Urbán Róbert. Az intimitásról. (1994) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 50 1-2 84-98, 1606829
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1606829]
 1. Gérecz Ágnes et al. Az intimitás: a kötődés, a szülői bánásmód és a depresszió összefüggései. (2014) Megjelent: Kapcsolatban - Istennel és emberrel : Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok pp. 32-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24069018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24069018, Kapcsolat: 24069018
Urbán Róbert. Boldogság, személyiség és egészség. (1995) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 51 5-6 379-403, 1606828
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1606828]
 1. Pauwlik Zsuzsa. Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatknál. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24592875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24592875, Kapcsolat: 24592875
 2. Pikó Bettina. A szubjektív jóllét egészségpszichológiai vizsgálata fiatalok körében. Az élettel való elégedettség és az egészség összefüggése. (2005) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 7 4 87-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1735859] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1735859, Kapcsolat: 24592864
 3. Szondy Máté. A szubjektív jóllét és a törekvések kapcsolata késő serdülőkorban. (2004) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 6 4 53-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2766595] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2766595, Kapcsolat: 24592434
Urbán Róbert. Felnőttkötődés és intim kapcsolatok. (1996) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 52 4-6 347-361, 1606827
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1606827]
 1. Jantek Gyöngyvér et al. A felnőtt kötődés korszerű mérési lehetősége: A közvetlen kapcsolatok élményei – kapcsolati struktúrák (ECR-RS) kötődési kérdőív magyar adaptációja párkapcsolatban élő felnőtt személyeknél. (2016) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 71 3 447-470
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3156179] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3156179, Kapcsolat: 26465448
 2. Nagy László. A felnőtt kötődés mérésének egy új lehetősége: a Közvetlen Kapcsolatok Élményei kérdőív. (2005) PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 0230-0508 25 3 223-245
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1734638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1734638, Kapcsolat: 24596503
Dúll Andrea et al. Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata : módszertani megfontolások. (1997) PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 0230-0508 17 2 151-177, 1606826
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1606826]
 1. Somogyi Krisztina. KÖZVETLEN ÉLMÉNY — KÖZVETLEN ÉPÍTÉSZET. Az „építész nézet” kvalitatív vizsgálata saját élményű középiskolai környezetben. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31030513] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31030513, Kapcsolat: 28591496
 2. Frankó Luca. Az új generációs irodák környezetpszichológiai vonatkozásai. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30776155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30776155, Kapcsolat: 28272128
 3. Keszei Barbara. A környezeti preferencia és a térszintaxis kapcsolatának vizsgálata. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30776169] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30776169, Kapcsolat: 28272178
 4. Szemerszky Renáta. Egy orvosilag megmagyarázatlan jelenség: az elektromágneses tereknek tulajdonított idiopátiás környezeti intolerancia. (2018)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[27377373] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27377373, Kapcsolat: 27377373
 5. Pálfy Sándor et al. Esztergom jövőképe: A BME Urbanisztika Tanszék oktatóinak kutatása. (2017) ISBN:9789631299564
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3279445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3279445, Kapcsolat: 26869186
 6. Pálfy Sándor et al. Esztergom jövőképe: A BME Urbanisztika Tanszék oktatóinak kutatása. (2017) ISBN:9789631299557
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[3279446] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3279446, Kapcsolat: 26869189
 7. Somogyi Krisztina. Másképpen közelítve: Képalkotás a kortárs építészetről. (2015) Megjelent: Rábeszélőtér. A szuggesztív kommunikáció környezetpszichológiája pp. 403-418
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25070360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25070360, Kapcsolat: 25070360
 8. Szemerszky Renáta. Kockázatos szuggesztiók: az „elektroszmog” jelensége. (2015) Megjelent: Rábeszélőtér. A szuggesztív kommunikáció környezetpszichológiája pp. 129-166
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25072562] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25072562, Kapcsolat: 25070251
