N Fodor János. A Gutkeled nemzetség szólátmonostori ága az Anjou-korban. (2000) TURUL 1216-7258 73. 3-4 97-109, 1881208
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1881208]
 1. Pénzes Szabolcs. Alvinczi Eduárd tévhite, avagy a Gutkeled nemzetség eredete a családi hagyományokban.. (2007) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 1216-092X 42 2 135-153
  Folyóiratcikk[22051268] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22051268, Kapcsolat: 22051268
N. Fodor János. Szabolcs vármegye igazgatása és tisztségviselői 1301–1378 között.. (2001) Megjelent: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XV. pp. 13-37, 1468495
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1468495]
 1. Kiss Andrea. Floods and Long-Term Water-Level Changes in Medieval Hungary. (2019) ISBN:9783319388625; 9783319388649
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30679693] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30679693, Kapcsolat: 29468172
 2. Slíz Mariann. Personal Names in Medieval Hungary. (2017) ISBN:9783935536097
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2971227] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2971227, Kapcsolat: 26825248
 3. Szakács János. Egy köznemesi család lehetőségei a 14-15. századi Szabolcs megyében. (2017) RÉGIÓKUTATÁS SZEMLE 2559-9941 2 1 11-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27395591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27395591, Kapcsolat: 29468162
 4. Rábai Krisztina. Anjou-kori oklevéltár, XL. 1356. (2014) ISBN:9789638940148
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[2833717] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2833717, Kapcsolat: 24834719
 5. Slíz Mariann. Személynévadás az Anjou-korban. (2011) ISBN:9789639978287
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1821694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1821694, Kapcsolat: 22216992
 6. Slíz Mariann. Az Anjou-kori személynevek kutatásának kérdései. (2006) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 28 171-180
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1605785] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1605785, Kapcsolat: 21276324
 7. Hajdú Mihály. Általános és magyar névtan: Személynevek. (2003) ISBN:9633894182
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[2441997] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2441997, Kapcsolat: 21276323
N. Fodor János. A Tiszakönyök családnevei 1560-ból. (2002), 1299189
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1299189]
 1. Tóth Valéria. Személynevek és helynevek rendszerkapcsolatai a régi magyar nyelvben. (2016)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[3036282] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3036282, Kapcsolat: 28941059
 2. Tóth Valéria. Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. (2016) ISBN:9789633185728
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3071804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3071804, Kapcsolat: 25810927
 3. Tóth Valéria. Gondolatok a helynévi eredetű személynevekről. (2015) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 11 121-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3018570] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3018570, Kapcsolat: 25811538
 4. Hoffmann István. Egy elfeledett földrajzi köznév nyomában.. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 119-138
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2837197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2837197, Kapcsolat: 23852898
 5. Tóth Valéria. A források személyjelölő szerkezeteinek névszociológiai értéke. (2013) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 51 17-57
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24570751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24570751, Kapcsolat: 24722957
 6. Slíz Mariann. Személynevek a középkori Magyarországon. (2011) ISBN:9789639857766
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1732323] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1732323, Kapcsolat: 22216962
 7. Slíz Mariann. Személynévadás az Anjou-korban. (2011) ISBN:9789639978287
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1821694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1821694, Kapcsolat: 22216964
 8. Szűgyi Ferenc. Foglalkozást, mesterséget rejtő családnevek Zentán a római katolikus egyház keresztelési anyakönyveiben (1795–1864). (2010) Megjelent: Helyismereti Almanach pp. 21-50
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Ismeretterjesztő[22216956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22216956, Kapcsolat: 22216956
 9. Hajdú Mihály. Családnevek enciklopédiája : leggyakoribb mai családneveink. (2010) ISBN:9789639902305
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2406948] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2406948, Kapcsolat: 21276309
 10. Bauko János. Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben: Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere. (2009) ISBN:9788080945053; 9788080945033
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2796540] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2796540, Kapcsolat: 21276308
 11. Baski I. Kangur, egy nagykunsági családnév eredetéhez a Mándoky Kongur név kapcsán. (2008) Megjelent: Kőember állott a pusztán pp. 31-41
  Nem besorolt (Könyvrészlet) | Tudományos[242736] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 242736, Kapcsolat: 28941829
 12. Bölcskei Andrea. A háromszéki Angyalos és Kökös család- és helynevei. (2006)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22216895] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22216895, Kapcsolat: 22216895
 13. Koi Balázs. Tiszabezdéd személynevei (a református egyházi anyakönyvek alapján) (1766–2000). (2005)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[20886731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20886731, Kapcsolat: 20886731
