Győző Láng et al. Electrochemical and corrosion study of rapidly quenched amorphous nickel-phosphorus alloys, I.: Effect of the cooling rate. (1991) ACTA CHIMICA HUNGARICA 0231-3146 128 1 807-818, 1165900
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1165900]
 1. Nagy Ákos. A terrorizmus elleni harc légi komponense. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (Tanulmánygyűjtemény 2., e-book) pp. 427-465
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25571394] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25571394, Kapcsolat: 25571904
 2. Varga Norbert. A pápai repülőtér, valamint a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér helye, szerepe és feladatrendszere. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (Tanulmánygyűjtemény 2., e-book) pp. 1066-1131
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25572510] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25572510, Kapcsolat: 25571910
 3. Suszter Attila. A légi fenyegetettség változása a XXI. században. Napjaink pilóta nélküli eszközei és az ellenük való tevékenység. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (Tanulmánygyűjtemény 2., e-book) pp. 794-852
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25571909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25571909, Kapcsolat: 25571909
 4. Péter L et al. Anodic Dissolution of Rapidly Quenched Amorphous Ni81P19 Alloys of Different Initial Melt Temperature. (1996) JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY 0021-891X 1572-8838 26 4 403-411
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1169232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1169232, Kapcsolat: 21704442
 5. Péter László et al. New model for the anodic dissolution of amorphous Ni81P19 alloys containing secondary phase. (1995) ACH-MODELS IN CHEMISTRY 1217-8969 132 6 933-947
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1577842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1577842, Kapcsolat: 21704443
 6. Láng Gy et al. Corrosion characteristics of amorphous nickel-phosphorus alloys prepared by rapid cooling.. (1995) ACH-MODELS IN CHEMISTRY 1217-8969 132 697-711
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1243203] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1243203, Kapcsolat: 21704444
 7. BIELINSKI J et al. COMPOSITIONAL AND STRUCTURAL FACTORS IN CORROSION CHARACTERISTICS OF NI-P DEPOSITS. (1995) ACH-MODELS IN CHEMISTRY 1217-8969 132 4 685-695
  Folyóiratcikk[21119991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21119991, Kapcsolat: 21704441
 8. L A Janov et al. Corrosion characteristics of amorphous nickel-phosphorus alloys prepared by rapid cooling, II.. (1992) ACTA CHIMICA HUNGARICA 0231-3146 129 5 605-610
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1243371] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1243371, Kapcsolat: 21704445
 9. Kiss L et al. A fémek anódos oldódásának vizsgálata, VI.: Az indium anódos oldódásának modellezése. (1992) MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996) 0025-0155 1418-9933 98 3 85-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1243376] []
  Független, Idéző: 1243376, Kapcsolat: 21704446
Földi László et al. Kárelhárítás komplex feladatai veszélyes áruk közúti szállítása során bekövetkezett baleseteknél. (2000) KATONAI LOGISZTIKA 1588-4228 1789-6398 8 3 125-130, 1169490
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1169490]
 1. Horváth Attila. A közlekedési rendszer terrorfenyegetettsége a modernkori terrorizmus történetében: egyetemi jegyzet. (2010)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1711121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1711121, Kapcsolat: 21403441
Nagy Lajos et al. Kárelhárítás veszélyes áruk közúti baleseteinél I.. (2000) VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 1218-2958 7 4 48-50, 1169396
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1169396]
 1. Urbán Anett. A katasztrófavédelem tűzoltó egységeinek káreseti beavatkozása közúti balesetek esetén éjszakai körülmények között. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 27 2 140-156
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3231166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3231166, Kapcsolat: 27096605
 2. Petró Tibor. A közúti közlekedés és a biztonság kapcsolata az alagutakban. (2010) HADMÉRNÖK 1788-1919 5 2 232-242
  Folyóiratcikk[21403609] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403609, Kapcsolat: 21403609
Nagy Lajos et al. Kárelhárítás veszélyes áruk közúti baleseteinél II.. (2000) VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 1218-2958 7 5 30-32, 1169397
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1169397]
 1. Urbán Anett. A katasztrófavédelem tűzoltó egységeinek káreseti beavatkozása közúti balesetek esetén éjszakai körülmények között. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 27 2 140-156