 9. Lippai Edit. Olvasható iskola – tanulási helyszínek környezetpszichológiai elemzése. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25085779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25085779, Kapcsolat: 25085779
 10. Sallay Viola. Környezeti-érzelmi önszabályozási folyamatok a családi otthon terében. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3324384] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3324384, Kapcsolat: 25062452
 11. HORVÁT M. Tünde. költözés és honvágy diákkorban. (2012) Megjelent: Fiatalok biztonságkeresési stratégiái az információs társadalomban pp. 62-77
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2873028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2873028, Kapcsolat: 25085945
 12. Horvát M. Egy kultúraváltás szemszögéből láthatatlan migránscsoport élményuniverzumai: a helyvesztés és a beilleszkedés pszichés dinamikája. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25085974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25085974, Kapcsolat: 25085968
 13. Keszei Barbara. Aktív környezethasználat az oktatásban. (2010) Megjelent: BGF Tudományos Évkönyv 2009: Válság és megújulás pp. 277-290
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25076989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25076989, Kapcsolat: 25076991
 14. Lantos Zsolt. Essai d’application de la méthode de la psychologie environnementale à travers l’exemple de la ville méso-élamite de Dûr-untaš (Tchoga-zanbil, Iran), site inscrit au patrimoine monial de l’Unesco Á la mémoire du Professeur Serge Cleuziou. (2009) Megjelent: Susa and Elam. Archaeological, Philological, Historical and Geographical Perspectives pp. 139-156
  Könyvrészlet[25077065] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25077065, Kapcsolat: 25077065
 15. Lepel Adrienn. Az ipari épületek második élete és újrahasznosításuk folyamata. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25062743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25062743, Kapcsolat: 25062743
 16. Eplényi Anna. "Térönéletrajz”: egy tér-identitás változása. (2007) 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1787-6613 5 56-63
  Folyóiratcikk[25069604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25069604, Kapcsolat: 25069604
 17. Tóth Brigitta. Környezetpszichológia és építészet: lehetséges kapcsolódási pontok. (2007) TUDOMÁNYPERSPEKTÍVA 1788-9707 2 71-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25067570] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25067570, Kapcsolat: 25067570
 18. Brózik Péter. Épített környezet és személyes konstruktumok. (2006) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 61 1 67-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2654240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2654240, Kapcsolat: 24848865
 19. Brózik Péter. Épített környezet és személyes konstruktumok. (2006) Megjelent: Környezet - pszichológia pp. 67-86
  Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[25077026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25077026, Kapcsolat: 25077026
 20. Brózik Péter. Épített környezetek személyes dimenziói - építész- és bölcsészhallgatók összehasonlító vizsgálata. (2005) RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET 1785-282X 6 16-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25070046] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25070046, Kapcsolat: 25070046
 21. Lepel Adrienn. Utilization of industrial halls - theoretical approach in aspects of People-environment studies. (2004) BULLETIN: FACULTY OF ARCHITECTURAL ENGINEERING BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS 1785-9565 2004 79-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25477081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25477081, Kapcsolat: 25477081
 22. Lázár Imre. Humán ökológia és orvosi antropológia. (2001) Megjelent: Magatartástudományok pp. 313-372
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25087542] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25087542, Kapcsolat: 25087542
URBÁN R. Judging interactional synchrony and rapport in interactions of couples: What are really judged?. (1998) Megjelent: Book of Abstracts of 9th International Conference on Personal Relationships, 1209843
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1209843]
 1. Bagdy E. Házasulandók, valamint jól működő tartós párkapcsolatban élők viszonymintáinak és kommunikációs jellegzetességeinek tükröződése a Közös Rorschach Vizsgálatban.. (2002) Megjelent: Párkapcsolatok dinamikája. Interakció dinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel. pp. 186-206
  Könyvrészlet[25058889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25058889, Kapcsolat: 25058889
Urbán Róbert. Útban a magatartásszempontú egészségpszichológia felé: Az egészségmagatartás pszichológiai elemzése. (2001) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 56 4 593-622, 1606825
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1606825]
 1. Kincsesné Vajda Beáta. Általános egészséghit skála validálása, valamint szegmentálás annak dimenziói és a koherenciaérzet alapján. (2014) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 69 3 469-493
