Máté Gábor. A térbeli aktivitás történeti vizsgálata a táj antropogén morfológiai elemeinek segítségével, Kárász példáján. (2005) Megjelent: Ethno-lore pp. 111-144, 228641
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[228641]
 1. Stibrányi Máté. Fejér megye középkori templomos helyei. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24780554] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24780554, Kapcsolat: 26948025
Máté Gábor. Az alsó-magyarországi bányavárosok etnikai képének történeti és földrajzi vizsgálata. (2007) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008) 0015-5403 2064-5139 2064-5147 2064-5031 56 3-4 181-204, 228292
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[228292]
 1. Aspaas P.P. et al. Maximilian Hell (1720-92) and the Ends of Jesuit Science in Enlightenment Europe. (2020) ISBN:9789004361355; 9789004416833
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[34505298] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34505298, Kapcsolat: 33855201
 2. Bóna László. "A nemzetiségi viszonyok változásai a magyar-szlovák kontaktzóna kiválasztott városaiban a dualizmus idején. (Gazdasági, politikai, demográfiai, társadalomtörténeti elemzés)". (2017)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26945489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26945489, Kapcsolat: 26945489
 3. Rakita Eszter. Phd-hallgatók III. konferenciája 2014. május 16.. (2015) ISBN:9786155250620
  Konferenciakötet (Könyv) | Tudományos[3024661] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3024661, Kapcsolat: 28555938
 4. Bóna László. Besztercebánya etnikai változásai a 19. század közepéig. (2015) Megjelent: Phd-hallgatók III. konferenciája 2014. május 16. pp. 43-63
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32531473] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 32531473, Kapcsolat: 30906747
 5. Tamáska Máté. Faluvárosok: Premodern városi szerkezetek mint faluképek. (2014) Megjelent: Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában pp. 29-46
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[24484088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24484088, Kapcsolat: 24484088
 6. Agócs Gergely. A szlovákiai magyarok hagyományos hangszeres zenei kultúrája. (2010)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3324995] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3324995, Kapcsolat: 29473951
 7. Hadobás Sándor. Olvasóink figyelmébe ajánljuk.... (2008) BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 1788-0939 6 p. 115
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[25965505] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965505, Kapcsolat: 25965505
 8. Gerhard Péter et al. A KÁRPÁT-MEDENCE VÁLOGATOTT VÁROSTÖRTÉNETI BIBLIOGRÁFIÁJA 2007.. (2008) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 3 p. 486
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[25965506] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25965506, Kapcsolat: 25965506
Máté Gábor. Vízvölgy, Völgység, Hegyhát. Adalékok dél-dunántúli tájneveink történetéhez.. (2008) Megjelent: ETHNO-LORE. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve, 25 pp. 170-193, 2280554
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2280554]
 1. K Németh András. Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében. III. Vízrajz. (2015) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 37 7-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3305995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305995, Kapcsolat: 27463515
 2. Teleki B. Növényföldrajzi adatok a Völgység és a Tolnai-hegyhát keleti felére jellemző klímazonális vegetáció meghatározásához. (2012) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 10 25-40
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24637661] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24637661, Kapcsolat: 31015051
 3. Teleki Balázs. Száraz cserjések összetételi, szerkezeti és dinamikai sajátosságai a Tolnai-dombság példáján keresztül.. (2011) Megjelent: Tudományos doktorandusz konferencia pp. 242-249
  Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[23107368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23107368, Kapcsolat: 23107368
 4. Teleki Balázs. A löszflóra jellemzése a Völgység keleti felében. (2009) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 96 1-2 83-94
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2843242] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2843242, Kapcsolat: 23107365
Máté Gábor. A kultúrtáj változásának aspektusai Kárászon.. (2009) Megjelent: Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében pp. 164-184, 228089
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[228089]
 1. A Gergely András. Nincs cím. (2018) MASZOL 2018 02. 03. p. 1
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Ismeretterjesztő[27145158] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27145158, Kapcsolat: 27145158
 2. Varga Anna. A magyarországi fáslegelők, legelőerdők és az erdei legeltetés tájtörténeti, etnoökológiai és természetvédelmi szempontú vizsgálata. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[3352516] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3352516, Kapcsolat: 27145161
