Kerényi Attila. Néhány gondolat a reliefenergiáról (Einige Gedanken über die Reliefenergie). (1976) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 25 1 1-30, 2281311
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2281311]
 1. Boros L et al. Hóolvadékvíz által előidézett talajpusztulás a Nyírség északnyugati részén. (1980) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 29 2-3 217-234
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23296941] [Approved]
  Független, Idéző: 23296941, Kapcsolat: 23296937
Kerényi Attila. Különböző reliefenergia-ábrázolások és az erózió kapcsolata a tokaji Kopasz-hegy példáján (Beziehung der vershiedenen Reliefenergie-Darstellungen und der Erosion am Beispiel des Kopasz-Berges bei Tokaj). (1977) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 26 3-4 289-304, 2281330
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2281330]
 1. Boros L et al. Hóolvadékvíz által előidézett talajpusztulás a Nyírség északnyugati részén. (1980) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 29 2-3 217-234
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23296941] [Approved]
  Független, Idéző: 23296941, Kapcsolat: 23296941
Kerényi A. Az Alföld környzetkutatásának néhány kérdése. (1994) In: Az "alföldi út" kérdőjelei pp. 159-164, 1059286
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1059286]
 1. Kis É. Az „alföldi út” kérdőjelei c. mű kritikai elemzése. (1995) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 1995 1-2 21-22
  Journal Article[20164233] [Approved]
  Független, Idéző: 20164233, Kapcsolat: 20164233
Kerényi Attila. Falusi környezet szennyezettsége egy bükkaljai mintaterület példáján. (1995) ACTA GEOGRAPHICA AC GEOLOGICA ET METEOROLOGICA DEBRECINA 0209-9004 33 5-29, 2048127
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2048127]
 1. Hajdu Z. Ivóvízkutak nitrátszennyeződése a Nyárád vízgyűjtőjében. (2009)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23038534] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23038534, Kapcsolat: 23038534
 2. Hajdu Z et al. Distribution of nitrate pollution in the Niraj (Nyarad) River Basin. (2007) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1842-4090 1844-489X 2 2 57-72
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1153375] [Approved]
  Független, Idéző: 1153375, Kapcsolat: 23038528
Kerényi A. The role of morphology in environment pollution. (1997) ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE SUPPLEMENTBAENDE 1864-1687 110 197-206, 2136555
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2136555]
 1. Hajdu Z. Ivóvízkutak nitrátszennyeződése a Nyárád vízgyűjtőjében. (2009)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23038531] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23038531, Kapcsolat: 23038531
 2. Farsang A et al. Modelling of soil erosion and nutrient transport to serve watershedmanagement: case study in a subwatershed of Lake Velence in Hungary. (2005) GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 1029-7006 1607-7962 7 1-7
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26143244] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26143244, Kapcsolat: 26143244
 3. Szalai Z. Szennyező anyagok hatása ártéri környezetre (a Háros-sziget mintaterület példáján). (2000)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22864962] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22864962, Kapcsolat: 22864962
Kerényi A. Environmental Pollution in a sample area of the North Hungarian Mountains. (1998) GEOGRAFIA FISICA E DINAMICA QUATERNARIA 0391-9838 1724-4781 21 1 27-32, 2136569
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2136569]
 1. Pál Z et al. Vidéki települések talajvizének nitrátszennyezése - Imecsfalvi példa.. (2009) COLLEGIUM GEOGRAPHICUM 2065-3859 6 43-52
  Journal Article[22875744] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22875744, Kapcsolat: 22865666
 2. Hajdu Z. Ivóvízkutak nitrátszennyeződése a Nyárád vízgyűjtőjében. (2009)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23038535] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23038535, Kapcsolat: 23038535
 3. Péter M et al. Talajvíz-minőség vizsgálata Csíkrákoson. (2008) COLLEGIUM GEOGRAPHICUM 2065-3859 3-4 157-172
  Journal Article[24206342] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24206342, Kapcsolat: 22865644
Kerényi A. Geography and Environmental Protection. (1998) In: Windows on Hungarian geography : contribution to the Regional Geographical Conference pp. 99-109, 2138310
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2138310]
 1. Szalai Z. Szennyező anyagok hatása ártéri környezetre (a Háros-sziget mintaterület példáján). (2000)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22865605] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22865605, Kapcsolat: 22865605
Kerényi A et al. Main Environmental Problems in East Central Europe with Special Reflect to Hungary. (1999) In: Regional prosperity and sustainability pp. 111-118, 2175192
