Vígh Tibor. A kommunikatív tesztelés elméleti alapjai. (2005) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 105 4 381-407, 1628352
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1628352]
 1. Füköh Borbála. Establishing the Context and Scoring Validity of the Writing Tasks of Euroexam International’s English for Academic Purposes Test. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31836026] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31836026, Kapcsolat: 30123017
 2. Pantóné Naszályi Dóra. Sprachmittlung: Perspektiven ihrer Entwicklung im ungarischen DaF-Unterricht. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30775353] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30775353, Kapcsolat: 28942845
 3. Werner Réka. Német nyelvű olvasásértés feladatok megbízhatóságának vizsgálata. (2019) Megjelent: Tanulmányok a tanügy és az oktatástan világából pp. 87-97
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30707444] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30707444, Kapcsolat: 30123080
 4. Benke Eszter. Egy siKERtörténet: mit kapott az oktatáspolitika és a nyelvoktatás a Közös európai referenciakerettől?. (2019) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 25 3-4 30-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31172214] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31172214, Kapcsolat: 28898393
 5. Tiborcz-Tóth Tünde. Magyarul tanulók köztes nyelvére vonatkozó megfigyelések észt forrásnyelvi környezetben – különös tekintettel a határozottság kifejezésére a magyarban. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26956496] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26956496, Kapcsolat: 28204207
 6. Juhász Dalma. Az idegen nyelvi érettségi értékelési lehetőségei. (2016) EDU SZAKKÉPZÉS ÉS KÖRNYEZETPEDAGÓGIA ELEKTRONIKUS SZAKFOLYÓIRAT 2062-3763 6 3 113-136
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26326176] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26326176, Kapcsolat: 26326176
 7. Dóczi Brigitta. Nyelvi tesztelés az angolnyelv-tanulásban és -tanításban. (2015) Megjelent: English Pedagogical Grammar pp. 62-91
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[31648355] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31648355, Kapcsolat: 27137413
 8. Szili Katalin. Kutatás közben: A beszédértés megközelítése a mentális lexikon és a fonológiai tudatosság dimenziójában. (2015) Megjelent: Szemelvények a gyógypedagógia területéről pp. 89-125
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2974622] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2974622, Kapcsolat: 27618606
 9. Nábrádi Nóra. A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGARENDSZER VISSZAHATÁSA AZ ANGOL NYELV OKTATÁSÁRA: A VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANÁROK NÉZETEI ÉS KÜLSZOLGÁLATOT TELJESÍTETT TISZTEK VÉLEMÉNYE ALAPJÁN. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3028148] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3028148, Kapcsolat: 25371554
 10. Nábrádi Nóra. A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGARENDSZER VISSZAHATÁSA AZ ANGOL NYELV OKTATÁSÁRA: A VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANÁROK NÉZETEI ÉS KÜLSZOLGÁLATOT TELJESÍTETT TISZTEK VÉLEMÉNYE ALAPJÁN. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27112524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27112524, Kapcsolat: 28204211
 11. Raátz Judit. A kommunikációs kompetencia területei és fejlesztési lehetőségei az anyanyelvi nevelésben. (2015) Megjelent: Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok pp. 71-94
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2998048] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2998048, Kapcsolat: 27137426
 12. Kelemenné Gerbovits et al. Az érettségi története az angol tanításának tükrében. (2014) ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM 1418-7191 41 73-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25371442] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25371442, Kapcsolat: 25371124
 13. Bacsa Éva. Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2810950] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2810950, Kapcsolat: 24381046
 14. Jungné Font. Négy nemzetközi angol nyelvvizsgarendszer 7-12 évesek számára. (2011) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 17 4 36-52
  Folyóiratcikk[22039374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22039374, Kapcsolat: 22850241
 15. Szabó Ferenc. A kommunikatív kompetencia. (2010) ANYANYELV PEDAGÓGIA 3 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21466395] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21466395, Kapcsolat: 21466395
 16. Babóczkyné Szóke Edit. Felnőtt nyelvtanulók online olvasási stratégiahasználatának fejlesztése. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23657653] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23657653, Kapcsolat: 23657653
