Révész L. Adatok a honfoglaláskori tegez szerkezetéhez. (1985) ACTA UNIVERSITATIS DE ATTILA JÓZSEF SZEGEDIENSIS NOMINATAE SECTIO OPUSCULA BYZANTINA 0139-2751 5 35-53, 2102004
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2102004]
 1. Gáll Erwin. The archaeological research state of the 9/10–11th centuries in Moldova (Romania). Some thoughts on funerary places and stray finds (axes). (2015) ZIRIDAVA : STUDIA ARCHAEOLOGICA 2392-8786 1224-7316 29 313-332
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25459994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25459994, Kapcsolat: 25459994
 2. Varga Sándor. Honfoglalás kori temetőrészlet Bátmonostor-Pintér tanyáról. Újabb adatok a 10–11. századi vasmerevítéses tegezek típusaihoz [A Conquest period cemetery at Bátmonostor-Pintér tanya notes on the quivers with iron stiffeners of the 10th–11th centuries]. (2014) Megjelent: Avarok pusztái pp. 497-520
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3274461] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 3274461, Kapcsolat: 25131394
 3. Tóth Anikó. A nyíri Mezőség a 10–11. században. (2014) ISBN:9789633062487
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2797410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2797410, Kapcsolat: 25231835
 4. Gáll Erwin. Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10‒11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei: 10th and 11th century burial sites, stray finds and treasures in the Transylvanian Basin, the Partium and the Banat. (2013) ISBN:9789633061978
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3032525] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 3032525, Kapcsolat: 25476555
 5. Gáll Erwin et al. La răscruce de drumuri. Date arheologice privind teritoriul oraşului Cluj-Napoca în secolele X–XIII (At Crossroads. Archaelogical data concerning the teritory of Cluj-Napoca City in the 10th and the 13th Centuries). (2010) ISBN:9789732610145
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3032535] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3032535, Kapcsolat: 25520464
 6. Fredrik Lundström et al. Eastern archery in Birka's garrison. (2009) Megjelent: The Martial Society pp. 105-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25386526] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 25386526, Kapcsolat: 25386526
 7. Istvánovits E. A Rétköz honfoglalás- és Árpád-kori emlékanyaga. (2003) ISBN:9637220488
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2372603] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2372603, Kapcsolat: 24183887
 8. Bende L et al. Honfoglalás kori temetkezés Kiskundorozsma-Hosszúhát-halomról. — Eine landnahmezeitliche Bestattung von Kiskundorozsma-Hosszúhát-Hügel.. (2002) MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA 1219-0918 8 351-402
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1770945] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1770945, Kapcsolat: 24183899
 9. Langó P. Honfoglalás kori temetők Szarvas területén. (2001) MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA 1219-0918 6 287-347
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1619901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1619901, Kapcsolat: 24183919
 10. Kiss Gábor. Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei. (2000) ISBN:9639046388
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1743740] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1743740, Kapcsolat: 24183893
 11. Szatmári Imre. Honfoglalás kori lovas sírok Décsén: Reitergrabstätten aus der Zeit der Landnahme in Décse. (1996) Megjelent: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei pp. 162-186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24183876] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 24183876, Kapcsolat: 24183876
 12. Medgyesi Pál. Avar kori sírlelet (?) és 10-11. századi magyar köznépi temető részletei Gyulavarsánd-Laposhalomról. (1995) Megjelent: A népvándorláskor fiatal kutatóinak IV. összejövetele pp. 98-110
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25566622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25566622, Kapcsolat: 25566619
 13. Kürti Béla. Régészeti adatok a Maros-torok vidékének 10-11. századi történetéhez: Archäologische Angaben zur Geschichte der umgebung der Marosmündung in den 10-11-ten Jh.. (1994) Megjelent: A kőkortól a középkorig pp. 369-386
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24183862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24183862, Kapcsolat: 24183862
 14. Vályi Katalin. Honfoglalás kori sírok Szeren 1973 (Megjegyzések a terület korai történetéhez): Landnahmezeitliche Gräber in Szer (Kom. Csongrád) 1973 (Angaben zur frühen Geschichte des Gebietes). (1994) Megjelent: A kőkortól a középkorig pp. 387-398
