Estók János. A mezőgazdasági gépgyártás Magyarországon a XIX. század második felében. (1988) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 30 1-2 47-92, 2086170
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2086170]
 1. DEMETER ZSÓFIA. Herceg Batthyány Fülöp enyingi uradalmának szántóművelése (1806-1870). (1996) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 38 1-4 186-250
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27364322] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27364322, Kapcsolat: 27364322
 2. Szabó Anikó. A magyar levéltári irodalom bibliográfiája 1992. (1993) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 6 1-2 223-268
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27364324] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27364324, Kapcsolat: 27364324
Estók János. Mezőgazdasági eszköz- és gépgyártás Magyarországon a XX. század elején. (1992) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 34 1-4 119-153, 2086169
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2086169]
 1. Sántháné Antal et al. Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez 1991-1994. (1999) Megjelent: Tanulmányok Budapest Múltjából pp. 331-378
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[27612368] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27612368, Kapcsolat: 27612368
Estók János. A negatív konzervativizmuskép dualizmus kori gyökerei. (1995) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 38 7 56-68, 2744109
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2744109]
 1. Tóth-Barbalics Veronika. A főrendiház 1885. évi átalakítása és a földadócenzus. (2018) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 59 1-4 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30342744] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30342744, Kapcsolat: 27745354
 2. Szendrei László. Asbóth János Magyar conservatív politika című munkájának kialakulási közege és sajtóvisszhangja. (2011) Megjelent: Magyar conservativ politika pp. 137-159
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[31257254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31257254, Kapcsolat: 28924673
 3. Gyurgyák János. Ezzé lett magyar hazátok: a magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. (2007) ISBN:9789633899076
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2775983] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775983, Kapcsolat: 27721873
 4. Gulkai Márta. Folyóiratszemle 1995. április-szeptember. (1995) KÜLÖNBSÉG 1785-7821 2560-158X 3. 6. 33-45
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30368871] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30368871, Kapcsolat: 27776219
Estók János. 1848. április 22.: Az erdélyi Szász Egyetem elutasítja az Uniót. (1996) Megjelent: 1848-1849 pp. 62-63, 30545533
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30545533]
 1. Marton József. Visszatérő március – és két évszám. (1999) KERESZTÉNY SZÓ 1220-630X 10. 3. p. 27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[30612498] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30612498, Kapcsolat: 28092795
Estók János. 1848. május 10-11.: A liptószentmiklósi szlovák gyűlés. (1996) Megjelent: 1848-1849 pp. 74-76, 30545538
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30545538]
 1. Kiss László. Magyarellenes szlovák fegyveres megmozdulások 1848-1849-ben. (2006) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 2006 2-3 132-153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2584929] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2584929, Kapcsolat: 28092781
Estók János. 1848. március 27.: Szerb gyűlés Újvidéken. (1996) Megjelent: 1848-1849 pp. 43-44, 30545315
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30545315]
 1. Hermann Róbert. Eredmények és feladatok 1848-49. hadtörténetének kutatásában. (1998) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 40 3-4 203-214
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2348293] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2348293, Kapcsolat: 28092802
Estók János. 1849. június 10.: Batthyány Kázmér körlevele a nemzetiségi megbékélés feltételeiről. (1996) Megjelent: 1848-1849 pp. 345-346, 30545634
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30545634]
 1. Hermann Róbert. Aggházy Kamill: Budavár bevétele 1849-ben. I-II. k Sajtó alá rendezés, előszó, jegyzetek. (2001)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2351879] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2351879, Kapcsolat: 28092635
Estók János. 1849. március 4.: Az olmützi oktrojált alkotmány. (1996) Megjelent: 1848-1849 pp. 278-280, 30545621
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30545621]
 1. Hermann Róbert. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban. (1999) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 1-2 62-85
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2349399] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2349399, Kapcsolat: 28092753
Estók János. 1849. október 24.: Magyarország ideiglenes közigazgatási rendezete. (1996) Megjelent: 1848-1849 pp. 420-421, 30545701
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30545701]