Vigh Tibor. A vizsgák tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatásának elméleti és empirikus kutatása. (2007) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 107 2 141-161, 1628351
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1628351]
 1. Sebestyén Edmond. A literature review on the affective factors that influence data-driven decision-making. (2021) HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 2062-9605 2064-2199
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31969168] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31969168, Kapcsolat: 30123021
 2. M Pintér Tibor et al. Mérés és értékelés: magyar mint idegen nyelv. (2019) ISBN:9786155961175
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30745629] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30745629, Kapcsolat: 28771714
 3. Märcz Róbert. The Washback of Language Exams on Classroom Practice in Hungary in a Complex Dynamic System Framework. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30719296] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30719296, Kapcsolat: 28208931
 4. Belényesi Emese et al. Pedagógiai módszertani ismeretek a közszolgálati pályaorientációs képzés oktatói számára. (2018) ISBN:9786155870729
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[30396420] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30396420, Kapcsolat: 28204203
 5. Kiszely Zoltán. Mit tanulhat a nyelvoktatás a nyelvvizsgáztatástól?. (2018) Megjelent: Tudásmegosztás, értékközvetítés, digitalizáció - trendek a szaknyelvoktatásban és -kutatásban pp. 323-333
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30427931] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30427931, Kapcsolat: 28771701
 6. Märcz Róbert. Az ECL nyelvvizsga vizsgázókra gyakorolt hatása. Egy kérdőíves felmérés eredményei: Előtanulmány. (2015) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 25 2 48-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2919931] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2919931, Kapcsolat: 25371130
 7. Einhorn Ágnes. A pedagógiai modernizáció és az idegennyelv-tanítás.. (2015) ISBN:9786155216855
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2980263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2980263, Kapcsolat: 26326191
 8. Nábrádi Nóra. A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGARENDSZER VISSZAHATÁSA AZ ANGOL NYELV OKTATÁSÁRA: A VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANÁROK NÉZETEI ÉS KÜLSZOLGÁLATOT TELJESÍTETT TISZTEK VÉLEMÉNYE ALAPJÁN. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3028148] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3028148, Kapcsolat: 25371677
 9. Nábrádi Nóra. A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGARENDSZER VISSZAHATÁSA AZ ANGOL NYELV OKTATÁSÁRA: A VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANÁROK NÉZETEI ÉS KÜLSZOLGÁLATOT TELJESÍTETT TISZTEK VÉLEMÉNYE ALAPJÁN. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27112524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27112524, Kapcsolat: 28204212
 10. Tóth Edit. Tesztalapú elszámoltathatóság a közoktatásban. (2010) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 20 1 60-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1416434] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1416434, Kapcsolat: 21466408
Vidákovich T et al. A kompetenciaértékelés minőségi mutatói. (2008) Megjelent: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola : VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia pp. 291-291, 248498
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[248498]
 1. Veresné Somosi Mariann. Kompetencia- és képességépítés a minőség szolgálatában. (2012) MAGYAR MINŐSÉG 1416-9576 1789-5510 1789-5502 21 11 4-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27137439] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27137439, Kapcsolat: 27137439
Vígh Tibor. A vizsgák tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatásának modellezése. (2008) Megjelent: PÉK 2008 : VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia p. 97, 1628406
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[1628406]
 1. Nábrádi Nóra. A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGARENDSZER VISSZAHATÁSA AZ ANGOL NYELV OKTATÁSÁRA: A VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANÁROK NÉZETEI ÉS KÜLSZOLGÁLATOT TELJESÍTETT TISZTEK VÉLEMÉNYE ALAPJÁN. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3028148] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3028148, Kapcsolat: 25371703
 2. Nábrádi Nóra. Hogyan hat a nyelvvizsga a tanítási-tanulási folyamatra?. (2012) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 2012 2 145-154
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2776515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2776515, Kapcsolat: 24381069
 3. Nábrádi Nóra. Visszahatás (washback): a nyelvvizsga tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatásának elméleti áttekintése. (2009) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 7 2 215-221
