Szternák György. A nagy pontosságú fegyverek és fegyverrendszerek elleni védelem és harc kérdései. (1991), 1167924
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1167924]
 1. Deák János. Napjaink és a jövő háborúja. (2005) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 15 1 29-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2221823] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2221823, Kapcsolat: 20904888
Szternák György. Az Öböl-háború tanulságai magyar szemmel. (1991), 1168277
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1168277]
 1. Resperger István. Rolle der Streitkräfte in den neuen bewaffneten Konflikten aus ungarischer Sicht. (2012) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 5 1-2 257-279
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23700199] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23700199, Kapcsolat: 23700199
 2. Resperger István. Neuartige Herausforderungen, Gefahren und Bedrohungen. (2011) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 4 3 56-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2856107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2856107, Kapcsolat: 23700196
Szternák György. Jugoszlávia válsága. (1991) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 45 10 69-72, 1168119
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168119]
 1. Uri László. Koszovó egységes szervezett bűnözési helyzetképe kialakításának nehézségei. (2011) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 21 3 91-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23700185] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23700185, Kapcsolat: 23700185
Szternák György. A Magyar Köztársaság semlegessége kérdésének vizsgálata az európai biztonsági rendszer kialakításának folyamatában. (1993) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIA) 1218-5507 139 45-63, 1168110
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168110]
 1. Jószai János. A határőrség objektumainak őrizete és védelme. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21632299] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21632299, Kapcsolat: 26172098
Szternák György. A terrorizmus elleni harc időszerű kérdései. (1993) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 III 2 19-24, 1167937
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1167937]
 1. Beraczkai Antal. A nemzetközi terrorizmus elleni harcban részt vevő szövetséges és: A nemzetközi terrorizmus elleni harcban részt vevő szövetséges és .... (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26165151] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26165151, Kapcsolat: 26165151
Szternák György. Gondolatok a fegyveres erők átalakításáról. (1996) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 50 11 12-26, 1168262
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168262]
 1. Dr. Kádár Pál. A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái: A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26172259] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26172259, Kapcsolat: 26172259
 2. József István. Szerződéses katonák alkalmasságvizsgálatának és munkahelyi szocializációjának elemzése a Magyar Honvédségben. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23042935] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23042935, Kapcsolat: 26172218
Szternák György. A polgári katonai kapcsolatok problémái. (1997) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 51 1 12-20, 1308968
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1308968]
 1. Magyar István. A honvédség lehetséges feladatai a válságok kezelésében. (1999) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 9 3-4 54-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20903469] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903469, Kapcsolat: 20903469
Szternák György. A katonai szembenállás végétől a NATO kibővítéséig. (1998), 1168273
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1168273]
 1. Makk László. A haderő átalakítása a hidegháború utáni korszak biztonsági kihívásainak tükrében: A Magyar Honvédség haderőátalakításai a rendszerváltástól a NATO-tagságig (1989-1999). (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2565532] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2565532, Kapcsolat: 20903338
Szternák György. Az európai biztonság és a NATO. (1998) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 6 6 1-45, 1168264
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168264]
 1. Jávor Endre. A biztonsági stratégia kidolgozása során érvényesítendő elvek és módszerek. (2000) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 10 2 20-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3152678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3152678, Kapcsolat: 20903483
Szternák György. Európai biztonság és a Magyar Köztársaság helye az új biztonsági rendszerben. (1998) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 171 5-42, 1168112
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168112]
 1. Jószai János. A határőrség objektumainak őrizete és védelme. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21632299] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21632299, Kapcsolat: 26172096
Szternák György. Válságkezelés. (1998) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 203 213-231, 1168113
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168113]
 1. Beraczkai Antal. A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő szövetséges és magyar katonai biztonsági erők felkészítése és műveleti tevékenysége. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20908578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20908578, Kapcsolat: 20908578
Szternák György. A koszovói békekikényszerítés.... (1999) POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 1788-2168 1 3 79-92, 1168284
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168284]
