Prugberger Tamás et al. A termőföld és a mezőgazdasági termelési viszonyok korszerű rendezése. (1994) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 8 489-497, 1257423
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1257423]
 1. Hornyák Zsófia. A mezőgazdasági földek öröklése. (2019) ISBN:9786155536670
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30593484] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30593484, Kapcsolat: 28258580
 2. Szilágyi János Ede. Az Egyesült Államok és szövetségi államainak mezőgazdasági földtulajdon szabályozása a határon átnyúló földszerzések viszonylatában. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2. különszám p. 569
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26498747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26498747, Kapcsolat: 26505163
 3. Raisz Anikó. A magyar földforgalom szabályozásának aktuális kérdéseiről. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 434-443
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3287338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3287338, Kapcsolat: 26972071
 4. Szilágyi János Ede. Gondolatok az agrárjog jogágiságával kapcsolatban. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 9 535-544
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1246232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246232, Kapcsolat: 20794835
Csák Csilla. A takarékszövetkezetek jelene és jövője az integrációs kapcsolatok tükrében. (2000) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 8 1 11-14, 1257158
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1257158]
 1. Nagy Zoltán et al. A takarékszövetkezeti integráció alapvető kérdései. (2016) ADVOCAT (MISKOLC) 1585-5198 1-2 2-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27484552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27484552, Kapcsolat: 27484552
 2. Román Róbert. A szövetkezetek mint a gazdaság jogalanyai. (2009) PERIODICA OECONOMICA 2060-9078 2060-9086 1 166-175
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25869090] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25869090, Kapcsolat: 25869090
 3. Szilágyi János Ede. A VIDÉKFEJLESZTÉS PÉNZÜGYI ÉS INTÉZMÉNYI RENDSZERE A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁBAN. (2008) Megjelent: Vidékfejlesztési politika támogatásának joga p. 65
  Könyvrészlet[20897195] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20897195, Kapcsolat: 20897195
 4. Kulcsár Tibor. Mezőgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél. (2007)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[23641433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23641433, Kapcsolat: 23641420
 5. Szilágyi János Ede. Az agrár és vidékfejlesztési támogatások új rendszere: 2007. (2007) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 25 2 719-733
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1246267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246267, Kapcsolat: 20794856
 6. Szilágyi János Ede. Gondolatok az agrárjog jogágiságával kapcsolatban. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 9 535-544
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1246232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246232, Kapcsolat: 20794840
Csák Csilla. Az integrált szövetkezeti hitelintézetek szervezeti és funkcionális megközelítése. (2000), 1302846
PhD (Disszertáció) | Tudományos[1302846]
 1. Bobvos Pál. A szövetkezeti hitelintézetek alapításának létszám és tőke feltétele. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2. különszám 81-89
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26500184] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26500184, Kapcsolat: 26500184
 2. Nagy Zoltán. A faktoring intézményi háttere. (2007) Competitio Debreceni Gazdaságtudományi Kar VI évf. 2. szám 86-86
  Folyóiratcikk[20890738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20890738, Kapcsolat: 20890738
Csák Csilla. Szövetkezeti alapelvek az SZNSZ kongresszusának megfogalmazásában és tükröződésük a magyar szövetkezeti mozgalomban. (2000) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 8 11 24-27, 1257425
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1257425]
 1. Bak Klára. A nemzetközi szövetkezeti alapelvek érvényesülése a 2013. évi V. törvény szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseiben. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16 5-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24130904] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24130904, Kapcsolat: 24130904
 2. Bobvos Pál. A szövetkezeti vagyon szabályozása az új szövetkezeti törvényben, különös tekintettel a fel nem osztható vagyonra. (2002) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 62 2 1-16
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2045401] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2045401, Kapcsolat: 25869116
Csák CS. Az agrárfinanszírozás intézményének nemzetközi modelljei. (2001) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 22 2 38-54, 243524
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[243524]
 1. Réti Mária. Az európai szövetkezeti szabályozás fejlődéstörténetéről. (2012) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 1-2 9-33
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26116479] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26116479, Kapcsolat: 26116479
 2. Szilágyi János. Agrártámogatások. (2010) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[23141339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23141339, Kapcsolat: 23141339