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2762751] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2762751, Kapcsolat: 24851050
 2. Fodor László. Az egészségmagatartás pszichopedagógiai megközelítése. (2013) MAGISZTER: A ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRATA 1583-6436 2013 ősz 14-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24592972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24592972, Kapcsolat: 24592967
 3. Pauwlik Zsuzsa. Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatknál. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24592870] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24592870, Kapcsolat: 24592870
 4. Pikó B. A pozitív gondolkodás szerepe az egészség megtartásában. (2007) Megjelent: Egészségpszichológia a gyakorlatban pp. 115-132
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[1830408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1830408, Kapcsolat: 21450802
 5. Szondy Máté. Optimizmus és egészsésgmagatartás: a pozitív elvárások segítik vagy gátolják az egészségmagatartást?. (2005) PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 0230-0508 25 4 367-379
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2766592] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2766592, Kapcsolat: 24596542
 6. Kökény T. A vegetárizmus egészségpszichológiai összefüggései. (2005) MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 1419-8126 1786-3759 6 3 231-243
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21445236] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 21445236, Kapcsolat: 21445236
 7. Pikó Bettina. A szubjektív jóllét egészségpszichológiai vizsgálata fiatalok körében. Az élettel való elégedettség és az egészség összefüggése. (2005) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 7 4 87-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1735859] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1735859, Kapcsolat: 24592866
 8. Fehér Andrea. A dohányzással kapcsolatos szubjektív jelentésadás vizsgálata tartalomelemzéssel. (2005) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 7 2 100-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24592648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24592648, Kapcsolat: 24592648
VARGA K. A Közös Rorschach Vizsgálati Helyzet alkalmazása a diádikus interakciók élményvilágában megmutatkozó harmónia vizsgálatára.. (2002) Megjelent: Párkapcsolatok dinamikája pp. 178-185, 1381935
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1381935]
 1. Magyaródi Tímea et al. A Flow Szinkronizáció Kérdőív pszichometriai jellemzői: reliabilitás- és validitásvizsgálat. (2016) MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 1419-8126 1786-3759 17 2 145-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3087580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3087580, Kapcsolat: 25948995
 2. Varga S. Vizuális Imaginatív Szinkron. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23072054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23072054, Kapcsolat: 23072054
 3. Bagdy E. Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv.. (2006)
  Könyv[21137863] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21137863, Kapcsolat: 21137863
Urbán Róbert et al. A dohányzás szocioökonómiai prediktorainak és a stressz hatásának vizsgálata magyar reprezentatív mintában. (2003) ADDIKTOLÓGIA: ADDICTOLOGIA HUNGARICA 1589-0317 2 2 164-177, 1606823
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1606823]
 1. Oláh A. Oktatás és kutatás az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékén. (2004) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 6 3 99-112
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20863504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20863504, Kapcsolat: 24592162
Urbán Róbert et al. A negatív érzelmek, az önbizalom, az énhatékonyság és a dohányzás serdülőkorban. (2003) ADDIKTOLÓGIA: ADDICTOLOGIA HUNGARICA 1589-0317 2 3-4 346-369, 1606819
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1606819]
 1. Oláh A. Oktatás és kutatás az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékén. (2004) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 6 3 99-112
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20863504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20863504, Kapcsolat: 24592158
Urbán Róbert. Rendszeres testedzés és a szociökonómiai státusz összefüggései magyar reprezentatív mintában. (2003) MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 1419-8126 1786-3759 4 1 11-16, 2863766
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2863766]
 1. Edvy László. Társadalmi elvárás-e a fizikai inaktivitás orvoslása?: A Pannon Egyetem által felvállalt egészségfejlesztés társadalmi hátterének szociálpszichológiai elemzése. (2016) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 26 4 108-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3046506] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3046506, Kapcsolat: 26260008
