Bérces Viktor. A büntetőügyekben alkalmazott mediáció perspektívái Magyarországon. (2009) BŰNÜGYI SZEMLE 2060-1611 2009 2 18-31, 2547826
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2547826]
 1. Szabó András. A resztoratív igazságszolgáltatás elterjedése Kelet-Európában. (2022)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32772327] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32772327, Kapcsolat: 31690654
 2. KIMISZ. Válogatott bibliográfia – mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás.. (2011)
  Kutatási adat | Tudományos[26868720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26868720, Kapcsolat: 26868720
Bérces Viktor. A resztoratív igazságszolgáltatási koncepció érvényesülésének lehetőségei büntetőügyekben - különös tekintettel a mediációra és annak hazai szabályozására.. (2009) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 2009 3 137-154, 2550507
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2550507]
 1. Kubisch Károly. Az emberkereskedelem büntetőjogi megítélésének morális és szabályozási vonatkozásai. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32067040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32067040, Kapcsolat: 31698275
 2. Benedek Krisztina. Büntetőeljárásunk legzavarosabb területei. A büntetőeljárás hatékonyságát hátráltató tényezők és az azt segítő esetleges megoldások.. (2017)
  Disszertáció | Tudományos[26516458] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26516458, Kapcsolat: 26516472
 3. Bérces Viktor. A védői szerepkör értelmezése a külön eljárásokban. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 11 527-537
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2790405] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2790405, Kapcsolat: 26513801
 4. Héthy Eszter. A büntetőjogi mediáció gyakorlati aspektusai. (2012) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 2012 IX 1-10
  Folyóiratcikk[26391845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26391845, Kapcsolat: 26391845
 5. Nagypál Szabolcs. A büntetőjogi közvetítés (mediáció) jogelmélete. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 1 15-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1864522] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1864522, Kapcsolat: 26390825
Bérces Viktor. A magyar büntetési rendszer reformjával kapcsolatos jogalkotási kérdések.. (2010) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 2010 2 83-99, 2550511
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2550511]
 1. Benedek Krisztina. Büntetőeljárásunk legzavarosabb területei. A büntetőeljárás hatékonyságát hátráltató tényezők és az azt segítő esetleges megoldások.. (2017)
  Disszertáció | Tudományos[26516458] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26516458, Kapcsolat: 26516463
 2. Kiss Anna. A sértett szerepének változása az új büntetőeljárási törvényben. (2017) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 17 5 11-21
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27626862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27626862, Kapcsolat: 28348154
Bérces Viktor. A tárgyalási rendszerek közötti eltérések jelentősége a védőügyvédi tevékenység gyakorlása szempontjából.: Védői munkamódszerek a bíróság előtti bizonyítási eljárásban.. (2012) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 2012 2 29-45, 2549577
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2549577]
 1. Békés Ádám. Hatékony védelem - túl az alapokon. (2017) Megjelent: A bonis bona discere pp. 257-271
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3247669] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3247669, Kapcsolat: 28343100
Bérces Viktor. A védői funkció érvényesülése a fellebbviteli eljárásokban.. (2012) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 2012 4 2-25, 2549597
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2549597]
 1. Iván Károly. Az indokolási kötelezettség és megsértése a büntetőeljárásban különös tekintettel a strasbourgi és a magyar bírói gyakorlatra.. (2017)
  Egyetemi doktor (Disszertáció) | Tudományos[26516471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26516471, Kapcsolat: 26516471
Bérces Viktor. A védő kérdezési jogának gyakorlásával kapcsolatos kérdések bírósági eljárásban.. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2012 4 3-14, 2549592
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2549592]
 1. Fedor Anett. Igazság(osság)keresés a büntetőeljárásban. (2015) Megjelent: Az ítélőmesterség dilemmái. Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére pp. 159-174
  Esszé (Könyvrészlet) | Tudományos[26406845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26406845, Kapcsolat: 26406845
 2. Fedor Anett. Gondolatok Jerome Frank „Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt” című válogatott írásairól. (2014) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 2014 2 28-33
  Folyóiratcikk[26390956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26390956, Kapcsolat: 26390956
 3. Fedor Anett. Bizonyítás a kiemelt jelentőségű büntetőügyekben.. (2014) MAGYAR JOG 0025-0147 61 7-8 444-454
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26503315] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26503315, Kapcsolat: 26503315
Bérces Viktor. A védő mint a büntetőeljárás önálló és független szereplőjének megjelenése az egyetemes és magyar jogtörténetben. A védőügyvédi tevékenységre vonatkozó hatályos eljárási szabályok kritikája.. (2012) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 2012 2 203-220, 2550514
