Váradi Judit. Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének / How to educate an audience to acquire a taste for classical music. (2010) ISBN:9789513938970, 2569860
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2569860]
 1. Pető Áron András. ZENETANÁROKKAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK AZ ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ GORDONKAOKTATÁSBAN. (2022) PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT 0133-2767 2063-1979 1-45
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33075258] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33075258, Kapcsolat: 31670067
 2. Kiss Julianna et al. Motiváció megtartása az online térben. (2022) Megjelent: Az online tér megjelenése a zeneművészeti oktatásban és a hangverseny-látogatásban pp. 71-86
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32645739] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32645739, Kapcsolat: 31058492
 3. Mike Ádám. Magyarország intézményes zeneoktatásának rövid története. (2022) Megjelent: Zenepedagógia generációkon át pp. 23-35
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33252986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33252986, Kapcsolat: 31909979
 4. Fábián Fanni. A komolyzenei attitűdformálás befolyásoló tényezői és lehetséges színterei. (2022) KULTURÁLIS SZEMLE: NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET 2416-2329 IX 1 81-87
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33627368] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33627368, Kapcsolat: 32529043
 5. Bartalis Izabella. Zenei nevelés Kovászna és Hargita megye magyar tannyelvű elemi osztályaiban. (2021) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 30 4 694-702
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32763715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32763715, Kapcsolat: 31216833
 6. Tóth Rita. Thin Ice: Teasing Play as a Network-Forming Force in Organizations. (2021) Megjelent: New Horizons in Business and Management Studies pp. 88-97
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[31983889] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31983889, Kapcsolat: 30047248
 7. Bartalis Izabella. Primary School Extracurricular Music Activities in Covasna and Harghita Counties. (2021) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 2677-0326 3 1 36-46
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32001442] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32001442, Kapcsolat: 30082915
 8. Szedmák Borbála. Business Model Innovation and the First Steps of Digitalization in the Case of Symphony Orchestras. (2021) Megjelent: New Horizons in Business and Management Studies pp. 160-171
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[31983896] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31983896, Kapcsolat: 30043847
 9. Sigmond Abigél. Az iskola és a család szerepe a művészeti nevelésben. (2021)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[32016594] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32016594, Kapcsolat: 30082925
 10. Asztalos Andrea. Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei. (2021) ISBN:9789634547464
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32494908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32494908, Kapcsolat: 31188111
 11. Bartalis Izabella. A ROMÁNIAI ZENE ÉS MOZGÁS TANTERV ÉS A MAGYARORSZÁGI ÉNEK –ZENE TANTERVHASONLÓSÁGAI ÉS KÜLÖNBSÉGEI. (2021) PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT 0133-2767 2063-1979 1-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31932228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31932228, Kapcsolat: 29927674
 12. Borbála Szedmák et al. The Value Innovation of Symphony Orchestras and the Triggering Effect of Coronavirus. (2020) THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC 1589-3413 2415-9883 16 2 89-95
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31720591] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31720591, Kapcsolat: 29865040
 13. Szalai Tamás. The Role of Orff Approach to Music Education. (2020) Megjelent: Studies in music pedagogy: the Methodological Revitalisation of Music Education pp. 173-188
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31810499] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31810499, Kapcsolat: 29774413
 14. Szedmák Borbála et al. Szimfonikus zenekari üzletimodell-innovációk, digitalizáció és "immunitás" a koronavírussal szemben. (2020) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 181 6 817-826
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31342478] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31342478, Kapcsolat: 29598268
 15. Sz. Fodor Adrienne et al. Művészeti tevékenység és önképzés: A művészetközvetítő pedagógus szakmai megújulásának lehetőségei.. (2020) Megjelent: Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységr... pp. 37-53
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32891210] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32891210, Kapcsolat: 29598218
 16. Ballabás Lilla Enikő. Examinarea obiceiurilor de ascultare a muzicii în Ungaria şi Austria la elevi din clasele V-XII. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31726822] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31726822, Kapcsolat: 29623337
 17. Bartalis Izabella. A zenei nevelés humán feltételei és gyakorlata Kovászna és Hargita megyében. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31727276] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31727276, Kapcsolat: 29624020
