Bárdossy Ildikó et al. Projektek az oktatásban (Bevezető tanulmány): Projektek az oktatásban. Válogatás a Projektek az oktatásban c. speciálkollégium hallgatóinak munkáiból.. (1994), 1186321
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1186321]
 1. Szemere Gyula. Anyanyelv-pedagógiai Kutatócsoport: Magyar Nyelvtudományi Társaság.
  Egyéb[21392959] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21392959, Kapcsolat: 21392563
 2. Pusztai Katalin. A szövegértés – szövegalkotás mint a kompetenciafejlesztés eszköze: HEFOP- 3.1.4./05/1 – 2005 – 10 – 0025/1.0, 2008.. (2008)
  Egyéb[21393789] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21393789, Kapcsolat: 21392566
 3. Pethőné Nagy. Módszertani kézikönyv: Befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-12. évfolyamában. (2005)
  Könyv[20545633] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20545633, Kapcsolat: 21392553
Gocsál Ákos. A multikulturális oktatás szociológiai okai. (1995) Megjelent: Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában pp. 119-134, 30427903
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30427903]
 1. Arató Mátyás. Multikulturális, identitásformáló tartalmi elemek a romani és beás nyelvtankönyvek szövegeiben. (2015) ROMOLÓGIA: ROMOLÓGIAI FOLYÓIRAT 2064-1257 3 9 92-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30397841] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30397841, Kapcsolat: 27853040
 2. Torgyik Judit. Multikulturális nevelés, interkulturális tartalmak. (2008) Megjelent: Multikulturális tartalmak a pedagógiában pp. 9-24
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2868036] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2868036, Kapcsolat: 27853047
 3. Torgyik Judit. Multikulturális társadalom, multikulturális nevelés. (2004) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 54 4-5 4-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2212006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2212006, Kapcsolat: 27853042
 4. Bóra Ferenc. Humán értékek a cigányság hátrányainak leküzdésére. (1998) MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 1219-0608 38 4 147-150
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31274866] [Munkapéldány]
  Független, Idéző: 31274866, Kapcsolat: 28946361
Gocsál Ákos. Életkorbecslés a beszélő hangja alapján. (1998) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 98 6 122-134, 1406470
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1406470]
 1. Bóna Judit. Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. (2020) ISBN:9789634546047
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31616863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31616863, Kapcsolat: 29472974
 2. Puzder Zsófia et al. Az alapfrekvencia változása udvarláskor. (2020) Megjelent: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben pp. 16-21
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31339243] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31339243, Kapcsolat: 29042198
 3. Huszár Anna. A karakterábrázolás alapfrekvencia-jellemzői. (2019) Megjelent: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019 pp. 61-73
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31028980] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31028980, Kapcsolat: 28751049
 4. Beke András. Kriminalisztikai alapú beszélői profilalkotás. (2018) Megjelent: XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2018 pp. 231-244
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3315503] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3315503, Kapcsolat: 28276212
 5. Beke Andras. Forensic speaker profiling in a Hungarian speech corpus. (2018) Megjelent: 2018. 9th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications pp. 000379-000384
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30489184] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30489184, Kapcsolat: 29010745
 6. Tóth Andrea. A spontán beszéd a nem és az életkor függvényében gyermek- és fiatal felnőttkorban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27233859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27233859, Kapcsolat: 28940952
 7. Bóna Judit. Női beszéd - férfi beszéd: A fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. (2016) ISBN:9789630597302
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3144745] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3144745, Kapcsolat: 29105577
 8. Krepsz Valéria. Fonetikai hasonlóságok és különbözőségek a beszédtípusokban. (2016) Megjelent: Fonetikai olvasókönyv pp. 175-188
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[26508865] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26508865, Kapcsolat: 26508865
 9. Markó Alexandra et al. Beszél(get)ünk a számítógéppel?: A beszéd mesterséges előállítása, számítógépes beszéd- és beszélőfelismerés. (2016) Megjelent: Fonetikai olvasókönyv pp. 217-232
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3120008] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3120008, Kapcsolat: 26508866
 10. Krepsz Valéria et al. A hangzásidő és a megakadásjelenségek hatása az életkorbecslésre. (2016) Megjelent: Generációk nyelve pp. 49-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3108621] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3108621, Kapcsolat: 27000353
 11. Németh Mátyás. Milyen tulajdonságokra következtethetünk a beszédből?. (2015) Megjelent: Fonetikai olvasókönyv pp. 99-108
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25434180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25434180, Kapcsolat: 25434180
 12. Németh Mátyás et al. Hogyan ítélik meg különböző életkorú hallgatók a beszélő személyiségét?. (2015) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 15 1-2 127-147