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2550514]
 1. Draskovich Edina. Ügyvédi tevékenység. (Országgyűlés Hivatala, Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság). (2017)
  Adatbázis (Egyéb) | Ismeretterjesztő[26820092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26820092, Kapcsolat: 26820092
Bérces Viktor. A védőügyvédi tevékenység története és jellemzői. (2012) MAGYAR JOG 0025-0147 2012 8 469-481, 2547838
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2547838]
 1. Draskovich Edina. Ügyvédi tevékenység. (Országgyűlés Hivatala, Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság). (2017)
  Adatbázis (Egyéb) | Ismeretterjesztő[26820092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26820092, Kapcsolat: 26820075
Bérces Viktor. A magyar sport intézménytörténeti fejlődése és igazgatása napjainkig.. (2013) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2013 2 17-28, 2550412
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2550412]
 1. Szegedi Tudományegyetem. Sportpolitika: kötelező irodalom. (2015)
  Kutatási adat | Tudományos[26868723] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26868723, Kapcsolat: 26868723
 2. Hornyacsek Júlia. Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program folyami evezős természetjárás tananyaga. (2014)
  Segédlet (Egyéb) | Ismeretterjesztő[26391993] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 26391993, Kapcsolat: 26391993
 3. Görög Márta. Jogi alapismeretek a sportban. (2014)
  Segédlet (Egyéb) | Ismeretterjesztő[26392107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26392107, Kapcsolat: 26392107
Bérces Viktor. Sportjogi alapvetések.. (2013) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 2013 3 111-131, 2550516
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2550516]
 1. Nagy Barna Krisztina. A szindikátusi szerződés. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30681579] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30681579, Kapcsolat: 31671778
 2. Görög Márta. Jogi alapismeretek a sportban. (2014)
  Segédlet (Egyéb) | Ismeretterjesztő[26392107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26392107, Kapcsolat: 26392083
Bérces Viktor. A meghatalmazott védő tevékenységével kapcsolatos dogmatikai és ügyviteli kérdések. (2014) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 2014 2 4-17, 2715403
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2715403]
 1. Pjadik Dzsenifer. Védő szerepe a büntetőeljárásban.. (2017)
  Egyetemi doktor (Disszertáció) | Tudományos[26516388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26516388, Kapcsolat: 26516386
 2. Békés Ádám. Hatékony védelem - túl az alapokon. (2017) Megjelent: A bonis bona discere pp. 257-271
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3247669] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3247669, Kapcsolat: 28343107
Bérces Viktor. A védői szerepkör értelmezése a külön eljárásokban. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 11 527-537, 2790405
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2790405]
 1. Lukács Evelin. A fiatalkorú bűnözők világa és a rájuk vonatkozó eljárásjogi specialitások.. (2017)
  Nem besorolt (Disszertáció) | Tudományos[26659611] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26659611, Kapcsolat: 26659611
 2. Kovács Adrienn. A fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályok a magyar büntetőeljárásban.. (2017)
  Nem besorolt (Disszertáció) | Tudományos[26659608] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26659608, Kapcsolat: 26659608
 3. Antali Dániel. Gondolatok a bíróság elé állítás külön eljárásról.. (2016) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 2016 3 149-156
  Folyóiratcikk[26392149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26392149, Kapcsolat: 26392149
Bérces Viktor. A védői szerepkör értelmezésének kérdései - különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra. (2014) ISBN:9789633081747, 2562539
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2562539]
 1. Vári Vince et al. Gyakorlókönyv a Büntető eljárásjogi ismeretek I. Statikus részhez. (2019) ISBN:9789635310012; 9789635310029
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[31137264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31137264, Kapcsolat: 31690642
 2. Fantoly Zsanett et al. Büntető eljárásjogi ismeretek I. Statikus rész. (2019) ISBN:9786155945571; 9786155945588
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[30693697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30693697, Kapcsolat: 31671479
 3. Fenyvesi Csaba. A magyar büntető eljárásjog-tudomány aktuális piramis modellje – monográfiák alapján. (2019) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 14 2. különszám 1. köt. 271-279
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30877652] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 30877652, Kapcsolat: 31690650
 4. Porkoláb Réka. A védő szerepe az új büntetőeljárási kódex alapján. (2018) Megjelent: XII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója pp. 326-332
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32066502] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32066502, Kapcsolat: 30147956
 5. Pjadik Dzsenifer. Védő szerepe a büntetőeljárásban.. (2017)
  Egyetemi doktor (Disszertáció) | Tudományos[26516388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26516388, Kapcsolat: 26516388
