Molnár Gábor. Fikcióalkotás és történelemszemlélet: Kertész Imre: Sorstalanság. (1996) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 47 8 57-71, 2238979
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2238979]
 1. Berényi Emőke. Nincs cím. (2011) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 41 1 116-123
  Folyóiratcikk[25963877] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25963877, Kapcsolat: 25963877
 2. Szűcs Teri. A Sorstalanság radikális tanúsága mint etikai kihívás. (2009) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 90 49-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26958714] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26958714, Kapcsolat: 25963902
 3. Menyhért Anna. Elmondani az elmondhatatlant: Trauma és irodalom. (2008)
  Könyv[25963897] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25963897, Kapcsolat: 25963897
 4. Földényi F László. Kertész Imre szavai. (2007) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 58 6 69-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2602760] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2602760, Kapcsolat: 25963883
 5. Szirák Péter. A saját sors idegensége: Kertész Imre: Sorstalanság. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei III. pp. 689-700
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1287321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1287321, Kapcsolat: 25963873
 6. Molnár Basa Enikő. Imre Kertész and Hungarian Literature. (2005) Megjelent: Imre Kertész and Holocaust literature pp. 11-23
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23488911] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23488911, Kapcsolat: 24750672
 7. Gács Anna. Was zählt's, vor sich hin murmelt?: Fragen über die Situation und Autorisation in der Prosa von Imre Kertész. (2004) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 18 1 3-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2126609] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2126609, Kapcsolat: 25963849
 8. Vári György. Kertész Imre: Buchenwald fölött az ég.. (2003) ISBN:9639529036
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23724941] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23724941, Kapcsolat: 24750673
 9. Kiss Noémi. Határhelyzetek: Paul Celan költészete és magyar recepciója. (2003) ISBN:9637966927
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1528847] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1528847, Kapcsolat: 25963890
 10. Ágnes Proksza. Entscheidung und Urteil. (2003) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 17 2 77-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25963845] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25963845, Kapcsolat: 25963845
 11. Fenyves Miklós. Az élet mint tény és fikció. Kertész Imre: „Kaddis a meg nem született gyermekért.. (2003) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 57 3 76-81
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[31279603] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31279603, Kapcsolat: 25963869
 12. Vári György. A kertész-életmű recepciótörténete. (2003) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 15 1 30-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23359364] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23359364, Kapcsolat: 25963870
 13. Szirák Péter. Kertész Imre. (2002)
  Könyv/Monográfia (Könyv)[24750671] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24750671, Kapcsolat: 24750671
 14. Bednanics Gábor. A kézzelfoghatóság igézete: A pozitivisztikus megragadás illúziója és az elbeszélés hermeneutikai esélyei Barnás Ferenc Az élõsködõ címû regényében. (1999) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 11 1 155-170
  Folyóiratcikk[25963864] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25963864, Kapcsolat: 25963864
 15. Szirák Péter. Folytonosság és változás: A nyolcvanas évek magyar elbeszélő prózája. (1998) ISBN:9632601289
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1287200] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1287200, Kapcsolat: 25963909
Molnár Gábor Tamás. Az elbeszélő mint olvasó: A "perszonifikált" öntükrözés alakzatai a Láthatatlan városokban. (1997) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 23 2 179-197, 2239042
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2239042]
 1. Balajthy Ágnes. Die neu definierten Traditionen der Reiseliteratur in dem Roman Donau abwärts von Péter Esterházy. (2011) BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE 0238-2156 16 101-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2351406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2351406, Kapcsolat: 24750677
 2. Oláh Szabolcs. Fikció és teória mint olvasási alakzatok. (1997) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 23 2 198-202
  Folyóiratcikk[25965413] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965413, Kapcsolat: 25965413
Molnár Gábor. Példázat és fordítás: Kosztolányi. (1998) Megjelent: A fordítás és intertextualitás alakzatai pp. 366-372, 2238953
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2238953]
 1. Csongor Lörincz. Zeugnisgaben der Literatur: Zeugenschaft und Fiktion als sprachliche Ereignisse. (2016) ISBN:9783837630985
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[3096778] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3096778, Kapcsolat: 25965415