 1. Koller József. Helikopterek újszerű alkalmazási lehetőségei . . .. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22654153] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22654153, Kapcsolat: 22654153
 2. Farkas Tibor. Válságkezelés, válságreagáló műveletek. (2008) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 1 1 1-6
  Folyóiratcikk[20905306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20905306, Kapcsolat: 20905306
 3. Bimbó József. A NATO Jugoszlávia elleni légi tevékenysége. (2000) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 10 2 61-71
  Folyóiratcikk[20903485] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903485, Kapcsolat: 20903485
Szternák György. A nemzeti biztonság és a katonai stratégia elméleti és gyakorlati kérdései. (1999), 1308994
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1308994]
 1. Vadász Istvánné. A NATO STANAG 6001 szabvány alapján folytatott magyarországi nyelvvizsgák lexikai érvényességének vizsgálata korpusznyelvészeti módszerekkel. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23700118] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23700118, Kapcsolat: 23700118
 2. LŐRINCZY SZABOLCS. A MAGYAR LÉGIERŐ FEJLESZTÉSE A LÉGI UTÁNTÖLTŐ KÉPESSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁVAL. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21059682] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21059682, Kapcsolat: 26166556
 3. Dr. Bognár Balázs. A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése: A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26166510] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26166510, Kapcsolat: 26166510
 4. Hangya Gábor. Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23541089] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23541089, Kapcsolat: 26166545
 5. Makk László. A haderő átalakítása a hidegháború utáni korszak biztonsági kihívásainak tükrében: A Magyar Honvédség haderőátalakításai a rendszerváltástól a NATO-tagságig (1989-1999). (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2565532] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2565532, Kapcsolat: 26161172
 6. Juhász József. Az alkalmi harci kötelékek helye, szerepe, tevékenysége fedezőbiztosító erőként: doktori (PhD) értekezés. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21688338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21688338, Kapcsolat: 26166525
 7. Gelsei András. A NATO-Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23546580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23546580, Kapcsolat: 26166517
 8. Dr. Boda József. A rendvédelmi békefenntartás kialakulása, fejlődése, helye és szerepe a XXI. században: A rendvédelmi békefenntartás kialakulása, fejlődése, helye és szerepe a XXI. században. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26166498] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26166498, Kapcsolat: 26166498
 9. Fregan Beatrix. A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2746058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2746058, Kapcsolat: 26161129
 10. Endrődi István. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénzügyi finanszírozása és együttműködése a Magyar Honvédséggel. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22952085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22952085, Kapcsolat: 26166540
 11. Dr. Kóródi Gyula. Az agykoponya lövési sérüléseinek korszerű ellátása szervezési- és ...: Az agykoponya lövési sérüléseinek korszerű ellátása szervezési- és .... (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26166531] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26166531, Kapcsolat: 26166531
 12. Körtvélyessy Zsolt. A honvédelem helyi igazgatási szerveinek helye és szerepe ...: A honvédelem helyi igazgatási szerveinek helye és szerepe ..... (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26166550] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26166550, Kapcsolat: 26166550
 13. Csabai györgy. Transznacionális és aszimmetrikus kihívások. (2001) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 11 312 9-20
  Folyóiratcikk[20903605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903605, Kapcsolat: 20903605
 14. Krjanc Zoltán. A magyar légierő-doktrína determinánsai. (2001) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 11 2 52-74
  Folyóiratcikk[20903602] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903602, Kapcsolat: 20903602
 15. Deák János. További gondolatok a nemzeti katonai stratégiáról. (2000) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 10 4 39-52
  Folyóiratcikk[20903504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903504, Kapcsolat: 20903504
Szternák György. A 21. században várható kihívások és háborúk, a fegyveres erő feladatai. (2000), 1309091
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1309091]
 1. Deák János. A 21. században lehetséges fegyveres konfliktusok és háborúk jellemzői. (2001) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 1 2 3-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20903599] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903599, Kapcsolat: 20903599
Szternák György. Adatok a nemzeti biztonsági és a nemzeti katonai stratégia elkészítéséhez I.. (2001) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 5 4 5-23, 1168381
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168381]
 1. Fregan Beatrix. A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2746058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2746058, Kapcsolat: 20903315
 2. Siku László. A katonai válságkezelés újszerű műszaki támogatási feladatrendszere. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20903314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903314, Kapcsolat: 20903314
