Dobszay Tamás. Az 1836:IX. tc. születése: Érvek és elképzelések a községi igazgatás rendezésének vitájában. (1992) Megjelent: Fejezetek a magyar művelődés történetéből pp. 147-195, 2024214
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2024214]
 1. Szilágyi Adrienn. Az uradalom elvesztése: Nemesi családok a 19. századi Békés megyében. (2018) ISBN:9789634161202
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27699050] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27699050, Kapcsolat: 27716891
 2. Völgyesi Orsolya. Kölcsey és a törvényszékek elrendezéséről szóló jogügyi munkálat vitája az országgyűlésen. (2012) Megjelent: Milyen nemzetet, kinek és hogyan?: Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948 pp. 53-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23384648] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23384648, Kapcsolat: 23384648
 3. Dombovári Ádám. Kísérletek a választási kicsapongások megfékezésére Magyarországon, 1836-1840. (2010) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 81 75-139
  Folyóiratcikk[22020660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22020660, Kapcsolat: 23384647
 4. Dombovári Ádám. Kísérletek a választási kicsapongások megfékezésére 1836-1837. (2010) Megjelent: Vázlatok két évszázad magyar történelméből pp. 21-34
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23384649] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23384649, Kapcsolat: 23384649
 5. Knapp Éva. Fejezetek a magyar művelődés történetéből. (1993) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 1092. p. 248
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23384646] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23384646, Kapcsolat: 23384646
Dobszay Tamás. A községi igazgatás rendezésének egyes kérdései Magyarországon (1766-1849). (1994) Megjelent: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon pp. 31-48, 2023851
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2023851]
 1. Deák Ágnes. A községi autonómia és a "tiszta monarchia" kormányzati rendszere (1851-1852). (2015) Megjelent: Államhatalom és társadalmi autonómia viszonya a nyugati keresztény civilizációban pp. 89-102
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3051146] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3051146, Kapcsolat: 25637622
 2. Barna Attila et al. Magyar állam- és jogtörténet. (2014) ISBN:9786155305900
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[24494093] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24494093, Kapcsolat: 28196402
 3. András Gergely. Wahlrecht und Wahlen – Ungarn. (2012) Megjelent: Handbuch der europäischen Verfassungs-geschichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wande... p. 1
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23494224] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23494224, Kapcsolat: 23494224
 4. Gábor Pajkossy. Ungarn. (2006) Megjelent: Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel p. 1
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23494217] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23494217, Kapcsolat: 23494217
 5. Hudi József. Nemes Székely János csöglei birtokos naplója 1808-1866. (2004)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[23494231] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23494231, Kapcsolat: 23494231
 6. Deák Ágnes. "Nemzeti egyenjogúsítás": Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon 1849-1860. (2000) ISBN:963379739X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1405271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1405271, Kapcsolat: 23494225
 7. Hudi József. A dunántúli nemesi községek statútumai a XVII–XIX. századból. (1999) ISBN:9635507550
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3251373] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3251373, Kapcsolat: 27687748
Dobszay Tamás. Az abszolutizmus és a rendek. (1994) Megjelent: Pannon enciklopédia. [2.], A magyarság története pp. 212-213, 2024223
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2024223]
 1. Soós István. Választások Magyarországon: Kísérletek a vármegyei tisztújítások „megreformálására” (1810-1821). (2009) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 80. 65.-156.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23338747] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23338747, Kapcsolat: 23338710
Dobszay Tamás. A céhlegények általános sztrájkot kezdenek a céhrendszer felszámolásááért. (1996) Megjelent: 1848-1849 pp. 58-59, 2024153
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2024153]
 1. Hermann Róbert. Az 1848-49-es forradalom a magyar történetírásban. (1999) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 14. 1-2.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23688118] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23688118, Kapcsolat: 23688118
 2. Molnár András. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története. (1998) SZÁZADOK 0039-8098 132 2 497-500
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3192659] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3192659, Kapcsolat: 23688111
Dobszay Tamás. Megjelenik Lipcsében az "Ellenőr" című ellenzéki zsebkönyv. (1996) Megjelent: 1848-1849 pp. 11-12, 2024028
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2024028]
 1. Hermann Róbert. Reformkor, forradalom, szabadságharc: Válogatott tanulmányok. (2016) ISBN:9786158010153
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3113798] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3113798, Kapcsolat: 26085232
Dobszay Tamás. Wesselényi és a reformellenzék a népképviseletről és a politikai jogok kiterjesztéséről a reformkor elején. (1996) Megjelent: Wesselényi emlékülés pp. 39-50, 2024236
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2024236]
 1. Takáts József. Ismerős idegen terep. Irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok.. (2007) ISBN:9789639529557
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1741249] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1741249, Kapcsolat: 23494169
