Timár J. Vonzáskörzet-vizsgálatok Szarvas és Gyoma térségében. (1983) ALFÖLDI TANULMÁNYOK 0139-3545 7 231-254, 1317197
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1317197]
 1. PÁLÓCZI Gábor et al. Attempts to delineate functional regions in Hungary based on commuting data. (2016) REGIONAL STATISTICS 2063-9538 6 1 23-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3123161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3123161, Kapcsolat: 26157179
 2. Pénzes János et al. Local Labour System After the Turn of the Millennium in Hungary. (2015) REGIONAL STATISTICS 2063-9538 5 2 62-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3053527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3053527, Kapcsolat: 25576906
 3. Pénzes János et al. Helyi munkaerő-piaci vonzáskörzetek az ezredforduló után Magyarországon. (2014) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 54 5 474-490
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2749462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2749462, Kapcsolat: 24244418
 4. Pénzes J. A foglalkoztatottság, az ingázás és a jövedelmi szint összefüggései Északkelet- és Északnyugat-Magyarországon. (2013) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 53 3 202-224
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23150994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23150994, Kapcsolat: 23150994
 5. Bodor Norbert et al. Eger komplex vonzáskörzetének dinamikai vizsgálata. (2012) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 26 3 30-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2172352] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2172352, Kapcsolat: 22508943
 6. BUjdosó Z. Gyöngyös város vonzáskörzetének változása az elmúlt negyed évszázadban. (2009) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 133 1 59-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1296734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1296734, Kapcsolat: 20948460
 7. Komlósi É. A területi tervezést megalapozó vonzáskörzet-kutatás. (2009) Megjelent: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) évkönyve 2009 pp. 39-45
  Könyvrészlet[20948476] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20948476, Kapcsolat: 20948476
 8. Bujdosó Z. Munkaerővándorlás Hajdú-Bihar megye határa mentén. (2004) Megjelent: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások. Nemzetközi Tudományos Konferencia pp. 301-307
  Egyéb konferenciaközlemény[20914918] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20914918, Kapcsolat: 20914918
 9. Nagy I et al. Lehet-e három arca e tájnak?. (2004) Megjelent: Lehet-e három arca e tájnak? Tanulmányok a délkeleti határrégió újraszervezodo kapcsolatairól pp. 11-17
  Könyvrészlet[20855021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20855021, Kapcsolat: 20914919
 10. Bujdosó Z. Vonzáskörzet vizsgálatok elmélete a hazai és nemzetközi szakirodalomban. (2003) Megjelent: Társadalomföldrajz – Területfejlesztés pp. 147-170
  Könyvrészlet[20914917] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20914917, Kapcsolat: 20914917
Timár J. A megyehatár és vonzáskörzethatár eltéréséből adódó problémák Békés megye példáján. (1985) BÉKÉSI ÉLET 0522-7232 20 1 51-57, 1317200
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1317200]
 1. Csatári B. Tanyáink ma. (2004) Megjelent: Falvak, földek, földművesek pp. 39-52
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1035661] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1035661, Kapcsolat: 20914920
 2. Süli-Zakar I. A Sárréti kistérség terület- és településfejlesztésének társadalomföldrajzi alapjai. (2004)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1075380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1075380, Kapcsolat: 20914921
Timár J. Az orosházi tanyavilág kapcsolatrendszere a házasságkötések alapján. (1985) ALFÖLDI TANULMÁNYOK 0139-3545 9 229-250, 1317194
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1317194]
 1. Jelenszkyné Fábián. Magyarország megyéinek kapcsolatrendszere a házasságkötések alapján (1970-1996). (2000) Megjelent: Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából II. pp. 107-122
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3103324] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3103324, Kapcsolat: 20914916
Timár J. Társadalomföldrajzi vizsgálatok Orosháza tanyavilágában. (1985) Megjelent: Az orosházi tanyavilág átalakulása pp. 367-431, 1333858
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1333858]
