Solymosi J. A súlyos ipari balesetek általi veszélyeztetettséggel kapcsolatos értékelési eljárások összehasonlító vizsgálata. (2001) KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE: A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG SZAKMAI FOLYÓIRATA 1586-4022 6 2 32-57, 1038291
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1038291]
 1. Mesics Zoltán. IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ADAPTÁLÁSA A KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMEKBEN. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 XXII.(1) 146-157
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26493237] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26493237, Kapcsolat: 26493262
 2. Mesics Zoltán et al. ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁSI KÖVETELMÉNYEK A BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKKEL KAPCSOLATBAN. (2016) VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2498-6194 I. (2) 620-644
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25925860] [Approved]
  Független, Idéző: 25925860, Kapcsolat: 25926272
 3. Nagy Sándor. A hazai lakosságvédelmi kockázatértékelés összehasonlítása a nyugati kockázatelemzési eljárásokkal. (2013) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XXII. 1 159-176
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23312954] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23312954, Kapcsolat: 23312954
 4. Kovács Z. A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében. (2009)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1689210] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1689210, Kapcsolat: 21649871
Tatár Attila. A súlyos balesetek megelőzéséért. (2001) KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE: A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG SZAKMAI FOLYÓIRATA 1586-4022 6 2 2-7, 1010185
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1010185]
 1. Zoltán LÉVAI. Examination of Risk Assessment Procedures of Major Industrial Accidents: Analyses of professional dilemma surfaced when drafting the respective Hungarian regulations. (2002) AARMS 1 2 315-327
  Journal Article[21772043] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21772043, Kapcsolat: 21772043
Szakál Béla et al. Útmutató a veszélyes üzemek belső védelmi terveinek készítéséhez: Munkavédelmi kézikönyv 15. aktualizálása. (2002), 1047685
Book/Handbook (Book)/Scientific[1047685]
 1. Kátai-Urbán Irina. Veszélyes anyagokkal foglalkozó telephelyek riasztási és terület kiürítési hatékonyságnak vizsgálata. (2018) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVIII. 1. 76-102
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3353608] [Approved]
  Független, Idéző: 3353608, Kapcsolat: 27233558
 2. Kovács Z. A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében. (2009)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1689210] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1689210, Kapcsolat: 21649874
Cseh Gábor et al. Ipari biztonsági kézikönyv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályozás alkalmazásához. (2003) ISBN:9632247167, 1928542
Book/Monograph (Book)/Scientific[1928542]
 1. Mesics Zoltán. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok vizsgálata, fejlesztése. (2018) HADMÉRNÖK 1788-1919 XIII. 2. 211-227
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3404737] [Approved]
  Független, Idéző: 3404737, Kapcsolat: 27548185
 2. Mesics Zoltán. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének és kezelésének hatékonyabbá tétele a biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelményrendszer továbbfejlesztése által. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVII. (2) 31-45
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3254772] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3254772, Kapcsolat: 26596701
 3. Mesics Zoltán et al. ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁSI KÖVETELMÉNYEK A BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKKEL KAPCSOLATBAN. (2016) VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2498-6194 I. (2) 620-644
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25925860] [Approved]
  Független, Idéző: 25925860, Kapcsolat: 25930586
 4. Laczik Balázs. Methods and principles of unified personal protectiveequipment during chemical industrial catastrophes. (2014) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE 2064-0021 XIII (3) 443-456
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24288116] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24288116, Kapcsolat: 24288097
 5. Révai Róbert. A veszélyes tevékenységek emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető hatásai. (2013) In: Előadásgyűjtemény p. 150
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[31396860] []
  Független, Idéző: 31396860, Kapcsolat: 29096489
