Bihari Nagy Éva. A karácsonyi böjt és a karácsony Tokajban és Bodrogkeresztúron.. (1997) Megjelent: Varia. Ethnographica et Folkloristica. Ujváry Zoltán 65. születésnapjára pp. 546-549, 31378322
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31378322]
 1. Lukács László. Mindenki karácsonyfája. (2019) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 19 2019/12 3-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31131581] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31131581, Kapcsolat: 29070335
Nagy É. Adatok a falucsúfolókhoz. (2002) ETHNICA 1419-8177 4 3 193-194, 238292
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[238292]
 1. Liszka József. Az Etnológiai Központ Évkönyve. (2002)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30050697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30050697, Kapcsolat: 27875591
Nagy E. Az üvegáruló tót. (2002) ETHNICA 1419-8177 4 194-194, 238291
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[238291]
 1. Liszka József. Az Etnológiai Központ Évkönyve. (2002)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30050697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30050697, Kapcsolat: 27875587
Nagy Éva. A kővéválás hiedelme szerelmi históriában. (2010) ETHNICA 1419-8177 12 2 44-45, 2554134
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2554134]
 1. Mikos Éva. Regék a magyar előkorból. Folklór, irodalom és közköltészet Tatár Péter Rege kunyhójában. (2015) Megjelent: Doromb pp. 387-405
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3041501] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3041501, Kapcsolat: 26258948
Nagy Éva. Báthory Erzsébet ponyván. (2010) ETHNICA 1419-8177 12 2 p. 44, 2554139
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2554139]
 1. Mikos Éva. Regék a magyar előkorból. Folklór, irodalom és közköltészet Tatár Péter Rege kunyhójában. (2015) Megjelent: Doromb pp. 387-405
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3041501] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3041501, Kapcsolat: 26258945
Nagy Éva. Egy falucsúfoló anekdota Tatár Péter regekunyhójában. (2010) ETHNICA 1419-8177 12 1 19-20, 2554147
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2554147]
 1. Mikos Éva. Regék a magyar előkorból. Folklór, irodalom és közköltészet Tatár Péter Rege kunyhójában. (2015) Megjelent: Doromb pp. 387-405
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3041501] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3041501, Kapcsolat: 26258938
Nagy Éva. Egy XIX. századi fénykép a debreceni betlehemeskről. (2010) ETHNICA 1419-8177 12 1 19-20, 2554144
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2554144]
 1. Simon Krisztián. Szokásrekonstrukció, revival, motivációk: Bihari betlehemes játékok újrafelfedezése. (2013) ETHNICA 1419-8177 15 2 25-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23749736] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23749736, Kapcsolat: 23749736
Bihari Nagy. A népi vallásosság megjelenése a hon- és népismereti tankönyvekben. (2012) HONISMERET 0324-7627 40 3 20-23, 2465418
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2465418]
 1. Baksa Brigitta. Néprajz az iskolában: A néprajzi ismeretek tanításának múltja és jelene. (2015) ISBN:9789638816986
  Könyv[26445474] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26445474, Kapcsolat: 26445474
Bihari Nagy Éva. Hagyományos ízek - magyar ételek!: Bihari értékek.. (2014) NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA 1215-8097 3-4 32-81, 3154742
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3154742]
 1. Bartha Elek. Néprajzi szempontok az első világháború emlékezetkultúrájához. (2020) Megjelent: Áttörés Caporettónál pp. 124-160
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31975271] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31975271, Kapcsolat: 30021923
Bihari Nagy Éva. Ízek és értékek: Hungarikumok és a változó gasztronómia. (2014) NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA 1215-8097 23 166-193, 3154736
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3154736]
 1. Marinka Melinda. Háború és Katonasors. (2020)
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[31611763] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31611763, Kapcsolat: 29594465
Bihari Nagy Éva. Hagyományismeret - népismeret - innováció. (2015) Megjelent: Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgypedagógiai tartalmi megújításáért : bölcsésztudományok pp. 5-26, 3046533
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3046533]
 1. Szigethy Emma. Velünk élő hagyományok - a mindennapra. (2017) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 18 1 149-154
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3288064] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3288064, Kapcsolat: 27875599
Bihari Nagy Éva. A népismeret tanítása, oktatása. (2016) Megjelent: Diptichon pp. 622-641, 3154727
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3154727]
 1. P. Szászfalvi Márta. Pietas et Scientia: Tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére. (2019) ISBN:9789634901570
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[31031033] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 31031033, Kapcsolat: 28595706
Bihari Nagy Éva. Elements of Cultural Heritage and the Methods of Institutional cultural Value Mediation or Patrimonialization. (2019) Megjelent: People and their values in the society pp. 61-70, 30823983
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30823983]
 1. Marinka Melinda. Online felületek az örökségelemek néprajzi feltárásában és ismeretátadásában. (2020) Megjelent: Történelmi és néprajzi örökségek az ókortól napjainkig pp. 197-219
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31848325] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31848325, Kapcsolat: 30004506
 2. P. Szászfalvi Márta. Pietas et Scientia: Tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére. (2019) ISBN:9789634901570
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[31031033] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 31031033, Kapcsolat: 28595763
 3. Bihari Nagy Éva. Örökség - vallás - néprajz - oktatás.. (2019) Megjelent: Pietas et Scientia pp. 37-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31033755] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31033755, Kapcsolat: 28595694
Bihari Nagy Éva. Néphagyomány az oktatásban: A hon- és népismerettanár képzés Debreceni Modellje. (2019) Megjelent: Tanulmányok a kompetenciákra épülő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből pp. 314-322, 30815312
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30815312]
 1. Marinka Melinda. Online felületek az örökségelemek néprajzi feltárásában és ismeretátadásában. (2020) Megjelent: Történelmi és néprajzi örökségek az ókortól napjainkig pp. 197-219
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31848325] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31848325, Kapcsolat: 30004502
Bihari Nagy Éva. Örökség - vallás - néprajz - oktatás.. (2019) Megjelent: Pietas et Scientia pp. 37-44, 31033755
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31033755]
 1. Marinka Melinda. A sváb temető, mint nemzetiségi emlékezeti tér.. (2019) Megjelent: Vallási néprajz 16 pp. 143-166
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31611651] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31611651, Kapcsolat: 29476901
2021-07-27 09:42