Kiss Endre. A cselekmény szintjén fellépő ellentétek struktúraalkotó jelentősége. (1971) Megjelent: A novellaelemzés új módszerei pp. 175-186, 3203410
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3203410]
 1. Brunner Emília. Kosztolányi Dezső „Omelette á woburn" c. novellájának elemzése. (2013) EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ 1215-7546 11 120
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26664538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26664538, Kapcsolat: 26664538
 2. Forgács Anna. A szakirodalom felhasználásának lehetőségei. (1990) Megjelent: Az irodalomtanitás gyakorlata II pp. 135-154
  Oktatási anyag része (Könyvrészlet) | Oktatási[27007765] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27007765, Kapcsolat: 27007765
 3. Thomka Beáta. Novellatípusok a két világháború közötti jugoszláviai magyar irodalomban. (1986) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 18 4 389-400
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27000042] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27000042, Kapcsolat: 27000042
 4. John Odmark. Language, Literature & Meaning: Current trends in literary research. (1980)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26664520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26664520, Kapcsolat: 26664520
 5. Bánréti Zoltán. A novellaelemzés új módszerei. (1976) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 11 289-301
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26655957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26655957, Kapcsolat: 26655957
 6. B Mészáros. A novellaelemzés uj módszerei. (1972) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 1 19-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26655950] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26655950, Kapcsolat: 26655950
Kiss Endre. Ich versuche Petőfi zu übersetzen. Ein Gespräch mit Franz Fühmann. (1972) BUDAPESTER RUNDSCHAU 0007-2893 6 p. 5, 3304556
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3304556]
 1. Stephan Krause. Vom Verstehen und vom Verdrehen oder Ist die Nachdichtung auch ein Reflex auf Kosztolányis Wortspiel?. (2010) TRANS: INTERNET JOURNAL FOR CULTURAL SCIENCES / INTERNET-ZEITSCHRIFT FUR KULTURWISSENSCHAFTEN 1560-182X 17 p. http://www.inst.at/trans/17Nr/2-5/2-5_krause17.htm
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27007792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27007792, Kapcsolat: 27007792
Kiss Endre. A gondolatjel és a vers dimenziói. (1974) Megjelent: Jelentéstan és stilisztika. pp. 299-308, 3203430
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3203430]
 1. Tverdota György. A József Attila-kutatás napjainkban. (1976) NAPJAINK (MISKOLC) 0547-2075 4 p. ?
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26664562] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26664562, Kapcsolat: 26664562
Kiss Endre. A "vidám apokalipszis" szociológiája. (1974) VILÁGOSSÁG 0505-5849 15 7 403-409, 3203418
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3203418]
 1. Ajtay-Horváth Magda. A szecesszió stílusjegyei a századforduló magyar és angol irodalmában. (2001) ISBN:9738231094
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2593736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2593736, Kapcsolat: 26667640
 2. Bernáth Árpád. Hermann Broch és a Monarchia. (1998) Megjelent: Építőkövek a lehetséges világok poétikájához pp. 303-318
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26667626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26667626, Kapcsolat: 26667626
 3. György Mihály. Wien und die Literaturen in der Donaumonarchie. Zur Kulturgeschichte Mitteleuropas 1740 - 1918. (1994)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26667621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26667621, Kapcsolat: 26667621
 4. Bernáth Árpád. Hermann Broch és a Monarchia. (1989) Megjelent: Monarchia-karnevál az irodalomban pp. 50-69
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2452335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2452335, Kapcsolat: 26664568
 5. Zsuzsa Széll. Ichverlust und Scheingemeinschaft. (1979)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26664564] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26664564, Kapcsolat: 26664564
Kiss Endre. Többdimenziós életmü. (1975) VILÁGOSSÁG 0505-5849 16 11 43-44, 3203436
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3203436]
 1. Gábor Kerekes. Robert Musils Rezeption in Ungarn. (2001) Megjelent: Musil an der Schwelle zum 21. Jahrhundert: internationales Kolloquium Saarbrücken p. 327
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26668330] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26668330, Kapcsolat: 26668330
 2. Gábor Kerekes. Hermann Broch und Ungarn. (1998) Megjelent: Hermann Broch. Perspektiven interdisziplinerer Forschung pp. 295-311
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26668329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26668329, Kapcsolat: 26668329
 3. Karl Heinz. Journal Article ROBERT – MUSIL – SCHRIFFTUM 1970-1975: Ergänzungsbibliographie. (1976) MODERN AUSTRIAN LITERATURE 0026-7503 9 3-4 210-239
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[26667656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26667656, Kapcsolat: 26667656
Kiss Endre. A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. (1977) ISBN:9630909464, 30734278
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30734278]
 1. Agárdi Péter. Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847–2014. (2015) ISBN:9789633383865
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2958157] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2958157, Kapcsolat: 27442078
