Pál-Molnár E et al. Complex environmental geochemistry of saline lake sediments. (2007) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 35 2 889-892, 1133033
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1133033]
 1. Wanek Ferenc. Az erdélyi magyar szakemberek földtani kutatásainak eredményei (2002–2013). (2015) In: Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között, 3. kötet pp. 125-222
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2916297] [Approved]
  Független, Idéző: 2916297, Kapcsolat: 24930853
 2. Bozsó G. Szikes üledékek agyagásványtani és elem-adszorbciós tulajdonságai. (2014) In: Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés pp. 19-22
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[24121807] [Approved]
  Független, Idéző: 24121807, Kapcsolat: 24121807
 3. Czirbus N. A Rock-Eval pirolízis alkalmazásának lehetőségei a talajok vizsgálatában. (2014) In: A szerves geokémia aktuális kérdései pp. 23-33
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2802985] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2802985, Kapcsolat: 24225166
 4. Gódor Alexandra. Szikes tavi üledékek agyagásvány-tartalmának vizsgálata a szegedi Fehér-tó területén. (2010)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[23767568] [Approved]
  Független, Idéző: 23767568, Kapcsolat: 23767568
Pál-Molnár E et al. Szikes tavi üledékek komplex környezet-geokémiai vizsgálata. (2007) In: IX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia pp. 262-266, 1133682
Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[1133682]
 1. Wanek Ferenc. Az erdélyi magyar szakemberek földtani kutatásainak eredményei (2002–2013). (2015) In: Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között, 3. kötet pp. 125-222
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2916297] [Approved]
  Független, Idéző: 2916297, Kapcsolat: 24933506
Bozsó G et al. Relations of pH and mineral composition in salt-affected lacustrine profiles. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 Suppl. 5 1463-1466, 1127403
Journal Article/Conference paper in journal (Journal Article)/Scientific[1127403]
 1. Wanek Ferenc. Az erdélyi magyar szakemberek földtani kutatásainak eredményei (2002–2013). (2015) In: Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között, 3. kötet pp. 125-222
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2916297] [Approved]
  Független, Idéző: 2916297, Kapcsolat: 24932619
 2. Bozsó G. Szikes üledékek agyagásványtani és elem-adszorbciós tulajdonságai. (2014) In: Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés pp. 19-22
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[24121805] [Approved]
  Független, Idéző: 24121805, Kapcsolat: 24121805
 3. Czirbus N. A Rock-Eval pirolízis alkalmazásának lehetőségei a talajok vizsgálatában. (2014) In: A szerves geokémia aktuális kérdései pp. 23-33
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2802985] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2802985, Kapcsolat: 24225161
Rakonczai J et al. Modification of salt-affected soils and their vegetation under the influence of climate change at the steppe of Szabadkígyós (Hungary). (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36 Suppl. 5. 2047-2050, 1133287
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1133287]
 1. Molnár Ábel. A Kígyósi-puszta aktuális növényzete: The actual vegetation of the Kígyós-plain. (2018) CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA 1419-2853 10 59-105
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30594102] [Approved]
  Független, Idéző: 30594102, Kapcsolat: 27818684
 2. Farkas J et al. Tájhasználatváltozás kiskunsági és bácskai példákon. (2017) In: Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai pp. 146-153
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3242384] [Validated]
  Független, Idéző: 3242384, Kapcsolat: 27679969
 3. Kovács A et al. Homokhátság – A semi-arid region facing with complex problems in the Carpathian Basin. (2017) EUROPEAN COUNTRYSIDE 1803-8417 9 1 29-50
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3212808] [Validated]
  Független, Idéző: 3212808, Kapcsolat: 26511778
 4. Wanek Ferenc. Az erdélyi magyar szakemberek földtani kutatásainak eredményei (2002–2013). (2015) In: Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között, 3. kötet pp. 125-222