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24183857] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24183857, Kapcsolat: 24183857
 15. Lőrinczy Gábor et al. Újabb régészeti adatok Csongrád megye területének 6-11. századi településtörténetéhez I.: Archäologische Beiträge zur Siedlungsgeschichte des komitats Csongrád im 6-11. Jh.. (1993) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 30-31/2 279-320
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24183926] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24183926, Kapcsolat: 24183909
 16. Költő László. Honfoglalás kori tegezes sír Vörsön: Ein landnahmezeitlicher Köcher in Vörs. (1993) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 30-31/2 433-445
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184624] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184624, Kapcsolat: 24183911
 17. Medgyesi Pál. 10-11. századi temető Sarkadkeresztúr határában. (1993) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 30-31 2 487-511
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25536062] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25536062, Kapcsolat: 25536062
B Nagy K et al. Egyedi típusú honfoglalás kori íj csontmaradványai Hódmezővásárhely-Nagyszigetről. (1986) COMMUNICATIONES ARCHAEOLOGICAE HUNGARIAE 0231-133X 1986 123-134, 2367244
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367244]
 1. Gáll Erwin. Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10‒11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei: 10th and 11th century burial sites, stray finds and treasures in the Transylvanian Basin, the Partium and the Banat. (2013) ISBN:9789633061978
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3032525] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3032525, Kapcsolat: 25476750
 2. Kovács L. A Kárpát-medence honfoglalás és kora Árpád-kori szállási és falusi temetői. Kitekintéssel az előzményekre. (2013) Megjelent: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei pp. 511-604
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23754162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23754162, Kapcsolat: 25066991
 3. Bíró Á et al. Adatok a Kárpát-medencei, agancsból faragott íjmarkolat lécek értelmezéséhez: Data on antler bow-hilt plates in the Carpathian Basin. (2010) ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) 0003-8032 1589-486X 135 245-268
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1430389] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1430389, Kapcsolat: 25566642
 4. Füredi Ágnes. Honfoglalás kori temető Kálon – Cemetery in Kál from the Age of Hungarian Conquest.. (2003) BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 0139-0090 24-25 331-351
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2975625] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2975625, Kapcsolat: 24183931
 5. Langó P. Honfoglalás kori temetők Szarvas területén. (2001) MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA 1219-0918 6 287-347
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1619901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1619901, Kapcsolat: 24183934
 6. Kürti Béla. Régészeti adatok a Maros-torok vidékének 10-11. századi történetéhez: Archäologische Angaben zur Geschichte der umgebung der Marosmündung in den 10-11-ten Jh.. (1994) Megjelent: A kőkortól a középkorig pp. 369-386
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24183922] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24183922, Kapcsolat: 24183922
 7. Lőrinczy Gábor et al. Újabb régészeti adatok Csongrád megye területének 6-11. századi településtörténetéhez I.: Archäologische Beiträge zur Siedlungsgeschichte des komitats Csongrád im 6-11. Jh.. (1993) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 30-31/2 279-320
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24183926] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24183926, Kapcsolat: 24183926
Révész L. Lyraförmige Schnallen in dem Karpatenbecken. (1987) ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0001-5210 1588-2551 39 257-285, 2367252
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2367252]
 1. Langó P. Amit elrejt a föld...: a 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása a Kárpát-medencében. (2007) ISBN:9789639683952
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[230198] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 230198, Kapcsolat: 25203331
 2. Kiss Gábor. Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei. (2000) ISBN:9639046388
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1743740] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1743740, Kapcsolat: 24183986
 3. Bóna István. Az Árpádok korai várai: (2. bőv. kiad.). (1998) ISBN:9634722733; 9634720048
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3261907] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3261907, Kapcsolat: 24183995