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2175192]
 1. Szalai Z et al. Riverbank erosion in Hungary : with an outlook on environmental consequences. (2013) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 62 3 233-245
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2444951] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2444951, Kapcsolat: 26143261
 2. Paládi Mónika. Comparison of CO2-emissions of households heated by natural gas and firewood. (2013) ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT 1789-4921 1789-7556 7 2 64-72
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2533359] [Approved]
  Független, Idéző: 2533359, Kapcsolat: 24120934
Kerényi Attila. A környezetvédelem társadalmi megítélése a Tisza mentén - Egy kérdőíves felmérés európai összehasonlításokkal. (2000) ALFÖLDI TANULMÁNYOK 0139-3545 XVIII. 141-162, 2048123
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2048123]
 1. Csóka J et al. A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciója. (2004)
  Book[22868559] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22868559, Kapcsolat: 22868559
Szabó Szilárd. New aspects of mapping methods of soil sensitivity as a factor of landscape loadability. (2000) In: Physico-geographical research in Hungary pp. 136-140, 1007953
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1007953]
 1. Szabó György. Role of landuse in spatial distributionof heavy metals. (2001) In: CONGEO’05 pp. 136-140
  Conference paper[20015908] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20015908, Kapcsolat: 20015908
Kerényi Attila. A környezetvédelem társadalmi megítélése a Tisza mentén - egy kérdőíves felmérés európai összehasonlításokkal. (2001) ALFÖLDI TANULMÁNYOK 0139-3545 XVIII. kötet 141-163, 1073965
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1073965]
 1. Csóka J et al. A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciója. (2004)
  Book[20233651] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20233651, Kapcsolat: 20233651
 2. Kovács AD. A Dél-Tisza-völgy lakosságának környezeti tudata. (2001) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 15 3-4 161-179
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1349508] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1349508, Kapcsolat: 24121036
Kerényi Attila. Levegőkörnyezeti hatások és környezetérzékenység a Tisza mentén. (2001) In: A vizek és az ember: Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára pp. 153-162, 1791018
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1791018]
 1. Lóczy D. Tájértékelés, földértékelés. (2002) ISBN:9639310271
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1382045] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1382045, Kapcsolat: 21768490
Kerényi Attila. Loadability of the Landscapes and its Role in Landscape Protection. (2001) In: Papers of the 4th Moravian Geographical Conference CONGEO’01 pp. 83-88, 1008020
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1008020]
 1. Haase D. Derivation of process-relevant parameters for the assessment of ecological soil functions using accessible digital databases. (2002) In: Current trends in the research of soil environment pp. 261-268
  Conference paper[20307078] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20307078, Kapcsolat: 20307078
Kerényi Attila et al. Környezeti problémák és megoldási lehetőségek. (2003) In: A Tisza és vízrendszere II. pp. 179-202, 1073986
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1073986]
 1. Gáll Eszter. Tájhasználati változások geoinformatikai módszerekkel történő vizsgálata az Északkelet-Nyírségben. (2014) In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában V. pp. 129-136
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[25063820] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25063820, Kapcsolat: 23858317
 2. Türk Gábor et al. Növényi tápanyagforgalom, nátrium és az arzén koncentrációjának vizsgálata a Felső-Tiszán. (2014) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 12 1 11-24
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2587876] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2587876, Kapcsolat: 24203106
 3. Szalai Z et al. Riverbank erosion in Hungary : with an outlook on environmental consequences. (2013) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 62 3 233-245
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2444951] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2444951, Kapcsolat: 23821268
 4. Türk Gábor et al. Medermorfológia és a vezetőképesség modellezése egy tiszai holtmedren. (2013) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 93 4 61-65
  Journal Article[24203074] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24203074, Kapcsolat: 24203074
 5. Paládi Mónika. Comparison of CO2-emissions of households heated by natural gas and firewood. (2013) ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT 1789-4921 1789-7556 7 2 64-72
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2533359] [Approved]
