Piti Ferenc. Ercsi, Országbírók. (1994) Megjelent: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század) pp. 511-512, 2475038
Szócikk (Könyvrészlet) | Tudományos[2475038]
 1. Almási Tibor. Hermán nembéli Lampert királyi országbíró működésének okleveles adatai. (2017) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 7 1 5-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3340438] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3340438, Kapcsolat: 28815186
 2. Vida Beáta. „Monasterium de Erche situm in insula loci secreti“ Ercsi monostorának történe.. (2013) Megjelent: Műhelyszemináriumi dolgozatok I. pp. 181-197
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2786905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2786905, Kapcsolat: 23502114
 3. Vida Beáta. Fejezetek a karthauzi rend kutatástörténetéből. (2012) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 7.: VII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2011. június 1–3.) előadásai pp. 103-115
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2786901] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2786901, Kapcsolat: 23502111
 4. Keglevich Kristóf. A garamszentbenedeki apáság története az Árpád- és az Anjou-korban (1075-1403). (2012) ISBN:9789633061817
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23016418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23016418, Kapcsolat: 23502112
 5. Zsoldos Attila. Magyarország világi archontológiája 1000–1301. (2011) ISBN:9789639627383; 9789627383
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1463950] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1463950, Kapcsolat: 23502097
 6. Keglevich Kristóf. A garamszentbenedeki apátság története az Árpád-korban. (2010) Megjelent: Középkori mozaik
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23502096] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23502096, Kapcsolat: 23502096
 7. Körmendi Tamás. A magyarországi nemzetségi címerek kialakulásának kérdéséhez. (2009) SZÁZADOK 0039-8098 143 2 391-426
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2499227] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2499227, Kapcsolat: 23502093
Piti Ferenc. A Constantinus-i adománylevél (Donatio Constantini - VIII. sz.). (1995) ISBN:9634820778, 1437294
Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1437294]
 1. Tóth Gergely. Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század). (2016) ISBN:9789634160427
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3158709] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3158709, Kapcsolat: 27859774
Piti F. A kora középkori pápaság eszmetörténetének egyik legfontosabb forrása: a constantinusi adománylevél. (1996) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 18 1-2 21-35, 1416720
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1416720]
 1. Hegedűs Dániel. Donatio Constantini: filológia és diplomáciatörténet. (2002) SIC ITUR AD ASTRA 0238-4779 4
  Folyóiratcikk[21465289] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21465289, Kapcsolat: 21465289
 2. Borzsák István. A kosárhordó Constantinus. (1997) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 1-2
  Folyóiratcikk[21465286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21465286, Kapcsolat: 21465286
Piti F. Okleveles adatok az 1324. évi országbíróváltáshoz. (1997) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 4 2 243-250, 1416721
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1416721]
 1. Farkas Csaba. Az elfeledett sárkány: Hermány nembeli Lack (1328–1359). (2019) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 2 193-230
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31368227] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31368227, Kapcsolat: 29785843
 2. Csákó Judit. Kancellária és történetírás a 14. századi Magyarországon: Kutatástörténeti áttekintés. (2017) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 59 1 77-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3234635] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3234635, Kapcsolat: 29785845
 3. Almási Tibor. Hermán nembéli Lampert királyi országbíró működésének okleveles adatai. (2017) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 7 1 5-29
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3340438] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3340438, Kapcsolat: 28815191
 4. Tóth I. Adalékok Köcski Sándor országbírói muködéséhez. (2005) Megjelent: Medievisztikai tanulmányok p. 184
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[248113] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 248113, Kapcsolat: 21157200
 5. Tóth I. Adalékok Hermány nembeli Lampert országbírói működéséhez. (2003) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok pp. 181-192
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[248147] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 248147, Kapcsolat: 21157199