 18. Asztalos Andrea. Az általános iskolai ének-zene tanárok, tanítók gondolkodása a gyerekek zenei képességeinek fejlesztésével, a tanítással és az értékeléssel kapcsolatban. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31322074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31322074, Kapcsolat: 29791932
 19. Dalmi Dóra. A szabadidő és a zenei tevékenységek kapcsolata az általános és középiskolás korosztály életében. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31754275] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31754275, Kapcsolat: 29681249
 20. Dragony Gábor. A NÉPZENEOKTATÁS JELENLÉTÉNEK VIZSGÁLATA SZAKGIMNÁZIUMI TANULÓK KÖRÉBEN = EXPLORATION OF FOLK MUSIC EDUCATIONAL ASPECTS AMONG VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS. (2020) PEDACTA 2248-3527 10 2 93-103
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31935841] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31935841, Kapcsolat: 30982060
 21. Szűcs Tímea. A kulturális tőke szerepe a művészeti nevelésben. (2020) Megjelent: Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységr... pp. 127-131
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31712085] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31712085, Kapcsolat: 29598183
 22. Kiss Julianna. A gyermekkori extrakurrikuláris zenei tevékenységek hatása a felsőoktatásban tanuló fiatalok kulturális attitűdjére. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31727165] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31727165, Kapcsolat: 29623816
 23. Lehotka Ildikó. Music listening in Hungarian education: Possibilities in formal and non-formal education of music listening. (2019) HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 2062-9605 2064-2199 9 1 100-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32058427] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32058427, Kapcsolat: 28243738
 24. Héjja BELLA et al. Investigating attitudes and musical taste related to music lessons of primary school students in Debrecen. (2019) HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 2062-9605 2064-2199 9 2 318-331
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31601197] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31601197, Kapcsolat: 28318911
 25. Szűcs Tímea. Az alapfokú művészeti iskola, egy esélynövelő iskolatípus. (2019)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30931621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30931621, Kapcsolat: 28595889
 26. Szalai Tamás. Alternatív zenepedagógiai irányzatok: Az Orff koncepció és a Kodály koncepció módszertani implementációjának összehasonlítása az eszközhasználat vonatkozásában. (2019) Megjelent: Innováció az oktatásban pp. 207-213
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32636662] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32636662, Kapcsolat: 31046156
 27. Szűcs Tímea. Zeneoktatás az egyházi iskoláktól az alapfokú művészeti iskolákig. (2018) Megjelent: A zenepedagógia múltja, jelene és jövője pp. 139-151
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30610640] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30610640, Kapcsolat: 28090997
 28. Dragony Gábor. Extrakurrikuláris lehetőségek a népzeneoktatásban. (2018) Megjelent: Új kutatások a neveléstudományokban 2017 - "Pedagógusképzés és az inklúzió" pp. 113-121
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31157826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31157826, Kapcsolat: 28258904
 29. Szalai Tamás. Az Orff koncepció és a Kodály koncepció magyarországi alkalmazásának összehasonlítása. (2018)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31727424] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31727424, Kapcsolat: 29624307
 30. Szalai Tamás. Az éneklési képesség mérésére szolgáló kutatási eszközök áttekintése a zenepedagógiában. (2018) Megjelent: A zenepedagógia múltja, jelene és jövője pp. 85-98
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30610633] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30610633, Kapcsolat: 28090989
 31. Lehotka Ildikó. A zenehallgatás érzelmi-, esztétikai nevelő és képességfejlesztő hatása a hazai közoktatásban, szerepe a szocializációban és a kulturális identitásban. (2018)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31727335] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31727335, Kapcsolat: 29624119
 32. Szűcs Tímea. Az alapfokú művészeti iskolák működése és társadalmi környezete: Egy esélynövelő iskolatípus?. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27379859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27379859, Kapcsolat: 27379832
 33. Dragony Gábor. A népzeneoktatás szerepe a művészeti nevelés kurrikuláris és extrakurrikuláris helyszínein. (2018)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31727378] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31727378, Kapcsolat: 29624200
 34. Kissné Tardi Gyöngyi. A koncertpedagógia és az általános iskolai ének-zene oktatás kapcsolódási lehetőségei. (2018)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31754262] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31754262, Kapcsolat: 29681226
 35. Zsom Melinda. Élménypedagógia a zenei nevelésben. (2017)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[26498458] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26498458, Kapcsolat: 26498456
 36. Szűcs Tímea. A zenetanulás társadalmi hatásai. (2017) Megjelent: Sokszínű zenepedagógia pp. 11-25
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30351123] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30351123, Kapcsolat: 27186306
 37. Szalai Tamás. A zenei képességek mérésére alkalmas kutatási eszközök áttekintése. (2017) Megjelent: Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50. évfordulója alkalmából = Conference of Music Pedagogy celebrating the 50...
