Boreczky Elemérné. A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium tanulói összetételében bekövetkezett változások (1946-1975). (1977) Megjelent: Tanulmányok a felsőoktatás köréből 1976. pp. 167-201, 3178672
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3178672]
 1. Szilágyi Mihály. Gyönk. (2000) ISBN:9639287051
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26347253] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26347253, Kapcsolat: 26347253
Boreczky Ágnes. Multikulturális pedagógia - új pedagógia?. (1999) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 49 4 26-38, 2414013
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2414013]
 1. Péter Lilla. Reform és visszhangok: A romániai közoktatási reform fogadtatása romániai magyar pedagógusok körében. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24728287] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24728287, Kapcsolat: 24728287
Boreczky Ágnes. Kultúraazonos pedagógia. (2000) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 50 7-8 81-92, 2414012
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2414012]
 1. Kiss Márta. A szelektív iskolaválasztás tényezői, motivációi és az oktatás minőségével való összefüggései a leghátrányosabb helyzetű térségekben. (2016) SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2063-0468 6 4 46-72
  Folyóiratcikk/Tudományos[26348180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26348180, Kapcsolat: 26348180
 2. Pusztai Gabriella et al. An Underground Church-run School During the Communist Rule in Hungary. (2016) HISTORIA Y MEMORIA DE LA EDUCACION 2444-0043 2 4 177-213
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3092880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3092880, Kapcsolat: 26348186
 3. Fegyverneki Gergő. Digitális generáció az irodalomórán : tények, módszerek, elképzelések. (2015) OKTATÁS-INFORMATIKA 2061-179X 2061-1870 5 Ksz. 62-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24965571] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24965571, Kapcsolat: 24965570
 4. Fegyverneki Gergő. Magyaróra 2.0: IKT és konstruktivizmus a tanulás tanításában. (2014) Megjelent: 1. IKT AZ OKTATÁSBAN / IKT u obrazovanju pp. 129-143
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26348195] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26348195, Kapcsolat: 26348195
 5. Barnóczki Anita. Különítés, különülés, különállás – az előítélet és identitásképzés egyes kérdéseinek megjelenése a cigány gyermekek hitoktatásában. (2013) SÁROSPATAKI FÜZETEK 1416-9878 17 4 57-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2503881] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2503881, Kapcsolat: 26348194
 6. Csereklye Erzsébet. Pillanatképek a sokféleségről: a társadalmi sokféleség diskurzusai migránsokról szóló dokumentumfilmekben. (2012) FORDULAT 1585-0560 2498-9347 5 18 110-135
  Folyóiratcikk/Tudományos[26348187] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26348187, Kapcsolat: 26348187
 7. Újváriné Handó. Roma/cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25518052] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25518052, Kapcsolat: 25518052
 8. Torgyik Judit et al. Multikulturális nevelés. (2006) ISBN:9639704059
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1206363] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1206363, Kapcsolat: 26348202
 9. K Nagy Emese. Társadalmi együttélés - interkulturális nevelés. (2004) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 4 2 29-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2035199] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2035199, Kapcsolat: 26348175
 10. Vass István. A roma gyermekek nevelése Romániában. (2002) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 2002 11 99-109
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25517802] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25517802, Kapcsolat: 25517802
Boreczky Ágnes. Egy múlt - többféle jövő?. (2001) MÚLT ÉS JÖVŐ 0864-8646 12 3 99-108, 2414010
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2414010]
 1. Dr. Oláh János. TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG RÖVID, ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÁSA: Tézisfüzet. (2014)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[25518042] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25518042, Kapcsolat: 25518041
 2. Meleg Csilla. Iskola az időben. (2005) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 15 2 127-134
