Tésits Róbert et al. Szekszárd városfejlődésének természetföldrajzi aspektusai. (1996) Megjelent: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái pp. 25-52, 1366677
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1366677]
 1. Gyenizse Péter et al. Egy lakóterület-minősítő, többtényezős geoinformatikai modell korlátai és fejlesztési lehetőségei Debrecen példáján. (2015) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 2015 4 15-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2990856] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2990856, Kapcsolat: 28502655
 2. Alpek B. Levente. Új módszerek a leghátrányosabb helyzetű munkanélküliek problematikájának megközelítésében. (2013) Megjelent: A földtudományi kutatások új aspektusai pp. 69-78
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2501217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2501217, Kapcsolat: 23584445
 3. Lenner T. Szekszárd történeti földrajza. (2013) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 1 1-2 22-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2540065] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2540065, Kapcsolat: 23566235
 4. Alpek B Levente. Határon átnyúló integrációs programok és foglalkoztatási perspektívák. (2013) SZOCIÁLPEDAGÓGIA 2064-2709 1 3-4 5-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2520797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2520797, Kapcsolat: 23594414
 5. Kajtor Erzsébet. Az egészségi állapot és az egészségügyi ellátórendszer jellemzői Nógrád megyében. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23221083] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23221083, Kapcsolat: 28502637
 6. GYENIZSE PÉTER et al. A helyi energiák hatása a Mecsek és a Villányi-hegység közötti alacsony dombság településeinek életére. (2009) Megjelent: A Kárpát-medence és etnikumai pp. 79-93
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1797430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1797430, Kapcsolat: 21042504
 7. Gyenizse Péter. Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlődésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). (2005) Megjelent: Tanulmányok Tóth Józsefnek pp. 259-272
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1750046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1750046, Kapcsolat: 21042502
 8. Kajtor Erzsébet. A nógrádi szénbányászat természeti és társadalmi hatásai. (2003) KÖZLEMÉNYEK A PTE FÖLDRAJZI INTÉZETÉNEK TERMÉSZETFÖLDRAJZ TANSZÉKÉRŐL 1586-1872 22 12-12
  Folyóiratcikk/Tudományos[21042501] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21042501, Kapcsolat: 21042501
 9. Máté Andrea. A szekszárdi borvidék rendszerváltozás utáni gazdasági helyzete. (2001) Megjelent: A földrajz eredmények az új évezred küszöbén
  Könyvrészlet[21042503] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042503, Kapcsolat: 21042503
 10. Máté Andrea. A Szekszárdi borvidék kialakulását befolyásoló természetföldrajzi tényezők. (2001) Megjelent: A vizek és az ember: Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára pp. 235-245
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1747492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1747492, Kapcsolat: 26792901
 11. Gyenizse Péter. Földrajzi energiák szerepe a zselici települések fejlődésében. (2000) Megjelent: Táj és ember geofráfus szemmel
  Egyéb konferenciaközlemény[21042499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042499, Kapcsolat: 21042499
 12. Elekes Tibor. A természeti környezet szerepe a Székely-Sóvidék településeinek kialakulásában és fejlődésében. (2000) Megjelent: Területfejlesztés-regionális kutatások Tiszteletkötet Tóth József professzor úr 60. születésnapjára pp. 103-110
  Könyvrészlet[21042500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042500, Kapcsolat: 21042500
Tésits Róbert. Vállalati átalakulás és munkaerőpiaci következményei a Dél-Dunántúlon. (1996) KÖZLEMÉNYEK A JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÉS URBANISZTIKAI TANSZÉKÉRŐL 1417-6297 1 1-40, 1366751
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366751]
 1. Alpek B. A pályakezdők munkaerőpiaci esélyeinek társadalomföldrajzi aspektusai a sárbogárdi kistérségben. (2012) Megjelent: Keresztény szellemben a tudomány útján pp. 135-146
  Könyvrészlet[22948080] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22948080, Kapcsolat: 22948080
Tésits R. A vállalati átalakulás és az ipari térszerkezet változása a Dél-Dunántúlon. (1997) Megjelent: Műhelytanulmányok a geográfus doktoriskolából pp. 18-39, 1373566
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1373566]
 1. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 25262493
