Bódi Katalin. Narrato-poétikai vizsgálódások az érzékenység magyar napló- és levélregény-irodalmában. (1999) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 80 4 530-555, 24325306
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24325306]
 1. Rákai O. Az irodalomtudós tekintete: Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között. (2008) ISBN:9789639671195
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[218714] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 218714, Kapcsolat: 23599260
 2. Jászberényi József. „A Sz: Sophia' templomában látom én felszentelve nagysádat”: A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség. (2003) ISBN:9634462480
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[23599199] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23599199, Kapcsolat: 23599199
 3. Benkő Krisztián. A „napló” mint alakzat: Változatok a prozopopeiára XVIII--XIX. századi irodalmunkban. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 83 2 206-218
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27468346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27468346, Kapcsolat: 23599152
 4. Devescovi Balázs. A mítosz és Fanni: A Kármán József körüli legendák és a Fanni hagyományait környező mítosz(ok) elemzése [diskurziválás] 5.0.. (2000) ISBN:9633799953
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2231190] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2231190, Kapcsolat: 23599235
Bódi Katalin. A valóság poétikája a francia és a magyar levélregényben. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 4-5 483-503, 2385419
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2385419]
 1. Kéri Katalin. Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon: nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással. (2018) ISBN:9789634670377
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30437545] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30437545, Kapcsolat: 31432186
 2. Penke Olga. Voltaire filozófiai meséi és regényei "magyar ruhában". (2017) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 121 6 780-802
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3327069] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3327069, Kapcsolat: 27769164
 3. Papp Katinka. Szerelem, vallás, utópia diskurzusa az Új Héloïse-ban. (2017) Megjelent: Műfaj és komparatisztika pp. 236-248
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32925073] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32925073, Kapcsolat: 31432406
 4. Miklós Eszter Gerda. „szalad a drót”. Örkény István Macskajátékáról. (2014) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 53 1-2 7-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30363789] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30363789, Kapcsolat: 27769163
 5. Kéri Katalin. "Nők csak mértékkel olvassanak..." Adalékok a hazai női olvasóközönség 18-19. századi formálódásának történetéhez.. (2014) Megjelent: Pedagógia - oktatás - könyvtár pp. 319-342
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2745741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2745741, Kapcsolat: 31431796
 6. Simon-Szabó Ágnes. Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben. (2013)
  Egyetemi doktor (Disszertáció) | Tudományos[2870701] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2870701, Kapcsolat: 31582610
 7. Pintér Borbála. Levél a regényben: A levél mint szövegszervező elem Kemény Zsigmond négy regényében. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2518875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2518875, Kapcsolat: 31582452
 8. Bodrogi Ferenc Máté et al. Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig: önállóan megjelent fordításkötetek. (2009) ISBN:9789634732969
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[238490] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 238490, Kapcsolat: 23599358
 9. Szirák Péter. Örkény István: Pályakép. (2008) ISBN:9789639651616
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1287194] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1287194, Kapcsolat: 23599341
 10. Onder Csaba. A klasszika virágai: anthología – praetexta – narratíva. (2003) ISBN:9634726852
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2786216] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2786216, Kapcsolat: 23599287
Bódi Katalin. A rejtőzködő hagyomány: a heroida jelentései a magyar irodalomban a XVIII. század második felében. (2004) Megjelent: Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából pp. 63-87, 2385416
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2385416]
 1. Jankovics József et al. Szeretők és házastársak: Misszilisek a szerelemről (esettanulmányok). (2017) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 1219-5448 1219-543X 21 2 188-213
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3301657] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3301657, Kapcsolat: 30840270
 2. Tarjányi Eszter. A drámai monológtól a szerepversig: Az örök zsidó és a műfaji háttér. (2012) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 23 2 4-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2057103] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2057103, Kapcsolat: 31431799