 1. Molnár M. A szociálgeográfia helye a falukutatásokban. (2013) Megjelent: A falutipológiától a marketingföldrajzig pp. 97-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2431345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2431345, Kapcsolat: 23213863
 2. Kiss L. Az ingázás és közlekedésföldrajzi vonatkozásai Orosháza térségében a rendszerváltástól napjainkig. (2007) Megjelent: A társadalmi földrajz világai pp. 279-289
  Könyvrészlet[20953601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20953601, Kapcsolat: 20953601
 3. Kiss L. A vasúti közlekedés szerepének változása Orosháza térségében az 1990-es években, különös tekintettel az ingázásra. (2004) Megjelent: Táj, tér, tervezés. Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája p. CD-ROM
  Egyéb konferenciaközlemény[20956378] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20956378, Kapcsolat: 20956378
 4. Csatári B. Az alföldi tanyarendszer változásairól. (1999) Megjelent: A falu- és a vidékfejlesztés stratégiai kérdései pp. 43-47
  Könyvrészlet[20972264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20972264, Kapcsolat: 20972264
 5. Duró A. Tanyakutatás - szociálgeográfiai megközelítésben. (1998) Megjelent: Földrajzi kaleidoszkóp - Tanulmányok Krajkó Gyula professzor 70. születésnapjára pp. 245-259
  Könyvrészlet[20958119] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20958119, Kapcsolat: 20958119
Baukó T. Távérzékeléssel kombinált vizsgálati módszer alkalmazási lehetőségei a tanyák társadalomföldrajzi vizsgálatában. (1988) ALFÖLDI TANULMÁNYOK 0139-3545 12 1988 160-180, 1333847
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1333847]
 1. Dóka R et al. A tájváltozások és a társadalmi-gazdasági viszonyok alakulásának összefüggései a Duna-Tisza köze középső részén. (2010) Megjelent: Tájváltozás értékelési módszerei a XXI. Században: Tudományos konferencia és műhelymunka tanulmányai pp. 159-179
  Egyéb konferenciaközlemény[21110695] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21110695, Kapcsolat: 21110695
Timár J. Újkígyós és Szabadkígyós társadalomföldrajzi képe és kapcsolatainak területi rendszere. (1988) TERÜLETI KUTATÁSOK 0139-2883 8 103-108, 1333849
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1333849]
 1. Kiss J. A város-vidék peremzóna személyközlekedésének átalakulási folyamatai az Alföld négy megyeszékhelyén (1980–1998. (1999) ALFÖLDI TANULMÁNYOK 0139-3545 17 1998/99 112-130
  Folyóiratcikk[20969659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20969659, Kapcsolat: 20969659
Timár J. New features of the linkages between tanyas (farmstead settlements) and towns in the Great Hungarian Plain. (1989) Megjelent: Theory and Practice in British and Hungarian Geography pp. 273-294, 1333845
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1333845]
 1. Kovács Z et al. Urbanisation and urban development in Hungary. (1998) Megjelent: Windows on Hungarian geography : contribution to the Regional Geographical Conference pp. 157-173
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1022834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1022834, Kapcsolat: 20969684
 2. Varis E. Syrjäkylien murros Venäjän Karjalassa ja Unkarissa. (1998) ISBN:9517087004
  Könyv[20969952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20969952, Kapcsolat: 20969952
 3. Varis E. Facing transition in rural Hungary - a case study of an agricultural village. (1998) FENNIA 0015-0010 1798-5617 176 2 259-300
  Folyóiratcikk[21562295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21562295, Kapcsolat: 21561214
Timár J. A tanya fogalmának változása, a tanyák szuburbanizációja. (1990) Megjelent: Tanakodás a tanyákról pp. 22-34, 1333842
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1333842]
 1. Becsei J. Az alföldi tanyarendszer. (2015) Megjelent: Tiszteletkötet Dr. Gál András geográfus 60. születésnapjára pp. 83-103
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24770922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24770922, Kapcsolat: 24770922
 2. Szabó Szabolcs. Vidéki térségek Magyarországon, és azok főbb társadalmi-gazdasági problémái. (2011) Megjelent: Vidéki térségek Magyarországon pp. 11-71
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1959811] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1959811, Kapcsolat: 21565084
 3. Csatári B et al. A progresszió fogalmának értelmezése a Homokhátság tanyás térségeiben. (2006) A FALU 0237-4323 21 6 95-105
  Folyóiratcikk[20955072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20955072, Kapcsolat: 20955072
 4. Duró A. Szállások, tanyák, szórványok. (2004) A FALU 0237-4323 19 1 97-104