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3231166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3231166, Kapcsolat: 27096632
 2. Petró Tibor. A közúti közlekedés és a biztonság kapcsolata az alagutakban. (2010) HADMÉRNÖK 1788-1919 5 2 232-242
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23707227] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23707227, Kapcsolat: 23707227
Földi László et al. A Magyar Honvédség HAVÁRIA laboratóriuma. (2001), 1165813
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[1165813]
 1. Pintér István. A járműfedélzeti sugárszintmérés elvei és gyakorlati megvalósításuk harctevékenység illetve nukleáris baleset-elhárítás során. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20132226] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20132226, Kapcsolat: 21408123
Halász László et al. Környezetvédelem-Környezetbiztonság. (2001), 1165702
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1165702]
 1. Szabó László István. A magyarországi volt szovjet katonai repülőterek természetre gyakorolt hatásai és jelenlegi állapotuk. (2020) HADMÉRNÖK 1788-1919 15 szám 2 (2020) 55-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31642159] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31642159, Kapcsolat: 29505641
 2. Kretz András. Környezetbiztonsági rehabilitáció értelmezése a környezetvédelem és a katasztrófavédelem szemszögéből. (2018) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 28 2 22-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30341383] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30341383, Kapcsolat: 27434382
 3. Halász László. A hadviselés ökológiai következményeinek enyhítése. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (Tanulmánygyűjtemény I., e-book) pp. 475-508
  Könyvrészlet[25439303] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25439303, Kapcsolat: 25439303
 4. Halász László. Lakossági vízellátás, hazai ivóvíz-minőségi problémák, korszerű víztisztítás. (2015) Megjelent: A hadtudomány és a hadviselés komplexitása a XXI. században pp. 74-86
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25335809] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25335809, Kapcsolat: 25335809
 5. Nagy Zsolt. A vegetációs tüzek környezeti hatásainak elemzése környezetbiztonsági szempontok figyelembe vételével. (2015) HADMÉRNÖK 1788-1919 10 1 127-138
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24964990] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24964990, Kapcsolat: 24964990
 6. Nagy Zsolt et al. A tűzoltóhabok környezetre gyakorolt hatásai. (2015) HADMÉRNÖK 1788-1919 10 3 156-164
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25264993] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25264993, Kapcsolat: 25264993
 7. Nikodém Edit. A lakosság és az anyagi javak hazai védelmének újszerű értelmezése, megvalósításának követelményei, lehetséges módszerei. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2910099] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2910099, Kapcsolat: 23707179
 8. Réti Tamás. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség reverse logisztikai rendszere. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23707182] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23707182, Kapcsolat: 23707182
 9. Dávidovits Zsuzsanna. A vízvédelem jogi szabályozási rendszere és az ivóvizminősítés szabályozása. (2011) HADMÉRNÖK 1788-1919 6 4 71-80
  Folyóiratcikk[21898166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21898166, Kapcsolat: 21898166
 10. Nagy Rudolf. A hazai katasztrófavédelmi feladatok és egyes globális hatások összefüggéseinek vizsgálatáról. (2009) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 2 4 17-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2892542] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2892542, Kapcsolat: 21404678
 11. Réti Tamás. Honvédség és környezetvédelem. (2007) HADMÉRNÖK 1788-1919 2 3 22-35
  Folyóiratcikk[21404680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21404680, Kapcsolat: 21404680
 12. Nagy Rudolf et al. Az élelmiszer-biztonság a környezetbiztonság szemszögéből. (2007) HADMÉRNÖK 1788-1919 2 4 38-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2892465] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2892465, Kapcsolat: 21404676
 13. Lauer János. Szénhidrogénekkel, szénhidrogén-származékokkal szennyezett területek havária mentesítése az elsődleges tűzoltó egységek aspektusából: PhD értekezés, ZMNE. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21404671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21404671, Kapcsolat: 21404671
 14. Hesz József. Az iparibaleset-elhárítás eljárás- és eszközrendszerének kutatása és fejlesztése, különös tekintettel a kőolajfinomítókra. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22343505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22343505, Kapcsolat: 21404670