 3. Balogh Piroska et al. Dayka Gábor összes művei. (2009) ISBN:9789639671294
  Kritikai kiadás (Könyv) | Tudományos[2385438] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2385438, Kapcsolat: 31431801
Bódi Katalin. Egy műfaj apológiája: A XVIII. századi magyar levélregény és kontextusai. (2005), 2505833
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2505833]
 1. Pintér Borbála. Levél a regényben: A levél mint szövegszervező elem Kemény Zsigmond négy regényében. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[2518875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2518875, Kapcsolat: 31582449
 2. Penke Olga. Műfaji kísérletek Bessenyei György prózájában. (2008) ISBN:9634731269; 9789634731269
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1147596] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1147596, Kapcsolat: 23603626
 3. Vaderna Gábor. Torlódások: Diskurzusok összjátéka Berzsenyi Dániel egyik levelében. (2005) Megjelent: „Et in Arcadia ego”: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése pp. 370-404
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23603616] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23603616, Kapcsolat: 23603616
Bódi Katalin. Nőábrázolási hagyományok a 18. századi levélregényekben. (2005) Megjelent: Et in Arcadia ego pp. 405-418, 238575
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[238575]
 1. Gesztelyi Hermina. A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés történetéből, szerk. Papp Júlia. (2015) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 96 3 347-351
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3046206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3046206, Kapcsolat: 27769165
Balogh Piroska et al. Dayka Gábor összes művei. (2009) ISBN:9789639671294, 2385438
Kritikai kiadás (Könyv) | Tudományos[2385438]
 1. Fülöp Dorottya. Kedv, remények, Lillák: Egy mikrofilológiai azonosítás tétjei. (2022) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 126 1 49-64
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33044445] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33044445, Kapcsolat: 31887272
 2. Vaderna Gábor. Költeményes próbák: A fiatal Kis János költészete. (2021) Megjelent: Egyház – irodalom – tudomány pp. 188-220
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32494443] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32494443, Kapcsolat: 30980442
 3. Mészáros Gábor. A Holmi negyedik darabjának olvasatai, lokális és globális horizontjai: Pálóczi Horváth Ádám kapcsolatrendszerének értelmezése. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31823396] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 31823396, Kapcsolat: 31588245
 4. Szathmári István. Dayka Gábor Grammatikai feljegyzések című, kéziratban fennmaradt, magyar nyelvű, nyelvészeti jellegű írásáról. (2019) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 143 1 47-57
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30802988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30802988, Kapcsolat: 29801986
 5. Hovánszki Mária. Verseghy Ferenc és Kreskay Imre kéziratban maradt heroida-énekei. (2017) Megjelent: Római költők a 18-19. századi magyar irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius pp. 70-98
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3332943] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3332943, Kapcsolat: 27087836
 6. Szathmári István. Mi vitte Dayka Gábort, a költőt a nyelvtanírás és a nyelvtudomány felé?. (2016) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 140 4 462-468
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3166156] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3166156, Kapcsolat: 27435751
 7. Verseghy Ferenc. Verseghy Ferenc drámái. (2014) ISBN:9789633184738
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[2583225] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2583225, Kapcsolat: 29798393
 8. Csehy Zoltán. Szodoma és környéke: Homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben. (2014) ISBN:9788081017544
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[31259097] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31259097, Kapcsolat: 29800991
 9. Szilágyi Márton. Vannak változások: Az elfeledés és felfedezés műveletei az irodalomtörténetben. (2013) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 64 3 63-70
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2969293] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2969293, Kapcsolat: 28458450
 10. Ajkay Alinka. Klasszikus magyar irodalom I.: Felvilágosodás. (2012) ISBN:9789633080603
  Felsőoktatási tankönyv (Könyv) | Oktatási[2236306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2236306, Kapcsolat: 24669945
 11. Polgár Anikó. Ráfogások Ovidiusra: Fejezetek az antik költészet magyar fordítás- és hatástörténetéből. (2011) ISBN:9788081014918
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[22379931] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22379931, Kapcsolat: 29800983
 12. Gintli Tibor. Magyar irodalom. (2010) ISBN:9789630589499
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[2069889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2069889, Kapcsolat: 31431807
