Dévai Gy.. A Hordódi Holt-Tisza állapotértékelése a vegetáció-felmérések és az oxigénháztartás vizsgálatok alapján. (2003) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 83 1-12 38-41, 1295684
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1295684]
 1. Grigorszky István et al. A nitrát és nitrit ion hatása az üledékből történő foszfor felszabadulásra két Körös-vidéki holtmederben. (2008) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 88 6 61-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1150426] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1150426, Kapcsolat: 20881918
 2. Grigorszky I et al. Seasonal variation of organic compounds in a eutrophic oxbow lake.. (2005) VERHANDLUNGEN DER INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR THEORETISCHE UND ANGEWANDTE LIMNOLOGIE 0368-0770 29 2 650-653
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1014450] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1014450, Kapcsolat: 20881919
 3. Tóth Adrienn et al. A zooplankton összetételében tapasztalható eltérések különböző növényállományokból vett minták alapján. (2005) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 85 6 147-149
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1854485] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1854485, Kapcsolat: 20881916
Gulyás Gergely. Vizes élőhelyek térképezése a Hernád magyarországi szakaszának jobb partján. (2003) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 83 1-12.klnsz. 114-116, 1430343
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1430343]
 1. Farkas J. Az Encsi Kistérség természeti állapota és programja. (2005)
  Egyéb[24086163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24086163, Kapcsolat: 24066165
Takács P et al. A vízminőség kémiai és biológiai nézőpontú megközelítésének viszonya a Lónyay-főcsatorna vízrendszerének példáján. (2005) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 85 6 137-140, 1181494
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1181494]
 1. Györe K et al. MONITORING OF THE FISH COMMUNITY IN THE H UNGARIAN REACH OF R IVER T IS z A IN 2009. (2011) STUDIA UNIVERSITATIS VASILE GOLDIS ARAD – SERIA STIINTELE VIETII (LIFE SCIENCES SERIES) 1584-2363 1842-7863 21 4 793-801
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24066346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24066346, Kapcsolat: 24066346
 2. Györe Károly et al. A tiszai halközösség fajkészletváltása a folyó hosszanti profilja mentén. (2011) HALÁSZATFEJLESZTÉS 1219-4816 33 109-125
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24342468] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24342468, Kapcsolat: 24066336
 3. Györe Károly et al. A Tisza halközösségének monitorozása 2009-ben. (2010) PISCES HUNGARICI 1789-1329 4 39-59
  Folyóiratcikk[22488350] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22488350, Kapcsolat: 24066340
 4. Szabó Attila. Háttérváltozók szerepe a Duna és a Tisza ökológiai minősítésében. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2241885] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2241885, Kapcsolat: 22488801
 5. HARKA Á et al. A tarka géb – Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) – ívási idejének változása és az egynyaras korosztály méretviszonyai a Tisza-tóban. (2007) ACTA AGRARIA DEBR 26 Suppl. Pisces Hungarici II. 141-145
  Folyóiratcikk[20532147] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20532147, Kapcsolat: 20532143
Lukács Balázs. A Nymphaea lotus L. var. thermalis (DC.) Tuzson taxonómiai helyzetének vizsgálata nrITS szekvenciák alapján. (2006) KITAIBELIA 1219-9672 11 1 p. 63, 1215762
Folyóiratcikk/Absztrakt / Kivonat (Folyóiratcikk)/Tudományos[1215762]
 1. Karácsonyi K. A Pannon Flóratartomány romániai részének növényföldrajzi jellege.. (2012) KANITZIA 1216-2272 19 179-194
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23173025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23173025, Kapcsolat: 23173025
Tóth Adrienn. Felső-Tisza vidéki holtmedrek zooplanktonjának összehasonlító vizsgálata.. (2006) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 86 6 120-122, 1430351
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1430351]
 1. Tamás Viktor et al. Újabb adatok a sügér (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) növekedéséhez. (2015) PISCES HUNGARICI 1789-1329 9 39-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2914960] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2914960, Kapcsolat: 24911410
Mesterházy Attila. A Lemna minuta Kunth előfordulása Magyarországon.. (2007) FLORA PANNONICA 1589-7788 5 167-174, 1430353
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1430353]
 1. Botta-Dukát Zoltán. A magyarországi behurcolt és inváziós növényekre vonatkozó ismeretek összegyűjtésének tapasztalatai. (2017) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 2017 4
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[3219182] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3219182, Kapcsolat: 26585635
 2. Mauro Iberite. Lemna valdiviana Phil. (Araceae) as a potential invasive species in Italy and Europe:: Taxonomic study and first observations on its ecology and distribution. (2011) Plant Biosytem 145 4 751-757