 3. Sándor András. A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági és nemzeti katonai stratégiájának kialakítása a NATO csatlakozást követően. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20903313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903313, Kapcsolat: 20903313
Szternák György. Adatok a nemzeti biztonsági és a nemzeti katonai stratégia elkészítéséhez II.. (2002) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 6 1 5-29, 1168382
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168382]
 1. Loderer Balázs. A civil szervezetek szerepe, lehetőségei és korlátai, valamint az együttműködés mechanizmusai a civil-katonai együttműködésben. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24250546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24250546, Kapcsolat: 26161092
 2. Dr. Bognár Balázs. A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26161029] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26161029, Kapcsolat: 26161029
 3. Kéri Nagy. A Magyar Köztársaság és a magyar nemzet biztonságát, stabilitását A Magyar Köztársaság és a magyar nedmzet biztonságát, stabilitását befolyásoló kockázatok és kihívások elemzése a nemzeti biztonsági stratégia továbbfejlesztése tükrében. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26165002] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26165002, Kapcsolat: 26165002
Szternák György. A fegyveres er ő k szerepe és feladatai a nemzetközi terro- rizmus elleni harcban. (2003) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 7 4 41-45, 1168384
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168384]
 1. Hadnagy Imre. A háború és a terrorizmus. (2005) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 15 1 16-29
  Folyóiratcikk[20904886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20904886, Kapcsolat: 20904886
Szternák György. A terrorcselekmények társadalmi és személyiség-lélektani háttere. (2004) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X 3 1 69-93, 1168401
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168401]
 1. Vass György. A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM NEMZETKÖZI ASPEKTUSAI. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26322928] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26322928, Kapcsolat: 26322928
 2. László Péter et al. The psychological approach of suicide bombing: are there any specific psychological and personality characteristics of the motivation?. (2013) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 6. évf. 3 138-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2565005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2565005, Kapcsolat: 24177073
 3. Kenedli Tamás. Elemzésközpontú információfeldolgozás a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban: Elemzésközpontú információfeldolgozás a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26163685] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26163685, Kapcsolat: 26163685
 4. Beraczkai Antal. A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő szövetséges és magyar katonai biztonsági erők felkészítése és műveleti tevékenysége. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21060584] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060584, Kapcsolat: 21060584
 5. Kiss Zsolt. A MISSZIÓKBAN SZOLGÁLÓKAT FENYEGETŐ RÁDIÓ- TÁVVEZÉRLÉSŰ BOMBÁK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ VÉDEKEZÉS KÉRDÉSEI. (2009) HADMÉRNÖK 1788-1919 2009/2 2 1-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21058602] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21058602, Kapcsolat: 21058602
 6. Béres János. Napjaink muszlim terrorizmusának gyökerei és visszaszorításának gyökerei. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20903336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903336, Kapcsolat: 20903336
 7. Tüttő Szabolcs. AZ ÖNGYILKOS TERRORIZMUS STRATÉGIAI JELENTŐSÉGE, SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTANI HÁTTERE ÉS SZOCIOLÓGIAI VONATKOZÁSAI. (2008) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 I. évf. 3. 72-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24178161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24178161, Kapcsolat: 20905310
 8. Zsifkó Mariann. A terrorista profilja. (2008) BIZTONSÁGPOLITIKA: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKPORTÁL 2062-4379 2008/1 1 1-8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21058618] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21058618, Kapcsolat: 21058618
 9. Pix Gábor. A lélektani műveletek jellemzőinek vizsgálata. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20903319] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903319, Kapcsolat: 20903319
 10. Fischl Vilmos. A konfliktusok kialakulásának néhány kérdése. (2005) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 2005 6 1-9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21058611] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21058611, Kapcsolat: 21058611
Bolgár Judit. A terrorizmussal kapcsolatos kutatások legújabb eredményei. (2005) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X IV 4 5-61, 3176244
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3176244]
 1. Vass György. A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM NEMZETKÖZI ASPEKTUSAI. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26322928] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26322928, Kapcsolat: 26329707
Bolgár Judit. A válságreagáló műveletek végrehajtására történő felkészítés. (2005) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 IX 2 75-105, 1376003
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1376003]
 1. Lóderer Balázs. Ishmael Beah: A long way gone: memoris of a children. (2009) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 2 2 101-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21060574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060574, Kapcsolat: 21060574