 6. Görög Katalin. Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban. (2011)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24069313] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24069313, Kapcsolat: 24069313
Bíróné Ősz Julianna et al. Módszertani segédlet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatainak ellátásához. (2005) ISBN:9632185617, 1928575
Book/Monograph (Book)/Scientific[1928575]
 1. Csősz László. Ipari tevékenységek, mint potenciális vízszennyezők. (2018) In: Katasztrófavédelem 2018 p. 319
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[31397685] [Approved]
  Független, Idéző: 31397685, Kapcsolat: 29097533
 2. Szendi Rebeka. A seveso iii. irányelv magyarországi adaptálásának várható hatásai a veszélyes üzemekre és a hatóság feladataira i. rész – az irányelv fő változásai. (2014) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 7. 1 211-217
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23796423] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23796423, Kapcsolat: 23796423
 3. Dobor József et al. VESZÉLYES ÜZEMEK AZO NOSÍTÁSA ÉS A KAPCSO LÓDÓ HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG (EK). (2013) HADMÉRNÖK 1788-1919 VIII 3 129-140
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26624232] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26624232, Kapcsolat: 26624232
 4. Dobor József et al. Veszélyes üzemek azonosítása a gyakorlatban. (2013) In: Előadásgyűjtemény p. 136
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[31396854] []
  Független, Idéző: 31396854, Kapcsolat: 29096482
 5. Révai Róbert. A veszélyes tevékenységek emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető hatásai. (2013) In: Előadásgyűjtemény p. 150
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[31396860] []
  Független, Idéző: 31396860, Kapcsolat: 29096488
Szakál Béla et al. Iparbiztonság I.: Veszélyes anyagok és súlyos baleseteik az iparban és a szállításban. (2012) ISBN:9789638907332, 2055425
Book/Monograph (Book)/Scientific[2055425]
 1. Jeruska József et al. Veszélyhelyzet kezelés a szénhidrogén termék távvezeték sérülésével kapcsolatos eseményeknél II.. (2018) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVIII. 3. 86-103
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27705084] [Approved]
  Független, Idéző: 27705084, Kapcsolat: 27705124
 2. Jeruska József et al. Veszélyhelyzet kezelés a szénhidrogén termék távvezeték sérülésével kapcsolatos eseményeknél I.. (2018) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVIII. 2. 159-178
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27561558] [Approved]
  Független, Idéző: 27561558, Kapcsolat: 27561472
 3. Jeruska József et al. A termék távvezetékek műszaki eszközrendszerének támadhatósági vizsgálata. (2018) VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2498-6194 III. 2. 135-153
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27440542] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27440542, Kapcsolat: 27440568
 4. Morvai Cintia. Veszélyes hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVII. (2) 61-82
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26596722] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26596722, Kapcsolat: 26596735
 5. Mesics Zoltán. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének és kezelésének hatékonyabbá tétele a biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelményrendszer továbbfejlesztése által. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVII. (2) 31-45
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3254772] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3254772, Kapcsolat: 26596711
 6. Jeruska József. A szénhidrogén termék távvezetékek szakirodalmának kutatása. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 XII. (1) különszám 70-98
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26782186] [Approved]
  Független, Idéző: 26782186, Kapcsolat: 26782220
 7. Morvai Cintia. Analysis of the presence of dangerous materials from the viewpoins of industrial safety. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVII. (3) 146-154
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26669618] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26669618, Kapcsolat: 26669622
 8. Muhoray Árpád. Katasztrófamegelőzés I.: egyetemi jegyzet. (2016) ISBN:9786155527852
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[3176866] [Approved]
  Független, Idéző: 3176866, Kapcsolat: 29067937
 9. Mesics Zoltán et al. Veszélyes üzemekben bekövetkezett üzemzavarok hatósági vizsgálatának tapasztalatai. (2015) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XXIV. (3) 116-123
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25386010] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25386010, Kapcsolat: 25386018
 10. Morvai Cintia. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleseti események kezelése. (2015) In: Konferenciakiadvány "Katasztrófavédelmi díj" Tudományos konferencia 2015. c. tudományos rendezvényen elhangzott előadásokhoz pp. 73-84
