Szőnyi György. A reneszánsz organikus világkép és a modern tudomány kialakulása. (1976) Megjelent: A reneszánsz művelődéstörténeti kérdései: vitaűlés pp. 91-108, 2740786
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2740786]
 1. Katona Gábor. Vallás, szerelem, diplomácia: Sir Philip Sidney élete és művészete. (1998) ISBN:9634722113
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24205469] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24205469, Kapcsolat: 24205469
Szőnyi György. Machiavelli-hatás Balassi költészetében. (1976) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 80 5-6 694-696, 2740838
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2740838]
 1. Stoll Béla. Balassi-bibliográfia. (1994) ISBN:9637873570
  Bibliográfia, repertórium (Könyv) | Tudományos[213694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 213694, Kapcsolat: 24205574
 2. Somlyói Tóth Tibor. Erdélyi királytükör (Pataki Fésüs János, Királyoknak tüköre). (1987) Megjelent: Irodalom és ideológia a 16-17. században pp. 275-293
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24205549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24205549, Kapcsolat: 24205549
Szőnyi György Endre. Shakespeare Troilus és Cressidája, mint a reneszánsz válságának kifejezője. (1977) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 23 4 470-483, 2916546
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2916546]
 1. Reuss Gabriella. All the World's a Cage: Review: Socialist Shakespeare Productions in Kádár-regime Hungary by Veronika Schandl. (2010) ANACHRONIST 1219-2589 15 205-211
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[1897184] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1897184, Kapcsolat: 30084422
 2. Veronika Schandl. Socialist Shakespeare Productions in Kádár-Regime Hungary: Shakespeare behind the Iron Curtain. (2008) ISBN:9780773447462
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[25598072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25598072, Kapcsolat: 25598072
Bartók István et al. „Tanéts meg minket könyörögni … sőt praedicalni-is Vram”: Az első magyar nyelvű egyházi retorika. (1978) Megjelent: Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában Debrecen pp. 115-121, 1539093
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1539093]
 1. Kecskeméti Gábor. Medgyesi Pál prédikációelméleti művének forrásai. (2019) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 123 2 158-169
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30889748] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30889748, Kapcsolat: 28594594
 2. Lovas Borbála. Előszó. (2016) Megjelent: Enyedi György prédikációi, 1 pp. 9-22
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[25956346] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25956346, Kapcsolat: 26088442
 3. Luffy Katalin. „Romlás építőinek fognak neveztetni”: Prédikátori szerepek és alkalmi beszédek az Erdélyi Fejedelemség válsága idején. (2015) ISBN:9789633184677
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[25312984] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25312984, Kapcsolat: 24789921
 4. Fazakas Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben. (2012) ISBN:9789633182758
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2318402] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318402, Kapcsolat: 28739464
 5. Kecskeméti Gábor. Sources of the Rhetorical Handbook by Pál Medgyesi. (2009) CAMOENAE HUNGARICAE 1786-5484 6 84-92
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1430636] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1430636, Kapcsolat: 21386327
 6. Fazakas Gergely Tamás. Törekvések a „savanyú fekete kökény” megédesítésére: Fejezetek a protestáns imádságirodalom kutatástörténetéből. (2008) Megjelent: Lelkiségtörténeti számvetés pp. 105-138
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2318729] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318729, Kapcsolat: 21386241
 7. Fazakas Gergely. Közösségértelmezések a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben: (A panaszos könyörgés grammatikai, retorikai, műfaji és antropológiai kérdései). (2008)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[21417948] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21417948, Kapcsolat: 21386254
 8. Kecskeméti Gábor. Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században. (1998) ISBN:9639104264
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[214605] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214605, Kapcsolat: 27653161
Szőnyi György Endre. Molnár Albert és a titkos tudományok. (1978) Megjelent: Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz pp. 49-59, 2741016
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2741016]
 1. Förköli Gábor. From Commonplacing to Expressing Confessional Identity: The Sturmian Paroemiology in Strasbourg and the Hungarian Albert Szenci Molnár. (2022) Journal of Latin Cosmopolitanism and European Literatures 2593-743X 9 32-68
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33803043] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 33803043, Kapcsolat: 32494252
 2. Szabó András. Álmok, előjelek, jóslatok és betegségek Szenci Molnár Albert naplójában. (2007) Megjelent: Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban pp. 393-400
