Fülöp M et al. Development of Competitive Behavior in Relation to High Ability And Home Environment. (1995) Megjelent: Significance of parents' and grandparents' roles pp. 157-166, 1083516
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1083516]
 1. Koski L et al. Kilapilu kouludiskurssissa. (1995) KASVATUS 4 340-349
  Folyóiratcikk[21722731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21722731, Kapcsolat: 20252966
Gordon Győri. A képességekről és az erőfeszítésről vallott elképzelések szerepe a japán oktatásban. (1998) Megjelent: Új tehetségek és kutatási eredmények a neveléstudományban pp. 238-250, 2114979
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2114979]
 1. Szivák Judit. A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. (2002) ISBN:9631629228
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2086040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2086040, Kapcsolat: 23733422
 2. Fülöp Márta. A versengés szerepe. (2001) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 11 3-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733419] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733419, Kapcsolat: 23733419
 3. Lénárd S et al. A pedagógusok neveléssel kapcsolatos nézetrendszere. (1999) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 9 9 40-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733425] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733425, Kapcsolat: 23733425
Gordon Győri János. Mitől hatékony még a japán oktatás: A hivatalos oktatási rendszer tanítási óráin kívüli képzés és oktatás Japánban. (1998) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 98 4 273-317, 2549723
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2549723]
 1. Lázár Edit. Követhető-e a kelet-ázsiai oktatási modell?. (2018) GRADUS 2064-8014 5 2 233-242
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30807554] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30807554, Kapcsolat: 28309824
 2. Gabóda Eszter. A japán oktatás és értékrend az óvodától a munkavállalásig. (2016) Megjelent: Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében pp. 158-162
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26651408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26651408, Kapcsolat: 26651408
 3. Darvas Horváth Katalin et al. Óvodai hátránycsökkentés, eredményes iskolakezdés. (2015) ISBN:9789639795600
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[25251689] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 25251689, Kapcsolat: 26675220
 4. Olaru Iulia. Az árnyékoktatás vizsgálata az észak-erdélyi és székelyföldi középiskolások körében. (2015) ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA 1583-6347 13 2 85-106
  Folyóiratcikk/Tudományos[26646303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26646303, Kapcsolat: 26646303
 5. Varga Eszter. Az árnyékoktatási részvétel és a felsőoktatási eredményesség. (2015) Megjelent: Ki eredményes a felsőoktatásban? pp. 144-151
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25582396] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25582396, Kapcsolat: 28309787
 6. Páskuné Kiss. Tanórán kívüli iskolai és iskolán kívüli programok a tehetséggondozásban. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2570702] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2570702, Kapcsolat: 28309766
 7. Páskuné Kiss. A tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférés pszichológiai tényezői a nemzetközi és a hazai szakirodalomban: Kutatási előzmények. (2013)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[3118305] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3118305, Kapcsolat: 26646367
 8. Bíró Zsolt et al. A tanórán kívüli foglalkozások szerepe és az önkibontakozással összefüggő intrapszichés jellemzők az Arany János Kollégiumi Szakiskolai programban tanulók körében. (2013)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[3118315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3118315, Kapcsolat: 26646368
 9. Tóth Gábor. A gyógypedagógiai ellátás Japánban: : Az első kérdés szegregáció vagy integráció. (2007) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 3 167 p. 181
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733404] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733404, Kapcsolat: 23733404
 10. Páskuné Kiss. A másodoktatás szerepe a képességek fejlesztésében – különös tekintettel a tehetséggondozásra. (2002) Megjelent: Tehetségkutatás pp. 219-322
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1685804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1685804, Kapcsolat: 28309767
 11. Pásku Judit et al. Az extrakurrikuláris oktatás nem specifikus hatásai. (2000) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 100 1 59-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1358324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1358324, Kapcsolat: 28309821
 12. Hrubos Ildikó. A japán felsőoktatási modell. (1999) ISBN:963404347X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1178835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1178835, Kapcsolat: 23733407
Gordon Győri János. A közvetlen gondolkodásikészség-fejlesztés pedagógiája az elmúlt évtizedek nemzetközi pedagógiai gyakorlatában.. (1999) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 9 9 16-35, 2419040
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2419040]
 1. Gulyás Enikő. Fejlesztő (e‐)biblioterápiás foglalkozások videónaplóinak tartalomelemzése. (2017) Megjelent: Új kutatások a neveléstudományokban 2016 pp. 54-74