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23451980] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23451980, Kapcsolat: 23451980
 3. Pál R. Echinaria capitata (Seslerieae, Poaceae), a new grass species for the Hungarian flora. (2011) ACTA BOTANICA HUNGARICA 0236-6495 1588-2578 53 1 175-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1739450] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1739450, Kapcsolat: 22868977
 4. Mifsud S. FIRST OCCURENCES OF LEMNA MINUTA KUNTH (FAM. LEMNACEAE) IN THE MALTESE ISLANDS. (2010) The Central Mediterranean Naturalist 1560-8417 5 1-4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24908909] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24908909, Kapcsolat: 24908909
Deák Balázs et al. Rumex pseudonatronatus (Borb.) Murb. új előfordulási adatai a Hortobágyi Nemzeti Park területén.. (2008) FLORA PANNONICA 1589-7788 6 p. 132, 1430358
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1430358]
 1. Bartha D et al. Atlas Florae Hungariae: Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza. (2015) ISBN:9789633342053
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25417224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25417224, Kapcsolat: 25417224
Lukács B A et al. Aquatic macrophytes as bioindicators of water chemistry in nutrient rich backwaters along the Upper-Tisza river (in Hungary). (2009) PHYTOCOENOLOGIA 0340-269X 39 3 287-293, 1430362
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1430362]
 1. Ribeiro Victor Hugo et al. Morphoanatomical injuries in Pistia stratiotes L. (Araceae) as a result of exposure to clomazone in water. (2020) ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS 0001-3765 1678-2690 92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31454323] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31454323, Kapcsolat: 29180206
 2. Kuzmina M L et al. Finding the pond through the weeds: eDNA reveals underestimated diversity of pondweeds. (2018) APPLICATIONS IN PLANT SCIENCES 2168-0450 6 5 e1155--
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27424869] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27424869, Kapcsolat: 27424869
 3. D Džigurski et al. Vegetation of the Hydrochari-Lemnete and Potametea classes in the Danube-Tisza-Danube hydrosystem (Serbia). (2016) CONTEMPORARY PROBLEMS OF ECOLOGY 1995-4255 9 3 329-341
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25917798] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25917798, Kapcsolat: 25917798
 4. Lasic Andelka et al. Vegetation diversity of the two Dinaric karstic rivers in Bosnia and Herzegovina. (2016) BIOLOGIA (BRATISLAVA) 0006-3088 1336-9563 71 7 777-792
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26231820] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26231820, Kapcsolat: 26211890
 5. Amri K. Marine Macrophytes As Bioindicator of Environmental Degradation In Spermonde Archipelago. (2016) Megjelent: International Seminar sustainable utilization of coastal resources in tropical zone, pp. 1-6
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[26166435] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26166435, Kapcsolat: 26166435
 6. Dragana D Jenačkovića et al. Macrophytes as bioindicators of the physicochemical characteristics of wetlands in lowland and mountain regions of the central Balkan Peninsula. (2016) AQUATIC BOTANY 0304-3770 134 1-9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25917794] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25917794, Kapcsolat: 25917794
 7. Keizer F M et al. Landscape-scale ecohydrological mapping demonstrating how flood inundation water quality types relate to floodplain vegetation communities. (2016) ECOHYDROLOGY 1936-0584 1936-0592 9 8 1539-1553
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26384684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26384684, Kapcsolat: 26382795
 8. Achieng' A et al. Use of macrophytes in the bioassessment of the health of King'wal Wetland, Lake Victoria Basin, Kenya. (2014) AQUATIC ECOSYSTEM HEALTH AND MANAGEMENT 1463-4988 1539-4077 17 2 129-136
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24813247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24813247, Kapcsolat: 24813247
 9. Dzigurski Dejana et al. The effects of physical-chemical water parameters on the Nymphaeion alliance development in northwestern Serbia. (2014) ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE 0001-6977 2083-9480 83 2 103-111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24813248] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24813248, Kapcsolat: 24813248
 10. Balogh Zsuzsanna et al. Holtmedrek toxikus elemtartalmának vizsgálata üledékminták alapján. (2014) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 94 5-6 18-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2749707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2749707, Kapcsolat: 24226964