 4. Kovács László. Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs. (1994) ISBN:9635060025
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24183964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24183964, Kapcsolat: 24183964
 5. Kovács László. A Móra F. Múzeum néhány régi, honfoglalás kori leletanyagáról: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé (Csóka): Zu einigen alten, landnahmezeitlichen Fundmaterialen des Móra F. Museums: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé (Csóka). (1993) MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1956-1992 0563-0525 1991/92-1 37-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184215] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184215, Kapcsolat: 24184199
 6. Fiedler Uwe. Studien zu Gräberfeldern des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau. (1992) ISBN:9783774925373
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24184196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184196, Kapcsolat: 24184196
 7. Schulze-Dörrlamm Mechthild. Untersuchungen zur Herkunft der Ungarn und zum Beginn ihrer Landnahme im Karpatenbecken. (1991) Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 0076-2741 2198-9400 35 373-478
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24183982] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 24183982, Kapcsolat: 24183982
Révész L. Gömbsorcsüngős fülbevalók a Kárpát-medencében. (1988) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 25-26 141-160, 2102001
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2102001]
 1. Péter Langó et al. A study of the tenth-century cemetery at Harta-Freifelt. (2016) ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0238-0218 34 389-416
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3206538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3206538, Kapcsolat: 26635336
 2. Merva Sz. The Analysis of Pottery from the 10th–11th-century Graves in the Carpathian Basin. (2014) Megjelent: Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube pp. 197-262
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2823831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2823831, Kapcsolat: 25520375
 3. Horváth Ciprián. New Data on Earrings with Beadrow Pendants: Grave of the Cemetery of Kőszeg-Kőszegfalvu rétek.. (2014) Megjelent: Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube pp. 189-195
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30388880] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30388880, Kapcsolat: 25520336
 4. Horváth Ciprián. Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. (2014) ISBN:9789633063088
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2797414] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 7
  Független, Idéző: 2797414, Kapcsolat: 25231439
 5. Jakab Attila. A Tiszadob-Sós-széki 10. századi temetőrészlet. (2014) Megjelent: A Nyíri Mezőség a 10-11. században pp. 277-294
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2953318] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2953318, Kapcsolat: 25231961
 6. Tóth Anikó. A nyíri Mezőség a 10–11. században. (2014) ISBN:9789633062487
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2797410] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2797410, Kapcsolat: 25231836
 7. Gáll Erwin. Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10‒11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei: 10th and 11th century burial sites, stray finds and treasures in the Transylvanian Basin, the Partium and the Banat. (2013) ISBN:9789633061978
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3032525] [Nyilvános]
  Említések száma: 7
  Független, Idéző: 3032525, Kapcsolat: 25476556
 8. Bíró Á et al. Adatok a Kárpát-medencei, agancsból faragott íjmarkolat lécek értelmezéséhez: Data on antler bow-hilt plates in the Carpathian Basin. (2010) ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) 0003-8032 1589-486X 135 245-268
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1430389] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1430389, Kapcsolat: 25566638
 9. Langó P. Amit elrejt a föld...: a 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása a Kárpát-medencében. (2007) ISBN:9789639683952
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[230198] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 230198, Kapcsolat: 25203335
 10. Füredi Ágnes. Honfoglalás kori temető Kálon – Cemetery in Kál from the Age of Hungarian Conquest.. (2003) BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 0139-0090 24-25 331-351
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2975625] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2975625, Kapcsolat: 24184217
 11. Istvánovits E. A Rétköz honfoglalás- és Árpád-kori emlékanyaga. (2003) ISBN:9637220488