Piti F. Megjegyzések a szepesi prépost és a szepesváraljai hospesek közötti perhez (1338–1339). (Függelék: a perre vonatkozó oklevelek regesztái.). (1998) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 5 2 265-284, 1416724
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1416724]
 1. Zsoldos Attila. A Druget-tartomány története 1315–1342. (2017) ISBN:9789634160632; 9634160638
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3249769] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3249769, Kapcsolat: 27859311
 2. Szende Katalin. Mennyit ér a kiváltság?: Városprivilégiumok kibocsátása és rendelkezéseik betartása I. Károly alatt. (2016) Megjelent: Pénz, posztó, piac pp. 285-340
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3092151] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3092151, Kapcsolat: 26255910
 3. Zsoldos Attila. Károly és a városok. (2016) Megjelent: Pénz, posztó, piac pp. 267-283
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3086030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3086030, Kapcsolat: 26255903
 4. Spekner Enikő. Hogyan lett Buda a középkori Magyarország fővárosa? : a budai királyi székhely története a 12. század végétől a 14. század közepéig. (2015) ISBN:9786155341199; 6155341192
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3292525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3292525, Kapcsolat: 25411118
 5. Horváth Richárd. Középkori oklevelek publikálása 1991-2004 között. (Szövegközlések és regeszták). (2007) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 78 2 3-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[203694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203694, Kapcsolat: 21157247
 6. Teiszler Éva. A felvidéki soltészfalvakról. (2007) Megjelent: Acta Historica
  Könyvrészlet[21157246] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21157246, Kapcsolat: 21157246
Piti F. Árpád-kori királyi oklevelek említései 1339. évi okiratokban. (1999) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 110 21-27, 248281
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[248281]
 1. Horváth Richárd. Középkori oklevelek publikálása 1991-2004 között. (Szövegközlések és regeszták). (2007) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 78 2 3-34
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[203694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203694, Kapcsolat: 10349098
 2. C Tóth Norbert. Kiadatlan Árpád-kori oklevelek a Zsigmondkori Oklevéltárban. (2006) SZÁZADOK 0039-8098 140 2 465-475
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[211196] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 211196, Kapcsolat: 10349099
Piti Ferenc. Anjou-kori Oklevéltár, XXIII. 1339. (1999) ISBN:9634823718, 247981
Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[247981]
 1. C. Tóth Norbert et al. Káptalanok a Drávántúlon: A boszniai, kői és szenternyei székeskáptalanok és a pozsegai társaskáptalan középkori archontológiája. (2020) ISBN:9789634295211
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[31635222] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31635222, Kapcsolat: 29668270
 2. Neumann Tibor. Az első liptói regisztrum: Egy Károly-kori birtokrendezés Liptó megyében. (2020) Megjelent: Birtok és birtoklás a középkori Magyarországon pp. 93-115
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31816528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31816528, Kapcsolat: 29889673
 3. Szőcs Tibor. Az Árpád-kori országbírók, udvarbírók és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta iudicum curiae regiae, reginalis et ducalis et vices gerentium eorum tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica.. (2020) ISBN:9789636312893
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[31928168] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31928168, Kapcsolat: 29922956
 4. Szőcs Tibor. Az Árpád-kori birtokperek és a földeskü. (2020) Megjelent: Birtok és birtoklás a középkori Magyarországon pp. 37-71
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31833440] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31833440, Kapcsolat: 29889672
 5. C Tóth Norbert. A pozsonyi társaskáptalan archontológiája = Archontológia Prešpurskej kolegiátnej kapituly 1204–1462. (2020) ISBN:9786150099261
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31894842] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31894842, Kapcsolat: 29882792
 6. Bélfenyéri Tamás. Várad egyházi társadalma Károly Róbert korában a pápai tizedszedők számadásai tükrében. (2019) Megjelent: Szent Márton és Benedek nyomában pp. 77-97
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31018227] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31018227, Kapcsolat: 28815079
 7. Vajda Tamás. Középkori bencés szerzeteseink és a vízimalmok - a garamszentbenedeki apátság példája. (2019) Megjelent: Szent Márton és Benedek nyomában pp. 559-581
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31368270] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31368270, Kapcsolat: 29891052
