Csák Csilla et al. Az átalakuló mezőgazdasági földszabályozás. (2013) ADVOCAT (MISKOLC) 1585-5198 1-4 12-17, 2538424
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2538424]
 1. Olajos István et al. The relation between the land use register and the real estate registration proceeding, with regard to the justification of the lawful land use = A mező-és erdőgazdasági földekre vonatkozó földhasználati nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás viszonya a jogszerű földhasználat igazolása kérdésében. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 24 164-193
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3370694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3370694, Kapcsolat: 27469521
 2. Olajos István. A földforgalmi jog felelősségi rendszerének magánjogi aspektusai. (2018) Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pp. 372-384
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30692909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30692909, Kapcsolat: 28199801
 3. Olajos István. A földforgalmi jog felelősségi rendszere. (2018) Megjelent: Magyarázat a kártérítési jogról pp. 563-589
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30545796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30545796, Kapcsolat: 28149652
 4. Olajos István. The acquisition and the right of use of agricultural lands, in particular the developing Hungarian court practice = Mezőgazdasági földterületek tulajdonszerzése és hasznosítása, különös tekintettel a formálódó magyar bírósági gyakorlatra. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 23 91-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3315740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315740, Kapcsolat: 27470178
 5. Olajos István. Földjogi kiskáté - kérdés felelet a magyar földjog aktuális kérdéseiből. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2. különszám 409-417
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26507970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26507970, Kapcsolat: 26508067
 6. Szilágyi János Ede. European legislation and Hungarian law regime of transfer of agricultural and forestry lands = Az európai jog és a magyar mezőgazdasági földek forgalmának szabályozása. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 23 148-181
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3315747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315747, Kapcsolat: 27470262
 7. Olajos István. A földforgalomhoz kapcsolódó szerződések anyagi és eljárási kérdései. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 381-392
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26951387] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26951387, Kapcsolat: 26951385
 8. Raisz Anikó. Women in agriculture in Hungary. (2014) Megjelent: Agricultura Familiar pp. 125-142
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24737705] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24737705, Kapcsolat: 24737705
 9. Kocsis Bianka Enikő. Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós vizsgálat szemszögéből. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16 95-127
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)[24130984] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24130984, Kapcsolat: 24130984
 10. Jakab Nóra et al. Új irányvonalak a mezőgazdasági vállalkozásban dolgozó együttélők és gyermekeik jogi helyzetében, különös tekintettel a magyar szabályozásra. (2013) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2013 15 58-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24063655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24063655, Kapcsolat: 23711921
Csák Csilla et al. Az új földforgalmi törvényről. (2013) ŐSTERMELŐ: GAZDÁLKODÓK LAPJA 1418-088X 4 7-10, 2406051
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2406051]
 1. Gyovai Márk et al. Regulations of auction of agricultural and forestry lands particularly regarding to Judicial Enforcement Procedure = A mező- és erdőgazdasági földek árverés útján történő szerzésének szabályai, különös tekintettel a végrehajtási eljárásra. (2016) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 11 1 50-77
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3098436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3098436, Kapcsolat: 26146569
 2. Szilágyi János. Das landwirtschaftliche Grundstückverkehrsgesetz als erster Teil der neuen ungarischen Ordnung betreffend landwirtschaftlichen Grundstücken: Gründe und Umstände der Annahme des Gesetzes sowie dessen wesentlichen Inhalte und Regeln. (2015) AGRAR- UND UMWELTRECHT 0340-840X 2 44-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24600295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24600295, Kapcsolat: 24600293
 3. Kocsis Bianka. A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek és a naturalis obligatio kapcsolata. (2015) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai pp. 241-258
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25220266] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25220266, Kapcsolat: 25220266
 4. Raisz Anikó. Women in agriculture in Hungary. (2014) Megjelent: Agricultura Familiar pp. 125-142
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24737703] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24737703, Kapcsolat: 24737703
 5. Miskolczi-Bodnár Péter. Egyes szerződések: A tulajdonátruházó szerződések. (2014) Megjelent: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. III. kötet pp. 501-583
