Borsi-Kálmán Béla. A román nemzettudat fejlődése a Kárpátokon innen és túl (1821-1860). (1984) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 28 4 594-613, 3013629
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3013629]
 1. Bárdi Nándor et al. Javaslatok, tervek az erdélyi kérdés rendezésére 1918-1940.. (2014) Megjelent: A szupremácia és az önrendelkezés igénye. pp. 7-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2797169] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2797169, Kapcsolat: 30087819
Borsi-Kálmán Béla. Együtt vagy külön utakon: A Kossuth-emigráció és a román nemzeti mozgalom kapcsolatának történetéhez. (1984) ISBN:9631403009, 3084756
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3084756]
 1. Solymosi József. A szabadságharc újrakezdésének katonai esélyeiről. (2017) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 130 4 923-950
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3302113] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3302113, Kapcsolat: 30087931
 2. Tamás Ágnes. Megrajzolt hírek: Az olasz egység létrejötte és a magyar függetlenség vágya a korabeli magyar élclapokban. (2014) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 2 37-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2702532] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2702532, Kapcsolat: 30087829
 3. Bárdi Nándor. A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok). (2013)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[24360368] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24360368, Kapcsolat: 30087863
 4. A Gergely András. A francia politikatudomány befogadtatása Magyarországon /főként az 1960–90-es években/. (2013) ANTROPORT LAPOZÓ 2013 2 57-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2364957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2364957, Kapcsolat: 30528709
 5. Bíró Béla. Identitás éa asszimiláció. (2012) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 10 99-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021147] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32021147, Kapcsolat: 30088087
 6. Pál Judit. Unió vagy „unificáltatás”?: Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867–1872). (2010) ISBN:9786068178196
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2031576] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 2031576, Kapcsolat: 30526814
 7. Farkas Katalin. A rendőrség és a magyar függetlenségi szervezkedések. (2006) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 4 45-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30628561] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 30628561, Kapcsolat: 30221253
 8. V. Molnár László et al. Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája. (2004) Megjelent: Életutak találkozása, 1703–1848 p. 121
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[30410794] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30410794, Kapcsolat: 30087894
 9. Pajkossy Gábor. Az 1862. évi Duna-konföderációs tervezet dokumentumai. (2002) SZÁZADOK 0039-8098 136 4 937-957
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2085938] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2085938, Kapcsolat: 30089049
 10. Hermann Róbert. Görgei emlékiratai és a Kossuth-emigráció. (1996) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 11 2-3 40-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2345538] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2345538, Kapcsolat: 30221199
 11. Miskolczy A m. A román romantika és folklórszemlélete. (1994) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 10 2 134-169
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1056556] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1056556, Kapcsolat: 30220813
 12. Oláh András. Klapka és a dunai államszövetség terve. (1992) HONISMERET 0324-7627 1588-0672 20 5 3-8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021777] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 32021777, Kapcsolat: 30088856
 13. Tóvári J. Szemere Bertalan és kora. (1991)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[1280452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1280452, Kapcsolat: 30087913
 14. Urbán Aladár. Borsi-Kálmán Béla: Együtt vagy külön utakon. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti mozgalom kapcsolatának történetéhez. Budapest, 1984. (1987) SZÁZADOK 0039-8098 5 969-973
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021176] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021176, Kapcsolat: 30088122
 15. James P. Niessen. Együtt vagy külön utakon: A Kossuth-emigráció és a román nemzeti mozgalom kapcsolatának történetéhez. By Béla Borsi-Kálmán. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1984, 229 pp. 18 Ft. (1986) SLAVIC REVIEW: INTERDISCIPLINARY QUARTERLY OF RUSSIAN, EURASIAN, AND EAST EUROPEAN STUDIES 0037-6779 2325-7784 45 2 381-382