 14. Udvari István. Tiszabezdédi személynevek. (2005) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 1216-092X 40 3 428-429
  Folyóiratcikk[22050385] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22050385, Kapcsolat: 22050385
 15. Hajdú Mihály. Általános és magyar névtan: Személynevek. (2003) ISBN:9633894182
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[2441997] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2441997, Kapcsolat: 20886730
N Fodor János. A XIII–XIV. század társadalmi és politikai változásai Szabolcs vármegyében. (2003) Megjelent: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv; 16 pp. 63-73, 1889101
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1889101]
 1. Orosz Szilárd. Levéltári évkönyv, 2003. (2004) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 1216-092X 39 2 232-234
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[31259244] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31259244, Kapcsolat: 28927558
N Fodor. Tiszamogyorós külterületi helynevei. (2003) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 25 63-70, 1881203
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1881203]
 1. Hegedűs Attila. Mai helynevek kutatása. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 189-206
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2992764] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2992764, Kapcsolat: 25166588
 2. Pásztor Éva. Hajdúnánás határneveinek névrendszertani vizsgálata. (2014)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2973945] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2973945, Kapcsolat: 23618744
 3. Pásztor Éva. A Magyar Digitális Helynévtár. A települések helynévrendszerének megjelenítése, elemzési útjai és lehetőségei: A települések helynévrendszerének megjelenítése, elemzési útjai és lehetőségei. (2012) Megjelent: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban II. pp. 57-64
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[32184669] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32184669, Kapcsolat: 30334975
 4. Tóth Orsolya. Budapest történeti városrésznevei. (2008) Megjelent: Ismeretlen ismerős ‒ ismerős ismeretlen pp. 137-148
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22051180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22051180, Kapcsolat: 22051180
N Fodor János. Adalékok a helynévi eredetű családnevek kialakulásához - A Gutkeled nemzetség szólátmonostori ágának családnevei. (2004) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 26 31-45, 1881204
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1881204]
 1. Slíz Mariann. Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról. (2017) ISBN:9786155061127
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3254572] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3254572, Kapcsolat: 26825438
 2. Slíz Mariann. Personal Names in Medieval Hungary. (2017) ISBN:9783935536097
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2971227] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2971227, Kapcsolat: 26825277
 3. Tóth Valéria. Személynevek és helynevek rendszerkapcsolatai a régi magyar nyelvben. (2016)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[3036282] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3036282, Kapcsolat: 28941063
 4. Tóth Valéria. Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. (2016) ISBN:9789633185728
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3071804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3071804, Kapcsolat: 25810924
 5. Tóth Valéria. Gondolatok a helynévi eredetű személynevekről. (2015) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 11 121-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3018570] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3018570, Kapcsolat: 25811537
 6. Raátz Judit. Alkalmazott névtan. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 227-247
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2958251] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2958251, Kapcsolat: 25166589
 7. Slíz Mariann. Személynevek fordítása kései ómagyar kori okleveleinkben. (2014) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 52 73-88
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2876873] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2876873, Kapcsolat: 24720137
 8. Tóth Valéria. A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 179-204
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2699832] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2699832, Kapcsolat: 23852996
 9. Varga Józsefné Horváth. A névtan helye és szerepe a tanítóképzés tantervében. (2014) NEVELÉSTÖRTÉNET: A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FOLYÓIRATA 1785-5519 2732-253X 11 3-4 87-100
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31259225] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31259225, Kapcsolat: 28927548
 10. Slíz Mariann. A megkülönböztető névelemek és az oklevélírói gyakorlat. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 155-164
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2596758] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2596758, Kapcsolat: 23852815
 11. Tóth Valéria. Szempontok a középkori források személynévi adatainak értékeléséhez. (2013) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 109 227-254
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2495580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2495580, Kapcsolat: 23617424
 12. Slíz Mariann. Névtörténet, genealógia és mikrotörténelem. (2013) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 9 9 139-152
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2398331] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2398331, Kapcsolat: 23350775
 13. Tóth Valéria. A források személyjelölő szerkezeteinek névszociológiai értéke. (2013) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 51 17-57