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2916297] [Approved]
  Független, Idéző: 2916297, Kapcsolat: 24930778
 5. Tóth Tibor et al. A Duna-Tisza közi hátság szikes tavainak kilúgzási folyamatai a Szappanos-tó példáján. (2015) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 64 1 73-92
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2956902] [Approved]
  Független, Idéző: 2956902, Kapcsolat: 24880307
 6. Halmos László. Magyarország tengerei, a szikes tavak. (2014) TERMÉSZET VILÁGA 0040-3717 145 10 442-445
  Journal Article/Article (Journal Article)/Popular science[2819203] [Approved]
  Független, Idéző: 2819203, Kapcsolat: 24232430
 7. Kohán Balázs. GIS-alapú vizsgálat a Duna–Tisza közi homokhátság szárazodásának témakörében. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24477809] [Approved]
  Független, Idéző: 24477809, Kapcsolat: 24477809
 8. Nagy Anita. Élőhelytérkép alapú élőhelyvizsgálatok dél-tiszántúli mintaterületken.. (2013)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24092701] [Approved]
  Független, Idéző: 24092701, Kapcsolat: 24092701
 9. Rakonczai János. A klímaváltozás következményei a dél-alföldi tájon. (2013)
  Thesis/Doctor of HAS (Thesis)/Scientific[24080764] [Approved]
  Független, Idéző: 24080764, Kapcsolat: 24080764
 10. Csathó A et al. A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága: A Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékei I.. (2012) ISBN:9789638956200
  Book[22688251] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22688251, Kapcsolat: 22688284
 11. Blanka V et al. A klímaváltozás várható környezeti hatásai az Alföldön. (2012) In: Kockázat - Konfliktus - Kihívás pp. 60-71
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[24092746] [Approved]
  Független, Idéző: 24092746, Kapcsolat: 24092746
 12. Ladányi Zsuzsanna. Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson. (2011)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2772991] [Validated]
  Független, Idéző: 2772991, Kapcsolat: 24080762
 13. Ladányi Zs.. Klímaváltozás hatása egy Duna-Tisza közi mintaterületen. (2009) In: Természetföldrajzi folyamatok és formák. Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai pp. 93-98
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1768113] [Approved]
  Független, Idéző: 1768113, Kapcsolat: 25265423
Bozsó G. Accumulation and distribution of organic matter in salt-affected lacustrine sediments at the Fehér-lake, Szeged, Hungary. (2009) ORGANIC GEOCHEMISTRY 0146-6380 24 2 p. 508, 1287355
Journal Article/Abstract (Journal Article)/Scientific[1287355]
 1. Gódor Alexandra. Szikes tavi üledékek agyagásvány-tartalmának vizsgálata a szegedi Fehér-tó területén. (2010)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[23767568] [Approved]
  Független, Idéző: 23767568, Kapcsolat: 23767553
Bozsó G. A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek környezet-geokémiai tulajdonságai. (2011) In: Geoszférák 2010 pp. 41-78, 1484457
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1484457]
 1. Tóth E. A hidrológiai tulajdonságok és elemösszetétel évszakos változásának vizsgálata a kardoskúti és szegedi Fehér-tó területén. (2015)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[25141005] [Approved]
  Független, Idéző: 25141005, Kapcsolat: 25141005
 2. Bozsó G. Szikes üledékek agyagásványtani és elem-adszorbciós tulajdonságai. (2014) In: Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés pp. 19-22
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[24121806] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24121806, Kapcsolat: 24121806
 3. Czirbus N. A Rock-Eval pirolízis alkalmazásának lehetőségei a talajok vizsgálatában. (2014) In: A szerves geokémia aktuális kérdései pp. 23-33
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2802985] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2802985, Kapcsolat: 24225165
 4. Halmos László. A szegedi Fehér-tó nagy szervesanyag-tartalmú szikes üledékeinek nehézfém adszorpciós tulajdonságai. (2011)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[23768974] [Approved]
  Független, Idéző: 23768974, Kapcsolat: 23768974