 15. Kéri Nagy. A Magyar Köztársaság és a magyar nemzet biztonságát, stabilitását befolyásoló kockázatok és kihívások elemzése a nemzeti biztonsági stratégia továbbfejlesztése tükrében. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23707177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23707177, Kapcsolat: 23707177
 16. Varga Imre. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelőzési és védekezési tevékenység rendszere: PhD értekezés, ZMNE. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21404686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21404686, Kapcsolat: 21404686
 17. Erdős József et al. Magyar ABV védelmi technikai almanach. (2003)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Oktatási[21404669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21404669, Kapcsolat: 21404669
 18. Dr. univ Szoboszlay. Katonai tevékenységek során a talajba és a talajvízbe kerülő szénhidrogén szennyezések kármentesítésének környezetbiztonsági következményei: PhD értekezés, ZMNE. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21404684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21404684, Kapcsolat: 21404684
 19. Lénárt Sándor. Környezetbiztonság, Környezetvédelem, Honvédelem. (2002) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE 56 8 14-29
  Folyóiratcikk[21404673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21404673, Kapcsolat: 21404673
 20. Böszörményi Zoltán. Katasztrófa sújtotta területeken, feszültségterekben élők és szolgálatot teljesítők veszélyeztetettség érzetének vizsgálata: (Pusztaszőlős, Tákos, Fajsz, Pristina). (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23707173] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23707173, Kapcsolat: 23707173
 21. Lénárd S. Haditechnikai eszközök életciklusának környezetvédelmi vonarkozásai,. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24299860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24299860, Kapcsolat: 24299860
 22. Varga László. Környezetbiztonság, katasztrófaelhárítás. (2001) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE 61 11 32-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23707169] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23707169, Kapcsolat: 23707169
Nagy Lajos. Veszélyes anyagok szállítása. (2001), 1165819
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1165819]
 1. Címer Zsolt et al. A veszélyes áru közúti szállításából származó kockázatok meghatározásának lehetősége. (2010) HADMÉRNÖK 1788-1919 5 2 115-126
  Folyóiratcikk[21408132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21408132, Kapcsolat: 21408129
 2. Bárdos Zoltán. A veszélyes anyagok szállításának szabályozása és a közúti szállítások ellenőrzésének fejér megyei tapasztalatai. (2010) HADMÉRNÖK 1788-1919 5 2 101-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21403920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403920, Kapcsolat: 21408127
Pintér István et al. ABV felderítés és ellenőrzés feladatrendszere háborúban és békeműveletek során. (2001), 1165884
Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[1165884]
 1. Pellérdi Rezső. Az ABV védelem kihívásai háborús és békeműveletekben. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22952885] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22952885, Kapcsolat: 21408133
Földi László. A Magyar Honvédség tevékenysége a vegyi katasztrófák elleni védelem összefüggés-rendszerében: PhD értekezés, ZMNE. (2003), 1169811
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1169811]
 1. Horváth Péter. Két szolgálati világ között: Erasmus +. (2015) Megjelent: Katasztrófavédelem 2015 Tudomános Konferencia pp. 170-173
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25334505] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25334505, Kapcsolat: 25334505
 2. Komjáthy László. Magyarország tűzvédelme a határmenti települések tűzvédelme. (2013) HADMÉRNÖK 1788-1919 8 1 99-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2409988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2409988, Kapcsolat: 23285146
 3. Nikodém Edit. A veszélyes anyagok által okozott katasztrófák mentesítési lehetőségei. (2013) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 6 2 168-179
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2910085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2910085, Kapcsolat: 23707206
 4. Török Bálint. Veszélyes anyagok közúti szállítási balesetei során a tűzoltóság beavatkozásának taktikai és technikai fejlesztési lehetőségei: PhD értekezés, ZMNE. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21403452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403452, Kapcsolat: 21403367
 5. Janik Zoltán. A nukleáris balesetet követő kárelhárítás hatékonyságát, biztonságát növelő eljárások és eszközrendszerek kutatása, fejlesztése: PhD értekezés, ZMNE. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21403325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403325, Kapcsolat: 21403325