 2. Bódi Stefánia. Az emberi jogok fogalmának kialakulása és jelentéstartalmának változása. (2005) KARD ÉS TOLL: VÁLOGATÁS A HADTUDOMÁNY DOKTORANDUSZAINAK TANULMÁNYAIBÓL 1587-558X 6. 2. 70-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23494184] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23494184, Kapcsolat: 23494184
 3. Kosáry Domokos. Kossuth Lajos a reformkorban: (2. bőv. kiad.). (2002) ISBN:9633892376
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3216239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3216239, Kapcsolat: 23494157
 4. Szabad György. Kossuth irányadása. (2002) ISBN:9638625937
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23197397] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23197397, Kapcsolat: 26060111
 5. Futaky László. A Kölcsey Társaság Füzetei. (2000) KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS 1216-6804 9 8 48-53
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23494199] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23494199, Kapcsolat: 23494199
 6. Takáts József. Politikai beszédmódok Magyarországon a 19. század elején. (1998) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 102. évf. 5-6. szám 668-686
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23494167] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23494167, Kapcsolat: 23494167
Dobszay Tamás. A kiegyezés és a parlamentáris rendszer 1865-1875. (1998) Megjelent: Tisztelt Ház! pp. 26-45, 2024289
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2024289]
 1. Képes György. Magyar alkotmány- és közigazgatás-történet a polgári korban: A hatalommegosztás államszervezete, 1848-1949. (2013) ISBN:9789633121566
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2274843] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2274843, Kapcsolat: 24291460
 2. Jónás Károly. A magyar országgyűlés elnökei. (2002)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23688131] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23688131, Kapcsolat: 23688131
 3. Romsics I. Magyarország története a XX. században. (1999) ISBN:9789632761794; 9633795486
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1037885] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1037885, Kapcsolat: 23688128
 4. Estók J. Magyarország története 1849–1914. (1999) ISBN:9631903397
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1128278] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1128278, Kapcsolat: 23688130
 5. Csontos János. A Tisztelt Ház másfél évszázada. (1998) EURÓPAI UTAS: AZ EURÓPAI EGYŰTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA 0866-272X IX. 1. sz. p. 23.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23688125] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23688125, Kapcsolat: 23688125
Dobszay Tamás. A művelődés és a műveltség polgárosodása. (1998) Megjelent: 19. századi magyar történelem 1790-1918 pp. 159-196, 2024252
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2024252]
 1. Hörcher Ferenc. Intézményalapítás és polgári kultúra: A Széchenyiek útja a főúri mecenatúrától a Bildungsbürger eszményéig. (2016) Megjelent: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában p. 147
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26159306] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26159306, Kapcsolat: 26159306
 2. Hörcher Ferenc. „Soft power” a reformkorban?: A Széchenyiek tudománypolitikai céljai. (2015) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 16 62 5-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3023478] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3023478, Kapcsolat: 26089498
 3. István Polenyák. The role of Vienna in thelLife of Mihály Munkácsy, the first world famous Hungarian painter. (2012) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES [THE] 1309-8063 4. 1. p. 205.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30767784] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30767784, Kapcsolat: 28262778
 4. Vermes Gábor. Kulturális változások sodrában: Magyarország 1711 és 1848 között. (2011) ISBN:9789635068593
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22317298] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22317298, Kapcsolat: 23338736
 5. Vermes Gábor. Kulturális változások sodrában: Magyarország 1711 és 1848 között. (2011) ISBN:9789635068593
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22317298] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22317298, Kapcsolat: 28205418
 6. Tóth Árpád. Önszervező polgárok: A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. (2005) ISBN:9637343288
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1943661] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1943661, Kapcsolat: 23338738
Dobszay Tamás. A népképviseleti országgyűlés létrejötte: Az 1848--1849. évi országgyűlés. Az 1861. évi országgyűlés. (1998) Megjelent: Tisztelt Ház! pp. 12-25, 2024281
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2024281]
 1. Pap József. Az első népképviselők és a népképviselet kezdetei Magyarországon. (2016) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 31. 21.-44.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27621761] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27621761, Kapcsolat: 27621761
Dobszay Tamás. Deák Ferenc és az Igazságügyi Minisztérium szervezése. (1998) Megjelent: A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere pp. 93-127, 2024245
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2024245]
 1. Erdődy Gábor. Szalay László, a politikus. (2015) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 LVII 1. 67-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25985248] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25985248, Kapcsolat: 25985248
 2. Erdődy Gábor. Szalay László, a politikus. (2015) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 LVII 1. 67-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25985248] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25985248, Kapcsolat: 28203938
 3. Hermann Róbert. Az együttműködés útjai, tévútjai és zsákutcája 1848-1849-ben: Magyar konzervaítok a túloldalon. (2015) Megjelent: Nemzetmentők vagy megalkuvók? Kollaboránsok a magyar történelemben pp. 227-251