 11. Kundrát JT et al. Felső-Tisza vidéki holtmedrek szennyezettségének felmérése vízminták alapján. (2014) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 94 53-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3085145] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3085145, Kapcsolat: 24227001
 12. Lasic A. Ecological characteristics of plant species and associations along two Dinaric karstic rivers (Bosnia and Herzegovina, the Balkans). (2014) BIOLOGIA (BRATISLAVA) 0006-3088 1336-9563 69 1 40-52
  Folyóiratcikk[24066403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24066403, Kapcsolat: 24066403
 13. Dzigurski D et al. Trapetum natantis Muller et Gors 1960 in hydromeliorative facilities in Serbia. (2013) ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE 0001-6977 2083-9480 82 2 125-133
  Folyóiratcikk[24066404] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24066404, Kapcsolat: 24066404
 14. Chappuis E et al. Distribution and richness of aquatic plants across Europe and Mediterranean countries: patterns, environmental driving factors and comparison with total plant richness. (2012) JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 1100-9233 1654-1103 23 5 985-997
  Folyóiratcikk[22831360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22831360, Kapcsolat: 22831360
 15. Chappuis E et al. Changes in aquatic macrophyte flora over the last century in Catalan water bodies (NE Spain). (2011) AQUATIC BOTANY 0304-3770 95 4 268-277
  Folyóiratcikk[21851601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21851601, Kapcsolat: 21851601
 16. Klosowski S et al. Aquatic vegetation as an indicator of littoral habitats and various stages of lake aging in north-eastern Poland. (2011) ANNALES DE LIMNOLOGIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF LIMNOLOGY 0003-4088 2100-000X 47 3 281-295
  Folyóiratcikk[22481895] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22481895, Kapcsolat: 22481895
 17. Chappuis E. Aquatic macrophytes and vegetation in the Mediterranean area of Catalonia: patterns across an altitudinal gradient. (2011) PHYTOCOENOLOGIA 0340-269X 41 1 35-44
  Folyóiratcikk[22481896] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22481896, Kapcsolat: 22481896
 18. Radulovic S et al. A botanical classification of standing waters in Serbia and its application to conservation. (2011) AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS 1052-7613 1099-0755 21 6 510-527
  Folyóiratcikk[22481897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22481897, Kapcsolat: 22481897
Kelemen A et al. Spontán gyepregeneráció extenzíven kezelt lucernásokban. (2010) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 8 1 57-68, 1191900
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1191900]
 1. Pápay Gergely et al. The effect of mowing and pasturing on grassland vegetation in Mátra Mauntains (Parádóhuta). (2019) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 17 2 19-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31345905] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31345905, Kapcsolat: 29035656
 2. Pápay Gergely et al. Parádóhuta melletti cserjeirtott mintaterületen kialakult gyep növényzetének változása vadrágás hatására 2012 és 2019 között. (2019) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 17 1 43-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31149115] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31149115, Kapcsolat: 28828562
 3. Szilágyi Gábor et al. A preliminary chronological study to understand the construction phases of a Late Copper–Early Bronze Age kurgan (kunhalom). (2019) CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY 1788-2281 1789-3348 62 1 27-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30413691] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30413691, Kapcsolat: 27842731
 4. Boecker Daniela. Vegetationskundliche und bodenkundliche Analyse der sekundären Entwicklung halbnatürlicher Grasländer auf ungarischen Ackerbrachen. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30730416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30730416, Kapcsolat: 28289810
 5. Godó L et al. Városi gyepes területek szerepe a faji sokféleség fenntartásában. (2016) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 2016 2 3-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26315556] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26315556, Kapcsolat: 26315566
 6. Hüse B et al. Városi gyepes területek szerepe a biodiverzitás fenntartásában. (2016) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 14 1 9-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26830169] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26830169, Kapcsolat: 26109375
 7. Hüse B. Urban green spaces in biodiversity conservation. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26089676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26089676, Kapcsolat: 26089677
 8. Varga Krisztina et al. Gyeprekonstrukció fű- és kétszikű magkeverékek vetésével. (2016) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 14 1 61-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3128465] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3128465, Kapcsolat: 26120614
