Wilhelm Z. Néhány természeti tényező idegenforgalmi szempontú vizsgálata az Alsó-Duna-vidéken. (1995) KÖZLEMÉNYEK A JPTE TTK TERMÉSZETFÖLDRAJZI TANSZÉKÉRŐL 1417-2607 1 1-16, 1371541
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1371541]
 1. Nagy Dávid. Turizmusfejlesztés a Duna-Sió desztinációban. (2018) TURISZTIKAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK 2677-0431 2498-6984 3 1 34-46
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27246314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27246314, Kapcsolat: 27247316
 2. Nagy Dávid. Turizmus és területfejlesztés a Duna-Sió desztinációban. (2018) Megjelent: Generációk a turizmusban. I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia: Tanulmánykötet pp. 88-96
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3352253] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3352253, Kapcsolat: 27226833
 3. Szenoradszki Endre. A Bajai kistérség munkaerőpiacának területi-strukturális problémái. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22254158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22254158, Kapcsolat: 28503020
 4. Aubert Antal. A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei. (2007) ISBN:9636420858
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1397266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1397266, Kapcsolat: 21053985
 5. Lovász György. A Duna, a Dráva és a Mura környezeti hatásai. (2001) Megjelent: Konzerváció, modernizáció, regionalitás a Dél-Dunántúlon pp. 209-225
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2443395] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2443395, Kapcsolat: 26790575
 6. Gyenizse Péter et al. A természeti környezettípusok és a település alaprajz kapcsolata Baranya megye déli részén. (1996) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 45 3-4 205-219
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2429120] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2429120, Kapcsolat: 21053752
Wilhelm Z. Physical Geographical Factors Influencing The Urban Development Of The Township Szekszárd, Hungary. (1995) MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS 1210-8812 3 62-70, 1371543
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1371543]
 1. Gyenizse P. A természeti adottságok hatása a délkelet-dunántúli települések fejlődésére. (2010) ISBN:9789636423209
  Könyv[21053152] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21053152, Kapcsolat: 21053200
 2. GYENIZSE PÉTER et al. A helyi energiák hatása a Mecsek és a Villányi-hegység közötti alacsony dombság településeinek életére. (2009) Megjelent: A Kárpát-medence és etnikumai pp. 79-93
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1797430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1797430, Kapcsolat: 21052590
 3. Gyenizse P et al. Aesthetic assessment of a man-made landscape. (2007) GEOGRAFIA FISICA E DINAMICA QUATERNARIA 0391-9838 1724-4781 30 175-178
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1391140] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1391140, Kapcsolat: 21054120
 4. Gyenizse Péter. Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlődésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). (2005) Megjelent: Tanulmányok Tóth Józsefnek pp. 259-272
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1750046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1750046, Kapcsolat: 21053199
 5. GYENIZSE PÉTER et al. A településhálózat komplex értékelése. (2005) Megjelent: Terület- és településfejlesztés Tolna megyében pp. 221-267
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1794867] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1794867, Kapcsolat: 21053952
 6. Gyenizse P. Természetföldrajzi tényezők szerepe Pécsvárad fejlődésében. (1997) FÖLDRAJZI TANULMÁNYOK A PÉCSI DOKTORISKOLÁBÓL 1417-7064 1 217-242
  Folyóiratcikk[21053198] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21053198, Kapcsolat: 21053198
Tésits Róbert et al. Szekszárd városfejlődésének természetföldrajzi aspektusai. (1996) Megjelent: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái pp. 25-52, 1366677
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1366677]
 1. Gyenizs Péter et al. Egy lakóterület-minősítő, többtényezős geoinformatikai modell korlátai és fejlesztési lehetőségei Debrecen példáján. (2015) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 2015 4 15-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2990856] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2990856, Kapcsolat: 28502655
 2. Alpek B. Levente. Új módszerek a leghátrányosabb helyzetű munkanélküliek problematikájának megközelítésében. (2013) Megjelent: A földtudományi kutatások új aspektusai pp. 69-78
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2501217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2501217, Kapcsolat: 23584445