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24570751] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24570751, Kapcsolat: 24722884
 14. Mozga Evelin. Slíz Mariann, Személynévadás az Anjou-korban.... (2012) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 50. 181-192
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23618839] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23618839, Kapcsolat: 23618882
 15. Slíz Mariann. Személynevek a középkori Magyarországon. (2011) ISBN:9789639857766
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1732323] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1732323, Kapcsolat: 22245623
 16. Slíz Mariann. Személynévadás az Anjou-korban. (2011) ISBN:9789639978287
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1821694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1821694, Kapcsolat: 22245638
 17. Slíz Mariann. A történeti személynévkutatás terminológiájához. (2010) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 32 157-172
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1605793] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1605793, Kapcsolat: 22050977
 18. Slíz Mariann. Az oklevélírási gyakorlat hatása a családnevek kialakulására a XIV. században. (2008) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 104 186-196
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1605787] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1605787, Kapcsolat: 22050708
 19. Slíz Mariann. Az egy személyre vonatkozó adatok mennyiségének szerepe a névtörténeti kutatásokban. (2008) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 30 121-134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1605788] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1605788, Kapcsolat: 22050712
B Gergely. Kalotaszeg magyar kereszt- és becenevei. (2005), 1893908
Folyóirat vagy sorozatszerkesztés (Egyéb) | Tudományos[1893908]
 1. Slíz Mariann. B. Gergely Piroska: Kalotaszeg kereszt- és becenevei. (2007) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 103 493-495
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1605796] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1605796, Kapcsolat: 28449136
N Fodor. A magyar családnevek funkcionális-szemantikai elemzése. (2005), 1885431
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1885431]
 1. Már Orsolya. Családnevek az idő tükrében (Egy háromszéki község családneveinek vizsgálata 1895-től napjainkig): Egy háromszéki község családneveinek vizsgálata 1895-től napjainkig. (2018) Megjelent: Az idő szemiotikája pp. 259-264
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30699451] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30699451, Kapcsolat: 28186394
 2. Fercsik Erzsébet. Report on the formation and activities of the Onomastic Department of the Society of Hungarian Linguistics. (2007) ONOMASTICA URALICA 1586-3719 2061-0661 5 59-64
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22260807] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22260807, Kapcsolat: 22260807
N Fodor János. XV. századi összeírások Szabolcs megyéből. (2005) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 101. 4 498-509, 1881191
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1881191]
 1. Gulyás László Szabolcs. Mezővárosi önkormányzat a középkori Hegyalján. (2017) ISBN:9789636312404; 9636312400
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3282607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3282607, Kapcsolat: 28942155
 2. Gulyás László Szabolcs. A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében I.: személynévadás és migráció. (2014) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 36 43-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2846892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2846892, Kapcsolat: 24540592
 3. Gulyás László Szabolcs. Újabb adatok a középkori jobbágyi-mezővárosi személynévadás kérdéséhez.. (2009) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 31 47-61
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1996028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1996028, Kapcsolat: 22164766
 4. Gulyás László Szabolcs. Középkori mezővárosi foglalkozásneveink forrásértékéről. (2008) SZÁZADOK 0039-8098 142 2 437-462
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1995969] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1995969, Kapcsolat: 22153438
 5. Gulyás László Szabolcs. Mezővárosi személynevek a középkori Északkelet-Magyarországról. (2007) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 45 151-187
  Forráskiadás (Folyóiratcikk) | Tudományos[1996178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1996178, Kapcsolat: 22153385
N Fodor János. A Magyar Névtani Értekezések sorozatról és első kötetéről - B. Gergely Piroska : Kalotaszeg magyar kereszt- és becenevei. (2006) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 28 266-268, 1881207
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1881207]
 1. Research Group on et al. Onomastica Uralica 9: Selected Bibliography of the Onomastics of the Hungarian Language 2000–2016. (2017)
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[26954459] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26954459, Kapcsolat: 28940703
 2. Slíz Mariann. B. Gergely Piroska: Kalotaszeg kereszt- és becenevei. (2007) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 103 493-495
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1605796] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1605796, Kapcsolat: 28927748
N Fodor. Szabó T. Attila, a nyelvjáráskutató. (2006) Megjelent: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára pp. 46-53, 2835079
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2835079]
 1. Szabó T (E ) Attila. Az Erdélyi magyar szótörténeti tár digitális változatairól. (2014) Megjelent: Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben pp. 268-282
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25239001] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25239001, Kapcsolat: 24993163