 6. Bérces Viktor. The Possible Ways of Interpreting the Criminal Law Protection of Personal Secrets. (2017) Megjelent: A bonis bona discere pp. 15-35
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3247061] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3247061, Kapcsolat: 30139889
 7. Gácsi Anett Erzsébet. Elmélkedések a fegyverek egyenlőségének elvéről. (2017) Megjelent: Honori et virtuti pp. 85-99
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3217366] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3217366, Kapcsolat: 31671702
 8. Gácsi Anett Erzsébet. Dogmatikai alapvetések a fegyverek egyenlőségének elvéről. (2017) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 17 4 13-25
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3364256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3364256, Kapcsolat: 28348142
 9. Fejesné Varga Zita. A védő szerepe a büntetőeljárás perújítási intézményében. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 12 1 116-126
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3236351] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3236351, Kapcsolat: 26838567
 10. Czédli-Deák Andrea. A vád törvényessége az elmélet és a gyakorlat tükrében. (2016) BŰNÜGYI SZEMLE 2060-1611 2016 1-2 3-22
  Folyóiratcikk[26390814] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26390814, Kapcsolat: 26390814
 11. Bolyky Orsolya. A terhelti védekezések bírói értékelése emberölési ügyekben. (2016) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 53 64-80
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3096513] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3096513, Kapcsolat: 26406566
 12. Domokosné Kósa. A nyomozási bíró viszontagságos helyzete a szabadságelvonó, korlátozó kényszerintézkedések tükrében.. (2016)
  Egyetemi doktor (Disszertáció) | Tudományos[26516497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26516497, Kapcsolat: 26516497
Bérces Viktor. A hazai nyomozati eljárásokkal kapcsolatos dilemmák. (2015) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 9 2 1-10, 2989779
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2989779]
 1. Benedek Krisztina. Büntetőeljárásunk legzavarosabb területei. A büntetőeljárás hatékonyságát hátráltató tényezők és az azt segítő esetleges megoldások.. (2017)
  Disszertáció | Tudományos[26516458] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26516458, Kapcsolat: 26516452
 2. Tóth Fanni. Az informatikai bűnözéshez kapcsolódó kényszerintézkedések.. (2017) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 2017 1 75-88
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26409944] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26409944, Kapcsolat: 26409944
 3. Tóka Noémi. Gondolatok a legsúlyosabb kényszerintézkedésről.. (2016)
  Egyetemi doktor (Disszertáció) | Tudományos[26516498] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26516498, Kapcsolat: 26516498
 4. Kovács Gyula. A Homokhátság földművesei Rákosi igazságszolgáltatásának útvesztőiben.. (2016) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 35 3 79-104
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26820060] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26820060, Kapcsolat: 26820060
Bérces Viktor. A rábírás mint elkövetési magatartás értelmezésének kérdései részesség, illetőleg öngyilkosságban közreműködés esetén. (2015) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 16 1 2-12, 2900436
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2900436]
 1. Lengyel Tibor. A költségvetési bevételek büntetőjogi védelme és annak kihívásai Magyarországon a XXI. században. (2022)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[33073359] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33073359, Kapcsolat: 31671800
 2. Fuchs Vivien et al. A szuicid magatartások büntetőjogi értékelése a tradicionális és a hatályos magyar jogban. (2019) SCRIPTURA 2064-7646 2019 1 47-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30974903] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 30974903, Kapcsolat: 31671720
 3. Kleman Andrea. Öngyilkosságban közreműködés a Csemegi-kódextől napjainkig.. (2017)
  Egyetemi doktor (Disszertáció) | Tudományos[26516431] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26516431, Kapcsolat: 26516431
 4. Bitó Dorottya. Az öngyilkosságban közreműködés büntetőjogi kérdései. (2017) Megjelent: Tudományos diákköri dolgozatok 2017 pp. 164-202
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30936813] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30936813, Kapcsolat: 31270451
 5. Csapucha Bernadett. Az öngyilkosság, avagy a deviáns viselkedés egyik formájának büntetőjogi aspektusai.. (2017)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[26469033] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 26469033, Kapcsolat: 26469033
 6. Richter-Kobza Anna. Lélekgyilkosság. Kétszeres bűn: felbújtás és közvetett tettesség.. (2016)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[26469043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26469043, Kapcsolat: 26469043
 7. Filó Mihály. Asszisztált öngyilkosság és az életvégi döntések Európában – tettesség, részesség, önrendelkezés. (2016) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 57 4 120-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3150924] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3150924, Kapcsolat: 26391743