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[3015406] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3015406, Kapcsolat: 29096397
 11. Morvai Cintia. VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE. (2015) HADMÉRNÖK 1788-1919 X. (1) 119-126
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2882491] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2882491, Kapcsolat: 24671971
 12. Mesics Zoltán et al. Új megközelítés a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek vizsgálatában. (2015) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XXIV.(4) 150-163
  Journal Article/Article (Journal Article)[25592445] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25592445, Kapcsolat: 25592450
 13. Szendi Rebeka. 101 The Problems Related to the Stocktaking of Forces and Resources in Internal Emergency Plans. (2015) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE 2064-0021 14 (1) 101-106
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24807858] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24807858, Kapcsolat: 24807858
 14. Szendi Rebeka et al. Vegyi felderítés és mentesítés a veszélyes üzemek belső védelmi terveiben: belső védelmi tervekkel kapcsolatban felmerülő problémák. (2014) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 7 1 1-12
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2557211] [Validated]
  Független, Idéző: 2557211, Kapcsolat: 23796366
 15. Bleszity János. Recenzió az Iparbiztonságtan I. című katasztrófavédelmi kézikönyvről. (2014) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 24 1 4-8
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[2770267] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2770267, Kapcsolat: 23828595
 16. Ronyecz Lilla. Az iparbiztonsági hatóság által ellenőrzött veszlyes tevékenységek Magyarországon. (2014) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 23 1 132-145
  Journal Article[24062130] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24062130, Kapcsolat: 24062114
 17. Mesics Zoltán. A belső védelmi terv gyakorlatok tapasztalatai. (2014) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XXIII 3 213-219
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24180847] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24180847, Kapcsolat: 24180847
 18. Kiss Csaba. Az Egyesült Államok legsúlyosabb veszélyes áruk szállításával kapcsolatos balesetének leírása és az esetből levont következtetések. (2013) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 22 2 113-132
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23520705] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23520705, Kapcsolat: 23520703
 19. Révai Róbert. A veszélyes tevékenységek emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető hatásai. (2013) In: Előadásgyűjtemény p. 150
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[31396860] []
  Független, Idéző: 31396860, Kapcsolat: 29096492
Bognár Balázs et al. Iparbiztonságtan I: Kézikönyv az iparbiztonsági üzemeltetői és hatósági feladatok ellátásához. (2013) ISBN:9786155344121, 2757346
Book/Handbook (Book)/Scientific[2757346]
 1. Papp Bendegúz. Katasztrófadiplomácia: Egy fiatal tudományág tudománymetriai elemzése. (2020) KÜLÜGYI SZEMLE 1587-9089 XIX 1 34-50
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31295809] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31295809, Kapcsolat: 28979257
 2. Papp Bendegúz et al. Disaster Vulnerability as a Key Concept in Civil Protection – A Theoretical Review for the National Organizations. (2020) POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 1788-2168 13 Különszám 22-42
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31385533] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31385533, Kapcsolat: 29092367
 3. Antal Zoltán et al. Nukleáris baleset-elhárítás Magyarországon, különös tekintettel az egészségügyi hatásokra – I. rész. (2019) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 29 3 5-20
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31032493] [Validated]
  Független, Idéző: 31032493, Kapcsolat: 28783987
 4. Antal Zoltán et al. Nukleárisbaleset-elhárítás Magyarországon, különös tekintettel az egészségügyi hatásokra – II. rész. (2019) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 29 4 133-155
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31250256] [Validated]
  Független, Idéző: 31250256, Kapcsolat: 28917087
 5. Jeruska József et al. Veszélyhelyzet kezelés a szénhidrogén termék távvezeték sérülésével kapcsolatos eseményeknél I.. (2018) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVIII. 2. 159-178
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27561558] [Approved]
  Független, Idéző: 27561558, Kapcsolat: 27561315
 6. Érces Gergő et al. The effects of the actively used reactive and passive fire protection systems established by innovative fire protection methods for whole life-cycle of buildings. (2018) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVIII 4 47-58
