Kiss Balázs. Világgazdaság-elméletek. (1984) ISBN:9631403297, 1465965
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1465965]
 1. Bacsi Zs et al. Regionális gazdaságtan. (2007) ISBN:9789639732766
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1668858] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1668858, Kapcsolat: 23528371
 2. Lévai Imre. Nemzetközi migráció és világgazdasági ciklus. (1993) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 1993 4 46-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25287174] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25287174, Kapcsolat: 25287174
 3. Lovrity Endre. A reform paradigmája. (1988) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 1988 1 138-147
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25288016] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25288016, Kapcsolat: 25288016
 4. Major Nándor. Laclau és a gazdasági rendszer túlsúlya. (1985) HÍD 0350-9079 1985 9 1173-1197
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23528370] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528370, Kapcsolat: 23528370
Kiss Balázs. A posztmodern és háttere. (1990) VILÁGOSSÁG 0505-5849 31 2-3 p. 214, 1448981
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1448981]
 1. Faragó L. Posztmodern: a modernizáció kritikája avagy új kihívás. (1991) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 5 4 1-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1115838] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1115838, Kapcsolat: 21529922
Kiss Balázs. Baudrillard, a posztmodern. (1993) REPLIKA 0865-8188 9-10 36-39, 182805
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[182805]
 1. Gyáni Gábor. A megtapasztalt és elbeszélt múlt. (2005) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 3/16 8 66-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1254660] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1254660, Kapcsolat: 25292906
 2. Farkas János. Lehetséges-e "nagy elmélet"?. (1993) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 1993 4 5-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25287424] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25287424, Kapcsolat: 25287424
Kiss Balázs. Michel Foucault hatalomfelfogásáról. (1994) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 3 1 43-68, 182928
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[182928]
 1. Baranyai Norbert. "... valóságból táplálkozik s mégis költészet": Móricz Zsigmond prózájának újraolvasási lehetőségei. (2010) ISBN:9789633180679
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2383984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2383984, Kapcsolat: 23528368
 2. Baranyai Norbert. Az elbeszélés mint imádság: A szenvedés kimondásának és eltörlésének lehetőségei az Árvácskában. (2006) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 19 3 84-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2484604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2484604, Kapcsolat: 23528367
 3. Kleisz Teréz. A népművelés és a szociális munka szakmásodása angolszász és magyar metszetekben. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26067879] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26067879, Kapcsolat: 23528369
 4. Szigeti Péter. A hatalom filozófusa Michel Foucault - az államról. (2006) Megjelent: Norma és valóság pp. 12-26
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23528363] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528363, Kapcsolat: 23528363
 5. Fekete Judit et al. Az állam szerepe a jólétben és a mindennapi hatalomgyakorlásban. (2005) ISBN:9637372199
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)[23528364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528364, Kapcsolat: 23528364
 6. Kisantal T et al. A történetírás nyelvi fordulata. (2003) Megjelent: Bevezetés a társadalomtörténetbe p. 434
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[10301432] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10301432, Kapcsolat: 10301432
 7. Balázs Zoltán. A politikai közösség. (2003) ISBN:9633895650
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1714487] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1714487, Kapcsolat: 23528360