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24580146] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24580146, Kapcsolat: 24580146
 6. Kocsis Bianka Enikő. Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós vizsgálat szemszögéből. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16 95-127
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)[24130983] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24130983, Kapcsolat: 24130983
 7. Jakab Nóra et al. Új irányvonalak a mezőgazdasági vállalkozásban dolgozó együttélők és gyermekeik jogi helyzetében, különös tekintettel a magyar szabályozásra. (2013) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2013 15 58-76
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24063655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24063655, Kapcsolat: 23549385
 8. Olajos István. A termőföldek használata az erdő- és mezőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján. (2013) ISBN:9786155305221
  Egyéb konferenciakötet | Tudományos[23547096] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23547096, Kapcsolat: 23547164
Csák Csilla et al. A földforgalmi törvény szabályaiba ütköző mezőgazdasági földekkel kapcsolatos szerződések jogkövetkezményei. (2014) ŐSTERMELŐ: GAZDÁLKODÓK LAPJA 1418-088X 2 10-11, 2578332
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2578332]
 1. Olajos István et al. The relation between the land use register and the real estate registration proceeding, with regard to the justification of the lawful land use = A mező-és erdőgazdasági földekre vonatkozó földhasználati nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás viszonya a jogszerű földhasználat igazolása kérdésében. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 24 164-193
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3370694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3370694, Kapcsolat: 27469535
 2. Olajos István. A földforgalmi jog felelősségi rendszerének magánjogi aspektusai. (2018) Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pp. 372-384
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30692909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30692909, Kapcsolat: 28199803
 3. Olajos István. A földforgalmi jog felelősségi rendszere. (2018) Megjelent: Magyarázat a kártérítési jogról pp. 563-589
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30545796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30545796, Kapcsolat: 28149653
 4. Olajos István. The acquisition and the right of use of agricultural lands, in particular the developing Hungarian court practice = Mezőgazdasági földterületek tulajdonszerzése és hasznosítása, különös tekintettel a formálódó magyar bírósági gyakorlatra. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 23 91-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3315740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315740, Kapcsolat: 27470197
 5. Olajos István. Földjogi kiskáté - kérdés felelet a magyar földjog aktuális kérdéseiből. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2. különszám 409-417
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26507970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26507970, Kapcsolat: 26508071
 6. Szilágyi János Ede. European legislation and Hungarian law regime of transfer of agricultural and forestry lands = Az európai jog és a magyar mezőgazdasági földek forgalmának szabályozása. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 23 148-181
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3315747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315747, Kapcsolat: 27470267
 7. Raisz Anikó. A magyar földforgalom szabályozásának aktuális kérdéseiről. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 434-443
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3287338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3287338, Kapcsolat: 26972033
 8. Olajos István. A földforgalomhoz kapcsolódó szerződések anyagi és eljárási kérdései. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 381-392
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26951387] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26951387, Kapcsolat: 26951387
 9. Andréka Tamás et al. A földforgalmi jogalkotás és jogalkalmazás végrehajtása kapcsán felmerült jogi problémák elemzése. (2017) MAGYAR JOG 0025-0147 64 7-8 410-424
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3266137] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3266137, Kapcsolat: 26856359
 10. Kocsis Bianka Enikő. Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós vizsgálat szemszögéből. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16 95-127
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)[24130981] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24130981, Kapcsolat: 24130981
Csák Csilla. A helyi földbizottságok szerepe a mezőgazdasági földek tulajdon-átruházási eljárásában. (2014) ŐSTERMELŐ: GAZDÁLKODÓK LAPJA 1418-088X 5 8-9, 2766571
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2766571]
 1. Olajos István. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts über die Rolle, die Entscheidungen und die Begründetheit der Stellungnahmen der örtlichen Grundverkehrskommissionen: Die Rolle der Laienorgane in der Regelung des Grundverkehrs. (2017) AGRAR- UND UMWELTRECHT 0340-840X 8 284-291
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26856368] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26856368, Kapcsolat: 26856362