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[1355179] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1355179, Kapcsolat: 28770218
 3. Szentpéteri Márton. A grammatika oktatásának kombinatorikus módszere Johann Heinrich Alsted gyulafehérvári rudimentáiban. (1998) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 102 3-4 437-458
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1780605] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1780605, Kapcsolat: 24205889
 4. Szentpéteri Márton. Régi Modernek. (1997) PALIMPSZESZT: TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-8634 5 10
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27652925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27652925, Kapcsolat: 27652925
 5. Szabó András. Szenci Molnár Albert és a magyar időmértékes vers. (1996) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 100 114-121
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1926009] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1926009, Kapcsolat: 24205885
 6. Martyn Rady. A Transylvanian Alchemist in Seventeenth-Century London. (1994) SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW 0037-6795 2222-4327 72 1 140-151
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24207317] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24207317, Kapcsolat: 24205896
 7. Baron Frank. Faustus on Trial. (1992) ISBN:3484365099
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24205874] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24205874, Kapcsolat: 24205874
 8. Ács Pál. Szenci Molnár Albert és a késő reneszánsz: Összeállította: Csanda Sándor, Keserű Bálint. Készült a József Attila Tudományegyetem 1. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén, az MTA Irodalomtudományi Intézetének támogatásával. Szeged, 1978. 332 1. (Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történ.... (1981) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 85 1 109-111
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[3312032] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3312032, Kapcsolat: 24205869
Szőnyi György Endre. Titkos tudományok és babonák: A 15-17. század művelődéstörténetéhez. (1978) ISBN:9632707656, 2733300
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2733300]
 1. Gagyi József. Desacralisation. A New Turn in the Changed Relationship with Land in Rural Areas. (2021) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 66 1 173-180
  Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[24203906] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24203906, Kapcsolat: 24203906
 2. Bagi Zoltán Péter. A Győrbe rendelt oszmán had létszáma 1594 és 1598 között a Fuggerzeitungokban található bejegyzések alapján.. (2020) GYŐRI TANULMÁNYOK 0209-4215 41 41-56
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31783277] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31783277, Kapcsolat: 29891534
 3. Dóra Bobory Jennifer. Alchemy on the Fringes: Communication and Practice at the Peripheries of Early Modern Europe. (2012) EARLY SCIENCE AND MEDICINE 1383-7427 1573-3823 17 p. 467
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26489944] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26489944, Kapcsolat: 30128976
 4. Hamvas Endre. Corpus Hermeticum. (2010) ISBN:9789639640276
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[2782165] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2782165, Kapcsolat: 24205019
 5. N a. Ponticulus Hungaricus: 1997-2007. (2007)
  Adatbázis (Egyéb)[27652738] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27652738, Kapcsolat: 27652738
 6. Láng Benedek. Mágia a középkorban. (2007) ISBN:9789639664401
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2565744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2565744, Kapcsolat: 24203857
 7. Monok István. Hagyományos és nonkonformista olvasmányok Nyugat-Magyarországon (1550–1650). (2007) Megjelent: Mindennapi választások pp. 465-483
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1362895] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1362895, Kapcsolat: 29085100
 8. Domokos Áron. A populáris ezotéria és az olvasás piaca. (2007)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24204935] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204935, Kapcsolat: 24204935
 9. Péter Katalin. Comenius magyarországi elképzeléseiről. A Sermo secretus és a Gentis felicitas. (2006) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 1587-026X 7 2 p. 20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31030334] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31030334, Kapcsolat: 28591179
 10. Erdősi P. Reneszánsz természetfelfogás és udvari kultúra. (2000) Megjelent: Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából pp. 209-222
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1766526] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1766526, Kapcsolat: 30090898
 11. Láng Benedek. Asztrológia a késő középkori tudományos diskurzusban. (1999) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 43 6 747-774
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2565757] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2565757, Kapcsolat: 27652736
 12. Katona Gábor. Vallás, szerelem, diplomácia: Sir Philip Sidney élete és művészete. (1998) ISBN:9634722113
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24203847] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24203847, Kapcsolat: 24203847