 8. Jászberényi J. A nyelv a valóság és a tények átértékelodései (Egy "kívülálló" konstrukciója a kortárs historiográfia hatástörténetileg jelentosnek látszó csoportjairól, alakjairól). (2001) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 2 5-6 163-186
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[215863] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 215863, Kapcsolat: 23528365
 9. Kleisz Teréz. Professzionalizálódási folyamatok és stratégiák. (2000) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 1 1 19-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1602010] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1602010, Kapcsolat: 23528366
Kiss Balázs. Tagoltság és világkép: Csurka István politikai írásai. (1994) Megjelent: Törésvonalak és értékválasztások. Politikatudományi vizsgálatok a mai Magyarországról pp. 483-513, 1466014
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1466014]
 1. Szűcs Zoltán Gábor. What Does "People" Mean?: The Traditions and Horizons of a Political Concept in the Context of the Hungarian Democratic Transitio. (2006) Megjelent: On Politics: Rhetoric, Discourse and Concepts pp. 5-17
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23526037] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23526037, Kapcsolat: 23526037
 2. Szabó Márton. Publicistic Political Science in Hungary in the 1990s. (2006)
  Egyéb[21529580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21529580, Kapcsolat: 21529580
 3. Tóka Gábor. A törésvonalak, a pártok és az intézményrendszer = Cleavages, Parties, and Institutional Design. (2005) Megjelent: Törések, hálók, hidak pp. 243-321
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2236475] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2236475, Kapcsolat: 21529564
 4. A Gergely András. Struktúra, elitesedés és sikerképesség: Korunk hőse a zsákmányoló. (2002)
  Egyéb[21529572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21529572, Kapcsolat: 21529572
Kiss Balázs. Michel Foucault és a szimbolizáció. (1995) Megjelent: Jelbeszéd az életünk pp. 289-300, 1466021
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1466021]
 1. Glózer Rita. Diszkurzív módszerek. (2007) Megjelent: Közösségtanulmányok: Módszertani jegyzet pp. 260-268
  Könyvrészlet/Oktatási anyag része (Könyvrészlet)/Oktatási[1474955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1474955, Kapcsolat: 26268804
 2. K Horváth Zsolt. Az idő újabb cáfolata.: Historiográfiai széljegyzetek az idő fogalmának dekomponálásához. (2006) TABULA (1998-2011) 1419-3310 2006 1 91-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26268803] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26268803, Kapcsolat: 26268803
 3. Glózer Rita. A diskurzuselemzés módja és értelme. (2006)
  Egyéb[21529549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21529549, Kapcsolat: 21529549
 4. Lakner Lajos. Kultusz, olvasás, identitás. (2004) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 30 2 225-250
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2854431] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2854431, Kapcsolat: 25295609
 5. K Horváth Zsolt. LINEÁRIS? HOMOGÉN? FOLYTONOS?: SZEMPONTOK AZ IDŐ FOGALMÁNAK TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS DEKOMPONÁLÁSÁHOZ. (2003) Megjelent: Személyes idő – történelmi idő pp. 13-22
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26268802] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26268802, Kapcsolat: 26268802
 6. Pál Gábor. Gondolatok a diszkurzív politológiáról. (2003)
  Egyéb[21529552] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21529552, Kapcsolat: 21529552
 7. Szabó M. A diszkurzív politikatudomány alapjai: Elméletek és elemzések. (2003) ISBN:9639457604
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[183963] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183963, Kapcsolat: 21529550
 8. Szabó M. Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről. (1996) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 5 4 101-132
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[183102] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 183102, Kapcsolat: 26268801
 9. Oláh Sándor. Elitrekrutáció a szocializmusban: A falusi adminisztratív elit. (1996) TÁRSADALMI SZEMLE 0039-971X 51 12 21-33
  Folyóiratcikk[22366880] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22366880, Kapcsolat: 21529551