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2372603] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2372603, Kapcsolat: 24184211
 12. Költő László. Az első honfoglalók a Balaton déli partján: Die ersten Landeseroberer am Südufer des Plattensees. (1996) Megjelent: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei pp. 187-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24184207] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184207, Kapcsolat: 24184207
 13. Mária Rejholcová. Das Gräberfeld von Čakajovce (9. - 12. Jahrhundert): Analyse. (1995) ISBN:8088709237
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25131459] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 25131459, Kapcsolat: 25131459
 14. Medgyesi Pál. Avar kori sírlelet (?) és 10-11. századi magyar köznépi temető részletei Gyulavarsánd-Laposhalomról. (1995) Megjelent: A népvándorláskor fiatal kutatóinak IV. összejövetele pp. 98-110
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25566622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25566622, Kapcsolat: 25566622
 15. Kovács László. A Móra F. Múzeum néhány régi, honfoglalás kori leletanyagáról: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé (Csóka): Zu einigen alten, landnahmezeitlichen Fundmaterialen des Móra F. Museums: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé (Csóka). (1993) MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1956-1992 0563-0525 1991/92-1 37-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184215] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 24184215, Kapcsolat: 24184215
Révész L. Előzetes jelentés a karosi honfoglalás kori temető ásatásairól (1986-1987). (1989) ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) 0003-8032 1589-486X 116 22-76, 2102000
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2102000]
 1. Tóth Anikó. A nyíri Mezőség a 10–11. században. (2014) ISBN:9789633062487
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2797410] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2797410, Kapcsolat: 25231842
 2. Bóna István. A honfoglaló magyarság régészeti hagyatékának társadalomtörténeti tanulságai. (1997) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 1997/12 1451-1461
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184610] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184610, Kapcsolat: 24184252
 3. Istvánovits Eszter. 10-11. századi temető Ibrány-Esbó halmon: Begräbnisplatz aus dem 10-11. Jahrhundert auf dem Hügel von Ibrány-Esbó. (1996) Megjelent: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei pp. 25-46
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2921399] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2921399, Kapcsolat: 24184237
 4. Mária Rejholcová. Das Gräberfeld von Čakajovce (9. - 12. Jahrhundert): Analyse. (1995) ISBN:8088709237
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25131459] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25131459, Kapcsolat: 25131461
 5. Kristó Gyula. A magyar állam megszületése. (1995) ISBN:96348209880
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20164777] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20164777, Kapcsolat: 24184248
 6. Mesterházy Károly. Die Landnahme der Ungarn aus archäologischer Sicht. (1994) Megjelent: Ausgewählte Probleme Europäischer landnahmen des Früh- und Hochmittelalters. Methodische Grundlagendiskussion im Grenzbereich z... pp. 23-65
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24184245] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184245, Kapcsolat: 24184245
 7. Heitel Radu. Die Archäologie der ersten und zweiten phase des eindringens der Ungarn in das innerkarpatische Transilvanien. (1994) DACIA: REVUE D ARCHEOLOGIE ET D HISTOIRE ANCIENNE 0070-251X 38-39 389-440
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184627] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 24184627, Kapcsolat: 24184256
 8. Horváth M. Honfoglalás kori sírleletek Bács-Kiskun megyéből: Landnahmezeitliche Grabfunde aus dem Komitat Bács-Kiskun. (1993) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 30-31/2 321-350
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184606] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184606, Kapcsolat: 24184250
 9. Mesterházy Károly. A Felső-Tisza-vidéki ötvösműhely és a honfoglalás kori emlékek időrendje: The metal workshop in the Upper Tisza region and the chronology of finds from the Conquest period. (1990) AGRIA: ANNALES MUSEI AGRIENSIS 0236-9168 25-26 235-274
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184240] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184240, Kapcsolat: 24184240
Révész L. Líra alakú csatok a Kárpát-medencében. (1989) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 27 513-542, 2101999
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2101999]