Bérces Viktor et al. A "túlbizonyítás" jelensége és okai a büntetőbíróságok gyakorlatában. (2016) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 1 1 5-19, 3059092
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3059092]
 1. Benedek Krisztina. Büntetőeljárásunk legzavarosabb területei. A büntetőeljárás hatékonyságát hátráltató tényezők és az azt segítő esetleges megoldások.. (2017)
  Disszertáció | Tudományos[26516458] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26516458, Kapcsolat: 26516458
Bérces Viktor. Vuchetich Mátyás hatása a magyar büntetőjogi gondolkodásra: „Institutiones iuris ciminalis hungarici”. (2016) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 1 1 22-30, 3040805
Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3040805]
 1. László Balázs. Az önálló közvádlói intézmény 1871 előtti gondolati előzményei a magyar jogi kultúrkörben. (2021) ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE 2559-8112 6 2 90-122
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32121159] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32121159, Kapcsolat: 31671432
 2. László Balázs. A közvádló a magyar jogtudományban a 19. századig. (2021) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 28 3 21-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32194841] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32194841, Kapcsolat: 31671422
 3. Idzigné Novák Marianna. A szakértő státusváltozása a hazai büntetőeljárásban: különös tekintettel a kizárásra vonatkozó szabályokra. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[27696926] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27696926, Kapcsolat: 31671469
 4. Ambrus István. Németh Imre: A sértett beleegyezése a büntetőjogban (Győr: Universitas-Győr 2015) 302.. (2016) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 57 3 143-171
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3151146] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3151146, Kapcsolat: 28350153
 5. Németh Imre. A sértett beleegyezése a büntetőjogban. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2285745] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2285745, Kapcsolat: 26391882
Bérces Viktor. A határzárral kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozó eljárási szabályokról – de lege ferenda.. (2017) ELJÁRÁSJOGI SZEMLE 2498-6062 2498-6070 2017 2 45-52, 3251703
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3251703]
 1. Szomolai Csilla: Nyelvhasználati jogok a szlovák büntetőeljárásban. Szlovákia, Kisebbségvédelem, II. szám.. (2020)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[33076460] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 33076460, Kapcsolat: 31671697
 2. Antali Dániel Gábor. Az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog és az új büntetőeljárási törvény külön eljárásai. (2018) ELJÁRÁSJOGI SZEMLE 2498-6062 2498-6070 3 3 22-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30389996] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30389996, Kapcsolat: 28343128
 3. Bartkó Róbert. Az anyanyelv használatához való jog eróziója az illegális migráció elleni küzdelemben. (2018) ELJÁRÁSJOGI SZEMLE 2498-6062 2498-6070 2017 4 24-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3326430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3326430, Kapcsolat: 31671815
 4. Póczik Szilveszter. A határzárral kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek szociológiai vizsgálata a Csongrád megyei büntetőeljárások alapján. (2018) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 55 10-28
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3410949] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3410949, Kapcsolat: 31671269
Bérces Viktor. A magántitok büntetőjogi védelmének értelmezési sémái. (2017) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 72 9 394-402, 3265819
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3265819]
 1. Németh Kata. A büntetőeljárás nyilvánosságának jogszabályi hátterében húzódó alapjogi kollíziók feltárása, különös tekintettel az ágazati titokvédelemre. (2019) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 16 1-2
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31359637] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31359637, Kapcsolat: 31671698
 2. Szőke Gergely László. Gondolatok a hazai titokvédelmi szabályozás rendszeréről. (2018) JURA 1218-0793 24 2 241-257
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30914819] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30914819, Kapcsolat: 31671298
Bérces Viktor. A sértett magatartásának büntetőjogi relevanciájáról: beleegyezés, közrehatás, utólagos hozzájárulás.. (2017) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 2017 2 47-54, 3256802
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3256802]
 1. Vági Kata. A gyermekkor, valamint a beleegyezés jelentősége az igazságszolgáltatásban. (2022) JURÁTUS 12-18
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33076496] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33076496, Kapcsolat: 31671719
 2. Vida József. A sértetti reparáció és az eljárás időszerűségének aktuális kérdései a közvetítői eljárás és a feltételes ügyészi felfüggesztés kapcsán. (2021) ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE 2559-8112 5 5 18-33
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32035708] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32035708, Kapcsolat: 31671489