 3. Lenner T. Szekszárd történeti földrajza. (2013) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 1 1-2 22-33
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2540065] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2540065, Kapcsolat: 23566235
 4. Alpek B Levente. Határon átnyúló integrációs programok és foglalkoztatási perspektívák. (2013) SZOCIÁLPEDAGÓGIA 2064-2709 1 3-4 5-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2520797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2520797, Kapcsolat: 23594414
 5. Kajtor Erzsébet. Az egészségi állapot és az egészségügyi ellátórendszer jellemzői Nógrád megyében. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23221083] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23221083, Kapcsolat: 28502637
 6. GYENIZSE PÉTER et al. A helyi energiák hatása a Mecsek és a Villányi-hegység közötti alacsony dombság településeinek életére. (2009) Megjelent: A Kárpát-medence és etnikumai pp. 79-93
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1797430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1797430, Kapcsolat: 21042504
 7. Gyenizse Péter. Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlődésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). (2005) Megjelent: Tanulmányok Tóth Józsefnek pp. 259-272
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1750046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1750046, Kapcsolat: 21042502
 8. Kajtor Erzsébet. A nógrádi szénbányászat természeti és társadalmi hatásai. (2003) KÖZLEMÉNYEK A PTE FÖLDRAJZI INTÉZETÉNEK TERMÉSZETFÖLDRAJZ TANSZÉKÉRŐL 1586-1872 22 12-12
  Folyóiratcikk | Tudományos[21042501] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21042501, Kapcsolat: 21042501
 9. Máté Andrea. A szekszárdi borvidék rendszerváltozás utáni gazdasági helyzete. (2001) Megjelent: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén
  Könyvrészlet[21042503] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042503, Kapcsolat: 21042503
 10. Máté Andrea. A Szekszárdi borvidék kialakulását befolyásoló természetföldrajzi tényezők. (2001) Megjelent: A vizek és az ember: Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára pp. 235-245
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1747492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1747492, Kapcsolat: 26792901
 11. Gyenizse Péter. Földrajzi energiák szerepe a zselici települések fejlődésében. (2000) Megjelent: Táj és ember geofráfus szemmel
  Egyéb konferenciaközlemény[21042499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042499, Kapcsolat: 21042499
 12. Elekes Tibor. A természeti környezet szerepe a Székely-Sóvidék településeinek kialakulásában és fejlődésében. (2000) Megjelent: Területfejlesztés-regionális kutatások Tiszteletkötet Tóth József professzor úr 60. születésnapjára pp. 103-110
  Könyvrészlet[21042500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042500, Kapcsolat: 21042500
Trócsányi A et al. A településimázs és a humán erőforrások szerepe a nagyközségek életében. (1996) Megjelent: Összegzés - "A magyarországi városhálózat és a városhiányos térségek vizsgálata" c. kutatás témakörében pp. 58-66, 1213689
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1213689]
 1. Pósfayné Bakota. A távoktatás mint innováció–magyarországi elterjedése a hálózat alakulásának földrajzi jellemzői. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30970060] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30970060, Kapcsolat: 28502598
 2. Blahó János. Oktatásföldrajzi vizsgálódások a rendszerváltozástól napjainkig. (2013) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 137 4 364-374
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2561313] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2561313, Kapcsolat: 28503017
 3. Blahó János. A közoktatás általános és területi folyamatai a különbözı hierarchiaszintő térségekben. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22258509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22258509, Kapcsolat: 28502549
 4. Malatyinszki Szilárd. Az emberi erőforrás mérése települési szinten Békés megyében. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1349510] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1349510, Kapcsolat: 28503025
 5. Szenoradszki Endre. A Bajai kistérség munkaerőpiacának területi-strukturális problémái. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22254158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22254158, Kapcsolat: 28503019
 6. M Császár Zsuzsa. Magyarország oktatásföldrajza: A magyar közoktatás területi sajátosságai. (2004) ISBN:963907936X; 9789639498365
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1605771] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1605771, Kapcsolat: 21052432
Wilhelm Z. Engineering Geomorphology and Urban Development in Szekszárd, Hungary. (1996), 1372883
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1372883]