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3426669] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3426669, Kapcsolat: 28309635
 2. Pásztor Attila. Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3157934] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3157934, Kapcsolat: 26590172
 3. Szombathelyiné Nyitrai Ágnes. A kompetenciák fejlődése, a fejlődés nyomon követésére és segítésére alkalmas módszerek az óvodában. (2012) Megjelent: Hét aranyalma pp. 137-158
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2834136] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2834136, Kapcsolat: 28313551
 4. Mező Ferenc. Az IPOO-minimum kreatív tanulásfejlesztő program hatásvizsgálata. (2011) Megjelent: A kreativitás többszempontú vizsgálata pp. 111-134
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2286993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2286993, Kapcsolat: 26794267
 5. Feuerstein Reuven et al. A közvetített szolilokvia – a nyelv és a kommunikáció mediációja belső beszéden keresztül. [Mediated Soliloquy – Mediation of Language and Communication Through Inner Speech]. (2010) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 110 2 97-118
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2988253] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2988253, Kapcsolat: 28340803
 6. Papp-Szigeti R. 49.Papp-Szigeti, R. (2009). Content-based criterion-oriented skills improvemenet in grade 5. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23733373] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733373, Kapcsolat: 23733373
 7. Kőpatakiné Mészáros. Az egyéni tanulási útvonalak kiépítése. (2006) Megjelent: 3 I Akadémia : Innovatív környezet, inkluzív társadalom, integratív iskola pp. 115-128
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[24168735] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24168735, Kapcsolat: 24168735
 8. Csapó Benő. A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. (2003) ISBN:9630580136
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1158566] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1158566, Kapcsolat: 28339588
 9. Démuth Ágnes. Tanulási nehézségek - iskolatípusok. (2002) MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 1219-0608 42 2 70-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1836792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1836792, Kapcsolat: 28313552
 10. Csapó Benő. Az iskolai tudás. (2002) ISBN:9633892465
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1153099] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1153099, Kapcsolat: 28313581
 11. Csapó Benő. A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. (2001) Megjelent: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001: A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye pp. 270-293
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23733376] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733376, Kapcsolat: 23733376
 12. Nagy Lászlóné. A gondolkodási képességek fejlesztésének lehetséges útjai. (2000) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 2 4 75-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733381] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23733381, Kapcsolat: 23733381
Gordon Győri. Az irodalomtanítás elmélete és gyakorlata az Amerikai Egyesült Államokban I: Az iskolarendszer, valamint a irodalom- és anyanyelvtanítás alapvonásai. (2001) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 51 11 74-82, 2549623
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2549623]
 1. Mihály Ildikó. Helyzetjelentés a teljes körű pedagógiai mérések nemzetközi gyakorlatáról. (2002) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 521 114-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733501] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733501, Kapcsolat: 23733501
Gordon Győri. Az irodalomtanítás elmélete és gyakorlata az Amerikai Egyesült Államokban II: Az irodalomtanítás általános vonásai az amerikai középiskolákban. (2001) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 51 12 65-74, 2549625
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2549625]
 1. Ledneczká Gyöngyi et al. A tananyagtartalmak és a tantervek strukturális változásai a szlovákiai magyar alapiskolákban. (2019) KATEDRA: A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK ÉS SZŰLŐK LAPJA (DUNAJSKA STREDA) 1335-6445 26 6 9-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30811038] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30811038, Kapcsolat: 28313472
Gordon Győri. A gondolkodás tanításának és tanulásának kérdései: J. H. M. Hamers, J. E. H. Van Luit & B. Csapó: Teaching and learning thinking skills. (2001) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 11 2 93-100, 2549678
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2549678]
 1. Jaskóné Gácsi Mária. A gyakorlati képzés szemléleti hátterének és kereteinek meghatározása: a pedagógus-idea. (2015) SÁROSPATAKI PEDAGÓGIAI FÜZETEK 0230-0435 különszám 11-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2902793] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2902793, Kapcsolat: 26644395
 2. Nanszákné Cserfalvi. A természettudományok szerepe a kisiskolások gondolkodásra nevelésében. (2010) TANÍTÓ 0496-8387 48 5 6-7
  Folyóiratcikk/Tudományos[26793877] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26793877, Kapcsolat: 26793877
 3. Nanszákné Cserfalvi. A természettudományok szerepe a gondolkodásra nevelésben kisiskoláskorban. (2010) MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 1219-0608 50 4 139-140
  Folyóiratcikk/Tudományos[26793174] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26793174, Kapcsolat: 26793174