 1. Hermann Róbert. Az 1849-1850. évi kivégzések. (2000) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 1-2 82-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2351271] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2351271, Kapcsolat: 28092750
Estók János. A mezőgazdasági gépgyártás története Magyarországon, 1848–1944.. (1996) Megjelent: Magyarország agrártörténete I-II. pp. 249-269, 2743506
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2743506]
 1. Szávay Ferenc. Magyarország agrártörténete. Agrártörténeti tanulmányok. (1996) AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 0002-1105 38. 1-4. 393-409
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[31188892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31188892, Kapcsolat: 28820340
Estók János. A mezőgazdasági gépgyártás története Magyarországon a kezdetektől 1944–ig. (1996) ISBN:9636505349, 2734861
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2734861]
 1. Gaucsík István. Tükör által homályosan: Töredékes életrajz és pályakép. (2017) Megjelent: Az állameszme kritikusa pp. 19-55
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[31257265] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31257265, Kapcsolat: 28924684
 2. Koudela Pál. Négy felvidéki város. (2016) ISBN:9789634141280
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3110002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3110002, Kapcsolat: 27721824
 3. Bernád Ágoston Zénó. Vidats (Vidacs), János (1826–1873), Industrieller und Politiker. (2014) Megjelent: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 pp. 267-267
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[30437271] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30437271, Kapcsolat: 27864802
 4. Kő András. Életutak. (2014) Megjelent: A Kálvin téri kripta titkai pp. 55-152
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31257510] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31257510, Kapcsolat: 28925011
 5. Kaposi Zoltán. A piac szerepe a nagykanizsai gazdaság változásaiban (1780-1914). (2014) Megjelent: Piacok a társadalomban és a történelemben pp. 126-137
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2770639] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2770639, Kapcsolat: 27864799
 6. Koudela Pál. Selmecbánya helyi és regionális szerepe a magyar gazdaságban a 19-20. században. (2013) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 6 22 186-193
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2494874] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2494874, Kapcsolat: 27775377
 7. Király István. A magyar mezőgazdaság gépesítésének múltja a kezdetektől 1989-ig. (2013) ISBN:9789637212819
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25603616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25603616, Kapcsolat: 27232923
 8. Glässer Norbert et al. A bércséplés mint polgári vállalkozás: Képriport. (2013) Megjelent: Óbecse a polgárosodás útján pp. 174-192
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2490710] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2490710, Kapcsolat: 27776719
 9. Kaposi Zoltán. Nagyipari vállalkozások Nagykanizsán, a dualizmus korában. (2012) Megjelent: Határon innen, határon túl pp. 215-223
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2470250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2470250, Kapcsolat: 27232935
 10. Kaposi Zoltán. Iparosodás agrártérségben: A gyáripar kialakulása Nagykanizsán a 19-20. század fordulóján. (2012) JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 1788-7593 7 1-2 91-98
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1982527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1982527, Kapcsolat: 27864800
 11. Marozsán Zsolt. A Zsolcai kapu mint a miskolci gépgyártás egykori központja. (2010) Megjelent: Történet - muzeológia: Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Veres László tiszteletére pp. 187-198
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27232942] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27232942, Kapcsolat: 27232942
 12. Kalmár László. Az I. világháború és Trianon hatása Kalmár Zsigmond feltaláló-gyáros életére. (2010) TRIANONI SZEMLE 2060-2502 2. 4. 53-65.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31161737] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31161737, Kapcsolat: 28788556
 13. Gazda István. Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe. (2009) ISBN:9789637615566
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1504351] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1504351, Kapcsolat: 27776499
 14. Bencze Géza. Ipar-gépipar-gyáripar a kiegyezést követő fél évszázadban. (2008) Megjelent: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből pp. 111-115
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30332232] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30332232, Kapcsolat: 27776944
 15. Fodor Ferenc. A Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században.. (2008) ISBN:9789639804166
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30434075] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30434075, Kapcsolat: 27364327
 16. Róth András Lajos. Mezőgazdasági gépkínálat Erdélyben a XIX-XX. század fordulóján. (2007) Megjelent: Areopolisz: Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 7. pp. 145-178