 1. Gyenizse P. A természeti adottságok hatása a délkelet-dunántúli települések fejlődésére. (2010) ISBN:9789636423209
  Könyv[21053152] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21053152, Kapcsolat: 21053152
 2. GYENIZSE PÉTER et al. A helyi energiák hatása a Mecsek és a Villányi-hegység közötti alacsony dombság településeinek életére. (2009) Megjelent: A Kárpát-medence és etnikumai pp. 79-93
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1797430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1797430, Kapcsolat: 21052591
 3. Gyenizse Péter. Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlődésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). (2005) Megjelent: Tanulmányok Tóth Józsefnek pp. 259-272
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1750046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1750046, Kapcsolat: 21053153
Korponai Éva et al. A területi tervezés néhány fontos sajátossága az Egyesült Királyságban. (1997) KÖZLEMÉNYEK A JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÉS URBANISZTIKAI TANSZÉKÉRŐL 1417-6297 4 1-34, 1540156
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1540156]
 1. Bokor László et al. Átalakuló vidéki térségek Közép-Angliában. (2011) Megjelent: Dimenziók térben és időben pp. 119-142
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1464340] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1464340, Kapcsolat: 21653683
 2. Kemkers Róbert. Közigazgatás és igazgatásszervezés az EU15-ben: Centralizmus, regionalizmus, lokalizmus és glokalizmus. (2005) Megjelent: Tanulmányok Tóth Józsefnek pp. 109-126
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22977267] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22977267, Kapcsolat: 22977267
Tésits R. A vállalati átalakulás és az ipari térszerkezet változása a Dél-Dunántúlon. (1997) Megjelent: Műhelytanulmányok a geográfus doktoriskolából pp. 18-39, 1373566
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1373566]
 1. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 25262493
 2. Blahó János. A tudástársadalom kiépítésének szükségszerűsége és lehetősége a Dél-Alföldi Régióban. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig. Pécs: PTE Földtudományok Doktori Iskola pp. 31-47
  Könyvrészlet[25262492] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25262492, Kapcsolat: 25262492
Tésits Róbert et al. Possibilites of regional development in case of a municipal association. (1997) Megjelent: Geography within the Context of Contemporary Development. pp. 45-59, 1366675
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1366675]
 1. Gyula Ulczl et al. The Historical and Geographical Basis of the Regions in Hungary. (2006) INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SCIENCES FOR DECISION MAKING 1290-2942 1265-499X 2006 2 142-155
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21272210] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21272210, Kapcsolat: 21042489
 2. Tóth József et al. Regional Development in Hungary. (2004) Megjelent: Annual REIT Conference, Pécs – Ormánság pp. 50-63
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[21653065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21653065, Kapcsolat: 22524430
 3. J Toth et al. Hungarian regional development with the "Europe of regions". (2004) DELA - ODDELEK ZA GEOGRAFIJO FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI 0354-0596 1854-1089 21 295-308
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1853872] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1853872, Kapcsolat: 21284611
Trócsányi A et al. Regions and interregional relationship in the Carpathian Basin. (1997) Megjelent: Nove smeri prostorskega razvoja = New Directions in Regional Development pp. 21-36, 1078877
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1078877]
 1. Tóth J et al. Possibilities for cross-border cooperation in East-Central Europe (past, present, future). (2010) GEOGRAPHICA TIMISIENSIS 1224-0079 19 1 317-333
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1348858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1348858, Kapcsolat: 28506875
 2. Pirisi G et al. The development of transportation infrastructure as the main field of the Slovenian-Hungarian co-operation.. (2005) Megjelent: Slovenia after the year 2004. Gateway between EU and South-Eastern Europe? pp. 309-322
  Könyvrészlet[21052414] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21052414, Kapcsolat: 21052414
Trócsányi András et al. Regional differences in Hungary. (1997) EUROGEO: GEOGRAPHICAL BULLETIN 8 79-80, 1009394
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1009394]
 1. Pósfayné Bakota. A távoktatás mint innováció–magyarországi elterjedése a hálózat alakulásának földrajzi jellemzői. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30970060] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30970060, Kapcsolat: 28502599
