Kulcsár Szabó. Intés az őrzőkhöz: Király István Ady-monográfiájáról. (1983) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 1983 7-8 711-718, 2581147
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2581147]
 1. Kiss Tímea et al. Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban: Ady Endre és József Attila verseiben. (2014) ISBN:9786155250453
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23812025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23812025, Kapcsolat: 23812043
Kulcsár Szabó Ernő. A zavarbaejtő elbeszélés. (1984), 2086818
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2086818]
 1. Schultz Adrienn. Hiba/lehetőségek Szini Gyula novelláiban. (2016) Megjelent: Átjárások-áthallások pp. 71-80
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3112963] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3112963, Kapcsolat: 26102411
 2. Pintér Borbála. A romantika és modernitás kettőssége Kemény Zsigmond „társadalmi” regényeiben. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 91 2 251-265
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2087673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2087673, Kapcsolat: 23720468
Kulcsár Szabó. A másság mint jelenlét: Posztmodern kortudat és irodalmiság. (1988) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 31 7-8 689-707, 2100331
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2100331]
 1. Varga Betti. Sherlock Holmes Heidelbergeben: András Sándor Gyilkosság Alaszkában című regénye és az anti-detektívtörténet. (2008) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 39 3 378-401
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23745529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23745529, Kapcsolat: 23745529
Kulcsár Szabó. A szöveg mint recepcióesztétikai probléma. (1991) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 18 2 127-139, 2100355
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2100355]
 1. Pintér Borbála. A romantika és modernitás kettőssége Kemény Zsigmond „társadalmi” regényeiben. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 91 2 251-265
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2087673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2087673, Kapcsolat: 23720469
Kulcsár Szabó. A magyar irodalom története 1945-1991. (1993) ISBN:9637719342, 2086824
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2086824]
 1. Kinga Piotrowiak-Junkiert. Eksperyment socjograficzny w narracji kobiecej o Zagladzie. Teréz Rudnóy Szabaduló asszonyok. A szabadság első 24 órája. (2017) Megjelent: A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka pp. 281-289
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27304169] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27304169, Kapcsolat: 27304171
 2. Kulin Borbála. A transzdendenciát tematizáló beszéd a húszas-harmincas évek Illyés-lírájában. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 42 3 360-377
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23731923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23731923, Kapcsolat: 23731948
 3. Ötvös Zoltánné. Angol nyelvi fordítói eljárások Zalán Tibor és néhány akvarell című elégiaciklusában. (2013) Megjelent: Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata pp. 172-177
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24870352] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24870352, Kapcsolat: 24870352
 4. Kulin Borbála. A világ mint szakrális szöveg :: A transzcendencia-tapasztalat költői tematizálásának kettős kulturális háttere Illyés Gyula A ház végén ülök... című versében. (2012) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 116 5 570-587
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2465855] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2465855, Kapcsolat: 23716036
 5. Lengyel Valéria. A saját test megjelenítése Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2012) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 93 1 72-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23694503] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23694503, Kapcsolat: 23694500
 6. Schein Gábor. Az alternatív modernségek koncepciója felé. (2011) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 92 204-226
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2071287] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2071287, Kapcsolat: 23732063
 7. Dobos István. „állni látszék az idő, bár …”: Irodalomtörténet-írásunk időszerű elméleti kérdései a modernség kontextusában. (2011) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 92 2 235-254
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23732072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23732072, Kapcsolat: 23732072
 8. Molnár Gábor. "Bizonyára magunk is kóborló emlékezet vagyunk ehelyt". (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 41 2 226-250
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23720380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23720380, Kapcsolat: 23720374
 9. Acél Zsolt. Műfajok és hagyományok Füst Milán Bukolika című ciklusában: szövegközöttiség és szövegkritika. (2007) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 38 3 313-339
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3141802] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3141802, Kapcsolat: 23749817
 10. Szirák Péter. A valóság fellazítása: A Tóték drámaváltozata. (2007) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 3 3 398-418
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1287325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1287325, Kapcsolat: 23749981