  Folyóiratcikk[20956379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20956379, Kapcsolat: 20956379
Timár J. Kérdőjelek és hiányjelek a tanyakutatásban. (1990) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 4 2 49-62, 1333843
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1333843]
 1. Székely Andrea et al. Kognitív térkép a dél-alföldi tanyák jövőképéről. (2018) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 58 3 225-249
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3384639] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3384639, Kapcsolat: 27455474
 2. Vasárus Gábor et al. In the shadow of the city: demographic processes and emerging conflicts in the rural-urban fringe of the Hungarian agglomerations. (2018) GEOGRAPHICA PANNONICA 0354-8724 1820-7138 22 1 14-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3357828] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3357828, Kapcsolat: 27409626
 3. Székely A. Revitalization or death of farms? Cognition and attitudes in the Great Plain. (2017) Megjelent: 57th ERSA Congress “Social Progress for Resilient Regions” p. online
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[27037199] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27037199, Kapcsolat: 27037180
 4. Vasárus Gábor. Szuburbanizáció külterületeken és egyéb belterületeken, Győr példáján. (2016) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 2016/2 22-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3131687] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3131687, Kapcsolat: 26323521
 5. Becsei József. A tanya revitalizációjának mai lehetőségei. (2016) Megjelent: Tájak, régiók, települések térben és időben pp. 19-30
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3215766] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3215766, Kapcsolat: 26287038
 6. Virág T. "Próbálják oda szorítani az embereket, abba a környezetbe, ahol élnek" - szegénységre adott válaszok egy alföldi kisvárosban és tanyavilágban. (2015) Megjelent: Törésvonalak pp. 195-210
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2959145] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2959145, Kapcsolat: 25126253
 7. Kürti Gy. Egy mikrotérség demográfiai vizsgálata Csemő külterületén. (2015) Megjelent: A mi geográfiánk. Tóth József emlékezete pp. 409-420
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24654887] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24654887, Kapcsolat: 24654887
 8. Becsei J. A tanyaprobléma ma. (2015) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 4 2 5-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25225479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25225479, Kapcsolat: 25225479
 9. Virág T. Közfoglalkoztatás és idősgondozás - szegénységre adott válaszok egy alföldi kisvárosban és tanyavilágában. (2014) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 25 1 45-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2569524] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2569524, Kapcsolat: 23792601
 10. Virág T. Élet a pusztán. (2014) Megjelent: Polarizáció - függőség - krízis pp. 48-56
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24321438] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24321438, Kapcsolat: 24321438
 11. Kovács Éva. Kint és bent: Lokalitás és etnicitás a peremvidékeken. (2013) ISBN:9789632367156
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2483934] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2483934, Kapcsolat: 24318815
 12. Kovács T. Vidékfejlesztési politika. (2012) ISBN:9789639950702
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1883907] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1883907, Kapcsolat: 22034822
 13. Kovács Éva et al. Kényszer vagy kivonulás - élet a peremeken. (2012) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 26 4 73-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2704506] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2704506, Kapcsolat: 22748075
 14. Becsei J. Az alföldi tanyarendszer településmorfológiai sajátosságai. (2010) Megjelent: Tér - Tálentum - Tanítványok II. pp. 57-72
  Könyvrészlet[21096835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21096835, Kapcsolat: 21096835
 15. Becsei J. Mozaikok az Alföld-kutatás múltjából. (2008) FÖLDRAJZI MÚZEUMI TANULMÁNYOK 0237-3483 17 38-47
  Folyóiratcikk[20948210] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20948210, Kapcsolat: 20948210
