Juhász Dezső. Nagykörű helynevei. (1976) ISBN:9634610994, 1846756
Monográfia (Könyv) | Tudományos[1846756]
 1. Hoffmann István. Nagykörű és Tapolcafő: Összehasonlító helynévrendszertani vizsgálat. (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 376-387
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3016666] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3016666, Kapcsolat: 25525650
 2. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 21925723
 3. Germánné Barkó. Nagykörű ragadványnevei. (1994)
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[21910638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21910638, Kapcsolat: 21925722
 4. Botka János. Adatok Szolnok megye történetéből. II.. (1989) ISBN:963724400X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21925720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21925720, Kapcsolat: 21925720
 5. Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótára: Negyedik, bővített és javított kiadás. (1988) ISBN:9630545691; 9630545675; 9630545683
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1437825] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1437825, Kapcsolat: 21925718
 6. Kóródy Zs. Juhász Dezső: Nagykörű helynevei. (1980) Megjelent: Nyelv és társadalom pp. 114-116
  Recenzió/kritika (Könyvrészlet) | Tudományos[22341239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22341239, Kapcsolat: 22341239
 7. Voigt Vilmos. Onomastische Publikationsserie der Loránd Eötvös Universitat. (1979) ACTA ETHNOGRAPHICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0001-5628 28 1-4 437-439
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[22662331] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 22662331, Kapcsolat: 22662331
 8. Kiss Lajos. Földrajzi nevek etimológiai szótára. (1978) ISBN:9630514907
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[21925713] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21925713, Kapcsolat: 21925713
 9. Hajdú Mihály. A XXV. néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatairól. (1978) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 74 3 355-358
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22680632] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22680632, Kapcsolat: 22680632
Juhász Dezső. Nagykörű keresztnevei (1700–1899). (1978), 1976704
Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[1976704]
 1. Varga Józsefné Horváth. A Győr vármegyei Újváros XVIII. századi személynevei. (2011) ISBN:9789632842110
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2200592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2200592, Kapcsolat: 24067423
 2. Varga Józsefné. Történeti személynevek a Rábaközből. (2006) ISBN:9632291913
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2210947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2210947, Kapcsolat: 22341357
 3. Hajdú Mihály. Általános és magyar névtan: Személynevek. (2003) ISBN:9633894182
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[2441997] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2441997, Kapcsolat: 22341352
 4. Germánné Barkó. Nagykörű ragadványnevei. (1994)
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[21910638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21910638, Kapcsolat: 22341346
 5. Botka János. Adatok Szolnok megye történetéből. II.. (1989) ISBN:963724400X
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21925720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21925720, Kapcsolat: 22341341
 6. Hajdú Mihály. Juhász Dezső: Nagykörű keresztnevei (1700-1899). (1980) HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 0209-4800 2 183-183
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[24652024] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24652024, Kapcsolat: 24652024
Juhász Dezső. A Körű-féle helynevek kérdése. (1979) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 75 4 445-455, 1798670
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798670]
 1. Kovács Éva. A Százdi alapítólevél mint bizonytalan kronológiai státuszú oklevél. (2017) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 13 143-154
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3323021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3323021, Kapcsolat: 27441484
 2. Kristóné Fábián Ilona. Rövid labiális palatálisok a Váradi Regestrum néhány helynevében. (2007) Megjelent: Nyelv, nemzet, identitás: az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai. 3. kötet: Nyelvi identitás és a ny... pp. 79-87
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[21910815] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21910815, Kapcsolat: 21910815
 3. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 21910758
 4. Germánné Barkó. Nagykörű ragadványnevei. (1994)
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[21910638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21910638, Kapcsolat: 21910638
 5. Hajdú Mihály. Középkori -monostora utótagú helyneveink tipológiájához. (1991) Megjelent: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára pp. 250-254
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21910577] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21910577, Kapcsolat: 21910577
 6. Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótára: Negyedik, bővített és javított kiadás. (1988) ISBN:9630545691; 9630545675; 9630545683
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1437825] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1437825, Kapcsolat: 21910514
 7. Györffy György. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III.. (1987) ISBN:9630535327
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[21910443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21910443, Kapcsolat: 21910443
