Homoki Nagy Mária. Női különjogok érvényesülése a szentesi úriszék joggyakorlatában 1836-1846.. (1987) Megjelent: Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára pp. 87-95, 1202185
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1202185]
 1. Stipta István. A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése 1975-2000. (2003) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 5 1 24-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1171045] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1171045, Kapcsolat: 20566872
 2. Gáspárdy László. Emlékkönyv Dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára.. (1987) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 42 623-625
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20566873] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20566873, Kapcsolat: 20566873
Homoki Nagy Mária. Ruszoly József: Szeged megyétől Nagy-Szegedig. (1988) MAGYAR JOG 0025-0147 35 7 710-711, 1203407
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1203407]
 1. Gyuris György. Ruszoly József munkássága 1959-1999.. (2000)
  Egyéb[20568969] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20568969, Kapcsolat: 20568969
Balogh Elemér. Adalékok a felelősség történeti fejlődéséhez. (1989), 1332387
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1332387]
 1. Pókecz Kovács Attila et al. Római magánjog. (2017) ISBN:9786155764202
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3268889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3268889, Kapcsolat: 27167093
Homoki Nagy Mária. Both Ödön tanulmányai Szemere Bertalanról. (1991) Megjelent: Szemere Bertalan és kora pp. 173-187, 1203515
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1203515]
 1. Biernacki Karol. Szemere Bertalan és kora: Borsod-Abaúj-Zempléni Történelmi Évkönyv 7/1.,2. (1993) SZÁZADOK 0039-8098 127 5-6 859-860
  Folyóiratcikk[20588714] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20588714, Kapcsolat: 20588714
Homoki-Nagy Mária. Makó társadalma 1770-1848 között. (1993) Megjelent: Makó története a kezdetektől 1849-ig pp. 407-435, 1198990
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1198990]
 1. Nagy Janka. Jogélet a két "vész" között (1781-1821). (2008) Megjelent: Makó néprajza pp. 816-885
  Könyvrészlet[20561933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20561933, Kapcsolat: 20561933
 2. Lele József. Makó története a kezdetektől 1849-ig.. (1995) SZÁZADOK 0039-8098 129 5 1187-1189
  Folyóiratcikk[20608142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20608142, Kapcsolat: 20608142
Homoki Nagy Mária. A jobbágyi terhek megszüntetésének egy lehetséges módja (A dologi szolgáltatások megszüntetése a badeni tartományi gyűlésen). (1994) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 45 5 1-71, 1201041
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1201041]
 1. Kajtár István. Egyetemes állam- és jogtörténet I.. (1997) ISBN:9639123102
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1219143] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1219143, Kapcsolat: 20565971
Homoki-Nagy Mária. Az úrbéri telek tulajdonjogi helyzete. (1995) Megjelent: Degré Alajos emlékkönyv pp. 87-99, 1200430
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1200430]
 1. Gábor Béli. Die Basisinstitute des Privatrechts. (2017) Megjelent: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn pp. 177-216
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3321518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321518, Kapcsolat: 27145685
 2. Nagy Janka. A magyar jogi néprajz-kutatás eredményei és alternatívái.. (2003) Megjelent: Tárkány-Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások pp. 851-863
  Könyvrészlet[20564595] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20564595, Kapcsolat: 20564595
 3. Stipta István. A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése 1975-2000. (2003) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 5 1 24-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1171045] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1171045, Kapcsolat: 20564583
 4. Mezey Barna. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. (2000)
  Könyv[20568976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20568976, Kapcsolat: 20568976
 5. Nagy Janka Teodóra. A jogi néphagyomány és népszokás kutatás eredményei, alternatívái, a jogi néprajz alapkérdései az ezredfordulón. (2000) Megjelent: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón pp. 99-120
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1360604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1360604, Kapcsolat: 20587922
 6. Béli Gábor. Magyar jogtörténet: A tradicionális jog. (1999) ISBN:9639123129
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1506178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1506178, Kapcsolat: 20564590
 7. Szabó István. Degré Alajos emlékkönyv. (1996) SZÁZADOK 0039-8098 130 5 1333-1335
  Folyóiratcikk[21653077] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21653077, Kapcsolat: 20608148
 8. Zlinszky János. A rendi magyar magánjog. (1996) Megjelent: Magyar jogtörténet pp. 73-100
  Könyvrészlet[20564585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20564585, Kapcsolat: 20564585