 4. G Gődény Andrea et al. A nyelvhasználat fejlesztése komplex anyanyelv-pedagógiai módszerekkel a melléknevek gyakorlása közben. (2008) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 1 3-4 p. -
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2771070] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2771070, Kapcsolat: 26794257
 5. Bognár J. Teaching for understanding in Hungarian physical education classes: observation of PE teachers and viewpoints of students. (2004) Megjelent: 2004 Pre-Olympic Congress: Proceedings: Volume I: Lectures-orals p. 500
  Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[26651377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26651377, Kapcsolat: 26651377
 6. Csapó Benő. A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. (2001) Megjelent: .), Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001: A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye pp. 270-293
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23733353] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23733353, Kapcsolat: 23733353
Gordon Győri János. Tehetséges gyerekek gondolkodási készségének fejlesztése. (2001) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 11 1 46-55, 2549696
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2549696]
 1. Csíkos Cs. Metakogníció - A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. (2007) ISBN:9789631642278
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1324421] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1324421, Kapcsolat: 26651617
 2. Antal Erzsébet. Improving analogical reasoning in Biology teaching. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26649406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26649406, Kapcsolat: 26649406
 3. Antal Erzsébet. Improving analogical reasoning and achievement in biology. (2003) Megjelent: 10th European Conference for Research on Learning and Instruction pp. 615-615
  Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23733360] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733360, Kapcsolat: 23733360
 4. Csapó Benő. A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. (2001) Megjelent: .), Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001: A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye pp. 270-293
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23733370] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733370, Kapcsolat: 23733370
Gordon Győri. Az irodalomtanítás elmélete és gyakorlata az Amerikai Egyesült Államokban III: Tankönyvi programok, taneszközök, mérés és értékelés. (2002) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 52 1 97-113, 2549629
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2549629]
 1. Jakab György. A történelemtanár dilemmái. (2006) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 10 3-20.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733263] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733263, Kapcsolat: 23733263
 2. Mihály Ildikó. Helyzetjelentés a teljes körű pedagógiai mérések nemzetközi gyakorlatáról.. (2002) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 1 114 p. 120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733267] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733267, Kapcsolat: 23733267
 3. Kerber Zoltán. A magyar nyelv és irodalom tantárgy helyzete az ezredforulón. (2002) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 52 10 45-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3186853] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3186853, Kapcsolat: 23733266
Gordon Győri. A gondolkodási készségek fejlesztésének pedagógiája Szingapúrban. (2002) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 102 2 203-229, 3041132
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3041132]
 1. Pásztor Attila. Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3157934] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3157934, Kapcsolat: 26590187
 2. Törteli Telek. A folyamatorientált tehetséggazdagítás módszerei. (2011) Megjelent: A tehetséges tanulókkal való munka módszertana : Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara V. nemzetközi tudományos... pp. 148-161
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26646344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26646344, Kapcsolat: 26646344
Gordon Győri. A tanárképzés és tanártovábbképzés japán modellje. (2002) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 102 4 491-515, 2420975
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2420975]
 1. Gál Gyöngyi. A Magyarországra áttelepedett erdélyi pedagógusok szakmai és társadalmi integrációja. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23732249] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23732249, Kapcsolat: 24168779
 2. Somogyvári Lajos. Képzés és továbbképzés az 1960-as évek pedagógiai tárgyú képein. (2013) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 11 1-4 63-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2468476] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2468476, Kapcsolat: 26794247
 3. Réthy Endréné. Befogadás,méltányosság, az inkluzív pedagógia rendszere. (2013) ISBN:9789639687356
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2399901] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2399901, Kapcsolat: 26585795
 4. Hunya Márta et al. A gyakornokok támogatása: Szakirodalmi összefoglaló. (2013)
  Könyv[26675229] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26675229, Kapcsolat: 26675229