 10. Bugyinszky György. Eliminativista közléselméletek.
  Egyéb[21529558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21529558, Kapcsolat: 21529558
Kiss Balázs. Ellenjegyzetek egy kolostorból. (1996) Megjelent: Az elitek átváltozása pp. 177-184, 1815941
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1815941]
 1. Szabó Katalin. Barbárok és elitek. Szalai Erzsébet: Az elitek átváltozása című könyvéről. (1996) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 43 11 1038-1045
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27056] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27056, Kapcsolat: 25289348
Kiss Balázs. A politika a jelek korában: Hozzászólás Szabó Márton tanulmányához.. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 1 137-146, 183259
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[183259]
 1. Pálvölgyi Kata. Társadalomtudományok és nyelviség. (2006) VILÁGOSSÁG 0505-5849 47 2 17-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25072383] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25072383, Kapcsolat: 21529799
 2. Szabó M. Lehetséges-e diszkurzív politológia?. (2003) Megjelent: A diszkurzív politikatudomány alapjai p. 167
  Könyvrészlet[10301528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10301528, Kapcsolat: 10301528
 3. Lányi Gusztáv. A politikatudomány diszkurzív fordulata - pszichológia nélkül?. (1997) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 6 3 113-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2509761] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2509761, Kapcsolat: 26268800
Kiss Balázs. Foucault még Foucault előtt.. (1997), 183185
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[183185]
 1. Erdős István. Foucault igaza. (2001) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2559-9771 20 2 117-123
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Közérdekű[26268799] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26268799, Kapcsolat: 26268799
Kiss Balázs. Foucault, White és Bätsch-Kehasie a diskurzusokról.. (1997) Megjelent: Szövegvalóság pp. 49-83, 183258
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[183258]
 1. Szűcs Zoltán Gábor. A magyar politikai diskurzus változásai 2000 óta. (2012) Megjelent: Van irány? pp. 128-151
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23528356] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528356, Kapcsolat: 23528356
 2. Szűcs Zoltán Gábor. A diszkurzív politikatudomány mint politikai diskurzustörténet: Tudományszemléleti és módszertani esszé. (2008)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[1328839] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1328839, Kapcsolat: 23528347
 3. Szabó Márton. Publicistic Political Science in Hungary in the 1990s. (2006) Megjelent: Discourse and Politics pp. 4-14
  Könyvrészlet/Műhelytanulmány része (Könyvrészlet)/Tudományos[23528346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528346, Kapcsolat: 23528346
 4. Melegh Attila. On East-West Slope: Globalization, nationalism, racism and discourses on Central and Eastern Europe. (2006) ISBN:9637326243
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23528350] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528350, Kapcsolat: 23528350
 5. Szabó M. A diszkurzív politikatudomány alapjai: Elméletek és elemzések. (2005)
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[1407085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1407085, Kapcsolat: 23528351
 6. Antos Balázs et al. Határsávok: Az identitás meghatározói egy nyugat-magyarországi faluban. (2003) ISBN:9639218812
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23528353] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528353, Kapcsolat: 23528353
Kiss Balázs. 1968 - a politikai marketing születése. (1999) FORDULAT 1585-0560 2498-9347 tavasz-nyár 41-49, 185487
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[185487]
 1. Merkovity Norbert. Bevezetés a hagyományos és az új politikai kommunikáció elméletébe. (2012) ISBN:9789639650992
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2207228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2207228, Kapcsolat: 23528338
 2. Merkovity Norbert. A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora: Politikai kommunikáció a hagyományos és az új kommunikációs technológiák korában. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2155263] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2155263, Kapcsolat: 23528341
Kiss Balázs. Álláspontok a marketing politikára való alkalmazhatóságáról. (1999) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 8 3 77-90, 185486
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[185486]
 1. Merkovity Norbert. Bevezetés a hagyományos és az új politikai kommunikáció elméletébe. (2012) ISBN:9789639650992
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2207228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2207228, Kapcsolat: 23526151
 2. G Fodor Gábor et al. Kommunikációs paradigma, avagy a kormányzás uralkodó beszédmódja. (2009) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 18 1 97-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1496425] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1496425, Kapcsolat: 25242722
 3. Török Gábor. A politikai napirend: Politika, média, közvélemény és az "agenda-setting" hatás. (2005) ISBN:963058283X; 9789630582834
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2295549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2295549, Kapcsolat: 23526206
 4. Körösényi András et al. A magyar politikai rendszer. (2003) ISBN:9789633895436