 8. Kiss Andrea. Floods and Long-Term Water-Level Changes in Medieval Hungary. (2019) ISBN:9783319388625; 9783319388649
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30679693] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30679693, Kapcsolat: 28815077
 9. C. Tóth Norbert. Az esztergomi székes- és társaskáptalanok archontológiája 1100–1543. (2019) ISBN:9789635089130
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[31027707] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31027707, Kapcsolat: 28816780
 10. Farkas Csaba. Az elfeledett sárkány: Hermány nembeli Lack (1328–1359). (2019) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 2 193-230
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31368227] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31368227, Kapcsolat: 29668322
 11. Weisz Boglárka. Az Anjou-kori királynéi udvar két legfőbb méltósága. (2019) Megjelent: Királynék a középkori Magyarországon és Európában pp. 79-102
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31022378] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31022378, Kapcsolat: 28815081
 12. Weisz Boglárka. A város a megyében: a városok a 14. századi megyei és nádori közgyűléseken. (2019) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 20 78 43-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31022377] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31022377, Kapcsolat: 28815082
 13. C. Tóth Norbert. A nyitrai székeskáptalan archontológiája, 1111–1526 = Archontologia Nitrianskej sídelnej kapituly. (2019) ISBN:9789635089147
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[30798453] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30798453, Kapcsolat: 28815083
 14. C. Tóth Norbert. A kalocsa-bácsi főegyházmegye káptalanjainak középkori archontológiája. (2019) ISBN:9786155940019
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[30819755] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30819755, Kapcsolat: 28815084
 15. Németh Péter. A falu a középkorban. (2019) Megjelent: A 800 éves Nyírbogdány pp. 21-46
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31009970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31009970, Kapcsolat: 28815080
 16. "Halász Éva". A decima et nona az Anjou- és a Zsigmond korban. (2019) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 61 4 571-591
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31183677] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31183677, Kapcsolat: 29668287
 17. Farkas Csaba. Egy udvari katonabáró I. Károly szolgálatában: Lackfi István és az Anjouk Magyarországa. (2018) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 10. A X. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2017. június 7-9.) előadásai pp. 13-33
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30421463] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30421463, Kapcsolat: 27858666
 18. B Halász Éva. Anjou-kori oklevéltár XXXVII. 1353. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia 1301-1387. (2018) ISBN:9786158039826
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[3395780] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3395780, Kapcsolat: 27858965
 19. Sebők Ferenc. Anjou-kori oklevéltár: XXXVI. 1352. (2018) ISBN:9786158039840
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[30424223] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30424223, Kapcsolat: 27858648
 20. Ternovácz Bálint. A nándorfehérvári püspökség története a középkorban. (2018) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 10. A X. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2017. június 7-9.) előadásai pp. 117-131
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30419903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30419903, Kapcsolat: 27858692
 21. Ribi András. A fehérvári káptalan archontológiája (1301-1457). (2018) TURUL 1216-7258 91 4 132-154
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30368887] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30368887, Kapcsolat: 29668346
 22. C. Tóth Norbert et al. Zsigmondkori Oklevéltár XIII. (1426). (2017) ISBN:9789636312435
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[3248590] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3248590, Kapcsolat: 29668386
 23. Kovács Viktória. Korábbi adományok elve: Vezérfonalak az Anjou- és a Zsigmond-kor vámjogi ítélkezési gyakorlatában. (2017) Megjelent: Hatalom, adó, jog pp. 251-270
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3232731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3232731, Kapcsolat: 27858642
 24. Teiszler Éva. Az astatio falsi termini 14. századi oklevelek alapján. (2017) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 9. pp. 173-183
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3332655] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3332655, Kapcsolat: 27859527
 25. Papp Róbert. Anjou-kori oklevéltár: Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. XLII. 1358. (2017) ISBN:9786158039819
