Bolonyai Gábor. szolecizmus. (1992) Megjelent: Világirodalmi lexikon pp. 607-607, 2080998
Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[2080998]
 1. Domonkosi Ágnes. Alakzatok és retorika. (2008) Megjelent: Alakzatlexikon pp. 45-50
  Könyvrészlet[22686141] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22686141, Kapcsolat: 22686141
Bolonyai Gábor. Iudicium docti indoctique. (1993) ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0044-5975 1588-2543 34 103-137, 2077397
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2077397]
 1. Pedro Paulo. A vida quotidiana na Roma Antiga. (2003) ISBN:8574193828
  Könyv[22605651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22605651, Kapcsolat: 22605651
 2. Christopher Craig. Recent Works on Rhetorica and Speeches: Bibliography. (2002) Megjelent: Brill’s Companion to Cicero pp. 533-590
  Könyvrészlet[22605643] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22605643, Kapcsolat: 22605643
 3. Pedro Paulo. Propaganda, oralidade e escrita em pompéia. (1999) HISTÓRIA: A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA 0139-2409 17/18 2 115-126
  Folyóiratcikk[22605649] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22605649, Kapcsolat: 22605649
 4. Pedro Paulo. Os debates historiográficos sobre a Antigüidade Clássica e as ciências humanas. (1999) Filologia, Literatura e Lingüística, Anuari de Filologia, Studia Graeca et Latina 20 153-165
  Folyóiratcikk[22605647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22605647, Kapcsolat: 22605647
Bolonyai Gábor. trópus. (1993) Megjelent: Világirodalmi lexikon pp. 883-884, 2081006
Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[2081006]
 1. Adamik Tamás. Szóképek. (2010) Megjelent: Retorikai lexikon pp. 1146-1146
  Könyvrészlet[22609239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609239, Kapcsolat: 22609239
 2. Szabó Etelka. A nyelvi képek és alakzatok szétválasztása a klasszikus hagyományban. Trópusok és alakzatok: stíluserények vagy hibák?. (2008) ARGUMENTUM 1787-3606 4 144-156
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24892021] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24892021, Kapcsolat: 22609238
 3. Adamik Tamás. A szóképek rendszere az antik retorikában. (2005) Megjelent: A szóképek és a szónoki beszéd pp. 30-42
  Könyvrészlet[22609237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609237, Kapcsolat: 22609237
Bolonyai Gábor. Arisztotelész: Poétika és más költészettani írások: [teljes, gondozott szöveg]. (1997) ISBN:9639023159, 1122617
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1122617]
 1. Füzi Izabella. Néző és közönség - Mozitörténeti vázlat. (2018) APERTÚRA 1787-7245 13 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3408725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3408725, Kapcsolat: 28753976
 2. Földváry Kinga. Élet és/vagy halál? Megváltozott befejezések Shakespeare-adaptációkban. (2017) Megjelent: Élet és halál Shakespeare életművében pp. 159-172
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3254223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3254223, Kapcsolat: 28789014
 3. Benda Mihály. A töredék mint irodalmi műfaj?. (2017) Megjelent: Műfaj és komparatisztika pp. 102-112
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30339151] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30339151, Kapcsolat: 28759763
 4. Papp Ágnes. Katarzis és karnevál: A biblioterápiás hatásmechanizmus két lehetséges elméleti modellje. (2016) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X LXII 2 181-191
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26875546] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26875546, Kapcsolat: 28589309
 5. Kállay Géza. Ruttkay Kálmán és Az angol irodalom magyar története. (2015) Megjelent: Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal pp. 289-299
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24792493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24792493, Kapcsolat: 28759820
 6. Simon Attila. Média- és kommunikációtörténeti kutatások a két világháború közötti magyar ókortudományban. (2015) Megjelent: Identitások és médiák 2 pp. 306-325
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2987594] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2987594, Kapcsolat: 28759782
 7. Jeney Éva. Irodalmi és történelmi sziget, kolostor és várkastély: Kuncz Aladár: Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. (2015) Megjelent: Térérzékelések-térértelmezések pp. 235-245
