I Süli-Zakar. Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion. (2001) Megjelent: Carpathian Euroregion: Prospects and Challenges II. Role of the Carpathian Euroregion in Confronting Its Minority Agenda pp. 47-76, 1075071
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1075071]
 1. Bujdosó Zoltán et al. TOURISM DEVELOPMENT AND CROSS-BORDER COOPERATION IN THE HUNGARIAN-ROMANIAN BORDER REGION. (2015) GEOJOURNAL OF TOURISM AND GEOSITES 2065-0817 2065-1198 IX 2 142-152
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24934057] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24934057, Kapcsolat: 24934057
 2. Dobák Imre. Az uniós külső határok által kettéosztott Kárpátok Eurorégió biztonságföldrajzi elemzése. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2092888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2092888, Kapcsolat: 22965000
 3. Sikos T. A kelet-közép-európai határ-menti térségek kutatásának válogatott bibliográfiája. (2009)
  Könyv[22964902] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964902, Kapcsolat: 22964902
 4. Ivakhiv AJ. Stoking the Heart of (a Certain) Europe: Crafting Hybrid Identities in Ukrainian-European Borderlands. (2006) Spaces of Identity 1496-6778 6 1 11-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24745256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24745256, Kapcsolat: 24745256
 5. Kozma T. Felsőfokú képzés és regionális rendszerváltozás. (2005) Megjelent: Régió és oktatás európai dimenzióban pp. 23-30
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1141874] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1141874, Kapcsolat: 20228168
 6. Adrian Ivakhiv. Stoking the Heart of (a Certain) Europe:Crafting Hybrid Identities in the Ukraine-EU Borderlands. (2004)
  Egyéb[20524188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20524188, Kapcsolat: 20524188
 7. Comité des. L'Europe des régions et des villes. Stratégies et perspectives pour l'élargissement de l'Union européenne (Partie II concernant la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Roumanie, la Slovaquie et la Turquie. (2003)
  Könyv[22964998] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964998, Kapcsolat: 22964998
 8. Kozma Tamás. Kisebbségi oktatás Közép-Európában. (2003)
  Egyéb[20523982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20523982, Kapcsolat: 20523982
 9. Slawomir Rebisz. THE MAIN BARRIERS FOR CROSS-BORDER CO-OPERATION WITHIN THE CARPATHIAN EUROREGION IN THE OPINION OF ITS INHABITANTS. (2002)
  Egyéb[20523992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20523992, Kapcsolat: 20523992
Patkós Csaba. A közvetlen elérhetőség szerepe Jász-Nagykun-Szolnok megye regionális folyamataiban. (2001) Megjelent: 10 éves a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke pp. 261-270, 2171760
Könyvrészlet/Tudományos[2171760]
 1. Pálóczi Gábor. A közhasználatú közlekedés időterének vizsgálata Debrecen vonzáskörzetében térinformatikai és empirikus módszerek felhasználásával. (2014) Megjelent: Tavaszi Szél 2014 / Spring Wind 2014 VII. kötet: agrártudomány, fizikatudomány, földtudomány, műszaki pp. 253-260
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25888555] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25888555, Kapcsolat: 25888555
 2. Pálóczi Gábor. A kapcsolatháló-elemzés alkalmazása a közösségi közlekedés vizsgálatában Hajdú-Bihar megye példáján. (2011) Megjelent: „Falvaink sorsa” és „A városnövekedés szakaszai”. Tisztelgés a 80 éves Enyedi György akadémikus előtt pp. 118-123
  Egyéb konferenciaközlemény[22964779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964779, Kapcsolat: 22964779
 3. Bujdosó Zoltán. A megyehatár hatása a városok vonzáskörzetére Hajdú-Bihar megye példáján. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2392060] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2392060, Kapcsolat: 22964784
 4. Koncz Gábor. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határmenti területeinek elérhetőségi viszonyai és fejlesztési lehetőségei. (2003) Megjelent: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában pp. 193-203
  Egyéb konferenciaközlemény[22964787] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964787, Kapcsolat: 22964787
Patkós Csaba. To What Extent is the Completion of the Single Market and EMU Likely to Enhance or Reduce Regional Inequalities in the EU?. (2001) Megjelent: Carpathian Euroregion : borders in the region- cross-border co-operation pp. 145-159, 2171767
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2171767]
 1. Bujdosó Zoltán. Potential tourism development priorities of the Ukrainien-Hungarian border region. (2010) Megjelent: Cross-border partnership with special regard to the Hungarian-Romanian-Ukrainien tripartite border pp. 205-211