 3. Varga Anna. ‘Innovation from the Past.’ Silvopastoral Systems in Hungary in the Light of Hungarian Ethnographic Literature. (2017) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 62 1 135-162
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3273957] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3273957, Kapcsolat: 26916560
 4. Ortmann-né Ajkai A et al. Egy ismeretelen "őserdő" a Kelet-Mecsekben: 25 éve felhagyott bükkös aljnövényzetének térbeli mintázatai. (2013) KAPOSVÁRI RIPPL-RÓNAI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 2064-1966 1 65-70
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2564734] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2564734, Kapcsolat: 31226674
 5. Farkas Judit. „Krisna egyik kertje”.: Hit-orientált életmód és környezet-átalakítás Somogyvámoson.. (2009) Megjelent: Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében: a Kárpát-medence felszínének változása a földhasználat és az életmód válto... pp. 331-346
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[1493325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1493325, Kapcsolat: 21889403
 6. Szerző nélkül. Honismereti bibliográfia. (2009) HONISMERET 0324-7627 1588-0672 2009 6 p. 111
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[25967608] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25967608, Kapcsolat: 25967608
Máté Gábor. Plébániakörzetek Észak-Baranya és Tolna határvidékén a barokk újjáépítés korszakában.. (2009) Megjelent: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon pp. 265-282, 228088
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[228088]
 1. Siptár Dániel. A szerzetesség és a töröktől való visszafoglalást követő „második konfesszionalizáció” Baranya megyében. (2014) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 15 57 70-91
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[24311406] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24311406, Kapcsolat: 24345178
 2. K Németh András. „Onnan köveket kemencze alljának s más szükségekre hordván…” Középkori templomaink pusztulásának történetéhez. (2011) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 33 107-127
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2188659] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2188659, Kapcsolat: 22858210
 3. Hermann István. A veszprémi római katolikus egyházmegye igazgatása a 18. században. (2011)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[1998988] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1998988, Kapcsolat: 22858351
 4. K Németh András. A középkori Tolna megye templomai. (2011) ISBN:9786155001482
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1785393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1785393, Kapcsolat: 21783145
Máté Gábor. Migráció és népességcsere a tulajdonnevek (családnevek, helynevek) és a történeti mondák tükrében, Észak-Baranyában.. (2010) Megjelent: Folklór és nyelv pp. 193-214, 1703954
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[1703954]
 1. Magyar Zoltán. A magyar történeti mondák katalógusa. Típus- és motívumindex X. Motívumindex és bibliográfia. (2018)
  Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[30374208] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30374208, Kapcsolat: 28343069
 2. Magyar Zoltán. Mátyás király narratív hagyományköre. Típus- és motívumindex. (2017) ISBN:9789634560036
  Monográfia (Könyv) | Tudományos[3316894] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3316894, Kapcsolat: 32435666
 3. Iancu Laura. „Aki egyesítette Keletet Nyugattal”. Boldog Oláh Jeremiás (1556–1625). (2016) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 127 3 433-459
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3130781] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3130781, Kapcsolat: 26913094
 4. Szabó József. A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. (2014) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 138 4 408-423
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2853159] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2853159, Kapcsolat: 27161464
 5. Vargha Katalin. Folklór a magyar művelődéstörténetben. Egy interdiszciplináris konferenciasorozat és a magyar folklorisztika útkeresése a 21. században. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 1 80-108
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2448218] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2448218, Kapcsolat: 25967607
 6. Szabó József. A dél-dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben: 1. rész. (2013) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 137 2 155-172
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[23200690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23200690, Kapcsolat: 23771122
Andrásfalvy Bertalan. Együtt élő népek - eltérő értékrendek. Andrásfalvy Bertalan válogatott társadalomnéprajzi tanulmányai.. (2011) ISBN:9789632364636, 1800025
Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[1800025]
 1. Varga Zsuzsanna. A magyar parasztság esete a szovjet kolhozzal: Átalakuló életvilágok falun az ötvenes-hatvanas években. (2021) ISBN:9789634148999
  Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[33068293] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33068293, Kapcsolat: 32423990
 2. Mohay Tamás. Érték, rend, értékrend: egy rég várt tanulmánygyűjteményről.. (2012) NÉPRAJZI HÍREK 0133-8021 41 1 80-82
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[27463950] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27463950, Kapcsolat: 27463950
Máté Gábor. Az 1848-49-es szabadságharc pécsi és baranyai eseményei a kárászi Jankó János plébános feljegyzéseiben. (2011) PÉCSI SZEMLE 1419-290X 14 2 22-25, 1703873
Rövid közlemény (Folyóiratcikk) | Tudományos[1703873]
 1. Kovács Bence. Uradalom, plébánia, faluközösség: történeti néprajzi dimenziók a 18. századi Dél-Dunántúlon. (2023)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[34033289] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34033289, Kapcsolat: 33191893
 2. Ament-Kovács Bence. A Mercy–Apponyi uradalom római katolikus alsópapsága. Történelemszemlélet és néprajzi érdeklődés. (2020) ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE 1787-9396 37 231-267
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[31672219] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31672219, Kapcsolat: 30905630
Máté Gábor et al. Research of changing woodland areas in South-Hungary. (2011) Megjelent: Frontiers in Historical Ecology pp. 86-86, 2177927
Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[2177927]
 1. Ortmann-né Ajkai A et al. Egy ismeretelen "őserdő" a Kelet-Mecsekben: 25 éve felhagyott bükkös aljnövényzetének térbeli mintázatai. (2013) KAPOSVÁRI RIPPL-RÓNAI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 2064-1966 1 65-70
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2564734] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2564734, Kapcsolat: 31226681
Máté Gábor. Kistájak határán: A baranyai Völgység táji karakterének vázlata.. (2011) Megjelent: Párbeszéd a hagyománnyal: A néprajzi kutatás múltja és jelene pp. 27-38, 2744999
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[2744999]
 1. Kovács Bence. Uradalom, plébánia, faluközösség: történeti néprajzi dimenziók a 18. századi Dél-Dunántúlon. (2023)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[34033289] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34033289, Kapcsolat: 33191891
 2. Ament-Kovács Bence. Négy völgységi magyarországi német asszony elűzetés-története. (2019) Megjelent: Emlékek, szövegek, történetek pp. 147-163
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31039068] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31039068, Kapcsolat: 28746871
 3. Balogh Balázs. Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Szerkesztette: Vargyas Gábor. Budapest, 2011.. (2013) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 124 3 399-402
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2448420] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2448420, Kapcsolat: 25967605
 4. Horváth István. A táj használata és változása a Pécsi Papnevelő Intézet birtokán 1736-1875.. (2013)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[26106192] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26106192, Kapcsolat: 26106192
Máté Gábor. A Mecsek-vidék tájtörténete: Táj és ember viszonyának változása háromszáz év tükrében. (2013), 2413866
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2413866]
 1. Kovács Bence. Uradalom, plébánia, faluközösség: történeti néprajzi dimenziók a 18. századi Dél-Dunántúlon. (2023)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[34033289] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34033289, Kapcsolat: 33191896
 2. Vadas András et al. A fától az erdőt?: A török-kori háborúk és a dunántúli erdők. (2021) Megjelent: A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban pp. 147-188
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31988526] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31988526, Kapcsolat: 30414770
 3. Balázs Pál et al. Tájváltozással kapcsolatos kutatások a hazai és nemzetközi szakirodalomban. (2020) Megjelent: Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar : Tudományos közlemények pp. 26-32
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31776053] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31776053, Kapcsolat: 30524788
 4. Vadas András et al. Not Seeing the Forest for the Trees? Ottoman-Hungarian Wars and Forest Resources. (2018) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 7 3 477-509
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30343312] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30343312, Kapcsolat: 27747265
 5. Szilágyi Magdolna. Középkori utak topográfiai vizsgálata Magyarországon: Régi módszerek, új lehetőségek. (2017) Megjelent: Magyarország régészeti topográfiája pp. 463-486
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3305588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305588, Kapcsolat: 27854158
 6. Babai D et al. Ecological Anthropological Research in Hungary. Foreword.. (2017) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 62 1 7-30
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3280787] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3280787, Kapcsolat: 26916540