 2. Péntek János. Szabó T. Attila: (1906–1983).. (2011) Megjelent: Hivatás és tudomány pp. 463-492
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24494556] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24494556, Kapcsolat: 24494556
N Fodor. A magyar eredetű családnevek megváltoztatásának esetei a dualizmus korában. (2007), 1893307
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[1893307]
 1. Tamás Farkas. The research of official family name changes in Hungary. (2008) ONOMASTICA URALICA 1586-3719 2061-0661 7 87-102
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21920413] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21920413, Kapcsolat: 22165045
 2. Hajdú Mihály. Szubjektív beszámoló a VI. Magyar Névtudományi Konferenciáról. (2007) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 29 p. 268
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[22049321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22049321, Kapcsolat: 22049321
N Fodor János. A természetes családnevek lexikális-morfológiai vizsgálata. (2007) Megjelent: Nyelv, nemzet, identitás 3. kötet: az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai pp. 113-129, 1888658
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1888658]
 1. Tóth Valéria. Személynevek és helynevek rendszerkapcsolatai a régi magyar nyelvben. (2016)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[3036282] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3036282, Kapcsolat: 28941065
 2. Tóth Valéria. Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. (2016) ISBN:9789633185728
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3071804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3071804, Kapcsolat: 25810916
 3. Tóth Valéria. Gondolatok a helynévi eredetű személynevekről. (2015) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 11 121-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3018570] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3018570, Kapcsolat: 25811502
 4. Győrffy Erzsébet. Korai ómagyar kori folyóvíznevek. (2011) ISBN:9789633181225
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1815256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1815256, Kapcsolat: 22259844
 5. Farkas Tamás. A magyar családnévanyag fogalma és struktúrája. (2010) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 48 59-75
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1896516] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1896516, Kapcsolat: 22686536
 6. Győrffy Erzsébet. Korai ómagyar kori folyóvíznevek. (2009)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1303787] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1303787, Kapcsolat: 28946798
 7. Tamás Farkas. The research of official family name changes in Hungary. (2008) ONOMASTICA URALICA 1586-3719 2061-0661 7 87-102
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[21920413] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21920413, Kapcsolat: 22245316
 8. Zelliger Erzsébet. Nyelv, nemzet, identitás 1–3: A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus névtani előadásai. (2008) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 30 282-284
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2269249] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2269249, Kapcsolat: 22053436
 9. Bíró Ferenc. Névtörténet - magyarságtörténet: History of names - history of the Hungarians. (2008) ONOMASTICA URALICA 1586-3719 2061-0661 7 117-124
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22053425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22053425, Kapcsolat: 22053425
 10. Hoffmann István. A személynévrendszerek leírásához. (2008) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 46 5-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22053030] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22053030, Kapcsolat: 22053030
 11. Bíró Ferenc. Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói (szerk. Hoffmann István-Juhász Dezső). (2007) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 45 125-135
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[22053161] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22053161, Kapcsolat: 22053161
 12. Hoffmann István. Helynevek nyelvi elemzése. (2007) ISBN:9789637094675
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1363926] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1363926, Kapcsolat: 22053006
Mazurka Károly. Szuhogyi palóc tájszótár. (2008), 241873
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[241873]
 1. Bíró Ferenc --. Felsőnyárád nyelvjárása a 20. század végén. (2011) ISBN:9789639894952
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[22365396] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22365396, Kapcsolat: 22365396
 2. Magay Tamás. A magyar szótárirodalom bibliográfiája: Második, javított és bővített kiadás. (2011) ISBN:9789630589963
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[2240510] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2240510, Kapcsolat: 28941874
N. Fodor János. A magyar családnevek új szempontú rendszerezési lehetőségéről. (2008) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 104 3 286-306, 241898
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[241898]
 1. E. Bártfai László. Csendet kérek! - az elrendelt hallgatás alapesete. (2018) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 62 4 72-79
  Esszé (Folyóiratcikk) | Tudományos[31259361] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31259361, Kapcsolat: 28927739
 2. Slíz Mariann. Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról. (2017) ISBN:9786155061127
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3254572] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3254572, Kapcsolat: 26825435
 3. Slíz Mariann. Personal Names in Medieval Hungary. (2017) ISBN:9783935536097
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2971227] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2971227, Kapcsolat: 26825276