  Egyéb konferenciaközlemény[22844886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22844886, Kapcsolat: 22844886
Patkós Csaba. Regionális identitás vizsgálata Szolnok városában. (2002) ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁG GAZDASÁG KULTÚRA TUDOMÁNY: TÁRSADALOMPOLITIKAI FOLYÓIRAT 1585-0544 7 3-4 50-55, 2213738
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2213738]
 1. Bujdosó Zoltán et al. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE URBANISATION IN NORTHERN HUNGARY IN THE 21st CENTURY. (2016) FOLIA GEOGRAPHICA 1336-6157 2454-1001 58 2 35-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3178794] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3178794, Kapcsolat: 26843660
 2. Bujdosó Zoltán. Sozioökonomische Aspekte der Urbanisation in Nord-Ungarn im XXI.Jahrhundert. (2015) KRITISCHE ZEITEN: ZEITSCHRIFT FUR HUMANWISSENSCHAFTEN 2219-3162 6 1-2 11-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3020288] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3020288, Kapcsolat: 25430407
 3. Bujdosó Zoltán. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG XXI. SZÁZADI VÁROSODÁSÁNAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ASPEKTUSAI. (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2064-3004 2 3 31-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2747411] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2747411, Kapcsolat: 24233193
Baros Zoltán et al. Social Aspects of the Wind Energy Utilisation in Hungary. (2003) Megjelent: Európai Szélenergia Társaság konferencia CD-je, 2171789
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2171789]
 1. Bíró Tibor. Report of Regional Analysis of the Biomass Utilization in Hajdú-Bihar County. (2010)
  Egyéb[22964849] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964849, Kapcsolat: 22964849
Dávid Lóránt et al. A turizmus hatásai és jelentősége a területfejlesztésben. (2003) Megjelent: A terület- és településfejlesztés alapjai pp. 433-453, 2285839
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2285839]
 1. veres gábor. FOLK CULTURE AS A TOURIST ATTRACTION IN A METROPOLITAN ENVIRONMENT. (2020) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2062-8269 10 1 181-187
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31381766] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31381766, Kapcsolat: 29076068
 2. Csapó János et al. Turizmus: a magyar lakosság turizmussal kapcsolatos beállítódása generációs szemléletű vizsgálattal - országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online (n=1085) megkérdezés, fókuszcsoportos viták eredményei. (2018) ISBN:9789634293187
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[30326305] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30326305, Kapcsolat: 29018802
 3. Martyin Zita. A dynamically developing Hungarian spa town: Mórahalom. (2015) EUROPEAN JOURNAL OF GEOGRAPHY 1792-1341 6 1 37-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2920603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2920603, Kapcsolat: 25855618
 4. Kovács Zoltán. Integrált fürdőfejlesztési stratégia a magyar-szerb határmenti régión átmenő fő közlekedési útvonal térségében elhelyezkedő fürdőhelyek számára. (2014)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[24712055] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24712055, Kapcsolat: 24712055
 5. Martyin Zita. Tourism and local development – the case of Mórahalom. (2013) GEOGRAPHICA TIMISIENSIS 1224-0079 22 2 49-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27463284] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27463284, Kapcsolat: 27463284
 6. Martyin Zita. Development and customer satisfaction at spa of Mórahalom. (2013) Megjelent: Regional Development and Cross-Border Co-operation pp. 38-45
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25856208] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25856208, Kapcsolat: 25856208
 7. Aubert Antal. Turizmus-menedzsment. (2012) ISBN:9789636424336
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1894515] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1894515, Kapcsolat: 23174311
 8. Molnár Csilla et al. Az egészségturizmus alapjai. (2012) ISBN:9789639941625
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2275871] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2275871, Kapcsolat: 25104785
 9. Martyin Zita et al. A turizmus szerepe Mórahalom fejlıdésében. (2012) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2 17 145-158
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24712087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24712087, Kapcsolat: 24712087
 10. Vasvári Mária. The tourism development of the Hungarian National Development Plan. (2011) Megjelent: The role of tourism in the territorial development pp. 389-393