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2972562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2972562, Kapcsolat: 28759827
 8. Papp Adrien. Fikció és valóság Pálóczi Horváth Lajos műveiben. (2015) Megjelent: Határhelyzetek VIII. pp. 77-92
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3009618] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3009618, Kapcsolat: 28589308
 9. Dobos István. Az olvasás esemény. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27488523] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27488523, Kapcsolat: 28759824
 10. D Tóth Judit. "Együtt lehessünk végre mindig boldogok!": Az euripidészi melodráma kérdéséhez. (2014) Megjelent: "Szirt a habok közt" pp. 46-58
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3012218] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3012218, Kapcsolat: 27800890
 11. Fehér Erzsébet. „…a másképp elmondhatatlan…”: Nemes Nagy Ágnes: Vadkan. (2014) Megjelent: Stílusról, nyelvről – sokszínűen: Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára pp. 103-114
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26961805] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26961805, Kapcsolat: 27800853
 12. Sziklai László. Történelem és történet. Adalék a holokauszt-regény elméletéhez. (2012) NÉPSZABADSÁG 0133-1752 9.14 6-6
  Folyóiratcikk[22609080] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609080, Kapcsolat: 22609080
 13. Dávidházi Péter. "Harmadnap": Arany János és a feltámadás költészete. (2011) HOLMI 0865-2864 23 6 708-728
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1615214] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1615214, Kapcsolat: 22609037
 14. Fórizs Gergely. Eis to kreisson!: A művészi idealizáció jelmondatának értelmezései Kazinczy körében. (2011) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 2011 4 451-474
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1823129] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1823129, Kapcsolat: 23370034
 15. Krupp József. Poétika. (2010) Megjelent: Retorikai lexikon pp. 949-950
  Könyvrészlet[22608970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608970, Kapcsolat: 22608970
 16. Békési Sándor. Ergon. A keresztyén esztétika teológiája. (2010) ISBN:9789639713284
  Könyv[22608765] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608765, Kapcsolat: 22608765
 17. Pintér Borbála. A romantika és modernitás kettőssége Kemény Zsigmond „társadalmi” regényeiben. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 91 2 251-265
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2087673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2087673, Kapcsolat: 22663016
 18. Szabó Erzsébet. A lehetséges világok elméletea narratológiában. (2010) Megjelent: Új elméletek a narratológiában pp. 97-164
  Könyvrészlet[22608972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608972, Kapcsolat: 22608972
 19. Szabó Judit. Tragédia(elméletek) etikai koncepciói. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1984067] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1984067, Kapcsolat: 22617990
 20. Simon Attila. Recepció és médium: Marót Károly irodalomszemléletéről. (2009) Megjelent: Dionysos színrevitele pp. 243-266
  Könyvrészlet[22609288] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609288, Kapcsolat: 22609288
 21. Mayer Péter. A líra születése: A korai görög iamboszköltészet. (2009) ISBN:9789630586528
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1075140] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1075140, Kapcsolat: 22608834
 22. Simon Attila. Arisztotelész Poétikájának gyakorlati filozófiai vonatkozásai. (2008) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 7 3 20-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2231042] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2231042, Kapcsolat: 23524711
 23. Mogyoródi Emese. Szabadság és erkölcsiség a homéroszi világban. (2007) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 6 1-2 p. 3
  Folyóiratcikk[22583350] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22583350, Kapcsolat: 22615385
 24. Demeter Szilárd. „...ki majdnem józan...”. (2007) VÁRAD 1583-0616 6 1 1-2
  Folyóiratcikk[22617787] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22617787, Kapcsolat: 22617787
 25. Végh Dániel. Calderón patikája.: A derridai metaforaelmélet színrevitele Calderón Saját becsületének orvosa című színdarabjában?. (2007) Megjelent: Határok a spanyol nyelvű irodalmakban pp. 49-58
  Könyvrészlet[22617766] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22617766, Kapcsolat: 22617766