 2. Andréka Tamás et al. A földforgalmi jogalkotás és jogalkalmazás végrehajtása kapcsán felmerült jogi problémák elemzése. (2017) MAGYAR JOG 0025-0147 64 7-8 410-424
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3266137] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3266137, Kapcsolat: 26856360
 3. Bányai Krisztina. Theoretical and practical issues of restraints of land acquisition in Hungary = A földszerzés korlátozásának elméleti és gyakorlati kérdései Magyarországon. (2016) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 11 1 5-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3098435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3098435, Kapcsolat: 26145656
 4. Olajos István. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jogok gyakorlásának szabályai. (2015) Megjelent: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2014 pp. 227-236
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2980900] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2980900, Kapcsolat: 25218042
 5. Olajos István. Az elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásának speciális szabályai a földforgalomban. (2015) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára pp. 375-386
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2884285] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2884285, Kapcsolat: 24701516
 6. Olajos István. Az Alkotmánybíróság döntése a helyi földbizottságok szerepéről, döntéseiről és az állásfoglalásuk indokainak megalapozottságáról. (2015) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 3 17-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25568757] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25568757, Kapcsolat: 25568753
Csák Csilla et al. A jogviták rendezésének eljárási kérdései a földforgalom körében: (Választott) bírósági keretek. (2014) ŐSTERMELŐ: GAZDÁLKODÓK LAPJA 1418-088X 4 5-7, 2722930
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2722930]
 1. Szilágyi János Ede. A határon átnyúló mezőgazdasági földszerzés aktuális kérdései. (2018) Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pp. 294-302
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30692916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30692916, Kapcsolat: 28199788
 2. Raisz Anikó. Topical issues of the Hungarian land-transfer law: Purchasing and renting agricultural land: Legal framework and practical problems. (2017) CEDR JOURNAL OF RURAL LAW 2414-3456 1 68-74
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26662160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26662160, Kapcsolat: 26662324
 3. Olajos István. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts über die Rolle, die Entscheidungen und die Begründetheit der Stellungnahmen der örtlichen Grundverkehrskommissionen: Die Rolle der Laienorgane in der Regelung des Grundverkehrs. (2017) AGRAR- UND UMWELTRECHT 0340-840X 8 284-291
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26856368] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26856368, Kapcsolat: 26856370
 4. Raisz Anikó. A magyar földforgalom szabályozásának aktuális kérdéseiről. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 434-443
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3287338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3287338, Kapcsolat: 26972057
 5. Olajos István. Az Alkotmánybíróság döntése a helyi földbizottságok szerepéről, döntéseiről és az állásfoglalásuk indokainak megalapozottságáról. (2015) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 3 17-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25568757] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25568757, Kapcsolat: 25568757
Csák Csilla et al. A mezőgazdasági földek használatának új szabályai. (2014) ŐSTERMELŐ: GAZDÁLKODÓK LAPJA 1418-088X 1 1 8-12, 2538435
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2538435]
 1. Szilágyi János. Das landwirtschaftliche Grundstückverkehrsgesetz als erster Teil der neuen ungarischen Ordnung betreffend landwirtschaftlichen Grundstücken: Gründe und Umstände der Annahme des Gesetzes sowie dessen wesentlichen Inhalte und Regeln. (2015) AGRAR- UND UMWELTRECHT 0340-840X 2 44-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24600295] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24600295, Kapcsolat: 24600295
 2. Kocsis Bianka. A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek és a naturalis obligatio kapcsolata. (2015) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai pp. 241-258
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25220288] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25220288, Kapcsolat: 25220288
 3. Kocsis Bianka Enikő. Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós vizsgálat szemszögéből. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 16 95-127
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)[24130979] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24130979, Kapcsolat: 24130979
Hornyák Zsófia. Az elővásárlási jog megítélése, mint a tulajdonjog lehetséges korlátozása az Alkotmánybíróság szemszögéből. (2014) Megjelent: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 13. pp. 91-110, 2594319
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2594319]
 1. Olajos István et al. The relation between the land use register and the real estate registration proceeding, with regard to the justification of the lawful land use = A mező-és erdőgazdasági földekre vonatkozó földhasználati nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás viszonya a jogszerű földhasználat igazolása kérdésében. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 24 164-193