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30324964] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30324964, Kapcsolat: 27744267
 7. Jeruska József et al. Dangers of hydrocarbon derivatives. (2018) In: Katasztrófavédelem 2018 pp. 328-328
  Conference paper/Abstract (Conference paper)/Scientific[30479760] [Approved]
  Független, Idéző: 30479760, Kapcsolat: 29097572
 8. Mesics Zoltán. Biztonsági irányítási rendszerek fejlesztése: változtatások kezelése. (2018) HADMÉRNÖK 1788-1919 XIII. 4. 9-22
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30428758] [Approved]
  Független, Idéző: 30428758, Kapcsolat: 27854102
 9. Érces Gergő. A veszélyes üzemeket érintő tűzmegelőzési szabályozás iparbiztonsági vonatkozásai. (2018) In: Katasztrófavédelem 2018 p. 188
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[31397721] [Approved]
  Független, Idéző: 31397721, Kapcsolat: 29097583
 10. Mesics Zoltán. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok vizsgálata, fejlesztése. (2018) HADMÉRNÖK 1788-1919 XIII. 2. 211-227
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3404737] [Approved]
  Független, Idéző: 3404737, Kapcsolat: 27548278
 11. Tóth András. A bitumenfeldolgozás során történt tartályrobbanások és tűzesetek vizsgálata ‒ I. rész. (2018) HADMÉRNÖK 1788-1919 XIII 1 217-229
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30318756] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30318756, Kapcsolat: 27247926
 12. Morvai Cintia. VESZÉLYES HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉNEK ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA. (2017) VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2498-6194 II. (1) 129-138
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26493028] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26493028, Kapcsolat: 26492994
 13. Morvai Cintia. Veszélyes hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVII. (2) 61-82
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26596722] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26596722, Kapcsolat: 26596733
 14. Ronyecz Lilla. Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos tagállami szabályozás értékelése. (2017) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XXVI 1 96-107
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3315208] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3315208, Kapcsolat: 27031664
 15. Mesics Zoltán. IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ADAPTÁLÁSA A KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMEKBEN. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 XXII.(1) 146-157
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26493237] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26493237, Kapcsolat: 26493258
 16. Mesics Zoltán. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének és kezelésének hatékonyabbá tétele a biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelményrendszer továbbfejlesztése által. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVII. (2) 31-45
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3254772] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3254772, Kapcsolat: 26596704
 17. Jeruska József. A szénhidrogén termék távvezetékek szakirodalmának kutatása. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 XII. (1) különszám 70-98
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26782186] [Approved]
  Független, Idéző: 26782186, Kapcsolat: 26782209
 18. Morvai Cintia. Analysis of the presence of dangerous materials from the viewpoins of industrial safety. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVII. (3) 146-154
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26669618] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26669618, Kapcsolat: 26669618
 19. Mesics Zoltán. A biztonsági irányítási rendszerek hatékonyságának fejlesztése: karbantartási rend. (2017) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XXVI. 3. 72-91
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3349067] [Approved]
  Független, Idéző: 3349067, Kapcsolat: 27216663
 20. Jeruska József. TERMÉKVEZETÉKEK ÜZEMZAVARAINAK VIZSGÁLATA. (2016) VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2498-6194 I. (1) 126-142
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25567647] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25567647, Kapcsolat: 25567647
 21. Jeruska József. TERMÉK VEZETÉKEKEN TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS BIZTONSÁGI ÉS JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE. (2016) VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2498-6194 I. (2) 603-619
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25925008] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25925008, Kapcsolat: 25925498