 13. Szilágyi Márton. Egy irodalomtörténeti legenda genezise és funkciója: Csokonai Vitéz Mihály és a nagyváradi temetés. (2010) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 40 1 41-51
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1458105] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1458105, Kapcsolat: 21540185
 14. Bátori Anna. Dayka Gábor összes művei, s. a. r. Balogh Piroska - Bódi Katalin - Szép Beáta - Tasi Réka. (2010) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 91 3 411-420
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2172081] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2172081, Kapcsolat: 24418696
 15. Keszeg Anna. A Korunk könyvajánlata (Keszeg Anna ajánlja). (2009) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 20 12
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[26671043] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26671043, Kapcsolat: 28458422
Bódi Katalin. Könny és tinta: A magyar levélregény és heroida történeti és poétikai háttere. (2010) ISBN:9789633180259, 1456048
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1456048]
 1. Fülöp Dorottya. Ivánkay Vitéz Imre olasz fordításai az Orpheusban. (2022) Megjelent: Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században pp. 85-97
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33039358] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33039358, Kapcsolat: 31624198
 2. Bartha-Kovács Katalin. Hét arabeszk – Watteau-olvasatok. (2021) ISBN:9789639987920
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32540276] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32540276, Kapcsolat: 31431810
 3. Béres Norbert. „Roman und was besser ist, als Roman“ – Über die Vertriebsstrategien des Romans. (2019) Megjelent: Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820 pp. 221-232
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31123985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31123985, Kapcsolat: 28823592
 4. Béres Norbert. Kártigámnak emlékezetes történetei: Közelítések a 18. század végének népszerű prózairodalmához. (2019) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 123 5 585-603
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31123966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31123966, Kapcsolat: 29861131
 5. Bényei Péter. Az érzékenység túlszelídítése: Jósika Miklós: Abafi. (2019) Megjelent: „közöttünk a’ Mester” pp. 207-233
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31191225] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31191225, Kapcsolat: 28823597
 6. Tóth Orsolya. „ha Lolott, az én Lolottom, Yoricknak Elizájához hasonlít” – szerelmi narratíva Kazinczy Ferenc Gyulay Karolinához szóló leveleiben. (2018) ALUMNI NOVA 2630-905X 1 137-171
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30337902] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30337902, Kapcsolat: 27769170
 7. Penke Olga. La traduction hongroise de la Nouvelle Héloise. Un transfert manqué. (2017) Megjelent: Ex oriente amicitia pp. 289-309
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3262964] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3262964, Kapcsolat: 31432058
 8. Laczházi Gyula. Társiasság és együttérzés a felvilágosodás magyar irodalmában. (2014) ISBN:9786155047725
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2856077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2856077, Kapcsolat: 27769167
 9. Labádi Gergely. Könyvek távolról: A magyar regény 1807-ben. (2014) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 95 3 311-332
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2764035] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2764035, Kapcsolat: 27769168
 10. Laczházi Gyula. Antropológia és közösségképzet Bessenyei György kései írásaiban (A bihari remete, Tariménes utazása). (2014) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 118 1 31-57
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2717842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2717842, Kapcsolat: 27769166
 11. Borbély Szilárd. A Fanni’ Hagyományai fikciókritikai olvasása. (2014) Megjelent: Előzetes kérdések : Rohonyi Zoltán emlékkönyv pp. 33-45
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[27572058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27572058, Kapcsolat: 27769169
 12. Egyed Emese. "Tanítványod vagyok.": Ex voto - Barcsay és Ányos viszonyáról. (2013) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 23 3-4 50-59
  Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[2557232] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2557232, Kapcsolat: 29861130
 13. Fried István. Die dichterische Sprache als Ausdrucksmittel: Klassizismen, Rokoko, Empfindsamkeit. (2013) Megjelent: Geschichte der ungarischen Literatur pp. 96-132
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[26461975] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26461975, Kapcsolat: 31431826
 14. Penke Olga. Levélregény és költészet - Rousseau Nouvelle Héloise című regényének magyar olvasói és fordítása. Adalék forrástörténetünkhöz és a Petőfi-kultuszhoz. (2012) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 12 4 396-413
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2245448] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2245448, Kapcsolat: 31431816