 2. Margit Borkovits. The examination of phisical education performance with relation to the social background and nutrition. (2013) JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCISE 1988-5202 8 3Proc. 553-559
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2550865] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2550865, Kapcsolat: 26874100
Dúll A et al. Aktivációs szint, stressz és a tudatállapotok. (2004) Megjelent: Pszichológia pedagógusoknak pp. 131-168, 1785058
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1785058]
 1. Nótin Ágnes. A stresszel való megküzdés a pedagógusi pályán pszichológiai nézőpontból. (2015) Megjelent: A pedagógiai kultúraváltás lehetőségei : Tanulmányok a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében zajló fejlesztő munkáróll pp. 121-133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25929149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25929149, Kapcsolat: 25929149
 2. Gyenge Eszter. A felnőtté válás és nehézségei a személyiségfejlődés folyamatában. (2011) Megjelent: Lélek-képek : tanulmányok a 60 éves Révész György tiszteletére pp. 75-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25135627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25135627, Kapcsolat: 25135627
 3. Kockázati magatartásformák a kiskorúak által legnézettebb televíziós műsorokban: Dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, szerencsejáték. (2008)
  Egyéb[27677801] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27677801, Kapcsolat: 27677801
Urbán Róbert. Beszámoló az Egészséges Egyetem kutatási program eddigi eredményeiről. (2004), 2863821
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2863821]
 1. Antalovits Miklós. Egészségfejlesztés és tanácsadás szervezeti megközelítésben. (2005) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 7 1 32-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24592512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24592512, Kapcsolat: 24592512
Urbán Róbert et al. A nikotindependencia mérése és korrelátumai magyar felnőtt mintában. (2004) ADDIKTOLÓGIA: ADDICTOLOGIA HUNGARICA 1589-0317 3 3 331-355, 1606816
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1606816]
 1. Kotyuk E et al. Neurokognitív endofenotípusok a pszichiátriai genetikában. (2014) NEUROPSYCHOPHARMACOLOGIA HUNGARICA 1419-8711 16 2 85-90
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2704483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2704483, Kapcsolat: 24096022
 2. Konkoly Thege B et al. Relationship between meaning in life and intensity of smoking: do gender differences exist?. (2010) PSYCHOLOGY AND HEALTH 0887-0446 1476-8321 25 5 589-599
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1455003] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1455003, Kapcsolat: 24096023
Oláh Attila et al. A Dohányzás Egészségpszichológiája. (2005), 1219450
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1219450]
 1. Nagybányai Nagy Olivér. Néhány különleges és általános hatás a morbiditás és mortalitás területén.. (2007) Megjelent: Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig pp. 134-155
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1873954] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1873954, Kapcsolat: 21526224
Urbán R. Smoking and education: Do psychosocial variables explain the relationship between education and smoking behaviour?. (2006) NICOTINE AND TOBACCO RESEARCH 1462-2203 1469-994X 8 4 565-573, 1220080
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1220080]
 1. Zelić T et al. Incidence of smokers among female handball players in eastern Croatia. (2016) MEDICA JADERTINA 0351-0093 46 3-4 85-90
  Folyóiratcikk/Tudományos[26141326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26141326, Kapcsolat: 26141326
 2. Cheney MK et al. Electronic cigarette use in straight-to-work young adults. (2016) AMERICAN JOURNAL OF HEALTH BEHAVIOR 1087-3244 1945-7359 40 2 268-279
  Folyóiratcikk/Tudományos[25521490] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25521490, Kapcsolat: 25521490
 3. Persoskie A et al. Blacks smoke less (And more) than whites: Simpson’s paradox in u.s. smoking rates, 2008 to 2012. (2015) JOURNAL OF HEALTH CARE FOR THE POOR AND UNDERSERVED 1049-2089 26 3 951-956
  Folyóiratcikk/Tudományos[24994380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24994380, Kapcsolat: 24994380
 4. Luger Tana M et al. How robust is the association between smoking and depression in adults? A meta-analysis using linear mixed-effects models. (2014) ADDICTIVE BEHAVIORS 0306-4603 1873-6327 39 10 1418-1429
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24815700] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24815700, Kapcsolat: 24194052
 5. Correll JA et al. Weight concerns, body image, and smoking continuation in pregnant women in rural Appalachia. (2013) AMERICAN JOURNAL OF HEALTH BEHAVIOR 1087-3244 1945-7359 37 6 734-744
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24194053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24194053, Kapcsolat: 24194053