Kovács-Pálffy P. Detailed Study of “Monsmedite” Specimens From the Original (1963) find, Baia Sprie, Baia Mare Ore District (Romania). (2011) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1842-4090 1844-489X 6 2 321-330, 1681443
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1681443]
 1. BUZATU A et al. Raman and infrared studies of weathering products from Baia Sprie ore deposits.. (2012) ROMANIAN JOURNAL OF MINERAL DEPOSITS 1220-5648 85 2 7-10
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24584309] [Approved]
  Független, Idéző: 24584309, Kapcsolat: 24584309
Andrea Farsang et al. Estimation of Soil Material Transportation by Wind Based on in Situ Wind Tunnel Experiments. (2013) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 2060-3274 2060-467X 6 3-4 13-20, 2476858
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2476858]
 1. Cao P et al. Wind tunnel test and model analysis of low-rise cold-formed thin-walled steel structure residence. (2018) JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 1203-8407 21 2
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27639366] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27639366, Kapcsolat: 27639366
 2. Péterfalvi N et al. PM10 emission from crop production and agricultural soils. (2018) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 67 1 143-159
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27639367] [Approved]
  Független, Idéző: 27639367, Kapcsolat: 27639367
 3. Zhou W et al. Concealment measurement and flow distribution of military supply transportation: A double-entropy model. (2018) EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 0377-2217 1872-6860 264 2 570-581
  Journal Article/Conference paper in journal (Journal Article)/Scientific[27090793] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27090793, Kapcsolat: 27090793
 4. HOREL A et al. Eső hatása a Csorsza-patak vízgyűjtőjének téli hidrológiai folyamataira. (2017) AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 0002-1873 1588-2713 66 1 61-77
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3243688] [Approved]
  Független, Idéző: 3243688, Kapcsolat: 27785265
 5. Zhang Qingyin et al. Effects of simulated wind followed by rain on runoff and sediment yield from a sandy loessial soil with rills. (2016) JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 1439-0108 16 9 2306-2315
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26224711] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26224711, Kapcsolat: 27090795
Veréb G et al. Comparison of the photocatalytic efficiencies of bare and doped rutile and anatase TiO2 photocatalysts under visible light for phenol degradation and E. coli inactivation. (2013) APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 0926-3373 1873-3883 129 566-574, 2171477
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2171477]
 1. Iwatsu Misato et al. Visible light‐induced photocatalytic and antibacterial activity of N‐doped TiO 2. (2019) JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 1552-4973 1552-4981 108 2 451-459
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31155406] [Approved]
  Független, Idéző: 31155406, Kapcsolat: 28781600
 2. Motola Martin et al. UV light-induced photocatalytic, antimicrobial, and antibiofilm performance of anodic TiO2 nanotube layers prepared on titanium mesh and Ti sputtered on silicon. (2019) CHEMICAL PAPERS / CHEMICKÉ ZVESTI 2585-7290 1336-9075 73 5 1163-1172
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30985837] [Validated]
  Független, Idéző: 30985837, Kapcsolat: 28514988
 3. Szekely Istvan et al. The effect of the pH adjustment upon the WO3-WO3 center dot 0.33H(2)O-TiO2 ternary composite systems' photocatalytic activity. (2019) APPLIED SURFACE SCIENCE 0169-4332 1873-5584 490 469-480
  Journal Article/Conference paper in journal (Journal Article)/Scientific[30736792] [Approved]
  Független, Idéző: 30736792, Kapcsolat: 28227741
 4. Barthomeuf Marion et al. Effect of Titanium Dioxide Film Thickness on Photocatalytic and Bactericidal Activities Against Listeria monocytogenes. (2019) PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY 0031-8655 1751-1097 95 4 1035-1044
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30814310] [Approved]
  Független, Idéző: 30814310, Kapcsolat: 28317629