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[27175418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27175418, Kapcsolat: 27858767
 26. B Halász Éva. A körösi várjobbágyok nemzetségei. (2017) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 9. pp. 201-217
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3298891] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3298891, Kapcsolat: 27859502
 27. Zsoldos Attila. A Druget-tartomány története 1315–1342. (2017) ISBN:9789634160632; 9634160638
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3249769] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3249769, Kapcsolat: 27859301
 28. Szende Katalin. Mennyit ér a kiváltság?: Városprivilégiumok kibocsátása és rendelkezéseik betartása I. Károly alatt. (2016) Megjelent: Pénz, posztó, piac pp. 285-340
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3092151] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3092151, Kapcsolat: 26255933
 29. Tóth Krisztina. Esztergom megye egyházai a 14. században. (2016) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 28 1-4 21-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30338524] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30338524, Kapcsolat: 29668135
 30. Weisz Boglárka. A tárnokmester jogköre az Anjou-korban. (2016) Megjelent: Pénz, posztó, piac pp. 181-200
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3085369] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3085369, Kapcsolat: 26255937
 31. Gálffy László. Városok, birtokosok, társadalmak a folyamtérben. A Duna magyarországi felső szakasza Győr és Buda között (13. század vége-14. század közepe). (2015) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 8. pp. 251-259
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2916975] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2916975, Kapcsolat: 25388649
 32. B Halász Éva. "Ratione prioritatis termini" Egy középkori jogi kifejezésről. (2015) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 138 81-93
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2959010] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2959010, Kapcsolat: 25389195
 33. Szőcs Tibor. Nádorhelyettesítő tisztségek a 14. század közepéig. (2015) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 8. pp. 77-90
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3365594] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3365594, Kapcsolat: 25388646
 34. Spekner Enikő. Hogyan lett Buda a középkori Magyarország fővárosa? : a budai királyi székhely története a 12. század végétől a 14. század közepéig. (2015) ISBN:9786155341199; 6155341192
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3292525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3292525, Kapcsolat: 25411161
 35. Csiba Balázs. Az Olgyay család levéltárának oklevelei 1250–1378. (2015) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 22 103-163
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25963349] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25963349, Kapcsolat: 28815076
 36. Sebők Ferenc. Anjou-kori oklevéltár, XXXIII. 1349. (2015) ISBN:9786158039802
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[26255929] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26255929, Kapcsolat: 26255929
 37. Sebők Ferenc. Anjou-kori oklevéltár: XXXII. 1348. (2015) ISBN:9789631215441
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[2896701] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2896701, Kapcsolat: 25388708
 38. B Halász Éva. A körösi várjobbágyok útja a nemességbe. (2015) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 8. pp. 61-67
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2924887] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2924887, Kapcsolat: 25388645
 39. Bartha Annamária. A királynéi udvarbírói tisztség és viselői Károly Róbert uralkodása idején. (2015) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 8. pp. 91-102
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25388663] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25388663, Kapcsolat: 25388647
 40. Németh Péter. Szentmárton a középkorban. (2014) Megjelent: Tiszaszentmárton pp. 21-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2956923] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2956923, Kapcsolat: 27859196
 41. B Halász Éva et al. Diplomatarium comitum terrestrium Crisiensium (1274–1439). (2014) ISBN:9789635087617
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[2754279] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2754279, Kapcsolat: 24257207
 42. C. Tóth Norbert et al. A pozsonyi prépost és a káptalan viszálya (1421–1425): A szentszéki bíráskodás Magyarországon – a pozsonyi káptalan szervezete és működése a XV. század elején. (2014) ISBN:9789630873918
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2793290] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2793290, Kapcsolat: 25388677