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2776532] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2776532, Kapcsolat: 21466420
Vigh Tibor. Egy IRT-alapú nyelvi feladatbank létrehozásának módszertani kérdései: A német érettségi vizsgafeladatok elemzésének eredményei. (2008) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 108 1 29-51, 1628350
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1628350]
 1. Szabó Gábor. A szövegnehézség vizsgálata az emelt szintű angol érettségi olvasáskomponensében. (2019) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 25 3-4 102-119
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31170198] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31170198, Kapcsolat: 28898406
 2. Molnár Gyöngyvér. Technológiaalapú tesztelés az oktatásban: a problémamegoldó képesség fejlődésének értékelése. (2017)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[30876160] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30876160, Kapcsolat: 28204208
 3. Fejes József Balázs. Célok és motiváció: Tanulási motiváció a célorientációs elmélet alapján. (2015) ISBN:9789636936136
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2939705] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2939705, Kapcsolat: 25371160
 4. Medgyes Péter et al. Research in foreign language education in Hungary (2006-2012). (2014) LANGUAGE TEACHING 1475-3049 0261-4448 47 4 504-537
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2738623] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2738623, Kapcsolat: 24380988
 5. Dancs Katinka et al. Az állampolgári aktivitást befolyásoló kulturális tőke személyes dimenziójának indikátorai: az intézmények iránti bizalom és a bevándorlók iránti attitűdök. (2013) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 23 7-8 17-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2447906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2447906, Kapcsolat: 23639640
 6. Molnár Gyöngyvér. A Rasch modell alkalmazási lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatában: Alapvető elemzések a társadalomtudományi kutatásokban. (2013) ISBN:9789636934156
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2145181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2145181, Kapcsolat: 22850273
 7. Nagy Zsuzsanna. A fogalmazásértékelés megbízhatósága két független bíráló értékítéleteinek elemzése alapján. (2013) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 113 3 153-179
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2775165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775165, Kapcsolat: 23639635
 8. Fejes József Balázs. A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2161940] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2161940, Kapcsolat: 22850259
Vígh Tibor. Theoretische und empirische Grundlagen zur Erforschung von Rückwirkungsmechanismen des Abiturs für DaF in Ungarn. (2008) Megjelent: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2007 pp. 302-317, 1628472
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1628472]
 1. Einhorn Ágnes. Bewertung und Beurteilung in der Unterrichtspraxis. (2018) Megjelent: Unterrichtsmanagement pp. 161-197
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3404216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3404216, Kapcsolat: 27618616
 2. Einhorn Ágnes. Szándékok és megvalósulás: Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja 2005-ben. (2015)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[24477743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24477743, Kapcsolat: 24477702
Nikolov Marianne et al. The impact of background factors on Hungarian students’ achievements on English and German tests.. (2009) Megjelent: 13th European Conference for the Research on Learning and Instruction pp. 180-180, 1416496
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1416496]
 1. Csapó Benő. A szegedi iskolai longitudinális program. (2014) Megjelent: Bölcsészet- és társadalomtudományok pp. 117-166
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2814520] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2814520, Kapcsolat: 24381003
 2. Majernik Erzsébet. Az olasz nyelvi írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlettségének és néhány háttértényező hatásának vizsgálata gimnazisták körében. (2012) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 112 2 77-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22850276] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 22850276, Kapcsolat: 22850276
Vígh Tibor. Der Prüfungsteil Schreiben im neuen ungarischen Abitur für Deutsch als Fremdsprache. (2009) Megjelent: Chance Deutsch. Schule – Studium – Arbeitswelt pp. 149-165, 1628511
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1628511]
 1. Einhorn Ágnes. Bewertung und Beurteilung in der Unterrichtspraxis. (2018) Megjelent: Unterrichtsmanagement pp. 161-197