Homoki Nagy Mária. Gondolatok a parasztpolgár tulajdon- és birtokviszonyairól a 18-19. században Szentesen. (1996) Megjelent: Emlékkönyv dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára pp. 101-111, 1202192
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1202192]
 1. Stipta István. A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése 1975-2000. (2003) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 5 1 24-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1171045] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1171045, Kapcsolat: 20566876
Homoki Nagy Mária. A magyar magánjogi kodifikáció első lépései. (1998) Megjelent: Emlékkönyv Dr. Szabó András 70. születésnapjára pp. 149-160, 1202214
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1202214]
 1. Gönczi Katalin. Die europaischen Fundamente der ungarischen Rechtskultur: Quellen und literatur. (2007)
  Könyv[20596741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20596741, Kapcsolat: 20596741
 2. Herger Csabáné. A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig: A magyar házassági köteléki jog és az európai modellek. (2006) ISBN:9637296042
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1741753] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1741753, Kapcsolat: 20598318
 3. Stipta István. A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése 1975-2000. (2003) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 5 1 24-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1171045] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1171045, Kapcsolat: 20566883
 4. Kajtár István. A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai: Európa – haladás – Magyarország. (2003) ISBN:9639310522
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1219754] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1219754, Kapcsolat: 20566882
Homoki Nagy Mária. Kodifikáció vagy reformkísérlet. (1998) Megjelent: Győri Tanulmányok pp. 65-73, 1200448
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1200448]
 1. Gönczi Katalin. Die europaischen Fundamente der ungarischen Rechtskultur: Quellen und literatur. (2007)
  Könyv[20596741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20596741, Kapcsolat: 20596745
 2. Herger Csabáné. A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig: A magyar házassági köteléki jog és az európai modellek. (2006) ISBN:9637296042
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1741753] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1741753, Kapcsolat: 20598323
 3. Kajtár István. A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai: Európa – haladás – Magyarország. (2003) ISBN:9639310522
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1219754] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1219754, Kapcsolat: 20564624
 4. Gönczi Katalin. Wissenstransfer bei den Kodifikationsarbeiten im ungarischen Vormarz.. (1998) Ius Commune 25 261-290
  Folyóiratcikk[20564619] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20564619, Kapcsolat: 20564619
Homoki Nagy Mária. A szabad költözködési jog biztosítása Magyarországon. (1999) Megjelent: Tanulmányok Dr. Veres József egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 121-131, 1203485
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1203485]
 1. Gábor Béli. Die Basisinstitute des Privatrechts. (2017) Megjelent: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn pp. 177-216
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3321518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321518, Kapcsolat: 27145692
 2. Rady Martyn. Costumary Law in Hungary: Courts, Texts and the Tripartitum. (2015) ISBN:9780198743910
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25391311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25391311, Kapcsolat: 28962287
 3. Béli Gábor. Magyar jogtörténet: A tradicionális jog. (1999) ISBN:9639123129
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1506178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1506178, Kapcsolat: 20568977
Homoki Nagy Mária. Jobbágyfelszabadítás és annak nehézségei Magyarországon 1848/49-ben. (1999) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 54 1 1-8, 1200511
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1200511]
 1. Kajtár István. A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai: Európa – haladás – Magyarország. (2003) ISBN:9639310522
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1219754] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1219754, Kapcsolat: 20566880
 2. Balogh Judit. A magánjog átalakításának 1848-as kísérlete és az osztrák jog uralma. (1999) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 54 409-416
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1234269] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1234269, Kapcsolat: 20564709
Homoki-Nagy Mária. Magánjogi intézmények az Aranybullában. (1999) Megjelent: De Bulla Aurea pp. 79-87, 1199122
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1199122]
 1. KOMÁROMI László. A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban és a magyarországi egyházjogban. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1246618] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246618, Kapcsolat: 23142555
 2. Veszprémy László. Anonymus Itáliában?. (2005) SZÁZADOK 0039-8098 139 2 335-351