 5. Endo Maya et al. Bactericidal Properties of Plasmonic Photocatalysts Composed of Noble Metal Nanoparticles on Faceted Anatase Titania. (2019) JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 1533-4880 1533-4899 19 1 442-452
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30319902] [Validated]
  Független, Idéző: 30319902, Kapcsolat: 27720912
 6. Морозов Роман. СВОЙСТВА И МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ МИКРОПОРИСТЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ TiO2 И SiO2-TiO2, ПОЛУЧЕННЫХ ПЕРОКСИДНЫМ МЕТОДОМ. (2018)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[30739928] [Approved]
  Független, Idéző: 30739928, Kapcsolat: 28231370
 7. Motola Martin et al. UV light-induced photocatalytic, antimicrobial, and antibiofilm performance of anodic TiO2 nanotube layers prepared on titanium mesh and Ti sputtered on silicon. (2018) CHEMICAL PAPERS / CHEMICKÉ ZVESTI 2585-7290 1336-9075
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30349516] [Approved]
  Független, Idéző: 30349516, Kapcsolat: 27750541
 8. Olivo A et al. Sustainable Carbon Dioxide Photoreduction by a Cooperative Effect of Reactor Design and Titania Metal Promotion. (2018) CATALYSTS 2073-4344 2073-4344 8 1
  Journal Article/Scientific[27169333] [Validated]
  Független, Idéző: 27169333, Kapcsolat: 27169333
 9. Syed N et al. No title. (2018) NANOTECHNOLOGY 0957-4484 1361-6528 x p. 1
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[27403774] [Approved]
  Független, Idéző: 27403774, Kapcsolat: 27403774
 10. Barbieriková Z et al. N-Doped titanium dioxide nanosheets: Preparation, characterization and UV/visible-light activity. (2018) APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 0926-3373 1873-3883 232 397-408
  Journal Article/Scientific[27304508] [Validated]
  Független, Idéző: 27304508, Kapcsolat: 27304508
 11. Ahmed S.N. et al. Heterogeneous photocatalysis and its potential applications in water and wastewater treatment: A review. (2018) NANOTECHNOLOGY 0957-4484 1361-6528 29 34
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[30386306] [Validated]
  Független, Idéző: 30386306, Kapcsolat: 27449088
 12. Huo PW et al. Fabricated Ag/Ag2S/reduced graphene oxide composite photocatalysts for enhancing visible light photocatalytic and antibacterial activity. (2018) JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 1226-086X 1876-794X 57 125-133
  Journal Article/Scientific[27146262] [Validated]
  Független, Idéző: 27146262, Kapcsolat: 27146262
 13. Demirel Ceyda et al. A comprehensive review on the use of second generation TiO2 photocatalysts: Microorganism inactivation. (2018) CHEMOSPHERE 0045-6535 211 420-448
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[30318579] [Validated]
  Független, Idéző: 30318579, Kapcsolat: 27720906
 14. Vajda Krisztina. TiO2-C kompozitok szerkezetének és fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata. (2017)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26258082] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26258082, Kapcsolat: 26258427
 15. Reddy P et al. TiO2-based photocatalytic disinfection of microbes in aqueous media: A review. (2017) ENVIRONMENTAL RESEARCH 0013-9351 1096-0953 154 296-303
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[26564688] [Approved]
  Független, Idéző: 26564688, Kapcsolat: 26346172
 16. Baba Kamal et al. Significance of a Noble Metal Nanolayer on the UV and Visible Light Photocatalytic Activity of Anatase TiO2 Thin Films Grown from a Scalable PECVD/PVD Approach. (2017) ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 1944-8244 1944-8252 9 47 41200-41209
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27082070] [Approved]
  Független, Idéző: 27082070, Kapcsolat: 27008613
 17. Zhang CL et al. Promoting Effect of Nonmetal Ion Doping and Hierarchically 3D Dendrimeric Architecture for Visible-light-active Mesoporous TiO2 Photocatalyst. (2017) CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE 0251-0790 38 3 471-478
  Journal Article/Scientific[26493966] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26493966, Kapcsolat: 26493966
 18. Feng Yonghai et al. Photoactive antimicrobial nanomaterials. (2017) JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B 2050-750X 2050-7518 5 44 8631-8652
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[27094046] [Approved]