 15. Bihary Gábor. Szerepek és szövegek között: Lovas Ildikó Spanyol menyasszony című regényéről. (2011) SZKHOLION 1785-0479 1787-0224 8 2 71-81
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Közérdekű[23268001] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23268001, Kapcsolat: 23268001
 16. Benkő Krisztián. Képeslapok: Lónyay Erzsébet Psyché levelei. (2011) VÖRÖS POSTAKOCSI: MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 1789-4697 5 ősz 59-62
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Közérdekű[23268031] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23268031, Kapcsolat: 23268031
 17. Borbély Szilárd. Bódi Katalin: Könny és tinta. A magyar levélregény és heroida történeti és poétikai háttere. (2011) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 55 14 p. 20
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Közérdekű[21362265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21362265, Kapcsolat: 21362265
 18. Balog Edit Otilia. A női és férfivirtus diskurzusa a felvilágosodás kori társadalmi nem reprezentációjában. (2010) Megjelent: Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből pp. 54-70
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23545360] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23545360, Kapcsolat: 23268021
Bódi Katalin. Testábrázolás a XVIII. században: Kép és regény. (2010) Megjelent: Ragyogni és munkálni pp. 232-256, 1456042
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1456042]
 1. Béres Norbert. Kártigámnak emlékezetes történetei: Közelítések a 18. század végének népszerű prózairodalmához. (2019) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 123 5 585-603
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31123966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31123966, Kapcsolat: 29861134
 2. Támba Renátó. A gyermek a természetben. A fürdés és a víz motívuma a 19. század második felének, illetve a Szolnoki Művésztelep néhány alkotójának gyermekábrázolásain. (2017) GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2063-9945 1 1 17-43
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26345518] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26345518, Kapcsolat: 31431792
 3. Tóth Orsolya. Debreczeni Attila, Gönczy Mónika (szerk.): Ragyogni és munkálni: Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről. (2011) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 23 2 185-188
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1726877] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1726877, Kapcsolat: 23268037
Bódi Katalin. Fekvő testek a késő reneszánszban: Bramantino: Krisztus siratása, 1520–1525, Giorgione: Alvó Vénusz, 1510, Tiziano: Urbinói Vénusz, 1538. (2011) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 49 1-2 19-30, 2385556
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2385556]
 1. Széplaky Gerda. Mit tudhatunk a testről?: A Studia Litteraria Testinterpretációk című lapszámáról. (2012) VÖRÖS POSTAKOCSI: MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 1789-4697 - február 24 p. -
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Közérdekű[23268040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23268040, Kapcsolat: 27769807
Bódi Katalin. A Törökországi levelek mint levélregény. (2012) Megjelent: Író a száműzetésben pp. 64-74, 2385569
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2385569]
 1. Török Zsuzsa. Török Zsuzsa recenziója a magyar nyelvű Mikes tanulmánykötetről: Író a száműzetésben: Mikes Kelemen, szerk. Tüskés Gábor, Budapest, Universitas, 2012 (Historia litteraria, 28). (2013) RECITI.HU
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26992360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26992360, Kapcsolat: 29861155
 2. Bitskey István. Író a száműzetésben: Mikes Kelemen. Szerkesztette Tüskés Gábor, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2012 (Historia Litteraria, 28), 355 l.. (2013) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 117 3 355-360
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[23521218] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23521218, Kapcsolat: 29861154
Bódi Katalin. Les Lettres de Turquie comme roman épistolaire. (2012) Megjelent: Literaturtransfer und Interkultralität im Exil - Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile - Transmission... pp. 203-217, 2385564
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2385564]
 1. Vörös Imre. Literaturtransfer und Interkulturität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung. (2013) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 117 3 361-368
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3121341] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3121341, Kapcsolat: 29861156
Bódi Katalin. Comment voir avec les yeux: La vue comme activité dans la théorie de Diderot et de Winckelmann. (2013) Megjelent: Traduire Diderot pp. 21-30, 2585466
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2585466]
 1. Élise Pavy-Guilbert. Traduire Diderot. (2014) RECHERCHES SUR DIDEROT ET SUR L'ENCYCLOPEDIE 0769-0886 1955-2416 49 297-302
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[25202974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25202974, Kapcsolat: 27769813
