Hrubos Ildikó. A hallgatók társadalmi háttere és a képzéssel kapcsolatos motivációi. (2002) Megjelent: Az ismeretlen szakképzés pp. 40-103, 1184062
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1184062]
 1. Szabó Barbara. Szakképzés a felsőoktatásban a számok tükrében. (2016) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 25 1 121-129
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27069070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27069070, Kapcsolat: 27069061
 2. Szabó Barbara. A Debreceni Egyetem felsőfokú szakképzéseinek vizsgálata. (2013) Megjelent: Juvenilia V. pp. 305-318
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3083318] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3083318, Kapcsolat: 24137194
Hrubos Ildikó. A bolognai foyamat. (2003) ISBN:9639494135, 1179584
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1179584]
 1. Anna Orosz. The Bologna Process in Slovenia. (2014) Megjelent: The Bologna Process in Central and Eastern Europe pp. 285-319
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24139307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24139307, Kapcsolat: 24139307
 2. Czeglédi Csilla et al. Role of Tertiary Education in Career and Life-long Learning Among Day-time Students (Based on Empirical Findings). (2013) JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY 2081-1640 1 190-198
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2554972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2554972, Kapcsolat: 24138345
 3. Derényi András. A magyar felsőoktatás átalakulása 1989 és 2010 között. (2012) Megjelent: Intézményi menedzsment a felsőoktatásban pp. 44-72
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23301887] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301887, Kapcsolat: 23301887
 4. Veroszta Zsuzsanna. Adatok az oktatáspolitika és a kutatás közti térben. (2011) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 20 4 521-534
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23301842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23301842, Kapcsolat: 23301835
 5. Pálinkó Éva. Fiatal kutatók életútja és szakmai identitása. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2825489] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2825489, Kapcsolat: 23304419
 6. Veroszta Zsuzsanna. Felsőoktatási értékek - hallgatói szemmel. A felsőoktatás küldetésére vonatkozó hallgatói értékstruktúrák feltárása = Higher education values – from the aspect of university students Reveal of university student value structures concerning the mission of higher education. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23304407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23304407, Kapcsolat: 23304407
 7. Marton Melinda. A munkáltatók véleménye a pécsi alapdiplomá(sok)ról. (2010) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 19 3 501-506
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1493814] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1493814, Kapcsolat: 23301866
 8. Polónyi István. a hazai szakképzés formálódása. (2006) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 15 2 371-386
  Folyóiratcikk[20529327] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20529327, Kapcsolat: 20529327
 9. Ladányi Andor et al. A pedagógusképzés a kétciklusú képzési rendszerben. (2004) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 13 3 406-414
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2417392] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2417392, Kapcsolat: 20529326
Hrubos Ildikó. A gazdálkodási filozófia és gyakorlat érvényesülése az egyetemeken. (2003) ISBN:9634043771, 1179585
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1179585]
 1. Havady Tamás et al. Az önköltségszámítás szabályozása és gyakorlata, különös tekintettel a költségtérítés nagyságának meghatározására. (2009) FELSŐOKTATÁSI MŰHELY: AZ EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KHT ORSZÁGOS FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS KÖZPONT KIADVÁNYA 1789-1922 - 2 95-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23312150] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23312150, Kapcsolat: 23312150
 2. Poór Józse et al. Az egyetemi HR-rendszerek továbbfejlesztésének lehetősége egy empirikus felmérés tapasztalatainak tükrében. (2009) Megjelent: Felsőoktatásmenedzsment pp. 199-229
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23311999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23311999, Kapcsolat: 23311991
 3. Barakonyi Károly. Rendszerváltás a felsőoktatásban: Bologna folyamat, modernizáció.. (2004) ISBN:9630581183
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1209342] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1209342, Kapcsolat: 20529322
 4. Kozma T. Kié az egyetem?: A felsőoktatás nevelésszociológiája. (2004) ISBN:9639494534