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[26493413] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26493413, Kapcsolat: 26493413
 38. Szűcs Tímea. Az alapfokú művészetoktatás jelenkori tendenciái. (2017) Megjelent: Oktatás határhelyzetben pp. 147-153
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[27187801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27187801, Kapcsolat: 27187801
 39. Sz Fodor Adrienne. A kóruséneklés szerepe a különböző zenepedagógiai koncepciókban. (2017) Megjelent: Oktatás határhelyzetben pp. 60-64
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[27187800] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27187800, Kapcsolat: 27187800
 40. Svéd Fanni Virág. A balkezes zeneoktatás alternatívái. (2017)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)[26491205] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26491205, Kapcsolat: 26491205
 41. Svéd Fanni Virág. A balkezes zeneoktatás alternatívái. (2017) Megjelent: interTalent UNIDEB
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[26823749] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26823749, Kapcsolat: 26823749
 42. Svéd Fanni Virág. A balkezes zeneoktatás alternatívái. (2017) Megjelent: Tudományos gondolatok zenéről és zeneoktatásról pp. 79-99
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27402135] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27402135, Kapcsolat: 27402135
 43. Hausmann Kóródy Alice. A zeneirodalom tanítása középiskolában-Egy módszertani kísérlet eredményei és tapasztalatai. (2016) Megjelent: A pedagógusképzés XXI. századi perspektívái pp. 157-162
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[26256238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26256238, Kapcsolat: 26256238
 44. Dr. Hausmann Kóródy Alice. A zeneirodalom tanítása középiskolában: Egy módszertani kísérlet eredményei és tapasztalatai. (2016) PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT 0133-2767 2063-1979 2016 6
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26249074] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26249074, Kapcsolat: 26249074
 45. Szűcs Tímea. Recenzió Váradi Judit: "Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének" művéről. (2015) KULTURÁLIS SZEMLE: NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET 2416-2329 2 1 132-133
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3269731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3269731, Kapcsolat: 25481680
 46. Szabó István. Az ütőhangszeres képzés változásai Debrecenben: Changes of percussion education in Debrecen. (2015) Megjelent: Horizonty umenia 3 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie pp. 1-7
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[31033734] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31033734, Kapcsolat: 26087614
 47. Pető Áron. A zeneiskola szerepe: A zene szerepe mind az általános iskolában, mind az alapfokú művészetoktatásban. (2015) PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT 0133-2767 2063-1979 2015 1 1-6
  Folyóiratcikk[25518999] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25518999, Kapcsolat: 25518999
 48. Szűcs Tímea. Az alapfokú művészeti iskolák működése és társadalmi környezete: Egy új esélynövelő iskolatípus?. (2015)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[26088159] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26088159, Kapcsolat: 26088159
 49. Szabó István. Az üstdobjáték változása a zenetörténetben = The role of the timpani in the history of music. (2014) Megjelent: Horizonty umenia pp. 1-14
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[31033688] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31033688, Kapcsolat: 24767785
 50. Pető Áron. Az alapfokú művészetoktatás gordonkatanításra vonatkozó követelményeinek és tantervi programjának megvalósulása a gyakorlati gordonkaoktatásban. (2014)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[24751072] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24751072, Kapcsolat: 24751072
Váradi Judit. Felmérés a kulturális rendezvények látogatottságáról, valamint a gyermekek zenei ízlésére ható tényezőkről és zenei ízlésvilágukról.. (2013) PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT 0133-2767 2063-1979 2013 3 1-21, 2569896
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2569896]
 1. Barát-László Bernadett. A művészetoktatás helyzete a 21. században. (2021) PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT 0133-2767 2063-1979 1-12
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[32040714] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32040714, Kapcsolat: 30109359
 2. Héjja Bella Emerencia et al. Klasszikus kulturális szokások és attitűdök. (2020) Megjelent: Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységr... pp. 71-90