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3043173] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3043173, Kapcsolat: 25450381
 13. Barra Mária. A BESZÉDJELLEMZŐK ÉS A TESTBESZÉD-JELLEMZŐK ÖSSZEFÜGGÉSEI A KÖZVETLEN EMBERI KOMMUNIKÁCIÓBAN. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25627849] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25627849, Kapcsolat: 25627848
 14. Tóth Andrea. Gyermekek nemének és életkorának meghatározása beszédük alapján. (2014) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2014 98-111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26801950] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26801950, Kapcsolat: 26801950
 15. Tatár Zoltán. A megakadásjelenségek vizsgálati lehetőségei a beszélőprofil-készítésben. (2014) Megjelent: Nyelv – Társadalom – Kultúra pp. 807-812
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[3126212] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3126212, Kapcsolat: 29010734
 16. Tatár Zoltán. Beszélőprofil-alkotás lehetőségei a kriminalisztikai fonetikában. (2013) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 XIII 1-2 121-130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3126211] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3126211, Kapcsolat: 25434158
 17. Németh Mátyás. A tanári beszéd és személyiség. (2013) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 6 1 1-1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23455246] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23455246, Kapcsolat: 23455246
 18. Bóna Judit. A spontán beszéd sajátosságai az időskorban. (2013) ISBN:9789633121993
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2752630] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2752630, Kapcsolat: 24954266
 19. Tatár Zoltán. A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban. (2013) Megjelent: AlkNyelvDok 7 pp. 185-193
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23577677] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23577677, Kapcsolat: 25522824
 20. Tatár Zoltán. A spontán beszéd egyes jellemzői különböző felnőtt korcsoportokban. (2013) Megjelent: VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: AlkNyelvDok7 pp. 185-193
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3126190] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3126190, Kapcsolat: 27784546
 21. Kalmár Andrea. A magyar hanghasználati karakter. (2013) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 14 2 106-109
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26260530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26260530, Kapcsolat: 25152242
 22. Beke András. Az alapfrekvencia-eloszlás modellezése a beszélőfelismeréshez. (2008) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 VIII 1-2 121-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25603344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25603344, Kapcsolat: 25603344
 23. Markó Alexandra et al. Gégeeltávolításon átesett betegek beszédének hallgatói megítélése. (2007) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 VII 1-2 39-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26140567] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26140567, Kapcsolat: 26140567
 24. Bőhm Tamás. Beszélőfelismerés - neurológiai háttér és pszichológiai modellek. (2007) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 62 4 541-563
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25603346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25603346, Kapcsolat: 25603346
 25. Bók Szilvia. Mért és észlelt nazalitás a magyar beszédben. (2005) HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 1237-0223 17 57-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25434170] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25434170, Kapcsolat: 25434170
 26. Bók SZ. Szonoritás, nazalitás, rezonancia?. (2004) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 4 1 13-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10308143] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10308143, Kapcsolat: 23455736
 27. Huszár Ágnes. Szakmai és szociális kompetencia – kulturált beszéd. (2003) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 2003 10 101-109
  Folyóiratcikk[21676920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21676920, Kapcsolat: 21676920
 28. Gósy M. A testalkat és az életkor becslése a beszéd alapján. (2001) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 125 4 478-487
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194723] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 194723, Kapcsolat: 21676834
Gocsál Ákos. Egyéni különbségek az artikulációs tempó percepciójában. (1999) Megjelent: Beszédkutatás '99 pp. 19-29, 1406468
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1406468]
 1. Kovács Dorottya. La velocidad de articulación en la enseñanza de ELE. (2020) ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE 1416-7263 25 87-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31788498] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31788498, Kapcsolat: 29747695
 2. Bóna Judit. Temporális sajátosságok a beszédben. (2016) Megjelent: Fonetikai olvasókönyv pp. 159-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3120003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3120003, Kapcsolat: 26508867
 3. Trošelj Davor. A beszéd temporális sajátosságai a magyar és a horvát beszédben. (2016) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 24 151-164
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25596869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25596869, Kapcsolat: 25596869
 4. Magyar Anikó. A gyors beszéd. (2010)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[25627128] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25627128, Kapcsolat: 25627120