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1138807] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1138807, Kapcsolat: 20529323
 5. Barakonyi Károly. Egyetemi autonómia.. (2004) MAGYAR FELSŐOKTATÁS 1215-3990 2004 4 34-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1209330] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1209330, Kapcsolat: 20529320
Kiss László et al. Bachelor Graduates in Hungary in the Transitional Period of Higher Education System. (2011) Megjelent: Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe pp. 129-141, 2478783
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2478783]
 1. Piróg Danuta. Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, determinanty, predykcja. (2015) ISBN:9788372719119
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30425520] []
  Független, Idéző: 30425520, Kapcsolat: 27849814
 2. Piróg Danuta. The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the labour market. (2014) STUDIES IN HIGHER EDUCATION 0307-5079 1470-174X 41 1 95-109
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30389325] []
  Független, Idéző: 30389325, Kapcsolat: 27800099
 3. Piróg Danuta. Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy. (2013) STUDIA EKONOMICZNE 0239-6416 2084-4395 2013 160 131-138
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30969963] []
  Független, Idéző: 30969963, Kapcsolat: 28502473
 4. Sciulli Dario et al. University-to-work transitions: an empirical analysis on Perugia graduates. (2011) EUROPEAN JOURNAL OF HIGHER EDUCATION 2156-8235 2156-8243 1 1 39-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30389320] []
  Független, Idéző: 30389320, Kapcsolat: 27800095
Biszak Sándor et al. Kerekasztal beszélgetés a digitalizációról, az emlékmentésről és az ezzel együtt járó szelekcióról. (2013) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 3 ősz 405-412, 2541465
Folyóiratcikk/Sokszerzős vagy csoportos szerzőségű szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2541465]
 1. Nagy Gyula. Tudománymetria és neveléstudomány. (2016) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 26 2 50-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3017694] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3017694, Kapcsolat: 25877176
 2. Nagy Gyula. Hírlapok digitalizálása és szolgáltatása a világban és Magyarországon: A Délmagyarország című napilap digitalizálása és szolgáltatása. (2014) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 4 439-458
  Folyóiratcikk[25065015] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25065015, Kapcsolat: 25065015
Paksi Borbála et al. Pedagógus – pálya – motiváció. Kutatási tapasztalatok a pályamotiváció és a lelki egészség vizsgálata alapján.: A pedagógusok pályamotivációit és lelki egészségét feltáró kutatás eredményeinek összefoglalása II. kötet. (2015), 2989127
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[2989127]
 1. Bacsa-Bán Anetta. A szakmai pedagógusok (pedagógusi) pálya elhagyásának vizsgálata több dimenzióban II.: Empirikus vizsgálat a szakmai pedagógusok körében. (2019) OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 2064-9908 6 3 351-371
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30972747] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30972747, Kapcsolat: 28591988
 2. Máthé Borbála. A pedagógus magánéleti körülményeinek és munkájának kölcsönhatása. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30794105] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30794105, Kapcsolat: 28591995
Fehérvári Anikó et al. A felsőoktatás szociális dimenziója: Hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése és részvétele a felsőoktatásban című kutatás. (2016), 3071108
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3071108]
 1. Szabó Éva. Cigányok/romák a felsőoktatásban. (2017) Megjelent: Horizontok és Dialógusok 2017 p. 130
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30707010] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30707010, Kapcsolat: 28194898
Fehérvári Anikó et al. Diplomás pályakövetési rendszerek összehasonlítása Európában. (2016), 3101960
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3101960]
 1. Sipos Norbert. Nemzetközi pályakövetési gyakorlatok és a magyar pályakövetési rendszer: A Diplomás Pályakövető Rendszernek az Állami Adminisztratív Adatbázisok Integrációjával való egyezőségének vizsgálata. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3314222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3314222, Kapcsolat: 27136912
 2. Némethné Tóth. Sportszakos hallgatók pályakövetéses vizsgálata a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi központban 2012-2015 között végzett hallgatói körében. (2017) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 18 72 20-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3301976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3301976, Kapcsolat: 28796339
2020-02-18 18:00