 2. Blahó János. A tudástársadalom kiépítésének szükségszerűsége és lehetősége a Dél-Alföldi Régióban. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig. Pécs: PTE Földtudományok Doktori Iskola pp. 31-47
  Könyvrészlet[25262492] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25262492, Kapcsolat: 25262492
Tésits Róbert. A foglalkoztatáspolitika területi különbségei a Dél-Dunántúlon. (1997) KÖZLEMÉNYEK A JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÉS URBANISZTIKAI TANSZÉKÉRŐL 1417-6297 1 1-18, 1366758
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366758]
 1. Alpek B. A pályakezdők munkaerőpiaci esélyeinek társadalomföldrajzi aspektusai a sárbogárdi kistérségben. (2012) Megjelent: Keresztény szellemben a tudomány útján pp. 135-146
  Könyvrészlet[22948108] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22948108, Kapcsolat: 22948108
 2. Császár Zsuzsanna. Magyarország oktatásföldrajza. (2004) Megjelent: A magyar közoktatás területi sajátosságai pp. 172-172
  Könyvrészlet[21042506] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042506, Kapcsolat: 21042506
 3. Trócsányi András. A humán erőforrások regionális allokációja (Dél-Dunántúl). (2000) Megjelent: Konzerváció, Modernizáció, Regionalitás a Dél-Dunántúlon pp. 297-310
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21042505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042505, Kapcsolat: 21042505
Tésits Róbert. Possibilites of regional development in case of a municipal association. (1997) Megjelent: Geography within the Context of Contemporary Development. pp. 45-59, 1366675
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1366675]
 1. Ultz Gyula et al. The Historical and Geographical Basis of the Regions of Hungary. (2006) International Journal of Information Sciences for Decision Making Informations, Savoirs, Décisions & Médiations 2éme trimestre 2006
  Folyóiratcikk[21042489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042489, Kapcsolat: 21042489
 2. Tóth József et al. Regional Development in Hungary. (2004) Megjelent: Annual REIT Conference, Pécs – Ormánság pp. 50-63
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[21653065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21653065, Kapcsolat: 22524430
 3. J Toth et al. Hungarian regional development with the "Europe of regions". (2004) DELA - ODDELEK ZA GEOGRAFIJO FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI 0354-0596 1854-1089 21 295-308
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1853872] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1853872, Kapcsolat: 21284611
Tésits Róbert. Siklós és környéke foglalkoztatási helyzetének fejlesztési lehetőségei. (1997) Megjelent: Siklós múltja, jelene és jövője pp. 22-38, 1366679
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1366679]
 1. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21042619
Tésits Róbert. Gazdasági innováció és foglalkoztatás Dél-Dunántúl iparvállaltainál. (1997) Megjelent: Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából I pp. 289-314, 1366554
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1366554]
 1. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig pp. 9-30
  Könyvrészlet[21042496] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042496, Kapcsolat: 21042491
 2. Egedy T. Tésits Róbert - Tóth József (szerk.): Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából I. (A társadalmi-gazdasági aktivitás területi és környezeti problémái), JPTE, Pécs, 1997, p. 356. (1997) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 11 4 131-134
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[1406002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1406002, Kapcsolat: 21042490
Tésits Róbert. A foglalkoztatási helyzet javításának lehetőségei egy önkormányzati társulás esetében. (1998) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 42 6 24-26, 1366759
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366759]
 1. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21042624
Tésits Róbert et al. A foglalkoztatási helyzet távlati fejlesztésének lehetőségei egy önkormányzati társulás esetében. (1998) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5031 2064-5147 47 2 249-260, 1366791
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366791]
 1. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21042623
Tésits Róbert. A területfejlesztés foglalkoztatási szempontú lehetőségei egy önkormányzati társulás esetében. (1998) Megjelent: Geográfus doktoranduszok II. országos konferenciája pp. 23-39, 1366681
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1366681]