 6. Jackson TL et al. Correlates of smoking during an economic recession among parents of children with asthma. (2013) JOURNAL OF ASTHMA 0277-0903 50 5 457-462
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24194054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24194054, Kapcsolat: 24194054
 7. Konkoly Thege B et al. Relationship between meaning in life and intensity of smoking: do gender differences exist?. (2010) PSYCHOLOGY AND HEALTH 0887-0446 1476-8321 25 5 589-599
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1455003] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1455003, Kapcsolat: 21438769
 8. Spratt EG et al. Relationship between child abuse and adult smoking. (2009) INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE 0091-2174 39 4 417-426
  Folyóiratcikk[21438770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21438770, Kapcsolat: 21438770
 9. Konkoly Thege B et al. Meaning in life: Does it play a role in smoking?. (2009) SUBSTANCE USE & MISUSE 1082-6084 1532-2491 44 11 1566-1577
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[210702] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 210702, Kapcsolat: 21438771
 10. Kumar R et al. A community-based study of tobacco smoke exposure among inner-city children with asthma in Chicago. (2008) JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 0091-6749 1097-6825 122 4 754-759.e1
  Folyóiratcikk[22484121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22484121, Kapcsolat: 22484121
 11. Migott A. Um estudio do polimorfismo 5HT2A como elo tabagismo e depressa. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21986160] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21986160, Kapcsolat: 21986160
 12. Torsheim T et al. Adolescent health inequality: Are behavioural factors important?: Sosial ulikhet i ungdoms helse: Er helseatferd viktig?. (2007) NORSK EPIDEMIOLOGI 0803-2491 17 1 79-86
  Folyóiratcikk[22484122] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22484122, Kapcsolat: 22484122
Demetrovics Zs. Iskolai egészségpszichológia. (2007) ISBN:9789639683723, 1279600
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1279600]
 1. Barabásné Kárpáti J. Mi véd a kábítószerek ellen?: protektív tényezők vizsgálata fiatalok körében. (2016) SZOCIÁLPEDAGÓGIA: NEMZETKÖZI SZAKLEKTORÁLT FOLYÓIRAT 2064-2709 4 3-4 104-111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26337390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26337390, Kapcsolat: 26337390
 2. Barabásné Kárpáti. Oktatási intézményben tanuló fiatalok tanulási attitűdjei. (2015) Megjelent: Pedagógiai innovációk pp. 46-60
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2881679] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2881679, Kapcsolat: 25134777
 3. Darvay Sarolta. Egészségfejlesztés pedagógusképző intézményünkben. (2012) Megjelent: Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témakörben pp. 101-105
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24616141] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24616141, Kapcsolat: 24616141
 4. Kulin Eszter. Egészségfejlesztés az iskolában. (2012) Megjelent: Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témakörben pp. 67-81
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24616138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24616138, Kapcsolat: 24616138
 5. Ritoók Pálné. Tanácsadás az iskolában. (2011) Megjelent: A klinikai pszichológia horizontja pp. 289-304
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2120326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2120326, Kapcsolat: 21573305
 6. Piszker Á Balázs. Kompánia műhely: civil szervezeti utak a segítő szakmára való felkészítésben. (2011) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 13 2 35-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22634574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22634574, Kapcsolat: 22643500
 7. Simich Rita et al. Fiatalok szexuális magatartása - II. rész : Veszélyeztett korú diákok prevenciós igényei és szükségletei : Iskola - egészségfejlesztés szexedukáció. (2011) EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 1786-2434 2498-6666 52 3 2-4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24615839] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24615839, Kapcsolat: 24615839
 8. Dr. Baráth Tibor et al. Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése Ötödik értékelési jelentés. (2011)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[2306789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2306789, Kapcsolat: 29497847
 9. Buda Béla. Az elme gyógyítása: kritikus pillantások egy különös orvosi szakterületre. (2011) ISBN:9789639365971
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Ismeretterjesztő[21498965] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21498965, Kapcsolat: 21498965
 10. V Gönczi Ibolya. Vértjeink és páncéljaink: Gondolat-töredékek családról, iskoláról, társadalomról. (2010) Megjelent: Felszántatlan területeken : Tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára pp. 226-236
