Thoroczkay Gábor. Észrevételek A katolikus egyházszervezet változásai Trianon óta című tanulmányhoz. (1992) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 3 3 223-227, 2029686
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2029686]
 1. Jakab Attila. Vergődésben.: Magyar kisebbségek „történelmi” egyházai az átalakuló Európában. Problématár. (2009) ISBN:9789638799951
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2477736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2477736, Kapcsolat: 22487099
 2. Modernkori katolicizmus Magyarországon. (2009)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[22487101] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22487101, Kapcsolat: 22487101
 3. Bartók Béla. A rozsnyói egyházmegye magyarországi kormányzása (1937–1939). (2009) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS SECTIO HISTORIAE / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY KÖRÉBŐL 1216-4178 36
  Folyóiratcikk[22487098] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22487098, Kapcsolat: 22487098
Thoroczkay Gábor. Gömbös Tamás: A szerzetes és lovagrendek címerei és viseletei. Bp. 1993.. (1994) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 1 315-317, 2029711
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2029711]
 1. Bertényi Iván. Magyar címertan. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20168780] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20168780, Kapcsolat: 22487104
Thoroczkay Gábor. Váczy Péter – Az Árpád-kori magyar történelem kutatója. (1994) SIC ITUR AD ASTRA 0238-4779 3-4. 3-12, 2029705
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2029705]
 1. Váczy Péter. (2007) Megjelent: Új Magyar Életrajzi Lexikon VI. k. pp. 989-990
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22522483] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22522483, Kapcsolat: 22487103
 2. Markó László. Váczy Péter. (2003) Megjelent: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai (1825–2003) p. 1344
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22487102] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22487102, Kapcsolat: 22487102
Thoroczkay Gábor. Az Anonymus-kérdés kutatástörténeti áttekintése (1977–1993) II.. (1995) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 2 2 117-173, 2029727
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2029727]
 1. Curta Florin. Eastern Europe in the Middle Ages (500–1300). (2019) ISBN:9789004342576; 9789004395190
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30624494] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30624494, Kapcsolat: 28269839
 2. Zsoldos Attila. Az Árpádok koronája először külföldön (Bécs 1205). (2018) Megjelent: A Szent Korona hazatér pp. 49-70
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30348424] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30348424, Kapcsolat: 28269844
 3. Szabados György. Hagyomány, emlékezet és kritika a korai magyar történetírásban. (2017) Megjelent: Közvetítő: Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára pp. 259-274
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27175428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27175428, Kapcsolat: 27434080
 4. Sándor Klára. A székely írás reneszánsza. (2017) ISBN:9789632799049
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3204474] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3204474, Kapcsolat: 27434069
 5. Erős Vilmos. Modern historiográfia. Az újkori történetírás egy története. (2015) ISBN:9786155047794
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27034296] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27034296, Kapcsolat: 25950848
 6. Spekner Enikő. Hogyan lett Buda a középkori Magyarország fővárosa? : a budai királyi székhely története a 12. század végétől a 14. század közepéig. (2015) ISBN:9786155341199
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3292525] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3292525, Kapcsolat: 25950856
 7. B Szabó et al. Hogyan kerülhetett Sicambria Óbudára?: Egy hagyomány genezise. (2015) BUDAPEST RÉGISÉGEI 0133-1892 XLVIII 189-203
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3069513] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3069513, Kapcsolat: 27729079
 8. Tóth Sándor. A magyar törzsszövetség politikai életrajza: A magyarság a 9-10. században. (2015) ISBN:9786155372391
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3022152] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3022152, Kapcsolat: 25950866
 9. Мирослав Волощук. «Pусь» в угорському королівстві (ХІ - друга половина ХІВ ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації ("Rus'" v Ugors'komu korolìvstvì (XI-druga polovina XIV st.) : suspìl'no-polìtična rol', majnovì stosunki, mìgracìï). (2014) ISBN:9789666683390
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31278566] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31278566, Kapcsolat: 28951213
 10. Spekner Enikő. Óbuda királyi székhellyé alakulása II. András (1205–1235) korában. (2014) Megjelent: Egy történelmi gyilkosság margójára p. 64
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24962809] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24962809, Kapcsolat: 24962809
 11. Gábor Barabás. Das Papsttum und Ungarn in der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts (ca. 1198–ca. 1241). (Päpstliche Einflussnahme – Zusammenwirken – Interessengegensätze).. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24960573] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24960573, Kapcsolat: 24962743