 2. Lőrincz Csongor. Nyelvi próbatételek: A kísérlet etikája Kosztolányinál. (2013) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 67 6 81-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2769801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769801, Kapcsolat: 25961222
Molnár Gábor Tamás. Költőiség, köznapiság, konvenció: Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli. (1998) Megjelent: Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről pp. 27-36, 2238949
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2238949]
 1. Kulcsár Szabó Ernő. Honnan és hová?: Az „önmegszólító” vers távlatváltozása a kései modernség korszakküszöbén. (2017) Megjelent: Verskultúrák pp. 157-183
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3245150] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3245150, Kapcsolat: 27789157
 2. Kulcsár Szabó. Honnan és hová?: Az „önmegszólító” vers távlatváltozása a kései modernség korszakküszöbén. (2015) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 24 7-8 67-85
  Folyóiratcikk[25965404] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965404, Kapcsolat: 25965404
 3. Lőrincz Csongor. Költői képek testamentumai. (2014) ISBN:9786155047602
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2769707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769707, Kapcsolat: 24600316
 4. Lapis József. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezs írásm vészetében. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25965407] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965407, Kapcsolat: 25965407
 5. Lőrincz Csongor. Az olvasás ismétlése: Materialitás és kultúrtechnikák az irodalmi szövegben. (2011) ISBN:9789639529984
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1770842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1770842, Kapcsolat: 25965409
 6. Kulcsár-Szabó Zoltán. Tükörszínjátéka agyadnak: poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében. (2010) ISBN:9786155047046
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1613539] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1613539, Kapcsolat: 24600321
 7. Szegedy-Maszák Mihály. Kosztolányi Dezső. (2010) ISBN:9788081012945
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1439149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1439149, Kapcsolat: 24600320
 8. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezs írásm vészetében. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25965405] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965405, Kapcsolat: 25965405
 9. Dobos István. Az olvasás medialitásának összefüggései Kosztolányi irodalomértelmezésében. (2009) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 90 1 68-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25965403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965403, Kapcsolat: 25965403
 10. Koós István. Idő és nyelviség Kosztolányi lírájában. (2008) PALÓCFÖLD 0555-8867 54 4 48-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25965399] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965399, Kapcsolat: 25965399
 11. Lőrincz Csongor. A költészet konstellációi: Adalékok a modern líra történetéhez és elméletéhez. (2007) ISBN:9789639605527
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2769701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2769701, Kapcsolat: 24600327
 12. H. Nagy Péter. Ady-kollázs. (2003) ISBN:8071495360
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3379695] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3379695, Kapcsolat: 24600328
 13. Halmai Tamás. "Ha félsz, a másvilágba írj át": Versnyelv és világkép a Kosztolányi-líra utolsó szakaszában. (2000) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 3 3-4 149-175
  Folyóiratcikk[25965401] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965401, Kapcsolat: 25965401
Wolfgang Iser. A fiktív és az imaginárius.: Az irodalmi antrolopológia ösvényein. (2001), 30386700
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30386700]
 1. Finta Gábor. Próbajárat: válogatott tanulmányok, kritikák. (2016) ISBN:9789638958051
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3258178] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3258178, Kapcsolat: 27848361
 2. Szentgyörgyi Csaba. Mikszáth narratív lábjegyzetei. (2014) PALÓCFÖLD 0555-8867 60 4 75-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Közérdekű[3212206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3212206, Kapcsolat: 27848370
 3. Vigh Imre. Fiktív, valós és imaginárius az Ady Endre éjszakáiban. (2014) Megjelent: Tavaszi Szél 2014 Konferencia = Spring Wind 2014: Konferenciakötet VI. pp. 119-126
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3164865] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3164865, Kapcsolat: 27848343
 4. Nemes Z Márió. A performer antropológiája I.: Hajas Tibor Húsfestményeinek filozófiai antropológiai horizontja. (2012) BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1216-8890 2012 2 6-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2119534] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2119534, Kapcsolat: 27848241
 5. Fleisz Katalin. Életet sugárzó halott betűk. (2011) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 21 8-9 61-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2596466] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2596466, Kapcsolat: 27848288
 6. Wernitzer Júlia. A soha be nem gyógyuló seb: A posztmodern utáni történetmondás alakzatai Darvasi László Virágzabálók című regényében. (2011) KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2062-2597 2 2 171-181
