Gulyás Nikolett. A személytelenség kifejezésének módjai – udmurt-magyar kontrasztív elemzés. (2011) Megjelent: A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig pp. 29-38, 2767613
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2767613]
 1. Speshilova Yulia. Egy feltételezett szintaktikai változó a mai udmurt nyelvben. (2013) Megjelent: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában pp. 534-545
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30678597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30678597, Kapcsolat: 28390597
Gulyás Nikolett. Szórendi kérdések finnugor nyelvekben. (2011) Megjelent: LingDok10: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai pp. 29-59, 2767635
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2767635]
 1. Asztalos Erika Éva. Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30373306] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30373306, Kapcsolat: 27846167
F. Gulyás Nikolett. Towards a classification of impersonal constructions in Komi: a functional-typological approach. (2013) Megjelent: Grammar and context : New Approaches to the Uralic languages III = Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában = Kielioppi ja ko... pp. 31-49, 2767661
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2767661]
 1. Tánczos Orsolya. Causative Constructions and their syntactic analysis in the Udmurt Language. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3114526] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3114526, Kapcsolat: 27846474
 2. Salo Merja. Passive and Reflexive Categories in Languages of the Volga Region: An Areal Typological Study. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30366569] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30366569, Kapcsolat: 27776887
F. Gulyás Nikolett et al. Impersonals and passives in contemporary Udmurt. (2014) FINNISCH-UGRISCHE MITTEILUNGEN 0341-7816 38 59-91, 2820843
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2820843]
 1. Dékány Éva et al. Three ways of unifying participles and nominalizations: The case of Udmurt. (2020) Megjelent: Nominalization: 50 Years on from Chomsky's Remarks pp. 169-202
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31756771] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31756771, Kapcsolat: 29806010
 2. Georgieva Ekaterina. Non-finite adverbial clauses in Udmurt. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30447072] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30447072, Kapcsolat: 28390698
 3. Horváth Laura. Igei kódváltási stratégiák: Orosz igék, infinitívuszok udmurt mátrixmondatokban. (2018) Megjelent: A többnyelvűség dinamikája pp. 33-77
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30312289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30312289, Kapcsolat: 27719800
 4. Horváth Laura. Aspect and code-switching in Udmurt: the case of the Russian infinitive + Udmurt kari̮ni̮/ kariš́ki̮ni̮.. (2018) Megjelent: Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities pp. 77-111
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3400088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3400088, Kapcsolat: 27864065
 5. Tánczos Orsolya. Causative Constructions and their syntactic analysis in the Udmurt Language. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3114526] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3114526, Kapcsolat: 27846476
 6. Salo Merja. Passive and Reflexive Categories in Languages of the Volga Region: An Areal Typological Study. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30366569] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30366569, Kapcsolat: 27776890
Csepregi Márta et al. Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa. (2015), 3058326
Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[3058326]
 1. É. Kiss Katalin. What determines the varying relation of case and agreement?: Evidence from the Ugric languages. (2020) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 67 4 397-429
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31826401] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31826401, Kapcsolat: 29805995
 2. Salo Merja et al. Itähantin persoonapronominien sijamuotojen funktioista ja muusta morfologiasta pohjoishantiin verraten. (2020) Megjelent: Yomas symyn nékve vortur etpost samyn patum pp. 297-347
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31604827] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31604827, Kapcsolat: 29458729
 3. Szabó Ditta. Evidenciálisok az udmurt egyetemisták nyelvhasználatában. (2020) FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 0239-1953 27 215-248
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31877012] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31877012, Kapcsolat: 30554718
 4. Dékány Éva et al. Contact-induced change in Surgut Khanty relative clauses. (2020) FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE 0165-4004 1614-7308 54 1 1-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31309223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31309223, Kapcsolat: 29033836
 5. Szeverényi Sándor. Az evidencialitás kulturális magyarázatának lehetséges történeti vonatkozásai az északi szamojéd nyelvekben. (2020) FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 0239-1953 27 283-306
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31811642] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31811642, Kapcsolat: 30160641
 6. Asztalos Erika Éva. Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30373306] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30373306, Kapcsolat: 27846180
 7. É. Kiss Katalin. Fused grammatical and discourse functions in Ob-Ugric: Case, agreement, passive. (2019) Megjelent: Proceedings of the Workshop Clause Typing and the Syntax-to Discourse Relation in Head-Final Languages pp. 163-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31040993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31040993, Kapcsolat: 29053997
 8. Szabó Ditta. Funkcióváltás vizsgálata lexikális-funkcionális grammatikai keretben udmurt példán, magyar kitekintéssel. (2019) Megjelent: Anyanyelvünk évszázadai 4. pp. 45-52
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31139951] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31139951, Kapcsolat: 29053963
 9. Bárány András. DOM and dative case. (2018) GLOSSA: A JOURNAL OF GENERAL LINGUISTICS 2397-1835 3 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30420779] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30420779, Kapcsolat: 27842980
 10. F Gulyás Nikolett. Ditranzitív szerkezetek a keleti hantiban: a mə- ’ad’ ige. (2018) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 30 71-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30677825] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30677825, Kapcsolat: 29033835
 11. F. Gulyás Nikolett. Személytelen szerkezetek finnugor nyelvekben: funkcionális és tipológiai megközelítés. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3250102] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3250102, Kapcsolat: 29033884
 12. András Bárány. Person, case, and agreement: The morphosyntax of inverse agreement and global case splits. (2017) ISBN:9780198804185
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3379895] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3379895, Kapcsolat: 27143337
F. Gulyás Nikolett. Személytelen szerkezetek finnugor nyelvekben: funkcionális és tipológiai megközelítés. (2017), 3250102
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3250102]
 1. Modrián-Horváth Bernadett. Megszidódik és meg van szidva: A passzív funkciók morfoszintaktikai kifejezőeszközeinek korpuszalapú vizsgálata. (2020) Megjelent: Nyelvtan, diskurzus, megismerés pp. 200-229
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31665276] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665276, Kapcsolat: 30029128
 2. Georgieva Ekaterina. Non-finite adverbial clauses in Udmurt. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30447072] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30447072, Kapcsolat: 28390686
 3. Horváth Laura. Igei kódváltási stratégiák: Orosz igék, infinitívuszok udmurt mátrixmondatokban. (2018) Megjelent: A többnyelvűség dinamikája pp. 33-77
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30312289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30312289, Kapcsolat: 27719813
 4. Georgieva Ekaterina. Az udmurt habituális múlt időről. (2018) Megjelent: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXX. pp. 97-131
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30688307] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30688307, Kapcsolat: 30554352
 5. Horváth Laura. Aspect and code-switching in Udmurt: the case of the Russian infinitive + Udmurt kari̮ni̮/ kariš́ki̮ni̮.. (2018) Megjelent: Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities pp. 77-111
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3400088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3400088, Kapcsolat: 27864069
F Gulyás Nikolett. Ditranzitív szerkezetek a keleti hantiban: a mə- ’ad’ ige. (2018) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 30 71-95, 30677825
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30677825]
 1. É. Kiss Katalin. Fused grammatical and discourse functions in Ob-Ugric: Case, agreement, passive. (2019) Megjelent: Proceedings of the Workshop Clause Typing and the Syntax-to Discourse Relation in Head-Final Languages pp. 163-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31040993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31040993, Kapcsolat: 29053988
2021-10-16 17:54