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23288790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23288790, Kapcsolat: 23288790
 11. Kovács Tibor. The EU-conform Hungarian development policy and tourism as a key factor in it. (2011) CENT EUR REG POLIC HUM GEOGR 1 47-52
  Folyóiratcikk[23212724] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23212724, Kapcsolat: 23212724
 12. Horváth Zoltán. A konferenciaturizmus fejlesztése a Balaton régióban. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23174313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23174313, Kapcsolat: 23174313
 13. Magda Róbert. Vidékgazdaságtan II. – A vidékfejlesztés gazdasági folyamatai. (2010)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23112100] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23112100, Kapcsolat: 23112100
 14. Ujvári Krisztina. The Tourism Developments of the Hungarian National Development Plan. (2010) Megjelent: The Role of Tourism in Territorial Development, III. International Conference pp. 385-393
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23110977] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23110977, Kapcsolat: 23110977
 15. Mérai Györgyi. Idegen nyelvű üzleti kommunikáció a turizmusban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23752559] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23752559, Kapcsolat: 23174327
 16. Huszti Zsolt. A közgazdaságtan és a geográfia megjelenése a turizmusoktatásban. (2010)
  Egyéb[23212725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23212725, Kapcsolat: 23212725
 17. Kovács Tibor. Tourism development and human resources – the Hungarian answer. (2009) Megjelent: 4th Aspects and visions of Applied economics and Informatics pp. 1402-1408
  Egyéb konferenciaközlemény[23212728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23212728, Kapcsolat: 23212728
 18. Kovács Tibor. Hazai területi politika, uniós források, turizmusfejlesztés – lehetőségek, vagy eljátszott esélyek?. (2009) PERIODICA OECONOMICA 2060-9078 2060-9086 II 134-141
  Folyóiratcikk[23212726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23212726, Kapcsolat: 23212726
 19. Fehér István et al. A vidéki turizmus fejlesztése. (2008) ISBN:9789639736702
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1165432] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1165432, Kapcsolat: 23212727
 20. Horváth Zoltán. A konferenciaturizmus terület és gazdaságfejlesztési lehetőségei a Balaton Régióban,. (2008) Megjelent: In: IV. Magyar Földrajzi Konferencia Debrecen pp. 595-601
  Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[23112098] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23112098, Kapcsolat: 23112098
 21. Donka Attila. A folyók szerepe a turizmusfejlesztésben. (2008) Megjelent: IV: Magyar Földrajzi Konferencia pp. 181-193
  Egyéb konferenciaközlemény[23212729] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23212729, Kapcsolat: 23212729
 22. Radics Zsolt. Tourist territorial program in the Hungarian-Romanian border. (2007) Megjelent: Neighbours and partners on the two sides of the border pp. 332-344
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23288778] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23288778, Kapcsolat: 23288778
 23. Tóth Géza et al. A vidéki turizmus szerepe az Észak-magyarországi Régióban. (2007) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 2007 2 87-98
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23288781] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23288781, Kapcsolat: 23288781
 24. Doba Szilvia. A turizmus szerepe a zalaegerszegi statisztikai kistérség területfejlesztési stratégiájában. (2007) Megjelent: Budapesti Gazdasági Főiskola Szakmai Füzetek pp. 18-23
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2216549] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2216549, Kapcsolat: 23212730
 25. Ambrus Tünde. A gyógyturizmus tájhasznosítási és területfejlesztési kérdéseinek vizsgálata Székelyföldön. (2007) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 5 1 43-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23112096] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23112096, Kapcsolat: 23112096
 26. Kóródi Márta. A vidéki turizmusfejlesztés összefüggései a magyarországi kistérségekben. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2239744] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2239744, Kapcsolat: 23174384
 27. Walter Virág. A turizmus mint a területfejlesztés eszköze a kaposvári kistérségben. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23343606] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23343606, Kapcsolat: 23174332