 1. Gáll Erwin. The archaeological research state of the 9/10–11th centuries in Moldova (Romania). Some thoughts on funerary places and stray finds (axes). (2015) ZIRIDAVA : STUDIA ARCHAEOLOGICA 2392-8786 1224-7316 29 313-332
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25459994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25459994, Kapcsolat: 25459995
 2. Mészáros Patrícia. Kora Árpád-kori temetőrészlet Felgyő-Kettőshalmi dűlőn. (2014) Megjelent: Avarok pusztái pp. 527-587
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25131427] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25131427, Kapcsolat: 25131424
 3. Horváth Ciprián. Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. (2014) ISBN:9789633063088
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2797414] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2797414, Kapcsolat: 25231441
 4. Tóth Anikó. A nyíri Mezőség a 10–11. században. (2014) ISBN:9789633062487
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2797410] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2797410, Kapcsolat: 25231839
 5. Wolf Mária. Kerámiavizsgálatok eredményeinek felhasználása 10-13. századi településeink kutatásában I. (Borsod) Die Nutzung der Ergebnisse von Keramikanalysen in der Forschung der Siedlungen des 10.-13. Jahrhundert I. (Borsod). (2013) Megjelent: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei pp. 755-798
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2533195] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2533195, Kapcsolat: 25067138
 6. Gáll Erwin. Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10‒11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei: 10th and 11th century burial sites, stray finds and treasures in the Transylvanian Basin, the Partium and the Banat. (2013) ISBN:9789633061978
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3032525] [Nyilvános]
  Említések száma: 6
  Független, Idéző: 3032525, Kapcsolat: 25476563
 7. Gáll Erwin et al. La răscruce de drumuri. Date arheologice privind teritoriul oraşului Cluj-Napoca în secolele X–XIII (At Crossroads. Archaelogical data concerning the teritory of Cluj-Napoca City in the 10th and the 13th Centuries). (2010) ISBN:9789732610145
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3032535] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3032535, Kapcsolat: 25520465
 8. Istvánovits E. A Rétköz honfoglalás- és Árpád-kori emlékanyaga. (2003) ISBN:9637220488
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2372603] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2372603, Kapcsolat: 24184229
 9. Kiss Gábor. Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei. (2000) ISBN:9639046388
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1743740] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1743740, Kapcsolat: 24184232
 10. Medgyesi Pál. Avar kori sírlelet (?) és 10-11. századi magyar köznépi temető részletei Gyulavarsánd-Laposhalomról. (1995) Megjelent: A népvándorláskor fiatal kutatóinak IV. összejövetele pp. 98-110
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25566622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25566622, Kapcsolat: 25566624
Révész L. Honfoglalás kori veretes tarsolyok Karosról. (1990) AGRIA 1789-4379 26-27 275-309, 2369444
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2369444]
 1. Fodor István. A veszelovoi tarsolylemez. (2013) Megjelent: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei pp. 457-470
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25066858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25066858, Kapcsolat: 25066858
 2. Németh Péter. Tiszavasvári – Nagy Gyepáros honfoglalás kori temetője: Der Tiszavasvári-Nagy Gyepároser Begräbnisplatz aus der Zeit der Landnahme. (1996) Megjelent: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei pp. 7-21
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24184604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184604, Kapcsolat: 24184261
 3. Mária Rejholcová. Das Gräberfeld von Čakajovce (9. - 12. Jahrhundert): Analyse. (1995) ISBN:8088709237
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25131459] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25131459, Kapcsolat: 25131463
Révész László et al. Zalkod-Szegfarka. (1991) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 28-29 p. 660, 3015645
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[3015645]
 1. Kovács László. A Taktaköz 10-11. századi sír- és szórványleletei, valamint a Tiszalúc-sarkadi 11. századi temető. (2015) ISBN:9789633064283
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25400703] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25400703, Kapcsolat: 25400801
Révész L. Készenléti íjtartó tegezek a magyar honfoglalás kori sírokban. (1991) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 28-29 31-50, 2101998
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2101998]