 8. Mollay Károly. Földrajzi neveink magyarázatáról: Hozzászólás Kiss Lajos könyvéhez. (1981) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 35 3 237-250
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21910452] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21910452, Kapcsolat: 21910452
 9. Németh Péter. A Körű-féle helynevekhez. (1980) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 76 4 p. 469
  Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[22341359] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22341359, Kapcsolat: 22341359
Juhász Dezső. Istoričeskaâ onomastika. (1979) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 2 35-38, 1798754
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798754]
 1. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 22347518
Juhász Dezső. Penavin Olga - Matijevics Lajos - Mirnics Júlia, Bácstopolya és környéke földrajzi neveinek adattára. (1979) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 1 51-54, 1798726
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798726]
 1. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 21910364
Juhász Dezső. Szövegközlések Pesty Frigyes helynévtárából. (1979) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 2 45-48, 1798737
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798737]
 1. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 21910884
 2. Torma István. További szövegközlések Pesty Frigyes Helynévtárából. (1980) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 4 72-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21910874] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21910874, Kapcsolat: 21910874
Juhász Dezső. A harang helyneveinkben. (1980) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 3 3-11, 1798654
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798654]
 1. Kovács Éva. A 800 éves Tihanyi összeírás helynévi szórványainak névrendszertani tanulságairól. (2011) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 6 47-58
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2467011] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2467011, Kapcsolat: 22379422
 2. Rácz Anita. A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára. (2007) ISBN:9789634730880
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1352894] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1352894, Kapcsolat: 21910998
 3. Rácz Anita. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (2005) ISBN:9634729355
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1352893] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1352893, Kapcsolat: 21910995
 4. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 21910991
 5. Tóth Valéria. Mutatvány Abaúj vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótárából. (2000) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 38 411-423
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1288587] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1288587, Kapcsolat: 21910967
 6. Torma István. Laponyag: Tiszántúli halmok sajátos elnevezése. (1997) Megjelent: Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II pp. 272-277
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[21910959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21910959, Kapcsolat: 21910959
 7. Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótára: Negyedik, bővített és javított kiadás. (1988) ISBN:9630545691; 9630545675; 9630545683
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1437825] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1437825, Kapcsolat: 21910890
Juhász Dezső. Nyelvjárási szövegek Oltszakadátról. (1980) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 76 2 226-233, 1798713
Forráskiadás (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798713]
 1. Bolla Kálmán. Szövegfonetikai elemzés Oltszakadátról. (1995) Megjelent: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára pp. 80-97
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1310316] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1310316, Kapcsolat: 21911053
 2. Bolla Kálmán. Milyen hang valójában az ún. veláris "e"?. (1993) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 15 68-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1309778] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1309778, Kapcsolat: 21911051
Juhász Dezső. Utólagos megjegyzések a Körű-féle helynevekhez. (1980) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 76 4 469-471, 1798746
Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798746]
 1. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 21911149
 2. Benkő Loránd. Név és történelem: Tanulmányok az Árpád-korról. (1998) ISBN:9630574985
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[2103034] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2103034, Kapcsolat: 21911111
 3. Benkő Loránd. Tokaj és kapcsolt nevei. (1997) Megjelent: Nyíri Antal kilencvenéves pp. 29-36
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21911072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21911072, Kapcsolat: 21911072
Juhász Dezső. Veszprém megye helységneveinek rendszere. (1981) Megjelent: Név és társadalom pp. 253-263, 1798749
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1798749]
 1. Hoffmann István. A Bakonyalja etnikai viszonyai a honfoglalást követő évszázadokban. (2017) Megjelent: "...ahogy a csillag megy az égen..." pp. 137-150
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27006086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27006086, Kapcsolat: 27006086