 3. Garai Renáta. A kapcsolati erőszak „szövődményei”-egy nóvum hatása és joggyakorlata. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32490973] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32490973, Kapcsolat: 31671573
 4. Nagy Alexandra. A beleegyezés nélküli szexuális cselekmények büntetőjogi értékelése. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32496971] [Hitelesített]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 32496971, Kapcsolat: 31671805
 5. Garai Renáta. A szexuális erőszak és a szexuális kényszerítés az országos jogalkalmazói gyakorlatban: dogmatikai kérdések, eljárási és kriminológiai jellemzők. (2020) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 57 68-86
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31666239] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31666239, Kapcsolat: 31671710
 6. Kiss Anna. A sértett aktív legitimációjának minimális szintje az európai modellek és az EU irányelvei alapján 2.. (2019) ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE 2559-8112 4 4 66-71
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31599530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31599530, Kapcsolat: 31671718
 7. Kiss Anna. A sértett szerepe a büntetőeljárásban. (2018) ISBN:9789637373244
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30352623] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30352623, Kapcsolat: 28342088
 8. Kiss Anna. A sértett szerepének változása az új büntetőeljárási törvényben. (2017) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 17 5 11-21
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27626862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27626862, Kapcsolat: 28348150
Bérces Viktor. A sértett perjogi pozíciójában bekövetkező változások elemzése és kritikája az új büntetőeljárási törvény tükrében.. (2017) KÚRIAI DÖNTÉSEK: BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK: A KÚRIA LAPJA 2063-9767 2017 6 857-863, 3256753
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3256753]
 1. Tóth Andrea Noémi. A távoltartás jogintézménye. (2018) ISBN:9789634739906
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3392735] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3392735, Kapcsolat: 28345639
 2. Kiss Anna. A sértett szerepe a büntetőeljárásban. (2018) ISBN:9789637373244
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30352623] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30352623, Kapcsolat: 28342085
 3. Kiss Anna. A sértett szerepének változása az új büntetőeljárási törvényben. (2017) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 1787-050X 17 5 11-21
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27626862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27626862, Kapcsolat: 28348151
Bérces Viktor. A zaklatás törvényi tényállásába ütköző cselekmények minősítése és bizonyítási kérdései.. (2017) MAGYAR JOG 0025-0147 64 7-8 454-462, 3267316
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3267316]
 1. Csák Zsolt. A drónok kapcsán felmerülő egyes büntető anyagi és eljárási jogi kérdések. (2019) Megjelent: A bűnügyi tudományok és az informatika pp. 26-45
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30701075] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30701075, Kapcsolat: 31671680
 2. Tóth Andrea Noémi. A távoltartás jogintézménye. (2018) ISBN:9789634739906
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3392735] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3392735, Kapcsolat: 28345650
Bérces Viktor. Az orvhalászat szabályozási módszere és dogmatikai kérdései.. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 12 1 74-86, 3270890
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3270890]
 1. Olajos István. The opportunities and place of fishing and angling in our natural waters = A horgászat és halászat lehetőségei és helye természetes vizeinkben. (2019) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2019 27 131-159
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30732592] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30732592, Kapcsolat: 28344326
Bérces Viktor et al. A családon belüli erőszak szankcionálásának büntetőjogi lehetőségeiről.. (2017) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 18 3 77-85, 3271759
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3271759]
 1. SZABÓ ANDRÁS. Áldozatból bűnös? Bűnösből áldozat? A Simek Kitty-ügy tanulságai húsz év távlatából. (2021) ERDÉLYI JOGÉLET 2734-6226 2734-7095 2021.03.10 p. 10.47745/ERJOG.2021.03.10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32802587] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32802587, Kapcsolat: 31264921
 2. Garai Renáta. A kapcsolati erőszak „szövődményei” - egy nóvum hatása és joggyakorlata -. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31960200] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31960200, Kapcsolat: 31267251
 3. Garai Renáta. A szexuális erőszak és a szexuális kényszerítés az országos jogalkalmazói gyakorlatban: dogmatikai kérdések, eljárási és kriminológiai jellemzők. (2020) KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK (2000-) 1586-4596 57 68-86
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31666239] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31666239, Kapcsolat: 31671709
 4. Zsiros Bettina. Recenzió: Tóth Andrea Noémi: A távoltartás jogintézménye című monográfiájáról. (2019) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 1 115-117
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30726762] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30726762, Kapcsolat: 28345623