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2103597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2103597, Kapcsolat: 23142556
 3. Stipta István. A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése 1975-2000. (2003) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 5 1 24-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1171045] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1171045, Kapcsolat: 23142554
 4. Kristó GY. II. András király 'új intézkedései'. (2001) SZÁZADOK 0039-8098 135 2 251-300
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[248214] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 248214, Kapcsolat: 20564686
 5. Demény Lajos. Az Aranybulla mai szemmel. (2001) A Hét 2001 p. 9
  Folyóiratcikk[20564685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20564685, Kapcsolat: 20564685
Homoki Nagy Mária. A törvényes öröklés jogi szabályozása Magyarországon. (2000) Megjelent: Tanulmányok Dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára pp. 211-231, 1202198
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1202198]
 1. Tóth Ádám. Ha nem akarunk örökölni..... (2019) Megjelent: Tanulmányok Bánáti János születésnapjának tiszteletére pp. 271-286
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30918294] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30918294, Kapcsolat: 28439090
 2. Rady Martyn. Costumary Law in Hungary: Courts, Texts and the Tripartitum. (2015) ISBN:9780198743910
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25391311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25391311, Kapcsolat: 28962306
 3. Kajtár István. A 19. századi magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa-haladás-Magyarország.. (2003)
  Könyv[20566879] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20566879, Kapcsolat: 20566879
Homoki Nagy Mária. A tizednek mint dologi tehernek a megszüntetése Badenben. (2001) Megjelent: Juratissimus author pp. 129-149, 1199140
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1199140]
 1. Takács Péter. Habent sua fata libelli Könyvbemutató az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. (2001) MAGYAR JOG 0025-0147 48 11 694-696
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[1539470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1539470, Kapcsolat: 20564627
Homoki Nagy Mária. Az adományrendszer reformjára tett kísérletek az 1795. és az 1830. évi magánjogi tervezetekben. (2001) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 59 6 1-40, 1202199
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1202199]
 1. Barna Attila. Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon, különös tekintettel a bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi 5. törvénycikk előzményeire és megalkotására.. (2015) ISBN:9786155298776
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2979197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2979197, Kapcsolat: 27229837
Homoki Nagy Mária. Jobbágyfelszabadítás és annak nehézségei Magyarországon 1848/49-ben. (2001) Megjelent: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma pp. 105-118, 1790933
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1790933]
 1. Cservák Csaba. A végrehajtó hatalom és a parlament választása. (2016) ISBN:9786155403095
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3173363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3173363, Kapcsolat: 26644631
 2. Nagy Péter. A Hármaskönyv és Dósa Elek Erdélyhoni jogtudomány című műve. (2015) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 17 2 34-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3116242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3116242, Kapcsolat: 25962656
Homoki Nagy Mária. Megjegyzések Banyó Péter: Birtoköröklés és leánynegyed (Kísérlet egy középkori jogintézmény értelmezésére) című tanulmányára. (2001) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 16 2 189-193, 1200460
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1200460]
 1. Rady Martyn. Costumary Law in Hungary: Courts, Texts and the Tripartitum. (2015) ISBN:9780198743910
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25391311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25391311, Kapcsolat: 28962308
 2. Banyó Péter. Válasz Homoki Nagy Mária bírálatára. (2001) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 16 3 308-310
  Folyóiratcikk[20564635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20564635, Kapcsolat: 20564635
Homoki Nagy Mária. Szerződésen kívüli károkozásért való felelősség a 18-19. században. (2002) Megjelent: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 pp. 211-223, 1202389
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1202389]
 1. Nagy Janka Teodóra. Jogélet a két vész között (1781-1821). (2008) Megjelent: Makó néprajza pp. 816-883
  Könyvrészlet[20567206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20567206, Kapcsolat: 20567206
 2. Julesz Máté. Az állatok által okozott kár megtérítésének néhány szempontja. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 11 662-666
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1295025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1295025, Kapcsolat: 20568972
Homoki-Nagy Mária. Das Schicksal der zivilrechtlichen Gesetzesentwürfe der Landtage wahrend des Reformzeitalters. (2003) Megjelent: Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten pp. 17-27, 1213920