 3. Szilágyi János. Agrártámogatások. (2008) Megjelent: Agrárjog - A Közös Agrárpolitika megvalósulása Magyarországon
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[23141337] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23141337, Kapcsolat: 23141337
 4. Szilágyi János Ede. Az agrár és vidékfejlesztési támogatások új rendszere: 2007. (2007) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 25 2 719-733
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1246267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246267, Kapcsolat: 20794876
 5. Szilágyi János. A vidékfejlesztés pénzügyi és intézményi rendszere a Közös Agrárpolitikában. (2007) Megjelent: Vidékfejlesztési politika és támogatásának joga
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[23141343] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23141343, Kapcsolat: 23141343
 6. Szabó Balázs. Agrárpolitika és agrárpiac-szabályozás az Európai Unióban, különös tekintettel a gabonaszektorban érvényesülő közös piaci rendtartásra. (2006)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[23338750] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23338750, Kapcsolat: 23338750
Csák Csilla. A takarékszövetkezetek jogi szabályozása a tagsági viszonyok tükrében. (2001) MAGYAR JOG 0025-0147 48 10 600-607, 1257433
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1257433]
 1. Pálos Zsuzsanna. A szövetkezeti hitelintézetek szabályozásáról és működéséről a tagsági jogviszony, a tulajdonosi joggyakorlás és a vállalatirányítás tükrében. (2013) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 június 365-381
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23813741] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23813741, Kapcsolat: 23813741
 2. Kulcsár Tibor. Mezőgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél. (2007)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[23641433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23641433, Kapcsolat: 23641433
 3. Szilágyi János Ede. Gondolatok az agrárjog jogágiságával kapcsolatban. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 9 535-544
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1246232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246232, Kapcsolat: 20890778
Csák Csilla. A vidék finanszírozásának lehetőségei a vidéki bankhálózat keretében. (2001) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 51 10 632-636, 1257435
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1257435]
 1. Szilágyi János Ede. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési pénzügyek, valamint a mezőgazdasági kockázatkezelés szabályai. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 236-264
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26510440] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26510440, Kapcsolat: 26510440
 2. Szilágyi János. Agrártámogatások. (2010) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[23141347] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23141347, Kapcsolat: 23141347
 3. Román Róbert. A szövetkezetek mint a gazdaság jogalanyai. (2009) PERIODICA OECONOMICA 2060-9078 2060-9086 1 166-175
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25869090] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25869090, Kapcsolat: 25869097
 4. Szilágyi János Ede. A vidékfejlesztés pénzügyi és intézményi rendszere a közös agrárpolitikában. (2008)
  Egyéb[20794920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20794920, Kapcsolat: 20794920
 5. Szilágyi János. Agrártámogatások. (2008) Megjelent: Agrárjog - A Közös Agrárpolitika megvalósulása Magyarországon
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[23141345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23141345, Kapcsolat: 23141345
 6. Kulcsár Tibor. Mezőgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél. (2007)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[23641433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23641433, Kapcsolat: 23641459
 7. Szilágyi János Ede. Az agrár és vidékfejlesztési támogatások új rendszere: 2007. (2007) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 25 2 719-733
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1246267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246267, Kapcsolat: 20794899
 8. Szilágyi János. A vidékfejlesztés pénzügyi és intézményi rendszere a Közös Agrárpolitikában. (2007) Megjelent: Vidékfejlesztési politika és támogatásának joga
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[23141349] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23141349, Kapcsolat: 23141349
 9. Szilágyi János Ede. Gondolatok az agrárjog jogágiságával kapcsolatban. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 9 535-544
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1246232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246232, Kapcsolat: 20794895
 10. Szilágyi János. A magyar SAPARD Hivatal szrevezésének tanulságai. (2003)
  Egyéb[20794892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20794892, Kapcsolat: 20794892
Csák Csilla. A Nemzeti Földalap szerepe a földtulajdoni és –használati viszonyok között. (2002) CÉG ÉS JOG 1419-8886 10 5-8, 1257445
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1257445]
 1. Tóth Zsolt. Soil protection in the EU: the most important soil-related EU policies and legal sources: Talajvédelem az Európai Unióban: a talajt érintő legfontosabb uniós politikák és jogforrások. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 22 202-246
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26990782] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26990782, Kapcsolat: 26990780