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30437268] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30437268, Kapcsolat: 27864797
 17. Vámos É. A természettudományok, a technika és az orvoslás tárgyi és épített emlékei. (2007)
  Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[1285593] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1285593, Kapcsolat: 27737546
 18. Király István. A Gépállomás: Betekintés a Somogy Megyei Állami Mezőgazdasági Gépüzem történetébe [1948–1967]. (2004) Megjelent: Somogyi Múzeumok Közleményei pp. 507-558
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27364334] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27364334, Kapcsolat: 27364334
 19. Gazda István. Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához. (2001)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30369166] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30369166, Kapcsolat: 27776513
 20. Kollega Tarsoly István. Magyarország a XX. században - V. kötet. (2000) ISBN:9639272132
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31129430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31129430, Kapcsolat: 27864798
 21. Szekeres József. Estók János: A mezőgazdasági gépgyártás története Magyarországon a kezdetektől 1944-ig. (1998) SZÁZADOK 0039-8098 132 2. 502-504
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[31188899] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31188899, Kapcsolat: 28820346
Dobszay Tamás et al. A kiegyezés és a parlamentáris rendszer 1865-1918. (1998) Megjelent: Tisztelt Ház! pp. 46-85, 2743974
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2743974]
 1. Murádin János Kristóf. Együttélés vagy asszimiláció?: Az Erdélyi Párt viszonya az etnikai kisebbségekkel Észak-Erdélyben 1940 és 1944 között. (2016) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 35 4 66-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3420825] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3420825, Kapcsolat: 27775345
 2. Pap József. Az első népképviselők és a népképviselet kezdetei Magyarországon. (2016) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 30 1 21-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3079405] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3079405, Kapcsolat: 27775348
 3. Murádin János Kristóf. A kényelmetlen nagyúr: Gróf Bánffy Miklós helye és szerepe a magyar politikai életben 1940 és 1944 között. (2015) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 31 4 5-20
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[3418291] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3418291, Kapcsolat: 27864817
 4. Pap József. Szabadelvű és munkapárti választási eredmények és képviselők 1901 és 1910 között. (2014) Megjelent: Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből pp. 97-124
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31257317] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31257317, Kapcsolat: 28924754
 5. Horváth Attila. Magyar állam- és jogtörténet. (2014) ISBN:9786155305900
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2735830] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2735830, Kapcsolat: 27776283
 6. Murádin János. Összmagyar gondolat regionális köntösben. Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között. (2013) TRIANONI SZEMLE 2060-2502 1-2 71-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2863661] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2863661, Kapcsolat: 28788567
 7. Fehér György. Darányi Ignác pályája (1849-1899). (2012) ISBN:9789636934187
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23029491] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23029491, Kapcsolat: 28924588
 8. Schwarcz András. A képviselet megkésett modernizációja. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21402039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21402039, Kapcsolat: 27776248
 9. Paksa Rudolf. Bibliográfia. (2007) Megjelent: Magyarország története. pp. 959-966
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[2162282] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2162282, Kapcsolat: 27737630
 10. Romsics Ignác. A 20. századi Magyarország. (2007) Megjelent: Magyarország története. p. 843
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23561356] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23561356, Kapcsolat: 27737626
 11. Szijártó M. István. A diéta: A magyar rendek és az országgyűlés, 1708-1792. (2005) ISBN:9633897327
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1307436] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1307436, Kapcsolat: 27744023
 12. Föglein Gizella. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés történetisége és joghistóriája. (2004) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 6 4 64-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[241812] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 241812, Kapcsolat: 27737633
 13. Föglein Gizella. Államforma és államfői jogkör Magyarországon 1944–1949. (2001) ISBN:963389168X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1371665] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1371665, Kapcsolat: 28924612