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25235520] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25235520, Kapcsolat: 25235520
 4. Szigeti István. A forradalmi kormány államtitkárából az ellenforradalmi kormány tanácsadója: Ghyczy Kálmán 1848-1849 fordulóján. (2015) Megjelent: Nemzetmentők vagy megalkuvók? Kollaboránsok a magyar történelemben pp. 191-225
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25235508] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25235508, Kapcsolat: 25235508
 5. Szigeti István. „Hazámnak hasznos polgárja kívánok lenni”.: Ghyczy Kálmán élete és politikai pályája (1808-1888).. (2012)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23504471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23504471, Kapcsolat: 23507280
 6. Szigeti István. „Hazámnak hasznos polgárja kívánok lenni”.: Ghyczy Kálmán élete és politikai pályája (1808-1888).. (2012)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23504471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23504471, Kapcsolat: 28203940
 7. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák megszületése Magyarországon. (2012)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23773357] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23773357, Kapcsolat: 23773357
 8. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák megszületése Magyarországon. (2012)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23773357] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23773357, Kapcsolat: 28203943
 9. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák megszületése Magyarországon. (2012)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23773357] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23773357, Kapcsolat: 28203944
 10. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák megszületése Magyarországon. (2012)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23773357] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23773357, Kapcsolat: 28203945
 11. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák megszületése Magyarországon. (2012)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23773357] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23773357, Kapcsolat: 28203946
 12. Hermann Róbert. Negyvennyolcas történetünk mai állása. (2011) ISBN:9789638846730
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2352617] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2352617, Kapcsolat: 23507300
 13. Hermann Róbert. Rendszerváltás1848-ban, számon kérés 1849-ben. (2009) Megjelent: Konferencia a rendszerváltásokról a XX. Századi Intézetben.
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23689681] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23689681, Kapcsolat: 23689681
 14. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korban. PTE JK, 2009. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23609172] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609172, Kapcsolat: 23609172
 15. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korban. PTE JK, 2009. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23609172] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609172, Kapcsolat: 28204360
 16. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korban. PTE JK, 2009. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23609172] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609172, Kapcsolat: 28204361
 17. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korban. PTE JK, 2009. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23609172] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609172, Kapcsolat: 28204362
 18. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korban. PTE JK, 2009. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23609172] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609172, Kapcsolat: 28204363
 19. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korban. PTE JK, 2009. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23609172] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609172, Kapcsolat: 28204364
 20. Korsósné Delacasse. Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korban. PTE JK, 2009. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23609172] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609172, Kapcsolat: 28204365
 21. Szigeti István. Kisigmándtól a Felsőházig: Ghyczy Kálmán (1808-1888) útja a nagypolitikába. (2007) LIMES: TUDOMÁNYOS SZEMLE 0238-9266 20. 4. p. 105.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27087889] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27087889, Kapcsolat: 27087889
 22. Korsósné Delacasse. : Reformügyvédek és ügyvédreformok.. (2005) Megjelent: In: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. p. 291?
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23609166] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609166, Kapcsolat: 23609166
 23. Korsósné Delacasse. : Reformügyvédek és ügyvédreformok.. (2005) Megjelent: In: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. p. 291?
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23609166] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609166, Kapcsolat: 28205124
 24. Korsósné Delacasse. : Reformügyvédek és ügyvédreformok.. (2005) Megjelent: In: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. p. 291?
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23609166] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609166, Kapcsolat: 28205125
 25. Korsósné Delacasse. : Reformügyvédek és ügyvédreformok.. (2005) Megjelent: In: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. p. 291?
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23609166] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609166, Kapcsolat: 28205126
 26. Korsósné Delacasse. : Reformügyvédek és ügyvédreformok.. (2005) Megjelent: In: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. p. 291?
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23609166] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609166, Kapcsolat: 28205127
 27. Korsósné Delacasse. : Reformügyvédek és ügyvédreformok.. (2005) Megjelent: In: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. p. 291?