Kulcsár Szabó. Hogyan s mivégre tanulmányozzuk az irodalomértés hagyományát?: Párbeszéd irodalomtudományunk modern hagyományával. (1995) Megjelent: Az irodalomértés horizontjai pp. 19-60, 2089148
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2089148]
 1. Rózsafalvi Zsuzsanna. Schöpflin Aladár Ady-portréja. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 94 1 115-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24914924] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24914924, Kapcsolat: 23669666
Kulcsár Szabó. Az irodalmi modernség integratív történeti értelmezhetősége. (1996) Megjelent: Beszédmód és horizont p. 10, 2549225
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2549225]
 1. Schein Gábor. Az alternatív modernségek koncepciója felé. (2011) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 92 204-226
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2071287] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2071287, Kapcsolat: 23732059
Kulcsár Szabó. Beszédmód és horizont. (1996), 2086831
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2086831]
 1. Kulin Borbála. A transzdendenciát tematizáló beszéd a húszas-harmincas évek Illyés-lírájában. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 42 3 360-377
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23731923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23731923, Kapcsolat: 23731920
Kulcsár Szabó Ernő. Törvény és szabály között. Az elbeszélés mint nyelvi-poétikai szabályozás a harmincas évek regényeiben. (1996) Megjelent: Beszédmód és horizont pp. 61-99, 2544000
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2544000]
 1. Pintér Borbála. A romantika és modernitás kettőssége Kemény Zsigmond „társadalmi” regényeiben. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 91 2 251-265
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2087673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2087673, Kapcsolat: 23720465
Kulcsár Szabó. Kérügma és abúzió. (1997) Megjelent: Merre? Hogyan? pp. 315-319, 2092995
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2092995]
 1. Mártonffy Marcell. Katolikus historizmus és apokrif magánbeszéd: Teológiai törésvonal Pilinszky prózájában. (2007) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 38 1 65-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23749699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23749699, Kapcsolat: 23749705
Kabdebó Lóránt. A fordítás és intertextualitás alakzatai. (1998) ISBN:9637966579, 1613553
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1613553]
 1. Török Dalma. Fordításaktusok: A fordítás és intertextualitás alakzatai. (1999) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 x p. x
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23010324] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23010324, Kapcsolat: 23010324
Kulcsár Szabó. Ady Endre avagy egy hatástörténeti metalepszis nyomában. (1998) Megjelent: A megértés alakzatai p. 57, 2553246
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2553246]
 1. Kiss Tímea et al. Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban: Ady Endre és József Attila verseiben. (2014) ISBN:9786155250453
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23812025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23812025, Kapcsolat: 23812045
 2. Lőrincz Csongor. Önintézményesítés és poetológia összefüggése a Nyugat-líra két meghatározó vonulatában. (2008) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 39 4 516-538
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2769810] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769810, Kapcsolat: 23745816
Kulcsár Szabó. A megértés alakzatai. (1998) ISBN:9632601343, 2086834
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2086834]
 1. Nagy Júlia. Irodalomértés/irodalomkérdés a gimnazisták körében. (2016) Megjelent: Generációk nyelve pp. 419-423
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26309967] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26309967, Kapcsolat: 26309967
 2. Simon Gábor. Bevezetés a kognitív lírapoétikába: A költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei. (2016) ISBN:9789634090755
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3155397] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3155397, Kapcsolat: 26260924
Kulcsár Szabó. A saját idegensége: A nyelv “humanista perspektívájának” változása és a műfordítás a kései modernségben. (1998) Megjelent: A fordítás és intertextualitás alakzatai pp. 93-111, 2093009
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2093009]
 1. Kiss Tímea et al. Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban: Ady Endre és József Attila verseiben. (2014) ISBN:9786155250453
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23812025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23812025, Kapcsolat: 23812044
Kulcsár Szabó Ernő. Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről. (1998) ISBN:9637966544, 2065270
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2065270]
 1. Bengi L. Elbeszélt halál: Kosztolányi-tanulmányok. (2012) ISBN:9786155047381
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2157512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2157512, Kapcsolat: 22955866
Kabdebó Lóránt. Tanulmányok Ady Endréről. (1999) ISBN:9637966595, 1613561
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1613561]
 1. Szávai Dorottya. "Le vieux tzigane". (2016) Megjelent: Egyenes labirintus p. 49
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26433724] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26433724, Kapcsolat: 26433724