 13. Sz Kristóf Ildikó. "Ördögi mesterséget nem cselekedtem". A boszorkányüldözés társadalmi és kulturális háttere a kora újkori Debrecenben és Bihar vármegyében.. (1998) ISBN:9634723160
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1567739] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1567739, Kapcsolat: 24203852
 14. Monok István. A Rákóczi-család könyvtárai: 1588–1660. (1996) ISBN:9638335300
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1333544] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1333544, Kapcsolat: 24203880
 15. R Várkonyi Ágnes. Népi kultúra - elit kultúra: Néhány elméleti kérdés. (1992) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 96 5-6 525-541
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24203911] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24203911, Kapcsolat: 24203911
 16. Verebély Kincső. A magyar csíziók folklorisztikai vizsgálatának egyik lehetősége. (1992) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 103 1-2 89-133
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24204888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204888, Kapcsolat: 24204888
 17. R Várkonyi Ágnes. Közgyógyítás és boszorkányhit Mária Terézia boszorkánypereket beszüntető törvényének újragondolásához: Mária Terézia boszorkánypereket beszüntető törvényének újragondolásához. (1990) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 101 3-4 384-436
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1055205] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1055205, Kapcsolat: 24203891
 18. Imre Mihály. Szenczi Molnár Albert 'idea christianorum'-a. (1987) Megjelent: Irodalom és ideológia a 16-17. században pp. 231-252
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24203785] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24203785, Kapcsolat: 24203785
 19. Barlay Ö Szabolcs. Romon virág: Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról. (1986) ISBN:9632816803
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24203767] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24203767, Kapcsolat: 24203767
 20. Kákosy László. Fény és káosz: A kopt gnósztikus kódexek. (1984) ISBN:9632813960
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[3237946] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3237946, Kapcsolat: 24203824
 21. János István. Neoplatonista motívumok Janus Pannonius itáliai költeményeiben. (1980) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 84 1 1-14
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24203789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24203789, Kapcsolat: 24203789
 22. Barlay Ö. Szőnyi György Endre: Titkos tudományok és babonák (a 15-17. sz. művelődéstörténetének kérdéseihez). Bp. 1978. Magvető K. 155 l.. (1979) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 3 322-323
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24203754] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24203754, Kapcsolat: 24203754
 23. Szőkefalvi-Nagy Zoltán. Recenzió. (1979) TECHNIKATÖRTÉNETI SZEMLE 0497-056X 11 273-273
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[31030327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31030327, Kapcsolat: 28591169
Szőnyi György. John Dee angol mágus és Közép-Európa. (1979) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 22 11 47-57, 2741662
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2741662]
 1. Téglásy Imre. A nyelv és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon: Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig. (1988) ISBN:9630548550
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24206775] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24206775, Kapcsolat: 24206775
 2. Barlay Ö. Romon virá: Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról. (1986) ISBN:9632816803
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24206756] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24206756, Kapcsolat: 24206756
Szőnyi György Endre. Alkimisták, rózsakeresztesek, szabadkőművesek. (1980) Megjelent: Magyar aranycsinálók pp. 5-49, 2741977
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2741977]
 1. Verebély Kincső. A magyar csíziók folklorisztikai vizsgálatának egyik lehetősége. (1992) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 103 1-2 89-133
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24204888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24204888, Kapcsolat: 24208179
 2. Klaniczay Gábor. Witch-Hunting in Hungary: Social or Cultural Tensions?. (1991) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 37 1-4 67-91
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24207995] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24207995, Kapcsolat: 24207995
 3. Klaniczay Gábor. Heilige, Hexen, Vampire: Vom Nutzen des Übernatürlichen. (1991) ISBN:3803151317
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24207951] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24207951, Kapcsolat: 24207951
 4. Móra László. A magyar alkímia irodalma és az első hazai kémiatörténész. (1986) Megjelent: Magyar alkémisták pp. 485-498
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24208028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24208028, Kapcsolat: 24208028