Estók János. Képes gépeskönyv: Gépek a magyar mezőgazdaságban 1945-ig. (2001) ISBN:9639358193, 2734823
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2734823]
 1. Braun László. A hegyvidéki akció története 1897-1910 között. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27454698] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27454698, Kapcsolat: 28092649
 2. Király István. A magyar mezőgazdaság gépesítésének múltja a kezdetektől 1989-ig. (2013) ISBN:9789637212819
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25603616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25603616, Kapcsolat: 27232946
 3. Albert B Gábor. A nevelés történeti és elméleti alapjai. (2011) ISBN:9789639821446
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2104748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2104748, Kapcsolat: 28092647
 4. Kalmár László. Az I. világháború és Trianon hatása Kalmár Zsigmond feltaláló-gyáros életére. (2010) TRIANONI SZEMLE 2060-2502 2. 4. 53-65.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31161737] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31161737, Kapcsolat: 28788558
 5. J. Tóth Dezső. A társadalom rétegződése és a parasztság polgárosodása a 20. században. (2008) Megjelent: "Körös vizinek napkeleti partján..." Kunszentmárton, a mezőváros pp. 196-226
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30437277] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30437277, Kapcsolat: 27864822
Estók János. Agrártörténet 1848–1889. (2003) Megjelent: Agrárvilág Magyarországon, 1848–2002 pp. 6-89, 2739059
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2739059]
 1. Filepné Kovács Krisztina. Tájhasználati szempontok a vidéki térségek versenyképességének értelmezéséhez. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2506307] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2506307, Kapcsolat: 27776255
 2. Csoma Zsigmond. A magyarországi hegyközségek 20. századi megszüntetése és újjászervezése. (2011) Megjelent: Tanulmányok a történelemtudomány köréből: Tradicionális agrárközösségek, mezőgazdasági szövetkezetek a Kárpát-medencében (19-21... pp. 195-204
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1809524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1809524, Kapcsolat: 27776269
 3. Horn Péter. Agrárgazdaság - EU-kitekintéssel. (2004) Megjelent: Mindentudás Egyeteme pp. 19-38
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Ismeretterjesztő[2022371] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2022371, Kapcsolat: 27737516
Estók János. Agrárvilág Magyarországon, 1848–2002. (2003) ISBN:9634462421, 1128276
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1128276]
 1. Martha Lampland. The Value of Labor: The Science of Commodification in Hungary, 1920-1956. (2016)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26061837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26061837, Kapcsolat: 28788491
 2. József Ö. Nútená kolektivizácia poľnohospodárstva v Maďarsku v rokoch 1948–1961. (2016) FORUM HISTORIAE: CASOPIS A PORTAL PRE HISTORIU A PRIBUZNE SPOLOCENSKE VEDY 1337-6861 10 1 119-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27017102] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27017102, Kapcsolat: 27864818
 3. Varga Zsuzsanna. Modelltranszferek Keletről és Nyugatról: mezőgazdasági termelőszövetkezetek Magyarországon 1949-1989. (2015)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[2977466] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2977466, Kapcsolat: 27776845
 4. Ö Kovács József. The Forced Collectivization of Agriculture in Hungary,1945-1961. (2014) Megjelent: The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe pp. 211-242
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2525056] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2525056, Kapcsolat: 28092687
 5. Scheibner Tamás. A magyar irodalomtudomány szovjetizálása: A szocialista realista kritika és intézményei, 1945-1953. (2014) ISBN:9786155047664
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2808382] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2808382, Kapcsolat: 27819127
 6. Ö Kovács József. The Liquidation of Traditional Peasant Society in Hungary 1948-1961. (2013) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 58 1 3-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2350722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2350722, Kapcsolat: 27819136
 7. Filepné Kovács Krisztina. Tájhasználati szempontok a vidéki térségek versenyképességének értelmezéséhez. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2506307] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2506307, Kapcsolat: 27776252
 8. Ö Kovács. MINDENNAPOK TÖRTÉNETE ÉS EGY MAGYAR-NÉMET JELENKORTÖRTÉNETI ÖSSZEHASONLÍTÁS KÉRDÉSEI. (2013) Megjelent: Ingenia et studia - Tanulmányok a 80 esztendős Iványosi-Szabó Tibor tiszteletére pp. 127-148
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27364348] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27364348, Kapcsolat: 27364348
 9. Király István. A magyar mezőgazdaság gépesítésének múltja a kezdetektől 1989-ig. (2013) ISBN:9789637212819
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25603616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25603616, Kapcsolat: 27364341