 16. Kovács K et al. Régi és új tanyasi szegénység a Homokhátságon. (2007) A FALU 0237-4323 22 4 37-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[176103] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 176103, Kapcsolat: 20948214
 17. Becsei J. A tanya-fogalom tartalmáról. (1993) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 42 1-4 35-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[169673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 169673, Kapcsolat: 20976599
Beluszky P et al. The changing political-system and urban restructuring in Hungary. (1992) TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE / JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY 0040-747X 1467-9663 83 5 380-389, 1317059
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1317059]
 1. Horváth Dániel. A városrehabilitáció társadalmi sokszínűségre gyakorolt hatásainak térbeli-társadalmi vizsgálata Józsefvárosban. (2019) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 2019, 59 (6) 1-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30970246] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30970246, Kapcsolat: 28555450
 2. Kovács Z et al. Beyond gentrification: diversified neighbourhood upgrading in the inner city of Budapest. (2015) GEOGRAFIE-SBORNIK CESKE GEOGRAFICKE SPOLECNOSTI 1212-0014 1210-115X 120 2 251-274
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2915113] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2915113, Kapcsolat: 24934494
 3. Kovács Z et al. Urban Renewal in the Inner City of Budapest: Gentrification from a Post-socialist Perspective. (2013) URBAN STUDIES 0042-0980 1360-063X 50 1 22-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2039758] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2039758, Kapcsolat: 22813164
 4. Kubeš J. European post-socialist cities and their near hinterland in intra-urban geography literature. (2013) BULLETIN OF GEOGRAPHY SOCIO-ECONOMIC SERIES 1732-4254 2083-8298 19 19-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23603581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23603581, Kapcsolat: 23139249
 5. Smith N. La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación. (2012) ISBN:9788496453753
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23139916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23139916, Kapcsolat: 23139916
 6. Izsák É et al. Examining the factors of quality of life: A case study in Budapest. (2010) BANATS JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 2068-4673 2068-4738 1 1 37-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1414410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1414410, Kapcsolat: 21159909
 7. Kovács Z. Social and economic transformation of historical neighbourhoods in Budapest. (2009) TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE / JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY 0040-747X 1467-9663 100 4 399-416
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1274580] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1274580, Kapcsolat: 20914868
 8. Nagy G. Dél-Alföld. (2009) ISBN:9789639899247
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1309061] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1309061, Kapcsolat: 21240824
 9. Gentile Michael et al. Intra-urban landscapes of priority: the Soviet legacy. (2006) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 58 5 701-729
  Folyóiratcikk/Tudományos[24844853] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 24844853, Kapcsolat: 20914869
 10. Toskić A. Changes in political and territorial organization and their impact on Crotia’s urban system and regional development: Promjene političko-teritorijalne organizacije i njihov utjecaj na urbani sistem i regionalni razvoj Hrvatske. (2003) HRVATSKI GEOGRAFSKI GLASNIK/CROATIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 1331-5854 65 1 7-24
  Folyóiratcikk[20956192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20956192, Kapcsolat: 20956192
 11. Millard-Ball A. Moving beyond the gentrification gaps: Social change, tenure change and gap theories in Stockholm. (2000) URBAN STUDIES 0042-0980 1360-063X 37 9 1673-1693
  Folyóiratcikk[20914870] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20914870, Kapcsolat: 20914870
 12. Kovács Z. Hungary at the threshold of the new millennium: the human geography of transition. (2000) Megjelent: Hungary Towards the 21st Century. The Human Geography of Transition pp. 11-27
  Könyvrészlet[20971518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20971518, Kapcsolat: 20971518
