszky András. Hatósági ellenőrzés a hatósági eljárásjog keretében. (2015) Megjelent: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései pp. 87-110
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25183948] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25183948, Kapcsolat: 25183948
 6. Torma András. A közigazgatási szervek közötti viszonyrendszer, különös tekintettel az irányításra és a felügyeletre. (2004) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 8 p. 458
  Folyóiratcikk[22011081] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22011081, Kapcsolat: 22011081
 7. Molnár Miklós. A szabályozó közigazgatási hatóságokról. (2002) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 11 p. 645
  Folyóiratcikk[22011080] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22011080, Kapcsolat: 22011080
 8. Torma András. Gondolatok az irányítás és felügyelet közigazgatási aspektusairól. (1994) Megjelent: Az irányítás és felügyelet közigazgatási dilemmái pp. 78-81
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1336590] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1336590, Kapcsolat: 22011079
Kiss László. A jogalkotás és a jogforrási rendszer alkotmányi szabályozásának lehetőségei.. (1995) Megjelent: Jogforrások az új Alkotmányban. Alkotmány-előkészítő Tanulmányok III. pp. 41-73, 1742854
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1742854]
 1. Fábián Adrián. Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei. (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23430910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23430910, Kapcsolat: 23431404
Kiss László. A jogalkotási és a jogforrási rendszer néhány időszerű kérdése. (1995) Megjelent: A közigazgatás szerepe a jogalkotásban pp. 5-17, 2590611
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2590611]
 1. Kalas Tibor. A közigazgatási jog alapfogalmai. (2016) Megjelent: Közigazgatási jog 1.: magyar közigazgatási jog általános rész I. pp. 52-74
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[26355753] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26355753, Kapcsolat: 26355753
 2. Árva Zsuzsanna et al. Helyi önkormányzatok : egyetemi tankönyv. (2012) ISBN:9789633182734
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23836446] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23836446, Kapcsolat: 23836446
Kiss László. A közigazgatás viszonya a törvényhozáshoz. (1995) Megjelent: A közigazgatás helye az alkotmányos rendszerben pp. 29-37, 1841299
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1841299]
 1. Szabó Annamária. A kulturális örökség joga. (2013) ISBN:9789639988750
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2882590] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2882590, Kapcsolat: 24180541
 2. Vitál-Eigner Beáta. Élet a határozathozatal után, avagy jogalkalmazói javaslatok az államigazgatási végrehajtási eljárás reformjához. (2003) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 p. 36
  Folyóiratcikk[21904698] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21904698, Kapcsolat: 21904698
Kiss László. Környezetvédelmi Dokumentumtár: Jegyzők Dokumentumtára. (1995), 1211196
Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Tudományos[1211196]
 1. Vadál Ildikó. Korszerű közigazgatás- avagy: kényszer szülte megoldások a közszolgáltatások megszervezésében. (2000) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 p. 3
  Folyóiratcikk[21647403] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647403, Kapcsolat: 21647403
Kiss László. Módszertani Útmutató az önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak felülvizsgálatához. (1995), 1211188
Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[1211188]
 1. Vadál Ildikó. Néhány megjegyzés a helyi önkormányzatok demokratikus működésének garanciáiról. (2002) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 52 1 25-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1579348] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1579348, Kapcsolat: 21647273
Kiss László. Önkormányzati rendeletek - Társulási szerződések - közalapítványok: Jegyzők Dokumentumtára. (1995), 1211192
Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Tudományos[1211192]
 1. Vadál Ildikó. Új megoldási formák és módszerek a közfeladatok ellátásában.. (2000) Megjelent: Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára pp. 297-306
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1708700] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1708700, Kapcsolat: 21638483
 2. Vadál Ildikó. Korszerű közigazgatás- avagy: kényszer szülte megoldások a közszolgáltatások megszervezésében. (2000) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 p. 3
  Folyóiratcikk[21647387] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647387, Kapcsolat: 21647387
Kiss László. Társulások - kényszertársulások - szervezeti konzekvenciák. (1995) Megjelent: A közigazgatás szervezeti rendszerének korszerűsítése pp. 33-37, 1841302
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1841302]
 1. Bodnár Norbert. A társulási szabadság mint változó érték a magyar közigazgatásban. (2012) Megjelent: Az állam és jog alapvető értékei a változó világban pp. 96-105
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2170352] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2170352, Kapcsolat: 23199068