 9. Penksza K et al. Gyepregeneráció és vadhatás vizsgálata cserjeirtás után parádóhutai (Mátra) mintaterületen. (2016) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 14 1 31-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3121454] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3121454, Kapcsolat: 26120488
 10. Mészáros L et al. Dunaújváros környéki rekultivált felszín és természetes löszterület gyepeinek összehasonlító vizsgálata. (2016) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 14 1 19-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3121452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3121452, Kapcsolat: 26112479
 11. Pápay Gergely. Cserjeirtás után magára hagyott, legeltetett és kaszált gyepterületek vegetációjának összehasonlító elemzése parádóhutai (Mátra) mintaterületen. (2016) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 14 2 37-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3179563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3179563, Kapcsolat: 26317792
 12. Szabó G et al. Balaton-felvidék (Badacsonytördemic, Balatoncsicsó) szarvasmarha-legelőinek természetvédelmi és a fajok relatív ökológiai szerinti értékelése. (2016) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 2016 1 43-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26120556] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26120556, Kapcsolat: 26120551
 13. Boecker D et al. Parallels of secondary grassland succession and soil regeneration in a chronosequence of central-Hungarian old fields. (2015) FOLIA GEOBOTANICA 1211-9520 1874-9348 50 2 91-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2916988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2916988, Kapcsolat: 24899143
 14. Penksza K et al. Gyepregeneráció erdőirtással kialakított gyepekben mátrai (Fallóskút) mintaterületeken. (2015) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 13 1-2 31-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3080658] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3080658, Kapcsolat: 25630128
 15. Wichmann B et al. Cönológia és természetvédelmi vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park Kelemen-széki magyar szürke marha és házi bivaly legelőin. (2015) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 2015 65-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26062978] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26062978, Kapcsolat: 25630290
 16. Hajnáczki S et al. Kecskelegelők botanikai és természetvédelmi vizsgálatai és értékelése. (2014) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 12 1-2 17-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3057594] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3057594, Kapcsolat: 25405026
 17. Bálint P et al. Fitomassza dinamika homoki gyepek szekunder szukcessziója során. (2014) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 2014 1-2 3-10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3016612] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3016612, Kapcsolat: 25404647
 18. Hődör I. Felhagyott jószágállások növényzetének vizsgálata a Hortobágyi Nemzeti Parkban. (2013) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 2013 1-2 21-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24270645] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24270645, Kapcsolat: 24270647
 19. Pápay G et al. Természetvédelmi élőhelykezelés hatása a gyöngyösi sár-hegy gyepterületeinek vegetációjára. (2012) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 2012 1-2 39-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23673989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23673989, Kapcsolat: 23674152
 20. Uj B et al. Összehasonlító botanikai és természetvédelmi vizsgálatok telepített és felújított gyepekben a Csákvár melletti Páskom területén. (2012) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 9 1-2 63-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25559642] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25559642, Kapcsolat: 23674816
 21. Csiszár Á et al. Occurrences of Adventive Plant Species and their coenological states in plant communities in four sample areas in Hungary. (2012) Megjelent: International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint pp. 1-4
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[22432106] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22432106, Kapcsolat: 22432106
 22. Kelbert B. Kaszálás felhagyás hatása helyreállított szikes és löszgyepek vegetációjára. (2012) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 2012 1-2 21-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23673324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23673324, Kapcsolat: 23673467
 23. Balogh N. Homoki gyepek spontán regenerációja kiskunsági parlagokon. (2012) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 12 1-2 5-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23672974] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23672974, Kapcsolat: 23673061