 2. N Pál József. Ady Endre és az Ady-Rákosi vita. Egy konfliktusos eszmetörténeti pozíció természete és következményei.. (2008)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26671454] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26671454, Kapcsolat: 26671454
 3. Kissné Novák Éva. A szellem arisztokratája. Böhm Károly értékelmélete. (2005)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26671446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26671446, Kapcsolat: 26671446
 4. Somos Róbert. Magyar filozófusok politikai útkeresése Trianon előtt és után. (2004)
  Könyv[20591155] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20591155, Kapcsolat: 26671445
 5. Perecz László. Szép rendbe foglalva: Arcképvázlatok a magyar filozófia történetéből. (2001) ISBN:9639243353
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1211692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1211692, Kapcsolat: 26950268
 6. Hell Judit et al. Magyar filozófia a XX. században: Első rész. (2000) ISBN:9639210102
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1210323] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1210323, Kapcsolat: 26950265
 7. Sziklai László. A fiatal Lukács és a “gyönge filozófus”. (2000) VILÁGOSSÁG 0505-5849 41 10 32-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26843277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26843277, Kapcsolat: 26950267
 8. Somos Róbert. Pauler Ákos élete és filozófiája. (1999) ISBN:9639137669
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1742685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1742685, Kapcsolat: 26671443
 9. Perecz László. A pozitivizmustól a szellemtörténetig: Athenaeum 1892–1947.. (1998) ISBN:9633793998
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1210219] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1210219, Kapcsolat: 26671447
 10. Bognár Virág. Az Ideológia és utópia hajótörése. (1996) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 6 2 21-56
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3396313] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3396313, Kapcsolat: 27008661
 11. Laczkó Sándor. A magyar nyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1955-ig (közelítés). (1996) Megjelent: Nietzsche-tár pp. 563-588
  Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet) | Tudományos[2511980] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2511980, Kapcsolat: 26950264
 12. Mester Béla. Bretter-olvasatok Magyarországon. (1994) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/5 5 98-100
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30611820] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30611820, Kapcsolat: 26671449
 13. Hell Judit. Herdertől - Pascalig: Életrajz és pályakép: újabb adalékok egy magyar gondolkodó szellemi portréjához. (1993) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO PHILOSOPHICA 1789-8064 21 85-98
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1519635] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1519635, Kapcsolat: 28442206
 14. Erős F. Pszichoanalízis, freudizmus, freudomarxizmus. (1986) ISBN:9632828083
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1199913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1199913, Kapcsolat: 29522771
 15. Lendvai Ildikó. Irodalom és/vagy filozófia. A két világháború közötti magyar filozófiai gondolkodás lehetőségeiről. (1984) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 4 889-904
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26668345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26668345, Kapcsolat: 26668345
 16. Lányi Gusztáv. A meghivott halál. (1984) VILÁGOSSÁG 0505-5849 25 7 439-444
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26785706] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26785706, Kapcsolat: 28266967
 17. Lengyel András. Zalai Béla Aradon. (1981) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 40 10 793-794
  Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk) | Tudományos[26668341] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26668341, Kapcsolat: 26668341
 18. Lőrinczy Huba. A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. Budapest, 1977.. (1981) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 85 1 p. 109
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26948516] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26948516, Kapcsolat: 26668332
 19. Veszelák Ferenc. A századelő utóélete : A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. (1980) VILÁGOSSÁG 0505-5849 21 1 55-57
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26668339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26668339, Kapcsolat: 26671456
 20. Bréda Ferenc. Egy új Nietzsche-értelmezésért. (1979) UTUNK 1220-6482 ápr p. 2
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26671442] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26671442, Kapcsolat: 26671442
 21. Katona Ádám. A pályakezdő Fülep Lajos.. (1979) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 38 3 191-195
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26668340] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26668340, Kapcsolat: 26668340
 22. Kardos István. A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. (1979) PEDAGÓGIAI SZEMLE 0031-3785 29 1 82-83
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26668338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26668338, Kapcsolat: 26668338
 23. Vajda Kornél. A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. (1978) Új könyvek : közművelődési könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója 0049-5069 8 p. 6
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26668335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26668335, Kapcsolat: 26668335
 24. Nádra Valéria. A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. (1978) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 11 p. 31