 2. Bölcskei Andrea. Distinctive additions in the early 19th century Hungarian settlement names: A cognitive linguistic approach [A megkülönböztető elem a 19. század elejének magyar településneveiben: kognitív nyelvészeti megközelítés]. (2010) ANNALES SECTIO LINGUISTICA: A LINGUISTIC JOURNAL OF EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY 2062-1841 27 77-99
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2204033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2204033, Kapcsolat: 23740562
 3. Weisz Boglárka. Vásártartás az Árpád-korban. (2007) SZÁZADOK 0039-8098 141 4 879-942
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1084162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1084162, Kapcsolat: 22681734
 4. Bölcskei Andrea. A spontán keletkezésű településnév-korrelációk diakrón szempontú elemzéséhez. (2006) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 2 47-66
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21911345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21911345, Kapcsolat: 21911345
 5. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 21911339
 6. Tungli Gyula. A Pápai járás helységneveinek rendszere. (2003) Megjelent: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára pp. 659-664
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21911337] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21911337, Kapcsolat: 21911337
 7. Bényei Ágnes et al. Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. (1998) ISBN:9634722857
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2313201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2313201, Kapcsolat: 21911330
 8. Körmendi Géza. Komárom megye helységneveinek rendszere. (1989) Megjelent: Névtudomány és művelődéstörténet pp. 132-134
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[21911206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21911206, Kapcsolat: 21911206
 9. Koncz Sándorné. Pest megye helységneveinek rendszere. (1987) ISBN:9634621287
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21911326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21911326, Kapcsolat: 21911326
 10. Körmendi Géza. Komárom megye helységneveinek rendszere. (1986) ISBN:9637501665
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1303177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1303177, Kapcsolat: 21911189
 11. Barabás Irén. Fejér megye helységneveinek rendszere. (1984) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 9 11-19
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21911178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21911178, Kapcsolat: 21911178
Juhász Dezső. XI. századi-e rév szavunk? Gondolatok egy oklevélvizsgálat kapcsán. (1981) Megjelent: Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről pp. 129-135, 1798752
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1798752]
 1. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 21911404
 2. Benkő Loránd. Név és történelem: Tanulmányok az Árpád-korról. (1998) ISBN:9630574985
  Műhelytanulmány (Könyv) | Tudományos[2103034] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2103034, Kapcsolat: 21911401
 3. Benkő Loránd. Tokaj és kapcsolt nevei. (1997) Megjelent: Nyíri Antal kilencvenéves pp. 29-36
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[21911072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21911072, Kapcsolat: 21911362
 4. Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótára: Negyedik, bővített és javított kiadás. (1988) ISBN:9630545691; 9630545675; 9630545683
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1437825] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1437825, Kapcsolat: 21911359
Juhász Dezső. A néprajzi atlaszok, térképek dialektológiai hasznosításáról. (1982) Megjelent: I. Dialektológiai szimpozion : Szombathely, 1981. március 25-27. pp. 209-212, 1798703
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1798703]
 1. Kiss Jenő. Százharminc éves a Magyar Néprajzi Társaság: Néprajz és nyelvtudomány. (2019) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 115 4 497-500
  Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk) | Tudományos[30981654] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30981654, Kapcsolat: 28561981
 2. Szabó József. A hun-magyar mondakörbe tartozó és a honfoglaláshoz fűződő történeti mondák földrajzi nevekben. (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 429-436
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25525677] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25525677, Kapcsolat: 25525677
 3. Balázs Géza. A magyar néprajzi atlasz nyelvjárástudományi értéke. (1998) Megjelent: III. Dialektológiai Szimpozion pp. 127-132
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[21911479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21911479, Kapcsolat: 21911479
 4. Sebestyén Árpád. Dialektológiai szimpozion : Szombathely, 1981. március 25-27. (1985) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 26-27 231-236
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[21911471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21911471, Kapcsolat: 21911471
Juhász Dezső. A magyar tájnevekről. (1984) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 108 2 232-236, 1798687
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798687]
 1. Vörös Ferenc. Térinformatika és névföldrajzi paradigmváltás. (2013) FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA 1335-4361 2013 2 35-67
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26846292] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26846292, Kapcsolat: 26846290
 2. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 22349521
Juhász Dezső. A tájnevek alaktanából. (1985) Megjelent: Név- és névkutatás pp. 35-46, 1798739