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3370694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3370694, Kapcsolat: 27469613
 2. Szilágyi János Ede. A határon átnyúló mezőgazdasági földszerzés aktuális kérdései. (2018) Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pp. 294-302
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30692916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30692916, Kapcsolat: 28199831
 3. Szilágyi János Ede. Az Egyesült Államok és szövetségi államainak mezőgazdasági földtulajdon szabályozása a határon átnyúló földszerzések viszonylatában. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2. különszám p. 569
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26498747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26498747, Kapcsolat: 26508084
 4. Bobvos Pál et al. A mező- és erdőgazdasági földek alapjogi védelme. (2016) Megjelent: Számadás az Alaptörvényről pp. 31-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3053146] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3053146, Kapcsolat: 26508884
Hornyák Zsófia et al. Igényérvényesítés lehetőségei és határai a mezőgazdasági földforgalom körében - bírósági keretek. (2014) Megjelent: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Tomus: 14. pp. 139-158, 2769586
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2769586]
 1. Olajos István et al. The relation between the land use register and the real estate registration proceeding, with regard to the justification of the lawful land use = A mező-és erdőgazdasági földekre vonatkozó földhasználati nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás viszonya a jogszerű földhasználat igazolása kérdésében. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 24 164-193
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3370694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3370694, Kapcsolat: 27469546
 2. Olajos István. A földforgalmi jog felelősségi rendszerének magánjogi aspektusai. (2018) Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pp. 372-384
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30692909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30692909, Kapcsolat: 28199805
 3. Olajos István. A földforgalmi jog felelősségi rendszere. (2018) Megjelent: Magyarázat a kártérítési jogról pp. 563-589
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30545796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30545796, Kapcsolat: 28149661
 4. Papik Orsolya. “Trends and current issues regarding member state’s room to maneuver of land trade” panel discussion: „Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések” pódiumbeszélgetés. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 22 132-159
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26991775] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26991775, Kapcsolat: 26991767
 5. Olajos István. The acquisition and the right of use of agricultural lands, in particular the developing Hungarian court practice = Mezőgazdasági földterületek tulajdonszerzése és hasznosítása, különös tekintettel a formálódó magyar bírósági gyakorlatra. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 23 91-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3315740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315740, Kapcsolat: 27470200
 6. Olajos István. Földjogi kiskáté - kérdés felelet a magyar földjog aktuális kérdéseiből. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2. különszám 409-417
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26507970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26507970, Kapcsolat: 26508075
 7. Szilágyi János Ede. European legislation and Hungarian law regime of transfer of agricultural and forestry lands = Az európai jog és a magyar mezőgazdasági földek forgalmának szabályozása. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 23 148-181
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3315747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315747, Kapcsolat: 27470269
 8. Kocsis Bianka Enikő. Agrárérdekképviseleti szervek. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 221-232
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26510410] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26510410, Kapcsolat: 26510410
 9. Olajos István. A földforgalomhoz kapcsolódó szerződések anyagi és eljárási kérdései. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 381-392
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26951387] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26951387, Kapcsolat: 26951393
 10. Andréka Tamás et al. The most changes of the Hungarian Agricultural Market Policy after the 2013th CAP reform: A magyar agrár-piacpolitika legfontosabb változásai a Közös Agrárpolitika 2013-as reformját követően. (2015) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 19 6-31
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25262132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25262132, Kapcsolat: 25262132
Hornyák Zsófia. Grunderwerb in Ungarn und im österreichischen Land Voralberg: Föld-tulajdonszerzés Magyarországon és az osztrák Voralberg tartományban. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 17 62-76, 2858778
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2858778]