Szőnyi György. John Dee, an Elizabethan Magus and his Links with Central Europe. (1980) HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 1217-0283 13 71-84, 2741887
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2741887]
 1. Stephen Skinner ed.. John Dee's Spiritual Diaries: 1583-1608. (2011) ISBN:9780955738777
  Forráskiadás (Könyv) | Tudományos[31147160] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31147160, Kapcsolat: 28770217
 2. Katona Gábor. Vallás, szerelem, diplomácia: Sir Philip Sidney. (1998) ISBN:9634722113
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24207335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24207335, Kapcsolat: 24207335
 3. Martyn Rady. A Transylvanian Alchemist in Seventeenth-Century London. (1994) SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW 0037-6795 2222-4327 72 1 140-151
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24207317] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24207317, Kapcsolat: 24207317
 4. Nicholas H. John Dee's Natural Philosophy: Between Science and Religion. (1988) ISBN:0415006252
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24207244] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24207244, Kapcsolat: 24207244
Szőnyi György. The Quest for Omniscience: the Intellectual Background of Marlowe's Doctor Faustus. (1980) Megjelent: Papers in English and American Studies 1 pp. 139-167, 2741713
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2741713]
 1. Mebane John S. Renaissance Magic and the Return of the Golden Age: The Occult Tradition and Marlowe. (1989) ISBN:0803231334
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24207105] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24207105, Kapcsolat: 24207105
Szőnyi György Endre. Comenius asztronomiai világképe. (1981) ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 0586-3708 18 71-74, 2742319
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2742319]
 1. R Várkonyi Ágnes. Európa Zrínyije. (1996) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 100 1-2 1-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1055072] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1055072, Kapcsolat: 24208325
Szőnyi György. European Influences and National Tradition in Medieval Hungarian Theater. (1981) COMPARATIVE DRAMA 0010-4078 15 2 159-172, 2742188
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2742188]
 1. Ekdahl Davidson Audrey et al. Performing Medieval Music Drama. (1998) ISBN:1879288966
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[24208238] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24208238, Kapcsolat: 24208238
 2. Lynette R. The Biblical Drama of Medieval Europe. (1995) ISBN:0521412919
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24208253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24208253, Kapcsolat: 24208253
Szőnyi György. A Synthesis of Renaissance Love Theories: The Compositional Structure of Spenser's 'Fowre Hymnes'. (1982) Megjelent: Papers in English and American Studies pp. 241-268, 2742326
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2742326]
 1. Péti Miklós. Spenser's Anacreon: a new model for the new Poet?. (2007) E-COLLOQUIA: 16TH CENTURY ENGLISH CULTURE 1785-6515 5 1
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27653234] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27653234, Kapcsolat: 27653234
Szőnyi György. A rózsakeresztes reform és a tudomány haladására vonatkozó utópiák. (1982) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 28 1 38-47, 2742263
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2742263]
 1. Katona Gábor. Vallás, szerelem, diplomácia: Sir Philip Sidney élete és művészete. (1998) ISBN:9634722113
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24208313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24208313, Kapcsolat: 24208313
Szőnyi György Endre. Szőnyi György Endre: Irodalmi elemzés - kultúrtörténet. (1982) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 2786-1066 28 1 96-103, 2916531
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2916531]
 1. Matuska Ágnes. "Totus mundus...": A színház-metafora középkori és reneszánsz elemei Shakespeare drámáiban. (2016) Megjelent: Emlékkonferencia. Shakespeare 400. Szabadtéri Játékok 85 pp. 21-29
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3116693] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3116693, Kapcsolat: 28834737
 2. Matuska Ágnes. Világ az egész színház: a színház-metafora változásai az Erzsébet-kori Angliában. (2009) Megjelent: A magyar tudomány napja Délvidéken, 2008 pp. 317-327
  Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2232950] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2232950, Kapcsolat: 28834742
Szőnyi György Endre. 'O Worke diuine': The Iconography and Intellectual Background of Alma's House in Spenser's The Faerie Queene. (1984) Megjelent: Shakespeare and the Emblem pp. 353-394, 2742679
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2742679]
 1. Urszula Szulakowska. The Alchemy of Light: Geometry and Optics in Late Renaissance Alchemical Illustration. (2000) ISBN:9004116907
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[24264825] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 24264825, Kapcsolat: 24209826
 2. Munoz-Simmonds Peggy. Iconographic Research in English Renaissance Literature: A Critical Guide. (1995) ISBN:0824073878