 1. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21042620
Wilhelm Z. Szekszárd fejlődésének néhány természetföldrajzi aspektusa. (1998) Megjelent: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái pp. 25-52, 1372564
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1372564]
 1. Lenner T. Szekszárd történeti földrajza.. (2013) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 1 1-2 27-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23577831] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23577831, Kapcsolat: 23577831
 2. Csapó T et al. Szekszárd településföldrajza. (2013) Megjelent: Tanulmánykötet Dr. Dobány Zoltán főiskolai docens 60. születésnapjára pp. 75-89
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2540067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2540067, Kapcsolat: 28840021
 3. Gyenizse P. A természeti adottságok hatása a délkelet-dunántúli települések fejlődésére. (2010) ISBN:9789636423209
  Könyv[21053152] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21053152, Kapcsolat: 21053197
 4. Bugya Titusz et al. A felszínborítás változásának vizsgálata a pécsi agglomerációban 1985 és 2006 között. (2010) Megjelent: Tér, tálentum, tanítványok I. pp. 85-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1748716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1748716, Kapcsolat: 26789960
 5. GYENIZSE PÉTER et al. A helyi energiák hatása a Mecsek és a Villányi-hegység közötti alacsony dombság településeinek életére. (2009) Megjelent: A Kárpát-medence és etnikumai pp. 79-93
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1797430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1797430, Kapcsolat: 21053196
 6. Gyenizse Péter. Helyi és helyzeti energiák hatása síksági települések fejlődésére (a Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja példáján). (2005) Megjelent: Tanulmányok Tóth Józsefnek pp. 259-272
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1750046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1750046, Kapcsolat: 21053195
 7. Gyenizse P. A földrajzi energiák szerepe a zselici települések fejlődésében. (2000) Megjelent: Geográfus Doktoranduszok IV. Országos Konferenciája
  Egyéb konferenciaközlemény[21053194] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21053194, Kapcsolat: 21053194
Bank Klára et al. Demográfiai problémák a Dél-Dunántúlon. (1999) Megjelent: Változó környezetünk pp. 62-73, 1366683
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1366683]
 1. Szellő János et al. Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén, részletek egy kutatás főbb megállapításaiból. (2016) Megjelent: ALTERNATÍV MUNKAERŐPIAC pp. 133-190
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3025955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3025955, Kapcsolat: 27739318
 2. Szellő János et al. Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén: Kutatási zárótanulmány. (2013)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[2506582] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2506582, Kapcsolat: 29782939
 3. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21042613
Tésits Róbert. Dél-Dunántúl foglalkoztatási helyezete és fejlesztésének hosszú távú irányelvei. (1999) KÖZLEMÉNYEK A JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÉS URBANISZTIKAI TANSZÉKÉRŐL 1417-6297 1 1-30, 1366763
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366763]
 1. Keresztes László Lóránt. A személyközlekedés, mint a munkaerıpiaci (területi) alkalmazkodás eszköze Baranya megye falvaiban. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24308683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24308683, Kapcsolat: 29006901
 2. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig pp. 9-30
  Könyvrészlet[21042496] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042496, Kapcsolat: 21042496
 3. Keresztes László. Munkaerő-piaci lehetőségek és a területi alkalmazkodás Baranya falvaiban. (2006) HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 0865-7009 17 7-8 51-53
  Folyóiratcikk[21042495] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042495, Kapcsolat: 21042495
 4. Golobics Pál et al. Polarizálódó világgazdaság - Nemzetközi együttműködés. (2002)
  Könyv[21284592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21284592, Kapcsolat: 21284592
 5. Golobics Pál. Co-operational Possibilities of Borderland Regons in a Transforming Society. (2001) Közlemények a Földrajzi Intézetből 1-49
  Folyóiratcikk[21284589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21284589, Kapcsolat: 21284589
 6. Golobics Pál. A nemzetközi regionális együttműködés. (2001) Megjelent: Fejezetek a társadalomföldrajz köréből p. 48