 26. Mayer Péter. Aristoteles über das Wort ’iambeion’ und über die Anfänge des Iambos: (Poet. 1448b,30–32 – eine Pseudo-Etymologie?). (2007) WIENER HUMANISTISCHE BLATTER 0083-9965 49 19-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1075165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1075165, Kapcsolat: 22608966
 27. Adamik Tamás. József Attila: Medáliák című ciklusának szerkezete: elhangzott a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2005. március 4-én. (2006) ISBN:9789633618639
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[2877920] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2877920, Kapcsolat: 22608963
 28. Bakcsi Botond. Az interpretatív klasszika-filológia lehetőségei.. (2006) KORUNK-KOLOZSVÁR 17 3 142-145
  Folyóiratcikk[21319502] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21319502, Kapcsolat: 22608699
 29. Vince Máté. Ha az álom kapuja kitárul. (2005) Megjelent: A rejtélyes Aeneis pp. 89-117
  Könyvrészlet[22608859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608859, Kapcsolat: 22608859
 30. Horváth Andor. A szent liget: Tanulmányok a görög tragédiáról. (2005) ISBN:9738341582
  Könyv[22608931] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608931, Kapcsolat: 22608931
 31. Szívós M. A személyes és a hallgatólagos tudás elmélete: Előzmények, keletkezéstörténet és új távlatok. (2005) ISBN:9631956962
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[209272] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 209272, Kapcsolat: 22610983
 32. Mayer Péter. Aristotelés az iambeion és az iambosköltészet eredetéről: (Poet. 1448b,30–32 – egy áletimológia?). (2005) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 49 229-234
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1075154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1075154, Kapcsolat: 22608796
 33. Szőnyi György Endre. Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk 20. századi elméletei [Pictura & Scriptura. 20th-century Theories of Tradition-based Cultural Representations]. (2004) ISBN:9789634826705; 9634826709
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2386740] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2386740, Kapcsolat: 22682307
 34. Bálint Albin. Nézővé avatni: A Prológus alakjának értelmezéslehetőségei. (2004)
  Egyéb[22608678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608678, Kapcsolat: 22608678
 35. Sebestyén Rita. Hét kapu vára: Aiszkhülosz Heten Thébai ellen című darabjának térkezelése. (2004) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 3 4 13-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24983029] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24983029, Kapcsolat: 22617495
 36. Mayer Péter. Archilolochos és az iambos műfaja. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22609240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609240, Kapcsolat: 22609240
 37. Kállay Géza. A nyelv határai. (2004) ISBN:9639363278
  Könyv[22608835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608835, Kapcsolat: 22608835
 38. Hajdu Péter. Az arisztotelészi örökség és az egységesség kritériuma Bajza József regényelméletében. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 23 2-3 152-181
  Folyóiratcikk[22608758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608758, Kapcsolat: 22608758
 39. Szemes Péter. A tragikus hatás elmélete. (2003) PANNON TÜKÖR 1219-6886 8 4 47-53
  Folyóiratcikk[22663608] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22663608, Kapcsolat: 22663608
 40. Horváth Kornélia. A szó mint metafora. (2003) VILÁGOSSÁG 0505-5849 11-12 143-149
  Folyóiratcikk[22608788] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608788, Kapcsolat: 22608788
 41. Onder Csaba. A klasszika virágai: anthología – praetexta – narratíva. (2003) ISBN:9634726852
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2786216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2786216, Kapcsolat: 28589314
 42. Bíró Béla. A füst árnyéka. (2003) ISBN:9738079993
  Könyv[23370035] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23370035, Kapcsolat: 23370035
 43. Simon Attila. Oidipusz tragédiája. (2002) Megjelent: Az örök feladat. Antik Tanulmányok pp. 135-156
  Könyvrészlet[22608738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608738, Kapcsolat: 22608738
 44. Simon Attila. Dünamisz és katharszisz. (2002) Megjelent: Az örök feladat. Antik Tanulmányok pp. 9-51
  Könyvrészlet[22608725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608725, Kapcsolat: 22608725