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31711722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31711722, Kapcsolat: 29598749
 3. Péter Csaba et al. A szülők művészeti múltja és jelene. (2020) Megjelent: Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységr... pp. 133-150
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31665057] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31665057, Kapcsolat: 29598609
 4. Szűcs Tímea et al. A szülők hatása gyermekük művészeti tevékenységeire. (2020) Megjelent: Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységr... pp. 151-169
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32495557] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32495557, Kapcsolat: 29598713
 5. Bíró István Ferenc et al. Általános iskolai tanulók kulturális fogyasztása a társadalmi státusz függvényében. (2020) Megjelent: Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységr... pp. 107-125
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31711910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31711910, Kapcsolat: 29598579
Váradi Judit. A non-formális zenei nevelés lehetőségei. (2014) PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT 0133-2767 2063-1979 56 3 1-6, 2876551
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2876551]
 1. Kerekes Rita. Az ének-zene tanárok képzését befolyásoló tényezők és problémái az ezredforduló után. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31727020] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31727020, Kapcsolat: 29623562
 2. Szűcs Tímea. Az alapfokú művészeti iskola, egy esélynövelő iskolatípus. (2019)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30931621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30931621, Kapcsolat: 28595895
 3. Szűcs Tímea. Az alapfokú művészeti iskolák működése és társadalmi környezete: Egy esélynövelő iskolatípus?. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27379859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27379859, Kapcsolat: 27379840
Váradi Judit. A zenei nevelés gyökerei. (2014) PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT 0133-2767 2063-1979 56 3, 2876537
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2876537]
 1. Kelemen Henrietta. Szülői vélemények és tapasztalatok a zenei nevelés tekintetében. (2022) Megjelent: Zenepedagógia generációkon át pp. 102-123
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33253009] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33253009, Kapcsolat: 31909995
 2. Kerekes Rita et al. Csoportos zenei órák az online térben. (2022) Megjelent: Az online tér megjelenése a zeneművészeti oktatásban és a hangverseny-látogatásban pp. 53-70
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32645738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32645738, Kapcsolat: 31058411
 3. Kiss Julianna. Online zeneoktatás: tapasztalatok és perspektívák. (2021) Megjelent: Oktatás - Informatika - Pedagógia 2021 Konferencia p. 57
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[31893015] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31893015, Kapcsolat: 29880346
 4. Sigmond Abigél. Az iskola és a család szerepe a művészeti nevelésben. (2021)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[32016594] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32016594, Kapcsolat: 30082924
 5. Asztalos Andrea. Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei. (2021) ISBN:9789634547464
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32494908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32494908, Kapcsolat: 31188112
 6. Pintér Tünde Kornélia. A zenei nevelés társadalmi megítélése Magyarországon. (2021) ISBN:9789634546115
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[31881299] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31881299, Kapcsolat: 29861968
 7. Székely Csilla Imola. A Comparison of the Educational Methods of Zoltán Kodály and his Student, Klára Kokas. (2021) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 2677-0326 3 1 47-52
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32823403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32823403, Kapcsolat: 30082919
 8. Kerekes Rita. Az ének-zene tanárok képzését befolyásoló tényezők és problémái az ezredforduló után. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31727020] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31727020, Kapcsolat: 29623530
 9. Asztalos Andrea. Az általános iskolai ének-zene tanárok, tanítók gondolkodása a gyerekek zenei képességeinek fejlesztésével, a tanítással és az értékeléssel kapcsolatban. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31322074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31322074, Kapcsolat: 29791930
 10. Kelemen Henrietta. A KOMOLYZENEI ATTITŰD VIZSGÁLATA INTEGRÁLT MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK ÁLTAL NEGYEDIK OSZTÁLYBAN. (2020) STAFÉTA 2501-8574 5 241-258