  Független, Idéző: 27094046, Kapcsolat: 27082011
 19. Wang YZ et al. Microstructure and antibacterial activity of ions (Ce, Y, or B)-doped Zn-TiO2: a comparative study. (2017) MATERIALS TECHNOLOGY 1066-7857 32 5 310-320
  Journal Article/Scientific[27304510] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27304510, Kapcsolat: 27304510
 20. Venieri Danae. Disinfection of Waters/Wastewaters by Solar Photocatalysis. (2017) In: Advances in Photocatalytic Disinfection pp. 177-198
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[26212695] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26212695, Kapcsolat: 26212695
 21. ÖZKAL Can. Arıtılmış evsel atıksulardan ince-film fotokataliz prosesi ile antibiyotik ve Escherichia coliforms gideriminin modellenmesi. (2017)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26801417] [Approved]
  Független, Idéző: 26801417, Kapcsolat: 26801417
 22. Li L et al. Antifungal Efficacy of TiO2 Nanoparticles Under Ultraviolet Irradiation. (2017) NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY LETTERS 1941-4900 1941-4919 9 9 1402-1409
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26484386] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26484386, Kapcsolat: 26484386
 23. Giorno Laís. Uso de fotocatálise eletroassistida com diferentes fontes de radiação e material nanoestruturado para tratamento de um fármaco em água. (2016)
  Miscellaneous/Scientific[26651288] [Approved]
  Független, Idéző: 26651288, Kapcsolat: 26651288
 24. Yadav HM et al. Solvothermal synthesis of anatase TiO2-graphene oxide nanocomposites and their photocatalytic performance. (2016) JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 0925-8388 688 123-129
  Journal Article/Scientific[27304511] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27304511, Kapcsolat: 27304511
 25. Wang Lan et al. Silica induced oxygen vacancies in supported mixed-phase TiO2 for photocatalytic degradation of phenol under visible light irradiation. (2016) CATALYSIS COMMUNICATIONS 1566-7367 87 98-101
  Journal Article/Scientific[26088388] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26088388, Kapcsolat: 26088388
 26. Dworniczek Ewa et al. Photo-catalytic inactivation of an Enterococcus biofilm: The anti-microbial effect of sulphated and europium-doped titanium dioxide nanopowders. (2016) FEMS MICROBIOLOGY LETTERS 0378-1097 363 7 p. fnw051
  Journal Article/Scientific[25552376] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25552376, Kapcsolat: 25552376
 27. Liu D et al. Fabrication of CdS-coated ZnO nanorods arrays for photoelectrocatalytic degradation of phenol. (2016) JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 1533-4880 1533-4899 16 8 8308-8314
  Journal Article/Scientific[27304512] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27304512, Kapcsolat: 27304512
 28. Yadav Hemraj et al. Enhanced photocatalytic inactivation of bacteria on Fe-containing TiO2 nanoparticles under fluorescent light. (2016) JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE 0957-4530 1573-4838 27 3
  Journal Article/Scientific[25427201] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25427201, Kapcsolat: 25427201
 29. Naraginti S et al. A visible light mediated synergistic catalyst for effective inactivation of E. coli and degradation of azo dye Direct Red-22 with mechanism investigation. (2016) RSC ADVANCES 2046-2069 6 79 75724-75735
  Journal Article/Scientific[26103644] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26103644, Kapcsolat: 26103644
 30. Kisch H. Semiconductor Photocatalysis: Principles and Applications. (2015) ISBN:9783527673315
  Book/Scientific[26323844] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26323844, Kapcsolat: 27304514
 31. Li G et al. Photocatalytic and photoelectrocatalytic degradation of small biological compounds at TiO2 photoanode: A case study of nucleotide bases. (2015) CATALYSIS TODAY 0920-5861 242 PB 363-371
  Journal Article/Scientific[27304515] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27304515, Kapcsolat: 27304515
 32. del Socorro. Iron-oxides and Iron-citrate as new photocatalysts in solar inactivation of Escherichia coli in water: Mechanistic aspects. (2015)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24917427] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24917427, Kapcsolat: 24917427