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24209621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24209621, Kapcsolat: 24209621
 3. Roland Mushat Frye. Shakespeare and the Emblem: Studies in Renaissance Iconography and Iconology by Tibor Fabiny. (1985) COMPARATIVE DRAMA 0010-4078 1936-1637 19 1 89-90
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[24209134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24209134, Kapcsolat: 24209134
 4. Winfried Schleiner. Shakespeare and the Emblem: Studies in Renaissance Iconography and Iconology, ed. Tibor Fabiny. (1984) CAUDA PAVONIS 1059-8308 3 2 7-8
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27652942] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27652942, Kapcsolat: 27652942
Szőnyi György Endre. Új föld, új ég. (1984) ISBN:9632116224, 2413264
Monográfia (Könyv) | Tudományos[2413264]
 1. Bagi Zoltán Péter. A Győrbe rendelt oszmán had létszáma 1594 és 1598 között a Fuggerzeitungokban található bejegyzések alapján.. (2020) GYŐRI TANULMÁNYOK 0209-4215 41 41-56
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31783277] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31783277, Kapcsolat: 29891542
 2. Kéri Katalin. A nőnevelés-történet képi forrásai. (2019) PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI 2064-6038 6 1 7-30
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30774344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30774344, Kapcsolat: 29095726
 3. Bagi Zoltán Péter. A Jan Zamoyskira vonatkozó hírek a Fuggerzeitungokban az 1598 és 1601 közötti időszakból. (2016) Megjelent: Tanulmányok Csongrád megye történetéből pp. 14-28
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3057985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3057985, Kapcsolat: 27652757
 4. Bagi Zoltán Péter. A 16-17. századi határvidéki és diplomáciai kémkedés magyar nyelvű irodalmának áttekintése. (2012) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 27 4 176-187
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2197369] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2197369, Kapcsolat: 27652752
 5. Láng Benedek. Mágia a középkorban. (2007) ISBN:9789639664401
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2565744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2565744, Kapcsolat: 27652740
 6. Kiss Ferenc et al. Környezet-tudomány-történet. (2005) ISBN:9637336214
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2891951] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2891951, Kapcsolat: 27652745
 7. Katona Gábor. Vallás, szerelem, diplomácia: Sir Philip Sidney élete és művészete. (1998) ISBN:9634722113
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[24203847] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24203847, Kapcsolat: 27652739
 8. Madarász I. Az olasz irodalom története. (1998) ISBN:9639024465
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[2274669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2274669, Kapcsolat: 27652743
 9. Pukánszky B et al. Neveléstörténet. (1996) ISBN:9631888169
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1206675] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1206675, Kapcsolat: 27652751
Szőnyi György. Utószó. (1985) Megjelent: A windsori víg nők pp. 163-180, 2742686
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[2742686]
 1. Dávidházi Péter. "Isten másodszülöttje": A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. (1989) ISBN:9632822013
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[5518] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 5518, Kapcsolat: 24210036
Petrovics István et al. Capystranus, a Late Medieval English Romance on the 1456 Siege of Belgrade. (1986) NEW HUNGARIAN QUARTERLY 0028-5390 27 104 141-146, 2047676
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2047676]
 1. Anastasija Ropa. Imaging the 1456 Siege of Belgrade in Capystranus. (2015) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 4 2 255-282
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[25228069] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25228069, Kapcsolat: 26782107
 2. Tóth Orsolya. The Roman Saturnalia and the Survival of its Traditions Among Christians. (2014) TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (DEBRECEN) 1217-4602 22 10-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3319149] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3319149, Kapcsolat: 30091035
 3. Petrovics István. Capystranus. Egy 1515-ben Londonban kinyomtatott névtelen angol elbeszélő költemény. (2013) Megjelent: Európa védelmében pp. 126-134
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2347842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2347842, Kapcsolat: 27652943
 4. Iulian Mihai Damian. Ioan de Capestrano si Cruciada Târzie. (2011) ISBN:9789737784650
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[30284944] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30284944, Kapcsolat: 27369954
 5. Damian Iulian Mihai. L’osservanza francescana e la battaglia di Belgrado. (2009) TRANSYLVANIAN REVIEW 1221-1249 1584-9422 18 Supplement no 2. 211-237
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34042050] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34042050, Kapcsolat: 33887499
 6. Bárány Attila et al. A középkori angol-magyar kapcsolatok kutatásának új korszaka az 1980-as évektől. (2008) Megjelent: Angol-magyar kapcsolatok a középkorban pp. 22-25
