Albert Takács. The place of Hungarian public administration in the state and political system. (1985) Megjelent: Politics and public administration in Hungary pp. 383-426, 3300723
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3300723]
 1. Blondel Jean. Cabinets in the Eastern Europe. (2001)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26996927] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26996927, Kapcsolat: 26996927
Albert Takács. Problems of the protection of the constitution, with special regard to the Constitutional Law Council. (1987) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 29 1-2 165-192, 3300840
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3300840]
 1. Catherine Dupré. Importing the Law in Post-communist Transitions: The Hungarian Constitutional Court and the Right to Human Dignity. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23404315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23404315, Kapcsolat: 26997330
 2. Georg Brunner et al. Constitutional Court in a New Democracy. (2000)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26997168] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26997168, Kapcsolat: 26997168
 3. Georg Brunner. Verfassungsgerichtsbarkeit in Ungarn. (1993)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26997140] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26997140, Kapcsolat: 26997140
Takács Albert. Alkotmányszemlélet és alkotmányváltozás. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 6 285-293, 2405842
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405842]
 1. Tóth Gábor Attila. Túl a szövegen: Értekezés a magyar alkotmányról. (2009) ISBN:9789632760346
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1321938] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1321938, Kapcsolat: 26997615
 2. Petrétei József. Magyar alkotmányjog II.: Államszervezet. (2000) ISBN:9639310042
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1690493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1690493, Kapcsolat: 26997399
 3. Ádám Antal. Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. (1998) ISBN:9633793351
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1751436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1751436, Kapcsolat: 26997398
Takács Albert. Az alkotmányosság és a törvényesség védelme bíróságok útján. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 9 443-455, 2405839
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405839]
 1. Patyi András. Útközben: Alapkérdések a szervezetileg önálló közigazgatási bíráskodás megszervezése kapcsán. (2019) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 7 1 77-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30634248] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30634248, Kapcsolat: 28130107
 2. Auer Ádám et al. A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban. (2010) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 4 1 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2228986] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2228986, Kapcsolat: 26997702
 3. Tamás András. A közigazgatási jog elmélete. (1997) ISBN:9633608791
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1499972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1499972, Kapcsolat: 24935819
Takács Albert. A közigazgatás személyi állománya és az innováció problémája. (1990) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 45 7-8 242-252, 2405834
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405834]
 1. Szmodis Jenő. A polgármesternek a polgármesteri hivatallal kapcsolatos jogairól (II.). (1996) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 46 1 58-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2897617] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2897617, Kapcsolat: 26999240
Takács Albert. Az alkotmányosság dilemmái és az Alkotmánybíróság ítéletei. (1990) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 1 1 38-56, 2405836
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405836]
 1. Antal Attila. Politikai és jogi alkotmányosság Magyarországon. (2013) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 22 3 48-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2863790] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2863790, Kapcsolat: 26999232
 2. Tóth Gábor Attila. Túl a szövegen: Értekezés a magyar alkotmányról. (2009) ISBN:9789632760346
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1321938] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1321938, Kapcsolat: 24933777
 3. Tóth Gábor Attila. Az eljárási alkotmányosság tartalma. (2004) FUNDAMENTUM 1417-2844 8 3 5-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26999225] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999225, Kapcsolat: 26999225
 4. Győrfi Tamas. Az alkotmánybíráskodás politikai karaktere: Értekezés a magyar Alkotmánybíróság első tíz évéről. (2001) ISBN:9630095270
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2235325] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2235325, Kapcsolat: 24933787
 5. Pokol Béla. A jog elmélete. (2001) ISBN:9639149578