  Folyóiratcikk/Tudományos[26348161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26348161, Kapcsolat: 26348161
Boreczky Ágnes. Pedagógiai Műhely: Beszélgetések: In honorem Vastagh Zoltán. (2001) ISBN:963641811x, 1456628
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1456628]
 1. Lányi Katalin. Egyszer volt beszélgetés(ek). (2002) TÁMPONT: KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG LAPJA 3 14-16
  Folyóiratcikk[21252239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21252239, Kapcsolat: 21252239
Boreczky Ágnes. Családtörténeti mozaik. A mobilitás és a migráció elbeszélései. (2002) SZÁZADVÉG 0237-5206 7 23 33-62, 2414009
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2414009]
 1. Dr. Oláh János. TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG RÖVID, ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÁSA: Tézisfüzet. (2014)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[25518042] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25518042, Kapcsolat: 25518042
 2. Gerhard Péter et al. Oral history bibliográfia. (2007) REPLIKA 0865-8188 58 121-126
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[2485693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2485693, Kapcsolat: 26348153
 3. Losonczi Ágnes. Sorsba fordult történelem. (2005) ISBN:9633466792
  Könyv[20749867] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20749867, Kapcsolat: 25518084
 4. Meleg Csilla. Iskola az időben. (2005) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 15 2 127-134
  Folyóiratcikk/Tudományos[26348161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26348161, Kapcsolat: 26348159
Boreczky Ágnes. Családtörténet, mobilitás és iskoláztatás. (2002) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 3 60-68, 2890777
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2890777]
 1. Nyitrai Ágnes-Darvay. A mese és a játék jelenléte a kisgyermekes családok életében. (2013) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 2013 11 73-85
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25517930] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25517930, Kapcsolat: 25517930
Boreczky Ágnes. A szimbolikus család. (2004) ISBN:9639567426, 2414571
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2414571]
 1. Keresztes-Takács Orsolya et al. Az örökbefogadás szociálpszichológiai megközelítése: Interszekcionalitás az örökbefogadásban. (2017) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 17 2 53-69
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3279305] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3279305, Kapcsolat: 26868180
 2. Bodonyi Edit. Család, gyerek, társadalom. (2006) ISBN:9639704636
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[25518058] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25518058, Kapcsolat: 25518058
 3. Pfister Éva. A család: sors vagy lehetőség?. (2005) PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 0133-2570 2005 2 129-135
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25517946] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25517946, Kapcsolat: 25517946
Boreczky Ágnes. Családok távolból és félközelből. (2007) ISBN:9789636930509, 1938288
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1938288]
 1. Keresztes-Takács Orsolya et al. Az örökbefogadás szociálpszichológiai megközelítése: Interszekcionalitás az örökbefogadásban. (2017) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 17 2 53-69
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3279305] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3279305, Kapcsolat: 26868179
 2. ismeretlen. Családi szocializáció a romák körében – a felnőttkori szocializáció lehetőségei. (2012)
  Könyv[25518019] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25518019, Kapcsolat: 25518012
Boreczky Ágnes. Cigányokról - másképpen: tanulmányok az emlékezetről, a családi szocializációról és a gyerekek kognitív fejlődéséről]. (2009) ISBN:9789636931957, 2414040
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2414040]
 1. Handó Péter. Szavak a tények árnyékából. (2015) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 LIX. évfolyam, 19. szám
  Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Közérdekű[25515982] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25515982, Kapcsolat: 25515982
 2. Czető Krisztina. Mindenki Iskolája: Feladattár. (2014) ISBN:9789632845586
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[25518036] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25518036, Kapcsolat: 25518036