 1. Bollók Á. Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében. Formatörténeti tanulmányok a honfoglalás kori díszítőművészethez. (2015) ISBN:9786155254024
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2941468] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2941468, Kapcsolat: 25521512
 2. Tóth Anikó. A nyíri Mezőség a 10–11. században. (2014) ISBN:9789633062487
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2797410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2797410, Kapcsolat: 25231843
 3. Kiss Gábor. Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei. (2000) ISBN:9639046388
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1743740] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1743740, Kapcsolat: 24184257
Révész L. Voltak-e nagycsaládi temetői a honfoglaló magyaroknak?: Über die Existenz der Großfamiliären Gräberfelder bei den landnehmenden Ungarn. (1991) MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1956-1992 0563-0525 1984-85 2 615-639, 2369468
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2369468]
 1. Péter Langó et al. A study of the tenth-century cemetery at Harta-Freifelt. (2016) ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0238-0218 34 389-416
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3206538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3206538, Kapcsolat: 26635339
 2. Kovács László. A Taktaköz 10-11. századi sír- és szórványleletei, valamint a Tiszalúc-sarkadi 11. századi temető. (2015) ISBN:9789633064283
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25400703] [Nyilvános]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 25400703, Kapcsolat: 25400703
 3. Horváth Ciprián. Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. (2014) ISBN:9789633063088
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2797414] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2797414, Kapcsolat: 25231442
 4. Tóth Anikó. A nyíri Mezőség a 10–11. században. (2014) ISBN:9789633062487
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2797410] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2797410, Kapcsolat: 25231832
 5. Bollók Á. Megjegyzések a honfoglalás kori (öv)veretek kutatásának állásáról – kiválasztott problémák. (2013) Megjelent: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei pp. 423-446
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2162207] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2162207, Kapcsolat: 25066705
 6. Kovács L. A Kárpát-medence honfoglalás és kora Árpád-kori szállási és falusi temetői. Kitekintéssel az előzményekre. (2013) Megjelent: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei pp. 511-604
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23754162] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 23754162, Kapcsolat: 25067002
 7. Langó Péter et al. 10. századi temető Balatonújlak-Erdő-dűlőn. (2013) Megjelent: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei pp. 143-160
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2534135] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2534135, Kapcsolat: 25028324
 8. Gáll Erwin et al. La răscruce de drumuri. Date arheologice privind teritoriul oraşului Cluj-Napoca în secolele X–XIII (At Crossroads. Archaelogical data concerning the teritory of Cluj-Napoca City in the 10th and the 13th Centuries). (2010) ISBN:9789732610145
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3032535] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3032535, Kapcsolat: 25520462
 9. Langó P. Amit elrejt a föld...: a 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása a Kárpát-medencében. (2007) ISBN:9789639683952
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[230198] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 230198, Kapcsolat: 25203340
 10. Istvánovits E. A Rétköz honfoglalás- és Árpád-kori emlékanyaga. (2003) ISBN:9637220488
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2372603] [Nyilvános]
  Említések száma: 4
  Független, Idéző: 2372603, Kapcsolat: 24184605
 11. Langó P. Honfoglalás kori temetők Szarvas területén. (2001) MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA 1219-0918 6 287-347
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1619901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1619901, Kapcsolat: 24184611
 12. Mesterházy Károly. Társadalmi struktúrák régészeti vizsgálata. (1998) Megjelent: Az Alföld társadalma pp. 19-45
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24184609] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184609, Kapcsolat: 24184609
 13. Bóna István. A honfoglaló magyarság régészeti hagyatékának társadalomtörténeti tanulságai. (1997) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 1997/12 1451-1461
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184610] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184610, Kapcsolat: 24184610