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26668336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26668336, Kapcsolat: 26668336
 25. Bréda Ferenc. A magyar filozófiai gondolkodás a századelõn. (1978) UTUNK 1220-6482 15 p. 10
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26785699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26785699, Kapcsolat: 26668334
Kiss Endre. A Makra és 116 olvasója. (1977) ISBN:9632010485; 9789632010489, 2399501
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2399501]
 1. Péterfi Rita. Egy értelmiségi műhely az olvasás szolgálatában : a KMK-ban folyó olvasáskutatás története. (2010) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 1586-5193 56 4 769-792
  Folyóiratcikk | Tudományos[3278428] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3278428, Kapcsolat: 26957719
 2. Kamarás István. Az irodalmi mű befogadása. (szociológiai és szociálpszichológiai megközelítés).. (2007)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26957725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26957725, Kapcsolat: 26957725
 3. Kamarás István OJD. Olvasásügy. (2005)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1357305] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1357305, Kapcsolat: 26675995
 4. Kamarás István. Bevezetés. (1996) Megjelent: Olvasatok p. 3
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[27018425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27018425, Kapcsolat: 27018425
 5. Kamarás István. Utánam, olvasó. (1986)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27018422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27018422, Kapcsolat: 27018422
 6. Veres András. Új törekvések a mai magyar irodalomszociológiában. (1983) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 26 9 79-92
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26675991] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26675991, Kapcsolat: 26675991
 7. Veres András. Irodalom és társadalom. Az irodalomszociológiai kutatások tárgyáról és módszertanáról.. (1982) Megjelent: Az olvasás anatómiája. Szociológiai tanulmányok pp. 357-379
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26671624] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26671624, Kapcsolat: 26671624
 8. Tokaji András. Egy népszerű regény olvasatai (Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány). (1982) Megjelent: Az olvasás anatómiája. Szociológiai tanulmányok pp. 286-306
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26675993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26675993, Kapcsolat: 26675993
 9. Kamarás István OJD. Az olvasó munkások és az irodalom. (1981)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1357261] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1357261, Kapcsolat: 27018420
 10. Németh S. A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1977. (1979) HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 0209-4800 1 207-294
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[27109256] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27109256, Kapcsolat: 28270634
 11. Kamarás István. Nyomozás katarzis után (A Makra-élmény változatai). (1977) SZOCIOLÓGIA 0133-3461 2 219-223
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26671622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26671622, Kapcsolat: 26671622
 12. Kamarás István. Munkásolvasók és a kortárs magyar irodalom. (1977) NAPJAINK (MISKOLC) 0547-2075 8 p. 9
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26671623] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26671623, Kapcsolat: 26671623
Kiss Endre. Gondolatok a modern nagyregény elméletéhez. (1977) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 4 1 61-77, 3203442
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3203442]
 1. Gábor Kerekes. Hermann Broch und Ungarn. (1998) Megjelent: Hermann Broch. Perspektiven interdisziplinaerer Forschung p. 295
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27018402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27018402, Kapcsolat: 27018402
 2. H Szász. A modern regény mesterei.. (1977)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27018392] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27018392, Kapcsolat: 27018392
Kiss Endre. Nietzsche hatása a fiatal Adyra. (1977) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 81 4-6 606-621, 3206852
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3206852]
 1. Mezősi Miklós. Emlékezik vagy jósol a költő a kocsi-úton?: Kassandra és Ady látomásai: a széttöredezettől a tiszta költői beszédig. (2011) Megjelent: Kocsi-út az éjszakában: A Nagykárolyban, Érmindszenten és Nagyváradon 2010. május 6-8-án rendezett Kocsi-út az éjszakában-konfe... pp. 35-52
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2963778] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2963778, Kapcsolat: 28252233
 2. Kránicz Gábor. Coram Dei. Ady Endre verseiről a Sion-hegy alatt című ciklus kapcsán. (2005) STUDIA CAROLIENSIA 1419-1334 1 49-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26671474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26671474, Kapcsolat: 26671474
 3. Béla Egyed. Nietzsche’s Early Reception in Hungary. (1998) Megjelent: East Europe Reads Nietzsche pp. 85-106
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27010722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27010722, Kapcsolat: 26950259
 4. Szigeti Lajos Sándor. A Rezignáció Költőjéről: Kenyeres Zoltán Ady-könyvének margójára. (1998) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 79 4 655-666
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26326444] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26326444, Kapcsolat: 28252224
 5. Kunszt György. Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. (1996) Megjelent: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig pp. 6-24
