Barabás András et al. Van-e a magyarban tulajdonnév?. (1977) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 79 135-155, 2152003
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2152003]
 1. Kecskés Judit. Névtudományi ismeretek az újgenerációs, 5‒12. osztályos Magyar nyelv tankönyvekben. Az újratervezés lehetőségei a nemzeti alaptanterv tervezete tükrében. (2018) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 40 13-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30705427] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30705427, Kapcsolat: 29001938
 2. Reszegi Katalin. Mental Aspects of Proper Names. (2018) ONOMASTICA URALICA 1586-3719 2061-0661 10 149-167
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30380308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30380308, Kapcsolat: 29012904
 3. Reszegi Katalin. Pszicholingvisztika, neurolingvisztika és névkutatás. (2017) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 39 39 13-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27248118] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27248118, Kapcsolat: 29012911
 4. Bába Barbara. Földrajzi nevek térben és időben. (2016) ISBN:9789633185995
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27671979] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27671979, Kapcsolat: 29012433
 5. Gacsályi-Bába Barbara. Földrajzi köznevek térben és időben. (2016) ISBN:9789633185995
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3168557] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3168557, Kapcsolat: 26354951
 6. Balázs Géza. Hajdú Mihály, a tudománynépszerűsítő és a tanár. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 265-270
  Könyvrészlet/Nem besorolt (Könyvrészlet)/Tudományos[2958382] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2958382, Kapcsolat: 29012936
 7. Takács Péter. A rózsa neve: Magyar Köztársaság: Az államok nevéről és a magyar állam átnevezéséről. (2015) ISBN:9789636935986
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2969946] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2969946, Kapcsolat: 29012921
 8. Slíz Mariann. Általános névtani kérdések. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 93-114
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2958249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2958249, Kapcsolat: 29012925
 9. Hoffmann István. Név és jelentés.. (2014) Megjelent: A nevek szemiotikája pp. 5-21
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2837209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2837209, Kapcsolat: 24336921
 10. Reszegi Katalin. Cognitive approach to Hungarian Toponymy. (2013) ONOMA 0078-463X 48 367-379
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24987347] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24987347, Kapcsolat: 29012914
 11. Kenyhercz Róbert. A szókezdő mássalhangzó­torlódások az ómagyar korban: A helynevek hangtörténeti forrásértéke. (2013) ISBN:9789633183120
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2859390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2859390, Kapcsolat: 29012939
 12. Kicsi SA et al. Újra a tulajdonnevekről. (2012) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 108 381-392
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2496109] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2496109, Kapcsolat: 23492370
 13. Slíz Mariann. Tulajdonnév és kategorizáció. (2012) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 108 4 40-410
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23386537] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23386537, Kapcsolat: 29012930
 14. Parapatics Andrea. Közszóvá váló személynevek a mai magyar szlengben. (2012) Megjelent: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain pp. 156-169
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2093119] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2093119, Kapcsolat: 27246604
 15. Bába B. A magyar tulajdonnevek viselkedése. (2012) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 12 1-2 7-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23442160] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23442160, Kapcsolat: 29085302
 16. Angyal László. A névtan helye a nyelvtudományban, tudományközi kapcsolatai, névelmélet. (2011) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 6 1 5-10
  Folyóiratcikk[22881154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22881154, Kapcsolat: 22922275
 17. Kicsi Sándor. A csillagképek népi elnevezéseiről. (2011) HOLMI 0865-2864 23 11 1414-1418
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24872015] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24872015, Kapcsolat: 24872015
 18. Péter Katalin. Az asszony neve: Arisztokrata névhasználat a 16-17. századi Magyarországon. (2010) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 52 2 151-187
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1428546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1428546, Kapcsolat: 29082027
 19. Reszegi Katalin. A kognitív szemlélet lehetőségei a helynévkutatásban. (2009) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 47 21-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23594649] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23594649, Kapcsolat: 29012908
 20. Takács Judit. Keresztnevek jelentésváltozása: egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje. (2007) ISBN:9789634730866
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2751226] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2751226, Kapcsolat: 29021255