Bódi Katalin. Vér-kép: (A vér alakzatai Pierre Corneille Cid című drámájában). (2013) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 52 1-2 48-59, 2555536
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2555536]
 1. Papp Sára Írisz. Gondolatok a képtudományról. Kritika a Studia Litteraria irodalom- és kultúratudományi folyóirat Kép, látvány, szöveg (szerk. Berta Erzsébet, Lapis József, Debrecen, Debreceni Egyetem Kiadó, 2013) című 2013/1-2. lapszámáról. (2014) VÖRÖS POSTAKOCSI: MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 1789-4697 11 p. online
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[26801604] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26801604, Kapcsolat: 27769810
Bódi Katalin. Gólyafészek és angolkert. (2014) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 118 6 802-831, 2843638
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2843638]
 1. Hász-Fehér Katalin. Csokonai és a rokokó mint az irodalomtörténet provokációja. (2022) Megjelent: A rokokó arcai pp. 85-145
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33298314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 33298314, Kapcsolat: 32436388
 2. Debreczeni Attila. Szöveghálót fon az estve: Tanulmányok. (2020) ISBN:9786156255105
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[31857557] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 31857557, Kapcsolat: 29861142
 3. Pethő József. Metaforizáció és nyelvszemlélet a nyelvújítás diszkurzusában. (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 2 139-151
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31377175] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31377175, Kapcsolat: 29861141
 4. Debreczeni Attila. A debreceniség: Kazinczy és egy nyelvi paradoxon születése. (2020) Megjelent: A debreceniség mintázatai pp. 24-71
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31883258] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31883258, Kapcsolat: 29863817
 5. Granasztói Olga. The Paper Hazai Tudósítások and the Beginnings of the Cult of Monuments Through the Lens of Ferenc Kazinczy’s Articles (1806–1808). (2019) Megjelent: Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820 pp. 155-164
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30900955] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30900955, Kapcsolat: 29861138
 6. Tóth Orsolya. „ha Lolott, az én Lolottom, Yoricknak Elizájához hasonlít” – szerelmi narratíva Kazinczy Ferenc Gyulay Karolinához szóló leveleiben. (2018) ALUMNI NOVA 2630-905X 1 137-171
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30337902] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30337902, Kapcsolat: 27769802
 7. Nagy Ágoston. „Elestjeink’ oszlopa mellett új bajnokok fognak hazafiúi lángokra gyúladhatni”?: A sátoraljaújhelyi inszurrekciós emlékmű tervezete és a nemesi patriotizmus nyelvei. (2016) SIC ITUR AD ASTRA 0238-4779 65 53-90
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3151504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3151504, Kapcsolat: 29861140
Bódi Katalin. Jöjj, de hogyan láss?: A látás mint tevékenység Diderot és Wickelmann teóriáiban. (2014) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 95 3 293-310, 2835308
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2835308]
 1. Szabolcs Enikő. A romok poétikájától a romok esztétikájáig. A romszemlélet változásai a 18. század második felétől az 1820-as évekig a francia irodalomban [De la poétique à l’esthétique des ruines. Les changements dans la vision des ruines de la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1820 dans la littérature française]. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32477502] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32477502, Kapcsolat: 31432179
 2. Papp Sára. A megelevenedett halál: Mimézis és antropomorfizmus Berlinde de Bruyckere egy viaszmásában. (2017) SZKHOLION 1785-0479 1787-0224 15 1 48-55
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30632633] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30632633, Kapcsolat: 28114175
Bódi Katalin. Kezdjetek el élni: Péterfy-Novák Éva, Egyasszony, Bp., Libri, 2014. (2015) VÖRÖS POSTAKOCSI: MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 1789-4697 9 május 7., 3028329
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3028329]
 1. Gács Anna. A vágy, hogy meghatódjunk: Tanulmányok a kortárs önéletrajz-kultúráról. (2020) ISBN:9879631426199
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[31658804] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31658804, Kapcsolat: 30840271
Bódi Katalin. Le paradoxe sur l’indifférent. (2015) Megjelent: Regards actuels sur la littérature médiévale en mémoire de Katalin Halász (1944-2003) pp. 85-94, 3028266
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3028266]
 1. Bartha-Kovács Katalin. Hét arabeszk – Watteau-olvasatok. (2021) ISBN:9789639987920
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[32540276] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32540276, Kapcsolat: 31431794
 2. Bartha-Kovács Katalin. La légèreté du pinceau : la manière de Watteau et de Chardin. (2020) Megjelent: L'Utopie de l'art. Mélanges offerts à Gérard Dessons pp. 435-447