 22. Ronyecz Lilla. LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZEREK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK VÉDELMÉ- VEL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK VIZSGÁLATA, AZOK INTEGRÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAZAI RENDSZERBE. (2016) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVI. (2) 197-209
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26158789] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26158789, Kapcsolat: 26158789
 23. Muhoray Árpád. Katasztrófamegelőzés I.: egyetemi jegyzet. (2016) ISBN:9786155527852
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[3176866] [Approved]
  Független, Idéző: 3176866, Kapcsolat: 29067931
 24. Mesics Zoltán et al. IDŐSZAKOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A SEVESO III. IRÁNYELV TÜKRÉBEN. (2016) VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2498-6194 I. (1) 143-161
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25567683] [Approved]
  Független, Idéző: 25567683, Kapcsolat: 25567656
 25. Pimper László. A mobil tartálytűzoltás taktikáinak és alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztése. (2016)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3221437] [Checked]
  Független, Idéző: 3221437, Kapcsolat: 25924832
 26. Mesics Zoltán et al. Veszélyes üzemekben bekövetkezett üzemzavarok hatósági vizsgálatának tapasztalatai. (2015) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XXIV. (3) 116-123
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25386010] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25386010, Kapcsolat: 25386010
 27. Kiss Enikő. VESZÉLYES ÁRU BELVÍZI SZÁLLÍTÁSI KATASZTRÓFAVÉDELMI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ÉRTÉKELÉSE. (2015) VÉDELEM ONLINE: TŰZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKKÖNYVTÁR 1-15
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24979028] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24979028, Kapcsolat: 24979025
 28. Morvai Cintia. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleseti események kezelése. (2015) In: Konferenciakiadvány "Katasztrófavédelmi díj" Tudományos konferencia 2015. c. tudományos rendezvényen elhangzott előadásokhoz pp. 73-84
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[3015406] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3015406, Kapcsolat: 29096401
 29. Mesics Zoltán et al. Új megközelítés a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek vizsgálatában. (2015) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XXIV.(4) 150-163
  Journal Article/Article (Journal Article)[25592445] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25592445, Kapcsolat: 25592445
 30. Szendi Rebeka. The Problems Related to the Stocktaking of Forces and Resources in Internal Emergency Plans. (2015) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE 2064-0021 14(1) 101-106
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24807862] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24807862, Kapcsolat: 24807862
 31. Kovács Ferenc et al. INDUSTRIAL SAFETY OF DEBRECEN CITY WITH COUNTY RIGHTS – WITH PARTICULAR REGARD TO DANGEROUS ESTABLISHMENTS, TRANSPORT AND STORAGE OF DANGEROUS SUBSTANCES IN RELATION WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL MEASURES. (2015) HADMÉRNÖK 1788-1919 X. (3) 119-136
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25204894] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25204894, Kapcsolat: 25204894
 32. Nováky Mónika. Az iparbiztonsági szakterület feladatainak változása 2012. január 1-jét követően. (2015) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XXIV.(4) 164-171
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25592464] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25592464, Kapcsolat: 25592464
 33. Urbán Anett. A veszélyes anyagok jelenlétében történő tűzoltói beavatkozások kockázatai és az erre a tevékenysége közbiztonság növelésében. (2015) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XXIV. (3) 201-215
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25386226] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25386226, Kapcsolat: 25386214
 34. Cimer Zsolt et al. Application of Special Risk Reduction Protective Measures in Combiterminals for Dangerous Goods. (2015) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE 2064-0021 14 (2) 209-218
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25050513] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25050513, Kapcsolat: 25050345
 35. Vass Gyula et al. Veszélyes üzemek a nemzeti kockázatok között. (2014) VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 1218-2958 21 1 36-39
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2540868] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2540868, Kapcsolat: 24267955
 36. Szendi Rebeka et al. Vegyi felderítés és mentesítés a veszélyes üzemek belső védelmi terveiben: belső védelmi tervekkel kapcsolatban felmerülő problémák. (2014) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 7 1 1-12