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021404] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021404, Kapcsolat: 30088369
 16. Béla K Király. Borsi-Kálmán Béla: Együtt vagy külön utakon. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti mozgalom kapcsolatának történetéhez. Budapest: Magvető Kiadó 1984. 229 pp., 18 Ft. (1986) SÜDOST-FORSCHUNGEN 0081-9077 XLV 361-362
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021411] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021411, Kapcsolat: 30088383
 17. Valuch Tibor. Közös utakon: Borsi-Kálmán Béla könyvéről. (1985) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 10 83-85
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1434657] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 1434657, Kapcsolat: 30076076
 18. Kósa László. Együtt vagy külön utakon?. (1985) KÖZNEVELÉS 0133-0969 április 26 13-13
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32015178] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32015178, Kapcsolat: 30081092
 19. Kovács István. Együtt vagy külön utakon: A Kossuth-emigráció és a román nemzeti mozgalom történetéhez. (1985) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 9 94-96
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021390] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021390, Kapcsolat: 30088353
 20. Tóth Ede. Borsi-Kálmán Béla: Együtt vagy külön utakon Nemzet és emlékezet (Magvető Kiadó, Budapest, 1984, 229. o. (1985) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 4 934-938
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021375] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021375, Kapcsolat: 30088340
 21. Lipcsei Ildikó. Borsi-Kálmán Béla: Együtt vagy külön utakon, Magvető Könyvkiadó, 1984. (1985) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 5 165-168
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32015162] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32015162, Kapcsolat: 30081049
 22. Romsics Ignác. Borsi-Kálmán Béla: Együtt, vagy külön utakon. (1985) PALÓCFÖLD 0555-8867 3 42-44
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021133] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021133, Kapcsolat: 30088056
Borsi-Kálmán Béla. Klapka, Cuza és Artur Seherthoss: 1864 : szemelvények egy 19. századi magyar-román megegyezési kísérlet dokumentumaiból. (1985) SZÁZADOK 0039-8098 119 3 772-835, 3013627
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3013627]
 1. Glatz Ferenc. The selected bibliography of Hungarian historical science, 1985-1989. (1990) ISBN:9789638311771; 9789638311689
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[30680097] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30680097, Kapcsolat: 30221180
Bodrogi Rezső et al. Kossuth rendíthetetlen híve: Ihász Dániel. (1987) SZÁZADOK 0039-8098 121 5 923-961, 3013625
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3013625]
 1. Csorba György. Ihász Dániel írásai vöröstoronyi tevékenységéről és emigrációjának korai éveiből, 1849–1851. (2015) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 128 4 1113-1140
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[2989487] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2989487, Kapcsolat: 30221439
Borsi-Kálmán Béla. Zur Geschichte eines ungarisch-rumänischen Vereinbarungsversuchs vom vorigen Jahrhundert: 1864. (1987) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE SECTIO HISTORICA 0524-8981 25 81-106, 3013623
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3013623]
 1. Glatz Ferenc. The selected bibliography of Hungarian historical science, 1985-1989. (1990) ISBN:9789638311771; 9789638311689
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[30680097] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30680097, Kapcsolat: 30221185
Borsi-Kálmán Béla. Nemzetfogalom és nemzetstratégiák: A Kossuth-emigráció és a román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez. (1993) ISBN:9630565528, 3084773
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3084773]
 1. Makkai Béla. Magyarok temetője, Ó-Románia: A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában. (2021) ISBN:9786156117274
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31634099] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31634099, Kapcsolat: 30076903
 2. Ábrahám Barna. Uniótól Unióig: Erdély a román nemzet- és államépítésben 1867–1918 között. (2017) Megjelent: Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés pp. 207-229
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3307914] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3307914, Kapcsolat: 30087762