 2. H Nagy. Öt modern költő. (2015) ISBN:9788081221354
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3380189] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3380189, Kapcsolat: 26609073
 3. Palkó Gábor. Az újraolvasás folyamata: Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endréről. (2000) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 10 9 111-112
  Folyóiratcikk[22880870] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22880870, Kapcsolat: 22880870
Bednanics G. Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. (2000) ISBN:9633796407, 1329643
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1329643]
 1. Halmai Tamás. Lét és irodalom: Bednanics Gábor – Bengi László – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály (szerk., 2000): Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Osiris Kiadó (Osiris Tankönyvek), Budapest.. (2002) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 12 2 115-117
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26803036] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26803036, Kapcsolat: 26802413
 2. Szűts Zoltán. A terjeszkedő szöveg(értelmezés): Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. (2000) VIGILIA 0042-6024 65 10 800-800
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30389440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30389440, Kapcsolat: 27800179
Kabdebó Lóránt. Tanulmányok Kassák Lajosról. (2000) ISBN:9637966757, 1613565
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1613565]
 1. Konkoly Dániel. A performativitás természete: Hang-szerek, esztétikai tapasztalat és hagyomány Kassák Lajos Számozott költeményeiben. (2017) Megjelent: Verskultúrák pp. 452-476
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3269639] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3269639, Kapcsolat: 27159487
 2. Dénál Mónika. Zwischen den Sprachen. (2004) Megjelent: Spielarten der Sprache p. 369
  Könyvrészlet[21451579] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21451579, Kapcsolat: 21451579
 3. Kálmán C. Kassák-újraolvasó. (2001) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 27 2-3 326-328
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[215845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 215845, Kapcsolat: 21450044
Kulcsár Szabó. A fragmentum néhány kérdése - a nyelviség horizontváltásában: Fejezet a későmodern irodalmi töredék előtörténetéből. (2000) Megjelent: Irodalom és hermeneutika pp. 233-254, 2544097
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2544097]
 1. Dobás Kata. „Oh, ha ecsetem most méltó lenne rátok”: Az aranykor képzete Arany János Toldi szerelme című művében. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 61 3 374-396
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1458354] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1458354, Kapcsolat: 23720545
Kulcsár Szabó. A saját idegensége. A nyelv "humanista perspektivájának" változása és a műfordítás a kései modernségben. (2000) Megjelent: Irodalom és hermeneutika p. 259, 2544220
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2544220]
 1. Mezei Gábor. Tükör, fordítás, idegenség: William Shakespeare és Szabó Lőrinc szonettjei. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 91 4 439-454
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23720648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23720648, Kapcsolat: 23720648
Kulcsár Szabó Ernő. A megértés fordulata a modernség küszöbén. Pozitivizmus és szellemtörténet. (2000) Megjelent: Irodalom és hermeneutika p. 106, 2553229
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2553229]
 1. Simon Attila. Az antikvitás érzéki hagyománya: Kerényi Károly és „a könyv problémája”. (2008) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 89 4 491-515
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1358629] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1358629, Kapcsolat: 23745730
Kabdebó L. Előszó. (2001) Megjelent: Tanulmányok József Attiláról pp. 7-10, 1614523
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[1614523]
 1. Veres András. Nincs cím. (2005) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 166 p. 1415
  Folyóiratcikk[21452530] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21452530, Kapcsolat: 21452530
Kabdebó Lóránt. Tanulmányok József Attiláról. (2001) ISBN:9637966811, 1613568
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1613568]
 1. Pataki Viktor. Nincs cím. (2016) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 67 p. 102
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25391310] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25391310, Kapcsolat: 25391310
 2. H Nagy. Öt modern költő. (2015) ISBN:9788081221354
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3380189] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3380189, Kapcsolat: 26609074
 3. Nagy Csilla. Megvont határok: Tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében. (2014) ISBN:9786155047572
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2593457] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2593457, Kapcsolat: 27124188
 4. Fried István. Nincs cím. (2005) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 59 4 p. 96
  Folyóiratcikk[21452292] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21452292, Kapcsolat: 21452292
 5. Péter László. A József Attila-kutatás helyzete és tenni­valói (Az újabb szakirodalom). (2005) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 59 4 130-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22885775] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22885775, Kapcsolat: 21452361