 5. Rákli Veronika. A hírolvasás temporális sajátosságai. (2009) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 IX 1--2 97-111
  Folyóiratcikk/Tudományos[21306150] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21306150, Kapcsolat: 25475154
 6. Tóth Andrea. A forrásnyelvi beszédtempó és a célnyelvi önkorrekció közötti összefüggés kimutatása a szinkrontolmácsolt szövegek elemzése alapján. (2009) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 IV. 1 107-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23609139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23609139, Kapcsolat: 23609139
 7. Tóth Andrea. A forrásnyelvi beszédszünetek kihasználtsága a szinkrontolmácsolásban szerzett gyakorlat függvényében. (2009) FORDÍTÁSTUDOMÁNY 1419-7480 11 1 22-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23455269] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23455269, Kapcsolat: 23455269
 8. Bóna Judit. A beszédtempó pedagógiai vonatkozásai. (2008) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 1 1 2-2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23455265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23455265, Kapcsolat: 23455265
 9. Bóna Judit. A felgyorsult beszéd produkciós és percepciós sajátosságai. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1118750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1118750, Kapcsolat: 29007786
 10. Bóna Judit. A beszédtempó hatása a szövegértésre. (2007) Megjelent: Nyelvelmélet – nyelvhasználat pp. 32-48
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25627868] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25627868, Kapcsolat: 25627868
 11. Bóna Judit. A beszédtempó hatása a beszédmegértésre. (2007) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 167 2 198-200
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1118667] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1118667, Kapcsolat: 23455257
 12. Bóna Judit. A beszédtempó sajátosságai. (2006) Megjelent: II. Egri Kiejtési Konferencia pp. 79-87
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25628025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25628025, Kapcsolat: 25628025
 13. Bóna Judit. A hadaró és a gyors beszéd temporális sajátosságai. (2005) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 129 235-241
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22465306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22465306, Kapcsolat: 23455251
 14. Elekfi L et al. Az értelmes beszéd hangzása. (2003) ISBN:9639225096
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[195075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195075, Kapcsolat: 23457694
Gocsál Ákos. Prospects of civic education in teaching and teacher training: the experience of Hungary. (1999) Megjelent: Young Citizens in Europe : Proceedings of The First Conference of The Childrens's Identity And Citizenship in Europe Thematic N... pp. 101-106, 3065354
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3065354]
 1. Judite Taborda da. DO CONCEITO DE CIDADANIA ÀS PRÁTICAS ESCOLARES DE FORMAÇÃO CÍVICA. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25627851] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25627851, Kapcsolat: 25627851
 2. Thiedke Mike. Grundschulkinder und Regionalräume: Vom Wissen über die Region zu Wissen für Europa. (2005) ISBN:3781514021
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31789015] [Munkapéldány]
  Független, Idéző: 31789015, Kapcsolat: 29747686
 3. Davies Ian et al. Implementing Citizenship Education: Issues from Higher Education in Europe. (2002) CITIZENSHIP SOCIAL AND ECONOMICS EDUCATION 1478-8047 2047-1734 5 1 52-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25627853] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25627853, Kapcsolat: 25627853
 4. Ross Alistair. Citizenship Education and Curriculum Theory. (2002) Megjelent: Citizenship Education and the Curriculum pp. 45-62
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26628585] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26628585, Kapcsolat: 26628585
 5. Ross Alistair. A társadalomismeret oktatásának európai és nemzeti céljai. (2001) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 101 2 239-259
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31305376] [Munkapéldány]
  Független, Idéző: 31305376, Kapcsolat: 28984633
Gocsál Ákos. A beszéd időviszonyai különböző életkorú személyeknél. (2000) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2000 8 39-50, 1406467
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1406467]
 1. Bóna Judit. Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. (2020) ISBN:9789634546047
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31616863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31616863, Kapcsolat: 29472975
 2. Mária Laczkó. Temporal characteristics of teenagers’ spontaneous speech and topic based narratives produced during school lessons. (2019) Megjelent: Proceedings of DiSS 2019 pp. 63-66
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30942157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30942157, Kapcsolat: 28354766
 3. Krepsz Valéria. Akusztikai-fonetikai jellemzők a spontán beszéd elsajátításában. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30741617] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30741617, Kapcsolat: 29747711
 4. Laczkó Mária. The Temporal Characteristics of Teenagers in Spontaneous and Rhetorical Speeches. (2018) THE JOURNAL OF LINGUISTICS AND LITERATURE 3 1 29-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30583249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30583249, Kapcsolat: 28372755