 45. Bolyki János. A János-evangélium és a görög tragédia. (2002) ISBN:9633009170
  Könyv[22608743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608743, Kapcsolat: 22608743
 46. Prágai Tamás. Aenigma és aposztrofé: Kettős kompozíciós elv Balassi Bálint maga kezével írt könyvében. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 83 2 174-187
  Folyóiratcikk[22610977] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22610977, Kapcsolat: 22610977
 47. Simon Attila. A csodálkozás és a csodálatos. (2002) Megjelent: Az örök feladat. Antik Tanulmányok pp. 52-75
  Könyvrészlet[22608727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608727, Kapcsolat: 22608727
 48. Pintér Tibor. Descartes etikája és affektuselmélete. (2001) LAOKOÓN: MŰVÉSZETFILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 1 1 14-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31325337] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31325337, Kapcsolat: 22608702
 49. Ungvári-Zrínyi Imre. A vita etikájáról. (2001) KELLÉK 1453-7400 18-20 229-248
  Folyóiratcikk[22608745] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608745, Kapcsolat: 22608745
 50. Kiséry András. Szerző és fikció. (2000) VULGO 1585-0234 2 2-4 288-294
  Folyóiratcikk[22608692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608692, Kapcsolat: 22608692
 51. Kondor Tamás. Katarzisértelmezések a 19. századi magyar tragikumelméletekben. (2000) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 38 40-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23527990] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23527990, Kapcsolat: 22609517
 52. Simon Attila. Das thaumaston in der Tragödie. (2000) ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 0418-453X 36 11-24
  Folyóiratcikk[22608690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608690, Kapcsolat: 22608690
 53. Hajdu Péter. Az arisztotelészi Poétika aktualitása a jellem fogalmának tükrében. (2000) IRODALOMTUDOMÁNY 1419-6379 1-2 5-10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23530861] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23530861, Kapcsolat: 23530861
 54. Hajdu Péter. Arisztotelész Poétikája, az őstekintély. (2000) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 27 5-19
  Folyóiratcikk[22608695] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608695, Kapcsolat: 22608695
 55. Simon Attila. A befogadó a Poétikában: Az esztétikai tapasztalat arisztotelészi értelmezéséhez. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 397-425
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1362115] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1362115, Kapcsolat: 22608688
 56. Orbán Gyöngyi. Ígéret kertje: A dialógusa poétikája felé. (1999) ISBN:9739267629
  Könyv[22681571] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22681571, Kapcsolat: 22681571
 57. Simon Attila. Dynamis und Katharsis - der Rezipient in der Poetik des Aristoteles. (1999) Megjelent: Epoche - Text - Modalität: Diskurs der Moderne in der ungarischen Literaturwissenschaft pp. 115-136
  Könyvrészlet[22608686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608686, Kapcsolat: 22608686
 58. Hajdu Péter. Az új magyar Poétika. (1999) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 11 211-215
  Folyóiratcikk[22608681] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22608681, Kapcsolat: 22608681
 59. Adamik Tamás. Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig: stílus, kritika, értelmezés. (1998) ISBN:9639162272
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2877912] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2877912, Kapcsolat: 22608669
Bolonyai Gábor. Lyric genres in Aristotle’s Poetics. (1998) ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0044-5975 1588-2543 38 1 27-39, 2077395
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2077395]
 1. Andrea Rotstein. The Idea of Iambos. (2010) ISBN:9780199286270
  Könyv[22609241] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609241, Kapcsolat: 22609241
 2. Pauline Anaïs. The many-headed muse: Tradition and innovation in fourth-century B.C. Greek lyric poetry. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22609242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609242, Kapcsolat: 22609242
 3. Claas Lattmann. Die Dichtungsklassifikation des Aristoteles. (2005) PHILOLOGUS 0031-7985 2196-7008 149 28-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25373733] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25373733, Kapcsolat: 25373733