 21. Takács Judit. Keresztnevek jelentésváltozása: Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23715459] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23715459, Kapcsolat: 29001939
 22. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 29001879
 23. Takács Judit. THE ARGUMENT OF THE DOCTORAL DISSERTATION. Semantic Change of Given Names Model of the apellativisation of a proper name type. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31343504] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31343504, Kapcsolat: 29032398
 24. Fehér Krisztina. Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnévkutatás első korszakában (1872-1957). (2000) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 26 73-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22922287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22922287, Kapcsolat: 22922287
 25. Tolcsvai Nagy Gábor. Posztmodern névadás. A névjelleg változása. (1997) Megjelent: Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II pp. 600-606
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1172583] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1172583, Kapcsolat: 27246789
 26. Hajdu Mihály. A tulajdonnév mint szófaji kategória. (1997) Megjelent: Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II pp. 471-477
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[22922259] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22922259, Kapcsolat: 22922259
 27. Hoffmann István. Helynevek nyelvi elemzése. (1993)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1363923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1363923, Kapcsolat: 22922264
 28. Kornai A. A főnévi csoport egyeztetése. (1989) ÁLT NYELVÉSZ TANULM 17 183-211
  Folyóiratcikk[22304433] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22304433, Kapcsolat: 29081449
Kálmán C. D. Lodge. The modes of modern writing. (1978) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 24 507-510, 2152017
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2152017]
 1. Zalabai Zsigmond. Tűnődés a trópusokon. (1981)
  Könyv[22042366] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22042366, Kapcsolat: 22795080
Kálmán C György. Lotz János. Szonettkoszorú a nyelvről. (1978) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 22 689-692, 2210187
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2210187]
 1. Molnár Mária. A hungarológus Lotz János. (2002) MEDICINA ET LINGUISTICA 1418-1339 9 163-184
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2730567] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2730567, Kapcsolat: 29082065
 2. Molnár Mária. A hungarológus Lotz János. (2001) Megjelent: Hungarológiai évkönyv p. 191
  Könyvrészlet/Nem besorolt (Könyvrészlet)/Ismeretterjesztő[23250844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23250844, Kapcsolat: 29012458
Kálmán C György. György Mátyás groteszk magánbeszédei. (1982) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 86 330-349, 2196716
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2196716]
 1. Rockenbauer Zoltán. Apacsművészet: Adyzmus a festészetben és a kubista Bartók (1900-1919). (2014) ISBN:9786155274947
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3418396] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3418396, Kapcsolat: 29012943
 2. Kékesi Zoltán et al. Magyar avantgárd. 1921. Megjelenik a Világanyám. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei III. pp. 25-36
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26808815] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26808815, Kapcsolat: 22922304
 3. Deréky Pál. „Latabagomár Ó Talatta Latabagomár és Finfi”. (1998)
  Könyv[22922302] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22922302, Kapcsolat: 22922302
Kálmán C György. Beszédaktus-elmélet és irodalomelmélet. (1983) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 29 2 128-151, 2196740
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2196740]
 1. Bene S. Szövegaktus. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 6 628-702
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[216595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 216595, Kapcsolat: 22922338
 2. Vilcsek Béla. Az irodalomtudomány „provokációja”. (2002)
  Könyv[22922335] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22922335, Kapcsolat: 22922335
 3. Mekis D. János. „Az” önéletrajz?: Rendszertanok és elméletek: az autobiográfia megközelítésének néhány lehetősége. (2001) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 52 12 48-62
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[1193943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1193943, Kapcsolat: 29082200
 4. Szegedy-Maszák Mihály. Merre tart az irodalom(tudomány)?. (1996) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 47 2 3-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2087626] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2087626, Kapcsolat: 22922329
 5. Szili József. Az irodalom fogalmának válsága. (1985) NAGYVILÁG 0547-1613 n.a. 1233-1241
  Folyóiratcikk[22922327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22922327, Kapcsolat: 22922327
 6. Cseres Tibor. Beszélgetés Cseres Tiborral. (1984) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 n.a. 4 3-4
  Folyóiratcikk[22922323] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22922323, Kapcsolat: 22922323
Kálmán C. György. Gérard Genette: Narrative Discourse. An Essay in Method. (1983) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 29 3-4 469-473, 31316745
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[31316745]
 1. Hetényi Zsuzsa. „Miről is szólnak azok a könyvek?”: Értelmezési kulcsok az irodalomelemzéshez. (2020) ISBN:9789634890232