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3404216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3404216, Kapcsolat: 27618618
 2. Einhorn Ágnes. Szándékok és megvalósulás: Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja 2005-ben. (2015)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[24477743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24477743, Kapcsolat: 24477718
 3. Einhorn Ágnes. A pedagógiai modernizáció és az idegennyelv-tanítás.. (2015) ISBN:9786155216855
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2980263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2980263, Kapcsolat: 26326201
Vígh Tibor et al. A tanulók angolnyelv-tudásának szintje és az azokat meghatározó tényezők az általános iskola és a középiskola végén.. (2009) Megjelent: PÉK 2009. p. 69, 1416535
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[1416535]
 1. Csapó Benő. A szegedi iskolai longitudinális program. (2014) Megjelent: Bölcsészet- és társadalomtudományok pp. 117-166
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2814520] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2814520, Kapcsolat: 24381004
Vígh Tibor et al. A különböző háttérváltozók hatása a tanulók angolnyelv-tudásának szintjére az általános iskola és a középiskola végén.. (2010) Megjelent: Bölcsészműhely 2009 pp. 163-172, 1416448
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1416448]
 1. Csapó Benő. A szegedi iskolai longitudinális program. (2014) Megjelent: Bölcsészet- és társadalomtudományok pp. 117-166
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2814520] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2814520, Kapcsolat: 24381008
Fejes József Balázs et al. A célorientációk kérdőív működésének vizsgálata klasszikus és modern tesztelméleti eszközök felhasználásával. (2011) Megjelent: PÉK 2011. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia p. 30, 1628424
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[1628424]
 1. Deszpot Gabriella. Van-e beváltható recept a tanulási motivációra? A művészet lehetőségei az önmotiválás képességének megszerzésében. (2013) Megjelent: MOTIVÁCIÓ – FIGYELEM – FEGYELEM. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara VII. nemzetközi tudományos konferenciája... p. 12
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24164821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24164821, Kapcsolat: 24164821
Vígh Tibor. Az idegen nyelvi érettségi működése és hatása a tanulói teljesítmények és a tanári nézetek tükrében. (2011), 1628529
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1628529]
 1. Pantóné Naszályi Dóra. Sprachmittlung: Perspektiven ihrer Entwicklung im ungarischen DaF-Unterricht. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30775353] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30775353, Kapcsolat: 28942847
 2. Märcz Róbert. The Washback of Language Exams on Classroom Practice in Hungary in a Complex Dynamic System Framework. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30719296] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30719296, Kapcsolat: 28208930
 3. Einhorn Ágnes. Szándékok és megvalósulás: Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja 2005-ben. (2015)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[24477743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24477743, Kapcsolat: 24477722
 4. Fejes József Balázs. Célok és motiváció: Tanulási motiváció a célorientációs elmélet alapján. (2015) ISBN:9789636936136
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2939705] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2939705, Kapcsolat: 25371417
 5. Einhorn Ágnes. A pedagógiai modernizáció és az idegennyelv-tanítás.. (2015) ISBN:9786155216855
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2980263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2980263, Kapcsolat: 26326207
 6. Nábrádi Nóra. A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGARENDSZER VISSZAHATÁSA AZ ANGOL NYELV OKTATÁSÁRA: A VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANÁROK NÉZETEI ÉS KÜLSZOLGÁLATOT TELJESÍTETT TISZTEK VÉLEMÉNYE ALAPJÁN. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3028148] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3028148, Kapcsolat: 25371739
 7. Nábrádi Nóra. A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGARENDSZER VISSZAHATÁSA AZ ANGOL NYELV OKTATÁSÁRA: A VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANÁROK NÉZETEI ÉS KÜLSZOLGÁLATOT TELJESÍTETT TISZTEK VÉLEMÉNYE ALAPJÁN. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27112524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27112524, Kapcsolat: 28204213
 8. Nagy Zsuzsanna. A médiahatás vizsgálata általános iskolás tanulók papíralapú és számítógép-alapú fogalmazásain. (2015) Megjelent: Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában pp. 225-244
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25235591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25235591, Kapcsolat: 25371271