  Független, Idéző: 2533359, Kapcsolat: 23775066
 6. Vince T. A Vérke-csatorna vizének állapota néhány vizsgált paraméter alapján. (2013) ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS 2310-1954 12 2 208-216
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24121051] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24121051, Kapcsolat: 24121051
 7. Czellér Krisztina. A bárium- és kalciumtranszport vizsgálata hazai mintaterületeken. (2013) In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. pp. 159-166
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[24203051] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24203051, Kapcsolat: 24203051
 8. Kovács AD. A környezeti tudatosság fogalomköre és vizsgálata alföldi példákon. (2009)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1350956] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1350956, Kapcsolat: 21819229
 9. Nagy J. Multifunkcionális mezőgazadság. (2006) In: Területfejlesztés, agrárium és regionalitás Magyarországon pp. 191-206
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1061070] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1061070, Kapcsolat: 24189162
 10. Nagy J. Agriculture and quality of life. (2006) Revista Studii de Stiinta si Cultura 6-7 3-4
  Journal Article[20312329] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20312329, Kapcsolat: 20312329
 11. Nagy J et al. Strategies for the future based on land use evaluations. (2005) In: Innovation and utility in the Visegrad Fours pp. 409-414
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1012047] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1012047, Kapcsolat: 20233654
 12. Nagy János. Mezőgazdaság és életminőség. (2005) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 13 2 163-183
  Journal Article[20307076] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20307076, Kapcsolat: 20307076
 13. Nagy J. A föld az élet és a termelés alapja - "a föld szeretete a haza szeretete". (2005) In: „…a birtokolt föld…a szabadság maga” pp. 31-39
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1002463] [Approved]
  Független, Idéző: 1002463, Kapcsolat: 20015875
Faragó T et al. Globális környezeti problémák és a riói megállapodások végrehajtásának helyzete. (2004) ISBN:9634728472, 1000414
Book/Monograph (Book)/Scientific[1000414]
 1. Faragó Imre et al. Tájrendszerek a kartográfiában. (2014) In: HUNGEO 2014 Magyar Földtudományi szakemberek XII. találkozója pp. 191-195
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2812776] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2812776, Kapcsolat: 28447809
 2. Kiss O. Globális klímaváltozás okozta elsivatagosodás lehetséges hatásai a magyarországi vizes élőhelyekre és rovarpopulációjukra. (2012) E-ACTA NATURALIA PANNONICA 2061-3911 4 73-84
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25406108] [Approved]
  Független, Idéző: 25406108, Kapcsolat: 25406108
Szabó Gy. Vízszennyezettség térbeli és időbeli változásai a Zempléni-hegység néhány vízfolyásában. (2005) In: Szerencs, Tokaj-Hegyalja kapuja pp. 99-109, 2138380
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2138380]
 1. Vince T. A Vérke-csatorna vizének állapota néhány vizsgált paraméter alapján. (2013) ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS 2310-1954 12 2 208-216
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24121051] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24121051, Kapcsolat: 24121055
 2. Kerekes Á. Folyók és utak menti tájökológiai folyosók tájszerkezeti vizsgálata zempléni mintaterületeken. (2005) In: Egy szakmai életút eredményei és színhelyei - Tiszteletkötet Martonné Dr. Erdős Katalin 60. születésnapjára pp. 107-117
  Chapter in Book[22875649] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22875649, Kapcsolat: 22875649
Kerényi Attila et al. Human impact on topography and landscape pattern in the Upper Tisza region, NE-Hungary. (2007) GEOGRAFIA FISICA E DINAMICA QUATERNARIA 0391-9838 1724-4781 30 2 193-196, 2204130
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2204130]
 1. Szabó Loránd et al. Comparative analysis of Landsat TM, ETM+, OLI and EO-1 ALI satellite images at the Tisza-tó area, Hungary. (2016) ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT 1789-4921 1789-7556 10 2 53-62
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3101230] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3101230, Kapcsolat: 25986622
 2. Szabó Loránd et al. Landsat TM, ETM+, OLI és EO-1 ALI űrfelvételek összehasonlító elemzése a Tisza-tó környezetében. (2015) In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában pp. 371-377
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[24789113] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24789113, Kapcsolat: 24789113
 3. Varga Orsolya et al. Efficiency assessments of GEOBIA in land cover analysis, NE Hungary. (2014) BULLETIN OF ENVIRONMENTAL AND SCIENTIFIC RESEARCH 2278-5205 3 4 1-9