 1. Korom Ágoston. Evaluation of Member State Provisions Addressing Land Policy and Restitution by the European Commission. (2021) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 2732-0707 2732-1460 2 2 101-125
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32504135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32504135, Kapcsolat: 30874408
 2. Olajos István. The special asset management right of nature conservation areas, the principal of the prohibition of regression and the conflict with the ownership right in connection with the management of state-owned areas = A természeti védettség alatt álló területek speciális kezelői joga, és a visszalépés tilalmának elve, valamint a tulajdonosi joggyakorlás jogának ütközése az állami tulajdonú területek kezelése kapcsán. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 25 157-189
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3399447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3399447, Kapcsolat: 27471521
 3. Olajos István et al. The relation between the land use register and the real estate registration proceeding, with regard to the justification of the lawful land use = A mező-és erdőgazdasági földekre vonatkozó földhasználati nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás viszonya a jogszerű földhasználat igazolása kérdésében. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 24 164-193
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3370694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3370694, Kapcsolat: 27469564
 4. Halász Iván. Alkotmányjog. (2018) ISBN:9786155764462
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[30300346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30300346, Kapcsolat: 28083243
 5. Szilágyi János Ede. A határon átnyúló mezőgazdasági földszerzés aktuális kérdései. (2018) Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pp. 294-302
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30692916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30692916, Kapcsolat: 28199844
 6. Olajos István. A földforgalmi jog felelősségi rendszerének magánjogi aspektusai. (2018) Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pp. 372-384
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30692909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30692909, Kapcsolat: 28199847
 7. Papik Orsolya. “Trends and current issues regarding member state’s room to maneuver of land trade” panel discussion: „Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések” pódiumbeszélgetés. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 22 132-159
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26991775] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26991775, Kapcsolat: 26991781
 8. Raisz Anikó. Topical issues of the Hungarian land-transfer law: Purchasing and renting agricultural land: Legal framework and practical problems. (2017) CEDR JOURNAL OF RURAL LAW 2414-3456 1 68-74
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26662160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26662160, Kapcsolat: 26662294
 9. Csák Csilla. The Regulation of Agricultural Land Ownership in Hungary after Land Moratorium. (2017) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 3 1125-1134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3351570] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3351570, Kapcsolat: 27471627
 10. Olajos István. The acquisition and the right of use of agricultural lands, in particular the developing Hungarian court practice = Mezőgazdasági földterületek tulajdonszerzése és hasznosítása, különös tekintettel a formálódó magyar bírósági gyakorlatra. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 23 91-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3315740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315740, Kapcsolat: 27470212
 11. Szilágyi János Ede et al. New dimensions of the Hungarian agricultural law in respect of food sovereignty: A magyar agrárjog legújabb fejlődési irányai az élelmiszer-szuverenitás szempontjából. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 22 160-201
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26992012] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26992012, Kapcsolat: 26992012
 12. Korom Ágoston et al. Gondolatok az új tagállamok birtokpolitikájával kapcsolatban. Transzparencia és egyenlő elbánás. (2017) Megjelent: Honori et virtuti pp. 259-267
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3256201] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3256201, Kapcsolat: 26621643
 13. Olajos István. Földjogi kiskáté - kérdés felelet a magyar földjog aktuális kérdéseiből. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2. különszám 409-417
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26507970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26507970, Kapcsolat: 26508076
 14. Szilágyi János Ede. European legislation and Hungarian law regime of transfer of agricultural and forestry lands = Az európai jog és a magyar mezőgazdasági földek forgalmának szabályozása. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 23 148-181
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3315747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315747, Kapcsolat: 27470275
 15. Szilágyi János Ede. Az Egyesült Államok és szövetségi államainak mezőgazdasági földtulajdon szabályozása a határon átnyúló földszerzések viszonylatában. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2. különszám p. 569