 9. Medgyes Péter et al. Research in foreign language education in Hungary (2006-2012). (2014) LANGUAGE TEACHING 1475-3049 0261-4448 47 4 504-537
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2738623] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2738623, Kapcsolat: 24380998
 10. Tóth Edit. Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2810932] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2810932, Kapcsolat: 24381031
 11. Károly Adrienn. A fordítás és közvetítés változó szerepe az idegennyelv-oktatásban: a tudományos nézőpontok közeledése. (2014) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 20 4 19-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2841515] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2841515, Kapcsolat: 25371370
 12. Pantó-Naszályi Dóra. Sprache und Wechsel: Interaktionsgewohnheiten im Fremdsprachenunterricht. (2013) Megjelent: 25 Jahre DUfU. Deutschunterricht für Ungarn. pp. 53-67
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23639679] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23639679, Kapcsolat: 23639679
 13. Nagy Zsuzsanna. Az anyanyelvoktatás programjainak hatása a fogalmazásképesség fejlettségére. (2013) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 23 11 58-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23639683] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23639683, Kapcsolat: 23639683
 14. Nagy Zsuzsanna. A fogalmazásértékelés megbízhatósága két független bíráló értékítéleteinek elemzése alapján. (2013) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 113 3 153-179
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2775165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775165, Kapcsolat: 23639682
 15. Majernik Erzsébet. Az olasz nyelvi írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlettségének és néhány háttértényező hatásának vizsgálata gimnazisták körében. (2012) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 112 2 77-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22850276] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 22850276, Kapcsolat: 22850278
 16. Pantó-Naszályi Dóra. ’Alte(?) Besen kehren gut’ - Gedanken über die Rolle, die Möglichkeiten, die Schulung sowie die Grenzen der Sprachmittlung im kommunikativen DaF-Unterricht in Ungarn. (2012) Megjelent: Jahrbuch der Ungarischen Germanistik 2011 pp. 267-289
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3203527] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3203527, Kapcsolat: 24381013
 17. Fejes József Balázs. A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2161940] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2161940, Kapcsolat: 22850279
Fejes József Balázs et al. A célorientációk megismerésére alkalmas kérdőív fejlesztése klasszikus és valószínűségi tesztelmélet felhasználásával. (2012) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 112 2 93-123, 2157297
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2157297]
 1. Molnár Adrienn et al. A matematikai szorongás vizsgálata a célorientációs elmélet keretében. (2020) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 20 1 31-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31673453] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31673453, Kapcsolat: 29754172
 2. Molnár Adrienn et al. Középiskolások matematikai szorongásának és teljesítményének vizsgálata a célorientációs elmélet keretében. (2019) Megjelent: Összetart a sokszínűség pp. 211-211
  Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[30801940] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30801940, Kapcsolat: 28302974
 3. Savella Orsolya. Informális tanulás egészségmagatartás-formáló hatása az egészségturizmusban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3316215] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3316215, Kapcsolat: 29594836
 4. Szabó Éva et al. Hagyományos és Waldorf-iskolába járó diákok összehasonlítása a célorientáció és az iskolai kötődés szempontjából. (2018) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 18 2 21-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30318368] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30318368, Kapcsolat: 27841764
 5. Savella Orsolya et al. "Informális tanulás az egészségturizmusban" mérésére alkalmas kérdőív tesztelése faktoranalízis és Cronbach-teszt alkalmazásával. (2017) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 18 69 30-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3202386] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3202386, Kapcsolat: 27576403
 6. Szenczi Beáta. Olvasási motiváció 4., 6. és 8. osztályos tanulók körében. (2013) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 113 4 197-220
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2520301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2520301, Kapcsolat: 23549553