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23526209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23526209, Kapcsolat: 23526209
 5. Szigetvári V. Tony Blair és az új Munkáspárt. (2001) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 10 3 29-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10302018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10302018, Kapcsolat: 10302018
Kiss Balázs. Politikai kommunikáció és marketing. (1999) Megjelent: Rendszerváltás és kommunikáció pp. 68-79, 185485
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[185485]
 1. Morzál Ádám. Országgyűlési választások Magyarországon 1990-2010 – különös tekintettel a választási kampányra III. (2011) COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 1215-315X 21 206 49-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25242725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25242725, Kapcsolat: 25242725
 2. Orosdy Béla. Korrupció és politikai marketing. (2010)
  Egyéb[21446067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21446067, Kapcsolat: 21446067
 3. Török Gábor. A politikai napirend: Politika, média, közvélemény és az "agenda-setting" hatás. (2005) ISBN:963058283X; 9789630582834
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2295549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2295549, Kapcsolat: 23526436
 4. Csigó P. Identitás és politika. A 2002. évi magyar választások két botránya. (2003) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 12 2 173-207
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[184126] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 184126, Kapcsolat: 10302017
Kiss Balázs. Michel Foucault diskurzuselmélete és a politika nyelvi vizsgálata.. (2000) Megjelent: Beszélő politika pp. 51-85, 183517
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[183517]
 1. Frazon Zsófia. MÚZEUM ÉS KIÁLLÍTÁS: AZ ÚJRARAJZOLÁS TEREI. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23528330] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528330, Kapcsolat: 23528330
 2. Szűcs Zoltán Gábor. A diszkurzív politikatudomány mint politikai diskurzustörténet: Tudományszemléleti és módszertani esszé. (2008)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[1328839] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1328839, Kapcsolat: 23528332
 3. Szűcs Zoltán Gábor. Politics of time: Questions of Political Conceptualization of History. (2006) Megjelent: Discourse and Politics pp. 15-27
  Könyvrészlet/Műhelytanulmány része (Könyvrészlet)/Tudományos[23528334] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528334, Kapcsolat: 23528334
 4. Pál Gábor. Politikai hermeneutika.. (2004) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 13 1-2 337-348
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1670284] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1670284, Kapcsolat: 10301684
Kiss Balázs. Viták és álláspontok a marketing politikára való alkalmazhatóságáró. (2000) Megjelent: Politikai kommunikáció. Szöveggyűjtemény pp. 103-116, 183515
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[183515]
 1. Merkovity Norbert. Bevezetés a hagyományos és az új politikai kommunikáció elméletébe. (2012) ISBN:9789639650992
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2207228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2207228, Kapcsolat: 23528321
 2. Tóth Csaba. Marketingorientáció, pártrendszer és az MSZP összeomlása: A magyar pártrendszer 2004 - 2010 közötti változásának politikai marketing szempontú értelmezése. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23528317] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528317, Kapcsolat: 23528317
 3. Merkovity Norbert. A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora: Politikai kommunikáció a hagyományos és az új kommunikációs technológiák korában. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2155263] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2155263, Kapcsolat: 23528326
 4. Merkovity Norbert. A politikai kommunikáció és a politikai marketing: Egy politológiai alrendszer továbbgondolása. (2008) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 17 4 77-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1423110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1423110, Kapcsolat: 23528322
 5. Vető Lídia Lilla. POLITIKAI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ MAGYARORSZÁGON. (2006)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[23528056] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528056, Kapcsolat: 21529931
 6. Jakusné Harnos Éva. A kereskedelmi és a politikai propaganda nyelvi eszközei. (2005) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 129 4 419-436
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2118360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2118360, Kapcsolat: 23528324
Szabó M. Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. (2000) ISBN:9631909832, 1407193
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1407193]
 1. Merkovity Norbert. Bevezetés a hagyományos és az új politikai kommunikáció elméletébe. (2012) ISBN:9789639650992
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2207228] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2207228, Kapcsolat: 25072392
 2. Szabó Gabriella. Vox pop: A populáris média politikaképe a 2010-es országgyűlési választási kampány idején). (2011) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 20 1 75-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1508305] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1508305, Kapcsolat: 25072391