 6. Tverdota György. Nincs cím. (2003) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 35 12 p. 3
  Folyóiratcikk[21450630] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21450630, Kapcsolat: 21450630
Kulcsár Szabó. “Szétterült ütem hálója”: Hang és szöveg poétikája: a későmodern korszakküszöb József Attila költészetében. (2001) Megjelent: Tanulmányok József Attiláról pp. 15-41, 2093020
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2093020]
 1. Szilveszter László. A klasszicizálódás poétikai aspektusai Szabó Lőrinc és József Attila költészetében. (2010) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 54 2 101-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23749177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23749177, Kapcsolat: 23749177
Kulcsár Szabó. A látható nyelv elkülönbözése: filológia és hermeneutika. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 33 4 379-394, 2103779
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2103779]
 1. Csontos Nóra. A hermeneutical approach to graphemes. (2010) STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA 2062-1841 27 65-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23740491] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23740491, Kapcsolat: 23740509
Bednanics Gábor. Hang és szöveg: Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben. (2003) ISBN:9633893569, 18528
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[18528]
 1. S Béres. Körtánc: A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben. (2015) ISBN:9789636936105
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25152241] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25152241, Kapcsolat: 28747600
 2. Lőrincz Csongor. Aesthetisierung der Sprache: Klassische Moderne zwischen Metaphysik des Artistischen und Neusituierung des Subjekts. (2013) Megjelent: Geschichte der ungarischen Literatur pp. 292-380
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23336495] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23336495, Kapcsolat: 28747757
 3. S Béres. A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25187464] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25187464, Kapcsolat: 28747603
 4. Takács Miklós. Hang és szöveg: Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben. (2004) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 108 4 524-530
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2419647] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2419647, Kapcsolat: 27800161
Bednanics Gábor. Identitás és kulturális idegenség. (2003) ISBN:9633895723, 1354817
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1354817]
 1. Horváth Kornélia. Petri György költészete verselméleti és líratörténeti megközelítésben. (2017) ISBN:9789636937980
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3339971] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3339971, Kapcsolat: 28747583
Józan I. Az elbeszélés módozatai: narratíva és identitás. (2003) ISBN:9633894921, 216341
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[216341]
 1. Perecz László. Túl az elbeszélésen. (2013) NÉPSZABADSÁG 0133-1752 október 18. p. 11
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30870372] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30870372, Kapcsolat: 28380551
Kulcsár Szabó. A különbözés megértése – avagy olvashatók-e az irodalom kulturális kódjai?. (2003) Megjelent: Identitás és kulturális idegenség pp. 31-55, 2093036
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2093036]
 1. Takács Miklós. Ió lánya: nemek, átváltozások, a szöveg idegensége és az idegen "szövegesedése" Móricz Zsigmond Árvácskájában. (2009) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 40 3 318-343
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2419641] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2419641, Kapcsolat: 23740151
Kulcsár Szabó. A líra kinetográfiája és az én kívülhelyezése. (2003) Megjelent: Hang és szöveg. Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben pp. 408-426, 2093027
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2093027]
 1. Katona Edit. "Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát": A zene és a hangszerek mint a metaforák forrástartományai. (2014) Megjelent: Metafora és vidéke pp. 76-93
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24430880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24430880, Kapcsolat: 24430880
Kulcsár Szabó Ernő. Történelem, kultúra, medialitás. (2003) ISBN:9635065264, 1287215
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1287215]
 1. Maksa Gyula. Történelem, kultúra, medialitás. (2006) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 35 2 32-32
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1405801] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1405801, Kapcsolat: 20859816
 2. Benczik Vilmos. Történelem, kultúra, medialitás. Szerkesztette: Kulcsár Szabó Ernő és Szirák Péter. (2004) MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 0464-4999 2 36-37
  Folyóiratcikk[20859811] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20859811, Kapcsolat: 20859811
 3. Kékesi Zoltán. Nyelviség és színrevitel: Erdély Miklósról és Nagy Pálról. (2004) Megjelent: Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből pp. 39-54
  Könyvrészlet[20859651] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20859651, Kapcsolat: 20859651
 4. Kiss GZ. Kultúraáramoltatás - történelem - technológia (Kulcsár Szabó Erno - Szirák Péter (szerk.): Történelem, kultúra, medialitás). (2004) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 30 1 132-140