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1320442] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1320442, Kapcsolat: 24933793
 6. Petrétei József. Magyar alkotmányjog II.: Államszervezet. (2000) ISBN:9639310042
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1690493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1690493, Kapcsolat: 24926981
 7. Kis János. Alkotmányos demokrácia: Három tanulmány. (2000) ISBN:9630042975
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24927163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24927163, Kapcsolat: 24927163
 8. Győrfi Tamás. Az Alkotmánybíróság politikai szerepe. Gondolatok a bírói aktivizmus fogalmának hasznosságáról.. (1996) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 5 4 63-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3036427] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3036427, Kapcsolat: 26997708
 9. Pokol Béla. A magyar parlamentarizmus. (1994) ISBN:963836422X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1320429] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1320429, Kapcsolat: 24933800
 10. Kilényi Géza. Az alkotmányosság - belűlről nézve. (1991) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 1991 2 19-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24927101] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24927101, Kapcsolat: 24927101
Takács Albert. Dilemmas of Constitutionalism in the Decisions of the Hungarian Constitutional Court. (1991) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 33 3-4 217-234, 2405821
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405821]
 1. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2038449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 26999253
 2. László Sólyom et al. Constitutional Court in a New Democracy. (2000)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26999261] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999261, Kapcsolat: 26999261
 3. Georg Brunner. Verfassungsgerichtsbarkeit in Ungarn. (1993)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26997140] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26997140, Kapcsolat: 26999267
Takács Albert. Gondolatkörök a normatív alkotmányról. (1991) TÁRSADALMI SZEMLE 0039-971X 46 8-9 48-62, 2405822
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405822]
 1. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2038449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 24933807
Takács Albert. A hatalommegosztás elvének alkotmányelméleti értelmezése I.. (1993) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 48 6 209-223, 2405818
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405818]
 1. Cservák Csaba. A hatalmi ágak megosztásának XXI. századi kérései az Alaptörvényt követően. (2015) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26999318] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999318, Kapcsolat: 26999318
 2. Csink Lóránt. Mozaikok a hatalommegosztáshoz. (2014) ISBN:9789633081877
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2518005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2518005, Kapcsolat: 26999314
 3. Csink Lóránt. Meghaladott-e Montesquieu?: A hatalommegosztás modern felfogása. (2013) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Rácz Attila 75. születésnapja tiszteletére pp. 127-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24936301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24936301, Kapcsolat: 24936301
 4. Csink Lóránt et al. Egy alkotmány margójára: Alkotmányelméleti és értelmezési kérdések az Alaptörvény körül. (2012) ISBN:9789636934309
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2063724] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2063724, Kapcsolat: 26999312
 5. Patyi András. Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében). (2012) ISBN:9789639950863
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24936184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24936184, Kapcsolat: 24936184
 6. Váczi Péter. Alkotmáyos korlátok a közigazgatás működése és szervezete felett. (2010) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 4 1 1-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26999309] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999309, Kapcsolat: 26999309
 7. Sári János. A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy Az alkotmányos rendszerek belső logikája. (1995) ISBN:9789633791141
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1491649] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1491649, Kapcsolat: 24936176
Takács Albert. A hatalommegosztás elvének alkotmányelméleti értelmezése II.. (1993) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 48 7 261-272, 2405820
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405820]
 1. Siket Judit. Local Governments in the System of Separation of Powers – Regulatory Powers in the Field of Local Public Affairs. (2019) Megjelent: Recent Challenges of Public Administration 3 pp. 108-121
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30675662] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30675662, Kapcsolat: 28165685