 33. Pantoja-Espinoza JC et al. Comparative efficiencies of coliform bacteria inactivation in municipal wastewater by photolysis (UV) and photocatalysis (UV/TiO2/SiO2). Case: Treatment wastewater plant of Salamanca, Spain. (2015) REVISTA MEXICANA DE INGENIERIA QUIMICA 1665-2738 14 1 119-135
  Journal Article/Scientific[27304516] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27304516, Kapcsolat: 27304516
 34. Wang Wanjun et al. Advances in photocatalytic disinfection of bacteria: Development of photocatalysts and mechanisms. (2015) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 1001-0742 1878-7320 34 232-247
  Journal Article/Scientific[25083709] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25083709, Kapcsolat: 25083709
 35. Varlikli C et al. Titanium dioxide nanostructures in new and emerging energy technologies. (2014) In: Handbook of Functional Nanomaterials pp. 1-68
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[27304517] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27304517, Kapcsolat: 27304517
 36. AĞARTAN LÜTFİ. SYNTHESIS OF BORON AND ZIRCONIUM CO-DOPED TITANIUM DIOXIDE NANOPOWDERS BY SOL-GEL TECHNIQUE. (2014)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[24643282] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24643282, Kapcsolat: 24643282
 37. Durán-Álvarez JC et al. Superficial modification of semiconductors with gold nanoparticles for photocatalytic applications. (2014) RSC CATALYSIS SERIES 1757-6725 - 18 155-228
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[26602009] [Approved]
  Független, Idéző: 26602009, Kapcsolat: 25131259
 38. Janitabar-Darzi S. Structural and Photocatalytic Activity of Mesoporous N-Doped TiO2 with Band-to-Band Visible Light Absorption Ability. (2014) PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY 0272-6351 32 5 506-511
  Journal Article/Article (Journal Article)[24173317] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24173317, Kapcsolat: 24173317
 39. Venieri D et al. Solar light and metal-doped TiO2 to eliminate water-transmitted bacterial pathogens: Photocatalyst characterization and disinfection performance. (2014) APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 0926-3373 1873-3883 154 93-101
  Journal Article/Article (Journal Article)[24173318] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24173318, Kapcsolat: 24173318
 40. Xu Difa et al. Research on photocatalytic degradation of phenol by using peroxo-modified nano-TiO2sol (过氧改性纳米 TiO 2 溶胶光催化降解苯酚的研究). (2014) Industrial Water Treatment 1005-829X 34 2 22-25
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24643277] [Approved]
  Független, Idéző: 24643277, Kapcsolat: 26453148
 41. Nurdin M. Preparation, Characterization and photoelectrocatalytic activity of cu@n-tio2/ti thin film electrode. (2014) INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMA AND BIO SCIENCES 0975-6299 5 3 P360-P369
  Journal Article/Scientific[24173323] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24173323, Kapcsolat: 24173323
 42. Yadav HM et al. Preparation and characterization of copper-doped anatase TiO2 nanoparticles with visible light photocatalytic antibacterial activity. (2014) JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY 1010-6030 1873-2666 280 32-38
  Journal Article/Article (Journal Article)[24173319] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24173319, Kapcsolat: 24173319
 43. Wang Y et al. Preparation and characterization of carbon or/and boron-doped titania nano-materials with antibacterial activity. (2014) CERAMICS INTERNATIONAL 0272-8842 40 8 PART A 12533-12537
  Journal Article/Scientific[24173324] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24173324, Kapcsolat: 24173324
 44. Michal R et al. Photocatalytic and photodisinfectant activity of sulfated and Eu doped anatase against clinically important microorganisms. (2014) CERAMICS INTERNATIONAL 0272-8842 40 4 5745-5756
  Journal Article/Article (Journal Article)[24173320] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24173320, Kapcsolat: 24173320
 45. Rashid J et al. InVO (4)/TiO (2) composite for visible-light photocatalytic degradation of 2-chlorophenol in wastewater. (2014) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 0959-3330 1479-487X 35 17 2153-2159