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1213920]
 1. Bató Szilvia. Ein Überblick über die ungarische Strafrechtsentwicklung bis 1948. (2011) Megjelent: Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht pp. 41-52
  Könyvrészlet[21560824] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21560824, Kapcsolat: 21560824
 2. Gönczi Katalin. Die europäischen Fundamente der ungarischen Rechtskultur: Juristischer Wissenstransfer und nationale Rechtswissenschaft zur Zeit der Aufklärung und im Vormärz. (2008) ISBN:9783465040408; 3465040406
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2720375] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2720375, Kapcsolat: 20596737
Homoki-Nagy Mária. Egyes szerződési típusok a dél-alföldi mezővárosok joggyakorlatában. (2003) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 63 8 1-66, 1200472
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1200472]
 1. Nagy Janka. Jogélet a két "vész" között (1781-1821). (2008) Megjelent: Makó néprajza pp. 816-883
  Könyvrészlet[20564639] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20564639, Kapcsolat: 20564639
 2. Nagy Janka Teodóra. Jogi néprajzi, jogi kultúrtörténeti adatok az áldomáshoz. (2007) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 9 különszám 18-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1828523] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1828523, Kapcsolat: 20568929
 3. Kajtár István. Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. (2004) ISBN:963954230X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1219901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1219901, Kapcsolat: 20564641
Berta Á et al. Ein ungarischer Rechthistorischer Terminus türkischen Ursprungs: barom 'Vieh, Rind; Vermögen'. (2004) STUDIA ETYMOLOGICA CRACOVIENSIA 1427-8219 9 9-27, 249056
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[249056]
 1. Stipta István. Kísérlet a jogtörténeti szlavisztika hazai meghonosítására: Murarik Antal. (2017) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 7 2 69-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27155094] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27155094, Kapcsolat: 27155094
 2. Rybatzki Volker. Die Personennamen und Titel der mittelmongolischen Dokumente: Eine lexikalische Untersuchung. (2006) ISBN:9521004991
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22241417] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22241417, Kapcsolat: 22241417
Homoki-Nagy Mária. A magyar magánjog kodifikációja a 19. században. (2004) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 6 1 4-7, 1201079
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1201079]
 1. Stipta István. Kísérlet a jogtörténeti szlavisztika hazai meghonosítására: Murarik Antal. (2017) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 7 2 69-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27155096] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27155096, Kapcsolat: 27155096
 2. Rady Martyn. Costumary Law in Hungary: Courts, Texts and the Tripartitum. (2015) ISBN:9780198743910
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25391311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25391311, Kapcsolat: 28962274
 3. Herger Csabáné. A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig: A magyar házassági köteléki jog és az európai modellek. (2006) ISBN:9637296042
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1741753] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1741753, Kapcsolat: 20598319
Homoki-Nagy Mária. Az 1795. évi magánjogi tervezetek. (2004), 1201013
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1201013]
 1. Pétervári Máté. A járások kialakítása Magyarországon az 1870:XLII. tc. alapján. (2021) ISBN:9789633067994
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[32104349] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32104349, Kapcsolat: 30206384
 2. Varga Norbert. Klupathy Antal: (1853-1922). (2020) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 10 1 371-383
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31470297] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31470297, Kapcsolat: 29208040
 3. Tamás Antal. Theory and Practice of the Jury in the Hungarian Legal History. (2018) Megjelent: Codification Achievements and Failures in the 19th-20th Century pp. 9-20
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3372002] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3372002, Kapcsolat: 27384633
 4. Legeza Dénes. A kiadói szerződés története: A reformkortól 1952-ig. (2018) ISBN:9786155411649
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3351860] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3351860, Kapcsolat: 27190375
 5. Rady Martyn. Costumary Law in Hungary: Courts, Texts and the Tripartitum. (2015) ISBN:9780198743910
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25391311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25391311, Kapcsolat: 28962282
 6. Vékás Lajos. Történeti visszapillantás a magyar magánjog kodifikációjára. (2011) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 66 5 261-268
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2052751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2052751, Kapcsolat: 21560809