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[23163607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23163607, Kapcsolat: 27848341
 7. Tóth Csilla. A narratíva társadalmi kulturális beágyazottsága: Identitás, fokalizáció és kontextus Márai Sándor Válás Budán című regényében (Kulturális-kontextuális narratológiai közelítés. (2011) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 21 8-9 42-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1695154] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1695154, Kapcsolat: 27848407
 8. Gergely Gábor. Radnóti Miklós szubjektumalkotása eclogáinak dialogikus szerkezetében. (2009) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 63 5 51-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22696517] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22696517, Kapcsolat: 27848335
 9. Bertha Zoltán. "Psalmus Transsylvanicus": Vallási, biblikus képzetformák az újabb erdélyi magyar lírában. (2009) Megjelent: Az Írás és az írás. Tanulmányok pp. 28-38
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1355491] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1355491, Kapcsolat: 27848262
 10. Hermann Veronika. A szavak és a dolgok: Szegedy-Maszák Zoltán: Magányos és társas művek. (2009) BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1216-8890 2009 2 9-11
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1993037] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1993037, Kapcsolat: 27848325
 11. Komáromi Gabriella. Berzsián elment. (2007) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 9 2 p. 59
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Nem besorolt jellegű[2580923] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2580923, Kapcsolat: 27848313
 12. Nyilasy Balázs. Az új földesúr mint komikus-humoros romance. (2007) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 61 12 1-10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2766449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2766449, Kapcsolat: 27848301
 13. Deák-Sárosi László. A valóság bizonyossága és bizonytalansága a jelentésaspektusok szerint. (2007) ELSŐ SZÁZAD 1419-5127 2063-5737 6 1 35-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2534632] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2534632, Kapcsolat: 27848349
 14. Végh Dániel. A magyar fantasy-irodalomról. (2007) HOLMI 0865-2864 19 9 p. 1153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2107833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2107833, Kapcsolat: 27848307
 15. Dömötör Edit. "Poeticitás" vagy "leképezés"? A detektívtörténet pozíciója. (2006) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 16 7-8 116-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26856150] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26856150, Kapcsolat: 27848376
 16. Csutak Judit et al. Epikus művek olvasása (1.). (2005) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 16 12 110-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26455630] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26455630, Kapcsolat: 27848346
 17. Seress Ákos. Identitás és brutalitás : a személyiség problémája az 'Amerikai Psychó'-ban. (2003) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 13 4 115-118
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2516194] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2516194, Kapcsolat: 27848317
 18. Bartal Mária. A szubjektum teljessége felé (?) Tolcsvai Nagy Gábor: Pilinszky János. (2003) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 84 4 658-661
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2947214] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2947214, Kapcsolat: 27848404
Molnár Gábor. Kánon és nem-olvasás: Egy példa John Barth-tól. (2002) Megjelent: Kánon és olvasás - kultúra és közvetítés I-II. pp. 83-93, 2239016
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2239016]
 1. Hites Sándor. Még dadogtak, amikor ő megszólalt: Jósika Miklós és a történelmi regény. (2007) ISBN:9789639671164
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[22440697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22440697, Kapcsolat: 25965419
 2. Rácz I Péter. Az új másik vége. (2006) ÚJ SZÓ (POZSONY) 3 23 1-1
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[25965416] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965416, Kapcsolat: 25965416
Molnár GT. Antropológia és a fikció elmélete (Geertz, Greenblatt, Giles Goat-Boy). (2003) Megjelent: Antropológia és irodalom pp. 34-44, 242186
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[242186]
 1. Gaál-Szabó Péter. Communicating the Cultural Self across Disciplines: Zora Neale Hurston’s Literary Anthropology. (2010) ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES PHILOLOGICA 1582-5523 11 2 64-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2231514] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2231514, Kapcsolat: 25963831
 2. Boros Angéla. ,,...értenek úg is, nem értenek úgyse...": Interetnikus viszony Bódis Kriszta: Kemény vai című művében. (2004) Megjelent: Kultúrák között. Az l, és ll. lnterkulturális Diákkonferencia válogatott e!őadásai pp. 43-57
  Könyvrészlet[25965429] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965429, Kapcsolat: 25965429
 3. Jánosi Zoltán. Egy arc évezredei: Tornai József egyetemes paradigmája. (2004) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 17 10 1-10