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22771769] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22771769, Kapcsolat: 22771769
 11. V Gönczi Ibolya. Kommunikációs zűr-zavar a katedra környékén. (2010) Megjelent: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek: A VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia Debrecen, 2009 szeptember 18-19. előad... pp. 413-421
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[22771686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22771686, Kapcsolat: 22771686
 12. Simich Rita. Iskola – egészségfejlesztés – szexedukáció: Veszélyeztetett korú diákok prevenciós igényei és szükségletei. (2010)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[24615852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24615852, Kapcsolat: 24615852
 13. Csabai M et al. Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. (2009) ISBN:9789632262086
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1268194] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1268194, Kapcsolat: 27768998
 14. Petővári Cs. Könyvismertetés. (2008) MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 1419-8126 1786-3759 9 1 101-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20860513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20860513, Kapcsolat: 20860513
Urbán R. A dohányzás egészségpszichológiája. (2007) ISBN:9638689064, 1286874
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1286874]
 1. Grezsa Ferenc et al. A droghasználat kapcsolati rizikófaktorai. (2014) Megjelent: Kapcsolatban - Istennel és emberrel : Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok pp. 245-256
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24069171] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24069171, Kapcsolat: 24069292
Urbán R. A serdülőkori dohányzás pszichológiája. (2007) Megjelent: Iskolai egészségpszichológia pp. 197-215, 1615938
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1615938]
 1. Faragó P. A stressz és a mentális zavarok korszaka : az egyetemisták stresszel kapcsolatos attitűdjeiről. (2015) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 58 5 38-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26277630] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26277630, Kapcsolat: 26277635
 2. Bagdy Emőke. A személyiség titkai: Család, nevelés, önértékelés. (2014) ISBN:9789632276441
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2791413] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2791413, Kapcsolat: 24822177
Urbán R. Az egészségkárosító viselkedések klinikai egészségpszichológiai megközelítése. (2007) Megjelent: Egészségpszichológia a gyakorlatban pp. 279-303, 1615939
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1615939]
 1. Fodor László. Az egészségmagatartás pszichopedagógiai megközelítése. (2013) MAGISZTER: A ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRATA 1583-6436 2013 ősz 14-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24592972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24592972, Kapcsolat: 24592972
 2. Tiringer I et al. Krónikus betegek ellátásának egészségpszichológiája. (2007) Megjelent: Egészségpszichológia a gyakorlatban pp. 305-330
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[1439280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1439280, Kapcsolat: 21450822
 3. Varga J. Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció. (2007) Megjelent: Egészségpszichológia a gyakorlatban pp. 409-433
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[1439283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1439283, Kapcsolat: 21450803
Urbán R et al. Mentális egészségfejlesztési stratégia – pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció.: Módszertani füzetek. (2007), 1475123
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1475123]
 1. Soós Emőke. Az istenképek és a megküzdés kapcsolata: Az ima, mint megküzdés. (2013)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24075784] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24075784, Kapcsolat: 24075784
Urbán R et al. Alcohol outcome expectancies and drinking motives mediate the association between sensation seeking and alcohol use among adolescents.. (2008) ADDICTIVE BEHAVIORS 0306-4603 1873-6327 33 10 1344-1352, 1133886
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1133886]
 1. Le Thang M. et al. Pain and reward circuits antagonistically modulate alcohol expectancy to regulate drinking. (2020) TRANSLATIONAL PSYCHIATRY 2158-3188 10 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31433151] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31433151, Kapcsolat: 29146929
 2. Lopez Steinmetz Lorena Cecilia et al. Consumption of alcoholic beverages by expectations and contexts in adolescents from Cordoba and Santiago del Estero, Argentina. (2020) ACTA PSIQUIATRICA Y PSICOLOGICA DE AMERICA LATINA 0001-6896 66 1 7-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31433149] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31433149, Kapcsolat: 29146926