Baros Z. A szélenergia hasznosításának társadalmi vonatkozásai Magyarországon. (2004) LÉGKÖR: AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 0133-3666 49 1 14-18, 1403136
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1403136]
 1. Koncz Gábor et al. Megújuló energia projektek közösségfejlesztő szerepe. (2015) ECONOMICA (SZOLNOK) 1585-6216 2560-2322 4 2 158-167
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25855635] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25855635, Kapcsolat: 25855635
 2. Tóth S. Megújuló energiaforrások helyi hasznosításának egy lehetséges modellje: Kömlő község példája. (2013) Megjelent: Fiatalok megújuló energiákkal 2012-13 pp. 44-52
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23122081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23122081, Kapcsolat: 23251709
 3. Bíró-Szigeti Sz. Mikro- és kisvállalkozások marketingfeltételeinek vizsgálata az energiamegtakarítás lakossági piacán. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2664288] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2664288, Kapcsolat: 22964837
 4. Bíró-Szigeti Szilvia. Analysing the marketing conditions of the micro- and small enterprises on the residential energy saving market: Theses of the Doctoral Dissertation. (2011)
  Egyéb[22964840] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964840, Kapcsolat: 22964840
 5. Power Consult. Szélerőművek integrálása a hazai energiarendszerbe. (2007)
  Egyéb[22964836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964836, Kapcsolat: 22964836
 6. Power Consult. Klímapolitika: A szélenergia termelés beillesztése a magyar villamosenergia-rendszerbe. (2007)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[23250575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23250575, Kapcsolat: 23250575
Baros Z. Az erdőkhöz fűződő érzelmi viszonyulás vizsgálata a biomassza energetikai célú hasznosítása kapcsán. (2004) Megjelent: Táj, tér, tervezés, 1403211
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1403211]
 1. Bocsi Márk et al. Hangony község tüzelési célú bioenergia-felhasználása. (2016) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2062-8269 6 2 22-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26843675] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26843675, Kapcsolat: 26843675
Baros Zoltán et al. A humán erőforrások szerepe a megújuló energiaforrások felhasználásában. (2004) Megjelent: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások pp. 71-75, 2171791
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2171791]
 1. Tóth S. Megújuló energiaforrások helyi hasznosításának egy lehetséges modellje: Kömlő község példája. (2013) Megjelent: Fiatalok megújuló energiákkal 2012-13 pp. 44-52
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23122081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23122081, Kapcsolat: 23251714
 2. Kajati György. A természeti erőforrások gazdaságtana. (2011)
  Könyv[22964806] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964806, Kapcsolat: 22964806
 3. Gonda Cecília. Knowledge and Acceptance Research of Use of Vine Branch in Micro Region of Gyöngyös. (2010)
  Egyéb[22964801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964801, Kapcsolat: 22964801
 4. Kajati György. Civil vélemények a villamosenergia-iparról. (2010)
  Egyéb[22964802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964802, Kapcsolat: 22964802
 5. Dávid Lóránt. Biogáz üzemek látogatómenedzsmentje. (2010)
  Egyéb[22964798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964798, Kapcsolat: 22964798
 6. Dávid Lóránt. Biodízel üzemek látogatómenedzsmentje. (2010)
  Egyéb[22964796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964796, Kapcsolat: 22964796
 7. Fodor Gyula. A humánerőforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3415653] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3415653, Kapcsolat: 22964792
 8. Hanusz Árpád. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja humánerőforrásainak állapota, a turisztikai képzés helyzete és a szakember-ellátottság szükségletei. (2009)
  Egyéb[22964804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964804, Kapcsolat: 22964804
 9. Kajati György. A magyar villamosenergia-ipar posztszocialista átalakulása. – doktori (PhD) értekezés. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22964795] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964795, Kapcsolat: 22964795
Dávid Lóránt et al. Tourism and European Identity after Schengen. (2004) Megjelent: Touristic Construction and Consumption of Culture(s) pp. 25-31, 2171781
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2171781]
 1. Mérai Györgyi. Idegen nyelvű üzleti kommunikáció a turizmusban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23752559] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23752559, Kapcsolat: 22844879