 3. Solymosi József. A szabadságharc újrakezdésének katonai esélyeiről. (2017) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 130 4 923-950
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3302113] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3302113, Kapcsolat: 30087937
 4. A Gergely András. A francia politikatudomány befogadtatása Magyarországon /főként az 1960–90-es években/. (2013) ANTROPORT LAPOZÓ 2013 2 57-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2364957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2364957, Kapcsolat: 30528716
 5. Bíró Béla. Identitás éa asszimiláció. (2012) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 10 99-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021147] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32021147, Kapcsolat: 30088090
 6. Balázs Trencsényi et al. Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. (2007) Megjelent: Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe pp. 3-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2474812] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2474812, Kapcsolat: 30524886
 7. V. Molnár László et al. Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája. (2004) Megjelent: Életutak találkozása, 1703–1848 p. 121
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[30410794] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30410794, Kapcsolat: 30087904
 8. Pajkossy Gábor. Az 1862. évi Duna-konföderációs tervezet dokumentumai. (2002) SZÁZADOK 0039-8098 136 4 937-957
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2085938] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2085938, Kapcsolat: 30089089
 9. Miskolczy A m. Nemzetiség, szabadság, politika: Fejezetek a magyar és a román emigráció párizsi dialógusának történetéből. (1996) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 12 2-3 5-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1056575] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 1056575, Kapcsolat: 30221196
 10. Wolf Rudolf. A magyar-román együttműködés esélyei a XIX.. század második felében: Borsi-Kálmán Béla: Nemzetfogalom és nemzetstratégiák. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez. Akadémiai Kiadó, Bp. 1993. 353. lap. (1994) ERDÉLYI MÚZEUM (KOLOZSVÁR) (1874) 1-2 141-144
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021604] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021604, Kapcsolat: 30088612
 11. Gáll Ernő. A román nemzettudat színeváltozása: recenzió Borsi-Kálmán Béla: Hungarian Exiles and Romanian National Movements. Highland Lake, 1991, Columbia University Press, és Nemzetfogalom és nemzetstratégiák. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez. Budapest, .... (1993) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2 113-117
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021579] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021579, Kapcsolat: 30088591
 12. Demény Lajos. Tárgyilagosan a magyar-román kapcsolatok egyik fejezetéről. (1992) A HÉT (BUKAREST/MAROSVÁSÁRHELY) 1222-7994 augusztus 20 3-4
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021534] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021534, Kapcsolat: 30088517
Borsi-Kálmán Béla. Illúziókergetés vagy ismétléskényszer?: Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században. Tanulmányok. (1995), 3084817
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3084817]
 1. Makkai Béla. Magyarok temetője, Ó-Románia: A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában. (2021) ISBN:9786156117274
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31634099] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31634099, Kapcsolat: 30076905
 2. Szabó Csaba. A trianoni trauma feldolgozása. (2021) Megjelent: Magyarnak maradni Erdélyben pp. 19-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[32166999] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32166999, Kapcsolat: 30295620
 3. Szarka László. Jogfeladás vagy éltető kompromisszum.. (2017) TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY 1789-9265 9 4 79-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3309433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3309433, Kapcsolat: 30087784
 4. Solymosi József. A szabadságharc újrakezdésének katonai esélyeiről. (2017) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 130 4 923-950
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3302113] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3302113, Kapcsolat: 30087941
 5. A Gergely András. A francia politikatudomány befogadtatása Magyarországon /főként az 1960–90-es években/. (2013) ANTROPORT LAPOZÓ 2013 2 57-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2364957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2364957, Kapcsolat: 30528718