  Folyóiratcikk[25965425] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965425, Kapcsolat: 25965425
Molnár GT. Az ízlés mint médium. Umberto Eco és a tömegkultúra. (2003) Megjelent: Történelem, kultúra, medialitás pp. 308-323, 242182
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[242182]
 1. L Varga. Történelem, kultúra, medialitás. (2006) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 16 3 135-139
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25965472] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965472, Kapcsolat: 25965472
 2. Maksa Gyula. Történelem, kultúra, medialitás. (2006) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 35 2 32-32
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1405801] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1405801, Kapcsolat: 25965474
 3. Kiss GZ. Kultúraáramoltatás - történelem - technológia (Kulcsár Szabó Erno - Szirák Péter (szerk.): Történelem, kultúra, medialitás). (2004) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 30 1 132-140
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[216947] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 216947, Kapcsolat: 25965471
 4. Laczházi Gyula. Történelem, kultúra, medialitás, szerk. KULCSÁR SZABÓ Ernő, SZIRÁK Péter. (2003) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 84 540-544
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2028258] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2028258, Kapcsolat: 25965469
Molnár GT. Bensové tétel és kifejezés Füst Milán költészetében. (2003) Megjelent: Identitás és kulturális idegenség pp. 216-224, 242183
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[242183]
 1. Szilveszter László Szilárd. Az irónia nyelve a két világháború közötti magyar lírában. (2012) ISBN:9789733032687
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2107884] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2107884, Kapcsolat: 25961208
Molnár GT. Alakzatváltások az irodalmi modernségben. (2003) Megjelent: Hang és szöveg. Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben pp. 7-25, 242185
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[242185]
 1. Érfalvy Lívia. Kosztolányi írásművészete: Poétikai monográfia. (2012) ISBN:9789636933883
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1977572] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1977572, Kapcsolat: 25965433
 2. Eisemann György. A későromantikus magyar líra. (2010) ISBN:9786155047015
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1759467] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1759467, Kapcsolat: 25965432
 3. Bednanics Gábor. Kerülőutak és zsákutcák: A modern magyar líra kezdetei. (2009) ISBN:9769639605749; 9789639605749
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1835304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1835304, Kapcsolat: 20860494
Molnár GT. Fordítás és tautológia - Néhány példa a Tristram Shandybol és Határ Gyozo fordításából. (2003) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 54 7 65-83, 242188
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[242188]
 1. Mezei Gábor. Fordítás és anyagiság - Szabó Lőrinc műfordításai. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3142944] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3142944, Kapcsolat: 25965438
 2. Paraizs Júlia. SHAKESPEARE-T FORDÍTÓ PETŐFI: (PETŐFI SÁNDOR CORIOLANUS-FORDÍTÁSÁNAK IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS MŰFORDÍTÁS-KRITIKAI PROBLÉMÁI). (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24750679] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24750679, Kapcsolat: 24750679
 3. Spiczéné Bukovszki. Józan Ildikó - Szegedy-Maszák Mihály : A "boldog Bábel". (2007) ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 1788-9979 2 1 218-222
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1761751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1761751, Kapcsolat: 25965437
 4. Hites Sándor. Az 1956-os emigráció prózairodalmáról: 1991 Határ Győző: Heliáne (második kiadás). (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei : 1800-tól 1919-ig pp. 790-803
  Könyvrészlet[24750678] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24750678, Kapcsolat: 24750678
Kulcsár-Szabó E. Spielarten der Sprache: Transgressionen des Medialen in der Literatur. (2004) ISBN:9633896924, 242047
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[242047]
 1. Fehér M István. Szóbeliség, írásbeliség, hermeneutika. (2008) VILÁGOSSÁG 0505-5849 49 6 25-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1127293] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1127293, Kapcsolat: 25965441
Molnár GT. A költészet mint kifejezés, cselekvés és esemény (Croce, Kenneth Burke, de. (2004) Megjelent: Az esztétikai tapasztalat medialitása pp. 51-73, 242180
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[242180]
 1. L Varga Péter. Medialitás és hermeneutika: Az esztétikai tapasztalat medialitása. Szerk. Kulcsár-Szabó Zotán és Szirák Péter, Ráció, Budapest, 434 old., 3300 Ft. (2006) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 18 3 251-255
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26944854] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26944854, Kapcsolat: 25965448
 2. Kovács Béla Lóránt. A közvetített szépség: Az esztétikai tapasztalat medialitása. (2006) DEBRECENI DISPUTA 1785-5152 4 3 53-55
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26943172] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26943172, Kapcsolat: 25965451