 6. Dr. Kátai-Urbán Lajos. Az ipari balesetek országhatáron túli hatásai elleni védekezés alkalmazási feltételeinek értékelése és fejlesztése: PhD értekezés, ZMNE. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21403329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403329, Kapcsolat: 21403329
 7. Vass Gyula. A településrendezési tervezés helye és szerepe a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzésében. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1977448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1977448, Kapcsolat: 21403372
 8. Komjáthy László. Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, különös tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi képzés helyzetére: PhD értekezés, ZMNE. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21403363] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403363, Kapcsolat: 21403363
 9. Lázár Gábor. Veszélyes anyagok kimutatása tűzoltói beavatkozások során. (2004) KARD ÉS TOLL: VÁLOGATÁS A HADTUDOMÁNY DOKTORANDUSZAINAK TANULMÁNYAIBÓL 1587-558X 2004/2 22-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23725172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23725172, Kapcsolat: 23725172
 10. Varga Imre. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelőzési és védekezési tevékenység rendszere: PhD értekezés, ZMNE. (2004)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21404686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21404686, Kapcsolat: 21403370
József Solymosi. Terrorist threats of nuclear facilities. (2004) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 1588-8789 1788-0017 3 1 99-114, 1165787
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1165787]
 1. Rezső Pellérdi et al. Nuclear terrorism: Response to a threat. (2007) AARMS 6 2 199-207
  Folyóiratcikk[21403984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403984, Kapcsolat: 21403984
Norbert Körmendy. Current issues of the transportation of dangerous goods by road, from the aspect of disaster management, with special emphasis to the accession of Hungary to the European Union. (2004) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 1588-8789 1788-0017 3 3 427-436, 1165788
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1165788]
 1. Bárdos Zoltán. A veszélyes anyagok szállításának szabályozása és a közúti szállítások ellenőrzésének fejér megyei tapasztalatai. (2010) HADMÉRNÖK 1788-1919 5 2 101-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21403920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403920, Kapcsolat: 21403920
 2. Horváth Attila. A közlekedési rendszer terrorfenyegetettsége a modernkori terrorizmus történetében: egyetemi jegyzet. (2010)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1711121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1711121, Kapcsolat: 21403973
Berek Tamás. Néhány gondolat az óvóhelyeinkről – helyzetkép, tervek, lehetőségek. (2005) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 14 4 107-117, 1169542
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1169542]
 1. Mórocza Árpád et al. Nincs cím. (2010) HADMÉRNÖK 1788-1919 5 1 119-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21403433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403433, Kapcsolat: 21403433
 2. Fahidi Gergely. Betonbiztosan. (2010) HVG 1217-9647 2 31 p. 1
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Nem besorolt jellegű[30368313] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30368313, Kapcsolat: 27775455
 3. Mógor Judit. Katasztrófavédelem. (2009) ISBN:9789632950198
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[21403431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403431, Kapcsolat: 21403431
Ferenc Zoltán et al. Efficient firefighting measures in hall-type buildings. (2005) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 1588-8789 1788-0017 4 3 553-560, 1165791
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1165791]
 1. Zoltán Ferenc. Új generációs csarnok épületek aktív-passzív tűzvédelmi rendszereinek kutatása: PhD értekezés, ZMNE. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21403858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403858, Kapcsolat: 21403858
László Komjáthy. Slovak-Hungarian fire fighting co-operation opportunities along the border. (2006) Megjelent: The 2nd International Scientific Conference "Fire Engineering" pp. 125-127, 1169673
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1169673]
 1. Horváth Péter. Két szolgálati világ között: Erasmus +. (2015) Megjelent: Katasztrófavédelem 2015 Tudomános Konferencia pp. 170-173
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25334221] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25334221, Kapcsolat: 25334221
Bálint Török. Possible use of the „VERIK” system in disaster relief of road accidents during transportation of dangerous goods. (2007) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 1588-8789 1788-0017 6 4 647-658, 1165901
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1165901]