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[216947] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 216947, Kapcsolat: 20859814
 5. Szilasi László. Ex libris: Történelem, kultúra, medialitás. (2004) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 47 25-25
  Folyóiratcikk[20859819] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20859819, Kapcsolat: 20859819
 6. Kovács Mónika. A medialitás kontextusai: Kulcsár Szabó Ernő-Szirák Péter szerk. Történelem, kultúra, medialitás. (2004) KÖNYVHÉT 1418-4915 6 8-8
  Folyóiratcikk[20859810] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20859810, Kapcsolat: 20859810
 7. Takáts József. A Kulcsár Szabó-iskola és a "Kulturális Fordulat": A Történelem, kultúra,medialitás című kötet kapcsán. (2004) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 47 11 1165-1177
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[2313449] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2313449, Kapcsolat: 20859815
Molnár GT et al. Alakzatváltások az irodalmi modernségben. (2003) Megjelent: Hang és szöveg pp. 7-25, 242185
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[242185]
 1. Érfalvy Lívia. Kosztolányi írásművészete: Poétikai monográfia. (2012) ISBN:9789636933883
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1977572] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1977572, Kapcsolat: 25965433
 2. Eisemann György. A későromantikus magyar líra. (2010) ISBN:9786155047015
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1759467] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1759467, Kapcsolat: 25965432
 3. Bednanics Gábor. Kerülőutak és zsákutcák: A modern magyar líra kezdetei. (2009) ISBN:9769639605749; 9789639605749
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1835304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1835304, Kapcsolat: 20860494
Fehér M István. Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet. (2004) ISBN:9633896940; 9789633896945, 1128900
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1128900]
 1. Jani Anna. Mit-dasein: A mű dologisága és a történeti ittlét igazsága. (2017) Megjelent: Hermeneutika és demokrácia pp. 217-233
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27223017] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27223017, Kapcsolat: 28313272
 2. Lengyel Zsuzsanna Mariann. Képzelőerő és megértés hermeneutikai nézőpontból Dilthey, Heidegger, Gadamer műveiben. (2017) Megjelent: Imagináció a filozófiában pp. 159-204
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3162535] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3162535, Kapcsolat: 28319446
 3. Lengyel Zsuzsanna Mariann. Törés a tapasztalatban (Gadamer és Heidegger). Hazugság és nyelviség hermeneutikai nézőpontból [Break in Experience (Gadamer and Heidegger). Lie and Language from a Hermeneutical Perspective]. (2014) Megjelent: A hazugság pp. 318-341
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2594134] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2594134, Kapcsolat: 24066893
 4. Gregus Zoltán. Értelemtöbblet a művészet tapasztalatában. (2014) Megjelent: Megértés, értelmezés, kultúra. Válogatott tanulmányok Veress Károly köszöntésére pp. 123-138
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24637401] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24637401, Kapcsolat: 24637400
 5. Kiss Andrea-Laura. A konverziós hisztéria manifesztációi és a gondolat kimondhatóságának problémája. (2014) Megjelent: Hermeneutika: ELTE Doktori Iskola, szerk. Fehér M. István, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Többlet. Az Erdélyi Magyar Filozófiai Tár... pp. 184-199. old., itt 194. o. 28. jegyzet
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24361150] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24361150, Kapcsolat: 24361150
 6. Lengyel Zsuzsanna Mariann. A »fordítás« mint hermeneutikai feladat – Gadamer és Heidegger. (2013) Megjelent: "Szót érteni egymással" pp. 132-159
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23065535] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23065535, Kapcsolat: 23065571
 7. Lőrincz Csongor. Az olvasás ismétlése: Materialitás és kultúrtechnikák az irodalmi szövegben. (2011) ISBN:9789639529984
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1770842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1770842, Kapcsolat: 21440982
 8. Lengyel Zsuzsanna Mariann. A végesség hermeneutikája: Az idő mint filozófiai probléma Martin Heidegger gondolkodásában [The Hermeneutics of Finitude. Time as a Philosophical Problem in Martin Heidegger’s Thinking]. (2011) ISBN:9789632364438
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1821612] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1821612, Kapcsolat: 21611221
 9. Kiss Jenő. Ember, nyelv, irodalmi nyelv és irodalom. (2010) Megjelent: A hermeneutika vonzásában pp. 374-378
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1805183] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1805183, Kapcsolat: 20979988
 10. Veress Károly. Bevezetés a hermeneutikába. (2010) ISBN:9786068145129
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[3402759] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3402759, Kapcsolat: 21089182
 11. Lengyel Zsuzsanna Mariann. A végesség hermeneutikája: Az idő mint filozófiai probléma Martin Heidegger gondolkodásában, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1334906] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1334906, Kapcsolat: 21611219
 12. Lőrincz Csongor. A monda (Sage) mint szövegfogalom Heideggernél: »Költészet és gondolkodás«. (2009) Megjelent: Filológia - interpretáció - médiatörténet pp. 702-764. old., itt 718, 755. old.