 2. Kerese T. On the Periphery of the Periphery - Demographic Trends and Development Differencies in Hungarian Villages.. (2012) Megjelent: Development of the Settlement Network in the Central European Countries pp. 103-118
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2090282] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2090282, Kapcsolat: 22373418
 3. Gyenizse Péter et al. A magyar településrendszer: A változó természeti környezet és társadalmi-gazdasági viszonyok hatása Magyarország településrendszerére. (2011) ISBN:9786155001345
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2403038] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2403038, Kapcsolat: 21655485
 4. Blahó János. A közoktatás általános és területi folyamatai a különbözı hierarchiaszintő térségekben. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22258509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22258509, Kapcsolat: 28502550
 5. M Császár Zsuzsa. Magyarország oktatásföldrajza: A magyar közoktatás területi sajátosságai. (2004) ISBN:963907936X; 9789639498365
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1605771] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1605771, Kapcsolat: 21052935
Wilhelm Z. A környezetállapot hatása a településfejlődésre az Alsó-Duna-vidék néhány községében. (1997) Megjelent: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig pp. 244-249, 1372926
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1372926]
 1. Morva Tamás. Cserszegtomaj területhasználatának vizsgálata geoinformatikai módszerekkel. (2014) TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDRAJZI INTÉZETÉBŐL 2063-4153 2014 1 27-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3029803] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3029803, Kapcsolat: 28504638
 2. Horvath István. A táj használata és változása a Pécsi Papnevelő Intézet birtokán 1736-1875. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2964412] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2964412, Kapcsolat: 28504655
 3. Józsa Edina. A település és a domborzat viszonyának geoinformatikai alapú vizsgálata Bátán. (2013) TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDRAJZI INTÉZETÉBŐL 2063-4153 2 1 21-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2539313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2539313, Kapcsolat: 28502657
 4. Kajtor Erzsébet. Az egészségi állapot és az egészségügyi ellátórendszer jellemzői Nógrád megyében. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23221083] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23221083, Kapcsolat: 28502635
 5. Gyenizse P. A természeti adottságok hatása a délkelet-dunántúli települések fejlődésére. (2010) ISBN:9789636423209
  Könyv[21053152] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21053152, Kapcsolat: 21053111
 6. GYENIZSE PÉTER et al. A helyi energiák hatása a Mecsek és a Villányi-hegység közötti alacsony dombság településeinek életére. (2009) Megjelent: A Kárpát-medence és etnikumai pp. 79-93
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1797430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1797430, Kapcsolat: 21053091
 7. Szenoradszki Endre. A Bajai kistérség munkaerőpiacának területi-strukturális problémái. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22254158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22254158, Kapcsolat: 28503022
 8. Gyenizse Péter. Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlődésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). (2005) Megjelent: Tanulmányok Tóth Józsefnek pp. 259-272
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1750046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1750046, Kapcsolat: 21053081
 9. GYENIZSE PÉTER et al. A településhálózat komplex értékelése. (2005) Megjelent: Terület- és településfejlesztés Tolna megyében pp. 221-267
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1794867] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1794867, Kapcsolat: 21053945
Wilhelm Z. Szekszárd fejlődésében kiemelkedő szerepet játszó természeti tényezők vizsgálata. (1997) FÖLDRAJZI TANULMÁNYOK A PÉCSI DOKTORISKOLÁBÓL 1417-7064 1 193-216, 1373079
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1373079]
 1. Gyenizse Péter et al. A magyar településrendszer: A változó természeti környezet és társadalmi-gazdasági viszonyok hatása Magyarország településrendszerére. (2011) ISBN:9786155001345
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2403038] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2403038, Kapcsolat: 21746442
 2. Balassa B et al. Különböző kartográfiai és geoinformatikai módszerek alkalmazási lehetőségei Magyarország településsűrűségének vizsgálatára. (2010) Megjelent: Tér, tálentum, tanítványok I. pp. 27-36
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1795380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1795380, Kapcsolat: 26789955