 43. Szőcs Tibor. A nádori intézmény korai története 1000–1342. (2014) ISBN:9789635086979; 9635086970
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2567485] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2567485, Kapcsolat: 24257210
 44. Thoroczkay Gábor. A messziről jött királyné prépostsága: A hajszentlőrinci társaskáptalan korai története (1342-ig). (2014) Megjelent: Arcana Tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 1. kötet pp. 321-335
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2929639] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2929639, Kapcsolat: 26255949
 45. Keglevich Kristóf. A garamszentbenedeki apátság 13. és 14. századi oklevelei (1225–1403). (2014) ISBN:9789630895347
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[24218078] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24218078, Kapcsolat: 24257206
 46. DIACONESCU Marius. Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină. (2013) ISBN:9786065434226
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23674892] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23674892, Kapcsolat: 24257215
 47. Blazovich László. Egy baranyai főúr a 14. század első felében (Siklósi Péter élete). (2013) Megjelent: Demográfia, jog és történelem: válogatott tanulmányok pp. 408-415
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24257213] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24257213, Kapcsolat: 24257213
 48. Kenyhercz Róbert. A szókezdő mássalhangzó­torlódások az ómagyar korban: A helynevek hangtörténeti forrásértéke. (2013) ISBN:9789633183120
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2859390] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2859390, Kapcsolat: 24257227
 49. Bátoriné Halász Éva. Anjou-kori oklevéltár, XXXVIII. 1354. (2013) ISBN:9789633062258
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[2485894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2485894, Kapcsolat: 24257220
 50. Teiszler Éva. Anjou-kori oklevéltár, XXXIV. 1350. (2013) ISBN:9789633062241
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[2436774] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2436774, Kapcsolat: 24257219
 51. Weisz Boglárka. A királyketteje és az ispán harmada: Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében. (2013) ISBN:9789639627635; 9639627631
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2476741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2476741, Kapcsolat: 24257225
 52. Teiszler Éva. A Hathalmi család középkori genealógiája. (2013) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 135 83-99
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23720693] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23720693, Kapcsolat: 23532337
 53. Weisz Boglárka. Vásárok és lerakatok a középkori Magyar Királyságban. (2012) ISBN:9789639627451
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2149411] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2149411, Kapcsolat: 23502017
 54. C Tóth Norbert. Problematika vzťahu medzi župami a hodnovernými miestami v Uhorsku v 14. a 15. storočí. (2012) KULTÚRNE DEJINY / CULTURAL HISTORY / KULTURGESCHICHTE 1338-2209 3 1 36-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1997586] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1997586, Kapcsolat: 22687396
 55. Pálinkó Tamás. Erdély, Máramaros és a Partium központi helyei és városai az Anjou-korban. (2012) BELVEDERE MERIDIONALE 1419-0222 2064-5929 24 4 117-124
  Folyóiratcikk[22986671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22986671, Kapcsolat: 23501855
 56. Csukovits Enikő. Az Anjouk Magyarországon: I. rész. I. Károly és uralkodása (1301-1342). (2012) ISBN:9789639627536
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2141261] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2141261, Kapcsolat: 23501957
 57. Kruták Anita. A nádori congregatio generalis intézménye Druget Vilmos nádorsága alatt. (2012) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 7.: VII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2011. június 1–3.) előadásai pp. 425-437
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22836806] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22836806, Kapcsolat: 23502458
 58. B Halász Éva. A kőrösi várjobbágyok a 13-15. században. (2012) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok 7.: VII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2011. június 1–3.) előadásai pp. 313-323
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2158305] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2158305, Kapcsolat: 23502456
 59. Keglevich Kristóf. A garamszentbenedeki apáság története az Árpád- és az Anjou-korban (1075-1403). (2012) ISBN:9789633061817
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23016418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23016418, Kapcsolat: 23502004
 60. Thoroczkay Gábor. A dömösi prépostság története alapításától I. Károly uralkodásának végéig. (2012) FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 1217-8020 1786-9951 19 4 409-433