 12. Zsoldos Attila. Bihar megye korai története. (2014) Megjelent: Nagyvárad és Bihar a korai középkorban, Tanulmányok Biharország történetéről pp. 167-190
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24105874] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24105874, Kapcsolat: 24105874
 13. Veszprémy László. Az 1000 előtti Pannóniára és magyarokra vonatkozó latin nyelvű források. (2014) Megjelent: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés pp. 273-288
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25979431] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25979431, Kapcsolat: 24962815
 14. Rácz György. Anonymus Velek kapitánya: Településtörténet és krónikakutatás. (2014) Megjelent: Arcana tabularii: tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 2. kötet pp. 743-756
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2800008] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2800008, Kapcsolat: 24962776
 15. Erős Vilmos. A modern történetírás középkori előzményei. (2014) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 57 51-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24962750] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24962750, Kapcsolat: 24962750
 16. Hegyi Géza. Magyarország vagy Erdély? (2., bef. közlemény): A Szilágyság hovatartozása a középkorban a közigazgatási beosztások tükrében és a korabeli köztudat szerint. (2013) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 75 4 6-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2602130] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2602130, Kapcsolat: 24105681
 17. Tóth Gergely. A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a Scriptores rerum Hungaricarum. (2013) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 55 4 593-617
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2479054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2479054, Kapcsolat: 24105698
 18. Spekner Enikő. Buda királyi székhellyé alakulásának kezdetei a 13. század első felében. (2012) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 7 97-132
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3292518] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3292518, Kapcsolat: 25950833
 19. Lesław Spychala. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22617968] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617968, Kapcsolat: 22617968
 20. Lesław Spychala. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22617968] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617968, Kapcsolat: 28195209
 21. Lesław Spychala. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22617968] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617968, Kapcsolat: 28195210
 22. Lesław Spychala. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22617968] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617968, Kapcsolat: 28195212
 23. Lesław Spychala. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22617968] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617968, Kapcsolat: 28195215
 24. Lesław Spychala. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22617968] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617968, Kapcsolat: 28195216
 25. Lesław Spychala. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22617968] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617968, Kapcsolat: 28195220
 26. Lesław Spychała. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011) ISBN:9788322932100
  Könyv[22681424] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22681424, Kapcsolat: 28951067
 27. Lesław Spychała. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011) ISBN:9788322932100
  Könyv[22681424] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22681424, Kapcsolat: 28951070
 28. Lesław Spychała. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011) ISBN:9788322932100
  Könyv[22681424] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22681424, Kapcsolat: 28951071
 29. Lesław Spychała. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011) ISBN:9788322932100
  Könyv[22681424] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22681424, Kapcsolat: 28951072
 30. Lesław Spychała. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011) ISBN:9788322932100
  Könyv[22681424] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22681424, Kapcsolat: 28951073
 31. Lesław Spychała. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011) ISBN:9788322932100
  Könyv[22681424] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22681424, Kapcsolat: 28951074
 32. Lesław Spychała. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. (2011) ISBN:9788322932100
  Könyv[22681424] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22681424, Kapcsolat: 28951075
 33. Szabados György. Magyar államalapítások a IX–XI. században: Előtanulmány a korai magyar állam történelmének fordulópontjairól. (2011) ISBN:9789630820837
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1821506] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1821506, Kapcsolat: 22617976
 34. Szabados GY. Az első magyar nagyfejedelemről: Egy negyed évezredes historiográfiai vita tanulságai. (2010) Megjelent: Aktualitások a magyar középkorkutatásban pp. 203-227
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1445668] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1445668, Kapcsolat: 22617960