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31256893] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31256893, Kapcsolat: 29000364
 2. Angyalosi Gergely. Válogatott bibliográfia. (2019) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 65 4 541-544
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[31321598] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31321598, Kapcsolat: 29006672
 3. Vankó Annamária. Az én-elbeszélés alternatívái: Gérard Genette, Dorrit Cohn és Mieke Bal narratológiája. (2000) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 2000 6-7
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30826402] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30826402, Kapcsolat: 29067151
Kálmán C. Mary Louise Pratt: Towards a Speech Act Theory of Literary Discourse. (1983) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 29 2 242-244, 2960083
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2960083]
 1. Soltész Márton. Csalog Zsolt. (2015) ISBN:9789634467472
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2950301] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2950301, Kapcsolat: 25105824
 2. Takáts József. Társasnyelvészet és irodalomtörténet-írás. (2002) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 14 4 366-373
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1587484] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1587484, Kapcsolat: 29084794
Kálmán C György. Az Akadémia irodalmi pályázatairól, 1848-1867. (1984) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 88 440-457, 2210053
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2210053]
 1. Gábori Kovács József. Szász Károly díjnyertes hőskölteményei a Nádasdy-pályázatok sorában. (2018) Megjelent: Kősziklára építve. Built Upon His Rock pp. 132-138
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3315707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315707, Kapcsolat: 29021275
Kálmán C György. 'Egyszer' és 'mindig': Idő és emlékezés az Egy polgár vallomásaiban. (1984) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 16 1187-1195, 2196767
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2196767]
 1. Szoboszlai Krisztina. Egy polgár vallomásai. (2019) Tudománypláza n.a. n.a. p. n.a.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31318339] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31318339, Kapcsolat: 29002304
 2. Rónai András. Beszélni nehéz - miért érdemes mégis?. (2007) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 33 2 p. 113
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[31385414] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31385414, Kapcsolat: 29080870
 3. Bedecs László. Beszélni nehéz: Tanulmányok Tandori Dezső költészetéről. (2006) ISBN:9639529389
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[26159528] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26159528, Kapcsolat: 22922352
 4. Bedecs László. Beszélni nehéz: Költői magatartásformák Tandori Dezső lírájában. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21627644] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21627644, Kapcsolat: 28999543
 5. Mekis D. János. Az önéletrajz mintázatai: A magyar irodalmi modernség hagyományában. (2002) ISBN:9638627980
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1193003] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1193003, Kapcsolat: 22922354
 6. Mekis D. János. „...mintha egy vers-sorban úsznék, vagy egy frázisban”: Fikció és ön-írás Márai Sándor művészetében. (2001) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 27 1 43-76
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[1193946] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1193946, Kapcsolat: 29082142
 7. Mekis D. János. „Az” önéletrajz?: Rendszertanok és elméletek: az autobiográfia megközelítésének néhány lehetősége. (2001) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 52 12 48-62
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[1193943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1193943, Kapcsolat: 29082195
Prószéky Gábor et al. Topic, focus, and auxiliaries in Hungarian. (1984) GRONINGER ARBEITEN ZUR GERMANISTISCHEN LINGUISTIK 0924-655X 24 162-177, 2153440
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2153440]
 1. Kenesei István. Life without word classes: On a new approach to categorization. (2020) Megjelent: Syntactic architecture and its consequences II. pp. 67-80
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31783982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31783982, Kapcsolat: 29742339
 2. Siptár P et al. The phonology of Hungarian. (2000) ISBN:019823841X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[194228] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 194228, Kapcsolat: 27833081
 3. Pléh Csaba. A mondatmegértés a magyar nyelvben. (1998) ISBN:9633793785
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1016922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1016922, Kapcsolat: 29814113
 4. Pléh Csaba et al. Az igemódosítók pszicholingvisztikájáról. (1995) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 18 n.a. p. 165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31388586] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31388586, Kapcsolat: 29085514
 5. É Kiss Katalin. Még egyszer a mondat intonációjáról és hangsúlyozásáról. (1988) NYELVTUD KÖZL 89 1-52
  Folyóiratcikk[21314236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21314236, Kapcsolat: 29084797
 6. Kornai A. On Hungarian morphology. (1986) ISBN:963846173X