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[27026247] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27026247, Kapcsolat: 26671463
 6. Laczkó Sándor. A magyar nyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1955-ig (közelítés). (1996) Megjelent: Nietzsche-tár pp. 563-588
  Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet) | Tudományos[2511980] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2511980, Kapcsolat: 26671468
 7. Mátrai László. Ady és a korabeli eszmeáramlatok. (1980) Megjelent: "Akarom: tisztán lássatok" :Tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulóján pp. 13-24
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26950258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26950258, Kapcsolat: 26950258
Kiss Endre. Nietzsche századelőnk filozófiai életében - különös tekintettel Fülep Lajosra és Prohászka Ottokárra.. (1977) Megjelent: A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn pp. 165-210, 2775386
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2775386]
 1. Tengely Adrienn. Az Egri főegyházmegye az őszirózsás forradalomban. (2018)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[3368920] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3368920, Kapcsolat: 28237639
 2. Oliver Botar. LAJOS KASSAK, HUNGARIAN "ACTIVISM, " AND POLITICAL POWER. (2002) CANADIAN-AMERICAN SLAVIC STUDIES-REVUE CANADIENNE-AMERICAINE D ETUDES SLAVES 0090-8290 2210-2396 36 4 391-404
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26785703] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26785703, Kapcsolat: 26785703
 3. Babus Antal. Fülep Lajos az 1918-1919-es forradalmakban. (2002)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27434628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27434628, Kapcsolat: 28252421
 4. Béla Egyed. Nietzsche’s Early Reception in Hungary. (1998) Megjelent: East Europe Reads Nietzsche pp. 85-106
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27010722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27010722, Kapcsolat: 27010722
 5. Kunszt György. Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. (1996) Megjelent: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig pp. 6-24
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[27026247] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27026247, Kapcsolat: 27010719
 6. Larry Steindler. Ungarische Philosophie im Spiegel ihrer Geschichtsschreibung. (1988)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27018343] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27018343, Kapcsolat: 27018343
 7. Moravánszky Ákos. Épitészet az Osztrák-Magyar Monarchiában. (1988)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26948573] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26948573, Kapcsolat: 27010716
 8. Hermann István. Lukács György élete. (1985)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27018317] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27018317, Kapcsolat: 27018317
 9. Timár Árpád. Fülep Lajos emlékkönyv. (1985)
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[27018329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27018329, Kapcsolat: 27018329
 10. Lányi Gusztáv. A meghivott halál. (1984) VILÁGOSSÁG 0505-5849 25 7 439-444
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26785706] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26785706, Kapcsolat: 26785706
 11. Ódor László. Nyugat ellen Nyugatot hozz! Az induló Nyugat-mozgalom német kapcsolatai.. (1983)
  Kandidátus (Disszertáció) | Tudományos[27018308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27018308, Kapcsolat: 27018308
 12. Hanák Tibor. Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk első felében. (1981)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27010714] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27010714, Kapcsolat: 27010714
 13. Kun András. A Nyugat költészetesztétikai felfogásának gyökerei a századelő eszmevilágában. (1981) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 19 95-110
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26785705] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26785705, Kapcsolat: 26785705
 14. Lőrinczy Huba. A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. Budapest, 1977.. (1981) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 85 1 p. 109
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26948516] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26948516, Kapcsolat: 26948516
 15. Veszelák Ferenc. Egy uj Nietzsche-értelmezésért. (1980) VILÁGOSSÁG 0505-5849 21 1 51-57
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26948515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26948515, Kapcsolat: 26948515
 16. Nyiri Kristóf. A Monarchia szellemi élete. Filozófiatörténeti tanulmányok. (1980)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[26948517] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26948517, Kapcsolat: 26948517
 17. Mátrai László. Ady és a korabeli eszmeáramlatok. (1980) Megjelent: "Akarom: tisztán lássatok" :Tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulóján p. 14
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27018266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27018266, Kapcsolat: 27018266
 18. Bréda Ferenc. Egy uj Nietzsche-értelmezésért.. (1979) UTUNK 1220-6482 április 6. p. 2
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26948514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26948514, Kapcsolat: 26948514
 19. Kardos István. A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. (1979) PEDAGÓGIAI SZEMLE 0031-3785 1 82-83
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26785702] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26785702, Kapcsolat: 26785702