 2. Nagy Netta. Touristic Construction and Consumption of Culture. (A kultúra turisztikai célú formálása és fogyasztása.). (2005) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 116 1 77-81
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30392244] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30392244, Kapcsolat: 28457710
Patkós Csaba. Az Észak-alföldi régió intézményesülése, különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok megye szerepére. (2004), 2171802
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2171802]
 1. Dávid Lóránt et al. Tisza-tó. (2011) Megjelent: Magyarország turisztikai régiói
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2440181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2440181, Kapcsolat: 22964740
 2. Dávid Lóránt et al. A Tisza-tavi Turisztikai Régió. (2011) Megjelent: A Kárpát-Pannon térség turizmusföldrajza pp. 194-218
  Könyvrészlet[22964727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964727, Kapcsolat: 22964727
 3. Demeter Gábor et al. Kompországok – ahol a part szakad…: Szemelvények Köztes-Európa integrációs törekvéseiből (1990-2008). (2010) ISBN:9789638916716; 978963891671
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2278950] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2278950, Kapcsolat: 22964702
 4. Pénzes János. Az Észak-alföldi régió periférikus térségeinek tagoló tényezői a rendszerváltás után, különös tekintettel a területi jövedelemegyenlőtlenségekre. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1466346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1466346, Kapcsolat: 22964690
 5. Dávid Lóránt. Turisztikai erőforrások. (2009)
  Egyéb[22964692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964692, Kapcsolat: 22964692
 6. Michalkó G et al. A Balaton borturizmusának földrajzi vizsgálata. (2006) TURIZMUS BULLETIN 1416-9967 10 Különszám 34-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1125057] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1125057, Kapcsolat: 22964704
 7. Michalkó Gábor et al. A Balaton borturizmusának földrajzi vizsgálata. (2004) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 1-4 128 31-42
  Folyóiratcikk[22964720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964720, Kapcsolat: 22964720
Patkós Csaba. The utilization of decentralised money sources in the North Great Plain Region in the mirror of institutionalisation. (2004) Megjelent: Cross-border Co-operations pp. 173-179, 2172235
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2172235]
 1. Bujdosó Zoltán. A területfejlesztési hazai támogatási forrásainak rendszere. (2010) Megjelent: A terület és településfejlesztés alapjai II. pp. 354-366
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[21234978] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21234978, Kapcsolat: 22844875
Dávid Lóránt. Turizmusfejlesztés – a regionális versenyképesség növelésének egy lehetséges eszköze a Kárpát-medencében. (2005) Megjelent: Kisközségtől az eurorégióig pp. 209-217, 2171807
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2171807]
 1. Radics Zsolt. Az Észak-Alföld Operatív Program turizmusfejlesztés prioritásának néhány jellemzője a forrásfelhasználás szemszögéből (2007-2013). (2015) Megjelent: Facultates sine finibus pp. 179-190
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24995390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24995390, Kapcsolat: 24995390
 2. Radics Zsolt et al. The Spatial Aspects of the Resource Allocation of the Regional Operational Programmes. (2011) Megjelent: New Results of Cross-Border Co-Operation pp. 119-126
  Könyvrészlet[22964592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964592, Kapcsolat: 22964592
 3. Molnár Ernő. The spatial aspects of the allocation of European development resources in Hungary between 2004 and 2010. (2011) Megjelent: International Conference of RSA “ What Future for Cohesion Policy? An Academic and Policy Debate” pp. 1-23
  Egyéb konferenciaközlemény[25855502] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25855502, Kapcsolat: 25855502
 4. Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. (2006)
  Könyv[22964615] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22964615, Kapcsolat: 22964615
Patkós Csaba. A régiók intézményesüléséről. (2005) Megjelent: Regionalizmus és önkormányzatiság című konferencia előadásai és a Debreceni Egyetem oktatóinak a regionalizmus témakörében végz... pp. 208-218, 2171811
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2171811]
 1. Szabó Pál. Régió: „meghatározott területi egység”. (2005) Megjelent: Régiók távolról és közelről pp. 7-61