Bérces Viktor. The Classifiation of Actions Running Counter to the Statutory Definition of Harassment and the Questions Related to Providing Evidence.. (2017) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES 2285-6293 2286-0940 6 1 5-24, 3292547
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3292547]
 1. Tóth Andrea Noémi. A távoltartás jogintézménye. (2018) ISBN:9789634739906
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3392735] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3392735, Kapcsolat: 28345660
Bérces Viktor. The Possible Ways of Interpreting the Criminal Law Protection of Personal Secrets. (2017) Megjelent: A bonis bona discere pp. 15-35, 3247061
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3247061]
 1. Balogh Sándor. Hét pecsét - ezer felismerés: A vallásban értelmezendő titok fundamentumának (büntető)jogi megvilágítása, különös tekintettel a Katolikus Egyház jogrendszerére. (2020) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 16 1 137-150
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31318362] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31318362, Kapcsolat: 31698274
Bérces Viktor. A büntetőperbeli bizonyítás alapfogalmainak dogmatikai megközelítései a hazai jogtudományban.. (2018) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 2018 1 19-32, 3372570
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3372570]
 1. Garai Renáta. A kapcsolati erőszak „szövődményei”-egy nóvum hatása és joggyakorlata. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32490973] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32490973, Kapcsolat: 31671564
Bérces Viktor. A szakvélemények büntetőperbeli felhasználásának elvi és gyakorlati kérdéseiről.. (2018) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 66 9 58-81, 30336027
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30336027]
 1. Angyal Miklós. Zadig, Holmes és Zoltán zászlós, avagy mit bizonyít a nyomozó?. (2021) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 2677-1632 69 10 1793-1800
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32283137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32283137, Kapcsolat: 31671707
 2. Kemecsei Nóra. Szakirodalmi ajánló-JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN. (2018)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Tudományos[30603123] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30603123, Kapcsolat: 28350125
Bérces Viktor. Kontinentális típusú bizonyítási rendszerek Európában.. (2018) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 2018 1 16-25, 3349555
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3349555]
 1. Szabó Judit et al. Az új büntetőeljárási kódex hatása a bírósági igazgatásra. (2020) Bírósági Szemle 2732-1517 1 1 26-37
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31723663] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31723663, Kapcsolat: 31671700
Bérces Viktor. A szakértői bizonyítás elvi és gyakorlati kérdéseiről.. (2019) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 1 2. különszám 95-112, 30836441
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30836441]
 1. Papp Ádám Antal. A szabadságvesztés büntetés alternatívái a büntetéskiszabás tükrében. (2022) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1786-5158 18 3-4 54-65
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32725597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32725597, Kapcsolat: 31671316
 2. Hurtony Alexandra. Az igazságügyi szakértő szerepe a büntetőeljárásban, különös tekintettel a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények bizonyítási nehézségeire. (2021) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 4 1-2 53-64
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32727781] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32727781, Kapcsolat: 31671441
 3. Szűts Veronika. A szakértői bizonyítás és ennek tükrében a pszichológus szakértő alkalmazási lehetősége közlekedési büntetőügyekben, a bírói kirendelő határozatok sajátosságai. (2021)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[32132666] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32132666, Kapcsolat: 31671449
 4. Irk Ferenc. A 100 éves Destek Miklós igazságügyi szakértő köszöntése. (2020) MAGYAR JOG 0025-0147 67 9 547-551
  Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk) | Közérdekű[32533461] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32533461, Kapcsolat: 31671464
Bérces Viktor et al. Egy új remény, avagy az egyezség megjelenése a hazai büntetőeljárásban.. (2019) ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE 2559-8112 4 4 20-32, 31038627
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31038627]
 1. Garai Renáta. A kapcsolati erőszak „szövődményei”-egy nóvum hatása és joggyakorlata. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32490973] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32490973, Kapcsolat: 31671551
Bérces Viktor. A büntetőügyekben alkalmazott mediáció perspektívái Magyarországon.. (2020) Megjelent: Gondolatok a kriminológia tudományából pp. 243.-272., 31274236
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31274236]
 1. Szabó András. A resztoratív igazságszolgáltatás elterjedése Kelet-Európában. (2022)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32772327] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 32772327, Kapcsolat: 31690657
2022-09-27 22:13