 6. Balázs Trencsényi et al. Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. (2007) Megjelent: Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe pp. 3-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2474812] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2474812, Kapcsolat: 30524427
 7. Csepeli György et al. Dunának Oltnak egy a hangja?: román és magyar nemzeti látószögek Erdélyben. (1999) Megjelent: Kötődések Erdélyhez pp. 315-337
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2288490] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2288490, Kapcsolat: 30221661
 8. Csepeli György et al. Dunának Oltnak egy a hangja?: román és magyar nemzeti látószögek Erdélyben. (1998) LIMES: KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI FIGYELŐ 1215-8836 4 1 93-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2288486] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2288486, Kapcsolat: 30221642
 9. Deák Ágnes. Borsi-Kálmán Béla: Illúziókergetés vagy ismétléskényszer. (1997) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 9 2 222-228
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1405477] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 1405477, Kapcsolat: 30076074
 10. Demény Lajos. Mának üzenő történelem. (1996) A HÉT (POZSONY) 9004-0759 15 10-11
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021083] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021083, Kapcsolat: 30087971
Borsi-Kálmán Béla. Kihívás és eretnekség: Adalékok a román-magyar viszony történetéhez. (1996), 3084830
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3084830]
 1. A Gergely András. A francia politikatudomány befogadtatása Magyarországon /főként az 1960–90-es években/. (2013) ANTROPORT LAPOZÓ 2013 2 57-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2364957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2364957, Kapcsolat: 30528721
 2. Bíró Béla. Identitás éa asszimiláció. (2012) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 10 99-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021147] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32021147, Kapcsolat: 30088097
 3. Balázs Trencsényi et al. Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. (2007) Megjelent: Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe pp. 3-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2474812] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2474812, Kapcsolat: 30524225
 4. Nándor Bárdi et al. The History of Romanian-Hungarian Interethnic, Cultural and Political Relations: Selected Bibliography (1990-2000). (2001) Megjelent: Nation-building and contested identities pp. 309-372
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[21391370] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21391370, Kapcsolat: 30525346
Borsi-Kálmán Béla. Töredékes látlelet az erdélyi románság sérelmeinek társadalomtörténeti gyökereiről: Adalékok a nemzeti-nemzetiségi kérdés (magyar) megközelítéséhez. (1996) LIMES: TUDOMÁNYOS SZEMLE 0238-9266 9 3 71-78, 3013613
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3013613]
 1. Zsoldos Ildikó. Két arisztokrata karrierút a hosszú 19. századból. (2013) Megjelent: A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok pp. 255-276
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2841299] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2841299, Kapcsolat: 30087852
Borsi-Kálmán Béla. Kockázatos viszonyok: Írások a román irodalom, művelődéstörténet és nemzeti önszemlélet tárgyköréből. (1997) ISBN:9636761027, 3084835
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3084835]
 1. A Gergely András. A francia politikatudomány befogadtatása Magyarországon /főként az 1960–90-es években/. (2013) ANTROPORT LAPOZÓ 2013 2 57-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2364957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2364957, Kapcsolat: 30528724
 2. Balázs Trencsényi et al. Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. (2007) Megjelent: Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe pp. 3-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2474812] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2474812, Kapcsolat: 30524519
 3. A. Gergely A. Kockázat, polgár, geopolitika. Borsi-Kálmán Béla köteteiről. (2004) SZÁZADOK 0039-8098 138 3 757-760
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[184231] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 184231, Kapcsolat: 30075669
 4. Nándor Bárdi et al. The History of Romanian-Hungarian Interethnic, Cultural and Political Relations: Selected Bibliography (1990-2000). (2001) Megjelent: Nation-building and contested identities pp. 309-372