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1108023] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1108023, Kapcsolat: 22964630
Patkós Csaba. Turizmusfejlesztési lehetőségek az észak-magyarországi régióban. (2005) Megjelent: Tájak - régiók - települések... pp. 122-127, 2171810
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2171810]
 1. Bodnár László. Kárpát-térség nemzeti parkjai. (2015) ISBN:9789638738752
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24520365] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24520365, Kapcsolat: 24520377
Dávid Lóránt. Relationship between Rural Areas, Regional Development and New Vásárhelyi Plan along the River Tisza in Hungary. (2006) Megjelent: Rural Areas in the Modern Development Conditions pp. 103-111, 2172045
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2172045]
 1. Bodnár László. Kárpát-térség nemzeti parkjai. (2015) ISBN:9789638738752
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24520365] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24520365, Kapcsolat: 24520588
 2. Kozma Gábor et al. Communication between Settlements in the Center Part of Hungarian-Romanian Border-Tourism and Renewable Energy. (2011) EUROLIMES 1841-9259 6 12 121-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23099016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23099016, Kapcsolat: 23099016
Patkós Csaba. Egy régió perifériáján. (2006) TISZAVILÁG A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 1786-4550 1 37-44, 2171797
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2171797]
 1. Bujdosó Zoltán et al. New direction of urban development from a Central European perspective. (2016) THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT 2065-3913 2065-3921 11 2 54-63
  Folyóiratcikk[25588012] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25588012, Kapcsolat: 25588012
Patkós Csaba. LEADER+ Initiative in Northern Hungary. (2006) Megjelent: Rural Areas in the Modern Development Conditions pp. 235-253, 2172040
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2172040]
 1. Ruszkai Cs. A LEADER program jelentősége a régiófejlesztésben. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26828008] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26828008, Kapcsolat: 24432502
 2. Tóth S. Megújuló energiaforrások helyi hasznosításának egy lehetséges modellje: Kömlő község példája. (2013) Megjelent: Fiatalok megújuló energiákkal 2012-13 pp. 44-52
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23122081] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23122081, Kapcsolat: 23251719
 3. Bujdosó Zoltán et al. Észak-Magyarország. (2011) Megjelent: Magyarország turisztikai régiói pp. 188-204
  Könyvrészlet[22845145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22845145, Kapcsolat: 22845145
 4. Bujdosó Zoltán et al. Az Észak-Magyarországi Turisztikai Régió. (2011) Megjelent: A Kárpát-Pannon térség turizmusföldrajza pp. 174-193
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2391668] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2391668, Kapcsolat: 22845140
 5. Bujdosó Zoltán et al. ): Tourism as the tool of rural development - An example of case studies in Northern Hungary. (2010) Megjelent: The role of tourism in territorial development pp. 34-40
  Könyvrészlet[22845133] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22845133, Kapcsolat: 22845133
Baros Zoltán. Lake tourism in light of the global climate change. (2007) Megjelent: Handbook of Lakes and Reservoirs pp. 1-18, 2172079
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2172079]
 1. Sulyok Judit. A Balaton régió mint vízparti turisztikai desztináció potenciális márkaértékeinek feltérképezése belföldi vonatkozásban. (2014) TURIZMUS BULLETIN 1416-9967 XV. 2 23-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23711201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23711201, Kapcsolat: 23711195
 2. Rátz T et al. The Influence of Lake Balaton's Tourist Milieu on Visitors' Quality of Life. (2008) TOURISM: AN INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY JOURNAL 1332-7461 1849-1545 56 2 127-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1125120] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1125120, Kapcsolat: 22965106
Patkós Csaba. Az Észak-alföldi régió intézményesülése, különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok megye szerepére. (2008) ISBN:9789639417649, 2172083
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2172083]
 1. Erdei Gábor. A bűnözésföldrajz elméleti és gyakorlati összefüggései. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2906159] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2906159, Kapcsolat: 25855826
 2. Kovács T. Az Európai Unió regionális politikái. (2013) Megjelent: Emberközpontú Társadalomföldrajz pp. 75-91