 4. Tóth Valéria. Személynevek és helynevek rendszerkapcsolatai a régi magyar nyelvben. (2016)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[3036282] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3036282, Kapcsolat: 28941066
 5. Tóth Valéria. Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. (2016) ISBN:9789633185728
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3071804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3071804, Kapcsolat: 25810914
 6. Fodor Katalin. Moldvai családnevek. (2016) Megjelent: Kerekasztal körül pp. 186-193
  Utánközlés (Könyvrészlet) | Tudományos[26161243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26161243, Kapcsolat: 26161243
 7. Sztrákos Eszter. A címadás vizsgálata a magyarországi festészetben. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3133246] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3133246, Kapcsolat: 28947099
 8. Tóth Valéria. Gondolatok a helynévi eredetű személynevekről. (2015) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 11 121-135
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3018570] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3018570, Kapcsolat: 25811433
 9. Slíz Mariann. Az információ mikrotörténetéhez: Válogatás az Információ és társadalom c. konferencia előadásaiból. (2015) Megjelent: Információ és társadalom pp. 167-192
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[25401222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25401222, Kapcsolat: 25401222
 10. Slíz Mariann. Személynevek fordítása kései ómagyar kori okleveleinkben. (2014) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 52 73-88
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2876873] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2876873, Kapcsolat: 24720145
 11. Slíz Mariann. Kategorizáció személynevek alapján. (2014) Megjelent: Nyelvben a világ pp. 247-257
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2567214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2567214, Kapcsolat: 23775046
 12. Sztrákos Eszter. Az általános iskolások címadási gyakorlatának vizsgálata festményeknek adott címek alapján. (2014) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 36 149-158
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2835332] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2835332, Kapcsolat: 24540731
 13. Slíz Mariann. A terminológiai egységesülés hiányának következményei a névtudományban. (2014) Megjelent: Tudomány, technolektus, terminológia : a tudományok, szakmák nyelve pp. 249-258
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2539712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2539712, Kapcsolat: 23711836
 14. Tóth Valéria. A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 179-204
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2699832] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2699832, Kapcsolat: 23852995
 15. Slíz Mariann. A megkülönböztető névelemek és az oklevélírói gyakorlat. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 155-164
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2596758] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2596758, Kapcsolat: 23852814
 16. Slíz Mariann. Személynevek a középkori Magyarországon. (2011) ISBN:9789639857766
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1732323] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1732323, Kapcsolat: 22217002
 17. Slíz Mariann. Személynévadás az Anjou-korban. (2011) ISBN:9789639978287
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1821694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1821694, Kapcsolat: 22217014
 18. Farkas Tamás et al. Német népcsoportokra utaló családnevek Magyarországon: Német, Szász, Bajor, Sváb. (2011) Megjelent: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. pp. 63-78
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2124405] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2124405, Kapcsolat: 22217007
 19. B Fodor. Moldvai családnevek. (2011) Megjelent: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. pp. 117-126
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22706368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22706368, Kapcsolat: 22217012
 20. Győrffy Erzsébet. Korai ómagyar kori folyóvíznevek. (2011) ISBN:9789633181225
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1815256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1815256, Kapcsolat: 22259871
 21. T Somogyi M. Farkas Tamás (szerk.): Régi magyar családnevek névvégmutató szótára : XIV–XVII. század. (2011) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 107 112-115
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[2073735] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2073735, Kapcsolat: 28797075
 22. F Láncz Éva. A tulajdonságra utaló családnevek kognitív nyelvészeti megközelítésben. (2011) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 33 29-38
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[22260588] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22260588, Kapcsolat: 22260585
 23. Farkas Tamás. A kő a magyar családnevekben.. (2011) Megjelent: Köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére pp. 199-206
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[22216999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22216999, Kapcsolat: 22216999
 24. Varga Józsefné Horváth. A Győr vármegyei Újváros XVIII. századi személynevei. (2011) ISBN:9789632842110
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2200592] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2200592, Kapcsolat: 22050495
 25. Hári Gyula. Név és környezet viszonya a létesítménynevekben: A névrészek funkcionális-szemantikai jegyeinek tanulságai Mór környéki helynevek alapján. (2010) ISBN:9789636933074
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1783674] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1783674, Kapcsolat: 21276329
2022-08-19 12:40