  Könyvrészlet[21042493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042493, Kapcsolat: 21042493
Tésits Róbert. Kommunikáció térben és időben: tiszteletkötet Erdősi Ferenc professzor úr 65. születésnapjára. (1999) ISBN:9636416713; 9636416710, 24960
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24960]
 1. Veres Lajos. Közlekedési rendszerek a regionális fejlesztési stratégiában. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3058756] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3058756, Kapcsolat: 21982060
Tésits Róbert. Rendszerváltozás és humán erőforrás stratégiák. (1999) Megjelent: A társadalmi minimumtól a jólétig pp. 135-158, 1366665
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1366665]
 1. Zsótér B. Mezőhegyes - a táji erőforrás szerkezettől az idegenforgalomig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig pp. 105-130
  Könyvrészlet[21042622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042622, Kapcsolat: 21042622
 2. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21042621
Tésits Róbert. Zala megye foglalkoztatási helyzete és fejlesztésének stratégiai céljai. (1999) KÖZLEMÉNYEK A JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÉS URBANISZTIKAI TANSZÉKÉRŐL 1417-6297 2 1-26, 1366764
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366764]
 1. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21042626
Bank Klára et al. A humán szféra néhány jellegzetessége a Dél-Dunántúlon. (2000) KÖZLEMÉNYEK A JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÉS URBANISZTIKAI TANSZÉKÉRŐL 1417-6297 1 1 1-14, 1366794
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366794]
 1. Szellő János et al. Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén, részletek egy kutatás főbb megállapításaiból. (2016) Megjelent: ALTERNATÍV MUNKAERŐPIAC pp. 133-190
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3025955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3025955, Kapcsolat: 27739324
 2. Garai Péter. A magyar szakképzés kórrajza: Ellentmondások és lehetőségek feltárása a Dél-Dunántúli Régió esetében. (2009) ISBN:9638842411; 9789638842411
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21669076] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21669076, Kapcsolat: 21042615
 3. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21042614
Fodor I. Társadalom és környezet: Tanulmányok a Tudomány Világkonferenciájára. (2000) ISBN:9639123897, 1289627
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[1289627]
 1. Varjú V. A terület- és településfejlesztés környezetvédelmi aspektusai. (2007) Megjelent: A terület- és településfejlesztés válogatott, annotált bibliográfiája pp. 109-122
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[176128] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 176128, Kapcsolat: 22029653
 2. Veres Lajos. Stratégiaalkotás és programkészítés a területfejlesztésben. (2006) ISBN:9630605392
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2317608] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2317608, Kapcsolat: 21624121
 3. Kovács AD. A Dél-Tisza-völgy lakosságának környezeti tudata. (2001) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 15 3-4 161-179
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1349508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1349508, Kapcsolat: 21668993
Tésits Róbert. A gazdasági átalakulás társadalmi következményei: humán erőforrás vizsgálatok a Dél-Dunántúlon. (2000) Megjelent: Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából II. pp. 47-63, 1366639
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1366639]
 1. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig pp. 9-30
  Könyvrészlet[21042496] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042496, Kapcsolat: 21042509
 2. Hajdú Z. Dél-Dunántúl. (2006) ISBN:9639052485
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1038156] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1038156, Kapcsolat: 21042508
 3. Egedy Tamás. Godó Nándor-Tóth József (szerk.): Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából II.. (2000) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 49 3-4 213-214
  Folyóiratcikk[21042507] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21042507, Kapcsolat: 21042507
Tésits Róbert et al. Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon: A kísérleti távmunkaprogram monitoring-vizsgálata.. (2000) Megjelent: Alföld és nagyvilág pp. 95-108, 1607385
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1607385]