 24. Komoly Cecília et al. Fűvetés hatása a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) tömegességére egy tiszaalpári fiatal parlagon = The effects of sowing grass seeds on the abundance of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in a young abandoned field near Tiszaalpár, Hungary. (2012) TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 1216-4585 18 283-293
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2162755] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2162755, Kapcsolat: 22031803
 25. Palatitz P. A kék vércse (Falco vespertinus) védelmének tudományos megalapozása. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22280002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22280002, Kapcsolat: 23062984
 26. Bölöni J. Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója: ÁNÉR 2011. (2011) ISBN:9789638391513
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1818687] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1818687, Kapcsolat: 21892030
Fernández J.A. et al. The World Saffron and Crocus collection: strategies for establishment, management, characterisation and utilisation. (2011) GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 0925-9864 1573-5109 58 1 125-137, 1435910
Folyóiratcikk/Sokszerzős vagy csoportos szerzőségű szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1435910]
 1. Mykhailenko Olha et al. Standard operating procedure of Ukrainian Saffron Cultivation According with Good Agricultural and Collection Practices to assure quality and traceability. (2020) INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 0926-6690 151
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31454470] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31454470, Kapcsolat: 29180457
 2. Torrini Giulia et al. First report of Bursaphelenchus fungivorus (Nematoda: Aphelenchida) in Italy and an overview of nematodes associated with Crocus sativus L.. (2020) JOURNAL OF NEMATOLOGY 0022-300X 52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31454471] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31454471, Kapcsolat: 29180458
 3. Mokrini Fouad et al. Diversity and incidence of plant-parasitic nematodes associated with saffron (Crocus sativus L.) in Morocco and their relationship with soil physicochemical properties. (2019) NEMATOLOGY 1388-5545 1568-5411 22 1 87-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31576490] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31576490, Kapcsolat: 29413473
 4. Mykhailenko Olga et al. Biologically active compounds and pharmacological activities of species of the genus Crocus: A review. (2019) PHYTOCHEMISTRY 0031-9422 1873-3700 162 56-89
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30904888] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30904888, Kapcsolat: 28422617
 5. Kour R. et al. Plant growth promoting bacteria associated with corm of Crocus sativus during three growth stages. (2018) LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY 0266-8254 1472-765X 67 5 458-464
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30509947] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30509947, Kapcsolat: 27953791
 6. Lamari Fotini N. et al. Phytochemical and genetic characterization of styles of wild Crocus species from the island of Crete, Greece and comparison to those of cultivated C-sativus. (2018) FITOTERAPIA 0367-326X 130 225-233
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30509944] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30509944, Kapcsolat: 27953788
 7. Kyriakoudi A et al. Latest advances in the extraction and determination of saffron apocarotenoids. (2018) ELECTROPHORESIS 0173-0835 1522-2683 39 15 1846-1859
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27561434] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 27561434, Kapcsolat: 27561434
 8. Malik Aubid Hussain et al. Transcriptome wide identification, phylogenetic analysis, and expression profiling of zinc-finger transcription factors from Crocus sativus L.. (2017) MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS 1617-4615 1617-4623 292 3 619-633
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26745649] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26745649, Kapcsolat: 26745649
 9. BÜRÜN Yonca. POTENTIAL USE OF SAFFRON (CROCUS SATIVUS L.) IN MODERN MEDICINE. (2017) Megjelent: I. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS "NATURAL AND HEALTHY LiFE" pp. 309-315
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27624344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27624344, Kapcsolat: 27624344
 10. Gresta F et al. Morphological traits and aromatic profile of Crocus biflorus Mill.. (2017) ACTA HORTICULTURAE: TECHNICAL COMMUNICATIONS OF ISHS 0567-7572 1184 211-217
  Folyóiratcikk/Tudományos[27624370] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27624370, Kapcsolat: 27624370
 11. Sevindik B et al. Somatic embryogenesis in Crocus sativus L. (2016) METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY 1064-3745 1940-6029 1359 351-357
  Folyóiratcikk/Tudományos[27624371] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27624371, Kapcsolat: 27624371