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[21391370] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21391370, Kapcsolat: 30525364
 5. Demény Lajos. Kiútkeresés az empátia szellemében. (1998) DUNATÁJ (SZEKSZÁRD) 0139-3324 2 58-64
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32011269] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32011269, Kapcsolat: 30076308
 6. Tóth Sándor. Egy történész gondjai és olvasmányai: Borsi-Kálmán Béla: Kockázatos viszonyok. (1997) MAGYAR NAPLÓ 0865-2910 7-8 7-8 59-60
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021195] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021195, Kapcsolat: 30088129
 7. Bodor Pál. Az alanyi történész: Borsi-Kálmán Béla: Kockázatos viszonyok. Írások a román irodalom, művelődéstörténet és nemzeti önszemlélet tárgyköréből. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1997. 164 oldal, 990 ft. (1997) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 XLI 11-11
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021658] [Munkapéldány]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021658, Kapcsolat: 30088681
Borsi-Kálmán Béla. A békétlenség stádiumai: fejezetek a magyar-román kapcsolatok történetéből. (1999) ISBN:9633794374, 2722793
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2722793]
 1. Makkai Béla. Magyarok temetője, Ó-Románia: A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában. (2021) ISBN:9786156117274
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31634099] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31634099, Kapcsolat: 30076904
 2. Filep Tamás Gusztáv. „Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt": Beszélgetések kisebbségkutatókkal. (2019) ISBN:9789732612170
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[30821889] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30821889, Kapcsolat: 30087709
 3. Bárdi Nándor. "Úgy döntöttem, hogy bemegyek a könyvtárba, és nem jövök ki addig, amíg nem találok választ azokra a kérdésekre, amiken az emberek '89--90 óta ölre mennek, anélkül, hogy tudnák, miről beszélnek".: II. rész. Filep Tamás Gusztávval Bárdi Nándor beszélget.. (2017) PRO MINORITATE 1216-9927 2 143-163
  Folyóiratcikk/Nem besorolt (Folyóiratcikk)/Tudományos[3304778] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3304778, Kapcsolat: 30220918
 4. Solymosi József. A szabadságharc újrakezdésének katonai esélyeiről. (2017) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 130 4 923-950
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3302113] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3302113, Kapcsolat: 30087948
 5. A Gergely András. A francia politikatudomány befogadtatása Magyarországon /főként az 1960–90-es években/. (2013) ANTROPORT LAPOZÓ 2013 2 57-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2364957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2364957, Kapcsolat: 30528727
 6. Balázs Trencsényi et al. Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. (2007) Megjelent: Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe pp. 3-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2474812] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2474812, Kapcsolat: 30524131
 7. V. Molnár László et al. Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája. (2004) Megjelent: Életutak találkozása, 1703–1848 p. 121
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[30410794] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30410794, Kapcsolat: 30087909
 8. Köpeczi Béla. Borsi-Kálmán Béla: A békétlenség stáciumai. (2001) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 48 4 502-504
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3378100] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 3378100, Kapcsolat: 30075867
 9. Bárdi Nándor. Az értelmezés kereteinek keresése. (2000) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 11 2 281-286
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1426525] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 1426525, Kapcsolat: 30087988
 10. Borsi-Kálmán Béla. Liaisons risquées: Hongrois et Roumains aux XIXe et XXe siècles : consciences nationales, interférences et relations délicates. (1999)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[32010077] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32010077, Kapcsolat: 30525329
 11. Bíró Béla. A felismerés lépcsőfokai: Borsi-Kálmán Béla: A békétlenség stádiumai. (1999) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 11 120-125
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32010369] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32010369, Kapcsolat: 30075159