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23609166] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609166, Kapcsolat: 28205128
 28. Korsósné Delacasse. : Reformügyvédek és ügyvédreformok.. (2005) Megjelent: In: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. p. 291?
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23609166] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609166, Kapcsolat: 28205129
 29. Pajkossy Gábor. A Deák-emlékév.. (2004) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 16. 2. 144-157
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23609160] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609160, Kapcsolat: 23609160
 30. Révész T. Deák Ferenc és a szabad sajtó. (2003) Megjelent: Deák Ferenc emlékezete. p. 80?
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23609173] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609173, Kapcsolat: 23609173
 31. Gergely András. Deák Ferenc 1848-ban. (2003) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 48. (109.) 12. 1539-1546
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23507361] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23507361, Kapcsolat: 23507361
 32. Deák Ágnes. Deák Ferenc. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23689669] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23689669, Kapcsolat: 23689669
 33. Pálmány Béla. Az 1848-1849. évi népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. (2002) ISBN:9789630095402
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2729388] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2729388, Kapcsolat: 23507286
 34. Deák Ágnes. Utószó. (2001) Megjelent: Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek I-II. p. 615
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23507331] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23507331, Kapcsolat: 23507331
 35. Cieger A. Kormány a mérlegen - a múlt században. A kormány helye és szerepe a dualizmus politikai rendszerében, 1867-1875. (1999) SZÁZADVÉG 0237-5206 4 14 79-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200049] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 200049, Kapcsolat: 23507343
 36. Dominkovits Péter. A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, 1999.. (1999) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 70. 1-2. 230.-234.
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23689750] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23689750, Kapcsolat: 23689750
 37. Erdődy Gábor. A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. (1999) SZÁZADOK 0039-8098 133 6 1356-1360
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2083851] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2083851, Kapcsolat: 23689692
Fónagy Zoltán et al. A rendi társadalom felbomlása. (1998) Megjelent: 19. századi magyar történelem 1790-1918 pp. 57-125, 199592
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[199592]
 1. Tóth Árpád. "Akinek armális nemességét elismerték ugyan, de aki a polgári rendhez tartozott": A rendi identitás értelmezése és gyakorlata Fest Imre emlékirataiban. (2016) Megjelent: Nemesi és polgári szerepek, reprezentáció és interpretáció pp. 201-214.
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26459398] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26459398, Kapcsolat: 26459398
 2. Vizi László Tamás. A történelmi traumák interpretálása a magyar középiskolai történelem tankönyvekben. (2015) Megjelent: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból pp. 270-279
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2986867] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2986867, Kapcsolat: 28196509
 3. Vizi László Tamás. A történelmi traumák interpretálása a magyar középiskolai történelem tankönyvekben. (2015) Megjelent: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból pp. 270-279
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2986867] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2986867, Kapcsolat: 28203756
 4. Erdmann Gyula. Szabadság és tulajdon: Az 1839-40. évi országgyűlés története. (2014) ISBN:9789639848672
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24926351] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24926351, Kapcsolat: 24443283
 5. Gábor Vermes. Hungarian Politics and Culture in the Habsburg Monarchy, 1711–1848. (2014)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26244672] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26244672, Kapcsolat: 26244672
 6. Vizi László. Az 1809-es győri ütközet a magyar történeti irodalomban / Die Schlacht bei Raab in der ungarischen historischen Literatur. (2006) PÁPAI MÚZEUMI ÉRTESÍTŐ 0238-7913 11 25-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24228914] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24228914, Kapcsolat: 27037157
 7. Elter András. Járványhalandóság, házasodás és piacosodás Dunabogdányban a 19. században. (2004) TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV 1586-2631 2004. 143.-200.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26459783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26459783, Kapcsolat: 26459783
 8. Frank Tibor. Idő- és térszemlélet az amerikai gondolkodásban. (2004) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 5 15-16 271-283
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1033506] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1033506, Kapcsolat: 26459776
 9. Koltai Gábor. Őriszentpéter népesedési viszonyai, 1784–1895: A református egyházközség családrekonstitúciója. (2003) Megjelent: Történeti demográfiai évkönyv 2003 pp. 179-235
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2510593] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2510593, Kapcsolat: 28374348
 10. Őri Péter. A halandóság térbeli változatai a 18. század végi Pest megyében. (2003) Megjelent: Léptékváltó társadalomtörténet pp. 211.-244.