 2. Raisz Anikó. A magyar földforgalom szabályozásának aktuális kérdéseiről. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 434-443
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3287338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3287338, Kapcsolat: 26972070
 3. Holló Klaudia. Az elővásárlási jogról mint a földforgalom korlátozásának közvetett eszközéről. (2014) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 11 1 42-59
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2710410] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2710410, Kapcsolat: 24698013
 4. Szilágyi János Ede. The Hungarian National Report on Legal Incentives and Legal Obstacles to Diversification for Farmers. (2010) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2010. No. 8 p. 9
  Folyóiratcikk[20910593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20910593, Kapcsolat: 20910593
 5. Szilágyi János Ede. Magyar Nemzeti Jelentés a gazdálkodók tevékenységének diverzifikációját érintı jogi ösztönzıkrıl és jogi akadályokról. (2010) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2010. No. 8 p. 9
  Folyóiratcikk[20910590] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20910590, Kapcsolat: 20910590
 6. Bobvos Pál. A szerződésen alapuló földhasználati jogok. (2010) Megjelent: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai = Current challenges of the European legislation on agricultural land = Aktuelle ... pp. 37-49
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2057705] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2057705, Kapcsolat: 21155122
Prugberger Tamás et al. A bérgaranciaalap működése Magyarországon és az Európai Unióban I. (2002) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 7 4 79-91, 1257441
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1257441]
 1. NAGY Adrienn. Az európai fizetésképtelenségi eljárás az alanyok nézőpontjából. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21996624] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21996624, Kapcsolat: 28009709
 2. Menyhárt Szabolcs. Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében, különös tekintettel az öregségi nyugdíjakra. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[23754671] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23754671, Kapcsolat: 28009726
 3. Prugberger Tamás. Privatizáció, a külföldi tőke kiáramlása, munkahely-leépítések, tömeges elbocsátások és az ellenük való fellépés jogi eszközei. (2003) Megjelent: In Memoriam Novotni Zoltán
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23144022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23144022, Kapcsolat: 23144022
Tamás Prugberger et al. Hungarian legal regulation of workers guaranteed payments in cases of employer insolvency A review in the light of EC Directive 80/987. (2002) SOUTH-EAST EUROPE REVIEW FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS 1435-2869 5 2 95-101, 1257461
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1257461]
 1. Nóra Jakab. On the significance of the employee status and of the personal scope of labour law regulation.. (2016) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 2016 3 1001-1015
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26512193] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26512193, Kapcsolat: 26512193
 2. Jakab Nóra et al. Labour and social law policies in the context of Critical Disability Studies: A General and a Hungarian perspective. (2014) ZEITSCHRIFT FUR AUSLAENDISCHES UND INTERNATIONALES ARBEITS- UND SOZIALRECHT 0930-861X 2 186-207
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25145344] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25145344, Kapcsolat: 25145334
 3. Szalma József. A miskolci és az újvidéki kari és akadémiai polgári jogi kutatói együttműködésről. (2007)
  Könyv[20794666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20794666, Kapcsolat: 20794935
Csák Csilla. Állami szerepvállalás a takarékszövetkezetek integrációjában. (2003) Megjelent: Holló András 60. születésnapjára pp. 89-108, 1418162
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1418162]
 1. Szilágyi János Ede. The Hungarian National Report on Legal Incentives and Legal Obstacles to Diversification for Farmers. (2010) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2010/8 3-20
  Folyóiratcikk[21155110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21155110, Kapcsolat: 21155110
 2. Szilágyi János Ede. Magyar Nemzeti Jelentés a gazdálkodók tevékenységének diverzifikációját érintı jogi ösztönzıkrıl és jogi akadályokról. (2010) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2010/8 3-20
  Folyóiratcikk[21155109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21155109, Kapcsolat: 21155109
 3. Román Róbert. A szövetkezetek mint a gazdaság jogalanyai. (2009) PERIODICA OECONOMICA 2060-9078 2060-9086 1 166-175
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25869090] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25869090, Kapcsolat: 25869101
Csák Csilla. A magyar takarékszövetkezeti mozgalom fejlődésének neuralgikus pontjai. (2003) Megjelent: Tanulmányok Dr. Domé Mária egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 21-30, 1257455
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1257455]
 1. Réti Mária. Mit biztosít ma a jogszabályi háttér Magyarországon a szociális szövetkezetekkel kapcsolatban?. (2011)
  Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb) | Tudományos[23337380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23337380, Kapcsolat: 23337380
 2. Román Róbert. A szövetkezetek mint a gazdaság jogalanyai. (2009) PERIODICA OECONOMICA 2060-9078 2060-9086 1 166-175