 3. Kajtor Erzsébet. Az egészségi állapot és az egészségügyi ellátórendszer jellemzői Nógrád megyében. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23221083] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23221083, Kapcsolat: 28502633
 4. Lovász György. A természeti környezet hatása településeink térbeli fejlődésére. (2010) Megjelent: Tér, tálentum, tanítványok I. pp. 249-262
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2450558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2450558, Kapcsolat: 21133080
 5. Gyenizse P. A természeti adottságok hatása a délkelet-dunántúli települések fejlődésére. (2010) ISBN:9789636423209
  Könyv[21053152] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21053152, Kapcsolat: 21053151
 6. Ronczyk Levente. A települési térben megfigyelhető antropogén eredetű felszínváltozások kvantitatív vizsgálata Pécs példáján. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21608907] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21608907, Kapcsolat: 28502648
 7. Bugya Titusz et al. A felszínborítás változásának vizsgálata a pécsi agglomerációban 1985 és 2006 között. (2010) Megjelent: Tér, tálentum, tanítványok I. pp. 85-95
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1748716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1748716, Kapcsolat: 21133074
 8. Ronczyk L et al. A településszerkezet alakulásának környezetföldrajzi következményei Pécsett 1985 és 2006 között. (2009) Megjelent: Környezetünk természeti-társadalmi dimenziói pp. 111-126
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1510040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1510040, Kapcsolat: 21053139
 9. GYENIZSE PÉTER et al. A helyi energiák hatása a Mecsek és a Villányi-hegység közötti alacsony dombság településeinek életére. (2009) Megjelent: A Kárpát-medence és etnikumai pp. 79-93
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1797430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1797430, Kapcsolat: 21053147
 10. Gyenizse Péter. Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlődésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). (2005) Megjelent: Tanulmányok Tóth Józsefnek pp. 259-272
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1750046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1750046, Kapcsolat: 21053115
Forintos V et al. Történeti és természetföldrajzi adatok Báta fejlődésének elemzéséhez. (1998) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 47 2 157-172, 1371519
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1371519]
 1. Horvath István. A táj használata és változása a Pécsi Papnevelő Intézet birtokán 1736-1875. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2964412] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2964412, Kapcsolat: 28504680
 2. Józsa Edina. A település és a domborzat viszonyának geoinformatikai alapú vizsgálata Bátán. (2013) TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDRAJZI INTÉZETÉBŐL 2063-4153 2 1 21-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2539313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2539313, Kapcsolat: 28502656
 3. Hágen A. Egy védelemre érdemes mészkő előfordulás a Duna mentén, Báta községben. (2010) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 3 1-9
  Folyóiratcikk[21053156] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21053156, Kapcsolat: 21053156
Tóth J. A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái: Geográfus doktoranduszok I. országos konferenciája. (1998), 1164474
Egyéb konferenciakötet | Tudományos[1164474]
 1. Szenoradszki Endre. A Bajai kistérség munkaerőpiacának területi-strukturális problémái. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[22254158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22254158, Kapcsolat: 28503018
Wilhelm Z. Báta fejlődésének elemzése történeti források alapján, természetföldrajzi adottságainak tükrében. (1998) Megjelent: Geográfus doktoranduszok II. országos konferenciája pp. 1-12, 1373572
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1373572]
 1. Józsa Edina. A település és a domborzat viszonyának geoinformatikai alapú vizsgálata Bátán. (2013) TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDRAJZI INTÉZETÉBŐL 2063-4153 2 1 21-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2539313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2539313, Kapcsolat: 28502660
 2. Gyenizse P. A természeti adottságok hatása a délkelet-dunántúli települések fejlődésére. (2010) ISBN:9789636423209
  Könyv[21053152] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21053152, Kapcsolat: 21053484
 3. GYENIZSE PÉTER et al. A helyi energiák hatása a Mecsek és a Villányi-hegység közötti alacsony dombság településeinek életére. (2009) Megjelent: A Kárpát-medence és etnikumai pp. 79-93
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1797430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1797430, Kapcsolat: 21053491