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2557211] [Validated]
  Független, Idéző: 2557211, Kapcsolat: 24267949
 37. Vass Gyula. Új irányelv a veszélyes üzemek szabályozásában – Seveso III.. (2014) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XIII. 3 216-222
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24267942] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24267942, Kapcsolat: 24267942
 38. Morvai Cintia. Toronyházak mentő tűzvédelme - esettanulmány. (2014) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XIII 2 119-127
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24267940] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24267940, Kapcsolat: 24267940
 39. Ambrusz József. The Hungarian System of Reconstruction and Recovery Tasks Following Natural Disasters. (2014) ISBN:9788055408729
  Conference proceedings/Scientific[24267961] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24267961, Kapcsolat: 24267961
 40. Bleszity János. Recenzió az Iparbiztonságtan I. című katasztrófavédelmi kézikönyvről. (2014) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 24 1 4-8
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[2770267] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2770267, Kapcsolat: 24267936
 41. Laczik Balázs. Methods and principles of unified personal protectiveequipment during chemical industrial catastrophes. (2014) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE 2064-0021 XIII (3) 443-456
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24288116] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24288116, Kapcsolat: 24288168
 42. Morvai Cintia. Katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása veszélyes anyagok jelenlétében. (2014) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 2014 4 106-114
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24426239] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24426239, Kapcsolat: 24429853
 43. Cimer Zsolt. A veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló küszöbérték alatti üzemek tevékenységéből származó veszélyeztetettség meghatározásának metodikája, a kockázatcsökkentő intézkedések számszerűsítése. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24267958] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24267958, Kapcsolat: 24267958
Szakál Béla et al. Iparbiztonság II.: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményei és kockázatai : egyetemi tankönyv. (2013) ISBN:9786155445002, 2480825
Book/Monograph (Book)/Scientific[2480825]
 1. Jeruska József et al. Veszélyhelyzet kezelés a szénhidrogén termék távvezeték sérülésével kapcsolatos eseményeknél I.. (2018) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 XXVIII. 2. 159-178
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27561558] [Approved]
  Független, Idéző: 27561558, Kapcsolat: 27561432
 2. Jeruska József et al. A termék távvezetékek műszaki eszközrendszerének támadhatósági vizsgálata. (2018) VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2498-6194 III. 2. 135-153
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27440542] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27440542, Kapcsolat: 27440555
 3. Jeruska József. A szénhidrogén termék távvezetékek szakirodalmának kutatása. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 XII. (1) különszám 70-98
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26782186] [Approved]
  Független, Idéző: 26782186, Kapcsolat: 26782213
 4. Lakatos József. Iparbiztonsági irányítási rendszer fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata az 1999-es sajóbábonyi klórömlés tanulságai tükrében. (2016) HADMÉRNÖK 1788-1919 XI 1 133-143
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3394357] [Approved]
  Független, Idéző: 3394357, Kapcsolat: 25544957
 5. Mesics Zoltán et al. IDŐSZAKOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A SEVESO III. IRÁNYELV TÜKRÉBEN. (2016) VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2498-6194 I. (1) 143-161
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25567683] [Approved]
  Független, Idéző: 25567683, Kapcsolat: 25567667
 6. Schweickhardt Gotthilf. A katasztrófavédelmi igazgatás rendszere, továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. (2015)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[25205052] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25205052, Kapcsolat: 25205052
 7. Laczik Balázs. Methods and principles of unified personal protectiveequipment during chemical industrial catastrophes. (2014) ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE 2064-0021 XIII (3) 443-456
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24288116] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24288116, Kapcsolat: 24288116