 1. Varga Gergő. A roma népesség munkaerőpiaci-területi esélyei a Nagykanizsai járás területén. (2020) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 15 3 1-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31407337] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31407337, Kapcsolat: 29112776
 2. Koltai Zoltán. Piackutatás a magyar településekről, a települések versenyképességéről kicsit másként. (2015) Megjelent: A mi geográfiánk pp. 461-470
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2882707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2882707, Kapcsolat: 29515111
 3. Krisztián Béla. Az újraiparosítás térszervező befolyása. (2015) Megjelent: A mi geográfiánk pp. 255-269
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24124093] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24124093, Kapcsolat: 24124047
 4. Buzsik Krisztina et al. A természeti-társadalmi-gazdasági környezet hatása a Dunakanyar térfejlődésére. (2015) Megjelent: A mi geográfiánk pp. 561-569
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2872945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2872945, Kapcsolat: 24124029
 5. Alpek B. Új irányok és módszerek a társadalmi krízis területi vizsgálatában: társadalmi/gazdasági fragilitás. (2014) Megjelent: IDK Konferenciakötet pp. 35-46
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23857710] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23857710, Kapcsolat: 23857707
 6. Garai Péter et al. The effects of atipycal forn of employment in the social integration in the Transdanubian region.. (2011) HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2062-0292 2 1 132-137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32073201] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32073201, Kapcsolat: 22524231
 7. Juhász Gábor. The role of atypical forms of employment in promoting social welfare in the South-Transdanubian Region of Hungary. (2007)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21042519] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21042519, Kapcsolat: 21408208
 8. Garai Péter. The role of alternative forms of employment in ending the segregation int he Transdanubian regions of Hungary. (2007) Megjelent: 6th International conference of PhD students = PhD hallgatók VI. Nemzetközi Konferenciája pp. 22-34
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21408210] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21408210, Kapcsolat: 21408210
 9. Juhász Gábor et al. Human research in the nonprofit sector. (2007)
  Könyv[21408212] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21408212, Kapcsolat: 21408212
 10. Garai Péter et al. Az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásának lehetőségei a társadalmi különbségek csökkentésében a Dél-Dunántúli és a Közép-Dunántúli Régióban II.. (2007) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 2064-3748 51 2 22-26
  Folyóiratcikk[21408200] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21408200, Kapcsolat: 21408200
 11. Hoffer Ágnes et al. Munkapiaci kutatások. (2006) Megjelent: Bérek, keresetek, jövedelmek pp. 245-262
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23585240] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23585240, Kapcsolat: 23585240
Tésits Róbert. Javaslatok Zala megye foglalkoztatási helyzetének területi fejlesztésére. (2000) Megjelent: Területfejlesztés - regionális kutatások pp. 35-49, 1366657
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1366657]
 1. Kiss EÉ. Lovász György - Szabó Géza (szerk.):Területfejlesztés - regionális kutatások. Tiszteletkötet Tóth József professzor úr 60. születésnapjára. PTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, Pécs, 2000. 378 p.. (2000) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 49 1-2 p. 94
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1080509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1080509, Kapcsolat: 21042534
Tésits Róbert. A foglalkoztatási helyzet távlati fejlesztésének lehetőségei a sellyei munkaerőpiaci körzetben. (2001) KÖZLEMÉNYEK A JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÉS URBANISZTIKAI TANSZÉKÉRŐL 1417-6297 2 2 1-19, 1366767
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366767]
 1. Piszter G. Az Ormánság-kutatás története és a lehatárolás kérdései. (2009) Megjelent: Az Ormánság helye és lehetőségei pp. 56-69
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1734953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1734953, Kapcsolat: 26793048
 2. Keresztes László Lóránt. A személyközlekedés, mint a munkaerıpiaci (területi) alkalmazkodás eszköze Baranya megye falvaiban. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24308683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24308683, Kapcsolat: 29006905