 4. Gyenizse Péter. Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlődésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). (2005) Megjelent: Tanulmányok Tóth Józsefnek pp. 259-272
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1750046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1750046, Kapcsolat: 21053494
 5. GYENIZSE PÉTER et al. A településhálózat komplex értékelése. (2005) Megjelent: Terület- és településfejlesztés Tolna megyében pp. 221-267
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1794867] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1794867, Kapcsolat: 21053935
Wilhelm Z. Szekszárd fejlődésének néhány természetföldrajzi aspektusa. (1998) Megjelent: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái pp. 25-52, 1372564
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1372564]
 1. Lenner T. Szekszárd történeti földrajza.. (2013) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 1 1-2 27-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23577831] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23577831, Kapcsolat: 23577831
 2. Csapó T et al. Szekszárd településföldrajza. (2013) Megjelent: Tanulmánykötet Dr. Dobány Zoltán főiskolai docens 60. születésnapjára pp. 75-89
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2540067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2540067, Kapcsolat: 28840021
 3. Gyenizse P. A természeti adottságok hatása a délkelet-dunántúli települések fejlődésére. (2010) ISBN:9789636423209
  Könyv[21053152] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21053152, Kapcsolat: 21053197
 4. Bugya Titusz et al. A felszínborítás változásának vizsgálata a pécsi agglomerációban 1985 és 2006 között. (2010) Megjelent: Tér, tálentum, tanítványok I. pp. 85-95
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1748716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1748716, Kapcsolat: 26789960
 5. GYENIZSE PÉTER et al. A helyi energiák hatása a Mecsek és a Villányi-hegység közötti alacsony dombság településeinek életére. (2009) Megjelent: A Kárpát-medence és etnikumai pp. 79-93
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1797430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1797430, Kapcsolat: 21053196
 6. Gyenizse Péter. Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlődésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). (2005) Megjelent: Tanulmányok Tóth Józsefnek pp. 259-272
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1750046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1750046, Kapcsolat: 21053195
 7. Gyenizse Péter. A földrajzi energiák szerepe a zselici települések fejlődésében. (2001) Megjelent: A táj és az ember – geográfus szemmel pp. 1-10
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[2149380] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2149380, Kapcsolat: 21053194
Zoltán Wilhelm et al. The impact of political factors on enviromental condition in regions of the southern border in Hungary. (1998) Megjelent: Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems pp. 116-123, 1460690
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1460690]
 1. Baranyai Olga. A változó Őrség fejlesztésének természeti és társadalmi alapjai. (2012)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26092421] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26092421, Kapcsolat: 28502664
 2. Filó Csilla. Területi tudások: A humánerőforrás fejlesztést befolyásoló tényezők az Ormánság kistérségben. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21272228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21272228, Kapcsolat: 21272228
 3. Baranyi B. A határmentiség dimenziói Magyarországon: 2. jav. bőv. kiad.. (2007) ISBN:9789637296307
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1185582] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1185582, Kapcsolat: 25036579
 4. Tóth J et al. Régiók a Duna mentén. (2002) Megjelent: Jakucs László a tudós, az ismeretterjesztő és a művész pp. 305-316
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22762224] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22762224, Kapcsolat: 22762224
Wilhelm Z. Adatok Dunaszekcső településfejlődése és természeti környezete kölcsönhatásainak vizsgálatához. (1999) Megjelent: Változó környezetünk pp. 316-338, 1372561
Nem besorolt (Könyvrészlet) | Tudományos[1372561]
 1. Fodor I et al. The Danube-Drava National Park, a Region Organised on the Basis of Natural Values. (2002) POLLUTION AND WATER RESOURCES-COLUMBIA UNIVERSITY SEMINAR SERIES 0278-0925 31 125-155
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21052589] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21052589, Kapcsolat: 21052589
 2. Fodor I. Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. (2001) ISBN:9639123536
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[173734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 173734, Kapcsolat: 21053997