 7. Dancs Katinka et al. Az állampolgári aktivitást befolyásoló kulturális tőke személyes dimenziójának indikátorai: az intézmények iránti bizalom és a bevándorlók iránti attitűdök. (2013) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 23 7-8 17-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2447906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2447906, Kapcsolat: 23537941
Fejes József Balázs et al. A tanulói célok kérdőív működése matematika és angol tantárgyhoz kötődően 6. évfolyamon.. (2012) Megjelent: A munka és nevelés világa a tudományban : XII. Országos Neveléstudományi Konferencia pp. 291-291, 2161959
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[2161959]
 1. Oláh Tibor. A tanulói motiváció. A 10-14 éves korosztály tanulói motivációjának összefüggései. (2019) MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 1219-0608 59 2 3-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31206990] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31206990, Kapcsolat: 29754182
Nikolov Marianne et al. Az idegen nyelvek tanulásának eredményessége. (2012) Megjelent: Mérlegen a magyar iskola pp. 241-288, 2000407
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2000407]
 1. Somfalvi Zita. Inquiry of the relationship between the popularity of foreign languages and the learning effectiveness on the basis of OKM2016 database.. (2020) HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 2062-9605 2064-2199 10 1 85-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31780575] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31780575, Kapcsolat: 29594804
 2. Szabó Fruzsina. A nyelvérzék és a nyelvtanulási sikeresség összefüggései egy Kelet-Magyarországi hátrányos helyzetű régió 11-12 éves korú tanulóinál. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31720423] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31720423, Kapcsolat: 30047294
 3. Pencz Helga. A hatékony közoktatáshoz vezető út fontos mérföldkövei. (2020) GEOPOLITIKAI SZEMLE 2631-0775 2676-8658 2 2 65-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31984965] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31984965, Kapcsolat: 30123071
 4. Hegedűs Roland et al. Eine Fallstudie über die regionalen Unterschiede der ungarischen Schülerleistungen. (2019) GLOTTODIDACTICA - AN INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS 0072-4769 46 2 55-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31027088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31027088, Kapcsolat: 28771735
 5. Juhász Alexandra. Az anya szót tartalmazó magyar és angol frazeologizmusok kontrasztív elemzése. (2019) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 20 113-128
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31297480] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31297480, Kapcsolat: 29474310
 6. Einhorn Ágnes. Bewertung und Beurteilung in der Unterrichtspraxis. (2018) Megjelent: Unterrichtsmanagement pp. 161-197
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3404216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3404216, Kapcsolat: 27618622
 7. Sebestyén Krisztina et al. Középiskolások idegen nyelvi, szövegértési és matematikai eredményeinek vizsgálata társadalmi és területi tényezők mentén. (2017) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 23 2-3 21-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3269801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3269801, Kapcsolat: 27137464
 8. Sebestyén Krisztina. Nyelvvizsgákkal rendelkezők a különböző képzési területeken. (2016) Megjelent: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke pp. 234-247
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3101286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3101286, Kapcsolat: 27137452
 9. Farkasné Ökrös Marianna. A fenntarthatóság pedagógiájának megjelenése az idegen nyelvek oktatásában. (2016) Megjelent: Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok pp. 66-75
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3026651] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3026651, Kapcsolat: 26326226
 10. Einhorn Ágnes. Szándékok és megvalósulás: Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja 2005-ben. (2015)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[24477743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24477743, Kapcsolat: 24477743
 11. Einhorn Ágnes. Pedagógiai kultúraváltás az idegennyelv-tanításban?. (2015) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 21 4 48-59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25213825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25213825, Kapcsolat: 25213831
 12. Einhorn Ágnes. A pedagógiai modernizáció és az idegennyelv-tanítás.. (2015) ISBN:9786155216855
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2980263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2980263, Kapcsolat: 26326209
 13. Spéderné Négyesi Zsuzsanna. A motiváció jelentése és szerepe az idegen nyelvi órán. (2015) Megjelent: Nyelvtanulási stratégiák, tanulói autonómia: az elmélet és a gyakorlat összehangolása pp. 33-47