 5. Tóth Andrea. A spontán beszéd a nem és az életkor függvényében gyermek- és fiatal felnőttkorban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27233859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27233859, Kapcsolat: 28940953
 6. Kohári Anna. Időzítési mintázatok a magyar beszédben. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26807626] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26807626, Kapcsolat: 26807572
 7. Erdős Klaudia. A szupraszegmentumok újabb funkciói: szakmai és kommunikatív kompetencia a spontán beszédben. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3249203] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3249203, Kapcsolat: 28940937
 8. Bóna Judit. Női beszéd - férfi beszéd: A fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. (2016) ISBN:9789630597302
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3144745] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3144745, Kapcsolat: 29105580
 9. Bóna Judit. A ZÖNGÉTLEN EXPLOZÍVÁK ZÖNGEKEZDÉSI IDEJE KÜLÖNBÖZŐ ÉLETKORÚ FELNŐTTEK BESZÉDÉBEN. (2016) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2016 5-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25593648] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25593648, Kapcsolat: 28002672
 10. Gósy Mária. Az életkor hatása a feldolgozási és a tervezési folyamatokra mondatismétléskor. (2016) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 24 21-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3061063] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3061063, Kapcsolat: 25596997
 11. Krepsz Valéria et al. A hangzásidő és a megakadásjelenségek hatása az életkorbecslésre. (2016) Megjelent: Generációk nyelve pp. 49-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3108621] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3108621, Kapcsolat: 27000352
 12. Bóna Judit. Különböző beszédtípusok temporális sajátosságai az életkor és a nem függvényében. (2015) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 139 2 201-213
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2951100] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2951100, Kapcsolat: 25465598
 13. Bóna Judit. Ismétlések mint megakadások fiatalok, idősödők és idősek beszédében. (2015) Megjelent: Diszharmóniás jelenségek a beszédben pp. 149-169
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2963105] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2963105, Kapcsolat: 26536805
 14. Markó Alexandra. A spontán beszéd prozódiai szerkezete. Időzítés és beszéddallam. (2015) ISBN:9789630596657
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2987072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2987072, Kapcsolat: 29105584
 15. Vakula Tímea et al. Megakadásjelenségek 90 évesek spontán beszédében. (2014) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 XIV 1-2 67-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2867200] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2867200, Kapcsolat: 25475128
 16. Fülöp Erzsébet Mária. Az időskorúak nyelvhasználatát és idegennyelv-tanulását befolyásoló tényezők. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24311670] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 24311670, Kapcsolat: 25627308
 17. Neuberger Tilda. A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban. (2014) ISBN:9789633122044
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2805698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2805698, Kapcsolat: 26801945
 18. Markó Alexandra. Temporális viszonyok a spontán beszédben. (2013) Megjelent: XV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem pp. 28-28
  Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[26628629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26628629, Kapcsolat: 26628629
 19. Horváth Viktória. Temporális szerveződés kilencéves gyermekek spontán beszédében. (2013) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2013 144-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23144338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23144338, Kapcsolat: 24954258
 20. Bóna Judit et al. Temporális sajátosságok 90 évesek spontán beszédében. (2013) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 XIII 1-2 59-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25475136] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25475136, Kapcsolat: 25475136
 21. Neuberger T. Életkor-specifikus sajátosságok a spontán beszéd fejlődésében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2504572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2504572, Kapcsolat: 28002663
 22. Váradi Viola et al. Az artikulációs tempó variabilitása felolvasásban. (2013) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2013 26-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26801933] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26801933, Kapcsolat: 26801933
 23. Neuberger Tilda. A spontán beszéd temporális sajátosságai 6–14 év közötti gyermekeknél. (2013) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 6 2 1-1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23455187] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23455187, Kapcsolat: 23455187
 24. Bóna Judit. A spontán beszéd sajátosságai az időskorban. (2013) ISBN:9789633121993
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2752630] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2752630, Kapcsolat: 24954269
 25. Deme Andrea. Óvodások magánhangzóinak akusztikai jellemzői. (2012) Megjelent: Beszédtudomány pp. 77-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1997975] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1997975, Kapcsolat: 23455146
 26. Mészáros Katalin Edit. Megakadásjelenségek és a néma szünetek – kategóriák összefüggései. (2012) ELSŐ SZÁZAD 1419-5127 2063-5737 11 2 121-145