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26459780] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26459780, Kapcsolat: 26459780
 11. Őri Péter. A demográfiai viselkedés mintái a 18. században.: Lélekösszeírások Pet megyében 1774-1783.. (2003)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26459777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26459777, Kapcsolat: 26459777
 12. Tibor Frank. Time and space in the American mind. (2001) HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 1218-7364 7. 1. 111-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23844474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23844474, Kapcsolat: 23844474
 13. Fazekas Csaba et al. Városi társadalom. (2000) Megjelent: Miskolc története III/1–2. 1702–1847-ig pp. 517-679
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1536064] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1536064, Kapcsolat: 27037260
 14. Fazekas Csaba et al. Városi társadalom. (2000) Megjelent: Miskolc története III/1–2. 1702–1847-ig pp. 517-679
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1536064] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1536064, Kapcsolat: 28203776
 15. Fazekas Csaba et al. Városi társadalom. (2000) Megjelent: Miskolc története III/1–2. 1702–1847-ig pp. 517-679
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1536064] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1536064, Kapcsolat: 28203777
 16. Fazekas Csaba et al. Városi társadalom. (2000) Megjelent: Miskolc története III/1–2. 1702–1847-ig pp. 517-679
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1536064] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1536064, Kapcsolat: 28203778
 17. Fazekas Csaba et al. Városi társadalom. (2000) Megjelent: Miskolc története III/1–2. 1702–1847-ig pp. 517-679
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1536064] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1536064, Kapcsolat: 28203779
 18. Fazekas Csaba et al. Városi társadalom. (2000) Megjelent: Miskolc története III/1–2. 1702–1847-ig pp. 517-679
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1536064] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1536064, Kapcsolat: 28203781
 19. Fazekas Csaba et al. Városi társadalom. (2000) Megjelent: Miskolc története III/1–2. 1702–1847-ig pp. 517-679
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1536064] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1536064, Kapcsolat: 28203782
 20. Fazekas Csaba et al. Városi társadalom. (2000) Megjelent: Miskolc története III/1–2. 1702–1847-ig pp. 517-679
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1536064] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1536064, Kapcsolat: 28203783
 21. Gyáni Gábor. Történetírásunk az évezred fordulóján. (2000) SZÁZADVÉG 0237-5206 5 18 117-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1716, Kapcsolat: 26459773
 22. Benda Gyula. A halálozás és halandóság Keszthelyen 1747-1849.. (2000) TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI ÉVKÖNYV 1586-2631 1. 122.-165.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26459758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26459758, Kapcsolat: 26459758
Dobszay Tamás. A jobbágyközségek rendezésének kérdése Magyarországon a XIX. század első felében. (2000), 2822636
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2822636]
 1. Erdmann Gyula. Szabadság és tulajdon: Az 1839-40. évi országgyűlés története. (2014) ISBN:9789639848672
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24926351] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24926351, Kapcsolat: 24443225
 2. Erdmann Gyula. Szabadság és tulajdon: Az 1839-40. évi országgyűlés története. (2014) ISBN:9789639848672
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24926351] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24926351, Kapcsolat: 28205535
Dobszay Tamás. Az 1843-44. évi országgyűlés kerületi naplója. (2000) Megjelent: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század pp. 83-100, 2024308
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2024308]
 1. Velkey Ferenc. „Szívemből szólok.” Széchenyi állásfoglalása a fordulóponton, 1848. március 14-én. (2010) SZÁZADOK 0039-8098 144 3 695-753
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2219435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2219435, Kapcsolat: 27087669
 2. Czinege Szilvia. Gróf Apponyi György közéleti pályájának első évei. (2010) Megjelent: Történeti Tanulmányok XVIII. pp. 99.-124.
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23609179] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609179, Kapcsolat: 23609179
 3. Pálmány Béla. Az 1848-1849. évi népképviseleti országgyűlés történeti alamnachja. (2002)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23609175] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609175, Kapcsolat: 23609175
 4. Pálmány Béla. Az 1848-1849. évi népképviseleti országgyűlés történeti alamnachja. (2002)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23609175] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23609175, Kapcsolat: 28205530
Dobszay Tamás et al. A nemzetté válás kora (1790-1848). (2000) Megjelent: Reformkor és kiegyezés pp. 7-39, 2024511
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2024511]
 1. Györe Zoltán et al. ГРОФ ИШТВАН СЕЧЕЊИ, СИМБОЛ ПРОГРЕСА И РОДОЉУБЉА. (2017) GODISNJAK FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU 0374-0730 2334-7236 41 2 79-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30864765] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30864765, Kapcsolat: 28374034
2020-09-26 13:16