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2208893] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2208893, Kapcsolat: 23501959
 61. Szende László. Piast Erzsébet: a hitves, az édesanya, a mecénás. (2011) Megjelent: Károly Róbert és Székesfehérvár = King Charles Robert and Székesfehérvár pp. 78-100
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24355160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24355160, Kapcsolat: 21636365
 62. Weisz Boglárka. Debrecen kereskedelmi életének jogi háttere a középkorban. (2011) Megjelent: Debrecen város 650 éves: Várostörténeti tanulmányok pp. 131-148
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1791904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1791904, Kapcsolat: 21896377
 63. Ternovácz Bálint. A szerémi püspökök életrajza, valamint a kői, illetve a szenternyei székeskáptalan archontológiája a 14. század közepéig. (2011) MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 0865-5227 23 33-47
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3085016] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3085016, Kapcsolat: 22520116
 64. B Halász Éva. Adalékok a kőrösi comes terrestrisek tevékenységéhez a XIV. században. (2011) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 132 37-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1855546] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1855546, Kapcsolat: 21895744
 65. Érszegi Géza et al. Supplementum ad Monumenta civitatis Vesprimiensis (1000–1526): Veszprém Város Okmánytára. Pótkötet. (2010) ISBN:9789630653213
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1458871] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1458871, Kapcsolat: 21157460
 66. Solymosi László. Levelesített káptalanok: Eger és Csázma pecsétjei a középkorban. (2010) Megjelent: "Fons, skepsis, lex" pp. 391-401
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1458916] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1458916, Kapcsolat: 21157458
 67. G. Tóth Péter. A csanádi székeskáptalan hiteleshelyi vonzáskörzete (1239–1353). (2010) Megjelent: Középkortörténeti tanulmányok pp. 21-49
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2169178] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2169178, Kapcsolat: 21157455
 68. C Tóth Norbert et al. Zsigmondkori Oklevéltár. (2009) ISBN:9789636312060
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[247891] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 247891, Kapcsolat: 29668359
 69. Nováki Gyula et al. Heves megye várai az őskortól a kuruc korig.: Magyarország várainak topográfiája 2.. (2009)
  Egyéb[22808897] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22808897, Kapcsolat: 27860100
 70. Neumann T. Egy morva "herceg" és egy Árpád-házi hercegnő leszármazottai (A Gyánúr-fiak eredete és rövid története). (2009) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 130 15-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[248029] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 248029, Kapcsolat: 21157452
 71. Rácz György. Egy főnemesi család eredete és pályakezdése: A Batthyányak az Anjou- és Zsigmond korban. (2009) Megjelent: Honoris causa pp. 301-357
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1797021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1797021, Kapcsolat: 21157450
 72. Weisz Boglárka. A szerémi és pécsi kamarák története a kezdetektől a XIV. század második feléig.. (2009) ACTA HISTORICA (SZEGED) 0324-6965 130 33-54
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1293556] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1293556, Kapcsolat: 21157453
 73. C Tóth N. Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. (2008) ISBN:9789630653794; 9630653796
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[247916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 247916, Kapcsolat: 10349044
 74. Rady M. Késedelmes igazságszolgáltatás? Perlekedés és perlezárás a 15. századi Magyarországon. (2008) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 23 1 p. 167
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[10349032] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10349032, Kapcsolat: 10349032
 75. Tringli I. A Perényi család levéltára,1222-1526.. (2008) ISBN:9789636311551
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[203830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203830, Kapcsolat: 10349030
 76. Németh P. A Péc nembeli Ibrányiak. (2008) Megjelent: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XVIII. pp. 133-146
  Könyvrészlet[10349035] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10349035, Kapcsolat: 10349035
 77. Weisz Boglárka. A nemesércbányászathoz kötődő privilégiumok az Árpád- és Anjou-korban. (2008) Megjelent: Bányászattörténeti Közlemények 6.
  Könyvrészlet[21896610] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21896610, Kapcsolat: 21896555
2023-02-07 06:03