 3. Mészáros Márton. Az esztétikai tapasztalat medialitása. (2005) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 49 1 104-107
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[242189] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 242189, Kapcsolat: 25965446
Bónus Tibor. Intézményesség és kulturális közvetítés. (2005) ISBN:9639605077, 242045
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[242045]
 1. Váradi Ábel. Mediális veszedelem: avagy Mikszáth Kálmán Zrínyije a médiumok határvidékén. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 94 1 27-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2348841] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2348841, Kapcsolat: 23669558
Molnár GT. Világirodalom a modernség után. (2005) ISBN:9637615431, 242025
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[242025]
 1. Szirák Péter et al. Alföld-díj, 2016. (2016) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 67 12 111-112
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[30386681] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30386681, Kapcsolat: 27796899
 2. Hegedűs Norbert. Posztmodern istenek. (2012) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 52 6-11
  Folyóiratcikk[25961218] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25961218, Kapcsolat: 25961218
 3. Erdélyi Margit. Kompetenciák és dilemmák az irodalomoktatásban. (2012) ŐRSZAVAK 2002-3790 3 12 3-6
  Folyóiratcikk[25961215] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25961215, Kapcsolat: 25961215
 4. H Nagy Péter. Adatok tánca. (2012) ISBN:9788080624705
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Ismeretterjesztő[3379049] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3379049, Kapcsolat: 25961227
 5. Hegedűs Norbert. A bizonyosság ígérete. (2012) HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2062-0292 3 1-2 31-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[25961212] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25961212, Kapcsolat: 25961212
 6. Mészáros Márton. Mai magyar irodalmi olvasókönyv. (2010) ISBN:9789637615597
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2439426] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2439426, Kapcsolat: 25965462
 7. Scheibner Tamás. Átjárások ("Fiatal" értekezőpróza a kétezres években). (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 60 12 103-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2051529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2051529, Kapcsolat: 27796936
 8. Förköli Gábor. Molnár Gábor Tamás: Világirodalom a modernség után. (2008) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 89 2 277-281
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2182982] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2182982, Kapcsolat: 24750688
 9. Fűzfa Balázs. A XXI. század költői?: (Ön)megértés-alakzatok poézise a posztmodern magyar lírában: reminiszcencia, allúzió, evokáció, parafrázis. (2007) HÍD 0350-9079 71 6-7 78-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1960445] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1960445, Kapcsolat: 25961216
 10. Lapis József. A nagykorú olvasó és a kinnfeledett diák: (Molnár Gábor Tamás: Világirodalom a modernség után; Sz. Molnár Szilvia: Bevezetés a kortárs magyar irodalomba). (2006) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 57 12 103-108
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2419722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2419722, Kapcsolat: 24750680
Molnár Gábor Tamás. „barátilag megfelezni a dolgot”: Dialogikusság és fiktív olvasók. (2006) Megjelent: Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei pp. 81-100, 2237901
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2237901]
 1. Szegő János. Olvasókönyv: Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetôségei. Szerkesztette Lóránd Zsófia, Scheibner Tamás, Vaderna Gábor és Vári György. Dayka könyvek, L’Harmattan, 2006. 382 oldal.. (2007) HOLMI 0865-2864 19 4 509-515
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23680715] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23680715, Kapcsolat: 27789069
Molnár Gábor. "barátilag megfelezni a dolgot": irodalmi tanulmányok, értelmezések. (2006) ISBN:9789637280030, 2237015
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2237015]
 1. Szirák Péter et al. Alföld-díj, 2016. (2016) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 67 12 111-112
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[30386681] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30386681, Kapcsolat: 27796901
 2. Simon Attila. Olvasás és kritika: (Bónus Tibor: Az irodalom ellenjegyzései). (2014) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 65 5 112-122
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2583567] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2583567, Kapcsolat: 27789285
 3. Kulcsár-Szabó Zoltán. Szórakozott tömegek. (2012) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 66 7 p. 60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2316745] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2316745, Kapcsolat: 25961220
 4. Bónus Tibor. A metafikció kettős kötései: Molnár Gábor Tamás: "barátilag megfelezni a dolgot". (2012) Megjelent: Az irodalom ellenjegyzései pp. 360-372
  Könyvrészlet[24750704] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24750704, Kapcsolat: 24750704