 12. Cirujeda A et al. Phytosanitary status of saffron crop in Aragon (Spain): insects, mites, nematodes, viruses, bacteria and weeds. (2016) ITEA-INFORMACION TECNICA ECONOMICA AGRARIA 1699-6887 2386-3765 112 1 3-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26215039] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26215039, Kapcsolat: 26215039
 13. Villa Caterina et al. Exploiting DNA mini-barcodes as molecular markers to authenticate saffron (Crocus sativus L.). (2016) FOOD CONTROL 0956-7135 65 21-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26215038] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26215038, Kapcsolat: 26215038
 14. Koulakiotis Nikolaos et al. Quantitation of Crocins and Picrocrocin in Saffron by HPLC: Application to Quality Control and Phytochemical Differentiation from Other Crocus Taxa. (2015) PLANTA MEDICA: NATURAL PRODUCTS AND MEDICINAL PLANT RESEARCH 0032-0943 1439-0221 81 7 606-612
  Folyóiratcikk/Tudományos[25079735] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25079735, Kapcsolat: 25079735
 15. Izadpanah F et al. MOLECULAR AND MORPHOLOGICAL VARIATION IN SOME IRANIAN SAFFRON (Crocus sativus L.) ACCESSIONS. (2015) GENETIKA-BELGRADE 0534-0012 1820-6069 47 2 711-722
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25353706] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25353706, Kapcsolat: 25353706
 16. Motilal Lambert et al. Microsatellite-aided detection of genetic redundancy improves management of the International Cocoa Genebank, Trinidad. (2013) TREE GENETICS & GENOMES 1614-2942 1614-2950 9 6 1395-1411
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24809558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24809558, Kapcsolat: 24809558
 17. Marieschi M et al. Quality control of saffron (Crocus sativus L.): Development of SCAR markers for the detection of plant adulterants used as bulking agents. (2012) JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 0021-8561 60 44 10998-11004
  Folyóiratcikk[23042748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23042748, Kapcsolat: 23042748
 18. Krigas N. GIS and ex situ Plant Conservation: Chapter 9. (2012) Megjelent: Application of Geographic Information Systems pp. 153-174
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25079777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25079777, Kapcsolat: 25079777
 19. Ahmad M et al. Saffron (Crocus sativus L.) strategies for enhancing productivity. (2011) RESEARCH JOURNAL OF MEDICINAL PLANT 1819-3455 2151-7924 5 6 630-649
  Folyóiratcikk[22650953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22650953, Kapcsolat: 22650953
Lukacs BA et al. Small scale macrophyte-environment relationship in an oxbow-lake of the Upper-Tisza valley (Hungary). (2011) COMMUNITY ECOLOGY 1585-8553 1588-2756 12 2 259-263, 1814280
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1814280]
 1. Jenačkovića Dragana D et al. Macrophytes as bioindicators of the physicochemical characteristics of wetlands in lowland and mountain regions of the central Balkan Peninsula. (2016) AQUATIC BOTANY 0304-3770 134 1-9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25917786] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25917786, Kapcsolat: 25917786
 2. Keizer F M et al. Landscape-scale ecohydrological mapping demonstrating how flood inundation water quality types relate to floodplain vegetation communities. (2016) ECOHYDROLOGY 1936-0584 1936-0592 9 8 1539-1553
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26384684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26384684, Kapcsolat: 26384684
 3. Kundrát JT et al. Felső-Tisza vidéki holtmedrek szennyezettségének felmérése vízminták alapján. (2014) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 94 53-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3085145] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3085145, Kapcsolat: 24227003
Borics Gábor et al. Functional groups of phytoplankton shaping diversity of shallow lake ecosystems. (2012) HYDROBIOLOGIA 0018-8158 1573-5117 0324-0924 698 1 251-262, 1986149
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1986149]
 1. Jin Ye et al. Spatiotemporal variability of phytoplankton functional groups in a shallow eutrophic lake from cold, arid regions. (2020) ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 0167-6369 1573-2959 192 6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31336461] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31336461, Kapcsolat: 29209354
 2. Kruk Carla et al. Reynolds Functional Groups: a trait-based pathway from patterns to predictions. (2020) HYDROBIOLOGIA 0018-8158 1573-5117 0324-0924
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31422391] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31422391, Kapcsolat: 29209351
 3. Minelgaite Gretay et al. Planktonic algae abundance and diversity are similar in urban stormwater ponds of different geographic locations and natural shallow lakes. (2020) URBAN ECOSYSTEMS 1083-8155 23 4 841-850
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31472566] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31472566, Kapcsolat: 29209353