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23213829] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23213829, Kapcsolat: 23135452
 3. Mátyás Szabolcs. A Debreceni Rendőrkapitányság kriminálgeográfiai elemzése. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2462265] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2462265, Kapcsolat: 22844821
Patkós Csaba. LEADER+ megközelítés az Észak-magyarországi Régióban. (2008) Megjelent: IV. Magyar Földrajzi Konferencia pp. 564-570, 2172087
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2172087]
 1. Bodnár László. Gyöngyöstarján. (2015)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25224177] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25224177, Kapcsolat: 25224177
Baros Zoltán. New Concepts and Results in Analysing the Relations between Lake Tourism and Global Climate Change. (2009) Megjelent: Travel and Tourism in the Age of Climate Change: Robust Findings, Key Uncertainties pp. 22-23, 2172095
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2172095]
 1. Á Németh et al. Climate as a risk factor for tourism. (2009) AGD Landscape and Environment 3 2 113-125
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23624279] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23624279, Kapcsolat: 22965100
Kovács Tibor. Megújuló energiákra épülő térségi partnerség – a RUBIRES projekt tapasztalatai. (2009) Megjelent: Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás pp. 276-281, 2000467
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2000467]
 1. Bocsi Márk et al. Hangony község tüzelésió-célú bioenergia felhasználása. (2016) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2062-8269 6 2 22-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26843677] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26843677, Kapcsolat: 26843677
 2. Károly Tar et al. Realistic Potentials of Wind Energy Utilisation in Hungary. (2013) GEOGRAPHICAL LOCALITY STUDIES 2052-0018 2053-3667 1 1 150-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2359247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2359247, Kapcsolat: 25855588
Patkós Csaba. Helyi hozzáadott érték és megújuló energiák – egy projekt kezdetei. (2009) Megjelent: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés pp. 314-321, 2172102
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2172102]
 1. Krámos Dániel et al. Energiarégiók területi kiformálódásának vizsgálata Magyarországon. (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2064-3004 2 2 95-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2710045] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2710045, Kapcsolat: 24164966
 2. Mika János et al. A megújuló energiaforrások néhány oktatási vonatkozása.. (2014) Megjelent: Iskola a társadalmi térben és időben 2013 pp. 117-131
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2888211] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2888211, Kapcsolat: 23794415
 3. Pajtókné Tari Ilona. A megújuló energiaforrások oktatása és kutatása az EKF Földrajz Tanszékén. (2013) Megjelent: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés, 2013: a megújuló erőforrások szerepe a regionális fejlesztésben: nemz... pp. 109-114
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2587299] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2587299, Kapcsolat: 23377048
Bujdosó Zoltán et al. Partnerség és nyilvánosság a területfejlesztésben a rendszerváltás után – Egy hazai vállalkozás tapasztalatai. (2010) CORVINUS REGIONÁLIS TANULMÁNYOK 2061-8638 1-3 29-40, 2172105
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2172105]
 1. Gyurkó Ádám. Az Észak-Magyarország statisztikai régió idegenforgalmi térszerkezetének általános jellemzői és változásai az európai uniós turizmusfejlesztési források tükrében 2004-2019 között. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31392665] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31392665, Kapcsolat: 28898521
 2. Baros Zoltán. A megújuló energiaforrások társadalmi elfogadottsága hazánkban. (2011) Megjelent: Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon pp. 145-155
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23473989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23473989, Kapcsolat: 22965103
Dávid Lóránt et al. A turizmus hatásai és jelentősége a területfejlesztésben. (2010) Megjelent: A terület- és településfejlesztés alapjai II. pp. 447-466, 1450638
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1450638]
 1. Kovács Tibor et al. Turizmus gazdaságtana. (2017) ISBN:9786155621505
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3325805] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3325805, Kapcsolat: 28198925
2020-11-28 08:15