 8. Teknős László et al. felsőoktatási intézmények önkéntes mentőszervezeteinek jelentősége, helye, szerepe a katasztrófavédelem rendszerében. (2014) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 XXIV. 1 elektronikus 155-168
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24096547] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24096547, Kapcsolat: 24096547
 9. Endrődi István et al. Az önkéntes polgári védelmi erők új dimenziója, avagy a magyar Felsőoktatási Intézmények Önkéntes Mentőszervezeteinek megalakításának szükségessége, jelentősége a hazai katasztrófavédelmi rendszerben. (2014) VÉDELEM ONLINE: TŰZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKKÖNYVTÁR 1-77
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25331256] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25331256, Kapcsolat: 25331256
Szakál B. Major Disaster Recovery Plans. (2014) SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1803-568X 1803-635X 6 1, 2774946
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2774946]
 1. Kátai-Urbán Irina. ÜZEMI ÉS TELEPÜLÉSI VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS RENDSZERÉNEK ÉRTÉKELÉSE. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 XII. (2) 172-187
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26669609] [Approved]
  Független, Idéző: 26669609, Kapcsolat: 26669610
 2. Kátai-Urbán Lajos. UNIFIED SYSTEM OF LEGAL INSTRUMENTS AIMED THE PREVENTION OF AND PREPAREDNESS FOR THE MAJOR INDUSTRIAL ACCIDENTS. (2017) SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1803-568X 1803-635X (9) 1 1-14
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3223440] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3223440, Kapcsolat: 26596772
 3. Kátai-Urbán Irina. Üzemi védelmi tervezés az ipari balesetek következményei elhárítására történő felkészülés rendszerében. (2016) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XXV. (4) 111-119
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26275018] [Approved]
  Független, Idéző: 26275018, Kapcsolat: 26275018
 4. Vass Gyula et al. Küszöbérték alatti üzemek felügyeletének műszaki előírásai - I. rész. (2016) VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2498-6194 I. (3) 103-112
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26159113] [Approved]
  Független, Idéző: 26159113, Kapcsolat: 26159113
Cimer Zsolt et al. Control of major-accidents involving dangerous substances relating to combined terminals. (2015) SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1803-568X 1803-635X 6 1 1-11, 2945996
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2945996]
 1. Hoffmann Imre et al. A raktárcsarnokkal szemben támasztott biztonsági követelmények. (2020) In: Katasztrófák, kockázatok, önkéntesek pp. 80-86
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[31320639] [Approved]
  Független, Idéző: 31320639, Kapcsolat: 29007189
 2. Kátai-Urbán Irina. Assessment of the Industrial Safety Vulnerability of Settlements. (2018) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 XXVII. 2. 38-53
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30472144] [Approved]
  Független, Idéző: 30472144, Kapcsolat: 27902345
 3. Kátai-Urbán Irina. ÜZEMI ÉS TELEPÜLÉSI VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS RENDSZERÉNEK ÉRTÉKELÉSE. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 XII. (2) 172-187
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26669609] [Approved]
  Független, Idéző: 26669609, Kapcsolat: 26669608
 4. Kátai-Urbán Lajos. UNIFIED SYSTEM OF LEGAL INSTRUMENTS AIMED THE PREVENTION OF AND PREPAREDNESS FOR THE MAJOR INDUSTRIAL ACCIDENTS. (2017) SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1803-568X 1803-635X (9) 1 1-14
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3223440] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3223440, Kapcsolat: 26596773
 5. Kátai-Urbán Irina. Emergency Planning Experiences in Hungary. (2017) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 2017 1 108-125
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27032069] [Approved]
  Független, Idéző: 27032069, Kapcsolat: 27032069
 6. Vass Gyula et al. Küszöbérték alatti üzemek felügyeletének műszaki előírásai - I. rész. (2016) VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2498-6194 I. (3) 103-112
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26159113] [Approved]
  Független, Idéző: 26159113, Kapcsolat: 26159025
Szakál Béla et al. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek elleni védekezés I.: módszertani szakkönyv veszéyes anyagok és súlyos baleseteik az iparban és a közlekedésben. (2015) ISBN:9789631235029, 2962059
Book/Monograph (Book)/Scientific[2962059]
 1. Petrányi János. Sugárvédelmi monitoring rendszerek adatcsere protokolljainak vizsgálata. (2020) VÉDELEM ONLINE: TŰZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKKÖNYVTÁR 890 1-10
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31335389] [Approved]
  Független, Idéző: 31335389, Kapcsolat: 29025728
2020-09-22 23:05