 2. Torma András. Közigazgatási struktúraváltás Magyarországon. (2004) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X LIV. évf. 12. 713-725
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1321402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1321402, Kapcsolat: 21904732
 3. Gyergyák Ferenc. A kistérségi szintre telepített államigazgatási, közszolgáltatási és egyéb állami feladatok. (2004) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 2 p. 105
  Folyóiratcikk[21904731] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21904731, Kapcsolat: 21904731
Kiss László. A jogforrási rendszer és a jogalkotás alkotmányos szabályozásának néhány kérdése. (1996) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 19 289-301, 1203836
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1203836]
 1. Szilvásy György. A jogalkotásra vonatkozó magyar jogi szabályozás történeti áttekintése. (2012) Megjelent: Két konferencia: A hatékony államról – a hatékony államért pp. 86-94
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23199240] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23199240, Kapcsolat: 23199240
 2. Samu Mihály. Jogpolitika. A jog humanizálása. (2008)
  Könyv[21753852] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21753852, Kapcsolat: 21753852
 3. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2038449] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 21645565
Kiss László. A közjog és közigazgatás - átalakulóban. (1996) Megjelent: Tanulmányok Földvári József tiszteletére pp. 111-116, 1727209
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1727209]
 1. Csáki Gyula Balázs. Az elektronikus közigazgatás tartalma és gyakorlatának egyes kérdései. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24755646] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24755646, Kapcsolat: 28994544
 2. Tilk Péter. Az egyenlőséghez való jogés a diszkrimináció-tilalom megjelenése a Magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában. (2004) Megjelent: PhD tanulmányok 1. pp. 371-405
  Könyvrészlet[21620003] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21620003, Kapcsolat: 21620003
 3. Vadál Ildikó. Korszerű közigazgatás- avagy: kényszer szülte megoldások a közszolgáltatások megszervezésében. (2000) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 p. 60
  Folyóiratcikk[21647630] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647630, Kapcsolat: 21647630
Kiss László. A települési önkormányzatok társulásos kapcsolatainak jelene és fejlesztésének lehetőségei: Módszertan az önkormányzatoknak. (1996) HÍRLEVÉL 12 8-9, 1746113
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1746113]
 1. Kara Pál. A külföldiek Magyarországon történő ingatlanszerzésének főbb szabályairól és tapasztalatairól. (2001) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 p. 17
  Folyóiratcikk[21647748] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647748, Kapcsolat: 21647748
 2. Vadál Ildikó. Korszerű közigazgatás- avagy: kényszer szülte megoldások a közszolgáltatások megszervezésében. (2000) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 1 p. 60
  Folyóiratcikk[21647689] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647689, Kapcsolat: 21647689
 3. Szabó Lajos. Az önkormányzatok társulásai. (1996) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 3 p. 147
  Folyóiratcikk[21647752] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647752, Kapcsolat: 21647752
Kiss László. A törvényességi kontroll néhány kérdése a közigazgatásban. (1996) Megjelent: A közigazgatás és ellenőrzése pp. 97-100, 2975391
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2975391]
 1. Fábián Adrián. Közigazgatás-elmélet. (2018) ISBN:9786155920349
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30398975] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30398975, Kapcsolat: 28205760
 2. Fábián Adrián. Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. (2016) ISBN:9786155376917
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3124634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3124634, Kapcsolat: 26331915
 3. Rozsnyai Krisztina. Külön, de mégis együtt. A közigazgatási perjog és a közigazgatási eljárásjog. (2015) Megjelent: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései pp. 149-168
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25184036] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25184036, Kapcsolat: 25184036
Kiss László. A törvényességi kontroll néhány kérdése a közigazgatásban. (1996) Megjelent: A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései pp. 331-333, 31278011
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31278011]
 1. Turkovics István. A közigazgatási eljárásjog jogorvoslati rendszere Magyarországon. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2217393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2217393, Kapcsolat: 28950522
Kiss László. Az önkormányzati rendeletek kodifikációs modellje. (1996) ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ-BELÜGYMINISZTÉRIUM 1218-6783 3 3-20, 1741204
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1741204]
 1. Rátai Balázs. Az önkormányzati rendeletalkotás törvényességének biztosítása. (1999) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 11 p. 657
  Folyóiratcikk[21647953] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21647953, Kapcsolat: 21647953
2020-09-25 09:09