 4. Deze Denis et al. Natural Communities of Microalgae and Cyanobacteria from Eutrophicated Waters as Potential Co-substrates for Small-scale Biogas Production. (2020) APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 0273-2289 1559-0291
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31472567] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31472567, Kapcsolat: 29209355
 5. BRAGA GUSTAVO G. et al. Influence of water volume reduction on the phytoplankton dynamics in a semi-arid man-made lake: A comparison of two morphofunctional approaches. (2020) ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS 0001-3765 1678-2690 92 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31308046] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31308046, Kapcsolat: 29209349
 6. Jia Junjie et al. Identifying the main drivers of change of phytoplankton community structure and gross primary productivity in a river-lake system. (2020) JOURNAL OF HYDROLOGY 0022-1694 583 p. 124633
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31167906] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31167906, Kapcsolat: 28794582
 7. Dochin K et al. Functional groups of algae in small shallow fishponds. (2020) BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 1310-0351 26 680-689
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31388308] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31388308, Kapcsolat: 29209352
 8. Yi Qitao et al. Driving factors of phytoplankton functional groups in the shallow eutrophic lakes of lowland areas of Huaihe River (China). (2020) ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 0944-1344 1614-7499
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31185034] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31185034, Kapcsolat: 28815692
 9. Huang Guojia et al. Using multiple indicators to assess spatial and temporal changes in ecological condition of a drinking water reservoir in central China. (2019) ANNALES DE LIMNOLOGIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF LIMNOLOGY 0003-4088 2100-000X 55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30956462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30956462, Kapcsolat: 28491336
 10. Cartuche Alonso et al. Phytoplankton Diversity Relates Negatively with Productivity in Tropical High-Altitude Lakes from Southern Ecuador. (2019) SUSTAINABILITY 2071-1050 11 19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30962790] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30962790, Kapcsolat: 28491334
 11. Francisco Saad Juan et al. Both lake regime and fish introduction shape autotrophic planktonic communities of lakes from the Patagonian Plateau (Argentina). (2019) HYDROBIOLOGIA 0018-8158 1573-5117 0324-0924 831 1 133-145
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30456808] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30456808, Kapcsolat: 28006971
 12. Rosinska Joanna et al. Water quality response to sustainable restoration measures - Case study of urban Swarzgdzkie Lake. (2018) ECOLOGICAL INDICATORS 1470-160X 1872-7034 84 437-449
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27269801] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 27269801, Kapcsolat: 27269801
 13. Huang Guojia et al. Responses of phytoplankton functional groups to environmental factors in the Maixi River, southwest China. (2018) JOURNAL OF LIMNOLOGY 1129-5767 1723-8633 77 1 88-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27525259] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 27525259, Kapcsolat: 27520990
 14. Agnieszka E Lawniczak-Malińska et al. On the use of macrophytes to maintain functionality of overgrown lowland lakes. (2018) ECOLOGICAL ENGINEERING 0925-8574 113 52-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27197588] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 27197588, Kapcsolat: 27197588
 15. Bell TAS et al. Microbial community changes during a toxic cyanobacterial bloom in an alkaline Hungarian lake. (2018) ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 0003-6072 1572-9699 111 12 2425-2440
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27680186] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 27680186, Kapcsolat: 28006973
 16. Li Di et al. Factors associated with blooms of cyanobacteria in a large shallow lake, China. (2018) ENVIRONMENTAL SCIENCES EUROPE 2190-4707 2190-4715 30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27555474] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 27555474, Kapcsolat: 27520988
 17. Poniewozik Malgorzata et al. Extremely high diversity of euglenophytes in a small pond in eastern Poland. (2018) PLANT ECOLOGY AND EVOLUTION 2032-3913 2032-3921 151 1 18-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27525258] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 27525258, Kapcsolat: 27520989
 18. Ribeiro K F et al. Everything is not everywhere: a tale on the biogeography of cyanobacteria. (2018) HYDROBIOLOGIA 0018-8158 1573-5117 0324-0924 -
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27422697] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 27422697, Kapcsolat: 27422697
2020-09-26 14:44