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25869090] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25869090, Kapcsolat: 25869083
Prugberger Tamás et al. Agrarrechtharmonisierung Ungarns mit dem EU-Recht. (2003) Megjelent: Adaptation to agricultural legislation and implementation in the cental and eastern european countries view entry into European... pp. 179-187, 1112002
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1112002]
 1. Prugberger tamás. A mezőgazdaság által igényelt speciális polgári jogi normák bevitele a PTK-ba. (2005) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 XXIII/2 p. 520
  Folyóiratcikk[20794825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20794825, Kapcsolat: 20794825
 2. Mercier Hugh. General Report. (2003) Megjelent: Adaptation to agricultural legislation and implementation in the cental and eastern european countries view entry into European... pp. 308-315
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[20300553] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20300553, Kapcsolat: 20300553
 3. Hugh Mercer. General report: Adaptation to agricultural legislation and implementation in the cental and eastern european countries view entry into European Union. (2003)
  Egyéb[20794823] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20794823, Kapcsolat: 20794823
Csák Csilla. Agrárjog I. (2004) ISBN:9639466921, 1112020
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1112020]
 1. Szilágyi János Ede. Bevezető. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 15-16
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Nem besorolt jellegű[26509254] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26509254, Kapcsolat: 26509254
 2. Farkas Csamangó Erika. Környezetjogi szabályozások: egyetemi jegyzet. (2014) ISBN:9789633152027
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2775278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775278, Kapcsolat: 24323258
Csák Csilla. A hitelszövetkezeti rendszerek történeti és elméleti alapvetései. (2004) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 22 357-373, 1257466
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1257466]
 1. Nagy Zoltán et al. A takarékszövetkezeti integráció alapvető kérdései. (2016) ADVOCAT (MISKOLC) 1585-5198 1-2 2-10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27484552] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27484552, Kapcsolat: 27484547
 2. Szilágyi János Ede. The Hungarian National Report on Legal Incentives and Legal Obstacles to Diversification for Farmers. (2010) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2010.No.8 p. 11
  Folyóiratcikk[20910634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20910634, Kapcsolat: 20910634
 3. Szilágyi János Ede. Magyar Nemzeti Jelentés a gazdálkodók tevékenységének diverzifikációját érintı jogi ösztönzıkrıl és jogi akadályokról. (2010) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2010.No.8 p. 11
  Folyóiratcikk[20910632] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20910632, Kapcsolat: 20910632
 4. Román Róbert. A szövetkezetek mint a gazdaság jogalanyai. (2009) PERIODICA OECONOMICA 2060-9078 2060-9086 1 166-175
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25869090] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25869090, Kapcsolat: 25869107
Csák Csilla. A rendszerváltás hatása a földtulajdoni és földhasználati viszonyokra. (2004) Megjelent: Agrárjog I pp. 49-57, 2329425
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2329425]
 1. Olajos István. How to deal the rural development? Special problems in Hungary. (2011) Megjelent: Un marco jurídico para un medio rural sostenible
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23143698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23143698, Kapcsolat: 23143698
 2. Olajos István. A vidékfejlesztési jog kialakulása és története. (2008) ISBN:9789639360570
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1258725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1258725, Kapcsolat: 23143692
 3. Olajos István. A rendszerváltás és az agrártámogatások kapcsolata. (2007) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23143693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23143693, Kapcsolat: 23143693
Csák Csilla. Az 1945-ös földreformtól a hatályos magyar földtulajdoni és földhasználati viszonyok kialakulásáig. (2004) Megjelent: Agrárjog I pp. 36-60, 1258968
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1258968]
 1. Richtungen für die Fortentwicklungen: Beerbung des Grundstückes: Továbbfejlesztési irányok: földöröklés. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 25 107-131
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27470343] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27470343, Kapcsolat: 27470343
 2. Hornyák Zsófia et al. Influencing factors of the competitiveness of national agricultural law = A nemzeti agrárjog versenyképességét befolyásoló tényezők. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 22 37-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3295774] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3295774, Kapcsolat: 26992050
 3. Szilágyi János Ede. A magyar földforgalmi rezsimet befolyásoló tényezők. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 40-63
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26509296] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26509296, Kapcsolat: 26509296