 5. Nagy Zoltán. MOLNÁR GÁBOR TAMÁS: „barátilag megfelezni a dolgot“. Irodalmi tanulmányok. (2009) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 53 1 98-103
  Folyóiratcikk[24750702] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24750702, Kapcsolat: 24750702
Molnár Gábor Tamás. A (tömeg)vonzás szabályai: beszéd, írás, cselekvés és performativitás Sterne és Pynchon regényeiben in Filológiai Közlöny. (2008) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 54 3-4 235-256, 2237899
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2237899]
 1. Wirágh András. Regények, médiumok, kultúrák. Tanulmányok. A harmadik veszprémi regénykollokvium. (2012) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 116 4 472-478
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2466859] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2466859, Kapcsolat: 27789263
 2. Szentpály Miklós. Csempészek, hősök, kikötők: Regények, médiumok, kultúrák. (2011) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 22 4 114-116
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26493142] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26493142, Kapcsolat: 27789270
Molnár Gábor Tamás. „Bizonyára magunk is ily kóborló emlékezet vagyunk ehelyt": Recepciótörténet, szövegváltozatok és elbeszélésszerkezeti dilemmák Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényében. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 91 2 226-250, 2237892
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2237892]
 1. Maszárovics Ágnes. Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regényének textológiai vizsgálata. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25961201] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25961201, Kapcsolat: 25961201
Molnár Gábor Tamás. Philologie, Pädagogik und „kritisches Denken” in der Literaturtheorie. (2011) Megjelent: Kulturtechnik Philologie. pp. 185-208, 2237897
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2237897]
 1. Hárs Endre. Was ist eine philologische Frage? Beiträge zur Erkundung einer theoretischen Einstellung, szerk. Jürgen Paul Schwindt / Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten, szerk. Kelemen Pál, Kulcsár Szabó Ernő, Tamás Ábel. (2011) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 92 3 427-434
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2047213] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2047213, Kapcsolat: 27796925
Molnár Gábor Tamás. Science/Fiction: Institutions of Knowledge in Thomas Pynchon’s Mason and Dixon. (2011) Megjelent: Ereignis Literatur pp. 437-466, 2237888
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2237888]
 1. Michael Fuchs. "Two Distinct Worlds"?: Maintaining and Transgressing the Boundaries of the HumAnimal in Thomas Pynchon's Mason & Dixon.. (2017) Megjelent: Ecogothic in Nineteenth-Century American Literature pp. 206-220
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30386662] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30386662, Kapcsolat: 27796880
Molnár Gábor Tamás. A (tömeg)vonzás szabályai: Kommunikációs és olvasási modellek Sterne, Calvino és Pynchon egy-egy regényében. (2012) ISBN:9786155047244, 2237001
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2237001]
 1. Wirágh András. Fantasztikum és medialitás : Kísértetek és írásnyomok a magyar prózában Nagy Ignáctól Szerb Antalig. (2018) ISBN:9786155478543
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30341696] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30341696, Kapcsolat: 27789235
 2. Szirák Péter et al. Alföld-díj, 2016. (2016) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 67 12 111-112
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[30386681] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30386681, Kapcsolat: 27796902
 3. Wirágh András. Ex Libris. (2015) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 59 18 p. 65
  Folyóiratcikk[24712327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24712327, Kapcsolat: 24712327
 4. Kecskés Tamás Hunor. ParaNoia: Prózatechnikai alternatívák revíziója Thomas Pynchon A 49-es tétel kiáltása című regényében. (2013) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2013/8 2013/8 49-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3123081] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3123081, Kapcsolat: 27789227
 5. Somogyi Gyula. A kritika röppályái: Molnár Gábor Tamás: A (tömeg)vonzás szabályai. (2013) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 64 2 115-119
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[23048300] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23048300, Kapcsolat: 23048300
 6. Selyem Zsuzsa. Molnár Gábor Tamás: A (tömeg)vonzás szabályai: Kommunikációs és olvasási modellek Sterne, Calvino és Pynchon egy-egy regényében. (2012) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 93 4 569-571
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[23048287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23048287, Kapcsolat: 23048287
Molnár Gábor Tamás. Hajótörés olvasóval: Performativitás és nyelvi struktúra Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versében. (2014) Megjelent: A forradalom ígérete? pp. 270-287, 2823444
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2823444]
 1. Gorove Eszter. Mit ígér a forradalom?. (2015) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 2015 5 57-59
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2914523] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2914523, Kapcsolat: 25961205
2021-10-19 03:45