 3. Fodor I. A talaj szerepe a környezet alakulásában. (2001) Megjelent: A vizek és az ember: Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára pp. 51-62
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[173946] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 173946, Kapcsolat: 26792880
Wilhelm Zoltán. Az Alsó-Duna-vidék településeinek fejlődésében szerepet játszó természeti tényezők vizsgálata. (1999), 3257242
PhD (Disszertáció) | Tudományos[3257242]
 1. Gyenizse Péter. Egy DK-dunántúli példa az eltérő természeti környezettípusok településhálózat sűrűségmódosító hatására. (2001) Megjelent: A vizek és az ember: Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára pp. 115-125
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1598410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1598410, Kapcsolat: 26792887
Kovács B et al. Környezeti konfliktusok és krízishelyzetek a történelem során az Alsó-Duna vidéken, és ezek mai hatásai. (2000) Megjelent: Társadalom és környezet pp. 65-73, 1372920
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1372920]
 1. Fodor I. A fenntartható regionális fejlődés alapjául szolgálhatnak a természeti adottságok. (2008) Megjelent: A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében pp. 25-31
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[176704] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 176704, Kapcsolat: 22950960
 2. Fodor I. Natural resources of sustainable regional development in the Carpathian Basin. (2006) POLLUTION AND WATER RESOURCES-COLUMBIA UNIVERSITY SEMINAR SERIES 0278-0925 36 46-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21052578] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21052578, Kapcsolat: 21052578
Wilhelm Z. Egy csoda háttere: A Fenntartható Gazdasági Jóléti Mutató (Index of Sustainable Economic Welfare = ISEW) alakulása Taiwanon 1978 és 1997 között. (2000) Megjelent: Globalitás, regionalitás, lokalitás pp. 139-170, 1213769
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1213769]
 1. Sipos M. Koncentráció és relokáció Taiwan iparában. (2005) Megjelent: "Keleti gyökereink": Millenniumi Őstörténeti Konferencia előadásai: Válogatott orientalisztikai tanulmányok pp. 279-285
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21052926] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21052926, Kapcsolat: 21052926
 2. Sipos M. Egy japán ex-gyarmat: Taiwan. (2005) Megjelent: "Keleti gyökereink": Millenniumi Őstörténeti Konferencia előadásai: Válogatott orientalisztikai tanulmányok pp. 269-277
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21052923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21052923, Kapcsolat: 21052923
 3. Krisztián B. A modern Kína fejlődése a piacgazdaság felé vezető úton. (2005) Megjelent: "Keleti gyökereink": Millenniumi Őstörténeti Konferencia előadásai: Válogatott orientalisztikai tanulmányok pp. 201-223
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21052921] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21052921, Kapcsolat: 21052921
Aubert A et al. Regional geographische aspekte im prozess der Sapard-Kleinraum-programmierung in Ungarn. (2001) Megjelent: Miscellanea Geographica 9. pp. 17-36, 1404816
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1404816]
 1. Szőts Z. A völgységi nemzetiségi-etnikai csoportok együttélése a második világháborútól napjainkig. (2007) ISBN:9789638756602
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[1421820] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1421820, Kapcsolat: 21123944
 2. Aubert Antal. A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei. (2007) ISBN:9636420858
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1397266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1397266, Kapcsolat: 22339294
Tóth J. Konzerváció, modernizáció, regionalitás a Dél-Dunántúlon. (2001) ISBN:9636418284, 1373983
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1373983]
 1. Dömény A. Sárköz múltja és jövője egy vidlkfejlesztési program tapasztalatainak tükrében. (2011) TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 1789-0578 5 3 36-44
  Folyóiratcikk[25012711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25012711, Kapcsolat: 25012711
 2. Gyenizse Péter et al. A magyar településrendszer: A változó természeti környezet és társadalmi-gazdasági viszonyok hatása Magyarország településrendszerére. (2011) ISBN:9786155001345
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2403038] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2403038, Kapcsolat: 25012710
 3. Balassa B et al. Különböző kartográfiai és geoinformatikai módszerek alkalmazási lehetőségei Magyarország településsűrűségének vizsgálatára. (2010) Megjelent: Tér, tálentum, tanítványok I. pp. 27-36
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1795380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1795380, Kapcsolat: 25012708
2024-05-19 23:17