 10. Varga Zsuzsanna. Nyugati nyitás a magyar agrárpolitikában az 1960-as években. (2012) Megjelent: A történettudomány szolgálatában pp. 863-871
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2153307] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2153307, Kapcsolat: 27369724
 11. Judit Knézy. Lifestyle and fate after 1945 of former farm servants of large estates. (2012) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 57. 1. 157-186.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23488475] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23488475, Kapcsolat: 27819133
 12. Kovách Imre. A vidék az ezredfordulón: A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. (2012) ISBN:9789634466796
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2146989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2146989, Kapcsolat: 27776784
 13. Mód László. Viga Gyula: A bodrogközi kultúra és társadalom változása a 19–20. században. (2011) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 55 2 477-477
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2201076] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2201076, Kapcsolat: 27721813
 14. Ö Kovács. A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténetei 1945-1965: A diktatúra társadalmiasítása és a kollektivizálás magyar-német összehasonlításban (I.köt.) Dokumentumok a vidéki Magyarországról 1945-1962 (II. köt.). (2011)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[24745175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24745175, Kapcsolat: 27776913
 15. Csoma Zsigmond. A magyarországi hegyközségek 20. századi megszüntetése és újjászervezése. (2011) Megjelent: Tanulmányok a történelemtudomány köréből: Tradicionális agrárközösségek, mezőgazdasági szövetkezetek a Kárpát-medencében (19-21... pp. 195-204
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1809524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1809524, Kapcsolat: 27864819
 16. Szabó Gyula. Birtoktervezési és rendezési ismeretek 1.. (2010)
  Könyv[22514833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22514833, Kapcsolat: 28092698
 17. Kovách Imre. A jelenkori magyar vidéki társadalom szekezeti és hatalmi változásai. (2010)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[22673934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22673934, Kapcsolat: 27776881
 18. Viga Gyula. Bodrogközi néprajzi tanulmányok. (2009) ISBN:9789639271852
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[1291282] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1291282, Kapcsolat: 27612279
 19. Farkas Gyöngyi. Lázadó falvak: Kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki Magyarországon, 1951-1961. (2008)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26262571] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26262571, Kapcsolat: 27761427
 20. Knézy Judit. Háztartási iskolák, tanfolyamok és a táplálkozási kultúra alakulása a 20. században. (2008) Megjelent: A Herman Ottó Múzeum évkönyve pp. 489-514
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27369725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27369725, Kapcsolat: 27369725
 21. Viga Gyula. A paraszti igaerő és munkakultúra néhány összefüggése a Bodrogközben. (2008) Megjelent: Viga Gyula: Miscellanea museologica II. pp. 104-112
  Könyvrészlet[27372042] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27372042, Kapcsolat: 27372042
 22. Viga Gyula. A bodrogközi kultúra és társadalom változása a 19-20. században. (2008) ISBN:9789632360683
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1291279] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1291279, Kapcsolat: 27724882
 23. Katus László. Magyarország a Habsburg Monarchiában (1711-1918). (2007) Megjelent: Magyarország története. pp. 488-773
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30337214] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30337214, Kapcsolat: 27737572
 24. Vörös Éva. Az Archív Fotók Gyűjteménye. (2007) Megjelent: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2005-2007 pp. 151-176
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Ismeretterjesztő[27372060] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27372060, Kapcsolat: 27372060
 25. Knézy Judit. Paraszti és cselédértékek tántorgása a gyorsuló időben 1945 és 1970 között. (2006) Megjelent: Személyes idő – történelmi idő pp. 186-202
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27372034] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27372034, Kapcsolat: 27864804
 26. Varga Gyula. Mezőgazdaságunk nemzetgazdasági szerepváltozásai. (2006) Megjelent: 1956 és a magyar agrártársadalom pp. 128-152
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27364352] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27364352, Kapcsolat: 27364352
 27. Péter Porkoláb. Hungarian and Finnish Family Farming in Village Community from the 1950s to the 1980s. (2006) Megjelent: Hungarologische Beiträge pp. 357-412
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27612280] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27612280, Kapcsolat: 27612280
 28. Sipos Béla. Hosszú ciklusok és évszázados trendek alakulása a magyar mezőgazdaságban. (2006) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 84 2 150-175
