Bácskai Károly. Az igehirdetést alakító másodlagos tényezők. (2000) Megjelent: A lelkigondozás órája pp. 263-276, 2391766
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2391766]
 1. Koch Szilvia. Infokommunikációs akadálymentesítés siketek számára az egyházban. (2015) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 90 11 402-409
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26183114] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26183114, Kapcsolat: 26183064
 2. Szabóné Mátrai Marianna. Generációk találkozása az istentiszteleten. (2004) Megjelent: Ablaknyitás pp. 246-263
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3117092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3117092, Kapcsolat: 26102703
Bácskai Károly. Az alázat, mint bibliai paradigma. (2009) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 52 1 8-12, 2391773
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2391773]
 1. Johann Gyula. Nagyszombat: Jel 4,1-11. (2018) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 93 3 112-114
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27374587] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27374587, Kapcsolat: 27202168
 2. Varga Gyöngyi. "Szegény gazdagok" - avagy a koldusok teológiája. (2017) Megjelent: Teológia és reformáció pp. 181-190
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3280321] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3280321, Kapcsolat: 26975087
Bácskai Károly. Az Evangélium Jeruzsálemben: nem és igen: Apostolok Cselekedetei 12,1-11. (2012) IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA 1788-8174 6 3 479-486, 2391788
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2391788]
 1. Peres Imre. Jakab kivégzése: Szentháromság után 16. vasárnap. (2018) IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA 1788-8174 12 3 496-506
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27453579] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27453579, Kapcsolat: 27453579
Bácskai Károly. A diakónia és a krisztológia kapcsolata mint a keresztény segítő szolgálat alapja. (2014) Megjelent: Teológia és kultúra pp. 165-177, 2553500
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2553500]
 1. Kinyik Anita. Inkulturációra kész biblikus szövetség a hittudományi egyetemen. (2014) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 89 8-9 316-319
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24172007] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24172007, Kapcsolat: 24197187
Bácskai Károly. Erkölcsi tanítás és együttélési szabályok a keresztény közösségben: Az újszövetségi házi táblák. (2015) Megjelent: Teológia és oktatás pp. 43-52, 2887155
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2887155]
 1. Pángyánszky Ágnes. Tanítás és tanulás felnőttkorban. (2015) ISBN:9789631248654
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3040164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3040164, Kapcsolat: 26099185
Bácskai Károly. A nép és a nemzet fogalma az Újszövetségben. (2016) Megjelent: Teológia és nemzetek pp. 50-56, 3116043
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3116043]
 1. Orosz Gábor Viktor. Béke: Betekintés a béke bibliai, teológiatörténeti, hatalomelméleti és szociáletikai értelmezésébe. (2021) Megjelent: Békesség néktek! pp. 5-28
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Oktatási[32220016] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32220016, Kapcsolat: 30855081
Bácskai Károly. "...rátekintett szolgálólánya megalázott voltára..." (Lk 1,48): Az alázatos Mária. (2016) PANNONHALMI SZEMLE 1216-9188 24 2 7-15, 3116030
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3116030]
 1. Jeneiné Hurja Bettina. Nőkutatás és feminista írásmagyarázat az Ószövetség-tudományban: Történeti bevezetés és kiértékelés. (2019) COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 1787-128X 15 1 7-32
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31440903] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31440903, Kapcsolat: 28443008
Bácskai Károly. Betű és lélek. (2017) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 92 8-9 311-313, 3265852
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3265852]
 1. Szakács Tamás. Kánaáni nyelvek: A kereszt és a komplementaritás nyelve. (2022) Megjelent: Teológia és nyelv pp. 274-288
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33300452] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33300452, Kapcsolat: 31964312
Bácskai Károly. Ne félj, te kicsiny nyáj!: Lk 12,32. (2018) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 93 6 207-209, 3383235
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3383235]
 1. Karl Jánosné Csepregi. Pünkösd 2. napja: Lk 12,32-34. (2023) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 98 5 191-193
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33854418] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33854418, Kapcsolat: 32838454
Szűcs Kinga. Teológia és nyelv: Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. (2022) ISBN:9789633802403, 33206203
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[33206203]
 1. Hafenscher Károly. Az igehirdetés mai nyelvezete és a liturgikus elemek érthetősége. (2023) LELKIPÁSZTOR 0133-2821 98 8-9 311-314
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[34134706] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 34134706, Kapcsolat: 33259029
2024-06-18 14:39