 2. Kovács Zoltán. A személyi állomány felkészítésének időszerű kérdései, különös tekintettel a szervezeti és személyközi konfliktusokra. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26161198] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26161198, Kapcsolat: 26161198
Bolgár Judit. Felkészítés a válságreagáló műveletekre (1). (2005) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 LIX 7 59-76, 1376214
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1376214]
 1. Bodor Tamás. Vallás terrorizmus-antropológia. (2015) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 1 8 1-398
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26139584] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26139584, Kapcsolat: 26139584
 2. Jasztrab Jácint. A Magyar Honvédség missziós egészségügyi biztosításának tapasztalatai: új missziós kihívás : a harci (extrém) stressz. (2010) BIZTONSÁGPOLITIKA: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKPORTÁL 2062-4379 2010 08. 25.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21060261] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060261, Kapcsolat: 21060261
 3. Szternák Nóra. Alváslaboratóriumi diagnosztikai módszerek a katonai alkalmasság megítélésében. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21060549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21060549, Kapcsolat: 21060549
Szternák György. A nem háborús műveletek kutatásának irányairól. (2005) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 15 4 71-74, 1168403
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168403]
 1. Molnár Dóra. A libériai biztonság komplex problémái, különös tekintettel az újjáépítési folyamat jogi vonatkozásaira. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2780185] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2780185, Kapcsolat: 23700091
 2. Tomolya János. A NATO új kihívásainak hatása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatainak vezetésére, irányítására és a törzsek alakítására. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20914962] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20914962, Kapcsolat: 20914962
 3. Boldizsár Gábor. A békeműveletekben való részvétel hatása a magyar Honvédségre. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1772453] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1772453, Kapcsolat: 20903340
Szternák György. A terrorizmus társadalmi és személyiséglélektani háttere. (2005) TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM 1417-7293 9 2-3 5-45, 1310293
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1310293]
 1. Péter László. The psychological approach of suicide bombing: are there any specific psychological and personality characteristics of the motivation? – Az öngyilkos terrorizmus pszichológiai megközelítése: avagy léteznek-e specifikus személyiség lélektani jellegzetességek a motiváció tekintetében?. (2013) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 6 3 138-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23700203] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23700203, Kapcsolat: 23700203
 2. Beraczkai Antal. A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő szövetséges és magyar katonai biztonsági erők felkészítése és műveleti tevékenysége. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20908578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20908578, Kapcsolat: 20908577
 3. Dr. Szternák Nóra. Alváslaboratóriumi diagnosztikai módszerek a katonai alkalmasság megítélésében: Alváslaboratóriumi diagnosztikai módszerek a katonai alkalmasság megítélésében. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26172677] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26172677, Kapcsolat: 26172677
Szternák György. Felkészítés a válságreagáló műveletekre (2). (2005) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 59 8 61-79, 1168389
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168389]
 1. Jasztrab Jácint. A Magyar Honvédség missziós egészségügyi biztosításának tapasztalatai.: Új missziós kihívás – A harci (extrém) stressz. (2012) Biztonságpolitika 1 1-7
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23150560] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23150560, Kapcsolat: 23150560
 2. Vadász Istvánné. A NATO STANAG 6001 szabvány alapján folytatott magyarországi nyelvvizsgák lexikai érvényességének vizsgálata korpusznyelvészeti módszerekkel. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23700122] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23700122, Kapcsolat: 23700122
 3. Kovács Zoltán. A személyi állomány felkészítésének időszerű kérdései tekintettel a szervezeti és személyközi konfliktusokra. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20903349] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903349, Kapcsolat: 20903349
Szternák György. Vázlat a terrorizmus szociológiai aspektusainak vizsgálatához. (2005) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 9 3 98-127, 1168385
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168385]
 1. Bodoróczki János. A különleges erők logisztikája (A Magyar Honvédség logisztikai rendszerének korszerűsítése, integritásának fokozása figyelembevételével). (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26142886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26142886, Kapcsolat: 26142886
 2. Glied Viktor. Radikális ökológiai szervezetek és az ökoterrorizmus. (2012) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X 6 2 50-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23147763] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23147763, Kapcsolat: 23147763
 3. LOVAS ZOLTÁN. A személyvédelem és védelemtaktika alkalmazási lehetőségei a Magyar Honvédségben. (2012) TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM 1417-7293 XVI.évf. 1-2.szám 221-224
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22649330] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22649330, Kapcsolat: 22649330