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31672729] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31672729, Kapcsolat: 30840272
 3. Bartha-Kovács Katalin. Diderot et Watteau. Vers une poétique de l’image au XVIIIe siècle. (2019) ISBN:9782343179087
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30767455] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30767455, Kapcsolat: 28823593
Bódi Katalin. Macsó pikareszk: (Grecsó Krisztián: Megyek utánad). (2015) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 66 1 106-109, 3028274
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3028274]
 1. Csató Anita. Identitáskérdések Grecsó Krisztián regényeiben: Kortárs irodalom beemelése az etikaoktatásba. (2019) Megjelent: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum [Kánonok és kultuszok a gyermek- és ifjúsági irodalomban] pp. 101-116
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31012036] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31012036, Kapcsolat: 29861148
Bódi Katalin. Kazinczy a múzeumban: Kazinczy Ferenc képzőművészeti tárgyú cikkeinek értelmezési esélyeiről. (2016) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 97 1 3-30, 3199550
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3199550]
 1. Kulin Ferenc. Kazinczy és a magyar beszéd. (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 2 196-216
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31601009] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31601009, Kapcsolat: 29863798
 2. Gyulai Éva. Palóczy László ábrázolásai – a népképviseleti országgyűlések korelnökének (1848/1861) ikonográfiája. (2015) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 54. 387-405
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3110519] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3110519, Kapcsolat: 29861149
Bódi Katalin. Lajos Hopp, Un épistolier et traducteur littéraire à l’orée des Lumières: Kelemen Mikes, Recueil d’essais, sous la direction de Gábor Tüskés, publié par Imre Vörös et Anna Tüskés, Szeged, JATEPress, coll. « Felvilágosodás – Lumières – Enlightenment – Aufklärung » 3, 2014, 174 pp.. (2016) STUDI FRANCESI 0039-2944 60 9-12 p. 528, 3199567
Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3199567]
 1. Tüskés Gábor. Critica: Források az irodalom- és kultúratudományi szakkritika történetéhez 1986–2020—Sources for the History of Criticism of Literary and Cultural Studies 1986–2020. (2020)
  Könyv | Tudományos[31793327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31793327, Kapcsolat: 31595622
Bódi Katalin. Jöjj, de hogyan láss?: Kontextusok Kazinczy Ferenc képzőművészeti tárgyú írásaihoz. (2017), 3346209
Habilitációs anyag (Disszertáció) | Tudományos[3346209]
 1. Bálizs Beáta. „Veres vagiok, piros vagiok”. A piros-vörös színnévkettős a magyar nyelvben és kultúrában. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30614979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30614979, Kapcsolat: 31432189
Bódi Katalin. Képpé alakítható-e a szégyen?: A Lucretia-tárgyú képek a reneszánsz festészetben. (2017) Megjelent: A szégyen reprezentációi pp. 97-111, 30363734
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30363734]
 1. Branczeiz Anna. A mindent átható szégyen: Balogh László Levente – Horváth Andrea – Pabis Eszter (szerk.): A szégyen reprezentációi. (2019) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 180 10 1583-1585
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30825809] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30825809, Kapcsolat: 28823596
 2. Pataky Adrienn. A legveszélyesebb identitásképző érzelemről: A szégyen reprezentációi. (2019) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 70 5 117-123
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30646249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30646249, Kapcsolat: 28823595
Bódi Katalin. Médeia, az alkimista: Girolamo Macchietti festményéről és a Médeia-ábrázolások alapproblémájáról. (2017) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 56 1-4 139-149, 3346178
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3346178]
 1. Simon Attila et al. D. Tóth Judit – Bódi Katalin (szerk.): Médeia-interpretációk. Studia Litteraria 66 (2017/1–4). (2017) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 16 4 93-96
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3332509] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3332509, Kapcsolat: 27206042
D Tóth Judit. Médeia-interpretációk. (2017), 3272582
Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[3272582]
 1. Onder Csaba. Festina lente: Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról. (2020) ISBN:9789634961376
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[31266810] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31266810, Kapcsolat: 29861151
 2. Kondás Krisztina. A tudatlanság tragikuma Anne-Louise Sarks és Kate Mulvany Medea: A Radical New Version from the Perspective of the Children című művében. (2020) SZKHOLION 1785-0479 1787-0224 18 2 55-63
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32475332] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32475332, Kapcsolat: 30840273
 3. Jászay Tamás. Családi tűzfészek. Gondolatok Zsámbéki Gábor Médeia-rendezéséről. (2019) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 1219-5448 1219-543X 23 1 94-104