 35. Mikos Éva. Árpád pajzsa. A magyar honfoglalás-hagyomány megszerkesztése és népszerűsítése a XVIII–XIX. században. (2010) ISBN:9789632362441
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1437812] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1437812, Kapcsolat: 22617956
 36. Mikos Éva. Árpád pajzsa. A magyar honfoglalás-hagyomány megszerkesztése és népszerűsítése a XVIII–XIX. században. (2010) ISBN:9789632362441
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1437812] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1437812, Kapcsolat: 28195205
 37. Ungváry Jenő. Anonymus kora és középkori latin szótárunk. (2010) ACTA PAPENSIA 1587-6292 10
  Folyóiratcikk[22617966] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617966, Kapcsolat: 22617966
 38. Janos M. Anonymous, Notary of King Béla, The Deeds of the Hungarians, Master Roger’s Epistle to the Sorrowful Lament about the Destruction of Hungary by the Tartars: Magistri Rogerii Epistola in miserabile carmen super destructione regni Hungarie per Tartaros facta. Master Roger’s Epistle to the Sorrowful Lament upon the Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tatars. Translated and annotated by János M. Bak a.... (2010) ISBN:9789639776951
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2104113] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2104113, Kapcsolat: 22625406
 39. Tóth Sándor László. A honfoglalástól az államalapításig.: A X. századi magyarság története.. (2010) ISBN:9789639978188
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2042563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2042563, Kapcsolat: 22617961
 40. Kordé Zoltán. Über die Herkunft der Szekler. (2009) Megjelent: Die Szekler in Siebenbürgen pp. 90-107
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2466106] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2466106, Kapcsolat: 24962738
 41. Szőcs Tibor. Nagyfejedelmeink temetkezési helyei az írott források tükrében. (2009) BELVEDERE MERIDIONALE 1419-0222 2064-5929 22 1-2 16-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1801406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1801406, Kapcsolat: 22617954
 42. Szabados György. Korai történelmünk szemlélete a XVIII. század végéig. (2009) Megjelent: Csodaszarvas 3. pp. 125-143
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[248022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 248022, Kapcsolat: 22617950
 43. Kordé Zoltán. A székelység eredetéről. (2009) Megjelent: Csodaszarvas 3. pp. 61-76
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2061088] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2061088, Kapcsolat: 22617947
 44. Bagi Dániel. Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima. (2008) ISBN:9788360183908; 8360183902
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1429819] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1429819, Kapcsolat: 22953696
 45. Szabados György. Katona István történetírói időszerűségéről. (2008) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 112
  Folyóiratcikk[22618346] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22618346, Kapcsolat: 22617946
 46. Váczy Péter. (2007) Megjelent: Új Magyar Életrajzi Lexikon VI. k. pp. 989-990
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22522483] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22522483, Kapcsolat: 22617945
 47. Jankovits László. P. mester, a hazugok, a fecsegők és az álmodozók. (2006) Megjelent: Hazugok, fecsegők, álmodozók. (Tanulmányok a régi magyar költészetről) pp. 9-20
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22617937] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617937, Kapcsolat: 22617937
 48. Kertész Balázs. Megjegyzések Szent László kanonizációjához: Laskai Osvát második Szent László-sermójának forrásproblémája. (2006) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 122 297-314
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2569977] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2569977, Kapcsolat: 22617940
 49. Veszprémy László. Az Anonymus-kutatás ma. (2006) Megjelent: Csodaszarvas 2: Őstörténet, vallás és néphagyomány pp. 117-137
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23084169] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23084169, Kapcsolat: 22617944
 50. Veszprémy László. Az Anonymus-kutatás ma. (2006) Megjelent: Csodaszarvas 2: Őstörténet, vallás és néphagyomány pp. 117-137
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23084169] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23084169, Kapcsolat: 28194780
 51. Szabados György. A magyar történelem kezdeteiről: az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században. (2006) ISBN:9635066856
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23084167] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23084167, Kapcsolat: 22617941
 52. Kertész Balázs. Laskai Osvát a magyarok pannóniai bejöveteléről: Anonymus gesztájának utóéletéhez. (2005) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 121
  Folyóiratcikk[22617934] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617934, Kapcsolat: 22617934
 53. Márta Font. Geschichtsschreibung des 13. Jahrhunderts an der Grenze zweier Kulturen: Das Königreich Ungarn und das Fürstentum Halitsch-Wolhynien. (2005)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1043241] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1043241, Kapcsolat: 22617933
 54. Font Márta. Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. (2005) ISBN:9634827268