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21440981] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21440981, Kapcsolat: 21440981
 13. Kiss Jenő. A nyelvi változás. Kutatói dilemmák. (2008) Magyar Nyelv (A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata), CIV 2008/3 257-274. old., itt 268., 271. old.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20481876] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20481876, Kapcsolat: 20481876
 14. Veress Károly. Bevezetés a hermeneutikába. (2007) ISBN:9789738778375
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3402754] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3402754, Kapcsolat: 21089181
 15. Fejes Margit. Esszé a képzőművészet igazságáról. (2006) Eristikon (Babeş-Bolyai" Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kar, Kolozsvár) 2006/1 p. lásd Internet: http://hiphi.ubbcluj.ro/eristikon/nr_crt/revista/fejes.htm
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20176605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20176605, Kapcsolat: 20176605
Kulcsár Szabó. Az immateriális beíródás: Az esztétikai tapasztalat medialitásának kérdéséhez. (2004) Megjelent: Az esztétikai tapasztalat medialitása pp. 9-36, 2093042
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2093042]
 1. Smid Róbert. "nem szeretsz jól, míg nincs erőd megvetni az embert!": Az ember helye az olvasatban Szabó Lőrincnél. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 41 4 24-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23720851] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23720851, Kapcsolat: 23720851
 2. Dobos István. Az olvasás medialitásának összefüggései Kosztolányi irodalomértelmezésében. (2009) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 97 1 68-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2060018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2060018, Kapcsolat: 23733912
Kulcsár Szabó Ernő. Szöveg – medialitás – filológia. (2004), 2086840
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2086840]
 1. Mezei Gábor. Tükör, fordítás, idegenség: William Shakespeare és Szabó Lőrinc szonettjei. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 91 4 439-454
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23720653] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23720653, Kapcsolat: 23720653
Kulcsár-Szabó E. Spielarten der Sprache: Transgressionen des Medialen in der Literatur. (2004) ISBN:9633896924, 242047
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[242047]
 1. Fehér M. Szóbeliség, írásbeliség, hermeneutika1. (2008) VILÁGOSSÁG 0505-5849 48 7 25-48
  Folyóiratcikk[25965441] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25965441, Kapcsolat: 25965441
Kulcsár Szabó. Küszöb és forgóajtó. (2004) Megjelent: Szöveg – medialitás – filológia pp. 7-13, 2544343
Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[2544343]
 1. Smid Róbert. "nem szeretsz jól, míg nincs erőd megvetni az embert!": Az ember helye az olvasatban Szabó Lőrincnél. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 41 4 24-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23720854] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23720854, Kapcsolat: 23720854
Kulcsár Szabó. Poesis memoriae: Lírai mnemotechnika és kulturális emlékezet. (2004) Megjelent: Szöveg – medialitás – filológia pp. 245-267, 2551962
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2551962]
 1. Margócsy István. Kazinczy Ossián-fordítása, posztmodern szemmel. (2009) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 40 4 413-427
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23740236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23740236, Kapcsolat: 23740236
Kulcsár Szabó. Támaszpont és izokolon: Jegyzetek a 90-es évek lírájának hatástörténeti helyzetéhez. (2004) Megjelent: Szöveg – medialitás – filológia p. 273, 2555085
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2555085]
 1. Mártonffy Marcell. Katolikus historizmus és apokrif magánbeszéd: Teológiai törésvonal Pilinszky prózájában. (2007) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 38 1 65-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23749699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23749699, Kapcsolat: 23749699
Kulcsár Szabó. A „szerelmi” líra vége.: „Igazságosság” és az intimitás kódolása a későmodern költészetben. (2005) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 55 2 46-65, 2103794
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2103794]