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25596431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25596431, Kapcsolat: 25596431
 27. Deme Andrea. Magánhangzónyújtások gyermekek spontán beszédében. (2012) Megjelent: VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia pp. 24-39
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2169194] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2169194, Kapcsolat: 23455198
 28. Laczkó Mária. Hogyan érzékeljük a stílust?. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 4 439-456
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23455190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23455190, Kapcsolat: 23455190
 29. Bóna Judit. A spontán beszéd sajátosságai idősödő, idős és matuzsálemi korban. (2012) Megjelent: Beszédtudomány pp. 100-115
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1929765] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1929765, Kapcsolat: 23455137
 30. Tömöri Barbara. Megismerni vagy megváltoztatni?: A középiskolások anyanyelvhasználatáról. (2011)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[25627167] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25627167, Kapcsolat: 25627167
 31. Bóna Judit. A beszédpercepció és a beszédprodukció összefüggései fiatal, idősödő és idős korban. (2011) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 39 3-4 221-232
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1707004] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1707004, Kapcsolat: 23470739
 32. Olaszy Gábor. A beszéd szupraszegmentális szerkezete. (2010) Megjelent: A magyar beszéd pp. 171-205
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2697118] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2697118, Kapcsolat: 26801944
 33. Laczkó Mária. Középiskolai tanulók spontán beszédének temporális jellegzetességei. (2009) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 133 4 447-467
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2029485] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2029485, Kapcsolat: 29067611
 34. Rákli Veronika. A hírolvasás temporális sajátosságai. (2009) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 IX 1--2 97-111
  Folyóiratcikk/Tudományos[21306150] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21306150, Kapcsolat: 25475146
 35. Bata Sarolta et al. A beszédpartner életkorának hatása a beszéd szupraszegmentális jellegzetességeire. (2009) Megjelent: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban pp. 74-83
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2027145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2027145, Kapcsolat: 24954259
 36. Markó Alexandra. Szakaszvégi dallamrealizációk a spontán beszédben. (2008) NYELVTUDOMÁNY - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS SECTIO LINGUISTICA 1786-7428 44-45 3-4 129-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25356503] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25356503, Kapcsolat: 24954256
 37. Laczkó Mária. Beszédészlelési működések a helyesírási hibák hátterében. (2008) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 19 2 4-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2029444] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2029444, Kapcsolat: 23473215
 38. Hoffmann Ildikó. Nyelv, beszéd és demencia: a beszéd időviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban. (2007) ISBN:9789630585644
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1113744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1113744, Kapcsolat: 25465615
 39. Bóna Judit. A felgyorsult beszéd produkciós és percepciós sajátosságai. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1118750] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1118750, Kapcsolat: 29007888
 40. Olaszy G. Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben. (2006) ISBN:9630584379; 9789630584371
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[195934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195934, Kapcsolat: 25627103
 41. Markó Alexandra. A spontán beszéd - monologikus és dialogikus szövegek. (2006) Megjelent: II. Egri Kiejtési Konferencia pp. 66-78
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25628016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25628016, Kapcsolat: 25628016
 42. Markó Alexandra. A temporális szerkezet jellegzetességei eltérő kommunikációs helyzetekben. (2005) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2005 63-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1116555] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116555, Kapcsolat: 23455274
 43. Vallent Brigitta. A spontán beszéd ötven éve és ma.. (2005) BESZÉDKUTATÁS 1218-8727 2005 99-111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22576184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22576184, Kapcsolat: 28002618
 44. Markó Alexandra. A spontán beszéd néhány szupraszegmentális jellegzetessége: Monologikus és dialogikus szövegek összevetése, valamint a hümmögés vizsgálata. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1116513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1116513, Kapcsolat: 25627140
 45. Menyhárt Krisztina. The temporal organisation of speech in monolingual and bilingual children.. (2002) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 49 3-4 347-362
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1854683] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1854683, Kapcsolat: 23455182
 46. Gósy M. A testalkat és az életkor becslése a beszéd alapján. (2001) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 125 4 478-487
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[194723] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 194723, Kapcsolat: 23455183
2021-01-21 01:56