 3. Aczél Petra. Világtalan hír : retorikai felvetések műfajról, objektivitásról, újmédia-hírszövegekről. (2010) VIGILIA 0042-6024 75 11 806-813
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2210779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2210779, Kapcsolat: 25072381
 4. Lázár Kovács Ákos. Pusztuláskommunikáció: A hírvilág posztmodern kontúrjairól. (2010) VIGILIA 0042-6024 75 11 823-830
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1877145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1877145, Kapcsolat: 25072393
 5. Győrffy Gábor Zsolt. Rituális elemek a romániai államszocialista sajtópropagandában. (2009) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 2 29-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2523575] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2523575, Kapcsolat: 25072384
 6. Horváth Szilvia. Az európai identitás diskurzuselméleti kérdései. (2009) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 18 4 105-128
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2556777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2556777, Kapcsolat: 25072389
 7. Nagy Ágoston. Filozófus a barlang sarában (Bence György könyvéről). (2008) KOMMENTÁR 1787-6974 3 5 112-117
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2597822] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2597822, Kapcsolat: 25072378
 8. Antal ZL. Éghajlatváltozás és az elkerülhetetlen társadalmi változások. (2008) Megjelent: Klímabarát települések. Elmélet és gyakorlat pp. 467-481
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[179252] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 179252, Kapcsolat: 25072380
 9. Győrffy Gábor. A sztálini időszak kommunista sajtópropagandája Romániában. (2008) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 13 1-2 168-185
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25072386] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25072386, Kapcsolat: 25072386
 10. Merkovity Norbert. A politikai kommunikáció és a politikai marketing: Egy politológiai alrendszer továbbgondolása. (2008) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 17 4 77-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1423110] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1423110, Kapcsolat: 25072377
 11. Pál Gábor. A „gyűlöletbeszéd” fogalmának jelentésváltozásai a 2002-es választási kampányban. (2008) MISKOLCI POLITIKATUDOMÁNYI ÉVKÖNYV 2060-579X 2060-5803 1 1 109-125
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1670281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1670281, Kapcsolat: 25072390
 12. Szűcs Zoltán Gábor. A diszkurzív politikatudomány mint politikai diskurzustörténet: Tudományszemléleti és módszertani esszé. (2008)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[1328839] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1328839, Kapcsolat: 25072379
 13. Vincze Ferenc. Ideológia és rekanonizáció: Az 1956-57-es Dsida-vita diskurzusa és retorikája. (2007) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 39 5 75-91
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2096632] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2096632, Kapcsolat: 25072388
 14. Balázs Trencsényi et al. Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. (2007) Megjelent: Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe pp. 3-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2474812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2474812, Kapcsolat: 25072394
 15. Révész Béla. A titok mint politika: A titkosszolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2416632] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2416632, Kapcsolat: 25072387
 16. Trencsényi Balázs. A politika nyelvei: Eszmetörténeti tanulmányok. (2007) ISBN:9789634464303
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2392638] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2392638, Kapcsolat: 27365411
 17. Pálvölgyi Kata. Társadalomtudományok és nyelviség. (2006) VILÁGOSSÁG 0505-5849 47 2 17-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25072383] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25072383, Kapcsolat: 25072383
 18. Horváth Szilvia. Murray Edelman: Nyelv, szimbólum, politika. (2006) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 15 4 199-207
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2556692] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2556692, Kapcsolat: 25072382
 19. Welhammer Zsolt. "Diszkurzív gyakorlat és politika. Szöveghelyek a két világháború körüli évek magyar politikatudományából.. (2003) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 12 1 167-191
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21083365] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21083365, Kapcsolat: 27365416
 20. Trencsényi Balázs. Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualista-konceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. (2002) Megjelent: A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa pp. 117-159
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2474673] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2474673, Kapcsolat: 27365412
 21. A. Gergely A. A hatalom akarása, mint mozgási jelentéstartalom. (2002) Megjelent: Politika és társadalom pp. 160-184
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1801908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1801908, Kapcsolat: 27365413
 22. Szabó Miklós. Trivium: Grammatika, logika, retorika joghallgatók számára. (2001) ISBN:9639103608
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1342579] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1342579, Kapcsolat: 27365414