Borsi-Kálmán Béla. Klapka György, Genf és a románok, 1847-1868. (1999) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 112 2 399-484, 3013608
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3013608]
 1. Pajkossy Gábor. Az 1862. évi Duna-konföderációs tervezet dokumentumai. (2002) SZÁZADOK 0039-8098 136 4 937-957
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2085938] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2085938, Kapcsolat: 30089152
Borsi-Kálmán Béla. A Bánság és Temesvár a századfordulón és az első világháború előestéjén I. rész. (2000) PRO MINORITATE 1216-9927 2020 Ősz-Tél 170-205, 3013607
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3013607]
 1. Falusi Norbert. Uralkodó magyar eszmék a változásban: Erdély 1910-1922. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30614206] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30614206, Kapcsolat: 30526503
 2. Kakucs Lajos. CONTRIBUŢII LA ISTORIA FRANCMASONERIEI DIN BANAT. (2016) ANALELE BANATULUI SERIE ARHEOLOGIE-ISTORIE 1221-678X XXIV 467-494
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32299271] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 32299271, Kapcsolat: 30529232
 3. Hermán Mostert János. Christian Salomon Duytsch (1734-1795): Egy temesvári születésű, egykor vágújhelyi rabbi és végül mijdrechti református lelkész életútjáról.. (2013) REFORMÁTUS SZEMLE 0254-4458 CVI. 2013/4 397-413
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2957193] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2957193, Kapcsolat: 30221480
 4. Gidó Attila. Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918–1940). Dokumentumválogatás. (2009) ISBN:9789738468771
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2239457] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2239457, Kapcsolat: 30528845
Borsi-Kálmán Béla. Klapka György, Genf és a románok. (2000) Megjelent: A kompromisszumok embere. Tanulmányok Klapka György tábornok (1820-1892) életéről. Az előszót írta Csetri Elek pp. 89-235, 3084875
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3084875]
 1. Zahorán Csaba. Sorscsapásokról tárgyilagosan .: Romsics Ignác: Erdély elvesztése 1918–1947. Budapest: Helikon, 2018. (2018) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 26 4 259-268
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30613034] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30613034, Kapcsolat: 30527289
 2. Solymosi József. A szabadságharc újrakezdésének katonai esélyeiről. (2017) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 130 4 923-950
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3302113] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3302113, Kapcsolat: 30087951
 3. Farkas Katalin. A rendőrség és a magyar függetlenségi szervezkedések. (2006) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 4 45-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30628561] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30628561, Kapcsolat: 30221249
Borsi-Kálmán Béla. A Bánság és Temesvár a századfordulón és az első világháború előestéjén II., befejező rész. (2001) PRO MINORITATE 1216-9927 Tavasz 158-199, 3013606
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3013606]
 1. Hermán Mostert János. Christian Salomon Duytsch (1734-1795): Egy temesvári születésű, egykor vágújhelyi rabbi és végül mijdrechti református lelkész életútjáról.. (2013) REFORMÁTUS SZEMLE 0254-4458 CVI. 2013/4 397-413
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2957193] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2957193, Kapcsolat: 30529005
Borsi-Kálmán Béla. Polgárosodott nemes avagy (meg)nemesedett polgár: Írások a "nemesi polgárisodás" témaköréből. (2002) ISBN:9636763070, 3084843
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3084843]
 1. Lipták Dorottya. Szeletek az „erdélyi” könyves- és sajtóvilág 19. századi történetéből: Pályaívek, generációk, tendenciák várostörténeti és vállalkozástörténeti kontextusban.. (2016) Megjelent: MONOKgraphia pp. 491-504
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3182392] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3182392, Kapcsolat: 30087800
 2. Bíró Béla. Identitás éa asszimiláció. (2012) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 10 99-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021147] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32021147, Kapcsolat: 30088099
 3. Gidó Attila. On Transylvanian Jews. An Outline of a Common History. (2009)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[2239456] [Nyilvános]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 2239456, Kapcsolat: 30528801
 4. Kecskeméti Károly. A magyar történelem megértésének kulcsszava: a pluralizmus. (2007) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 167 6 770-786.