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26498747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26498747, Kapcsolat: 26508083
 16. Raisz Anikó. A magyar földforgalom szabályozásának aktuális kérdéseiről. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 434-443
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3287338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3287338, Kapcsolat: 26972054
 17. Szilágyi János Ede. A magyar földforgalmi rezsimet befolyásoló tényezők. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 40-63
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26511351] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26511351, Kapcsolat: 26511351
 18. Szilágyi János Ede. A magyar földforgalmi rezsim általános bemutatása. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 64-74
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26511405] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26511405, Kapcsolat: 26511405
 19. Kocsis Bianka. A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek és a naturalis obligatio kapcsolata. (2015) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai pp. 241-258
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[25220197] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25220197, Kapcsolat: 25220197
Holló Klaudia et al. Die Entwicklung des Agrarrechts in Ungarn zwischen 2013 und 2015: Az agrárjog fejlődése Magyarországon 2013 és 2015 között. (2015) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 19 56-87, 2993454
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2993454]
 1. Szilágyi János Ede et al. The topical situation and issues of agricultural law in Hungary. (2019) CEDR JOURNAL OF RURAL LAW 2414-3456 5 1 40-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30750455] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30750455, Kapcsolat: 30860978
 2. Szinay Attila et al. Hungarian landmarket in the light of the new law. (2019) CEDR JOURNAL OF RURAL LAW 2414-3456 5 1 28-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30766120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30766120, Kapcsolat: 30860855
 3. Olajos István et al. The relation between the land use register and the real estate registration proceeding, with regard to the justification of the lawful land use = A mező-és erdőgazdasági földekre vonatkozó földhasználati nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás viszonya a jogszerű földhasználat igazolása kérdésében. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 24 164-193
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3370694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3370694, Kapcsolat: 27469557
 4. Olajos István. A földforgalmi jog felelősségi rendszerének magánjogi aspektusai. (2018) Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pp. 372-384
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30692909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30692909, Kapcsolat: 28199856
 5. Papik Orsolya. “Trends and current issues regarding member state’s room to maneuver of land trade” panel discussion: „Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések” pódiumbeszélgetés. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 22 132-159
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26991775] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26991775, Kapcsolat: 26991775
 6. Raisz Anikó. Topical issues of the Hungarian land-transfer law: Purchasing and renting agricultural land: Legal framework and practical problems. (2017) CEDR JOURNAL OF RURAL LAW 2414-3456 1 68-74
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26662160] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26662160, Kapcsolat: 26662262
 7. Csák Csilla. The Regulation of Agricultural Land Ownership in Hungary after Land Moratorium. (2017) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 3 1125-1134
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3351570] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3351570, Kapcsolat: 27471631
 8. Olajos István. The acquisition and the right of use of agricultural lands, in particular the developing Hungarian court practice = Mezőgazdasági földterületek tulajdonszerzése és hasznosítása, különös tekintettel a formálódó magyar bírósági gyakorlatra. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 23 91-116
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3315740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315740, Kapcsolat: 27470210
 9. Anikó Raisz. Nincs cím. (2017) CEDR JOURNAL OF RURAL LAW 2414-3456 3 p. 68
  Folyóiratcikk[26945401] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26945401, Kapcsolat: 26945401
 10. Szilágyi János Ede et al. New dimensions of the Hungarian agricultural law in respect of food sovereignty: A magyar agrárjog legújabb fejlődési irányai az élelmiszer-szuverenitás szempontjából. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 22 160-201
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26992025] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26992025, Kapcsolat: 26992025
 11. Szilágyi János Ede. European legislation and Hungarian law regime of transfer of agricultural and forestry lands = Az európai jog és a magyar mezőgazdasági földek forgalmának szabályozása. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 23 148-181
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3315747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3315747, Kapcsolat: 27423005