 3. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21042533
 4. Székely Éva. A munkaerőpiaci szervezet területi fejlődése a regionalizáció küszöbén. (2007) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 1 p. 14
  Folyóiratcikk[21042532] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042532, Kapcsolat: 21042532
 5. Keresztes László. A személyközlekedés, mint a munkaerőpiaci alkalmazkodás eszköze Délnyugat-Baranya falvaiban. (2004) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 60
  Könyvrészlet[21042531] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042531, Kapcsolat: 21042531
Tésits Róbert. A komlói körzet foglalkoztatási helyzete az ipari szerkezetátalakítás tükrében. (2001) KÖZLEMÉNYEK A JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÉS URBANISZTIKAI TANSZÉKÉRŐL 1417-6297 2 1 1-24, 1366796
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366796]
 1. Papp J. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig pp. 9-30
  Könyvrészlet[21042599] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042599, Kapcsolat: 21042599
 2. Székely Éva. A munkaerőpiaci szervezet területi fejlődése a regionalizáció küszöbén. (2007) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 1 p. 14
  Folyóiratcikk[21042598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042598, Kapcsolat: 21042598
Tésits Róbert et al. A sellyei körzet foglalkoztatási helyzetének javítására kidolgozott középtávú cselekvési terv. (2001) KÖZLEMÉNYEK A JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÉS URBANISZTIKAI TANSZÉKÉRŐL 1417-6297 2 3 1-16, 1366795
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366795]
 1. Piszter G. Az Ormánság-kutatás története és a lehatárolás kérdései. (2009) Megjelent: Az Ormánság helye és lehetőségei pp. 56-69
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1734953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1734953, Kapcsolat: 26793049
 2. Keresztes László Lóránt. A személyközlekedés, mint a munkaerıpiaci (területi) alkalmazkodás eszköze Baranya megye falvaiban. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24308683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24308683, Kapcsolat: 29006906
 3. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21042597
 4. Székely Éva. A munkaerőpiaci szervezet területi fejlődése a regionalizáció küszöbén. (2007) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 1 p. 14
  Folyóiratcikk[21042596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042596, Kapcsolat: 21042596
Tésits Róbert. A válságtól az ipari szerkezetátalakításig - a komlói térség településeinek foglalkoztatási helyzete. (2002) Megjelent: Múlt, jelen, jövő - a településügy térben és időben pp. 293-304, 1800104
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1800104]
 1. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21783112
 2. Székely Éva. A munkaerőpiaci szervezet területi fejlődése a regionalizáció küszöbén. (2007) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 1 p. 18
  Folyóiratcikk[21783111] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21783111, Kapcsolat: 21783111
Tésits Róbert et al. A komlói körzet foglalkoztatási helyzetének javítására kidolgozott középtávú cselekvési terv. (2002) KÖZLEMÉNYEK A JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÉS URBANISZTIKAI TANSZÉKÉRŐL 1417-6297 3 1-24, 1366800
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366800]
 1. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21042606
 2. Székely Éva. A munkaerőpiaci szervezet területi fejlődése a regionalizáció küszöbén. (2007) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 1 p. 14
  Folyóiratcikk[21042605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042605, Kapcsolat: 21042605
Bank Klára et al. Some Features of the Human Sphere in South Transdanubia. (2003) GEOGRAFSKI VESTNIK 0350-3895 75 1 73-83, 1366799
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366799]
 1. Alpek B. Levente. Új módszerek a leghátrányosabb helyzetű munkanélküliek problematikájának megközelítésében. (2013) Megjelent: A földtudományi kutatások új aspektusai pp. 69-78
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2501217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2501217, Kapcsolat: 23584432
 2. Csapó J et al. The “bottomless pit” effect – An analysis of tourism development funding in the Ormánság: A „feneketlen kút” hatás – Az Ormánság turisztikai fejlesztési támogatásainak komplex elemzése. (2013) SZOCIÁLIS SZEMLE 1789-6983 2732-1258 6 1-2 88-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2481451] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2481451, Kapcsolat: 23520019