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32016606] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32016606, Kapcsolat: 30082944
 11. Kiss Julianna. A gyermekkori extrakurrikuláris zenei tevékenységek hatása a felsőoktatásban tanuló fiatalok kulturális attitűdjére. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31727165] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31727165, Kapcsolat: 29623822
 12. Radócz Miklós. A 20. századi magyar koncertfúvószene változása Lendvay Kamilló három fúvószenekari alkotásának tükrében. (2020) Megjelent: Tudományos gondolatok a zenéről 2.0 pp. 9-34
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31726675] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31726675, Kapcsolat: 29622961
 13. Kiss Mirjam. Hangszerek az általános iskolai ének-zene órán. (2019)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31754304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31754304, Kapcsolat: 29681324
 14. Nagyné Árgány Brigitta. A zenei előképzettség összetevőinek komplex vizsgálata óvodapedagógus és tanító alapszakos hallgatók körében a Kaposvári Egyetemen. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30705644] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30705644, Kapcsolat: 28596812
 15. Szikszai Dalma. Sajólád óvodájának ének-zenei nevelése a helyi nevelési program tükrében. (2018)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[27403477] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27403477, Kapcsolat: 27403477
 16. Bakos Tamás. Portfólió. (2017)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31034829] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31034829, Kapcsolat: 28596856
 17. Székely Csilla Imola. Öt reformpedagógus zenetanítási koncepciójának összehasonlító elemzése. (2017) Megjelent: Művészet és oktatás – a művészet oktatása = Art and Education – Education of the Art
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[27192803] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27192803, Kapcsolat: 27192803
 18. Zsom Melinda. Élménypedagógia a zenei nevelésben. (2017)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[26498458] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26498458, Kapcsolat: 26498458
 19. Simon Zsuzsanna. Egy zenepedagógus élete: Martinovics Ferenc. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[26108117] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26108117, Kapcsolat: 26108117
 20. Héjja Bella. Az alapfokú és középfokú zeneoktatás helyzete Magyarországon. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[26100789] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26100789, Kapcsolat: 26100789
 21. Domokos János Antal. A művészeti iskola és a művészeti nevelés szerepe az infokommunikációs korszakban. (2016) PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT 0133-2767 2063-1979 2016 3 1-78
  Nem besorolt (Folyóiratcikk) | Tudományos[26087470] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26087470, Kapcsolat: 26087470
 22. Óváry Zoltán. A hangszeres zeneoktatás tananyagának fejlődésére ható tényezők a zeneiskolai reform (1952) és a rendszerváltozás között. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[26087473] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26087473, Kapcsolat: 26087473
 23. sr. Csepregi Mária. Hogyan énekeljünk együtt hittanórán - avagy: ének a diszlexiások varázs-nyelve. (2015) ISBN:9789633978740
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31033866] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31033866, Kapcsolat: 28595821
 24. Csámer Zoltán. A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN SZAKDOLGOZAT. (2015)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[26087478] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26087478, Kapcsolat: 26087478
BÍRÓ ISTVÁN FERENC et al. Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgy-pedagógiai tartalmi megújításáért: ének-zene, zenepedagógia, rajz- és vizuális kultúra. (2015) ISBN:9789634738473, 3032174
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[3032174]
 1. Héjja BELLA et al. Investigating attitudes and musical taste related to music lessons of primary school students in Debrecen. (2019) HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 2062-9605 2064-2199 9 2 318-331
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31601197] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31601197, Kapcsolat: 28318939
 2. Zsom Melinda. Élménypedagógiai a zenei nevelésben. (2017)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[26823806] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26823806, Kapcsolat: 26823806
 3. Radócz József Miklós. A megújuló trombitairodalom Stanley Friedman Solus című műve alapján. (2017) Megjelent: InterTALENT Unideb pp. 136-141