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1442901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1442901, Kapcsolat: 28788496
 29. Tóth Lajos. Az érdekvédelem és az érdekképviselet jogi helyzete az agrárágazatban. (2006) Megjelent: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica pp. 1-18
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30368861] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30368861, Kapcsolat: 27776215
 30. Pölöskei Ferenc. Agrárpolitikai elképzelések a 20. század első felében. (2006) Megjelent: 1956 és a magyar agrártársadalom pp. 15-21
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27364349] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27364349, Kapcsolat: 27364349
 31. Ander Balázs. Adatok az egyházi nagybirtok történetéhez a Barcsi járás horvát falvaiban a 19-20. század fordulóján. (2006) Megjelent: Gyökerek: a Dráva Múzeum tanulmánykötete pp. 82-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27369722] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27369722, Kapcsolat: 27369722
 32. Varga Zsuzsanna. Political trials against the leaders of co-operatives in the 1970s. (2005) Megjelent: Hungarologische Beiträge pp. 189-203
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27612278] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27612278, Kapcsolat: 27612278
 33. Viga Gyula. A változtatható és a változatlan. A bodrogközi táj átalakítása és annak hatása a hagyományos népi kultúrára. (2005) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 116 4 401-424
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1293283] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1293283, Kapcsolat: 27369726
 34. Tolnay Gábor. Föld – ember – törvény: Adatok, tények, következtetések Dévaványa mezőgazdaságának és mezőgazdasági népességének történetéből a XX. sz. első felében (1895–1950). (2004) ISBN:9639273236
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[27372055] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27372055, Kapcsolat: 27372055
 35. Knézy Judit. Életmódváltozások Somogy megyei falvakban (1945-1970). (2004) Megjelent: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2001-2004 pp. 201-223
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27372010] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27372010, Kapcsolat: 27372010
 36. Varga Zsuzsanna. Agrárpolitikai irányváltás. (2004) HISTÓRIA: A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA 0139-2409 26 30-30
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2466070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2466070, Kapcsolat: 27364355
 37. Horn Péter. Agrárgazdaság - EU-kitekintéssel. (2004) Megjelent: Mindentudás Egyeteme pp. 19-38
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Ismeretterjesztő[2022371] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2022371, Kapcsolat: 27776929
 38. Filep Antal. Térképek vallomása Győr megye néprajzáról, tájtörténetéről és környezeti kultúrájáról. (2003) Megjelent: Győr vármegye települései 18-19. századi kéziratos térképeken pp. 23-69
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27369723] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27369723, Kapcsolat: 27369723
 39. Huszár Tibor. Kádár János politikai életrajza 1957.november - 1989. január. 2. kötet. (2003)
  Könyv[20044722] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20044722, Kapcsolat: 28092685
Estók János. Igazság és törvény: Deák Ferenc élete. (2003) ISBN:9631942198, 2734647
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2734647]
 1. Antal Tamás. Szeremlei Sámuel vásárhely-történeti munkái a nagymonográfiája kiadása előtt. (2013) Megjelent: Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 2012 pp. 19-36
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27612281] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27612281, Kapcsolat: 27612281
 2. [Jókai Anna]. 1803. október 17-én született Deák Ferenc államférfi, politikus. (2012) MAGYAR IRODALMI LAP 3 2012. okt. 17
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[27612287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27612287, Kapcsolat: 27612287
 3. Fazekas Csaba. Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban. (2008) ISBN:9789639465503
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1529091] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1529091, Kapcsolat: 27721708
 4. Bertényi Iván ifj. Id. Horánszky Nándor: Deák Ferenc lelkialkata és befolyása politikai pályájára. Sajtó alá rend. Ifj. Horánszky Nándor. Budapest, 2003.. (2005) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 6 21-22 284-299
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1764457] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1764457, Kapcsolat: 27721704
 5. Hermann Róbert. Zala követe, Szentgrót képviselője. Deák Ferenc az 1848. évi rendi és az 1848. évi népképviseleti országgyűlésen. (2004) Megjelent: Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833–1873 pp. 91-185
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27036817] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27036817, Kapcsolat: 27612284
2021-01-26 18:23