 7. K Németh András. Fák és erdők és a középkori Tolna megyében. (2016) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 38 45-70
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3305996] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3305996, Kapcsolat: 26790287
 8. K Németh András. Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében. III. Vízrajz. (2015) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 37 7-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3305995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305995, Kapcsolat: 27463517
 9. Dénes Andrea. A Villányi-hegység tájhasználatának történetéhez. Tájhasználat a 20. századig és nagyharsányi területtörténetek botanikai megközelítésből. (2015) Megjelent: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve pp. 11-26
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[24881394] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24881394, Kapcsolat: 24881394
 10. K Németh András. Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében: II. Halászat. (2014) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 36 223-251
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2942823] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2942823, Kapcsolat: 25163579
 11. K. Németh András. Adatok Tolna megye középkori útjainak kutatásához. (2014) Megjelent: A múltnak kútja pp. 177-188
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2824912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2824912, Kapcsolat: 24362169
 12. Császár Levente et al. Mecsek-Völgység-Hegyhát útikönyv. (2013) ISBN:9789630870429
  Szakkönyv (Könyv) | Ismeretterjesztő[24557200] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24557200, Kapcsolat: 24078036
Máté Gábor. Sajtos Márton és kora. Egy XVIII. század eleji Dombóvár vidéki paraszt portréja és az újranépesedő táj rajza.. (2013) Megjelent: Ember - táj - természet - alkotás pp. 40-59, 2274788
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2274788]
 1. Gőzsy Zoltán. Dél-dunántúli vármegyék közötti népességmozgás az 1710-es években Somogy vármegye transzmigrációs összeírása alapján. (2022) SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL. LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV 0133-7467 50-52. 7-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33096969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33096969, Kapcsolat: 32488617
 2. Bereznai Zsuzsanna. KRISTON VÍZI JÓZSEF (szerk.): Ember – táj – természet – alkotás. (2014) HONISMERET 0324-7627 1588-0672 42 3 80-80
  Ismertetés (Folyóiratcikk) | Tudományos[31194260] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31194260, Kapcsolat: 28827947
 3. Takács Istvánné. Felsőleperd: Az Esterházy-uradalom egyik pusztája. (2013)
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[23718464] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23718464, Kapcsolat: 23718464
K Németh András et al. Szempontok és példák a középkori eredetű malmok és malomhelyek folytonosságának vizsgálatához: Kapos és a Völgységi-patak vízgyűjtője. (2014) Megjelent: Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában pp. 47-68, 2831941
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2831941]
 1. K. Németh András. Bonyhád és a határában fekvő települések a középkorban. (2023) Megjelent: Bonyhád a Völgység szíve. Várostörténeti monográfia 1. pp. 52-97
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[33639686] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33639686, Kapcsolat: 32547416
 2. B. Szabó János. II. Lajos halálának helyszíne: táj és orális hagyomány. (2019) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 2732-3676 132 2 443-453
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30806049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30806049, Kapcsolat: 28307675
 3. Wolf Mária. A ​borsodi földvár: Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása. (2019) ISBN:9789639987418
  Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[30785868] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30785868, Kapcsolat: 33740070
 4. Vadas András. Some Remarks on the Legal Regulations and Practice of Mill Construction in Medieval Hungary. (2017) Megjelent: Wasser in der mittelalterlichen Kultur / Water in Medieval Culture Gebrauch – Wahrnehmung – Symbolik / Uses, Perceptions, and S... pp. 291-304
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3202540] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3202540, Kapcsolat: 27135003
 5. Vadas András. Terminológiai és tartalmi kérdések a középkori malomhelyek körül. (2015) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 57 4 619-648
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3004650] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3004650, Kapcsolat: 25356086
 6. Bencze Ünige. A Medieval Pauline Monastic Landscape in the Szekler Land = Középkori pálos tájhasználat a Székelyföldön. (2015) TRANSSYLVANIA NOSTRA JOURNAL 1842-5631 9 2 10-17
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[27233950] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27233950, Kapcsolat: 25163569