 4. Hajdu Péter. On the Authority of Aristotle's Poetics. (2000) NEOHELICON 0324-4652 1588-2810 27 2 49-68
  Folyóiratcikk[22609243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609243, Kapcsolat: 22609243
 5. Malcolm Heath. Aristotle Poetics: a bibliography. Part 2: works published from 1996 (and other supplements to Schrier). (1996)
  Egyéb[22609244] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22609244, Kapcsolat: 22609244
Baumgarten Alexander Gottlieb. Esztétika. (1999) ISBN:9639165298, 2079540
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2079540]
 1. Fekete Norbert. Hatalmaskodás és szerzői névhasználat a klasszikus századforduló kritikáiban. (2019) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 1219-5448 1219-543X 23 2 83-93
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30670190] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30670190, Kapcsolat: 28589285
 2. Balogh Piroska. HORATIUS-SZÖVEGEK A 18–19. SZÁZADI MAGYAR ESZTÉTIKAI IRODALOMBAN. (2017) Megjelent: Római költők a 18-19. századi magyar irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius pp. 184-200
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3316107] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3316107, Kapcsolat: 28759753
 3. Seregi Tamás. A művészeti és az esztétikai szféra különválása a 19. században. (2016) CIRKA MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2498-7069 1 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3030912] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3030912, Kapcsolat: 27742305
 4. Kántás Balázs. Az elhallgatás poétikája: Kísérlet Paul Celan lírapoétikájának körvonalazására, a költő életművének hét paradigmatikus darabjának kronológiai sorrendben történő elemzésén keresztül. (2015) HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 10 online-online
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2951726] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2951726, Kapcsolat: 28759830
 5. Richard Shusterman. Szómaesztétika és az élet művészete: Válogatás Richard Shusterman írásaiból. (2014) ISBN:9789633151815
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2732016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2732016, Kapcsolat: 27742297
 6. Gizella Horvath. EXTENDED AESTHETIC EXPERIENCE IN CONTEMPORARY ART. (2014) PRAGMATISM TODAY 1338-2799 5 2 72-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24772213] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24772213, Kapcsolat: 24772213
 7. Fórizs Gergely. Szerdahely György Alajos Aestheticájának alapelvei. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 94 2 187-206
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2391025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2391025, Kapcsolat: 23524629
 8. Kovács Katalin. „Vanitatum vanitas”: A festészet és az érzékek. (2011) Megjelent: Corollarium pp. 1-4
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23524631] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23524631, Kapcsolat: 23524631
 9. Weiss János. A modernség archeológiája. Radnóti Sándor: Jöjj és láss! A modern művészetfogalom keletkezése. Winckelmann és a következmények. (2011) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 54 10 1067-1074
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23121090] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23121090, Kapcsolat: 22617472
 10. Bodrogi Ferenc. „egyedül Aristának kívánok tekintetni” – Kazinczy Ferenc és a csiszoltság. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22617446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22617446, Kapcsolat: 22617446
 11. Balogh Piroska. Egy lábjegyzet tanulságai. Burke esztétika- és társadalomelméletének hatása Szerdahely György Alajos aesthetica- és Schedius Lajos philokália-koncepciójára. (2009) LAOKOÓN: MŰVÉSZETFILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 6 -
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2069185] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2069185, Kapcsolat: 22617445
 12. Debreczeni Attila. Az aesthetica fogalma és a Magyar Museum programja. (2009) LAOKOÓN: MŰVÉSZETFILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 6
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[238525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 238525, Kapcsolat: 27742299
 13. Loboczky János. Mi az esztétika?. (2001) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 2 3 94-97