 2. Csink Lóránt. Meghaladott-e Montesquieu?: A hatalommegosztás modern felfogása. (2013) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Rácz Attila 75. születésnapja tiszteletére pp. 127-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24936301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24936301, Kapcsolat: 24936193
 3. Patyi András. Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében). (2012) ISBN:9789639950863
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24936184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24936184, Kapcsolat: 24936186
 4. Sári János. A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy Az alkotmányos rendszerek belső logikája. (1995) ISBN:9789633791141
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1491649] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1491649, Kapcsolat: 24936171
Takács Albert. A jogértelmezés alapjai és korlátai. (1993) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 48 3 110-122, 2405819
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405819]
 1. Szente Zoltán. Érvelés és értemezés az alkotmányjogban. (2013) ISBN:9786155376054
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24936355] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24936355, Kapcsolat: 24936355
 2. Csink Lóránt et al. Egy alkotmány margójára: Alkotmányelméleti és értelmezési kérdések az Alaptörvény körül. (2012) ISBN:9789636934309
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2063724] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2063724, Kapcsolat: 24938796
 3. Szente Zoltán. Az alkotmány morális olvasatától a pragmatikus alkotmányértelmezésig. Kommentár az Alkotmánybíróság eutanázia-határozatához. (2003) FUNDAMENTUM 1417-2844 7 3-4 91-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1373124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1373124, Kapcsolat: 24936351
 4. Győrfi Tamas. Az alkotmánybíráskodás politikai karaktere: Értekezés a magyar Alkotmánybíróság első tíz évéről. (2001) ISBN:9630095270
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2235325] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2235325, Kapcsolat: 26999285
Takács Albert. Zur historischen verfassungsrechtlichen Interpretation der Gewaltenteilungslehre. (1993) Megjelent: Theorie und Institutionsystem der Gewaltentrennung in Europa pp. 23-37, 2293744
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2293744]
 1. Chronowski Nóra et al. Magyar alkotmányjog III: Alapvető jogok. (2006) ISBN:9639542350
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2436580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2436580, Kapcsolat: 26999283
Takács Albert. A közjog és a magánjog összefüggésének államelméleti és jogfilozófiai kérdései. (1994) JOGÁLLAM 1216-8688 1994 3-4 5-23, 2926706
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2926706]
 1. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2038449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 24938646
Takács Albert. Az Alkotmánybíróság Magyarországon - tegnap és holnap között. (1994) Megjelent: Alkotmányfejlődés és jogállami gyakorlat pp. 117-147, 2293746
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2293746]
 1. Tisóczki Flóra. Az alkotmánybíráskodás szerepe és jelentősége a magyar jogrendszerben. (2013) RENDÉSZET ÉS EMBERI JOGOK 2062-4700 3 3 57-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26282877] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26282877, Kapcsolat: 27890971
 2. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 24938604
 3. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2038449] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 26999322
 4. Kis János. Alkotmányos demokrácia: Három tanulmány. (2000) ISBN:9630042975
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24927163] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24927163, Kapcsolat: 26999325
 5. Ádám Antal. Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. (1998) ISBN:9633793351
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1751436] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1751436, Kapcsolat: 24938611
 6. Tamás András. A közigazgatási jog elmélete. (1997) ISBN:9633608791
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1499972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1499972, Kapcsolat: 24935826
Takács Albert. A központi igazgatás alkotmányos szabályozása. (1995) Megjelent: Jegyzők III. Országos Konferenciája pp. 115-124, 3301484
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[3301484]
 1. Vadál Ildikó. A központi közigazgatás korszerűsítésének néhány kérdése, különös tekintettel a miniszteriális strutúrára. (1996) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 46 5 279-289
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26999337] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999337, Kapcsolat: 26999337
Takács Albert. Demokrácia és alkotmányosság. (1996) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 49 1-48 585-598, 2405815
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405815]
 1. Petrétei József. Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. (2011) ISBN:9789639542495
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[2603538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2603538, Kapcsolat: 26999340