  Könyvrészlet[22655712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22655712, Kapcsolat: 22655712
 7. Bonnie Millar-Heggie. Sanctity, Savagery and Saracens in Capystranus: Fifteenth Century Christian-Ottoman Relations. (2002) AL-MASAQ: ISLAM AND THE MEDIEVAL MEDITERRANEAN 0950-3110 1473-348X 14 2 113-121
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26957593] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26957593, Kapcsolat: 26782099
 8. Bonnie Millar et al. A Study of the Siege of Jerusalem in its Physical, Literary and Historical Contexts. (2000)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[31958591] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31958591, Kapcsolat: 30000531
 9. Koszta László. A középkori magyar egyházra vonatkozó történeti kutatások az utóbbi évtizedekben (1948 - 1988). (1993) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 8 1 64-105
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[1782445] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1782445, Kapcsolat: 31664985
 10. Norman Simms. Hungary and Hungarian Knights in Middle English Literature. (1990) PARERGON 0313-6221 1832-8334 8 1 57-72
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[26782130] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26782130, Kapcsolat: 26782130
Szőnyi György. Utószó. (1986) Megjelent: János király pp. 133-154, 2742696
Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[2742696]
 1. Dávidházi Péter. "Isten másodszülöttje": A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. (1989) ISBN:9632822013
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[5518] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 5518, Kapcsolat: 24210106
Pál József. A reneszánsz szimbolizmus: Ikonográfia, emblematika, Shakespeare. (1987) ISBN:9634817521, 1151227
Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[1151227]
 1. Demeter Júlia. Kép és szöveg, fény és árnyék a 18. századi magyarországi drámák allegorikus közjátékaiban. (2015) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 26 3 5-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2978926] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2978926, Kapcsolat: 28251243
 2. Tüskés Gábor. Hagyomány és kritika: könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez. (2013) ISBN:9789639627642
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2464473] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2464473, Kapcsolat: 23758334
 3. Kónya Franciska. Nincs cím. (2012) KERESZTÉNY SZÓ 1220-630X jan.
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[23229506] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23229506, Kapcsolat: 23229506
 4. Hoppál Mihály. Beveztő. (2010) Megjelent: Jelképtár pp. 5-8
  Előszó, utószó (Könyvrészlet) | Tudományos[23207023] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23207023, Kapcsolat: 23207023
 5. Szőnyi György Endre. Előszó. (2008) Megjelent: A képek politikája ; W. J. T. Mitchell válogatott írásai ; tanulmányok pp. 5-8
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23207016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23207016, Kapcsolat: 23207016
 6. Korondi Ágnes. A jezsuita emblémameditáció műfajának recepciója a kora újkori magyar kegyességi irodalomban. (2008) Megjelent: Értékek és ideológiák az irodalomban pp. 85-111
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2792854] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2792854, Kapcsolat: 27653463
 7. Laczházi Gyula. Vanitas és memento mori. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei I. pp. 410-421
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1948075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1948075, Kapcsolat: 23218752
 8. Kiss Attila. Protomodern - posztmodern: szemiográfiai vizsgálatok. (2007) ISBN:9789634828211
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[1393114] [Egyeztetett]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 1393114, Kapcsolat: 23218751
 9. Gulyás Borbála. Wathay Ferenc emblémáskönyve?: Megjegyzések az Énekeskönyv emblematikus ábrázolásaihoz. (2004) Megjelent: Balassi Bálint és a reneszánsz kultúra pp. 60-69
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1975373] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1975373, Kapcsolat: 23230775
 10. Hódosy Annamária. Shakespeare metaszonettjei. (2004) ISBN:9639567132; 9789639567139
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2234337] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2234337, Kapcsolat: 27653464
 11. Szonyi GYE. Pictura & scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei (Ikonológia és muértelmezés 10). (2004)
  Könyv[10325664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10325664, Kapcsolat: 28251859
 12. Géczi János. Rózsahagyományok: Művelődéstörténeti tanulmányok. (2003) ISBN:9636419450
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[1338715] [Admin láttamozott]
  Említések száma: 3
  Független, Idéző: 1338715, Kapcsolat: 23207017
 13. Pikli Natália. Misztérium szamárháton. (2003) Megjelent: Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. 9. Szerk. Kiss Attila, Szőnyi György Endre p. 255
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[23189991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23189991, Kapcsolat: 23189991
2024-07-16 21:25