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1043240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1043240, Kapcsolat: 22617925
 55. Veszprémy László. A magyar őstörténet és a honfoglalás a középkori magyar krónikákban. (2005) Megjelent: Csodaszarvas 1 pp. 97-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22617936] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617936, Kapcsolat: 22617936
 56. Kristó Gyula et al. A magyar középkor története. (2005) ISBN:9637319034
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1382176] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1382176, Kapcsolat: 22617935
 57. Font Márta. A keresztény nagyhatalmak vonzásában: Közép- és Kelet-Európa a 10-12. században. (2005) ISBN:9635066104
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1043238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1043238, Kapcsolat: 22617928
 58. Erdélyi István. Őseink nyomában: A magyar őstörténet kutatása a XX. században. (2004) ISBN:963945446X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22617921] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617921, Kapcsolat: 22617921
 59. Stemler Ágnes. Nyelvrokonság és nyelvtörténet: Mátyás Flórián nyelvtudományi munkássága. (2004) ISBN:963200485X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1867325] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1867325, Kapcsolat: 22617923
 60. Font Márta. Pervüje khronisztü i letopiszcü szredneevropejszkogo szrednevekovja. (2003) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 48
  Folyóiratcikk[22617915] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617915, Kapcsolat: 22617915
 61. Veszprémy László. Anonymus. (2003) Megjelent: Magyar művelődéstörténeti lexikon p. 116
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[22617918] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617918, Kapcsolat: 22617918
 62. Veszprémy László. Szent István korának válogatott történeti bibliográfiája. (2002) Megjelent: Szent István és az államalapítás pp. 583-614
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[22489965] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22489965, Kapcsolat: 22617911
 63. Szende László. Magyar-mediterrán kapcsolatok a 10-14. században. (2002) LIMES: TUDOMÁNYOS SZEMLE 0238-9266 15 5-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27414529] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27414529, Kapcsolat: 22617909
 64. Kristó GY. Magyar historiográfia I. Történetírás a középkori Magyarországon.. (2002) ISBN:9633892619
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[247962] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 247962, Kapcsolat: 22617906
 65. Florin Curta. Transylvania around A. D. 1000. (2001) Megjelent: Europe around the year 1000 pp. 141-165
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22617902] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617902, Kapcsolat: 28951064
 66. Markó László ( főszerk. Anonymus. (2001) Megjelent: Új magyar életrajzi lexikon I pp. 152-153
  Könyvrészlet/Szócikk (Könyvrészlet)/Tudományos[22617901] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617901, Kapcsolat: 22617901
 67. Kristó Gyula. Szent István pécsváradi okleveléről. (2000) Megjelent: Magyaroknak eleiről: Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére pp. 307-321
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30870081] []
  Független, Idéző: 30870081, Kapcsolat: 22617899
 68. Almási Tibor. A tizenharmadik század története. (2000) ISBN:9639252220
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1382175] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1382175, Kapcsolat: 22617897
 69. Rácz György. Adatok Elek középkori történetéhez az írásbeli források tükrében. (2000) Megjelent: Tanulmányok Elek történetéhez I. pp. 57-85
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22617900] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617900, Kapcsolat: 22617900
 70. Veszprémy László. Krónikák, legendák, intelmek – utószó. (1999) Megjelent: Scriptores rerum Hungaricarum pp. 729-749
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[22617888] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617888, Kapcsolat: 22617888
 71. Róna-Tas A. Hungarians and Europe in the Early Middle Ages: An introduction to Early Hungarian History. (1999) ISBN:9639116483
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[248877] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 248877, Kapcsolat: 22617885
 72. Font Márta. Anonymus Ruscia-képének alapjai és forrásértéke. (1999) Megjelent: A középkor szeretete pp. 207-218
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1046127] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1046127, Kapcsolat: 22617882
 73. Veszprémy László. Anonymus: A magyarok cselekedetei. – Kézai Simon: A magyarok cselekedetei. (1999)
  Könyv[22617891] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617891, Kapcsolat: 22617891
 74. Kristó Gyula. Magyarország története, 895-1301. (1998) ISBN:9633794420
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20136207] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20136207, Kapcsolat: 22617879
 75. Font Márta. „Ruthenia/Ruscia, Galicia, Lodomeria” v interpretacii vengerszkogo khroniszta Anonimusza. (1997) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 43
  Folyóiratcikk[22617867] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617867, Kapcsolat: 22617867