 2. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 26999343
Takács Albert. Demokrácia és alkotmányosság. (1996) Megjelent: Emlékkönyv dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára pp. 585-598, 2293761
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2293761]
 1. Marján Attila et al. Az állampolgárság, nép, nemzet, alkotmányozás és föderalizmus értelmezési nehézségei az Európai Unióban. (2017) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2786-0760 2017 2017/1 112-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30616499] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30616499, Kapcsolat: 27840192
 2. Petrétei József. Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. (2011) ISBN:9789639542495
  Könyv/Utánközlés (Könyv)/Tudományos[2603538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2603538, Kapcsolat: 24926902
Takács Albert. A közigazgatás funkciói, feladatai és tevékenységfajtái. (1997) Megjelent: A közigazgatás-tudomány alapjai pp. 85-147, 2297791
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2297791]
 1. Balla Zoltán. Az irányítás és a felügyelet jogintézményeinek egyes kérdései, különös tekintettel a felsőoktatásra. (1998) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 48 3 168-171
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1606302] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1606302, Kapcsolat: 26999279
 2. Szamel Katalin. A közigazgatás közérdekűségének elvi jelentőségéről és gyakorlati használhatóságáról. (1997) Megjelent: Közérdekűség és közigazgatás pp. 19-32
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24942808] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24942808, Kapcsolat: 24942808
Majtényi László et al. Kinek a feladata az alkotmány közvetlen alkalmazása?. (1998) FUNDAMENTUM 1417-2844 2 4 41-56, 2405814
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405814]
 1. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 26999383
 2. Szente Zoltán. Az alkotmány morális olvasatától a pragmatikus alkotmányértelmezésig. Kommentár az Alkotmánybíróság eutanázia-határozatához. (2003) FUNDAMENTUM 1417-2844 7 3-4 91-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1373124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1373124, Kapcsolat: 26999373
Takács Albert. A hatalommegosztás elvének alkotmányelméleti értelmezése. (1998) Megjelent: Hatalommegosztás és jogállamiság pp. 94-149, 2927249
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2927249]
 1. Siket Judit. Local Governments in the System of Separation of Powers – Regulatory Powers in the Field of Local Public Affairs. (2019) Megjelent: Recent Challenges of Public Administration 3 pp. 108-121
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30675662] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30675662, Kapcsolat: 28165692
 2. Tóth J. Zoltán. A jogállamiság tartalma. (2019) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 74 5 197-212
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30707535] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30707535, Kapcsolat: 28195383
 3. Fridery Réka. Omdudsman, európai ombudsman. (2014) Megjelent: A világ mi vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26999362] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999362, Kapcsolat: 26999362
 4. Patyi András. Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében). (2012) ISBN:9789639950863
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24936184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24936184, Kapcsolat: 24940367
 5. Patyi András. Közigazgatás - alkotmány- bíráskodás. (2011) ISBN:9789639819603
  Könyv[22488870] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22488870, Kapcsolat: 24940364
 6. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 26999359
 7. Tóth Gábor Attila. Túl a szövegen: Értekezés a magyar alkotmányról. (2009) ISBN:9789632760346
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1321938] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1321938, Kapcsolat: 26999357
 8. Veress Emőd. A hatalommegosztás aktualitása. (2005) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 X 3-4 236-297
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3199966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3199966, Kapcsolat: 26999355
 9. Petrétei József. Magyar alkotmányjog I.. (2002) ISBN:9639310557
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1690505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1690505, Kapcsolat: 26999348
Takács Albert. A migráns munkások szociális biztonsága. (1999) Megjelent: Szociális jogok az Európai Unióban pp. 23-40, 2927290
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[2927290]
 1. Gyulavári T et al. Európai szociális jog. (2000) ISBN:9633796415
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1502314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1502314, Kapcsolat: 24940660
Takács Albert. A morális és a jogi értékelés eltérései: [Az Alkotmánybíróság abortusz-határozatai]. (1999) FUNDAMENTUM 1417-2844 3 1 72-80, 2405812
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405812]
 1. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 26999385
