Marinkás György. Az emberi jogok megjelenése és fejlődése az egyes alkotmányokban. (2012) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 30 2 75-93, 2354299
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2354299]
 1. Erdős Ákos. Pénzügyőri szolgálati ismeretek 2.0. (2021) ISBN:9786158187916
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[32114995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32114995, Kapcsolat: 34192103
 2. Erdős Ákos. Pénzügyőri szolgálati ismeretek. (2020) ISBN:9786158144131
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[31608342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31608342, Kapcsolat: 34192404
 3. Olajos István. The summary of the research on agricultural land as a natural resource = A mezőgazdasági földre, mint természeti erőforrásra vonatkozó kutatások összefoglalója. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG / JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL LAW 1788-6171 13 25 190-212
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3399449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3399449, Kapcsolat: 34192394
 4. Mélypataki Gábor. A munkaügyi kapcsolatok helyzete és szerepe a közszolgálatban. (2018) ISBN:9789634980445
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30633696] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30633696, Kapcsolat: 34192397
Marinkás György. Az őslakosok jogainak megjelenése az Amerikaközi Rendszerben: az őslakosok joga ősi földjeikre. (2012) Megjelent: A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai pp. 108-117, 2354224
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2354224]
 1. Csapó Orsolya. A környezeti jogi felelősség határai.: Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra. (2018) ISBN:9789633083406
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30467858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30467858, Kapcsolat: 32484563
 2. Sziebig Orsolya Johanna. Nemzetközi környezetvédelmi jog: TANANYAG - TÁMOP - NEM JOGHALLGATÓK- NEM JOGÁSZ SZAKEMBEREK. (2015)
  Oktatási anyag (Könyv) | Oktatási[26075009] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26075009, Kapcsolat: 32484565
Marinkás György. Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, valamint a joggyakorlat fejlesztése a bíróságok részéről. (2013) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 1 97-121, 2353791
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2353791]
 1. Ouk Varinic. Az alkotmánybíróság és a rendes bíróságok kapcsolata különös tekintettel a bírói kezdeményezésekre. (2023) Megjelent: XXIV. Jogász Doktoranduszok Konferenciája pp. 213-221
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[34122834] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34122834, Kapcsolat: 34191913
 2. Tribl Norbert. Az alkotmányos identitás funkciója és alkalmazhatósága a szupranacionális térben [The function and applicability of constitutional identity in the supranational area]. (2020)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31337541] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31337541, Kapcsolat: 32484560
 3. Tribl Norbert. Alkotmányból tükröződő önmeghatározás? Szemelvények a nemzeti alkotmánybíróságok formálódó joggyakorlatából. (2020) Megjelent: Nemzet, közösség, kisebbség, identitás - az alkotmánybíróságok védelmező szerepe = Nation, community, minority, identity - the ... pp. 83-111
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31302739] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31302739, Kapcsolat: 34191954
 4. Kásler András Ferenc. Az emberi jogok az Európai Unió külpolitikájában. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3392709] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3392709, Kapcsolat: 34191990
 5. Karsai Krisztina. Az alapelvek rendszere az európai büntetőjogban. (2016)
  MTA Doktora (Disszertáció) | Tudományos[31606106] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31606106, Kapcsolat: 34192010
Marinkás György. Kulturális jogok az őslakos népek védelmének szolgálatában. (2014) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 32 1 163-178, 2995984
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2995984]
 1. Zombory Katarzyna. Az őslakos népek kulturális identitáshoz való joga az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága joggyakorlatában. (2021) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 10 3 145-163
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31977093] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31977093, Kapcsolat: 34192041
Marinkás György. Az őslakos népek földhöz való joga és egyes környezetjogi kérdések.. (2015) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 33 1 269-285, 2995452
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2995452]
 1. Melinda Szappanyos. EMBERI JOGSÉRTÉSEK ÁRA EURÓPÁBAN: A GÖRÖG PÉLDA. (2020) PÓLUSOK 2732-1851 1 2 70-85
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31787018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31787018, Kapcsolat: 32484559
Marinkás György. Az őslakos népek védelmének aktuális jogi kihívásai. (2016), 3074604
PhD (Disszertáció) | Tudományos[3074604]
 1. Salamin Kata. A kulturális népirtás megjelenése a fegyveres konfliktusokban – Az ENSZ örökségvédelmi szerepe. (2021)
  Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb) | Tudományos[33593740] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33593740, Kapcsolat: 32484372
 2. Keserű Barna Arnold. Szellemi tulajdonjogok a fenntartható fejlődés szolgálatában. (2016)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3121556] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3121556, Kapcsolat: 32484548
Marinkás György. Certain Aspects of the Agricultural Land Related Case Law of the European Court of Human Rights = Az Emberi Jogok Európai Bíróságának mezőgazdasági földekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának aspektusai. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG / JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL LAW 1788-6171 13 24 99-134, 3370686
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3370686]
 1. Olajos István. A természeti erőforrások védelméről szóló sarkalatos törvények elfogadásának sorrendje és hatása a már kialakult földforgalmi joggyakorlatra. (2022) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 17 2 300-314
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33298930] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33298930, Kapcsolat: 34191936
 2. Olajos István. A gazdaságátadási szerződés, mint a generációváltást megalapozó szerződéstípus. (2022) ADVOCAT (MISKOLC) 1585-5198 XXV 2 29-36
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33367204] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33367204, Kapcsolat: 32484351
2024-05-20 04:13