  Journal Article/Article (Journal Article)[24173321] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24173321, Kapcsolat: 24173321
 46. Schlur L et al. Effect of ball-milling and Fe-/Al-doping on the structural aspect and visible light photocatalytic activity of TiO2 towards Escherichia coli bacteria abatement. (2014) MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 0928-4931 1873-0191 38 11-19
  Journal Article/Article (Journal Article)[24173322] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24173322, Kapcsolat: 24173322
 47. Munakata Naoko et al. Disinfection Processes. (2014) WATER ENVIRONMENT RESEARCH 1061-4303 86 10 1250-1273
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24412077] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24412077, Kapcsolat: 24412077
 48. Kubacka Anna et al. UV and visible light optimization of anatase TiO2 antimicrobial properties: Surface deposition of metal and oxide (Cu, Zn, Ag) species. (2013) APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 0926-3373 1873-3883 140 680-690
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30319901] [Approved]
  Független, Idéző: 30319901, Kapcsolat: 27720907
 49. Rivas J et al. Photocatalytic elimination of aqueous 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid in the presence of commercial and nitrogen-doped TiO2. (2013) INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1735-1472 12 2 513-526
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24411642] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24411642, Kapcsolat: 24411642
Szebenyi Tamás et al. Archeometriai vizsgálatok Üllő 5. lelőhelyről származó pecsételt töredékeken. (2014) ARCHEOMETRIAI MŰHELY 1786-271X XI 1 39-46, 2745991
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2745991]
 1. Korom Anita. A Pesti-síkság barbaricumi lelőhelyeinek pecsételt kerámiatípusai. (2015) In: Hadak Útján XXIV.: a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. 1. kötet pp. 165-203
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26535060] [Approved]
  Független, Idéző: 26535060, Kapcsolat: 26535060
Halmos L et al. Adsorption Properties of Ni, Cu, and Zn in Young Alkaline Lake Sediments in South Hungary (Lake Feher, Szeged). (2015) SOIL AND WATER RESEARCH 1801-5395 10 4 244-251, 2886590
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2886590]
 1. Sipos P et al. Partition of Cd, Cu, Pb and Zn among mineral particles during their sorption in soils. (2019) JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 1439-0108 19 4 1775-1787
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30318478] [Validated]
  Független, Idéző: 30318478, Kapcsolat: 27722808
 2. Sipos P et al. Sorption properties of Cd, Cu, Pb and Zn in soils with smectitic clay mineralogy. (2018) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1842-4090 1844-489X 13 1 175-186
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3255959] [Validated]
  Független, Idéző: 3255959, Kapcsolat: 27621496
 3. REFAEY Y et al. Influence of Organo-Metal Interactions on Regeneration of Exhausted Clay Mineral Sorbents in Soil Columns Loaded with Heavy Metals. (2017) PEDOSPHERE 1002-0160 27 3 579-587
  Journal Article/Scientific[27621497] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27621497, Kapcsolat: 27621497
Filep A et al. Exposure to urban PM1 in rats: development of bronchial inflammation and airway hyperresponsiveness. (2016) RESPIRATORY RESEARCH 1465-9921 1465-993X 17 1, 3038231
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3038231]
 1. Wang Yuan-Yuan et al. Long-term exposure to airborne particulate matter of 1 μm or less and blood pressure in healthy young adults: A national study with 1.2 million pregnancy planners. (2020) ENVIRONMENTAL RESEARCH 0013-9351 1096-0953 p. 109113
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31197198] [Approved]
  Független, Idéző: 31197198, Kapcsolat: 28831103
 2. Dong Jingliang et al. Inhalation Exposure Analysis of Lung-Inhalable Particles in an Approximate Rat Central Airway.. (2019) INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 1661-7827 1660-4601 16 14 p. 2571
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30941126] [Validated]