 2. Győrfi Tamas. Az alkotmánybíráskodás politikai karaktere: Értekezés a magyar Alkotmánybíróság első tíz évéről. (2001) ISBN:9630095270
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2235325] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2235325, Kapcsolat: 24940737
Takács Albert. Egy alkotmányos forradalmár : Sólyom László, a tudós, az alkotmánybíró, az elnök. (1999) FUNDAMENTUM 1417-2844 3 3 30-41, 2405813
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405813]
 1. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 24940562
 2. Dezső Márta. Constitutional Law in Hungary. (2010) ISBN:9789041133052; 9041133054
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3296202] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3296202, Kapcsolat: 26999387
 3. Tóth Gábor Attila. Túl a szövegen: Értekezés a magyar alkotmányról. (2009) ISBN:9789632760346
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1321938] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1321938, Kapcsolat: 24940412
 4. Szente Zoltán. Az alkotmány morális olvasatától a pragmatikus alkotmányértelmezésig. Kommentár az Alkotmánybíróság eutanázia-határozatához. (2003) FUNDAMENTUM 1417-2844 7 3-4 91-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1373124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1373124, Kapcsolat: 24940553
 5. Győrfi Tamas. Az alkotmánybíráskodás politikai karaktere: Értekezés a magyar Alkotmánybíróság első tíz évéről. (2001) ISBN:9630095270
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2235325] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2235325, Kapcsolat: 24940543
Takács Albert. A jogállam fogalma, mint az Alkotmánybíróság értelmezésének alapja és eredménye. (2000) Megjelent: Tíz éves az Alkotmánybíróság pp. 75-94, 2297795
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2297795]
 1. Petrétei József. Magyar alkotmányjog I.. (2002) ISBN:9639310557
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1690505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1690505, Kapcsolat: 24926938
Takács Albert. A jogértelmezés útjai a jogbiztonság és az alkotmányosság felé. (2000) Megjelent: Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára pp. 241-258, 2297794
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2297794]
 1. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 24938851
Takács Albert. Egy alkotmányos forradalmár: Sólyom László - a tudós, az alkotmánybíró, az elnök. (2000) Megjelent: A megtalált alkotmány? pp. 99-121, 2297793
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2297793]
 1. Katalin Kelemen. Juridical Dissent in European Constitutioal Courts. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26999395] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999395, Kapcsolat: 26999395
 2. Tóth Gábor Attila. Az eljárási alkotmányosság tartalma. (2004) FUNDAMENTUM 1417-2844 8 3 5-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26999225] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999225, Kapcsolat: 26999392
Takács Albert. A fogvatartottak alkotmányos jogai az ombudsman szemszögéből. (2002) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 21 3 9-18, 2405809
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405809]
 1. Neparáczki Anna Viktória. Az ombudsmani látogatásokés azok hatásai a magyar büntetésvégrehajtási intézetekben. (2012) Megjelent: Dikaiosz logosz
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26999403] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999403, Kapcsolat: 26999403
Kmetty Ildikó et al. Az eutanáziához való jog : indítvány az Alkotmánybírósághoz. (2003) FUNDAMENTUM 1417-2844 7 1 125-133, 2405807
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405807]
 1. Tóth J Zoltán. Élet vs. méltóság, élethez való jog vs. méltósághoz való jog: az oszthatatlansági tézis és az eutanáziahatározat. (2011) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 5 2 1-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26999716] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999716, Kapcsolat: 26999716
 2. Tóth J. Élethez való jog és életvédelem pro futuro. (2011)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[26999719] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999719, Kapcsolat: 26999719
 3. Győrffy Tamás. Az emberri méltósághoz való jog dogmatikai problémái. (2003) FUNDAMENTUM 1417-2844 7 1 142-150
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26999713] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999713, Kapcsolat: 26999713
Takács Albert. A szociális jogok. (2003) Megjelent: Emberi jogok pp. 791-853, 2927540
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2927540]
 1. Lajkó Dóra. Az Alaptörvény szociális védelmi rendelkezései. A rászorultság védelme. (2016) Megjelent: Számadás az Alaptörvényről pp. 105-119
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3053177] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3053177, Kapcsolat: 26999710
 2. Téglási András. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. (2013) ISBN:9786155300103
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2763862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2763862, Kapcsolat: 24942204