 4. Bognár Balázs. A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése.. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23148514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23148514, Kapcsolat: 23148514
 5. Bebesi Zoltán. Kábítószer-bűnözés és terrorizmus. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23042925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23042925, Kapcsolat: 23042925
 6. Porkoláb Imre. A különleges műveleti erők szerepe az aszimmetrikus kihívásokból adódó katonai feladatok tükrében, különös tekintettel a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemre. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23148509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23148509, Kapcsolat: 23148509
 7. Béres János. Napjaink muszlim terrorizmusának gyökerei és visszaszorításának lehetőségei.. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20302163] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20302163, Kapcsolat: 23042926
 8. Tarján G. A terrorizmus. (2007) ISBN:9789639543744
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[23148525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23148525, Kapcsolat: 23148525
Szternák György. Árvízvédelem 2006. (2006) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI FÓRUM 1788-1005 10 2 1-17, 1168388
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168388]
 1. Újházy László. Magyar Tartalékosok Szövetsége. (2011) SEREG SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 2060-3924 9 3-4 189-189
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23700177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23700177, Kapcsolat: 23700177
Szternák György. Az alegységek és egységek felkészítésével szemben támasztott követelmények.... (2006) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 1417-7323 11 1 57-75, 1168386
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168386]
 1. Murinkó Attila. A különleges helyzetekre történő felkészítés. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20903325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903325, Kapcsolat: 20903325
Szternák György. Célszerű újragondolni a terrorizmus elleni harcot. (2006) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X 5 4 18-32, 1168400
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168400]
 1. Forray László. A különleges műveleti zászlóalj kiképzésének, felkészítésének és felszerelésének fejlesztési lehetőségei: A különleges műveleti zászlóalj kiképzésének, felkészítésének és felszerelésének fejlesztési lehetőségei. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26165155] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26165155, Kapcsolat: 26165155
Szternák György et al. A terrorizmussal kapcsolatos kutatások legújabb eredményei. (2006) RENDÉSZETI SZEMLE: AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2006-2010) 1789-4689 54 5 3-23, 1168405
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168405]
 1. Illési Zsolt. Információtechnológiai környezetben elkövetett támadások és bűncselekmények krimináltechnikai vizsgálata. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2479408] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2479408, Kapcsolat: 23700149
 2. Gősi Imréné. A szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció összefüggésének vizsgálata a Magyar Honvédségnél a CIMIX modell tükrében. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1669269] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1669269, Kapcsolat: 23700100
 3. Tüttő Szabolcs. AZ ÖNGYILKOS TERRORIZMUS STRATÉGIAI JELENTŐSÉGE, SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTANI HÁTTERE ÉS SZOCIOLÓGIAI VONATKOZÁSAI. (2008) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 I. évf. 3. 72-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24178161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24178161, Kapcsolat: 24178161
 4. Zsifkó Mariann. A terrorista profilja. (2008) Biztonságpolitika 1 1-7
  Folyóiratcikk[21058470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21058470, Kapcsolat: 21058470
 5. Dr. Szternák Nóra. Alváslaboratóriumi diagnosztikai módszerek a katonai alkalmasság megítélésében: Alváslaboratóriumi diagnosztikai módszerek a katonai alkalmasság megítélésében. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26172641] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26172641, Kapcsolat: 26172641
Szternák György. Válságreagáló műveletek. (2006), 1168404
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1168404]
 1. Vadász Istvánné. A NATO STANAG 6001 szabvány alapján folytatott magyarországi nyelvvizsgák lexikai érvényességének vizsgálata korpusznyelvészeti módszerekkel. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23700121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23700121, Kapcsolat: 23700121
 2. Papp Gyula. A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése.. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20307136] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20307136, Kapcsolat: 20903339
 3. Juhász József. Az alkalmi harci kötelék helye, szerepe, tevékenysége fedezőbiztosító erőként. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20903322] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903322, Kapcsolat: 20903322
Deák János. Az orosz katonai gondolkodás új elemei a doktrína tervezetében. (2007) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 17 2 41-49, 2221819
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2221819]
 1. Bagi József. Oroszország katonapolitikája és az orosz hadsereg reformja. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21503935] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21503935, Kapcsolat: 26160454
Forgács Balázs et al. A geopolitikai-geostratégiai elemzésről. (2007) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X VI 4 24-39, 2017823