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[192938] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 192938, Kapcsolat: 29812285
Kálmán C. A rossz orvos szerkezetének néhány eleme. (1986) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 13 1-2 16-26, 2987390
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2987390]
 1. Bartók Flóra et al. Jegyzetek. (2015) Megjelent: Kosztolányi Dezső: Béla, a buta. A rossz orvos pp. 379-660
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27296311] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27296311, Kapcsolat: 27296311
Kálmán C György et al. Hocus, focus and verb types in hungarian infinitive constructions. (1986) Megjelent: Topic, Focus and Configurationality pp. 129-142, 2181285
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2181285]
 1. El Zarka Dina et al. The Beginnings of Word Order Change in the Arabic Dialects of Southern Iran in Contact with Persian: A Preliminary Study of Data from Four Villages in Bushehr and Hormozgan. (2020) IRANIAN STUDIES 0021-0862 53 3-4 465-488
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31564625] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31564625, Kapcsolat: 29772797
 2. MYCOCK LOUISE. The intonation of the Q-marking construction: A comparison of Hungarian and Slovenian. (2019) JOURNAL OF LINGUISTICS 0022-2267 1469-7742 1-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30721273] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30721273, Kapcsolat: 28211260
 3. Hoot Bradley. Focus in heritage Hungarian. (2019) LANGUAGE ACQUISITION 1048-9223 1532-7817 26 1 46-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30454411] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30454411, Kapcsolat: 28118871
 4. Laczkó Tibor. Aspects of Hungarian Syntax from a Lexicalist Perspective. (2018)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[27012018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27012018, Kapcsolat: 29772784
 5. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27365384
 6. Palffy-Muhoray Nicole Marie. Hungarian Temporal and Aspectual Reference in the Absence of Dedicated Markers. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30389703] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30389703, Kapcsolat: 29772858
 7. Laczkó Tibor. On operators in the preverbal domain of Hungarian finite sentences. (2015) PROCEEDINGS OF THE LFG CONFERENCE 1098-6782 15 187-207
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3018401] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3018401, Kapcsolat: 29772805
 8. Kiefer Ferenc. Bevezető. (2015) Megjelent: Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan pp. 3-14
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25472435] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25472435, Kapcsolat: 25481191
 9. Tolcsvai Nagy Gábor. Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés: Funkcionális elemzés. (2015) ISBN:9789634090403
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3010899] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3010899, Kapcsolat: 26063246
 10. BODNÁROVÁ ZUZANA et al. A comparative study of verbal particles in varieties of Vend Romani. (2015) ROMANI STUDIES 1528-0748 1757-2274 25 2 197-216
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30398386] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30398386, Kapcsolat: 27811338
 11. Gärtner Hans-Martin et al. A Note on Quotative Inversion in Hungarian. (2014) FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS 2063-8825 3 1-2 2-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3000049] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3000049, Kapcsolat: 29772795
 12. Hegedűs Veronika. Non-verbal predicates and predicate movement in Hungarian. (2013) ISBN:9789460931208
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2494014] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2494014, Kapcsolat: 27825935
 13. Anna Gazdik. Towards an LFG analysis of discourse functions in Hungarian. (2012) Megjelent: TWENTY YEARS OF THEORETICAL LINGUISTICS IN BUDAPEST A selection of papers from the 2010 conference celebrating the twentieth an... pp. 59-92
  Könyvrészlet[22870522] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22870522, Kapcsolat: 22870522
 14. Gazdik Anna et al. On the syntax-discourse interface in Hungarian. (2011) Megjelent: Proceedings of the LFG11 Conference, 2011. pp. 215-235
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[22938419] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22938419, Kapcsolat: 22938419
 15. Gazdik Anna. Multiple questions in french and hungarian. (2011) PhD diss, Université Paris Diderot—Paris 7
  Folyóiratcikk[24557442] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24557442, Kapcsolat: 29772776
 16. Anna Gazdi et al. Hungarian focus and discourse structure in LFG. (2011)
  Egyéb[22938322] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22938322, Kapcsolat: 22938322
 17. Surányi B. A szintaktikailag jelöletlen fókusz pragmatikája. (2011) Megjelent: Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban pp. 281-313
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1838477] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1838477, Kapcsolat: 29857540
 18. Bródy Mihály et al. A kimerítő felsorolás értelmezésű fókusz: válasz. (2011) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 23 265-279
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24954944] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24954944, Kapcsolat: 27833843
 19. Tolcsvai Nagy G. The auxiliary + infinitive construction in Hungarian. (2010) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 57 1 143-164