 14. Németh Péter. Tiszavasvári – Nagy Gyepáros honfoglalás kori temetője: Der Tiszavasvári-Nagy Gyepároser Begräbnisplatz aus der Zeit der Landnahme. (1996) Megjelent: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei pp. 7-21
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24184604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184604, Kapcsolat: 24184604
 15. Mesterházy Károly. A magyar fejedelem és kísérete a 10. században. (1995) SZÁZADOK 0039-8098 129 5 1033-1052
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184618] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 24184618, Kapcsolat: 24184607
 16. Vályi Katalin. Honfoglalás kori sírok Szeren 1973 (Megjegyzések a terület korai történetéhez): Landnahmezeitliche Gräber in Szer (Kom. Csongrád) 1973 (Angaben zur frühen Geschichte des Gebietes). (1994) Megjelent: A kőkortól a középkorig pp. 387-404
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24184602] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184602, Kapcsolat: 24184602
 17. Horváth M. Honfoglalás kori sírleletek Bács-Kiskun megyéből: Landnahmezeitliche Grabfunde aus dem Komitat Bács-Kiskun. (1993) HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0544-4225 30-31/2 321-350
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184606] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184606, Kapcsolat: 24184606
Révész L. X. századi magyar fejedelmi kíséret temetői Karoson. (1991) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 34 10 87-97, 2101997
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2101997]
 1. Bollók Á. Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében. Formatörténeti tanulmányok a honfoglalás kori díszítőművészethez. (2015) ISBN:9786155254024
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2941468] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 2941468, Kapcsolat: 25521513
 2. Tóth Anikó. A nyíri Mezőség a 10–11. században. (2014) ISBN:9789633062487
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2797410] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 2797410, Kapcsolat: 25231845
 3. M Nepper. Hajdú-Bihar megye 10-11. századi sírleletei. (2002) ISBN:9639046795
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1718013] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 1718013, Kapcsolat: 24184612
 4. Bóna István. A magyarok és Európa a 9-10. században. (2000) ISBN:963831267X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3258783] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3258783, Kapcsolat: 24184616
 5. Kristó Gyula. A honfoglalók régészeti hagyatékának keltezéséről: Rendhagyó válasz bírálóimnak. (1997) SZÁZADOK 0039-8098 131 1 234-275
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24485274] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24485274, Kapcsolat: 24184615
 6. Mesterházy Károly. A magyar fejedelem és kísérete a 10. században. (1995) SZÁZADOK 0039-8098 129 5 1033-1052
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184618] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24184618, Kapcsolat: 24184618
 7. Kristó Gyula. A magyar állam megszületése. (1995) ISBN:96348209880
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20164777] [Nyilvános]
  Említések száma: 5
  Független, Idéző: 20164777, Kapcsolat: 24184613
Révész L. Die Bereitschafts-bogenbehälter (Gorythos) in den Gräbern der ungarischen Landnahmezeit. (1992) ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0001-5210 1588-2551 44 345-369, 2369469
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2369469]
 1. Kovács László. A Taktaköz 10-11. századi sír- és szórványleletei, valamint a Tiszalúc-sarkadi 11. századi temető. (2015) ISBN:9789633064283
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25400703] [Nyilvános]
  Említések száma: 2
  Független, Idéző: 25400703, Kapcsolat: 25400710
 2. Bollók Á et al. Textile Remnants in The Archaeological Heritage of the Carpathian Basin in the 10th-11th centuries. (2009) ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0001-5210 1588-2551 60 1 147-221
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[230724] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 230724, Kapcsolat: 25566873
 3. Kiss Gábor. Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei. (2000) ISBN:9639046388
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1743740] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1743740, Kapcsolat: 24184622
 4. Heitel Radu. Die Archäologie der ersten und zweiten phase des eindringens der Ungarn in das innerkarpatische Transilvanien. (1994) DACIA: REVUE D ARCHEOLOGIE ET D HISTOIRE ANCIENNE 0070-251X 38-39 389-440
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24184627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24184627, Kapcsolat: 24184627
2021-04-18 01:22