Kürtössy Péter. "Örökségünk a tér és az idő": Tanítványi tisztelgés Filep Antalnak. (2014) ISBN:9789636427283, 2867593
Tanulmánykötet (Könyv) | Tudományos[2867593]
 1. Pethő László. Kürtössy Péter‒Máté Gábor‒Varga Szabolcs(szerk.): „Örökségünk a tér és az idő” – Tanítványi tisztelgés Filep Antalnak. Pécsi Tudományegyetem BTK. Pécs, 2014. 503 p.. (2018) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 129 2 331-333
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27463526] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27463526, Kapcsolat: 27458551
 2. Halász Péter. Honismereti bibliográfia. (2017) HONISMERET 0324-7627 1588-0672 45 1 107-112
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[27687005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27687005, Kapcsolat: 28838122
 3. Halász Péter. Honismereti Bibliográfia. (2016) HONISMERET 0324-7627 1588-0672 2016 5 p. 108
  Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk) | Tudományos[31203120] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31203120, Kapcsolat: 28838041
Máté Gábor. A helyi úthálózat kutatásának néprajzi és településtörténeti kérdései. (2014) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 125 4 571-589, 2824136
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2824136]
 1. Szilágyi Magdolna. Mobility, Roads and Bridges in Medieval Hungary. (2018) Megjelent: The Economy of Medieval Hungary pp. 64-78
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30380095] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30380095, Kapcsolat: 27406315
 2. Arany Krisztina. Foreign Business Interests in Hungary in the Middle Ages. (2018) Megjelent: The Economy of Medieval Hungary pp. 491-508
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3418192] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3418192, Kapcsolat: 29539297
 3. Szilágyi Magdolna. A Dunántúl középkori úthálózatának jellegzetességei. Szombathely útcsomóponti szerepe a 13-14. században. (2016) Megjelent: Via Sancti Martini pp. 65-85
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3151155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3151155, Kapcsolat: 29097057
Máté Gábor. A kertesség, a török uralom és a telkesítés összefüggései a mecsei szálláskertes települések példáján. (2014) Megjelent: "Örökségünk a tér és az idő" pp. 429-478, 2867599
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2867599]
 1. Filep Antal. Két mezőföldi település kataszteri térképének tanúsága. (2019) CATASTRUM: ÉVNEGYEDES KATASZTERTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2064-5805 6 4 42-50
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30942778] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30942778, Kapcsolat: 28768097
 2. Pethő László. Kürtössy Péter‒Máté Gábor‒Varga Szabolcs(szerk.): „Örökségünk a tér és az idő” – Tanítványi tisztelgés Filep Antalnak. Pécsi Tudományegyetem BTK. Pécs, 2014. 503 p.. (2018) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 129 2 331-333
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27463526] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27463526, Kapcsolat: 27463526
Máté Gábor. A vízhasználat átalakulása az államosítás és a téeszesítés következtében a Völgységi-patak felső vízvidékén. (2014) Megjelent: Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig pp. 471-516, 2792813
Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[2792813]
 1. Ö. Kovács József. Határszemlék: A szocialista projekt környezeti hatása. (2022) Megjelent: Ellenszélben pp. 153-174
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[34106040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34106040, Kapcsolat: 34737927
 2. Balogh Róbert. Was There a Socialist Type of Anthropocene During the Cold War?: Science, Economy, and the History of the Poplar Species in Hungary, 1945–1975. (2018) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 7 3 594-622
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30345109] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30345109, Kapcsolat: 28838079
 3. Horváth Gergely Krisztián. Communist Agricultural Policy and Two Waves of Collectivization. (2018) Megjelent: NEB Yearbook 2016-2017 pp. 11-44
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31190174] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31190174, Kapcsolat: 28838058
 4. Babai D et al. Ecological Anthropological Research in Hungary. Foreword.. (2017) ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 1216-9803 1588-2586 62 1 7-30
  Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3280787] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3280787, Kapcsolat: 26916534
 5. Balogh Róbert. A Program for Afforestation: Sovietisation, Knowledge and Work in Hungary, 1949-1959. (2016) Megjelent: Countryside and Communismin Eastern EuropePerceptions, Attitudes, Propaganda pp. 335-368
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32531821] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32531821, Kapcsolat: 30907279
 6. K Németh András. Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében. III. Vízrajz. (2015) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 0865-5464 37 7-39