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1344798] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1344798, Kapcsolat: 29772787
 20. Mycock L. Prominence in Hungarian: The prosody-syntax connection. (2010) TRANSACTIONS OF THE PHILOLOGICAL SOCIETY 0079-1636 1467-968X 108 3 265-297
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21406838] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21406838, Kapcsolat: 29772767
 21. Louise Mycock. Multiple clause-constituent questions: Intonation and variation in Hungarian. (2010) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 57 2 268-287
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21331612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21331612, Kapcsolat: 27831519
 22. Beke A et al. Automatic recognition of schwa variants in spontanneous Hungarian speech. (2010) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 57 2-3 329-353
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1424719] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1424719, Kapcsolat: 22938520
 23. Verestóy Zita. A predikatív struktúra a magyar és a román nyelvben. (2010)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31873697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31873697, Kapcsolat: 29850935
 24. Gazdik Anna. A magyar diskurzusfunkciók a Lexikai-Funkcionális Grammatikában. (2010)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[30762440] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30762440, Kapcsolat: 29772855
 25. Gyuris B. Quantificational contrastive topics with verum/falsum focus. (2009) LINGUA 0024-3841 119 4 625-649
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[197025] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 197025, Kapcsolat: 25481580
 26. Körtvély Erika. Modals in Hungarian. (2009) Megjelent: Modals in the Lnguages of Europe (A Reference Work) pp. 403-430
  Könyvrészlet[25481579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25481579, Kapcsolat: 25481579
 27. Tolcsvai Nagy Gábor. A magyar segédige + igenév szerkezet szemantikája. (2009) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 133 4 373-393
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1790323] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1790323, Kapcsolat: 22938594
 28. Gyuris Beáta. Rethinking the narrow scope reading of contrastive topic. (2008) Dislocated Elements in Discourse: Syntactic, Semantic and Pragmatic Perspectives. Routledge, London, New York 284-311
  Folyóiratcikk[24560463] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24560463, Kapcsolat: 29772782
 29. Mycock L. Constituent question formation and focus: a new typological perspective: a new typological perspective. (2007) TRANSACTIONS OF THE PHILOLOGICAL SOCIETY 0079-1636 1467-968X 105 2 192-251
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10309162] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10309162, Kapcsolat: 29772763
 30. Seizo ISHIOKA. WH-Island Phenomena in Hungarian. (2006) GENGO JINBUN KAGAKU RONSHU / BULLETIN OF LANGUAGE SCIENCE AND HUMANITIES (NAGAOKA) 0913-9745 20 87-129
  Folyóiratcikk[20659625] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20659625, Kapcsolat: 29772865
 31. Giuliano Bernini et al. Pragmatic Organization of Discourse in the Languages of Europe. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25124300] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25124300, Kapcsolat: 25124300
 32. Devine AM et al. Latin word order: structured meaning and information. (2006)
  Könyv[25481581] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25481581, Kapcsolat: 25481581
 33. Jim Miller. Focus in the languages of Europe. (2006) Megjelent: Pragmatic Organization of Discourse in the Languages of Europe pp. 121-214
  Könyvrészlet[25481582] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25481582, Kapcsolat: 25481582
 34. Rákosi György. Dative experiencer predicates in Hungarian. (2006) ISBN:109078328169; 9789078328162
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2176636] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2176636, Kapcsolat: 29772757
 35. É Kiss Katalin et al. Verb Clusters: Some Basic Notions. (2004) Megjelent: Verb Clusters: A Study of Hungarian, German and Dutch pp. 1-41
  Könyvrészlet[22938243] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22938243, Kapcsolat: 22938243
 36. É Kiss K et al. Új magyar nyelvtan. (2003) ISBN:9633895219
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1094399] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1094399, Kapcsolat: 27826042
 37. Maleczki Márta. Information Structure, Argument Structure, and Typological Variation. (2003) Megjelent: Meaning Through Language Contrast: The Cambridge Papers. Vol. 1. pp. 223-244
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2244292] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2244292, Kapcsolat: 29772790
 38. É Kiss Katalin. The Syntax of Hungarian. (2002) ISBN:0521669391; 0521660475
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[17261] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 17261, Kapcsolat: 27821265
 39. Laca B. Temps et aspect: de la morphologie á l'interpretation. (2002)
  Könyv[25481584] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25481584, Kapcsolat: 25481584
 40. WASEDA MIKA. On Hungarian Infinitive Constructions. (2002) Megjelent: A magyar nyelv idegenben p. 177
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31809011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31809011, Kapcsolat: 29772828
2021-10-17 22:09