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2789864] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2789864, Kapcsolat: 24436294
 4. Türk Gábor et al. A vízminőség vizsgálata egy Felső-Tisza menti holtmedren. (2014) HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 0018-1323 94 2 41-46
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[24529753] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24529753, Kapcsolat: 24529753
Kerényi Attila. A Felső-Tisza-vidéken végbement földhasználat-változások tájökológiai elemzése az ökológiai hálózat működése szempontjából. (2008) In: Tájkutatás – Tájökológia pp. 95-103, 2204139
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2204139]
 1. Babka Beáta. Felső-tiszai holtmedrek víz- és üledékkémiai sajátosságai. (2008) In: Tájökológiai Kutatások pp. 179-185
  Chapter in Book[22940102] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22940102, Kapcsolat: 22940102
Nagy Richárd et al. Evaluation of the relationship between soil properties and vineyards: a case study from a cool climate wine region of Hungary. (2012) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1842-4090 1844-489X 7 1 223-230, 1794868
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1794868]
 1. Szalai Z et al. Redistribution of soil organic carbon triggered by erosion at field scale under subhumid climate, Hungary. (2016) PEDOSPHERE 1002-0160 26 5 652-665
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3098840] [Validated]
  Független, Idéző: 3098840, Kapcsolat: 26214881
 2. Jakab G et al. A review on sheet erosion measurements in Hungary. (2015) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 13 1 89-103
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2967250] [Validated]
  Független, Idéző: 2967250, Kapcsolat: 25901123
 3. Szalóki A et al. Talajok nehézfémtartalmának heterogenitás-vizsgálata geostatisztikai módszerek segítségével. (2014) In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában V. pp. 359-367
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[24895055] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24895055, Kapcsolat: 23858414
 4. Jakab G et al. Soil Organic Carbon Redistribution by Erosion on Arable Fields. (2014) In: Soil Carbon pp. 289-296
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23774572] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23774572, Kapcsolat: 23774572
 5. Jakab Gergely et al. Soil Organic Carbon Redistribution by Erosion on Arable Fields. (2014) ISBN:9783319040837
  Book/Conference proceedings (Book)/Scientific[24809238] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24809238, Kapcsolat: 24809238
 6. Kenderessy P et al. Impact of the soil erosion on soil properties along a slope catena-case study Horný Ohaj Vineyards, Slovakia. (2014) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1842-4090 1844-489X 9 2 143-152
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23820039] [Validated]
  Független, Idéző: 23820039, Kapcsolat: 23820039
 7. Jakab G et al. Az erózió által mozgatott szén szerepe a szénkörforgalomban. (2014) In: Talajpusztulás térben és időben pp. 9-17
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2587822] [Validated]
  Független, Idéző: 2587822, Kapcsolat: 23826712
 8. Jakab G. A vonalas erózió Magyarországon. (2014) In: Talajvédelem – Környezet (Táj) védelem pp. 49-88
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23773569] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23773569, Kapcsolat: 23773569
 9. Jakab G et al. A területhasználat változásának felszínfejlődési vonatkozásai egy gödöllői mintaterület példáján. (2014) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 12 1 49-61
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2581208] [Validated]
  Független, Idéző: 2581208, Kapcsolat: 23826648
 10. Szabó J et al. Vízmosások területi eloszlása a lejtőszög és a kitettség függvényében a Medves-vidéken és a Völgységben. (2013) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 137 4 333-343
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2511245] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2511245, Kapcsolat: 23774525
 11. Jakab G et al. The influence of short term soil sealing and crusting on hydrology and erosion at Balaton Uplands, Hungary. (2013) CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 1842-4090 1844-489X 8 1 147-155
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2179644] [Validated]
  Független, Idéző: 2179644, Kapcsolat: 22914005
 12. Szalai Z et al. Relationship between ecological indicators and soil properties (in case of a wetland). (2012) HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 2064-5031 2064-5147 61 3 187-196
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2098842] [Validated]
  Független, Idéző: 2098842, Kapcsolat: 23821532
 13. Szabó M et al. A növényzet ökológiai mutatóinak kapcsolata a tájfoltok talajkémiai és talajfizikai tulajdonságaival egy alföldi mocsárrét példáján. (2012) In: Táj - érték, lépték, változás pp. 161-169