 1. Bárdos Zoltán. A veszélyes anyagok szállításának szabályozása és a közúti szállítások ellenőrzésének fejér megyei tapasztalatai. (2010) HADMÉRNÖK 1788-1919 5 2 101-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21403920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403920, Kapcsolat: 21403449
 2. Horváth Attila. A közlekedési rendszer terrorfenyegetettsége a modernkori terrorizmus történetében: egyetemi jegyzet. (2010)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1711121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1711121, Kapcsolat: 21403448
 3. Török Bálint. Veszélyes anyagok közúti szállítási balesetei során a tűzoltóság beavatkozásának taktikai és technikai fejlesztési lehetőségei: PhD értekezés, ZMNE. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21403452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403452, Kapcsolat: 21403452
Györgyi Vásárhelyi et al. History of Russia’s chemical weapons. (2007) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 1588-8789 1788-0017 6 1 135-146, 1165255
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1165255]
 1. Vásárhelyi Györgyi. Kábítószer és mérgező harcanyag prekurzorok ellenőrzési folyamatának összehasonlítása: PhD értekezés, ZMNE. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21404736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21404736, Kapcsolat: 21404736
 2. Pellérdi Rezső. Az ABV védelem kihívásai háborús és békeműveletekben. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22952885] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22952885, Kapcsolat: 21404735
Györgyi Vásárhelyi et al. Regulation on drug precursors in the European Union. (2007) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 1588-8789 1788-0017 6 1 147-158, 1165793
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1165793]
 1. Vásárhelyi Györgyi. Kábítószer és mérgező harcanyag prekurzorok ellenőrzési folyamatának összehasonlítása: PhD értekezés, ZMNE. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21404736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21404736, Kapcsolat: 21403620
Halász László et al. Környezetvédelem. (2007), 1165704
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1165704]
 1. Hornyacsek Júlia. Az éghajlatváltozás-okozta veszélyekre való felkészülés települési feladatai Magyarországon.. (2019) Megjelent: Adaptációs lehetőségek az éghajlatváltozás következményeihez a közszolgálat területén pp. 468-500
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30867908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30867908, Kapcsolat: 28015440
 2. Hegedűs Hajnalka. A felszín alatti vizek szennyezéseinek eltávolítása, a vízminőségi kárelhárítás módszerei: 1. rész. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 12 1 72-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3209110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3209110, Kapcsolat: 26489491
 3. Hegedűs Hajnalka. A felszín alatti vizek szennyezéseinek eltávolítása, a vízminőségi kárelhárítás módszerei: 2. rész. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 12 2 151-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3242447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3242447, Kapcsolat: 28126824
 4. Hornyacsek Júlia. Földrengés! Fel vagyunk készülve?. (2011) HADMÉRNÖK 1788-1919 6 1 276-295
  Folyóiratcikk[21404664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21404664, Kapcsolat: 21404664
 5. Szabó Zsolt. A veszélyes anyagok és hulladékok tárolásának, kezelésének lehetséges biztonságtechnikai megoldásai a katonai repülőtereken. (2011) REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) 1417-0604 1789-770X 23 1 9-14
  Folyóiratcikk[21463827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21463827, Kapcsolat: 21463827
 6. Szabó Zsolt. A katonai repülőtéri talajszennyezés megelőzésének biztonságtechnikai lehetőségei. (2011) REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) 1417-0604 1789-770X 23 1 3-8
  Folyóiratcikk[21463741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21463741, Kapcsolat: 21463741
 7. Szabó Zsolt. A kecskeméti repülőbázis talaj- és vízszennyezésének kármentesítése, a megelőzés új biztonságtechnikai megoldásai. (2010) HADMÉRNÖK 1788-1919 5 2 219-231
  Folyóiratcikk[21404662] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21404662, Kapcsolat: 21404662
Kuti Rajmund et al. Mentesítés mobil vízköddel oltó berendezéssel. (2007) VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 1218-2958 14 2 46-48, 1895743
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1895743]
 1. Papp Bendegúz. Mit nevezünk katasztrófának? Katasztrófaelméleti megközelítések és vizsgálatuk. (2020) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 68 4 KÜLÖNSZÁM 64-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31776070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31776070, Kapcsolat: 29734319