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1798739]
 1. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 21911553
Juhász Dezső. Néprajz és nyelvtudomány: A tájnévkutatás tanulságaiból. (1985) Megjelent: Dissertationes Ethnographicae pp. 24-36, 1980095
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1980095]
 1. Lukács László. A Mezőföld tájnév és tájfogalom alakulása, kiterjedése a 18-20. században. (1997) Megjelent: Európából Európába pp. 314-321
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22349688] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22349688, Kapcsolat: 22349688
Juhász Dezső. Kálnási Árpád: A fehérgyarmati járás földrajzi nevei: Szabolcs-Szatmár megye Földrajzi Nevei 2, Debrecen, 1984. 508 1.. (1986) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 82 3 373-378, 1798662
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798662]
 1. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 21912190
 2. Lévai Béla. Nyelves út, Nyelves-hegy, Nyelves-erdő. (1997) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 93 2 219-220
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[21912188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21912188, Kapcsolat: 21912188
 3. Kálnási Árpád. Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük. (1996) ISBN:9634720595
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[21912182] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21912182, Kapcsolat: 21912182
 4. Pesti János. Jakab László-Kálnási Árpád, A nyírbátori járás földrajzi nevei. (1990) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 86 2 236-240
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[22680678] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22680678, Kapcsolat: 22680678
Juhász Dezső. Még egyszer a Bőrhíd-ról. (1986) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 11 63-73, 1798692
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798692]
 1. Gacsályi-Bába Barbara. A földrajzi köznév fogalma. (2012) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 8 121-131
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2472180] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2472180, Kapcsolat: 23466391
 2. Hoffmann István. Magyar helynévkutatás, 1958-2002. (2003) ISBN:9634727204
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1364004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1364004, Kapcsolat: 21912219
Juhász Dezső. A módosítószók kései ómagyar szófajtörténetéhez. (1987) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 83 4 454-461, 1798700
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1798700]
 1. D Mátai Mária. Szófajtörténet (az ómagyar kor). (2003) Megjelent: Magyar nyelvtörténet pp. 204-225
  Könyvrészlet[22010129] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22010129, Kapcsolat: 28264921
Juhász Dezső. A magyarság táji-történeti tagolódása és a nyelvjáráskutatás néhány kérdése. (1988) Megjelent: A magyar nyelv rétegződése I-II pp. 484-492, 1981043
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1981043]
 1. Sándor Anna. Csáb és Kolon (két palóc nyelvjárás összehasonlító vizsgálata). (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 212-220
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25525476] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25525476, Kapcsolat: 25525464
 2. Molnár Zoltán. Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati régióiban. (1999) ISBN:9639017744
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23502051] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23502051, Kapcsolat: 22352468
Juhász Dezső. A magyar tájnévadás. (1988) ISBN:9630547031, 1846772
Monográfia (Könyv) | Tudományos[1846772]
 1. Balázs Géza. Nyelvszokások – A nyelvszokások mint szimbolikus nyelvi cselekvések: Írások az antropológiai nyelvészet köréből. (2020)
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[32007332] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32007332, Kapcsolat: 30126972
 2. Szabó Panna. A névföldrajzi kutatások magyar eredményeiből. (2018) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 114 4 482-490
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30347565] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30347565, Kapcsolat: 27752069
 3. Kiss Jenő. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. (2018) ISBN:9789634091189
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2870061] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2870061, Kapcsolat: 27218982
 4. Kovács Helga. Az ispáni várak neveinek névtani vizsgálata. (2017) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 13 7-60
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3086430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3086430, Kapcsolat: 27441408
 5. Kovács Helga. A középkori várnevek keletkezéstörténeti vizsgálata. (2017) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 39 67-86
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3371799] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3371799, Kapcsolat: 27425083
 6. Ditrói Eszter et al. Települések közti nyelvjárási és névföldrajzi hasonlósági viszonyok összevető elemzése Vas és Zala megyében. (2016) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 38 113-130
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3172288] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3172288, Kapcsolat: 26346312
 7. Rácz Anita. Etnonimák a régi magyar településnevekben. (2016) ISBN:9789633185711
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3081198] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3081198, Kapcsolat: 25810968
 8. Bölcskei Andrea. Mendip Hills - Mendips: egy angliai tájról és annak nevéről. (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 351-357