 23. Szigetvári V. Tony Blair és az új Munkáspárt. (2001) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 10 3 29-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10302018] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10302018, Kapcsolat: 27365415
Kiss Balázs et al. Politikai kommunikáció az Interneten. (2001) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 10 4 239-268, 183748
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[183748]
 1. Szabó Máté. Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom. (2004) ISBN:9639211923
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1489969] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1489969, Kapcsolat: 10301760
 2. Krekó Péter. Politikai tartalmú e-mailek az országgyűlési választások idején.. (2003) JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA 0209-584X 22 2 101-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1998416] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1998416, Kapcsolat: 10301763
 3. Szabó Máté. Kormányból az utcára? A Fidesz-MPP tiltakozásai és mobilizációs stratégiájának megjelenése a választási kampányban és azt követően. (2003) MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVKÖNYVE 0864-7755 2061-7631 15 1 1175-1191
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1451141] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1451141, Kapcsolat: 10301762
 4. Szabó Máté. Civil társadalom, regionalizmus az EU-ban. (2003) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 12 2 51-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1451140] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1451140, Kapcsolat: 10301761
Kiss Balázs. Politikai kommunikáció az interneten. (2001) Megjelent: Politikatudományi válaszok a XXI. század kihívásaira. A VII. Politológus vándorgyűlés előadásai. pp. 254-260, 183696
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[183696]
 1. Szabó Máté. Globális demokrácia, globális civil társadalom, új médiumok. (2004) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 49 2 151-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1451132] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1451132, Kapcsolat: 10301755
 2. Szabó Máté. Civil társadalom, regionalizmus az EU-ban. (2003) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 12 2 51-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1451140] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1451140, Kapcsolat: 10301756
Kiss Balázs. A tapasztalat történetétől a történetírás tengelyeiig. (2002) Megjelent: A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa pp. 51-64, 183888
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[183888]
 1. Ö Kovács József. ,,Sűrített népnevelő”.: A kollektivizálás tapasztalattörténetei (1958─1959).. (2009) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 10 36 31-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1387173] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1387173, Kapcsolat: 23528293
 2. Kisantal Tamás. Egy kitalált tárgy megtisztítása: Szekeres András [szerk.]: A történész szerszámosládája. (2004) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 19 1 224-230
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1552145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1552145, Kapcsolat: 25297478
Kiss Balázs. Marketingszemlélet a kampányban. Kampánystratégiák és kampányetika, 2002. (2002) Megjelent: Hol a határ? pp. 17-45, 183887
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[183887]
 1. Bajomi-Lázár Péter. From Political Propaganda to Political Marketing. (2012) Megjelent: Media Transformations in the Post-communist World: Eastern Europe's Tortured Path to Change pp. 49-65
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23528269] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528269, Kapcsolat: 23528269
 2. Bajomi-Lázár Péter. A politikai propagandától a politikai marketingig. (2009) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 10 2 41-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2439021] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2439021, Kapcsolat: 23528271
 3. Pál Gábor. A „gyűlöletbeszéd” fogalmának jelentésváltozásai a 2002-es választási kampányban. (2008) MISKOLCI POLITIKATUDOMÁNYI ÉVKÖNYV 2060-579X 2060-5803 1 1 109-125
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1670281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1670281, Kapcsolat: 21529813
 4. Hegedűs István et al. Politikai kommunikáció 2004. (2005) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 2005 1
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23528287] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528287, Kapcsolat: 23528287
 5. Sükösd Miklós. Mobilmédia. (2004) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 2004 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23528267] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528267, Kapcsolat: 23528267
 6. Bőhm Kornél. Politikai kommunikáció: helyzetek és gyakorlatok. (2003) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 12 3 195-210
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24428604] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24428604, Kapcsolat: 10301801
 7. Csigó P. Identitás és politika. A 2002. évi magyar választások két botránya. (2003) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 12 2 173-207
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[184126] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 184126, Kapcsolat: 10301800
2021-10-17 02:11