 13. Toskic A. Utjecaj politićko-teritorijalne organizacije Hrvatske na lokaciju uslužnih i proizvodnih djelatnosti: Influence of the political-territorial organization of Crotia on the location of service and industrial activities. (1998) HRVATSKI GEOGRAFSKI GLASNIK/CROATIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 1331-5854 60 59-73
  Folyóiratcikk[20956190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20956190, Kapcsolat: 20956190
 14. Smith N. The New Urban Frontier: Gentrification and the revanchist city. (1996) ISBN:041513255X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20976605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20976605, Kapcsolat: 20976605
Timár J. The main features of suburbanization in the Great Hungarian Plain. (1992) LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 0169-2046 1872-6062 22 2-4 177-187, 1317062
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1317062]
 1. Tamáska Máté. The suburban townscape its origin and perspectives based on the example of a border town in Hungary. (Komárom–Koppánymonostor). (2016) SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2063-0468 4 Space and society 135-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3342814] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3342814, Kapcsolat: 26260310
 2. Kubeš J. Analysis of regulation of residential suburbanisation in hinterland of post-socialist 'one hundred thousands' city of České Budějovice. (2015) BULLETIN OF GEOGRAPHY SOCIO-ECONOMIC SERIES 1732-4254 2083-8298 27 27 109-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25215031] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25215031, Kapcsolat: 24851081
 3. Pócsi G. Zártkertek vagy kertes házak?. (2014) A FALU 0237-4323 29 4 55-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24348716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24348716, Kapcsolat: 24348716
 4. Csatári B et al. Land Use Changes in the Rural-Urban Fringe of Kecsk emét after the Economic Transition. (2013) JOURNAL OF SETTLEMENTS AND SPATIAL PLANNING 2069-3419 2248-2199 4 2 153-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2487177] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2487177, Kapcsolat: 23541130
 5. Kubeš J. European post-socialist cities and their near hinterland in intra-urban geography literature. (2013) BULLETIN OF GEOGRAPHY SOCIO-ECONOMIC SERIES 1732-4254 2083-8298 19 1 19-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23139290] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23139290, Kapcsolat: 23139290
 6. Esbah H. Urbanization challenges in Turkey: Implications for Aydin, Turkey. (2012) Megjelent: Remaking Metropolis: Global Challenges of the Urban Landscape pp. 60-85
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25218579] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25218579, Kapcsolat: 25218579
 7. Pavlíková P. Suburbia v blízkém zázemí Českých Budějovic – prostorová struktura, typy, vývojové tendence. (2012)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[23549440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23549440, Kapcsolat: 23549440
 8. László Nagyváradi et al. MONITORING THE CHANGES OF A SUBURBAN SETTLEMENT BY REMOTE SENSING. (2011) ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT 1789-4921 1789-7556 5 2 76-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1897248] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1897248, Kapcsolat: 22303847
 9. Gabriella Pócsi. Land use change of the small "hobby gardens": in the peri-urban area of Szeged, Hungary. (2011) FORUM GEOGRAFIC 1583-1523 2067-4635 10 2 312-321
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23103196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23103196, Kapcsolat: 21581979
 10. Kókai Sándor. A szuburbanizáció néhány sajátossága Nyíregyházán. (2011) Megjelent: Az 1971. évi OTK és hatása a hazai településrendszerre pp. 166-180
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2894015] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2894015, Kapcsolat: 21718962
 11. Hirt S et al. Twenty years of transition: the evolution of urban planning in Eastern Europe and the former Soviet Union, 1989–2009. (2009) ISBN:9789211321142
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22787390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22787390, Kapcsolat: 22787390
 12. Filho DFS et al. Levantamento do Potencial de arborização e proposta para três bairros no município de Piracicaba/Sp, Brasil. (2008) REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZACAO URBANA (REVSBAU) 1980-7694 3 4 20-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20948519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20948519, Kapcsolat: 20948519