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2002363] [Validated]
  Független, Idéző: 2002363, Kapcsolat: 22396676
Fazekas I et al. Biogas utilization and its environmental benefits in Hungary. (2013) INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING 2062-0810 2063-4269 4 2 129-135, 2497627
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2497627]
 1. Justyna Chodkowska-Miszczuk. Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia. (2019) ISBN:9788323141686
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30614025] [Approved]
  Független, Idéző: 30614025, Kapcsolat: 28094369
 2. Justyna Chodkowska-Miszczuk et al. The role of energy policy in agricultural biogas energy production in Visegrad countries. (2017) BULLETIN OF GEOGRAPHY SOCIO-ECONOMIC SERIES 1732-4254 2083-8298 35 19-34
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26448722] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26448722, Kapcsolat: 26448722
 3. Alexander Titov. Renewable Energy Sources for Sustainable Rural Development in Hungary. (2017) In: Proceedings of the 6th International Conference of Economic Sciences pp. 405-411
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[3383420] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3383420, Kapcsolat: 27875785
Buday T et al. Annual pattern of the coefficient of performance considering several heat pump types and its environmental consequences. (2014) INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING 2062-0810 2063-4269 5 2 173-179, 2794375
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2794375]
 1. Jónás V. Egyes hőszivattyús rendszerek gazdaságosságának vizsgálata. in. Környezet és energia a mindennapokban. (2016) In: Környezet és energia a mindennapokban pp. 157-162
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26145749] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26145749, Kapcsolat: 26145749
Szabó Gy et al. The carbon footprint of a biogas power plant. (2014) ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1582-9596 1843-3707 13 11 2867-2874, 2799908
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2799908]
 1. Ibolya Markóczi Revák et al. PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ KNOWLEDGE RELATED TO RENEWABLE ENERGY AND SOME OF ITS INFLUENCING FACTORS. (2019) JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION 1648-3898 18 6 924-942
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31013132] [Approved]
  Független, Idéző: 31013132, Kapcsolat: 28792668
 2. García-González María et al. Positive Impact of Biogas Chain on GHG Reduction. (2019) In: Improving Biogas Production pp. 217-242
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30400180] [Approved]
  Független, Idéző: 30400180, Kapcsolat: 27813616
 3. Sulewski Piotr et al. Supporting Sustainable Agriculture: the Potential to Reduce GHG Emissions - the Case of Agricultural Biogas Production in Poland. (2018) ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 1506-218X 20 662-680
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31004052] [Validated]
  Független, Idéző: 31004052, Kapcsolat: 28544698
 4. Maheshwari Zeel et al. Human Environmental Aspects of SIRES. (2018) In: 2018 IEEE POWER & ENERGY SOCIETY GENERAL MEETING (PESGM)
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[30564521] [Validated]
  Független, Idéző: 30564521, Kapcsolat: 28028989
 5. Ozturk H Huseyin. AN ASSESTMENT OF CARBON DIOXIDE EMISSIONS RELATED TO FUEL CONSUMPTION FOR SUNFLOWER CULTIVATION. (2018) FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 1018-4619 27 2 710-719
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27324567] [Validated]
  Független, Idéző: 27324567, Kapcsolat: 27324567
 6. Ghinea Cristina et al. INTEGRATING SUSTAINABILITY INDICATORS FOR TRACKING ANTHROPOGENIC PRESSURE ON THE EARTH THE FOOTPRINT FAMILY. (2017) ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1582-9596 1843-3707 16 4 935-948
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26928066] [Approved]
  Független, Idéző: 26928066, Kapcsolat: 26924751
 7. Ulusoy Yahya. Energy and Frnission Benefits of Chicken Manure Biogas Production - A Case Study. (2017) INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY RESEARCH AND APPLICATIONS 2377-6897 San Diego 648-652
  Journal Article/Conference paper in journal (Journal Article)/Scientific[27324568] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27324568, Kapcsolat: 27324568
 8. Tian J et al. What China can learn from the practice of pollution prevention and water environmental management in New Zealand dairy industry?. (2016) ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1582-9596 1843-3707 15 10 2195-2204
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27475237] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27475237, Kapcsolat: 27475237
 9. Vukašinović V et al. Technical potential for using biomass as a fuel in cogeneration plants in Serbia. (2016) ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1582-9596 1843-3707 15 11 2413-2420