 20. Nádra Valéria. A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. (1978) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 11 p. 31
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26785700] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26785700, Kapcsolat: 26785700
 21. Bréda Ferenc. A magyar filozófiai gondolkodás a századelõn. (1978) UTUNK 1220-6482 15 p. 10
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26785699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26785699, Kapcsolat: 26785699
Kiss Endre. Totalitaetskunstwerk und Exil. (1977), 30759643
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[30759643]
 1. Hanna Prandstätter. Viktor Suchy und die österreichische Exilliteratur. (2015)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[30759648] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30759648, Kapcsolat: 28252393
Endre Kiss. Zur Theorie und Praxis des modernen Romans. (1978) NEOPHILOLOGUS 0028-2677 1572-8668 62 2 279-289, 3206864
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3206864]
 1. Christine Mondon. Écriture romanesques et philosophie: Hermann Broch, Hermann Hesse, Thomas Mann, Robert Musil. (2011)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27126087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27126087, Kapcsolat: 27126087
 2. Jennifer Lynne. The legitimacy of literature: Metaliterary reflection in Hermann Broch's "The Death of Virgil" and Peter Weiss's "The Aesthetics of Resistance. (2008)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27126077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27126077, Kapcsolat: 27126077
 3. Achim Geisenhanslüke. Jenseits der Sprache. Das Motiv der Heimkehr in Hermann Brochs Der Tod des Vergil und Marcel Prousts Le Temps retrouvé. (2003) Megjelent: Neue Studien: Festschrift für Paul Michael Lützeler zum 60. Geburtstag pp. 193-202
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27126099] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27126099, Kapcsolat: 27126099
 4. Fritz Wefelmeyer. Geschichte als Verinnerlichung Hermann Brochs Der Tod des Vergil. (2001) Megjelent: Reisende durch Zeit und Raum, Der deutschsprachige historische Roman pp. 243-261
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27126064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27126064, Kapcsolat: 27126064
 5. Uwe Dörwald. Über das Ethische bei Hermann Broch. (1991)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27126117] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27126117, Kapcsolat: 27126117
 6. Kathleen L. Nincs cím. (1984) COMPARATIVE LITERATURE STUDIES 0010-4132 1528-4212 21 3 255-269
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26981249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26981249, Kapcsolat: 26981249
 7. Sverre Dahl Bern. Relativitaet und Absolutheit. Strukturen zur Geschichtsphilosophie von Hermann Broch (bis 1932).. (1980)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[27126095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27126095, Kapcsolat: 27126095
Kiss Endre. A.k.u.k. világrend halála Bécsben. (1978) ISBN:9632708180, 2385171
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2385171]
 1. Forrai Judit. A weiningeri mítosz olvadása.. (2017) KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2062-2597 8 14 p. 69.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26634372] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26634372, Kapcsolat: 26634372
 2. Bicsák Zsanett Ágnes. Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában. (2016) ISBN:9789636937195
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[26326037] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26326037, Kapcsolat: 26704650
 3. Németh András. A magyar neveléstudomány fejlődése: Nemzetközi tudományfejlődés és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. (2014) ISBN:9633893348
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2965044] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2965044, Kapcsolat: 28404638
 4. Vincze Beatrix. A herbarti pedagógia recepciójának új kutatási lehetősége. (2014) Megjelent: Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia pp. 73-78
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2547886] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2547886, Kapcsolat: 26704653
 5. Fazekas Márta. Autonomiekonzeptionen der ungarischen Minderheit in der Slowakei und in Serbien. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2776163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2776163, Kapcsolat: 28252221
 6. Mohai V. Előljáróban. Kosztolányi, a kisvárosi lét által formált magatartásformák írója. (2010) Megjelent: A sárszegi regények és környezetük. Vonások Kosztolányi Dezső 1920-es évekbeli munkásságához p. 4
  Előszó, utószó (Könyvrészlet)[27019856] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27019856, Kapcsolat: 27019856
 7. Pléh Csaba. A lélektan története. (2010) ISBN:9789632760520
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[1335195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1335195, Kapcsolat: 26704649
 8. Vajda Barnabás. Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar irodalom: Tanulmányok magyar irók és a freudi pszichoanalizis kapcsolatáról. (2005) ISBN:808087008X
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2539190] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2539190, Kapcsolat: 26704652
 9. Németh András. Az életreform és annak pedagógiai recepciója: életreform és művelődési reform. (2005) Megjelent: Életreform és reformpedagógia – nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója pp. 69-98
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27019850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27019850, Kapcsolat: 27019850
2022-06-27 20:28