 13. Jing Z. Exploring Village Self-urbanization Process in P.R. China. (2008)
  Egyéb[20948508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20948508, Kapcsolat: 20948508
 14. Esbah H. Land use trends during rapid urbanization of the city of Aydin, Turkey. (2007) ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 0364-152X 39 4 443-459
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20914901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20914901, Kapcsolat: 20914901
 15. Csite A et al. Vidéki történet. (2002) Megjelent: Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége. Szociológiai tanulmányok pp. 219-308
  Könyvrészlet[20958057] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20958057, Kapcsolat: 20958056
 16. Krakover S. The role of intermediate size city as growth center in a peripheral area during political-economic transition: the case of Bekescsaba, Hungary. (2000) Megjelent: Integrated Urban Systems and Sustainability of Urban Life pp. 413-432
  Könyvrészlet[20969593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20969593, Kapcsolat: 20969593
 17. Krakover S. The changing effects of geo-structural factors in a peripheral area. (2000) Megjelent: Regions and Cities in the Global World pp. 220-243
  Könyvrészlet[20274768] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20274768, Kapcsolat: 20969592
 18. Antrop M. Changing patterns in the urbanized countryside of Western Europe. (2000) LANDSCAPE ECOLOGY 0921-2973 1572-9761 15 3 257-270
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20914902] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20914902, Kapcsolat: 20914902
 19. Lengyel I. Features of Dwelling Construction in Hungary. (1998) Megjelent: Local Development and Public Administration in Transition pp. 182-191
  Egyéb konferenciaközlemény[20970043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20970043, Kapcsolat: 20970043
Timár J. A nők tanulmányozása a földrajzban, avagy: van-e létjogosultsága a feminista geográfiának Magyarországon?. (1993) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 7 1-2 217-323, 1333838
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1333838]
 1. Sági Mirjam. Az állam szerepe a „közterek hanyatlásában” – történelmi perspektívában. (2019) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 33 4 87-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30936425] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30936425, Kapcsolat: 28553197
 2. Sági Mirjam. Test és tér: Patriarchális viszonyok újratermelése városi köztereken. (2018) Megjelent: Kortárs térelméletek kelet-közép-európai kontextusban pp. 205-218
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30656629] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30656629, Kapcsolat: 27755496
 3. Czirfusz M. A munka világának kutatása a földrajzban - nemzetközi trendek, magyarországi tanulságok. (2018) ESZMÉLET 0865-2139 30 119 160-168
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30308626] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30308626, Kapcsolat: 27838486
 4. Berényi I. Adalék az ember és tér viszonyának értelmezéséhez. (2016) Megjelent: Tájak, régiók, települések térben és időben pp. 29-36
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26460826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26460826, Kapcsolat: 26287047
 5. Boros L. Földrajz és társadalomelméletek. (2012) Megjelent: A társadalomföldrajz lokális és globális kérdései pp. 146-161
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1947789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1947789, Kapcsolat: 22070583
 6. Molnár A. A maszkulin és heteroszexuális köztér termelése: Elméleti háttér a társadalmi tértermelésnek a bűncselekményektől való félelem kontextusában történő kutatásához. (2012) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 26 1 26-40
  Folyóiratcikk[22045105] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22045105, Kapcsolat: 22045105
 7. Győri F. Tehetségföldrajz: Magyarországi vizsgálatok. (2011) ISBN:9789630826204
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1835997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1835997, Kapcsolat: 21815718
 8. Fényes Hajnalka. A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban: A nők hátrányainak felszámolódása?. (2010) ISBN:9789633180266; 9789632870472