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30641405] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30641405, Kapcsolat: 28159673
 4. Simon Attila. Ókor: Folyóirat az antik kultúrákról. (2017)
  Ismertetés/Katalógus (Egyéb) | Tudományos[27191596] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27191596, Kapcsolat: 27191592
 5. Simon Attila. Médeia-interpretációk kötetbemutatója. (2017)
  Nem besorolt (Egyéb) | Tudományos[27191586] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27191586, Kapcsolat: 27191586
Bódi Katalin. A karthausi újraolvasásának lehetőségei: – még egyszer Eötvös József szépirodalmi mintáiról. (2018) Megjelent: Eötvös-újraolvasó pp. 41-67, 30363749
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30363749]
 1. Bényei Péter. Az érzékenység túlszelídítése: Jósika Miklós: Abafi. (2019) Megjelent: „közöttünk a’ Mester” pp. 207-233
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31191225] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31191225, Kapcsolat: 28823598
 2. Boldog-Bernád István. A feledésből kiemelve?: Eötvös-újraolvasó, szerk. Devescovi Balázs, Bp., Eötvös Kiadó, 2018.. (2019) VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2630-8479 2 1 97-101
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[30694730] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30694730, Kapcsolat: 28823594
Bódi Katalin. Image and Imagination: The Changing Role of the Art from the 19th Century to the Present in Hungarian National Memory. (2018) Megjelent: The (Web)Sites of Memory pp. 92-104, 30363752
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30363752]
 1. Owaimer Oliver. Egy Petőfi-ábrázolás a Bach-korszakban: Orlai Petrich Soma: Petőfi Debrecenben 1844-ben. (2022) ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 0586-3708 37-38 (Új folyam 6-7) 81-106
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32907716] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32907716, Kapcsolat: 31582761
Bódi Katalin. „Néger atyafiak”: Emlékezettörténeti epizód a millenniumi ünnepségekről. (2018) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 57 3-4 84-97, 32927505
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32927505]
 1. Hajnal Márton. Rendhagyó testek a XX. és XXI. századi színházi diskurzusokban. (2021)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32082114] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32082114, Kapcsolat: 31465445
Bódi Katalin. „Édes melankólia”: A Fanni hagyományai emberképéről. (2019) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 58 3-4 59-72, 31881593
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31881593]
 1. Bodrogi Ferenc Máté. Az Aurora (és az Uránia) nőideáljáról: Honleányok és polgárleányok, hitvesek és Fannik. (2020) Megjelent: Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság, 1820-1920 pp. 31-62
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31749230] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 31749230, Kapcsolat: 29861153
Bódi Katalin. Éva születése. (2019) ISBN:9789639946064, 31191219
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[31191219]
 1. Kutasy Mercédesz. Szellemi sztriptíz: Bódi Katalin. Éva születése. Új Alföld könyvek. Debrecen: Alföld Alapítvány, 2019, 280 lap. (2021) LITERATURA 0133-2368 2786-1074 47 4 500-506
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[32765563] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32765563, Kapcsolat: 31431781
 2. Kutasy Mercédesz. Ex libris. Bódi Katalin: Éva születése. Jorge Luis Borges: A végtelen életrajza. Sirokai Mátyás: Lomboldal. Urbán Bálint: Oscuro. (2021) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 65 42
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Közérdekű[32475786] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32475786, Kapcsolat: 31431784
 3. Visy Beatrix. Vénuszdomb: Bódi Katalin: Éva születése. (2020) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 2020 6 94-99
  Műkritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31743574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31743574, Kapcsolat: 29863783
 4. Horváth Futó Hargita. Női (és férfi) testek egy 21. századi képnéző perspektívájából. (2020) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 30 4-5 114-117
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31883240] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31883240, Kapcsolat: 29863795
 5. Bartha-Kovács Katalin. BÓDI Katalin, Éva születése. Új Alföld Könyvek 3, Debrecen, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 2019, 280 o.. (2020) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 2786-1066 66 1 130-131
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31369735] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31369735, Kapcsolat: 29863791
 6. Zámbóné Kocic Larisa. Bódi Katalin. Éva születése. Debrecen: Alföld Alapítvány, 2019. 280 oldal. ISBN 978-963-9946-06-4. (2020) TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT 2062-7084 10 2 237-242
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31805916] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31805916, Kapcsolat: 29863789
2023-01-31 07:44