 4. Raisz Anikó. Földtulajdoni és földhasználati kérdések az emberi jogi bíróságok gyakorlatában. (2010) Megjelent: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai = Current challenges of the European legislation on agricultural land = Aktuelle ... pp. 241-253
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1417999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1417999, Kapcsolat: 21155130
 5. Szilágyi János Ede. The Position of the Hungarian Agricultural Legislation in the Tendencies of the Legislation Concerning the European Agricultural Holdings. (2009) EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 1588-6735 7 2 15-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1315129] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1315129, Kapcsolat: 20904237
 6. Olajos István. A magyar agrártámogatások fejlődése és története: Az agrártámogatások és az üzemrendszer 1967-ig. (2008) Megjelent: A vidékfelesztési jog kialakulása és története p. 79
  Könyvrészlet[20904404] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20904404, Kapcsolat: 20904404
 7. Olajos István. A magyar agrártámogatások fejlődése és története: A visszarendeződés időszaka és a szocialista agrártámogatási rendszer. (2008) Megjelent: A vidékfejlesztési jog kialakulása és története p. 82
  Könyvrészlet[20904455] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20904455, Kapcsolat: 20904455
 8. OLajos István. A magyar agrártámogatások fejlődáse és története. (2008) Megjelent: A vidékfejlesztési jog kialakulása és története p. 88
  Könyvrészlet[20904465] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20904465, Kapcsolat: 20904465
 9. Olajos István. A rendszerváltás és az agrártámogatások kapcsolata. (2007)
  Könyv[20794675] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20794675, Kapcsolat: 20794675
Csák Csilla. Ingatlan-nyílvántartás. (2004) Megjelent: Agrárjog I pp. 135-151, 1258982
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1258982]
 1. Olajos István. Mezőgazdasági nyilvántartások. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 168-189
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26510396] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26510396, Kapcsolat: 26510396
 2. Olajos István. Agrárjogi földnyilvántartások. (2010) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[23141336] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23141336, Kapcsolat: 23141336
 3. Olajos István. Ingatlannyilvántartási rendszerek nemzetközi és hazai viszonylatban. (2008) ISBN:9789639360532
  Könyv[20794680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20794680, Kapcsolat: 20794680
Csák Csilla. Agrárjog II. (2005) ISBN:9639360333, 1112045
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1112045]
 1. Szilágyi János Ede. Bevezető. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 15-16
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Nem besorolt jellegű[26509258] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26509258, Kapcsolat: 26509258
 2. Jakab Nóra. Legal status of cohabitees and their children in the agricultural enterprise: National report for Hungary. (2013) Megjelent: European Congress on Rural Law pp. 1-18
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[23377245] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23377245, Kapcsolat: 23377245
 3. Bezdán Anikó. A vadászterület kialakításának és a vadászati jog gyakorlásának egyes kérdései. (2010) Megjelent: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23142370] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23142370, Kapcsolat: 23142370
Csák Csilla. A közös felelősség a környezeti fenntarthatóságban. (2005) Megjelent: A fenntarthatóság aktuális kérdései pp. 67-77, 1315464
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1315464]
 1. Nagy Zoltán. Környezeti adóreform és hatásai. (2013) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 15 77-92
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23549380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23549380, Kapcsolat: 23549380
 2. Olajos István. Támogatási rendszereink és a megújuló energiák. (2012) ISBN:9789633580226
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2359937] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2359937, Kapcsolat: 23142356
 3. Nagy Zoltán. Környezeti adózás szabályozása a környezetpolitika rendszerében.. (2012) ISBN:9789633580219
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[23575443] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23575443, Kapcsolat: 23142358
 4. Szilágyi János Ede. Borjog Fogalma, helye a jogrendszerben, a borjog területei: A borjogi szabályozást meghatározó jogon kívüli tényezők. (2009) Megjelent: Eredetvédelmi kérdések a borjogban p. 35
  Könyvrészlet[20912369] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20912369, Kapcsolat: 20912369
 5. Olajos István. VIDÉKFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK FEJLŐDÉSE:: A vidékfejlesztés és a területfejlesztés. (2008) Megjelent: Vidékfejlesztési politika támogatásának joga p. 41
  Könyvrészlet[20912366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20912366, Kapcsolat: 20912366
 6. SZILÁGYI János Ede. Az agrárjog dogmatikája-az agrárjog fejlődését meghatározó jogon kívüli tényezők. (2008) Megjelent: Agrárjog: a Közös Agrárpolitika megvalósulása Magyarországon p. 29
  Könyvrészlet[20912359] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20912359, Kapcsolat: 20912359
 7. Olajos István. A vidékfejlesztés, mint részpolitika kialakulása, és a legfontosabb elméleti problémái: A vidékfejlesztés és a területfejlesztés. (2008) Megjelent: A vidékfejlesztési jog kialakulása és története p. 38
  Könyvrészlet[20912371] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20912371, Kapcsolat: 20912371