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2987984] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2987984, Kapcsolat: 25525616
 9. Bárth M János. Birtokos jelzős szerkezetű helynevek Erdélyben: "...medvés bükke pataka feiben az oldalba...". (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 335-342
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25525604] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 25525604, Kapcsolat: 25525604
 10. Bauko János. Bevezetés a szocioonomasztikába. (2015) ISBN:9788055808062
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2955672] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2955672, Kapcsolat: 25165724
 11. Kovács Helga. A kő utótagú várnevek. (2015) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 11 85-101
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3020113] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3020113, Kapcsolat: 25811401
 12. Köteles-Szőke Melinda. A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. (2015) ISBN:9789633184509
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2833997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2833997, Kapcsolat: 25061078
 13. Bodó Csanád. Magyarfalu-tól Csángliá-ig: A moldvai magyar helynevek használatának ideológiái. (2014) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 36 95-104
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2835254] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2835254, Kapcsolat: 24540627
 14. Béres Júlia. Adalékok a Hortobágy etimológiájához. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 33-52
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2808228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2808228, Kapcsolat: 23852869
 15. Vörös Ferenc. Nyelvek és kultúrák vonzásában 2.: Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről. (2013) ISBN:9788081015861
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2184253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2184253, Kapcsolat: 25571232
 16. Mizser Lajos. Bereg megye 1570. évi személynevei. (2013) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 109 4 498-510
  Forráskiadás (Folyóiratcikk) | Tudományos[23615657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23615657, Kapcsolat: 23615657
 17. Farkas Tamás. Proper Name Dictionaries in Hungary. (2012) Megjelent: Hungarian Lexicography II pp. 307-329
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2320806] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2320806, Kapcsolat: 23138529
 18. N Fodor János. Családnevek történeti tanulságai Partium késő középkori és újkori névanyaga alapján. (2012) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 7 143-159
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1955221] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1955221, Kapcsolat: 22538305
 19. Török Tamás. Tipológiai vizsgálatok Ipoly mente helyneveinek körében. (2011) Megjelent: Magyarok Szlovákiában 7. kötet: Nyelv pp. 463-468
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[23142889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23142889, Kapcsolat: 23142889
 20. Flórián Mária. Táj, nép, történelem. (2011) ISBN:9789630591843
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2709711] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2709711, Kapcsolat: 22377814
 21. Farkas Tamás et al. Német népcsoportokra utaló családnevek Magyarországon: Német, Szász, Bajor, Sváb. (2011) Megjelent: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. pp. 63-78
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2124405] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2124405, Kapcsolat: 22389018
 22. Török Tamás. Magyar helynevek - szlovák térképek: Zoboralja és az Alsó-Ipolymente magyar helynevei szlovák térképeken. (2011) Megjelent: Magyarok Szlovákiában 7. kötet: Nyelv pp. 451-462
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[22377799] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22377799, Kapcsolat: 22377799
 23. Győrffy Erzsébet. Korai ómagyar kori folyóvíznevek. (2011) ISBN:9789633181225
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1815256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1815256, Kapcsolat: 22315852
 24. Reszegi Katalin. Hegynevek a középkori Magyarországon. (2011) ISBN:9789633181034
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1694604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1694604, Kapcsolat: 22314899
 25. Holler László. Az 1055. évi tihanyi oklevélben szereplő mortis birtok lokalizálása. (2011) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 6 67-110
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21925797] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21925797, Kapcsolat: 22382078
 26. Borsos Balázs. A magyar népi kultúra regionális struktúrája a Magyar Néprajzi Atlasz számítógépes feldolgozása fényében I-II.. (2011) ISBN:9789635670499; 9789635670505
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1835206] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1835206, Kapcsolat: 22377812
 27. Rácz Anita. Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben. (2010) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 5 113-127
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2185492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2185492, Kapcsolat: 21926350
 28. Illés Péter. Tájfenntartó közösségek: paraszti szőlőhegyek változásvizsgálata a Vasi-Hegyhát vidékén. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[25411039] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25411039, Kapcsolat: 22458484
2023-04-01 06:28