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1766019] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1766019, Kapcsolat: 21163063
 9. Fényes H. A felsőfokon tanuló férfiak és nők térbeli kötődése egy regionális mintában. (2009) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 23 4 189-206
  Folyóiratcikk[20979471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20979471, Kapcsolat: 20979471
 10. Győri F. A tehetségföldrajz hipotetikus koncepciója. (2008) Megjelent: Tér és tudás. Egyetemek, mint tudás-, innovációs- és regionális központok pp. 185-207
  Könyvrészlet[21879065] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21879065, Kapcsolat: 20948567
 11. Michalkó G. Magyarország modern turizmusföldrajza. (2007) ISBN:9789637296291
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1123872] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1123872, Kapcsolat: 20953348
 12. Győri F. A tehetség földrajzának elméleti megközelítése. (2006) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 54 1-2 15-27
  Folyóiratcikk[20953629] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20953629, Kapcsolat: 20953629
 13. Pető A. Női esélyegyenlőség Európában. (2003)
  Könyv[20956204] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20956204, Kapcsolat: 20956204
 14. Jelenszkyné Fábián. Feminist Geography in Practice: Research and Methods. (Szerk.: Pamela Moss) (Blackwell Publishers, Oxford, 2002, 274 o.). (2003) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 17 2 133-137
  Folyóiratcikk[20957185] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20957185, Kapcsolat: 20957185
 15. Henshall Momsen. Spatial transformation and economic restructuring in postsocialist Hungary. (2000) Megjelent: Regions and Cities in the Global World pp. 202-219
  Könyvrészlet[21216847] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21216847, Kapcsolat: 20969595
Timár J. A városok körüli rurális peremzóna átalakulásának néhány sajátossága az Alföldön. (1993) Megjelent: Kiút a válságból pp. 303-308, 1333833
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1333833]
 1. Topa Zoltán et al. The phenomenon and the effects of the urban sprawl. (2018) Megjelent: Smart Communities Academy Conference Proceedings pp. 9-23
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30380590] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30380590, Kapcsolat: 27790738
 2. Vasárus Gábor et al. In the shadow of the city: demographic processes and emerging conflicts in the rural-urban fringe of the Hungarian agglomerations. (2018) GEOGRAPHICA PANNONICA 0354-8724 1820-7138 22 1 14-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3357828] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3357828, Kapcsolat: 27409619
 3. Vasárus G. Külterületi szuburbanizáció és szegregáció - példák vidéki agglomerációk konfliktusaira. (2016) TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2063-4315 5 1 84-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25580888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25580888, Kapcsolat: 27013047
 4. Nagy G et al. A tanyafejlődés történelmi vázlata a török kor utáni Békéscsaba, Gyula és Szarvas példáján. (2016) Megjelent: Tájak, régiók, települések térben és időben pp. 273-294
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3149451] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3149451, Kapcsolat: 26287048
 5. Gabriella Pócsi. Land use change of the small "hobby gardens": in the peri-urban area of Szeged, Hungary. (2011) FORUM GEOGRAFIC 1583-1523 2067-4635 10 2 312-321
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23103196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23103196, Kapcsolat: 21581980
 6. Pócsi G. A megyeszékhelyek peremzónájának népességszám-változása és funkcionális átalakulása 1960-tól napjainkig. (2011) Megjelent: Az 1971. évi OTK és hatása a hazai településrendszerre pp. 195-204
  Könyvrészlet[21719033] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21719033, Kapcsolat: 21719042
 7. Boros L. Szeged belső térfolyamatai az 1950-es évektől napjainkig. (2009) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 133 4 453-465
  Folyóiratcikk[21159915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21159915, Kapcsolat: 21159915
 8. Németh Zs. Gyálarét fejlődése, avagy egy Szeged környéki fiatal település mobilitási története, 2003-2006. (2007) Megjelent: Város és vidéke. Településszociológiai tanulmányok pp. 9-45
  Könyvrészlet[22473804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22473804, Kapcsolat: 22473746
2020-02-28 16:57