  Független, Idéző: 30941126, Kapcsolat: 28460456
 3. Tian Guoxiong et al. Indirect effect of PM1 on endothelial cells via inducing the release of respiratory inflammatory cytokines. (2019) TOXICOLOGY IN VITRO 0887-2333 1879-3177 57 June 203-210
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30607202] [Validated]
  Független, Idéző: 30607202, Kapcsolat: 28087397
 4. Rhee Jongeun et al. Impact of Long-Term Exposures to Ambient PM2.5 and Ozone on ARDS Risk for Older Adults in the United States. (2019) CHEST 0012-3692 1931-3543 156 1 71-79
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30733644] [Validated]
  Független, Idéző: 30733644, Kapcsolat: 28224381
 5. Liu Xin et al. Effects of prenatal exposure to air particulate matter on the risk of preterm birth and roles of maternal and cord blood LINE-1 methylation: A birth cohort study in Guangzhou, China. (2019) ENVIRONMENT INTERNATIONAL 0160-4120 133 p. 105177
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30941132] [Validated]
  Független, Idéző: 30941132, Kapcsolat: 28460459
 6. Taghvaee Sina et al. Development of a novel aerosol generation system for conducting inhalation exposures to ambient particulate matter (PM). (2019) SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 0048-9697 1879-1026 665 1035-1045
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30607214] [Validated]
  Független, Idéző: 30607214, Kapcsolat: 28087409
 7. Stevens Joey et al. Zebrafish Locomotor Responses Reveal Irritant Effects of Fine Particulate Matter Extracts and a Role for TRPA1. (2018) TOXICOLOGICAL SCIENCES 1096-6080 1096-0929 161 2 290-299
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27239443] [Validated]
  Független, Idéző: 27239443, Kapcsolat: 27239443
 8. Dauchet Luc et al. Short-term exposure to air pollution: Associations with lung function and inflammatory markers in non-smoking, healthy adults. (2018) ENVIRONMENT INTERNATIONAL 0160-4120 121 610-619
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30345333] [Validated]
  Független, Idéző: 30345333, Kapcsolat: 27746390
 9. Karadi HK et al. Histological and fluorescent microscope studies for evaluation carbon accumulation in trachea and bronchi of birds in polluted area in Wasit province. (2018) Iraqi Journal of Veterinary Sciences 1607-3894 32 2 p. 135
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30421214] [Approved]
  Független, Idéző: 30421214, Kapcsolat: 27843466
 10. Ohyama Masayuki et al. Effects of nitrous acid exposure on baseline pulmonary resistance and Muc5ac in rats. (2018) INHALATION TOXICOLOGY 0895-8378 1091-7691 30 4-5 1-10
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27430477] [Validated]
  Független, Idéző: 27430477, Kapcsolat: 27430477
 11. Dong Jingliang et al. Detailed deposition analysis of inertial and diffusive particles in a rat nasal passage. (2018) INHALATION TOXICOLOGY 0895-8378 1091-7691 30 1 1-11
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27225337] [Validated]
  Független, Idéző: 27225337, Kapcsolat: 27225337
 12. 阮兵 et al. Design and application of performance evaluation system for PM1 size selectors[J]. (2018) HUANJING KEXUE XUEBAO/ACTA SCIENTIAE CIRCUMSTANTIAE 0253-2468 38 5 1797-1803
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27674262] [Approved]
  Független, Idéző: 27674262, Kapcsolat: 27674262
 13. Chen Minjie et al. Concentrated Ambient PM2.5-Induced Inflammation and Endothelial Dysfunction in a Murine Model of Neural IKK2 Deficiency. (2018) ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 0091-6765 126 2
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27339927] [Validated]
  Független, Idéző: 27339927, Kapcsolat: 27239442
 14. Lang Jianlei et al. Chemical Characteristics and Sources of Submicron Particles in a City with Heavy Pollution in China. (2018) ATMOSPHERE 2073-4433 9 10
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30345334] [Validated]
  Független, Idéző: 30345334, Kapcsolat: 27746391
 15. Wang Yuan-yuan et al. Association of Long-term Exposure to Airborne Particulate Matter of 1 mu m or Less With Preterm Birth in China. (2018) JAMA PEDIATRICS 2168-6203 2168-6211 172 3
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27354136] [Validated]
  Független, Idéző: 27354136, Kapcsolat: 27354136
2020-03-28 10:46