 1. Lapis József. A szerelem és a halál alakzatai József Attila "Flóra-verseiben". (2011) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 42 1 49-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23732181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23732181, Kapcsolat: 23732167
Kulcsár Szabó. Csupasz tekintet, szép embertelenség. József Attila és a humán visszavonulás költészete. (2005) Megjelent: "Mint gondolatjel, vízszintes a tested..." pp. 13-38, 2549320
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2549320]
 1. Lapis József. A szerelem és a halál alakzatai József Attila "Flóra-verseiben". (2011) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 42 1 49-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23732181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23732181, Kapcsolat: 23732181
Dubravka Oraić. Kulturni stereotipi: Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima. (2006) ISBN:953175215X, 1354668
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1354668]
 1. Lukács István. Kulturális sztereotípiák. Identitáskoncepciók a közép-európai irodalmakban, szerk. Dubravka Oraić Tolić, Kulcsár Szabó Ernő. (2009) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 40 1 127-130
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1799521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1799521, Kapcsolat: 23734016
Kulcsár Szabó. Irodalomértésünk néhány örökletes előfeltevéséről. (2006) Megjelent: Irodalomtanítás a harmadik évezredben pp. 43-50, 2789624
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2789624]
 1. Petres Csizmadia. Élményszerű szövegértés, szövegértelmezés és szövegalkotás. (2013) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 5 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24320340] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24320340, Kapcsolat: 24320340
Kulcsár Szabó. A hermeneutikai kolosszus és a mediális megkülönböztetés - avagy szövegtudomány-e (még) a filológia?. (2008) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 89 2 188-222, 242116
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[242116]
 1. Kecskeméti Gábor. A százéves Irodalomtörténet és humántudományi folyóirataink az új évezredben. (2012) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 93 119-124
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Közérdekű[23687927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23687927, Kapcsolat: 23687927
Angyalosi Gergely et al. Nyugat népe: tanulmányok a Nyugatról és koráról. (2009) ISBN:9789639401600, 219284
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[219284]
 1. Lengyel András. Ignotus első amerikai útja. (2017) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 XLIII. 3. 167-195
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26928422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26928422, Kapcsolat: 26928279
 2. Kránicz Gábor. Nyugat népe. (2012) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 116 6 713-718
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23716144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23716144, Kapcsolat: 23716144
 3. Szirák Péter. Nyugat népe. Tanulmányok a Nyugatról és koráról: tanulmányok a Nyugatról és koráról. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 2010 3 404-410
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3257635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3257635, Kapcsolat: 25495659
 4. Érfalvy Lívia. Nyugat népe: Tanulmányok a Nyugatról és koráról. (2010) VIGILIA 0042-6024 76 7 554-557
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25495720] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25495720, Kapcsolat: 25495720
 5. Gintli Tibor. Magyar irodalom. (2010) ISBN:9789630589499
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2069889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2069889, Kapcsolat: 21154850
 6. Sanders Ivan. A legacy revisited: Two Books on Nyugat. (2010) HUNGARIAN QUARTERLY 1217-2545 0028-5390 51 200 100-105
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26439208] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26439208, Kapcsolat: 25502579
 7. Sanders Ivan. A legacy revisited: Two Books on Nyugat. (2010) HUNGARIAN QUARTERLY 1217-2545 0028-5390 51 200 100-105
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26439208] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26439208, Kapcsolat: 28443684
 8. Z. Varga. Nyugat népe. Tanulmányok a Nyugatról és koráról. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2009. 439 oldal. (2009) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 35 4 535-542
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[219309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 219309, Kapcsolat: 25495767
2020-08-15 15:56