 5. Mrázik Julianna. A tanárok hangja: Pedagógustevékenységek megítélése az oktatás egyes szereplői körében. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1341086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1341086, Kapcsolat: 23733239
 6. Halász Gábor. Tanulás, tanuláskutatás és oktatáspolitika. (2009) PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 0133-2570 7 2-3 7-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2603311] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2603311, Kapcsolat: 23348670
Gordon Győri. Tehetséges gyerekek gondolkodásikészség-fejlesztése. (2002), 2549613
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2549613]
 1. Törteli Telek. A folyamatorientált tehetséggazdagítás módszerei. (2011) Megjelent: A tehetséges tanulókkal való munka módszertana : Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara V. nemzetközi tudományos... pp. 148-161
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26646346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26646346, Kapcsolat: 28313545
 2. Gyarmathy Éva. A tehetség háttere és gondozásának gyakorlata. (2007)
  Könyv[20564188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20564188, Kapcsolat: 23733249
 3. Golnhofer Erzsébet. A tudás új szemlélete.. (2003) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 6-7 183-188
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1208671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1208671, Kapcsolat: 28313546
Gordon Győri. Az oktatás harmadik átfogó reformja Japánban. (2003) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 53 12 77-91, 2549574
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2549574]
 1. Réthy Endréné. Befogadás,méltányosság, az inkluzív pedagógia rendszere. (2013) ISBN:9789639687356
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2399901] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2399901, Kapcsolat: 26585801
 2. Tóth Gábor. A gyógypedagógiai ellátás Japánban: Az első kérdés szegregáció vagy integráció. (2007) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 3 167-181
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23733238, Kapcsolat: 23733238
Gordon Győri. Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében. (2003) ISBN:9639312681, 2114257
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2114257]
 1. Fenyő D.. A tantervi szabályozás dilemmái és lehetőségei az irodalomtanításban. (2018) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 28 7 13-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30807026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30807026, Kapcsolat: 28308978
 2. Tóth Ágota. A POPULÁRIS REGISZTER TANÍTÁSA/TANÍTHATÓSÁGA AZ IRODALOMÓRÁN. (2017) TANULMÁNYOK (NOVI SAD) 0354-9690 2 1 117-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26773288] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26773288, Kapcsolat: 28160076
 3. Vitányi Borbála. Anyanyelvi nevelés a XXI. századi szakiskolai tankönyvekben Magyarországon. (2017) Megjelent: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései pp. 305-327
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27189803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27189803, Kapcsolat: 28313481
 4. Vitányi Borbála. Hagyomány és modernitás a magyar nyelv és irodalom tantárgyi integrációjában, különös tekintettel a szakiskolákra. (2015) Megjelent: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás pp. 160-166
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26794256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26794256, Kapcsolat: 26794256
 5. Sipos Lajos. Két megjegyzés a következő irodalomtanítási szabályok készítőinek a tantervről és a tanárképzésről. (2013) Megjelent: Mi az oka, hogy Magyarországon az irodalomtanítás mestersége lábra nem tud kapni pp. 35-41
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23733244] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23733244, Kapcsolat: 23733244
 6. Kubinger-Pillmann Judit. Irodalomtanítás kihívások előtt. (2013) Megjelent: A pedagógia útjain : köszöntőkötet a 60 éves Zsolnai Józsefné Mátyási Mária tiszteletére pp. 47-61
  Könyvrészlet/Tudományos[26794262] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26794262, Kapcsolat: 26794262
 7. Gombár Zsófia. British Literature in Portuguese Literary Education during the Estado Novo.. (2013) ANGLO-SAXÓNICA 0873-0628 3 5 139-154
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23733243, Kapcsolat: 23733243
 8. Kubinger-Pillmann Judit. Az előzetes tudás szerepe az irodalomtanításban: A középiskolás diákok előzetes tudásának szerepe a posztmodern lírai művek tanításában. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24168806] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24168806, Kapcsolat: 24168809
 9. Kucserka Zsófia. Az irodalomtanári mesterség gyakorlata és módszertana. (2011) ISBN:9789636423957
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1732554] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1732554, Kapcsolat: 26644139
 10. Medve A. Anyanyelv, irodalom, idegen nyelv : a területek integrált oktatása. (2010) Megjelent: VIII. Nemzetközi Tudományos Tantárgy-pedagógiai Konferencia pp. 272-279
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26794259] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26794259, Kapcsolat: 26794259
 11. Horváth Judit. A magyar és a finn anyanyelvi érettségi összehasonlítása. (2010) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 3 1
  Folyóiratcikk/Tudományos[26794255] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26794255, Kapcsolat: 26794255