 3. Botka Zsanett et al. A szociális biztonsághoz való jog az új Alaptörvénybe. (2012) Megjelent: Változások a magyar alkotmányjogban
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26999732] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999732, Kapcsolat: 26999732
 4. Drinóczi Tímea. Az új alkotmány szabályozási elveiről. (2011)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[26999709] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999709, Kapcsolat: 26999709
 5. Téglási András. A szociális állam "erodálása" vagy megmentése, avagy szociális biztonság az új Alaptörvényben. (2011) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 12 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2761551] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2761551, Kapcsolat: 26999707
 6. Szigeti Andrea. A szociális jogok jellege az Alkotmány tükrében. (2010) ISBN:9789633080108
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24942196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24942196, Kapcsolat: 24942196
 7. Chronowski Nóra et al. Magyar alkotmányjog III: Alapvető jogok. (2006) ISBN:9639542350
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2436580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2436580, Kapcsolat: 24942184
Takács Albert et al. Fórum: Szabadságjogok. (2003) FUNDAMENTUM 1417-2844 7 3-4 75-80, 2405808
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2405808]
 1. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 24940761
 2. Chronowski Nóra et al. Magyar alkotmányjog III: Alapvető jogok. (2006) ISBN:9639542350
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2436580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2436580, Kapcsolat: 26999704
Takács Albert. Az alkotmány normativitása. (2006) Megjelent: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére pp. 381-391, 2301873
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2301873]
 1. Gárdos Orosz Fruzsina. Alkotmányos polgári jog?: Az alapvető jogok alkalmazása a magánjogi jogvitákban.. (2011) ISBN:9789639950474
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1828848] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828848, Kapcsolat: 26999726
 2. Auer Ádám et al. A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban. (2010) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 4 1 1-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2228986] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2228986, Kapcsolat: 26999725
Takács Albert. Az emberi méltóság elve a filozófiában és az alkotmányjogban. (2006) Megjelent: Formatori iuris publici. Studia in honorem Geisae Kilényi septuagenarii. pp. 443-461, 2301872
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2301872]
 1. Kis Kelemen. A halálbüntetésről. (2015) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 2015 k. sz.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26999731] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999731, Kapcsolat: 26999731
 2. Segesvári Viktor. Keresztény értékek az emberijogok világában. (2009) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 2009 3
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26999728] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999728, Kapcsolat: 26999728
 3. Paulovics Anita. Az élethez való jogkorlátozhatósága. (2007) Megjelent: Acta Universitatis
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26999727] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999727, Kapcsolat: 26999727
Takács Albert. A szociális jogok alkotmányos keretei az elmúlt tizenöt évben: Korreferátum Juhász Gábor: A szociális jog fejlődése Magyarországon 1985/1990-2005 című előadásához. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005 pp. 788-791, 2927573
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2927573]
 1. Botka Zsanett et al. A szociális jogbiztonsághoz való jog az Alaptörvényben. (2012) Megjelent: Változások a magyar alkotmányjogban pp. 107-112
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24942262] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24942262, Kapcsolat: 24942262
Lapsánszky András et al. A közigazgatás szervezete és szervezeti joga. (2017) ISBN:9786155845178; 9786155845185, 3300562
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3300562]
 1. Varga Ádám. Van-e jelentősége a helyi önkormányzáshoz való jog alapjogként tételezésének. (2021) ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE 2061-5582 11 1 2-9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[32458313] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32458313, Kapcsolat: 30820764
 2. Csatlós Erzsébet. Európai közigazgatás. (2021) ISBN:9786156268136
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[32061163] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 32061163, Kapcsolat: 30141841
 3. Szigetvári T. The Hungarian administrative system: from centralization to regionalization and back. (2020) Journal of Political Administrative and Local Studies 2636-803X 2636-7823 3 1 23-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31309000] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31309000, Kapcsolat: 29881584
2021-10-24 11:26