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2017823]
 1. Botz László. Nemzetbiztonság és geopolitika a 21. században. (2010) GEOPOLITIKA A 21. SZÁZADBAN 2062-0142 2010 1 63-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24297163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24297163, Kapcsolat: 24297163
Hornyacsek Júlia et al. Árvízvédelem, 2006.. (2007) POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 1788-2168 2007/1-2. szám 23-39, 1468227
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1468227]
 1. Petró Tibor. Árvízvédelem helyzete napjainkban (The current status of flood protection). (2013) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 23 Különszám 283-297
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23724684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23724684, Kapcsolat: 23724684
 2. Ujházy László. Tartalékos szövetségek a NATO-ban. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23709435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23709435, Kapcsolat: 23709435
 3. Bartók Dávid. Szabolcs Szatmár Bereg megye árvízi védekezésének változásai, 2001-től napjainkig Szabolcs Szatmár Bereg megye árvízi védekezésének változásai, 2001-től napjainkig. (2011) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXI különszám december 1133-1147
  Folyóiratcikk[21988868] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21988868, Kapcsolat: 21988868
 4. Dr. Tóth Rudolf. Az árvizek elleni védekezés új logisztikai, ellátási kérdései. (2011) POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 1788-2168 6 1 101-127
  Folyóiratcikk[21988861] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21988861, Kapcsolat: 21988861
 5. Farkas Zoltán. A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár helye, szervezetei és feladatai a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerben. (2011) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXI különszám december 289-312
  Folyóiratcikk[21988866] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21988866, Kapcsolat: 21988866
Szternák György. Az orosz geopolitikai gondolkodás megváltozásának tükröződése az új katonai doktrína tervezetében. (2007) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X VI 2 7-23, 1168399
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168399]
 1. Gerencsér Árpád. A Kaukázus térség biztonság földrajzi értékelése. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3132707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3132707, Kapcsolat: 26142671
 2. FARAGÓ Péter et al. A HADERŐNEMEK, FEGYVERNEMEK SZEREPE A JÖVŐ HÁBORÚIBAN. (2013) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 6 4 189-200
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26142951] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26142951, Kapcsolat: 26142948
 3. Tóth István. Az orosz hadiipar átalakulása 1992-től napjainkig, fejlődésének várható tendenciái 2020-ig, és ezek eredményeinek lehetséges hasznosítása a Magyar Honvédség haditechnikai fejlesztésében. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23700114] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23700114, Kapcsolat: 23700114
 4. Estók Sándor. A katonai és civil ellátási lánc fejlődésének lehetőségei nemzetközi környezetben. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1894902] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1894902, Kapcsolat: 23700095
 5. Deák Anita. Változások az orosz katonai doktrínában: A veszélyek és a fenyegetések értékelése. (2010) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X VI 1 14-23
  Folyóiratcikk[21017021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21017021, Kapcsolat: 21017021
 6. Barabás Anett. A kalinyingrádi terület stratégiai jelentősége, helye, szerepe az orosz biztonságpolitikában és hatása Európa biztonságára. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20903341] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903341, Kapcsolat: 20903341
Szternák György. Az orosz katonai gondolkodás új elemei a doktrína tervezetében. (2007) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 XVII 2 41-49, 1308942
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1308942]
 1. Deák János. Változások az orosz katonai doktrínában. (2010) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X 9 1 14-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21017020] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21017020, Kapcsolat: 21017020
Szternák György. Gondolatok a hadtudományi kutatásról. (2007) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI FÓRUM 1788-1005 2 24-24, 1168387
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168387]
 1. Varga László. A hadtudomány művelőinek néhány gondolata a diszciplináról. (2009) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 2009 1 1-9
  Folyóiratcikk[20967149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20967149, Kapcsolat: 20967149
Szternák György. Gondolatok a katonai felsőoktatás jövőjéről. (2007) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI FÓRUM 1788-1005 17 84-87, 1168394
Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168394]
 1. Kolossa László. A Magyar Honvédség karriermodellje. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21155547] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21155547, Kapcsolat: 20903351
Szternák György. Gondolatok a terrorizmusról. (2007) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI FÓRUM 1788-1005 1 40-41, 1168390
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1168390]
 1. Dereskey Anna et al. Terrorista profil: a terroristák célcsoportjai toborzáskor. (2009) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 2009 1 77-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2252968] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2252968, Kapcsolat: 20967169
2020-03-29 11:41