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27475238] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27475238, Kapcsolat: 27475238
 10. Budzianowski Wojciech M et al. Renewable energy from biogas with reduced carbon dioxide footprint: Implications of applying different plant configurations and operating pressures. (2016) RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 1364-0321 1879-0690 65 p. 1
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25881411] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25881411, Kapcsolat: 25881411
 11. Erguder TH et al. Organic acid production from the organic fraction of municipal solid waste and cow manure in leaching bed reactors. (2016) ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1582-9596 1843-3707 15 11 2487-2495
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27475239] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27475239, Kapcsolat: 27475239
 12. Gheorghe CM et al. HIGH EFFICIENCY INDUCTION ELECTRIC MOTORS FOR THE MINIMIZATION OF ENERGY LOSS AND ENVIRONMENTAL IMPACT. (2016) ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1582-9596 1843-3707 15 12 2569-2577
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26470542] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26470542, Kapcsolat: 27475240
 13. Bacenetti Jacopo et al. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF ELECTRICITY GENERATION FROM BIOGAS IN PALESTINE. (2016) ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1582-9596 1843-3707 15 9 1915-1922
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26398578] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26398578, Kapcsolat: 26398578
 14. Bernas J. CULTIVATION OF TALL WHEATGRASS AND REED CANARY GRASS FOR ENERGY PURPOSES IN TERMS OF ENVIRONMENTAL IMPACTS. (2016) In: PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 pp. 64-70
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[26398579] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26398579, Kapcsolat: 26398579
 15. Zotesso J et al. Analysis of solid waste generation in a university Cafeteria in Brazil: A case study. (2016) ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1582-9596 1843-3707 15 10 2327-2336
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27475241] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27475241, Kapcsolat: 27475241
 16. Bacenetti J et al. Environmental impact of tomato purée: anaerobic digestion of by-products as mitigation strategy. (2015) PROCEDIA ENVIRONMENTAL SCIENCES 1878-0296 2 3 169-175
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25487468] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25487468, Kapcsolat: 25487468
 17. Jacopo Bacenetti. Carbon footprint of electricity from anaerobic digestion plants in Italy. (2015) ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1582-9596 1843-3707 14 7 1495-1502
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25165358] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25165358, Kapcsolat: 25165358
Szabó Gy. The environmental and economic aspects of a biogas power plant. (2014) WIT TRANSACTIONS ON ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT 1746-448X 1743-3541 186 149-160, 2802187
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2802187]
 1. Chodkowska-Miszczuk J et al. The role of energy policy in agricultural biogas energy production in Visegrad countries. (2017) BULLETIN OF GEOGRAPHY SOCIO-ECONOMIC SERIES 1732-4254 2083-8298 35 19-36
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26461688] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26461688, Kapcsolat: 26461688
 2. Le Ngoc Lieu et al. Materials and membrane technologies for water and energy sustainability. (2016) SUSTAINABLE MATERIALS AND TECHNOLOGIES 2214-9929 2214-9937 7 p. 1
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25504326] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25504326, Kapcsolat: 25504326
Szabó G et al. Preliminary results on the determination of solar energy potential using LiDAR technology. (2015) INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING 2062-0810 2063-4269 6 1 11-17, 2912777
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2912777]
 1. Kovács Zoltán et al. Voxel alapú fapozíció-meghatározás pontfelhőből. (2018) In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. pp. 171-178
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[30387987] [Approved]
  Független, Idéző: 30387987, Kapcsolat: 27461215
Szabó J et al. Természeti veszélyek. (2018) In: Magyarország nemzeti atlasza 2. kötet. Természeti környezet pp. 156-167, 3408716
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3408716]
 1. Szarka L. Hazánk a környezetbiztonsági kihívások közepette. (2018) In: A múltból átívelő jövő pp. 87-96
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[30360000] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30360000, Kapcsolat: 27766218
2020-08-10 10:54