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[20901186] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 20901186, Kapcsolat: 30220961
 5. Gidó Attila. Zsidó jelen-lét Romániában. (2004) REGIO Kisebbség Kultúra Politika Társadalom 3 3-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31850588] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31850588, Kapcsolat: 30528745
 6. Niederhauser Emil. Polgárosodott nemes avagy (meg)nemesedett polgár. Iratok a "nemesi polgárosodás" témaköréből. (2004) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 4 668-670
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021689] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021689, Kapcsolat: 30088726
 7. A. Gergely A. Kockázat, polgár, geopolitika. Borsi-Kálmán Béla köteteiről. (2004) SZÁZADOK 0039-8098 138 3 757-760
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[184231] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 184231, Kapcsolat: 30075675
 8. Gyáni Gábor. Borsi-Kálmán Béla: Polgárosodott nemes, avagy (meg)nemesedett polgár: Írások a "nemesi polgárisodás" témaköréből. (2004) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 16 3 260-262
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1254608] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 1254608, Kapcsolat: 30075747
 9. Visy Zoltán. A dél-dunántúli Visy család Sopron megyei gyökerei: (Visy Pál feljegyzése). (2004) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 58 2 280-292
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32114017] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32114017, Kapcsolat: 30220916
 10. Demény Lajos. Történelmi távlatok az önazonosság keresésében. (2003) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 2 170-174
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021103] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021103, Kapcsolat: 30088004
 11. Demény Lajos. Borsi Kálmán Béla: Polgárosodott nemes avagy (meg)nemesedett polgár. (2003) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 48 11 1469-1471
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021230] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021230, Kapcsolat: 30088182
Borsi-Kálmán Béla. Pillanatkép: Két írás a geopolitika tárgyköréből. (2003) ISBN:9632105729, 3084846
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3084846]
 1. Szentgyörgyi N. József. Levélféle Borsi-Kálmán Bélának: recenzió Borsi-Kálmán Béla: Pillanatkép. Két írás a geopolitika tárgyköréből. Budapest, 2003 [2. jav. kiad. 2004], Nyitott Könyv Kiadó, és Kérdések és álkérdések. Gondolatok a csoportérdek-érvényesítés, a nemzeti önkép és a globális stratégiák összefüg.... (2004) AZ IRODALOM VISSZAVÁG: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1419-6387 1588-0826 3 46-50
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021704] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021704, Kapcsolat: 30088742
 2. A. Gergely A. Kockázat, polgár, geopolitika. Borsi-Kálmán Béla köteteiről. (2004) SZÁZADOK 0039-8098 138 3 757-760
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[184231] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 184231, Kapcsolat: 30088187
Borsi-Kálmán Béla. Kérdések és álkérdések: gondolatok a csoportérdek-érvényesítés, a nemzeti önkép és a globális stratégiák összefüggéseiről. (2004) ISBN:9630581418, 3049218
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3049218]
 1. Lakatos Artur et al. Foundations of Romanian Geopolitical Thinking. (2017) MITTEILUNGEN DER OSTERREICHISCHEN GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT 0029-9138 159 265-296
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3353875] [Nyilvános]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 3353875, Kapcsolat: 30526178
 2. Bíró Béla. Identitás éa asszimiláció. (2012) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 10 99-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021147] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32021147, Kapcsolat: 30088107
 3. Zirkuli Péter. Borsi-Kálmán Béla: Kérdések és álkérdések. (2006) Figyelő 45 54-54
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021288] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021288, Kapcsolat: 30088239
 4. Szentgyörgyi N. József. Levélféle Borsi-Kálmán Bélának: recenzió Borsi-Kálmán Béla: Pillanatkép. Két írás a geopolitika tárgyköréből. Budapest, 2003 [2. jav. kiad. 2004], Nyitott Könyv Kiadó, és Kérdések és álkérdések. Gondolatok a csoportérdek-érvényesítés, a nemzeti önkép és a globális stratégiák összefüg.... (2004) AZ IRODALOM VISSZAVÁG: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1419-6387 1588-0826 3 46-50
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[32021704] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 32021704, Kapcsolat: 30088752
Borsi-Kálmán Béla. Öt nemzedék, és ami előtte következik...: a temesvári Levente-pör, 1919-1920. (2006) ISBN:9637416528, 3049210
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3049210]
 1. Kántás Balázs. Milicisták, puccsisták, terrorfiúk: Mikrotörténeti esettanulmányok és levéltári források a Horthy-korszak első éveiben működő radikális jobboldali titkos szervezetek és a hozzájuk köthető paramilitáris alakulatok tevékenységéről, 1919–1925. (2021) ISBN:9786156285089
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[31933680] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31933680, Kapcsolat: 30075196
 2. Falusi Norbert. Uralkodó magyar eszmék a változásban: Erdély 1910-1922. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30614206] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30614206, Kapcsolat: 30526623
 3. Kelemen Lajos et al. Napló I. (1890–1920). (2017) ISBN:9786067390933
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[32298543] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32298543, Kapcsolat: 30528235
2021-10-22 17:17