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26823814] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26823814, Kapcsolat: 26823760
 4. Radócz Miklós. A megújuló trombitairodalom Stanley Friedman Solus című műve alapján. (2017) Megjelent: Tudományos gondolatok zenéről és zeneoktatásról pp. 1-100
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27402132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27402132, Kapcsolat: 27402132
 5. Kapusi Kálmán. Kutatóprogram. (2016)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[26823810] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26823810, Kapcsolat: 26620500
Váradi Judit. Közönségnevelés, élmény-koncert-élmény beépítése a köznevelésbe. (2015) Megjelent: Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgy-pedagógiai tartalmi megújításáért pp. 137-159, 3031987
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3031987]
 1. Lehotka Ildikó et al. A zongora szerepe az általános iskolák ének-zene óráin - az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyvek és a NAT2020 ének-zene kerettanterve alapján, valamint az ének-zene tantárgyat tanítók véleménye szerint. (2022) Megjelent: Zenepedagógia generációkon át pp. 140-165
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33253073] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33253073, Kapcsolat: 31910099
 2. Szűcs Tímea. The Complexity of the Teaching Profession in Music Education. (2020) Megjelent: Studies in Music Pedagogy. pp. 189-208
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31810514] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31810514, Kapcsolat: 29774424
 3. Sz. Fodor Adrienne et al. Művészeti tevékenység és önképzés: A művészetközvetítő pedagógus szakmai megújulásának lehetőségei.. (2020) Megjelent: Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységr... pp. 37-53
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32891210] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32891210, Kapcsolat: 29598294
 4. Ballabás Lilla Enikő. Examinarea obiceiurilor de ascultare a muzicii în Ungaria şi Austria la elevi din clasele V-XII. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31726822] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31726822, Kapcsolat: 29623356
 5. Simonics Csenge. A ZENE VIZUÁLIS MEGJELENÉSE A GYERMEKRAJZOKON. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[32016602] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32016602, Kapcsolat: 30082942
 6. Kerekes Rita. Az ének-zene tanárok képzését befolyásoló tényezők és problémái az ezredforduló után. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31727020] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31727020, Kapcsolat: 29623518
 7. Hornyák Ágnes. A zene a társadalmi innováció szolgálatában. (2020) Megjelent: Tanulás és innováció a digitális korban p. 86
  Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet) | Tudományos[31713071] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31713071, Kapcsolat: 29599705
 8. Kiss Julianna et al. A tanulók extrakurrikuláris művészeti tevékenységeia háttérváltozók tükrében. (2020) Megjelent: Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységr... pp. 55-70
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31711626] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31711626, Kapcsolat: 29598343
 9. Szűcs Tímea et al. A szülők hatása gyermekük művészeti tevékenységeire. (2020) Megjelent: Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységr... pp. 151-169
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32495557] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32495557, Kapcsolat: 29598407
 10. Szűcs Tímea. A kulturális tőke szerepe a művészeti nevelésben. (2020) Megjelent: Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységr... pp. 127-131
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31712085] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31712085, Kapcsolat: 29598370
 11. Kiss Julianna. A gyermekkori extrakurrikuláris zenei tevékenységek hatása a felsőoktatásban tanuló fiatalok kulturális attitűdjére. (2020)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[31727165] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31727165, Kapcsolat: 29623796
 12. Radócz Miklós. A 20. századi magyar koncertfúvószene változása Lendvay Kamilló Concertino című művének tükrében. (2020)
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[31726558] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31726558, Kapcsolat: 29622741
 13. Héjja BELLA et al. Investigating attitudes and musical taste related to music lessons of primary school students in Debrecen. (2019) HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 2062-9605 2064-2199 9 2 318-331
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31601197] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31601197, Kapcsolat: 29600757
2023-03-23 19:21