 7. Jakab Éva. Borvétel és kockázat: Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban. (2011) ISBN:9789630590594
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1710728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1710728, Kapcsolat: 22129453
 8. P Szabó. A Planum Tabulare zálogjoga. (2006) Megjelent: Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis pp. 243-254
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20565963] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20565963, Kapcsolat: 20565963
Homoki-Nagy Mária. Die Kodifikation des ungarischen Zivilrechts im 19. Jahrhundert. (2004) RECHTSGESCHICHTLICHE VORTRÄGE 1218-4942 25 3-10, 1198033
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1198033]
 1. Varga Norbert. A Brief History of the Hungarian Legal History Science with a Special Attention to the Publication Possibilities. (2014) KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA 2084-4115 2084-4131 7 4 561-572
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2977627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2977627, Kapcsolat: 25955816
 2. Tomáš Gábriš. NORMOTVORBA V ČASE ÚSTAVNEJ A POLITICKEJ KRÍZY : REŠTAURÁCIA UHORSKÉHO PRÁVNEHO PORIADKU PO PÁDE BACHOVHO ABSOLUTIZMU A PRÁVNA POVAHA DOČASNÝCH SÚDNYCH PRAVIDIEL. (2013) Megjelent: (Dis)kontinuita práva a kríza Discontinuity = Continuity of Law and Crisis. Sekcia právnych dejín a rímskeho práva = Legal hist... pp. 1660-1671
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[25956045] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25956045, Kapcsolat: 25956045
Homoki-Nagy Mária. Deák Ferenc megjegyzései az adományrendszer reformjára. (2005) Megjelent: „...a hazának szent ügye...” pp. 21-36, 1201074
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1201074]
 1. Barna Attila. Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon, különös tekintettel a bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi 5. törvénycikk előzményeire és megalkotására.. (2015) ISBN:9786155298776
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2979197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2979197, Kapcsolat: 27229842
Homoki-Nagy Mária. Az Osztrák Polgári Törvénykönyv hatása a magyar magánjogra. (2006) Megjelent: Kormányzás és kodifikáció pp. 227-248, 1213064
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1213064]
 1. Rady Martyn. Costumary Law in Hungary: Courts, Texts and the Tripartitum. (2015) ISBN:9780198743910
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25391311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25391311, Kapcsolat: 28962292
 2. Vékás Lajos. Történeti visszapillantás a magyar magánjog kodifikációjára. (2011) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 66 5 261-268
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2052751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2052751, Kapcsolat: 21560804
 3. Jakab Éva. Borvétel és kockázat: Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban. (2011) ISBN:9789630590594
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1710728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1710728, Kapcsolat: 22129447
Homoki-Nagy Mária. Das Pfand als Vertragssicherung und als selbstandiger Vertragstyp. (2006) Megjelent: Ungarische Rechtsgeschichte pp. 11-25, 1212841
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1212841]
 1. Tomislav Karlović. PIGNUS REI IMMOBILIS KAO FIDUCIJARNI POSAO? SHVA]ANJA O NARAVI ZALOGA NEKRETNINA U TRIPARTITU. (2013) ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU 0350-2058 63 5-6 1299-1318
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25956005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25956005, Kapcsolat: 25956005
 2. Jakab Éva. Borvétel és kockázat: Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban. (2011) ISBN:9789630590594
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1710728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1710728, Kapcsolat: 22129450
Homoki-Nagy Mária. Az Osztrák Polgári Törvénykönyv és a kiegyezés. (2007) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 9 3 16-24, 1693550
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1693550]
 1. Vékás Lajos. Történeti visszapillantás a magyar magánjog kodifikációjára. (2011) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 66 5 261-268
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2052751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2052751, Kapcsolat: 21560819
Homoki-Nagy Mária. Bérleti szerződés a 19. század bírói joggyakorlatában. (2007) Megjelent: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 263-283, 1200481
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1200481]
 1. Rady Martyn. Costumary Law in Hungary: Courts, Texts and the Tripartitum. (2015) ISBN:9780198743910
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25391311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25391311, Kapcsolat: 28962296
 2. Jakab Éva. Borvétel és kockázat: Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban. (2011) ISBN:9789630590594
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1710728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1710728, Kapcsolat: 22129464
Homoki-Nagy Mária. Adás-vétel a 18-19. századi vásárokban. (2008) Megjelent: Vásárok Világa III p. 6, 1206692