 12. Szilágyi János Ede. Az Egyesült Államok és szövetségi államainak mezőgazdasági földtulajdon szabályozása a határon átnyúló földszerzések viszonylatában. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2. különszám p. 569
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26498747] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26498747, Kapcsolat: 26498742
 13. Szilágyi János Ede. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési pénzügyek, valamint a mezőgazdasági kockázatkezelés szabályai. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 236-264
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26511890] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26511890, Kapcsolat: 26511890
 14. Raisz Anikó. A magyar földforgalom szabályozásának aktuális kérdéseiről. (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 35 434-443
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3287338] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3287338, Kapcsolat: 26972045
 15. Szilágyi János Ede. A magyar földforgalmi szabályozás új rezsimje és a határon átnyúló tulajdonszerzések. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 különszám 107-124
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26490606] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26490606, Kapcsolat: 26490617
 16. Szilágyi János Ede. A magyar földforgalmi rezsimet befolyásoló tényezők. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 40-63
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[26511416] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26511416, Kapcsolat: 26511416
 17. Bobvos Pál et al. A mező- és erdőgazdasági földek alapjogi védelme. (2016) Megjelent: Számadás az Alaptörvényről pp. 31-40
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3053146] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3053146, Kapcsolat: 26508881
 18. Szilágyi János. Acquisition of the ownership of agricultural lands in Hungary, taking the EU’s and other countries’ law into consideration. (2016) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 4 1437-1450
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26508898] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26508898, Kapcsolat: 26508896
Hornyák Zsófia. A mezőgazdasági földtulajdonszerzés feltételei és korlátai összehasonlító jogi elemzésben. (2015) PROFECTUS IN LITTERIS 2062-1469 VII. 141-148, 2993210
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2993210]
 1. Szilágyi János Ede. A határon átnyúló mezőgazdasági földszerzés aktuális kérdései. (2018) Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pp. 294-302
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30692916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30692916, Kapcsolat: 28199837
Hornyák Zsófia. Az előhaszonbérleti jog specializációja a mezőgazdasági földek tekintetében. (2015) Megjelent: Doktoranduszok Fóruma pp. 127-131, 2913435
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2913435]
 1. Bányai Krisztina. Theoretical and practical issues of restraints of land acquisition in Hungary = A földszerzés korlátozásának elméleti és gyakorlati kérdései Magyarországon. (2016) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 11 1 5-27
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3098435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3098435, Kapcsolat: 26146664
Hornyák Zsófia. Die Voraussetzungen und die Beschränkungen des landwirtschaftlichen Grunderwerbes in rechtsvergleichender Analyse. (2015) CEDR JOURNAL OF RURAL LAW 2414-3456 1 88-97, 2993205
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2993205]
 1. Korom Ágoston. Evaluation of Member State Provisions Addressing Land Policy and Restitution by the European Commission. (2021) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 2732-0707 2732-1460 2 2 101-125
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32504135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32504135, Kapcsolat: 30874432
 2. Olajos István et al. The relation between the land use register and the real estate registration proceeding, with regard to the justification of the lawful land use = A mező-és erdőgazdasági földekre vonatkozó földhasználati nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás viszonya a jogszerű földhasználat igazolása kérdésében. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 24 164-193
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3370694] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3370694, Kapcsolat: 27469570
 3. Szilágyi János Ede. A határon átnyúló mezőgazdasági földszerzés aktuális kérdései. (2018) Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pp. 294-302
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30692916] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30692916, Kapcsolat: 28199841
 4. Olajos István. A földforgalmi jog felelősségi rendszerének magánjogi aspektusai. (2018) Megjelent: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pp. 372-384
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30692909] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30692909, Kapcsolat: 28199851
 5. Papik Orsolya. “Trends and current issues regarding member state’s room to maneuver of land trade” panel discussion: „Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések” pódiumbeszélgetés. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 22 132-159
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26991775] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26991775, Kapcsolat: 26991786
2022-08-19 12:29