 3. Lee Chia-Kuei et al. Alcohol-related cognitive mechanisms underlying adolescent alcohol use and alcohol problems: Outcome expectancy, self-schema, and self-efficacy. (2020) ADDICTIVE BEHAVIORS 0306-4603 1873-6327 105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31433150] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31433150, Kapcsolat: 29146928
 4. Barnum Timothy C. et al. Sensation seeking to marijuana use: Exploring the mediating roles of risk appraisal and social norms. (2019) ADDICTIVE BEHAVIORS 0306-4603 1873-6327 92 76-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31004625] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31004625, Kapcsolat: 28545767
 5. Feingold Alan et al. Mediation analysis with binary outcomes: Direct and indirect effects of pro-alcohol influences on alcohol use disorders. (2019) ADDICTIVE BEHAVIORS 0306-4603 1873-6327 94 26-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31004624] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31004624, Kapcsolat: 28545766
 6. Zhang Meng Xuan et al. Effects of Social and Outcome Expectancies on Hazardous Drinking among Chinese University Students: The Mediating Role of Drinking Motivations. (2019) SUBSTANCE USE & MISUSE 1082-6084 1532-2491
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31004619] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31004619, Kapcsolat: 28545761
 7. Regan D. et al. Assessment of the Psychometric Properties of the Drinking Motives Questionnaire - Revised among Irish Drinkers. (2019) EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 1015-5759 35 2 196-205
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30871912] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30871912, Kapcsolat: 28545769
 8. Heath Laura M. et al. An evaluation of alcohol sensitivity in the context of the acquired preparedness model. (2019) ADDICTION RESEARCH & THEORY 1606-6359 1476-7392
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31004620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31004620, Kapcsolat: 28545762
 9. Doumas Diana M. et al. Age of drinking initiation as a mediator of the relationship between sensation seeking and heavy drinking among high school seniors. (2019) JOURNAL OF CHILD & ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE 1067-828X 28 1 32-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31004622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31004622, Kapcsolat: 28545764
 10. Gott Adam Jordan et al. What Did You Expect? Substance Use Expectancies Mediate the Relationships Between Dark Triad Traits, Substance Use, and Substance Preference. (2018) PSYCHOLOGICAL REPORTS 0033-2941 121 5 831-852
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30474954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30474954, Kapcsolat: 27905280
 11. Fathian Dastgerdi Z et al. The relationship between social influences and adolescents’ substance use-related cognitions. (2018) JOURNAL OF SUBSTANCE USE 1465-9891 23 3 268-273
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27295768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27295768, Kapcsolat: 27295768
 12. Zhornitsky Simon et al. Problem Drinking, Alcohol Expectancy, and Thalamic Resting-State Functional Connectivity in Nondependent Adult Drinkers. (2018) BRAIN CONNECTIVITY 2158-0014 2158-0022 8 8 487-502
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30474953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30474953, Kapcsolat: 27905279
 13. Benedetto L et al. Credenze metacognitive e propensione al bere negli adolescenti [Metacognitive beliefs and alcohol involvement among adolescents]. (2018) PSICOLOGIA DELLA SALUTE 1721-0321 2018 1 38-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27295769] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27295769, Kapcsolat: 29448487
 14. Ide JS et al. Sex differences in the interacting roles of impulsivity and positive alcohol expectancy in problem drinking: A structural brain imaging study. (2017) NEUROIMAGE-CLINICAL 2213-1582 2213-1582 14 750-759
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26648406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26648406, Kapcsolat: 26648406
 15. Hu J et al. Sensation seeking and online gaming addiction in adolescents: A moderated mediation model of positive affective Associations and Impulsivity. (2017) FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 1664-1078 8 MAY
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26648407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26648407, Kapcsolat: 26648407
 16. Edy Dewi Fatmasari et al. Motive on playing online game as predictor of adolescence's problematic online gaming use in makassar. (2017) ADVANCES IN SOCIAL SCIENCE EDUCATION AND HUMANITIES RESEARCH 2352-5398 127 Makassar 259-263
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[27353833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27353833, Kapcsolat: 27318820
2020-11-28 08:59