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1206692]
 1. Bognár Szabina. A népi jogélet kutatása Magyarországon. (2016) ISBN:9786158063401
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3162584] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3162584, Kapcsolat: 26512735
Homoki-Nagy Mária. A magyar királyi közjegyzőség a polgári korban. (2008) Megjelent: 700 éves a közjegyzőség Magyarországon pp. 74-86, 1203425
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1203425]
 1. P. Szabó Béla. Das System der Rechtspflege. (2017) Megjelent: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn pp. 271-320
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3351006] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3351006, Kapcsolat: 27146577
 2. Halmos Károly. Egy polgári hivatás: a királyi közjegyző: Rokolya Gábor: A polgári közjegyzőség emlékezete. 1875-1949. Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Budapest, 2009. 384 oldal. (2010) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 11 42 206-212
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1421181] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1421181, Kapcsolat: 23320352
 3. KRISTÓF SZÉCSÉNYI-NAGY. New Functions of Hungarian Civil Law Notaries. (2009) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 50 2 213-227
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25955725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25955725, Kapcsolat: 25955725
Mária Homoki-Nagy. Anmerkungen zur Entwicklung des ungarischen Privatrechts im 19. Jahrhundert. (2008) Megjelent: Kaufen nach Römischem Recht pp. 105-121, 1217345
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1217345]
 1. Földi András. Das neue ungarische Zivilgesetzbuch und die römischrechtliche Tradition. (2017) Megjelent: Tripartitum trium professorum = Három szegedi jogtörténész = Drei Szegediner Rechtshistoriker pp. 168-186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3377888] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3377888, Kapcsolat: 27248504
Homoki-Nagy Mária. Az okozott kárért való helytállás a jobbágy-parasztság mindennapjainak joggyakorlatában. (2009) Megjelent: Jogi néprajz - jogi kultúrtörténet pp. 383-405, 1253531
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1253531]
 1. Nagy Janka Teodóra. Jogi alapfogalmak a magyar népnyelvben és tükröződésük a népi jogtudatban az 1939-1948 közötti népi jogéletkutatás forrásanyaga alapján. (2017) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 19 3 64-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3334484] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3334484, Kapcsolat: 27168256
 2. Nagy Janka Teodóra. György Bónis und die Forschung des siebenbürgischen volkstümlichen Rechtslebens des Volkslebens (1939-1948). (2017) Megjelent: Tripartitum trium professorum = Három szegedi jogtörténész = Drei Szegediner Rechtshistoriker pp. 263-270
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3371490] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3371490, Kapcsolat: 27248499
 3. Bognár Szabina. A népi jogélet kutatása Magyarországon. (2016) ISBN:9786158063401
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3162584] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3162584, Kapcsolat: 26512755
 4. Nagy Janka Teodóra. A "jó Rend" szabályai: a makói történeti népi jogéletkutatás jogtörténeti vonatkozásai. (2016) Megjelent: Szokásjog és jogszokás I-II. pp. 271-280
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3107869] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3107869, Kapcsolat: 26053107
 5. Stipta István. A jogi kultúrtörténet Magyarországon. (2016) Megjelent: UT JURIS ORDO EXIGIT pp. 305-312
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3129454] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3129454, Kapcsolat: 26108449
Homoki-Nagy Mária. Az öröklési jog új szabályai az MTJ rendszerében. (2009) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 64 Klnsz 18-23, 1501638
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1501638]
 1. Pétervári Kinga. A jogászi elit két útja: a jogalkotás és az egyetem. Az új Ptk. esete.. (2015) MAGYAR JOG 0025-0147 62 10 604-610
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2980548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2980548, Kapcsolat: 25185157
Homoki-Nagy Mária. Die Institution des ius viduale im Spiegel der ungarischen Rechtsquellen. (2010) JOGTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 0139-2042 10 67-82, 1501649
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1501649]
 1. Eszter Cs. "Meine Seele rekommandiere ich in Gottes endlose Barmherzlichkeit...” Letztwillige Verfügungen in Pécs unter der Geltung des österreichischen Zivilrechts. (2017) Megjelent: Festschrift für Gernot Kocher zum 75. Geburtstag "... ich rief dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen" (Jes 45, 4) pp. 181-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26460237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26460237, Kapcsolat: 26460237
 2. Herger Csabáné. Az osztrák magánjog hatása Magyarországon: Házastárs javára történő végrendelkezések Pécsett 1853 és 1861 között. (2017) JURA 1218-0793 1 72-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26792673] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26792673, Kapcsolat: 26792673