 2. Nagy Zsolt. Egyéni ABV védelem és mentesítés katasztrófa helyzetekben. (2015) VÉDELEM ONLINE: TŰZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKKÖNYVTÁR 2015 537 1-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2824021] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2824021, Kapcsolat: 24423572
Tunyogi Dóra. A 2006. évi magyarországi árvíz során végzett elhárítási munkálatok elemzése, különös tekintettel a Magyar Honvédség szerepvállalására. (2007) HADMÉRNÖK 1788-1919 2 2 50-61, 1169598
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1169598]
 1. Szűcs Pál et al. Klasszikusok a légierő alapjairól. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (Tanulmánygyűjtemény 2., e-book) pp. 1265-1282
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25571419] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25571419, Kapcsolat: 25571419
 2. Végső Sándor. Helikopterek alkalmazhatósága légi roham műveletekben. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (Tanulmánygyűjtemény 2., e-book) pp. 1132-1254
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25572515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25572515, Kapcsolat: 25572515
 3. Petró Tibor. Árvízvédelem helyzete napjainkban (The current status of flood protection). (2013) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 23 Különszám 283-297
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23724684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23724684, Kapcsolat: 23725171
 4. Petró Tibor. Árvízvédelem helyzete napjainkban: The current status of flood protection. (2013) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 2013 2. ksz. 283-297
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23537591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23537591, Kapcsolat: 23537591
 5. Petró Tibor. A települési önkormányzatok árvízvédelmi feladatai, lehetőségei az árvízi védekezés során (The local government’s water damage relief tasks, and theirs opportunity in the flood control). (2011) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 21 Különszám 21-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23725164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23725164, Kapcsolat: 23725169
 6. Petró Tibor. A helyi vízkár elleni védekezés helyzete napjainkban, a védekezés feladatai. (2011) HADMÉRNÖK 1788-1919 6 1 172-180
  Folyóiratcikk[21403419] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403419, Kapcsolat: 21403419
 7. Bárdos Zoltán. A területi rendeltetésű árvízvédelmi komplex polgári védelmi szervezetek szakkiképzésének szerepe az önkormányzati ár-és belvíz elleni védekezésben. (2010) HADMÉRNÖK 1788-1919 5 3 264-280
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3066707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3066707, Kapcsolat: 23537599
 8. Petró Tibor. A magyarországi patakok, kisebb folyók áradása okozta veszélyhelyzetek, a védekezés lehetőségei. (2010) HADMÉRNÖK 1788-1919 5 2 178-189
  Folyóiratcikk[21403416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403416, Kapcsolat: 21403416
 9. Szabó Sándor. Speciális műszaki technikai eszközök és felszerelések alkalmazási lehetőségei a katasztrófavédelemben. (2009) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 2009 elektronikus szám 1-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23537607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23537607, Kapcsolat: 23537607
Vásárhelyi Györgyi. Vegyifegyver megsemmisítési technológiák. (2007) HADMÉRNÖK 1788-1919 2 4 46-59, 1169602
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1169602]
 1. Szombati Zoltán. A vegyi fegyverek elterjedésének megakadályozása. (2009) SZAKMAI SZEMLE (KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL) 2009/4 43-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23707130] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23707130, Kapcsolat: 23707130
Hankó Márta et al. „Divatos” gondolatok a klímaváltozásról. (2008) HADMÉRNÖK 1788-1919 3 1 20-26, 1169607
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1169607]
 1. Szűcs Pál et al. Klasszikusok a légierő alapjairól. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (Tanulmánygyűjtemény 2., e-book) pp. 1265-1282
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25571419] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25571419, Kapcsolat: 25571405
 2. Végső Sándor. Helikopterek alkalmazhatósága légi roham műveletekben. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (Tanulmánygyűjtemény 2., e-book) pp. 1132-1254
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25572515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25572515, Kapcsolat: 25572513
 3. Nagy Ákos. A terrorizmus elleni harc légi komponense. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (Tanulmánygyűjtemény 2., e-book) pp. 427-465
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25571394] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25571394, Kapcsolat: 25571394