 76. Makk Ferenc. Egy őstörténeti kézikönyv margójára. (1997) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 2-3.
  Folyóiratcikk[22617873] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617873, Kapcsolat: 22617873
 77. Veszprémy László. A honfoglalás és a középkori magyarországi latin krónikák múltképe. (1997) Megjelent: A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság pp. 203-211
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2896561] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2896561, Kapcsolat: 22617875
 78. Györffy György. Anonymus Gesta Hungaroruma. (1996) Megjelent: A honfoglaláskor írott forrásai pp. 193-214
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22617863] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617863, Kapcsolat: 22617863
 79. Veszprémy László. A honfoglalás a középkori magyar historiográfiában. (1996) Megjelent: Honfoglaló őseink pp. 195-206
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2896550] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2896550, Kapcsolat: 22617864
 80. Veszprémy László. Névtelenek, krónikák: Árpád-kori történeti irodalmunk újabb stílusproblémái. (1995) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 7
  Folyóiratcikk[22617859] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22617859, Kapcsolat: 22617859
 81. Kristó Gyula. A honfoglalás korának írott forrásai. (1995) ISBN:9630451662; 9634821332
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1828962] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1828962, Kapcsolat: 22617851
Thoroczkay Gábor. Szent István pannonhalmi oklevelének historiográfiája. (1996) Megjelent: Mons sacer 996 - 1996 pp. 90-109, 2029735
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2029735]
 1. Veszprémy László. Történetírás és történetírók az Árpád-kori Magyarországon (XI-XIII. század közepe / History Writing and Historians in Hungary during the Reign of the Arpad Dynasty (Eleventh-Mid Thirteenth Century). (2019) ISBN:9789634800040
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30606758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30606758, Kapcsolat: 28269866
 2. Veszprémy László. Történetírás és történetírók az Árpád-kori Magyarországon (XI-XIII. század közepe / History Writing and Historians in Hungary during the Reign of the Arpad Dynasty (Eleventh-Mid Thirteenth Century). (2019) ISBN:9789634800040
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30606758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30606758, Kapcsolat: 28269867
 3. Marek Druga. Kláštorná pamäť a kráľovský dar.: K vybraným aspektom vzniku najstarších listinných fálz v uhorskom prostredí. (2018) Megjelent: Prehodnotené dejiny pp. 16-26
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31279727] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31279727, Kapcsolat: 28953029
 4. Tóth Gergely. Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század). (2016) ISBN:9789634160427
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3158709] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3158709, Kapcsolat: 26325428
 5. Solymosi László. Szent István és a pannonhalmi apátság somogyi tizedjoga.. (2016) Megjelent: Episcopus, archiabbas Benedictinus, historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára pp. 11-23
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25959316] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25959316, Kapcsolat: 25959316
 6. Tóth Gergely. A pannonhalmi főapátság a 16–18. századi történeti irodalomban. (Zsámboky Jánostól Bél Mátyásig). (2016) Megjelent: Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben pp. 229-240
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26325426] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26325426, Kapcsolat: 26325426
 7. Mikó Árpád. Egy archeológus a művészettörténetben: Rómer Flóris és a Corvina Könyvtár I.. (2015) Megjelent: Archeológia és műtörténet pp. 193-221
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26818087] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26818087, Kapcsolat: 26818087
 8. László Havas. Carmen Unisonum: un manuel d’éthique en vers, composé à l’aube de la réforme catholique en Hongrie.. Proceedings of the Fifteenth International Congress of Neo-Latin Studies. (2015) Megjelent: Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis. Proceedings of the Fifteenth International Congress of Neo-Latin Studies. pp. 270-282
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25959313] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25959313, Kapcsolat: 25959313
 9. Gábor Barabás. Das Papsttum und Ungarn in der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts (ca. 1198–ca. 1241). (Päpstliche Einflussnahme – Zusammenwirken – Interessengegensätze).. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24960573] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24960573, Kapcsolat: 24962839
 10. Teiszlet Éva. A Hartvik-legenda XIV, századi oklevelekben fennmaradt változatai. (2013) Megjelent: Műhelyszemináriumi dolgozatok pp. 131-144
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24107854] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24107854, Kapcsolat: 24107854
 11. Dénesi Tamás. Adalék Montecassino és a magyarországi bencések kora újkori kapcsolatához. (2013) Megjelent: Collectanea Sancti Martini. a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek értesítője p. 49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24107819] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24107819, Kapcsolat: 24107819
 12. Dénesi Tamás. Adalék Montecassino és a magyarországi bencések kora újkori kapcsolatához. (2013) Megjelent: Collectanea Sancti Martini. a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek értesítője p. 49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24107819] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24107819, Kapcsolat: 28195278
 13. Havas László. Unisonum carmen: egy verses erkölcstani kézikönyv a magyarországi katolikus reform hajnalán. (2012) Megjelent: Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára pp. 231-241
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25959306] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25959306, Kapcsolat: 25959306
2020-09-19 02:07