 8. Olajos István. A vidékfejlesztési jog kialakulása és története. (2008) ISBN:9789639360570
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1258725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1258725, Kapcsolat: 23143673
 9. OLAJOS István. A vidékfejlesztés. (2008) Megjelent: A vidékfejlesztési politika és támogatásának joga p. 41
  Könyvrészlet[20912358] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20912358, Kapcsolat: 20912358
 10. Olajos István. A vidékfejlesztési politika kialakulása és elmélete. (2007) Megjelent: Vidékfejlesztési politika és támogatásának joga
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[23142349] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23142349, Kapcsolat: 23142349
 11. Szilágyi János Ede. Agrárjogi dogmatika. (2006) Megjelent: Agrárjog pp. 18-35
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[20890457] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20890457, Kapcsolat: 20912357
Csák Csilla et al. Hitelezői érdekek érvényesítésének problémái a felszámolási eljárásban. (2005) Megjelent: Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja pp. 171-178, 1310001
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1310001]
 1. Prugberger Tamás. A lakossági és az előállítói "fogyasztással" összefüggő jogügyletek társadalom-politikai és jogi problémái. (2011) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 29 2 515-543
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2333557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2333557, Kapcsolat: 24173337
 2. Szilágyi János Ede. A vidékfejlesztés pénzügyi és intézményi rendszere a Közös Agrárpolitikában. (2008) Megjelent: Vidékfejlesztési politika támogatásának joga pp. 45-66
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23811509] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23811509, Kapcsolat: 23811509
Csák Csilla. Növényfajták állami elismerése. (2005) Megjelent: Agrárjog II pp. 97-103, 1258670
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1258670]
 1. Bukodi Blanka Eszter. La séance constitutive de la table ronde du droit agraire = Az agrárjogi kerekasztal alakuló ülése. (2016) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 20 28-49
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26145750] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26145750, Kapcsolat: 26145750
 2. Szilágyi János. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek fejlesztéseit és minőségét ösztönző jogintézmények. (2010) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[23142286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23142286, Kapcsolat: 23142286
 3. Szilágyi János. A minőségi élelmiszer előállítás jogi szabályozása. (2008) Megjelent: Környezetjog II. kötet - Ágazati Környezetvédelem és kapcsolódó területei
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[23142288] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23142288, Kapcsolat: 23142288
Csák Csilla. Üzemkiegészítő szervezetek az agráriumban. (2005) Megjelent: Agrárjog II pp. 23-58, 1258668
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1258668]
 1. Olajos István. A vidékfejlesztési tervezés gyakorlata és a jogszabályi háttere a mai Magyarországon, európai kitekintéssel: A termelői csoportok támogatása. (2008) Megjelent: A vidékfejlesztési jog kialakulása és története p. 188
  Könyvrészlet[20904470] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20904470, Kapcsolat: 20904470
 2. Olajos István. A vidékfejlesztési jog kialakulása és története. (2008) ISBN:9789639360570
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1258725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1258725, Kapcsolat: 23143699
 3. Szilágyi János. A magyar agrárszabályozás helye az európai mezőgazdasági üzemekre vonatkozó jogalkotási tendenciák tükrében. (2006) Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium 7/2 p. 238
  Folyóiratcikk[20794774] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20794774, Kapcsolat: 20794774
 4. Szilágyi János. A magyar agrárszabályozás helye az európai mezőgazdasági üzemekre vonatkozó jogalkotási tendenciák tükrében. (2006) Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium 7/2 p. 241
  Folyóiratcikk[20794777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20794777, Kapcsolat: 20794777
Csák Csilla. Vetőmag gazdálkodás. (2005) Megjelent: Agrárjog II pp. 113-116, 1258677
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[1258677]
 1. Szilágyi János. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek fejlesztéseit és minőségét ösztönző jogintézmények. (2010) Megjelent: Agrárjog- a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között
  Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet) | Oktatási[23142321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23142321, Kapcsolat: 23142321
Bézi-Farkas Barbara et al. Agrárjog. (2006) ISBN:9639360392, 1246907
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1246907]
 1. Szilágyi János Ede. Bevezető. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 15-16
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Nem besorolt jellegű[26509264] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26509264, Kapcsolat: 26509264
 2. Nagy Zoltán. Scientific and practical development of rural Law in the EU, in States and regions and in the WTO: National report for Hungary. (2013) Megjelent: European Congress on Rural Law pp. 1-21
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[23377264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23377264, Kapcsolat: 23377264
2022-06-26 13:36