 3. Alpek B Levente. Határon átnyúló integrációs programok és foglalkoztatási perspektívák. (2013) SZOCIÁLPEDAGÓGIA 2064-2709 1 3-4 5-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2520797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2520797, Kapcsolat: 23594419
 4. Miklósi Márta et al. Két felsőoktatási intézmény andragógia szakos hallgatóinak minőségügyi ismeretei, minőségkultúráról alkotott véleménye és azok összevetése. (2010) FELNŐTTKÉPZÉS: A NEMZETI FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA 1785-1858 8 3
  Folyóiratcikk[21042581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042581, Kapcsolat: 21042581
 5. Garai Péter. A szakképzés nehézségei, az innováció lehetőségei. (2010) HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2062-0292 1-2 46-60
  Folyóiratcikk[21273774] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21273774, Kapcsolat: 21273774
 6. Farkas Flórián. A Dél-Dunántúli Régió és a magyar szakképzés jelene, jövője, aktualitásai.. (2010) Megjelent: Képzési és karriernapok - Innovációs szakmai fórum pp. 9-39
  Könyvrészlet[21042583] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21042583, Kapcsolat: 21042583
 7. Apró Antal Zoltán. "Egy régi hosszú kelet-európai tangó egy régi kelet-európai étterember". (2007) Megjelent: Változatok Közp-Európáról p. 25
  Könyvrészlet[21042610] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042610, Kapcsolat: 21042579
 8. Papp János. Békés megye munkahelyteremtő képességének változása az ezredfordulótól napjainkig. (2007) Megjelent: Innovációk a térben - a munkavállalástól a rekreációig p. 14
  Könyvrészlet[21042527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042527, Kapcsolat: 21042580
 9. Székely Éva. A munkaerőpiaci szervezet területi fejlődése a regionalizáció küszöbén. (2007) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 1 p. 14
  Folyóiratcikk[21042578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042578, Kapcsolat: 21042578
 10. Keresztes László Lóránt. A munkaerőpiaci (területi) alkalmazkodás képessége Baranya megye falvaiban. (2006) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 1 p. 16
  Folyóiratcikk[21042577] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042577, Kapcsolat: 21042577
Bank Klára et al. Spatial Characteristics of the Human Sphere in South-Transdanubia, Hungary. (2003) Megjelent: Effects of European Integration on Eastern-Europe pp. 90-102, 1366716
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1366716]
 1. Székely Éva. A munkaerőpiaci szervezet területi fejlődése a regionalizáció küszöbén. (2007) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 1 p. 14
  Folyóiratcikk[21042595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042595, Kapcsolat: 21042595
Baranyai Eszter et al. Egy atipikus foglalkoztatási forma első hazai sikerei: Az állásrotáció, mint "jó gyakorlat". (2003) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 2064-3748 47 5 16-19, 1366804
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1366804]
 1. Koncz Katalin. Szervezeti karriergondozás a nők előmenetelének szolgálatában: sikeres európai uniós és hazai megoldások. (2007) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 38 6 2-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2263049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2263049, Kapcsolat: 29006867
 2. Berki Erzsébet. Munkaügyi Kalendárium. (2006)
  Egyéb[21042516] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042516, Kapcsolat: 21042516
 3. Horváth László. Temporary Agency Work or Workforce Lending as an Atipycal Form of Emloyment. (2005) Megjelent: Atypical Forms of Employment Expansion: Experience of Visegrad Countries p. 208
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21042515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21042515, Kapcsolat: 21042515
 4. Hoffer Ágnes et al. Munkaerőpiaci kutatások. (2004) Megjelent: Munkaerőpiaci Tükör p. 345
  Könyvrészlet[21042514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042514, Kapcsolat: 21042514
Mohos Mária. Két határmenti kistérség eltérő fejlesztési lehetőségei. (2003) Megjelent: Határok és az Európai Unió pp. 215-223, 1366714
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1366714]
 1. Székely Éva. A munkaerőpiaci szervezet területi fejlődése a regionalizáció küszöbén. (2007) Modern Geográfia, Pécs 1 p. 14
  Folyóiratcikk[21042604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21042604, Kapcsolat: 21042604
 2. Tésits Róbert. A válságtól a szerkezetátalakításig: Baranyai foglalkoztatás az ezredfordulón I.. (2003)
  Könyv[22045773] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22045773, Kapcsolat: 22045773
2021-10-27 17:48