 4. Varga Norbert. A pápai repülőtér, valamint a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér helye, szerepe és feladatrendszere. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (Tanulmánygyűjtemény 2., e-book) pp. 1066-1131
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25572510] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25572510, Kapcsolat: 25572512
 5. Petró Tibor. Árvízvédelem helyzete napjainkban (The current status of flood protection). (2013) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 23 Különszám 283-297
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23724684] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23724684, Kapcsolat: 23725165
 6. Petró Tibor. The case of the disaster management for the youth in Hungary, the possibilities of the improvement of preparation system. (2011) HADMÉRNÖK 1788-1919 9 1 181-189
  Folyóiratcikk[21403410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403410, Kapcsolat: 21403410
 7. Petró Tibor. A települési önkormányzatok árvízvédelmi feladatai, lehetőségei az árvízi védekezés során (The local government’s water damage relief tasks, and theirs opportunity in the flood control). (2011) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 21 Különszám 21-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23725164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23725164, Kapcsolat: 23725164
 8. Petró Tibor. A helyi vízkár elleni védekezés helyzete napjainkban, a védekezés feladatai. (2011) HADMÉRNÖK 1788-1919 6 1 172-180
  Folyóiratcikk[21407437] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21407437, Kapcsolat: 21403409
 9. Petró Tibor. A MAGYARORSZÁGI PATAKOK, KISEBB FOLYÓK ÁRADÁSA OKOZTA VESZÉLYHELYZETEK, A VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI. (2010) HADMÉRNÖK 1788-1919 5 2 178-189
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3031587] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3031587, Kapcsolat: 21403407
Kuti Rajmund. A beépített vízköddel oltó rendszerek újabb alkalmazási lehetőségeinek feltárása. (2008) HADMÉRNÖK 1788-1919 3 2 60-66, 1169609
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1169609]
 1. Kuti Rajmund. Oпасность взрывов пылевоздушных смесей и возможность их профилактики в пищевой промышленности. (2016) POZHARY I CHREZVYCHAJNYE SITUACII: PREDOTVRASHENIE LIKVIDACIA 2071-9116 13 1 71-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25757836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25757836, Kapcsolat: 25757836
 2. Pataki János et al. Integrierte Brandschutzeinrichtungen. (2013) HADMÉRNÖK 1788-1919 VIII. 4. 150-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23675555] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23675555, Kapcsolat: 23675621
 3. Verbai Zoltán et al. Épülettechnikai rendszerek és rendszerelemek. (2013) ISBN:9789639968646
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2249266] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2249266, Kapcsolat: 25558459
 4. Létai János. A tűzoltás és az életmentés sajátosságai a kelet-nyugati metróvonal alagútjában. (2009) VÉDELEM ONLINE: TŰZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKKÖNYVTÁR 2009 590 1-66
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26475769] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26475769, Kapcsolat: 26475769
Szombati Zoltán et al. A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erői, különös tekintettel az MH. 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj lehetőségeire. (2008) HADMÉRNÖK 1788-1919 3 3 60-75, 1169622
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1169622]
 1. Nagy Gábor. Hordozható energiaszelektív sugárzásmérő szonda kifejlesztés PIN dióda alkalmazásával. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23707113] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23707113, Kapcsolat: 23707113
 2. Jakab László. Az ABV védelem biztonságtechnikai rendszerei a NATO STANAG 2150 előírásai alapján. (2010) REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) 1417-0604 1789-770X 22 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23707112] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23707112, Kapcsolat: 23707112
Dr. Halász László et al. Katasztrófavédelem I.. (2009), 1606782
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1606782]
 1. Szűcs Pál et al. Klasszikusok a légierő alapjairól. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (Tanulmánygyűjtemény 2., e-book) pp. 1265-1282
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25571419] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25571419, Kapcsolat: 25571421
 2. Végső Sándor. Helikopterek alkalmazhatósága légi roham műveletekben. (2016) Megjelent: Humánvédelem - békeműveleti és veszélyhelyzet-kezelési eljárások fejlesztése (Tanulmánygyűjtemény 2., e-book) pp. 1132-1254
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25572515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25572515, Kapcsolat: 25572520
2021-01-24 13:55