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3305995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305995, Kapcsolat: 27463518
 7. Borsos Balázs. Fejezetek egy magyar környezettörténethez Horváth Gergely Krisztián (szerk.) Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. Budapest: Balassi, 2014. 725 p. (2015) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 126 3 509-515
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[2937446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2937446, Kapcsolat: 25967603
Máté Gábor. Research of the local road network. (2014) MODERN GEOGRÁFIA 2062-1655 2014 1 1-18, 2532600
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2532600]
 1. Roland Filzwieser. Die historische Landschaft des Leithagebirges. (2018)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32529875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32529875, Kapcsolat: 30904994
 2. Szilágyi Magdolna. Középkori utak topográfiai vizsgálata Magyarországon: Régi módszerek, új lehetőségek. (2017) Megjelent: Magyarország régészeti topográfiája pp. 463-486
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3305588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3305588, Kapcsolat: 27854162
 3. Zatykó Cs. People beyond landscapes : past, present and future of Hungarian landscape archaeology. (2015) ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0238-0218 33 369-388
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3018286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3018286, Kapcsolat: 25245526
 4. Stibrányi Máté. Fejér megye középkori templomos helyei. (2015)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[24780554] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24780554, Kapcsolat: 26948026
 5. K. Németh András. Adatok Tolna megye középkori útjainak kutatásához. (2014) Megjelent: A múltnak kútja pp. 177-188
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2824912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2824912, Kapcsolat: 24362172
Máté Gábor. Szlovák telepesek a török alól felszabadult Dél-Dunántúlon. (2014) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 2 1-2 77-96, 2799121
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2799121]
 1. Ament-Kovács Bence. Grundbesitz und Migration am Anfang des 18. Jahrhunderts: Das Botka – Sinzendorf – Mercy-Gut im Komitat Tolna. (2024) Megjelent: Neusiedler im Land pp. 129-147
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[34894940] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34894940, Kapcsolat: 34663282
 2. Kovács Bence. Uradalom, plébánia, faluközösség: történeti néprajzi dimenziók a 18. századi Dél-Dunántúlon. (2023)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[34033289] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34033289, Kapcsolat: 33191897
 3. Kis-Halas Judit. Harcos térítőből kegyes gyógyító?: Szűz Mária változó alakja a gyűdi mirákulumok tükrében a 18. században. (2019) Megjelent: Mágia, ima, misztika pp. 41-71
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31132775] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31132775, Kapcsolat: 29473596
 4. Kis-Halas Judit. Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária: Az orvoslás plurális modellje egy 18. századi dél-dunántúli kegyhely vonzáskörzetében. (2019)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[30391411] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30391411, Kapcsolat: 29471089
Máté Gábor. Bucsuról bucsura járván és hordozván a kontraktust: Döbrököz szabadosai és a község benépesítése a Rákóczi-szabadságharc után. (2015) Megjelent: A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 37. kötet pp. 299-312, 3090334
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3090334]
 1. Gőzsy Zoltán. Dél-dunántúli vármegyék közötti népességmozgás az 1710-es években Somogy vármegye transzmigrációs összeírása alapján. (2022) SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL. LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV 0133-7467 50-52. 7-20
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33096969] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33096969, Kapcsolat: 32488620
Máté Gábor. Táj és kollektivizálás: A kisparaszti gazdálkodás felszámolásának táji hatásai az egyházaskozári termelőszövetkezet területén. (2015) Megjelent: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában pp. 157-180, 2858067
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2858067]
 1. Kondorosy Csenge. "Vannak vidékek legbelül": A téeszesítés mint a lokalitásvesztés eltérő tapasztalatai a helyi társadalomban. (2022) Megjelent: Kötetlen. Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete pp. 63-96
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33727194] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33727194, Kapcsolat: 32423981
 2. Illés Péter. Tájváltozás és szociokulturális környezeti átalakulás: Esettanulmányok a kisparcellás művelésű délnyugat-dunántúli szőlőhegyekről. 1. rész. (2022) ETHNOGRAPHIA 0014-1798 133 3 479-502
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33092051] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33092051, Kapcsolat: 31826085