 3. Tölgyessy Zsuzsa. Gyarmatosítás és kiengesztelődés. (2013) TANÍ-TANI ONLINE 2013 nov.
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25517670] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25517670, Kapcsolat: 25517670
 4. Bereczky Krisztina. A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram: Öt év tapasztalatai. (2013) ISBN:9789639573970
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25517994] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25517994, Kapcsolat: 25517994
 5. ismeretlen. Családi szocializáció a romák körében – a felnőttkori szocializáció lehetőségei. (2012)
  Könyv[25518019] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25518019, Kapcsolat: 25518019
 6. Bacsó Ildikó. Merre továbbb?: Az iskolai integráció dilemmái. (2011)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25516130] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25516130, Kapcsolat: 25516130
 7. Binder Mátyás. "Elképzelt kultúra": A roma/cigány kultúra egy lehetséges értelmezése és félreértelmezései. (2010) ESZMÉLET 0865-2139 2010 172-195
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25517952] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25517952, Kapcsolat: 25517952
Méhes Vera. Majdnem száz év : Boreczky Ágnes beszélget Méhes Verával. (2009) ISBN:9789636932084, 2414058
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2414058]
 1. K Nagy. Egy könyv-két ajánlás. (2012) TANÍ-TANI ONLINE 2012 május
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25517642] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25517642, Kapcsolat: 25517642
 2. Huszár Ágnes. Majdnem száz év: Boreczky Ágnes beszélget Méhes Verával. (2010) MÚLT ÉS JÖVŐ 0864-8646 2010 3 115-117
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24728225] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24728225, Kapcsolat: 24728225
 3. HAndi Péter. Az első száz év. (2010) REMÉNY: ZSIDÓ TÁRSADALMI KÖZÉLETI KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1419-077X 2010. 2.
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[25517611] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25517611, Kapcsolat: 25517611
Gordon-Győri J et al. Multicultural education in Hungary. (2011) Megjelent: Cultural Diversity in the Classroom pp. 29-44, 2114988
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2114988]
 1. Kitzinger Arianna. MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL CHALLENGES IN A HUNGARIAN KINDERGARTEN. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27417328] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27417328, Kapcsolat: 25472022
 2. Kitzinger Arianna. A Chapter from Hungarian Multilingual–Multicultural Education. (2015) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 2 63-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2919694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2919694, Kapcsolat: 25471999
 3. Túri Ibolya. Velük színesebb a világ? Pedagógusok interkulturális nézeteiről.: [Gordon Győri János (szerk.) (2014): Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára.]. (2014) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 2 4 93-100
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2905735] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2905735, Kapcsolat: 25503668
 4. Vadász Viola. Bevándorlás és beilleszkedés – migráns hátterű tanulókkal kapcsolatos iskolai gyakorlatok. (2014) Megjelent: Perspektívák a neveléstudományban pp. 88-107
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2949122] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2949122, Kapcsolat: 26108142
 5. Theodosiou Zipiti. Ethnic minority students in secondary education in Cyprus: their attainment and risk profile. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25239718] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25239718, Kapcsolat: 25239718
 6. Kubinger-Pillmann Judit. Az előzetes tudás szerepe az irodalomtanításban: A középiskolás diákok előzetes tudásának szerepe a posztmodern lírai művek tanításában. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24168806] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24168806, Kapcsolat: 24168844
Boreczky Ágnes. Más művészet- új közönség. A mozdulatművészet és a korabeli társadalom. (2013) Megjelent: Mozdulat pp. 52-83, 2416505
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2416505]
 1. Lenkei Júlia. Három könyv a mozdulatművészetről. (2013) CRITICAI LAPOK (BUDAPEST) 1216-2515 22 13 31-32
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26408032] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26408032, Kapcsolat: 25515776
Boreczky Ágnes. Multikulturalizmus-multikulturális pedagógia.. (2014) Megjelent: Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára: A multikulturális és interkulturális szemlélet elméleti... pp. 21-35, 2760632
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2760632]
 1. Kállai Gabriella et al. Iskolapéldák : Migráns gyerekek oktatása Európában hazánkban. (2014) Megjelent: Oktatás és nevelés –gyakorlat és tudomány : XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-7-8. p. 53
  Könyvrészlet/Tudományos[26108111] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26108111, Kapcsolat: 26108114
2020-08-03 17:53