  Folyóiratcikk[22617481] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22617481, Kapcsolat: 22617481
 14. Pintér Tibor. Descartes etikája és affektuselmélete. (2001) LAOKOÓN: MŰVÉSZETFILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 1 1 14-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31325337] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31325337, Kapcsolat: 22617444
 15. Angyalosi Gergely. Többet ész nélkül. (1999) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 43 35 12-12
  Folyóiratcikk[22617487] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22617487, Kapcsolat: 22617487
Bolonyai Gábor. Rétorikai kutatások az elmúlt negyedszázadban. (1999) Megjelent: Bevezetés az ókortudományba II pp. 147-222, 2077487
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2077487]
 1. Ritoók Zsigmond. Görög irodalom. (2008) Megjelent: Világirodalom pp. 23-120
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[22608630] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22608630, Kapcsolat: 22608128
 2. Könczöl Miklós. Határok és területek. (2007) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 51 1 185-192
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1618544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1618544, Kapcsolat: 22607635
West Martin L.. Szövegkritika és szövegkiadás. (1999) ISBN:9639132497, 1469722
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1469722]
 1. Labádi Gergely. Az olvasó gép: Berzsenyi Dániel versei távolról. (2018) Megjelent: Az ismeretlen klasszikus pp. 181-202
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27700399] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27700399, Kapcsolat: 28759750
 2. Labádi Gergely. Az olvasó gép: Berzsenyi Dániel versei távolról. (2018)
  Kutatási adat/Tudományos[3413996] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3413996, Kapcsolat: 27781004
Bolonyai Gábor. A Classification of Kinds of Speech in Aphthonius' Commentaries. (2000) ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0044-5975 1588-2543 40 25-33, 2077391
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2077391]
 1. Julián Solana. Una edición parcial desconocida de los Progymnasmata de Aftonio en el primer libro impreso en Córdoba. (2006) Megjelent: Las raíces clásicas de Andalucía: actas del IV Congreso Andaluz de Estudios Clásicos pp. 691-697
  Könyvrészlet[22611016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22611016, Kapcsolat: 22611016
 2. Gianfranco Morra. Parole interiore. (2006) Megjelent: Enciclopedia filosofica pp. 8337-8338
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[23525989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23525989, Kapcsolat: 23525989
 3. Kristoffel Demoen. Classicizing elements in John Geometres’ Letters about his garden. (2004) Megjelent: 11th Congress of FIEC (Fédération Internationale des Associations d’Études Classiques) pp. 429-441
  Egyéb konferenciaközlemény[22610166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22610166, Kapcsolat: 22610166
Bolonyai Gábor. Antik szónoki gyakorlatok. (2000) ISBN:9639132985, 2077409
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2077409]
 1. Bajnok Dániel. Magánélet az agorán: Aischinés vádbeszéde Timarchos ellen. (2018) ISBN:9789634467977
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3332828] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3332828, Kapcsolat: 27170008
 2. Zsupán Edina. A wolfenbütteli corvinacsoport. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3166818] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3166818, Kapcsolat: 28762845
 3. Adamikné Jászó Anna. Jókai és a retorika. (2016) ISBN:9789638144454
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3271981] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3271981, Kapcsolat: 27800855
 4. Aczél Petra. Évezredes újszerűség: A retorika jelentősége a tanárképzésben és az oktatásban: kiindulások és alapelvek. (2015) Megjelent: A tanárképzés jövőjéről pp. 21-36
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2966213] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2966213, Kapcsolat: 28589912
 5. Mikonya GYörgy. Az európai egyetemek történet. (2014) ISBN:9789632845074
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24617832] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24617832, Kapcsolat: 27800861
 6. Bajnok Dániel. Aischinés vádbeszédeTimarchos ellen. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24780039] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24780039, Kapcsolat: 24780021
2020-08-09 23:15