 12. Pethőné Nagy. Módszertani kézikönyv: Az irodalomkönyv 9-12., és az Irodalomkönyv a szakközépiskolák számára 9-12. című tankönyvcsaládhoz. (2005)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Oktatási[23733245] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23733245, Kapcsolat: 23733245
 13. Arató László. Kitől és mitől kell megvédeni az irodalomtörténetet?. (2003) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 32 11 25-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23452653] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23452653, Kapcsolat: 23733246
 14. Fűzfa Balázs. Irodalomtanítás ma és holnap?. (2003) ESŐ - IRODALMI FOLYÓIRAT 1419-7987 6 3 76-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1960370] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1960370, Kapcsolat: 28160074
Gordon Győri. Irodalomtanítás: Közös kérdések, különböző válaszok. (2003) Megjelent: Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében pp. 5-18, 2114942
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2114942]
 1. Törteli Telek. Kreatív-produktív gyakorlatok az irodalomtanításban. (2013) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 43 4 112-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26670629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26670629, Kapcsolat: 26670629
 2. Filinger Margit. Drámapedagógia a jobb értés lehetőségeinek bővítésében : Irodalmi szövegek a nyelvtanításban. (2011) Megjelent: Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében: módszertani tanulmányok pp. 275-283
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26794268] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26794268, Kapcsolat: 26794268
 3. Medve Anna et al. Az alapkutatástól az alapképzésig. (2010) Megjelent: Az óvodapedagógiától az andragógiáig pp. 94-103
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2246352] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2246352, Kapcsolat: 26793144
Gordon Győri. Iskolarendszer és irodalomtanítás az Amerikai Egyesült Államokban. (2003) Megjelent: Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében pp. 29-70, 2114945
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2114945]
 1. Sipos Lajos. Címszavak és kommentárok az irodalomtanítás múltjáról, jelenéről, jövőjéről. (2012) Megjelent: Az irodalomtanítás innovációja : a Németh László Szakkollégium által a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskolában é... pp. 15-22
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2230223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2230223, Kapcsolat: 26790846
 2. Fuszek Csilla. Programmes of the Boston Center for Technological Literacy. (2011) Megjelent: International horizons of talent support I pp. 207-227
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23733241] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733241, Kapcsolat: 23733241
 3. Bodrogi Ferenc. Az irodalom, a kreativitás és a „nem-hermeneutikai. (2011) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 11-12 98-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733512] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733512, Kapcsolat: 23733510
Gordon Győri. Iskolarendszer és irodalomtanítás Japánban. (2003) Megjelent: Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében pp. 123-146, 2114951
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2114951]
 1. Bodrogi Ferenc. Az irodalom, a kreativitás és a „nem-hermeneutikai. (2011) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 11-12 98-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733512] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23733512, Kapcsolat: 23733512
Gordon Győri. Littera docere necesse est. (2003) Megjelent: Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében pp. 225-235, 2549582
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2549582]
 1. Tóth Ágota. A POPULÁRIS REGISZTER TANÍTÁSA/TANÍTHATÓSÁGA AZ IRODALOMÓRÁN. (2017) TANULMÁNYOK (NOVI SAD) 0354-9690 2 1 117-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26773288] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26773288, Kapcsolat: 26773288
 2. Csobánka Zsuzsa. A szerelem kísérő tünetei: Intertextualitás és szexualitás a kortárs versekben magyarórán.. (2010) TANÍ-TANI: PEDAGÓGIAI PERIODIKA 1417-3638 2010/2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Oktatási[2349345] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2349345, Kapcsolat: 28089641
 3. Gombár Zsófia. Az 1978-as reformtanterv szerepe a magyar irodalomtanítás történetében.. (2009) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 2009 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24168742] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24168742, Kapcsolat: 24168742
 4. Fűzfa Balázs. Irodalomtanítás ma és holnap.. (2003) Eső 6 3 76-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23733247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23733247, Kapcsolat: 23733240
Gordon Győri. Irodalomtanítás és tanárképzés: Egy összehasonlító irodalomtanítás-vizsgálat pedagógusképzési konzekvenciái. (2004) PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 0133-2570 2 2 1-16, 2727713
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2727713]
 1. Magyarné Fazekas. Vizsgálatok 15-16 éves tanulók olvasási és médiahasználati szokásairól. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24403498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24403498, Kapcsolat: 24171537
 2. M Fazekas. A netgeneráció és az iskolai kötelező (házi) olvasmányok. (2013) KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 1589-519X 2064-4027 11 1-4 49-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26773283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26773283, Kapcsolat: 26773281