 3. Illés Péter. Landscape Change and the Transformation of the Socio-Cultural Environment on the Small-Plot Cultivated Vine-growing Hills of South-West Transdanubia. (2022) SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTŐJE 0230-1954 44 177-190
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[34138766] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34138766, Kapcsolat: 33272658
 4. Ö. Kovács József. Határszemlék: A szocialista projekt környezeti hatása. (2022) Megjelent: Ellenszélben pp. 153-174
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[34106040] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 34106040, Kapcsolat: 34737925
 5. Ö. Kovács József. Ethnography and Anthropology in Historical Reserarch: A Personal Learning Process. (2022) Megjelent: Reckoning and Framing pp. 133-153
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33650416] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33650416, Kapcsolat: 32561487
 6. Balogh Róbert. Az erdők lehetséges történészi értelmezései: Tudományos tudás, erdő, kommodifikáció és politika kapcsolata Magyarországon, 1860-1975. (2022)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[32733064] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 32733064, Kapcsolat: 31248413
 7. Ritter György. A paraszttalanítás az észak-dunántúli németeknél a visszaemlékezések tükrében (Emlékanyagközlés és -elemzés). (2019) Megjelent: Vakvágány : A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években 2. pp. 81-182
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[30807526] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30807526, Kapcsolat: 30905620
 8. Balogh Róbert. Was There a Socialist Type of Anthropocene During the Cold War?: Science, Economy, and the History of the Poplar Species in Hungary, 1945–1975. (2018) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 7 3 594-622
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30345109] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30345109, Kapcsolat: 30905622
 9. Horváth Gergely Krisztián. Communist Agricultural Policy and Two Waves of Collectivization. (2018) Megjelent: NEB Yearbook 2016-2017 pp. 11-44
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[31190174] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31190174, Kapcsolat: 28838063
 10. Mihály Renáta. Horváth Sándor – Ö. Kovács József (szerk.): Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. (2017) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 18 67 168-172
  Recenzió/kritika (Folyóiratcikk) | Tudományos[27662591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27662591, Kapcsolat: 28167639
Máté Gábor. Újabb 18. század eleji források a régi Völgység lokalizálásához. (2016) Megjelent: Források a Völgység tanulmányozásához pp. 73-81, 3086471
Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) | Tudományos[3086471]
 1. Kovács Bence. Uradalom, plébánia, faluközösség: történeti néprajzi dimenziók a 18. századi Dél-Dunántúlon. (2023)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[34033289] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34033289, Kapcsolat: 33191899
K Németh András et al. Vázlat a pusztafalvak tájtörténeti kutatásához a Kapos menti Enyőd példáján. (2017) TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2064-390X 5 1 44-58, 3255724
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3255724]
 1. Vadas András et al. A fától az erdőt?: A török-kori háborúk és a dunántúli erdők. (2021) Megjelent: A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban pp. 147-188
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[31988526] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31988526, Kapcsolat: 30414767
 2. Vadas András et al. Not Seeing the Forest for the Trees? Ottoman-Hungarian Wars and Forest Resources. (2018) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 7 3 477-509
  Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[30343312] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30343312, Kapcsolat: 27747268
Máté Gábor. 17-18. századi tanúvallomások településtörténeti tanulságai a középkori Tolna nyugati és déli felén. (2017) Megjelent: Magyarország régészeti topográfiája pp. 301-310, 3328614
Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[3328614]
 1. Kovács Bence. Uradalom, plébánia, faluközösség: történeti néprajzi dimenziók a 18. századi Dél-Dunántúlon. (2023)
  PhD (Disszertáció) | Tudományos[34033289] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 34033289, Kapcsolat: 33191900
 2. K. Németh András. Régészeti adatok Bonyhád határának török kori történetéhez. (2023) Megjelent: Bonyhád a Völgység szíve. Várostörténeti monográfia 1. pp. 155-171
  Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[33639689] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33639689, Kapcsolat: 32547412
 3. Gőzsy Zoltán. Pécs város igazgatása és jogi helyzete a 18. század első felében az 1740-es években felvett tanúvallomások tükrében. (2022) Megjelent: Pécs-Baranya évszázadai 1. pp. 43-57
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[33267167] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 33267167, Kapcsolat: 32558026
2024-07-23 19:32