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2984970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2984970, Kapcsolat: 27137444
 14. Józsa Krisztián. Developing new scales for assessing English and German language mastery motivation.. (2014) Megjelent: Studies in Honour of Marianne Nikolov pp. 37-50
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2566729] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2566729, Kapcsolat: 24381042
 15. Bacsa Éva. Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2810950] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2810950, Kapcsolat: 24381043
 16. Józsa Krisztián et al. Az iskolán kívüli angol nyelvű tevékenységek összefüggése a nyelvtudással és a nyelvtanulási motivációval. (2013) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 23 1 38-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2322244] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2322244, Kapcsolat: 23639687
Vígh Tibor. A kétszintű idegen nyelvi érettségi tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatása: Egy tanári kérdőíves vizsgálat eredményei. (2012) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 22 7-8 62-79, 2174492
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2174492]
 1. Tary Blanka. Anya-, illetve idegen nyelvi szövegértés vizsgálata pedagógusok véleményének tükrében. (2021) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 31 3 30-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31998792] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31998792, Kapcsolat: 30123059
 2. Csizér K et al. Idegennyelv-tanulási motivációs tényezők és a nyelvi vizsgák Magyarországon: összefüggések vizsgálata egy kérdőíves kutatás segítségével. (2019) MODERN NYELVOKTATÁS 1219-638X 25 3-4 86-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30845212] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30845212, Kapcsolat: 28898398
 3. Öveges Enikő et al. A B2 szintű nyelvtudás elérése és igazolása a felsőoktatásba történő felvételihez: nyelvtanárok véleménye egy kérdőíves felmérés eredményeinek tükrében. (2019) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 119 3 219-242
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31662763] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31662763, Kapcsolat: 29594515
 4. Einhorn Ágnes. Szándékok és megvalósulás: Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja 2005-ben. (2015)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[24477743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24477743, Kapcsolat: 24477727
 5. Einhorn Ágnes. A pedagógiai modernizáció és az idegennyelv-tanítás.. (2015) ISBN:9786155216855
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2980263] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2980263, Kapcsolat: 26326212
 6. Medgyes Péter et al. Research in foreign language education in Hungary (2006-2012). (2014) LANGUAGE TEACHING 1475-3049 0261-4448 47 4 504-537
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2738623] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2738623, Kapcsolat: 24381001
 7. Kelemenné Gerbovits et al. Az érettségi története az angol tanításának tükrében. (2014) ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM 1418-7191 41 73-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25371442] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25371442, Kapcsolat: 25371442
Vígh Tibor. Qualitätskriterien in der Messung und Bewertung von Schreibfertigkeit: Die Ergebnisse einer Analyse mit dem Partial-Credit Modell. (2012) Megjelent: Autonomie und Assessment pp. 71-83, 2174553
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2174553]
 1. Einhorn Ágnes. Bewertung und Beurteilung in der Unterrichtspraxis. (2018) Megjelent: Unterrichtsmanagement pp. 161-197
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3404216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3404216, Kapcsolat: 27618628
 2. Fejes József Balázs. Célok és motiváció: Tanulási motiváció a célorientációs elmélet alapján. (2015) ISBN:9789636936136
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2939705] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2939705, Kapcsolat: 25371449
Vidákovich Tibor et al. Az angol és német nyelvi szókincs online diagnosztikus tesztelése a 6. évfolyamon. (2013) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 23 11 117-130, 2515040
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2515040]
 1. Bencéné Fekete Andrea et al. IKT-eszközök alkalmazása a német nyelvi órán. (2020) Megjelent: Élményközpontú nyelv-és irodalomoktatás pp. 116-133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31600512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31600512, Kapcsolat: 29801925
 2. Kovalik-Deák Szilvia. Fordítóhallgatók C nyelvi szókincsének asszociatív kapcsolatai a fordítói döntések hátterében. (2020)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31612702] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31612702, Kapcsolat: 30051847
2021-08-03 21:28