 3. Margit Chiara Báró-Farkas. Women's rights and specific rights in light of the hungarian legal history. (2015) Megjelent: Fundamental rights in Austria and Hungary pp. 48-50
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25966476] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25966476, Kapcsolat: 25966474
Homoki-Nagy Mária. Egy zálogszerződés története. (2010) Megjelent: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 347-358, 1794806
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1794806]
 1. Gábor Béli. Die Basisinstitute des Privatrechts. (2017) Megjelent: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn pp. 177-216
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3321518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321518, Kapcsolat: 27145695
Homoki-Nagy Mária. Gedanken über Status und Rolle der Rechtsgeschichte Anfang des 21. Jahrhunderts. (2010) Megjelent: Das Wesen der Rechtsgeschichte pp. 23-39, 1501644
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1501644]
 1. Bíró István. A jogtörténet lényege. Werner Ogris születésnapjára összeállított kötet.. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 1 p. 151
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23320337] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23320337, Kapcsolat: 23320337
Homoki-Nagy Mária. A beiktatás. (2011) Megjelent: A szimbólumok üzenete pp. 175-184, 3329271
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3329271]
 1. Gábor Béli. Die Basisinstitute des Privatrechts. (2017) Megjelent: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn pp. 177-216
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3321518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321518, Kapcsolat: 27146565
Homoki-Nagy Mária. A Magyar Országgyűlés fejlődéstörténete az egy és két kamarára vonatkozóan. (2011) Megjelent: Szükség van-e kétkamarás parlamentre az új Alkotmányban? pp. 62-68, 1906982
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1906982]
 1. Cservák Csaba. A végrehajtó hatalom és a parlament választása. (2016) ISBN:9786155403095
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3173363] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3173363, Kapcsolat: 26644645
Homoki-Nagy Mária. Az Osztrák Polgári Törvénykönyv hatása a magyar öröklési jogra. (2011) Megjelent: A német-osztrák jogterület klasszikus magánjogi kodifikációi pp. 59-75, 1868422
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1868422]
 1. Varga Norbert. Kossuth Lajos állampolgárságának elvesztése. (2013) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 28 1 74-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2440496] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2440496, Kapcsolat: 25955744
 2. Jakab Éva. Borvétel és kockázat: Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban. (2011) ISBN:9789630590594
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1710728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1710728, Kapcsolat: 23329555
Homoki-Nagy Mária. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch in der ungarischen Rechtspraxis der Richter. (2011) Megjelent: Institutions of Legal History with special regard to Legal Culture and History pp. 137-152, 1863515
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1863515]
 1. Balogh Judit. Debates in Articles: Positions in the Legal Literature on the Possibilities of Private Law Codification (1866-1900). (2020) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 11 1 126-137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30912910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30912910, Kapcsolat: 29026806
 2. Herger Csabáné. Házassági szerződések Baranyában 1848 után. (2017) Megjelent: Tripartitum trium professorum = Három szegedi jogtörténész = Drei Szegediner Rechtshistoriker pp. 170-186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3312749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3312749, Kapcsolat: 27248496
 3. Földi András. Das neue ungarische Zivilgesetzbuch und die römischrechtliche Tradition. (2017) Megjelent: Tripartitum trium professorum = Három szegedi jogtörténész = Drei Szegediner Rechtshistoriker pp. 168-186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3377888] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3377888, Kapcsolat: 27248497
Homoki-Nagy Mária. A vagyonmegosztás szabályai. (2013) Megjelent: Jogtörténeti Parerga pp. 139-150, 2406229
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2406229]
 1. Gábor Béli. Die Basisinstitute des Privatrechts. (2017) Megjelent: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn pp. 177-216
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3321518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321518, Kapcsolat: 27145701
Homoki-Nagy Mária. Egy adóssági per története. (2013) Megjelent: A polgári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon pp. 95-110, 2405129
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2405129]
 1. Gábor Béli. Die Basisinstitute des Privatrechts. (2017) Megjelent: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn pp. 177-216
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3321518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321518, Kapcsolat: 27145704
2021-08-02 11:00