Gordon Győri János. A kulturális összehasonlító pedagógia alapjai, eredményei, valamint jelentősége a mai magyar pedagógiában. (2004) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 14 2 66-75, 2549567
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2549567]
 1. Nguyen Luu L.A.. A nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai. (2019) ISBN:9789634891642
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30857184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30857184, Kapcsolat: 28382080
 2. Tóth-Pjeczka Katalin et al. The factors of teacher collaboration impacting on local level. (2018) Megjelent: A Borsszem Jankótól Bolognáig pp. 141-161
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30773142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30773142, Kapcsolat: 28309372
 3. Kéri Katalin. Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon: nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással. (2018) ISBN:9789634670377
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30437545] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30437545, Kapcsolat: 28313570
 4. Tóth Viktória et al. Észtország a PISA legeredményesebb oktatási rendszerei között: Okfeltárás és reflexiók észt források tükrében. (2016) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 116 3 315-337
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3195075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3195075, Kapcsolat: 26736494
 5. Nagy-Czirok Lászlóné. Egy finnországi szakmai látogatás apropóján: Tapasztalatok, ötletek és bizonytalanságok. (2016) ÚJ KÖZNEVELÉS 2064-0625 72 9 40-44
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Oktatási[3154372] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3154372, Kapcsolat: 28160034
 6. Ambrus Attiláné Dr.. Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon: (nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással). (2015)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[26515140] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26515140, Kapcsolat: 26515134
 7. Fejes József Balázs. A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2161940] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2161940, Kapcsolat: 28160069
 8. Óhidy Andrea. Der erziehungswissenschaftliche Lifelong Learning-Diskurs: Rezeption der europäischen Reformdiskussion in Deutschland und Ungarn. (2011) ISBN:9783531181134
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2761278] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2761278, Kapcsolat: 28160037
 9. Buda András. IKT az iskolában. (2010) Megjelent: Nemzetnevelés - felnőttnevelés - közművelődés pp. 311-319
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2197453] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2197453, Kapcsolat: 26791385
 10. Józsa Krisztián et al. A szociális környezet szerepe a tanulási motiváció alakulásában: a család, az iskola és a kultúra hatása. (2010) Megjelent: A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai pp. 134-162
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1424222] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1424222, Kapcsolat: 23733233
 11. Óhidy Andrea. Lebenslanges Lernen und die europäische Bildungspolitik: Adaptation des Lifelong Learning-Konzepts der Europäischen Union. (2009) ISBN:9783531169743
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2361099] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2361099, Kapcsolat: 24059239
 12. Fejes József Balázs et al. Az iskolai eredményesség és a tanulási motiváció kulturális jellemzői: roma és többségi tanulók összehasonlítása.. (2007) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 17 6-7 83-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1116318] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1116318, Kapcsolat: 26646305
 13. Torgyik Judit et al. Multikulturális nevelés. (2006) ISBN:9639704059
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1206363] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1206363, Kapcsolat: 23733236
 14. Kéri Katalin. Egyetemes neveléstörténet és történeti, neveléstudományi komparatisztika.. (2006) Megjelent: Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez pp. 13-44
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23733234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23733234, Kapcsolat: 23733234
Gordon Győri János. A magyartanítás mestersége: Mestertanárok a magyartanításról: Beszélgetés tíz kiemelkedő jelentőségű magyartanárral. (2004), 2114254
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2114254]
 1. Fizel Natasa. A magyar polgári iskolai tanárképzés története (1868-1947): Esély az együttműködésre - Professzionalizáció és intézményesülés. (2018) ISBN:9789636938857
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3411833] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3411833, Kapcsolat: 28313578
 2. Tölgyessy Zsuzsanna. A drámapedagógia elmélete és gyakorlata [PPKE BTK]. (2018) ISBN:9789633083246
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Oktatási[3320772] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3320772, Kapcsolat: 28309874
 3. Kubinger-Pillmann Judit. Irodalomtanítás kihívások előtt. (2013) Megjelent: A pedagógia útjain : köszöntőkötet a 60 éves Zsolnai Józsefné Mátyási Mária tiszteletére pp. 47-61
  Könyvrészlet/Tudományos[26794263] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26794263, Kapcsolat: 26794263
2020-11-24 13:37